Stafo nytt nr 4

stafo.no

Stafo nytt nr 4

14

stafonytt - nr. 4-2009

YS om den nye regjeringen:

- Ser frem til

samarbeid

En spennende kombinasjon av nye og gamle navn i regjeringen Stoltenberg. Vi ser frem til å

lære de nye statsrådene å kjenne. YS er innstilt på å samarbeide godt med både nye og gamle

regjeringsmedlemmer, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Nye statsråder er Grete Faremo,

Sigbjørn Johnsen, Karl Eirik Schjøtt-

Pedersen, Rigmor Aasrud, Hanne

Bjurstrøm, Lisbeth Berg-Hansen og

Audun Lysbakken. I tillegg har flere

statsråder fått nye ansvarsområder.

Følgende statsråder har fått avskjed

i nåde: Statsrådene Bjarne Håkon

Hanssen, Sylvia Brustad, Heidi

Grande Røys og Bård Vegar Solhjell

gis avskjed i nåde.

- Jeg ser spesielt frem til å bli kjent

med og samarbeide med Hanne

Bjurstrøm, som er utnevnt til arbeidsminister

i den nye regjeringen, sier

YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Ny leder av FAD

Rigmor Aasrud, blir ny sjef i Fornyings-

og administrasjonsdepartementet

og leder for kirkeavdelingen i

Kultur- og kirkedepartementet.

Fram til og med 20. desember har

Aasrud også ansvar for Arbeids- og

inkluderingsdepartementet, med

unntak av innvandringsavdelingen

og integrerings- og mangfoldsavdelingen.

Aasrud får også ansvaret for forhandlingene

om ny IA-avtale (avtale

om et inkluderende arbeidsliv), som

skal være i havn før jul.

YS Stat er godt fornøyd med at

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

(FAD) videreføres i den nye

regjeringen.

- Med statsråd Rigmor Aasruds bakgrunn

og erfaring håper YS Stat på

et godt samarbeid når vi skal videreutvikle

statlig sektor og tydeliggjøre

arbeidsgiverrollen i staten, sier leder

for YS Stat, Pål N. Arnesen.

YS Kommune om ny regjering

Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig

for YS Kommune, sier de ser frem

til et fortsatt konstruktivt samarbeid

med Kommunal- og regionalminister

Liv Signe Navarsete.

- Når Senterpartiet velger å plassere

sin partileder i dette viktige departementet,

har vi store forventninger til

sterkere fokus på kommunesektoren

som leverandør av velferdstjenestene

i samfunnet. YS Kommune vil også

fremover være pådriver for å videreutvikle

kvalitativt gode kommunale

tjenester i et samarbeid mellom

folkevalgte, ledere og tillitsvalgte, sier

Jonsrud.

- Vi har god erfaring med de statsrådene

fra Senterpartiet som har styrt

dette departementet de siste fire

årene og ser frem til å samarbeide

med Liv Signe Navarsete i tiden fremover,

sier Jonsrud.

Ny helse- og omsorgsminister

Den nye Helse- og omsorgsministeren,

Anne-Grete Strøm Erichsen,

er en solid statsråd med lang statsråderfaring.

Hennes bakgrunn som

byrådsleder i Bergen og styremedlem

i KS gjør at YS Spekter har forvent-

ninger til at hun tar et godt grep om

de utfordringene helsesektoren står

over for, ikke minst med hensyn til

samhandlingsreformen mellom spesialisthelsetjenesten

i sykehusene og

primærhelsetjenesten i kommunene.

YS Spekter vil rette fokus mot oppgavefordelingen

for å styrke helse- og

omsorgstjenesten på alle nivåer.

Solheim fortsetter som

miljøstatsråd

Blant de som fortsetter som statsråder

i samme departement er miljø-

og utviklingsminister Erik Solheim.

- Erik Solheim har møtt både YS og

andre organisasjoner på arbeidstakersiden

på en åpen, positiv og inkluderende

måte. Vi har opplevd dialogen

med Solheim og hans departement

som svært viktig for YS, sier YS-leder

Tore Eugen Kvalheim.

For kort tid siden ble det kjent at

YS og flere andre organisasjoner på

arbeidstakersiden har fått plass i den

norske delegasjonen til FNs klimakonferanse

i København i desember

i år. Det er første gang organisasjoner

fra arbeidslivet er tatt med i en delegasjon

av denne typen.

- Solheim har også stilt opp for YS

i andre sammenhenger. Statsråden

delte i 2008 ut miljøfyrtårnsertifikatet

til YS og deltok på et frokostmøte

med klima og miljø som tema, sier

Kvalheim.

More magazines by this user
Similar magazines