Vej reparation - Lemminkäinen

lemminkainen.dk

Vej reparation - Lemminkäinen

Viborg

Silkeborg

Uldum

Vejservice Vejle

Vandel

Åbenrå

Region Nord:

Troels Madsen • Mobil 3020 5499

Lemminkäinen A/S

Egelundvej 3 • 8800 Viborg

Telefon 87 27 50 30

Region Midt:

Lars Sabroe • Mobil 2141 2091

Lemminkäinen A/S

Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum

Telefon 75 67 83 55

Als

Randers

Køge

Region Syd:

Bo Bruhn Hansen • Mobil 2148 6573

Lemminkäinen A/S

Egelund A 27-29• 6200 Åbenrå

Telefon 74 66 24 44

www.lmkvej.dk

Ølstykke

Region Øst:

Jan Lykke Hansen • Mobil 2030 4730

Lemminkäinen A/S

Nordhavnsvej 2 • 4600 Køge

Telefon 56 64 68 00

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk

Kastrup

www.scoop-reklame.dk

Har vinteren

ødelagt vejene ?

- vi står klar til at hjælpe !


Ring nu - vi er klar !

Hurtig udrykning til asfaltopgaver

Vi har kompetence, erfaring og materiel til at

løse opgaver af alle størrelser. Vi er klar til

at rådgive dig om hvilken løsning, der er den

mest optimale til netop din opgave. Vi har

stor erfaring i at vælge det bedste til prisen

fra vores mange funktionskontrakter, hvor vi

Vi er eksperter i opgaver, som fx:

4

4

4

4

Mindre slaghuller og smårevner

Hvis vinteren har efterladt vejene med skader af denne type, har vi asfalthold, som netop har

specialiseret sig i de mindre opgaver og som altid sørger for en hurtig og faglig kompetent løsning.

For dig betyder de små udrykningshold større fleksibilitet, hurtigere løsning af opgaverne og ikke

mindst færre omkostninger.

Større reparationer som udskiftning af partier, opretninger og forseglinger

Når vinteren har efterladt vejene med større skader, som kræver udskiftning af større partier,

opretning af spor eller profil – har vi også mulighed for at løse dette. Er belægningen udtør-

ret, udfører vi forebyggende og levetidsforlængende forseglinger.

Nye belægninger

Når hele belægningen skal skiftes udfører vi alle typer af bære-, binde- og slidlag.

Rabatopretning og vejmarkering

Har vintertjenesten været hård ved rabatter og sidearealer, kommer vi og fylder grus til kant og

afhøvler rabatten efter behov. Også vejmarkeringen kan være beskadiget og kan enten gen-

eller nymarkeres.

selv er ansvarlige for at tilse og vedligeholde

vejnettet efter tilstandskrav som kommunerne

har opstillet.

Vi kan løse hele opgaven for dig – ikke bare

en del af problemet - og vi er klar med nye

kreative løsninger.

En hård vinter giver ofte en hård økonomi

Det store omfang af skader efter denne vinter kan desværre betyde, at de

ressourcer, der er til rådighed i den enkelte kommune, slet ikke slår til.

Dette vil forstærke det allerede kendte efterslæb i vejvedligeholdelsen og

minimere såvel komfort som sikkerhed for trafikanterne.

Et dilemma og en ond cirkel det kan være svært at komme ud af igen.

En god løsning med fremtid i

En god og økonomisk løsning er de såkaldt nye udbuds- og samarbejds-

former: Funktionskontrakter og partnering.

Til bevarelse af vejkapitalen lægges vedligeholdelsen af vejene - og ansva-

ret for et generelt løft af kvalitetsniveauet - over til en entreprenør mod en

fast årlig betaling.

Da vi har en rigtig god og lang erfaring med denne type kontrakter, kommer

vi gerne ud - helt uforpligtende - og fortæller jer mere om denne mulighed.


info

Netop nu - efter den

Siden 2001 er der indgået ca.

hårde vinter - er det

30 kommunale funktionskon-

en særlig lettelse at vide, at vores

trakter om vejvedligeholdelse

veje bliver vedligeholdt til en kvalitet,

samt et antal partneringder

både sikrer trafikanternes sikker-

samarbejder.

hed og komfort og samtidig bevarer

Af disse har Lemminkäinen

vejkapitalen.

aftaler med Jelling, Odder,

Videbæk, Slagelse, Vejle og

Steen Larsen, Slagelse Kommune

senest Gribskov kommuner.

More magazines by this user
Similar magazines