Kirkebladet - Søndermark Sogn

soendermarkskirken.dk

Kirkebladet - Søndermark Sogn

K i r k e b l a d e t

20. august - 20. november 2008

- korrejse til Skotland

- salmesang i bibelen

S ø n d e r m a r k s k i r k e n

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


vejviser

sognepræster børn og unge

Sognepræst Anne Birgitte Thun

Tyttebærvej 37

træffes hverdage kl. 11 - 12.

tlf. 86 62 32 54 (mandag fri)

E-mail: abha@km.dk

Sognepræst John Melchiorsen

Ll. Sct. Pedersstræde 2 D

træffes hverdage kl. 11 - 12

tlf. 86 62 10 33 (mandag fri)

E-mail: jme@km.dk

Sognepræst Niels Risbjerg Lai

Præstebakken 9, Sparkær, 8800 Viborg

tlf. 29 13 37 17 (mandag fri)

E-mail: nrl@km.dk

Præsternes vagttelefon:

Har man brug for at tale med en præst

på en mandag, kan ”vagtpræsten”

træffes på: 70 22 03 03

kirkeblad

Udkommer 5 gange årligt.

januar/april/juni/august/november.

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

sognepræst Birgitte Thun

Koordinerende redaktør:

kordegn Jan Carstens.

Tryk: Born Grafisk Tryk ApS

Legestue i Søndermarkskirken

for små-børn og forældre hver tirsdag

formiddag, kl. 9.30 til 11.30.

Leder: Grethe Bjærre.

FDF 3. Kreds:

Hver tirsdag kl. 18.30 – 20.00.

Kontaktperson:

Michael Dam Tlf. 86 62 03 66

E-mail: Dam@fdf.dk

www.fdf.dk/viborg3

De grønne pigespejdere

Gruppeleder:

Bente Møller,

tlf. 86 60 01 53

Smutterne, bh. kl. - 3. kl.:

mandage kl. 18.30 - 20.00

Leder: Grethe Falkesgaard Hansen,

tlf. 86 61 43 98

Spejdere 4. kl og opefter

mandage kl. 18.30- 20.30

Leder: Inger Trier,

tlf. 35 10 41 70

Søndermarkskirkens kirkekontor

Koldingvej 77, tlf. 86 61 53 33

telefax: 86 62 35 33.

e-mail: jaca@km.dk

Kontoret er åbent hverdage kl. 9-13

torsdag tillige 16-18, lørdag lukket.

www.soendermarkskirken.dk

Kordegn: Jan Carstens

tlf. privat 86 62 91 98

Kirketjener: Ivan Laursen

tlf. kirken 61 20 19 33

e-mail: ijl@soendermarkskirken.dk

tlf. privat 86 60 08 71

Organist: Vakant

tlf. kirken 86 61 53 35

e-mail: org@soendermarkskirken.dk

Sognemedhjælper: Grethe Bjærre,

træffes bedst i kirken torsdag kl. 11-12

tlf. kirken 86 61 53 85

e-mail: gcb@soendermarkskirken.dk

menighedsråd

Formand: Orla Annexgaard

Teglmarken 209, tlf. 86 62 64 67.

Kirkeværge: Bent Bjerring Pedersen

Gl. Århusvej 94, tlf. 86 62 71 07.

k i r k e b l a d e t 2

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


ejsen til Skotland

Den 30. juni kl. 3 om morgenen

drog 15 korpiger, to forældre - Margit

og Bente – og jeg som korleder

af sted i biler fra Søndermarkskirken

mod Billund. Via fly til London og

videre med tog ankom vi til Skotlands

historiske hovedstad, Edinburgh,

midt på eftermiddagen. Byen

er på en gang smuk og spændende.

Den engelske dronning Elisabeth var

på sommerresidens, og hende fik vi

et glimt af. Vi så det flotte vagtskifte

på den gamle højtliggende borg, vi

fik en fantastisk guide til at vise os

byen og fortælle om byens mange

berømte personer, og endelig gav vi

en vellykket og velbesøgt koncert i

domkirken, St. Giles.

blomster i Oban

Så gik turen til den lille havneby

Oban på vestkysten, porten til Atlanterhavet.

Her blev vi varmt modtaget

af den 79-årige Jeremy Inglish,

som ejer et lille vandrerhjem, man

ikke finder magen. Friske blomster

fra hans egen have duftede i hele

huset. Ikke to ens værelser. Et lille

køkken med plads til 4 personer og

et helt nyt køkken, som ikke var helt

færdigt, da vi kom; men da malingen

var tør, tog vi det i brug.

Og en vidunderlig lille hund, Tavish,

som pigerne faldt pladask for.

Sognepræsten i byens episkopale

domkirke, Norman McAllan, viste

os til rette i domkirken, hvor vi

kunne øve os grundigt på søndagens

Tekst: Jens Christian Hansen

Foto: George Higgins

korrejse

til Skotland

Søndermarkskirkens pigekor ved koncerten i

domkirken i Oban, Skotland

salmer og forberede vores koncert.

Det var tydeligt, at folk vidste at vi kom

og glædede sig til at høre os synge.

Pigerne gav en uforglemmelig koncert

med mange tilhørere. Efterfølgende

sang vi på byens plejehjem.

Beboerne kvitterede med at synge

for os; vi kneb et lille tåre, for de

sang så smukt og hjertevarmt.

Oban-whisky

Turen bød også på en heldagsudflugt

til øen Mull, hvor vi så en

gammel borg og vandrede langs

kysten og så den smukke natur. Og

naturligvis var vi på whisky-destilleri

og så, hvordan den berømte

Oban-whisky bliver fremstillet.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


må din vej gå dig i møde

Søndagens gudstjeneste blev noget

særligt. Vi øvede salmerne igen med

organisten Norman Nicholson og gik

introitus sammen med kirkens voksenkor.

Salmesangen var flot, hvorimod

det elektroniske orgel lød besynderligt.

Koret sang ”Vær stærke i Herren”

som motet og efter kirkekaffen ”Sommersalme”

og mens vi gik ud af døren

”Må din vej gå dig i møde”. Det blev

korets svanesang, for nu spredes vi jo

for alle vinde.

St. Pauls Cathedral

En halvdags bustur til Fort Williams langs

kysten og tilbage over højlandet gav et

lille indtryk af egnens storhed. Det var et

brat skift næste morgen tidligt atter at stå

i det hektiske London, groggede efter en

nat i toget. Vi tog undergrunden til St.

Pauls Cathedral, som pigerne var meget

betagede af. Især det berømte ”Whispering

Gallery” i kuplen gjorde indtryk. En

bustur med dobbeltdækker gennem det

centrale London bragte os til Oxford Street,

hvor de sidste lommepenge blev brugt.

Tidligt tirsdag morgen den 8. juli var vi

hjemme igen, trætte og mætte af indtryk.

svanesang

En i alle måder vellykket tur, som både

børn og forældre og jeg vil tænke tilbage

på med glæde. Desværre også en

svanesang, idet de fleste af pigerne nu

ophører i koret og jeg pr. 1. august tiltræder

som organist i Houlkær Kirke.

Tak til alle, som har bakket op om koret

og gjort det muligt at vi kunne få så

mange gode, uforglemmelige oplevelser.

Pigekoret synger i domkirken i Oban under ledelse af organist Jens Christian Hansen.

minikonfirmandundervisning

For alle elever i 3. klasse på Søndre

Skole og Søndermark sogn.

Den 3. september 2008 starter et nyt

hold minikonfirmander. I år bliver det

fra kl. 14.00 til 15.30, fordi 3. klasse

først får fri kl. 13.55.

Eleverne i 3. klasse vil midt i august

måned modtaget et tilbud om ”Minikonfirmandundervisning”Undervisningen,

der foregår i Søndermarkskirken,

er en blanding af fortælling, sang,

leg og forskellige kreative aktiviteter.

Børnene får en forfriskning, når de

kommer. Målet er at give børnene en

fortrolighed med kristendom og kirke.

Minikonfirmander på ”løb” i kirken

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


salmesang i Bibelen

”Til himlene rækker din miskundhed,

Gud”, er en salme fra Den

danske Salmebog (DDS), nr. 31.

Nedenunder står B.S. Ingemann.

Det betyder, at det er ham der har

skrevet salmen, men det er ikke

ham der har fundet på alle ordene,

dem har han fra Salmernes Bog i

Det gamle Testamente.

Denne gammeltestamentlige ”salmebog”

var Jesu bønnebog, Jesus

kunne disse salmer og bønner udenad.

Det er tanker herfra han gentager

i sin forkyndelse. Derfor er det

også ord herfra han griber til f.eks.

i sin yderste nød mens han hænger

Tekst: Sognepræst Birgitte Thun

salmesang i bibelen

Sieger Köder.

”Du dækker bord for mig” Salme 23

på korset: Min Gud, min Gud, hvorfor

har du forladt mig. Se Salme 22

vers 2 i Salmernes Bog.

Salmerne rummer alle tænkelige følelser

fra menneskelivet: dyb smerte,

erfaringen af nåde, taknemlighed,

vrede over at det går min fjende

godt, frygt og fortvivlelse.

Davids salmer

Vi kalder salmerne for Davidsalmer,

fordi de tilskrives Kong David.

Han var konge af Israel 1000 år før

Kristi fødsel, den betydeligste konge

af alle konger i Israels historie.

Digtene i salmernes bog i det

gamle testamente tilskrives

Kong David. Han spillede på

harpe allerede som dreng.

Han har selv erfaret Guds uendelige

tilgivelse. Hans egen samvittighed

led slemt da profeten

Natan afslørede David.

David begærer sin hærfører Urias

hustru Batseba, han sender

Urias i krig (på det som siden

kommer til at kaldes en ”Uriaspost”),

sørger for at han falder

som en af de første, hvorefter

han tager Batseba til sig: Begær,

der fører til utroskab og mord.

(læs 2. Samuelsbog kap. 11-12.)

Til trods for at have pådraget

sig så stor skyld som vel fortjener

stor straf, erfarer han Guds

godhed og trofasthed, og søger

tilflugt hos Gud.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Se salme , versene - 0

v6 Herre, din godhed når til himlen,

din trofasthed til skyerne.

v7 Din retfærdighed er som Guds

bjerge,

dine domme som det store dyb.

Herre, du frelser mennesker og dyr.

Disse vers har B.S. Ingemann gendigtet

DDS 31.

kan leve sig ind i og skrive så livsnære

salmer,

1 Til himlene rækker din miskundhed, Gud,

din trofasthed når dine skyer;

din retfærdshånd over bjergene ud

er strakt over dale og byer.

2 Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,

som havenes dyb dine domme.

Til frelsen fører du sjælene ud,

vil skabningens suk ihukomme.

Salme 2

Salmerne I Jesu bønnebog fortæller

at Gud er kærlig og nådig, at vi har

en Gud der tilgiver.

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.

Guds Rige er, når vi når frem dertil.

Salme 2

Første søndag i advent i lige år hører

Salme 24 til som gammeltestamentlig

læsning ved højmessen.

v9 Løft jeres hoveder, I porte,

løft jer, I ældgamle døre,

så ærens konge kan drage ind.

v10 Hvem er han, ærens konge?

Hærskarers Herre,

han er ærens konge!

Det synger vi om i vores salmebog i

en gendigtning

DDS 84 vers 1

Gør døren høj, gør porten vid!

Den ærens konge kommer hid;

han hersker over alle land

og er al verdens frelsermand.

Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.

At Gud går med os på vores livsvandring,

kan vi se af Salme 23, som

også kaldes hyrdesalmen: Herren er

min hyrde. Denne salme holder jeg

særlig meget af, og jeg kan ikke lade

være med at tænke på at Jesus siden

i Johannes evangeliet siger om sig

selv: Jeg er den gode hyrde, den gode

hyrde sætter sit liv til for fårene.

Ja, han går med gennem mørkets

dal – gennem dødsriget – for siden

at lade mig bo i Herrens hus

alle mine dage – det må være sådan

Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


fernisering.

Efter gudstjenesten den 29. juni blev de

tre malerier, som Menighedsrådet havde

købt af Lene Melchiorsen, afsløret.

Lene Melchiorsen fortalte kort om hvordan

inspirationen, til at male døbefonten,

var opstået og hvad de tre malerier viser.

Lene Melchiorsen havde en overraskelse

med til Søndermarkskirken, et maleri

mere som Lene forærede Kirken.

Alle fire malerier kan ses i sognesalen.

farvel til medarbejdere

Et farvel til Jens Christian Hansen.

Søndermarkskirken

har mistet

en dygtig medarbejder,

idet Jens

Chr. har valgt og

udøve sit musikalske

talent i en

anden kirke.

maleriet, som Lene Melchiorsen skænkede

Søndermarkskirken.

Det var med beklagelse at menighedsrådet

modtog Jens Chr. opsigelse, idet

han har været en del af kirken i 24 år

og hans tryllerier på orgel og flygel var

en nydelse for mange at høre på.

Jens Chr. har været et omdrejningspunkt

i kirken, som alle har været glade

for at samarbejde med og man har

respekteret ham for det han stod for,

både i det daglige arbejde og til gudstjenesterne

om søndagen.

Søndermarkskirke havde også den

store glæde at Jens Chr. startede koret

op som mange gange har henrykket

menigheden med deres sang.

Jens Chr. havde sidste arbejdsdag den

31. juli.

Menighedsrådet vil ønske Jens Chr.

held og lykke i det nye arbejde.

Et farvel til Kirketjener Grethe Pedersen.

Søndermarkskirken har mistet endnu

en dygtig medarbejder, idet kirketjener

Grethe Pedersen har opsagt sin stilling,

med fratrædelse den 31. juli 2008.

Grethe har været ansat i en ½ stilling

Tekst: Menighedsrådsformand Orla Annexgaard.

personale

i Søndermarkskirken

i godt 2 år,

hvilket Grethe følte,

var for lidt og

hun søgte derfor

en fuldtidsstilling

som kirketjener

og fik stillingen

tilbudt.

Grethe var en person som stille og roligt

passede sit arbejde, manglede nogle

en kage sørgede Grethe lige for det og

blomsterne i kirken er nok aldrig blevet

passet så godt.

Grethe var også afløser for Jens Chr. ved

orglet, et arbejde hun også var god til.

Det er med beklagelse at vi må sige farvel

til Grethe, men menighedsrådet vil ønske

hende held og lykke i det nye arbejde.

nye ansatte

Organiststillingen og kirketjenerstillingen

har været opslået, i de forskellige aviser

og fagblade i juli og august måned.

Menighedsrådet forventer at stillingerne

er besat igen sidst på efteråret.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


voksengudstjeneste

Tirsdag den 19. august kl. 19.30

KFUM og KFUK har i samarbejde med

sognepræst Birgitte Thun arrangeret en

gudstjeneste, hvor målgruppen er de 30-

50 årige. Der bliver noget for både øjne

og ører. Gudstjenesten ledsages af sang

og musik ved Sing4Fun.

filmaftner

Endnu en sæson filmaftner er klar!

Vi begynder – onsdag

den 17. September -

med den engelske film

”Priest” – en skildring

af en ung katolsk præsts

møde med virkeligheden

– med nogle af tilværelsens

fortiede skyggesider. Dels hans egne

personlige forhold og ikke i mindre grad

forhold i den menighed, som han er sat

til at virke i. Her konfronteres han med

en barsk, fordømmende, forloren kirkelig

dobbeltmoral, som sætter sit præg på

mennesker og det på en sådan måde, at de

må erkende, at de er ene og alene – trods

det fællesskab de tror, de er en del af. Alligevel

er tilgivelse en mulighed – men i

filmen – fra uventet kant!

Onsdag den

29. oktober skal vi se

den amerikanske film

”Heat” – med Robert

De Niro og Al Pacino.

arrangementer

Det er en actionpræget kriminalfilm, som

går flere spadestik dybere end vi er vant

til at være vidne til, når vi ser film i denne

genre. Der er action – der bliver skudt til

både højre og venstre. Men det er blot en

ramme, for at fortælle en historie, der vil

os noget andet. Det er ligesom de evangeliske

beretninger. De fortæller en historie,

der vil have os til at se noget, der rækker

ud over den konkrete og aktuelle historie.

Den sidste film

”3:10 to Yuma” – som

vi skal se - onsdag den

3. December - er en helt

ny western, der på den

ene side spiller op til den

klassiske westerngenre, som vi kender fra

den gang drenge var drenge og mænd fik

lov til at være mænd. Filmen giver en meget

smuk, intens og gribende skildring af,

hvad det er, der gør et menneske til et ansvarligt

menneske i forhold til tilværelsens

iboende og grundlæggende strukturer.

Alle tre film handler – på hver deres

måde – om mennesker, der konfronteres

med spørgsmål tilværelsen uundgåeligt

stiller til enhver af os – spørgsmål som

kan være svære at rumme – at give det

rigtige svar på – uden at det – på en eller

anden måde – får og har alvorlige konsekvenser

i forhold til den, der spørger.

Velkommen og god fornøjelse til alle

– både nye som gamle.

Og husk - ”film vises i Sognesalen” - 19.00!

Fem aftener i efteråret

Om Spiritualitet og meditativ fordybelse

i den kristne tro

Oplæg, refleksion

og debat ved Jette

Dahl, tidl. sognepræst,foredragsholder,

terapeut

og kursusleder.

menighedsrådet og

LOF har bedt Jette Dahl lede ”en indre

vandring med fokus på de syv pilgrimsord.”

Ord, som indfanger noget af det,

mange af os længes efter som mennesker

på vandring også i dag. Langsomhed, bekymringsløshed,

enkelhed, frihed, stilhed,

spiritualitet og fællesskab.

Pilgirmsordene viser sig at være velegnede

til indsigt og fordybelse i sig selv

og i kristen spiritualitet. Ordene egner

sig også til en meditativ måde at læse

Bibelen på, og til eksistentiel og åndelig

vejledning til hverdagsbrug.

Forløbet spænder over fem onsdag aftener:

24.9., 8.10., 22.10., 5.11. og 19.11.

Aftenernes forløb: 1.del vil rumme en

introduktion af aftenens pilgrimsord, refleksioner

og bibeltekst – oplæg ved Jette

Dahl, herefter samtale, refleksion og debat

i mindre grupper, til sidst opsamling

ved Jette Dahl.

2.del foregår i kirken: sang, bøn og kort

tekstlæsning fra bibelen, indføring i meditation

over aftenens pilgrimsord. stilhed

k i r k e b l a d e t 8

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


til bøn og eftertanke for den enkelte, keltisk

velsignelsesbøn og afsluttende salme.

Tilmelding til hele forløbet og betaling

af 300 kr til kirkekontoret, jaca@km.dk

eller 86 61 53 33 senest 1. september.

Læs mere i folderen som fås i kirken eller

Kursus for par

... nygifte, gifte, papirløse par...

”Ægteskabsudvalget”

i Viborg

Domprovsti har

bedt tidl. sognepræst

og psykoterapeut

Anders

Fuglsang og hans

kone Dorthe Fuglsang,

der er socialpædagog

og familieterapeut om at lede

kurset. De vil tage forskellige emner

op, bl.a. kommunikation, forskelligheder,

selvstændighed og afhængighed,

påvirkning af forholdet udefra, forældreskab

og tid til kærlighed.

Kurset holdes i Søndermarkskirkens

lokaler lørdag 13.9. (10-15) og mandagene

22.9. og 6.10. (19-22) og

vil veksle mellem oplæg, par-øvelser

(hvert par i eget rum) og fælles debat

og inspiration. Pris: 1000 kr. Tilmelding

til sognepræst Lisbeth Andersen

lma@km.dk eller tlf. 8667 2780 senest

24. august.

Parkursusfolder fås i kirken, ellers se

nærmere om kurset på Søndermarkskirkens

hjemmeside eller hos sognepræst

Birgitte Thun

Spaghettigudstjeneste.

Vi skal synge,

bede, høre musik

og en bibelhistorie,

som børnene

leger med i.

Efter gudstjenesten

spiser vi

skruer og kødsovs

i Sognesalen. Voksne 25 kr, børn gratis.

Tilmelding senest mandagen inden

arrangementet til kirkekontoret.

Høstgudstjeneste

Søndag den 21. september kl 10.00

En festgudstjeneste med børn, konfirmander,

FDF’ere og spejdere med

deres faner. Efter gudstjenesten er der

fællesspisning med kaffe, som koster

30 kr. pr. voksen. Alle er velkomne

til at medbringe gaver fra årets høst,

som sælges på auktion. Pengene går til

Danmission Fremtidsbørn.

Viborg Natkirke

Den første fredag i hver måned fra kl.

19.30 - 23.00 er Viborg Natkirke åben

for dig, der vil opleve en anderledes

gudstjeneste:

- Du kan komme når som helst i løbet

af aftenen og blive så længe du vil.

- Har du lyst, kan du deltage i et eller

flere af aftenens faste programpunkter.

- Du kan lytte til levende musik eller

du kan tænde et lys, skrive en bøn,

finde tid og ro til eftertanke... eller

blot mærke at du er til i Domkirkens

smukke rum.

- Der er også mulighed for at drikke

en kop kaffe i Domcaféen og få en

snak med en frivillig eller en præst.

Se mere på www.viborgnatkirke.dk

Legestue i Søndermarkskirken

Opstart 12. august.

Søndermarkskirken

indbyder børn

i alderen 0-5 år

sammen med en

voksen til legestue

hver tirsdag.

Vi mødes kl. 9.30,

leger med legetøjet, får saftevand, kaffe,

te, franskbrød og snakker sammen.

Legestuen slutter kl. 11.30.

De voksne betaler hver gang 8,- kr. for

kaffe/te og brød. Det er gratis for børnene.

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Sognemedhjælper Grethe Bjærre,

Du kan også hente vores program i

våbenhuset.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


det sker

Fredag . aug kl. 8.00

Åben-Familie. Høstfest ved kirkecentret i

Kjellerup. Afgang fra kirken kl. 18.00

Søndag . aug. kl. 20.00

Klaverkoncert med Pianist Torsten Juul-

Borre, Minnesota, USA Se omtale i seneste

kirkeblad BEMÆRK ÆNDRET DATO.

Tirsdag . aug. kl. . 0

Voksengudstjeneste i samarbejde med

KFUM og KFUK (Se omtale side 8)

Tirsdag 2 . aug. kl. . 0

Eftermiddagsmøde. ”at tænke sig, at jorden

er rund, når tilværelsen kan være så kantet.”

ved korshærspræst Kirsten Greve, Vinkel

Onsdag 2 . aug. kl. .00

Spaghettigudstjeneste. For små børn

og deres familie. (Se omtale side 9)

Fredag 2 . aug kl. 8.00

Åben-Familie. Kirsten Hansen fra

Visens Venner synger og spiller viser.

Torsdag . sept. kl. . 0

Offentligt orienteringsmøde vedrørende

menighedsrådsvalget. (Se dagspressen

og hjemmesiden)

Fredag 2. sept. kl. 8.00

Åben-Familie. ”Oplevelser i Kenya fra

1971-1973” ved Linne H. Nielsen, Viborg.

Onsdag . sept. kl. .00

Filmdebataften. Den engelske film

”Priest” (Se omtale side 8)

Tirsdag 2 . sept. kl. . 0

Eftermiddagsmøde. ”Karen Blixen og

Gud” ved sognepræst Niels Lai

Onsdag 2 . sept. kl. .00

”de 7 pilgrimsord” Debataftner ved

Jette Dahl, Haderslev. (se omtale side 9)

Fredag 2 . sept. kl. 8.00

Åben-Familie. ”Oplevelser ved politiet”

Onsdag . okt. kl. .00

Dåbstræf for døbte i Søndermarkskirken.

Invitation udsendes til døbte i 2003

Onsdag 8. okt. kl. .00

”de 7 pilgrimsord” Debataftner ved

Jette Dahl, Haderslev. (se omtale side 9)

Fredag 0. okt. kl. 8.00

Åben-Familie. ”Tal og syng bedre” ved

talelærer Emil Østergaard, Bruunshåb.

Tirsdag 2 . okt. kl. . 0

Eftermiddagsmøde. ”Marie Grubbe -

en kvinde i sin tid” ved fhv. museumsinsp.

Marianne Bro Jørgensen

Onsdag 22. okt. kl. .00

”de 7 pilgrimsord” Debataftner ved

Jette Dahl, Haderslev. (se omtale side 9)

Fredag 2 . okt. kl. 8.00

Åben-Familie. ”Rejsen til de Vestindiske

øer” ved Asta og Bent Pedersen, Viborg

Onsdag 2 . okt. kl. .00

Filmdebataften. Den amerikanske film

”Heat” (Se omtale side 8)

Onsdag . nov. kl. .00

”de 7 pilgrimsord” Debataftner ved

Jette Dahl, Haderslev. (se omtale side 9)

Fredag . nov. kl. 8.00

Åben-Familie. Søren Lind, Viborg underholder

ved flyglet.

Tirsdag 8. nov. kl. .00

Spaghettigudstjeneste. For små børn

og deres familie. (Se omtale side 9)

Onsdag . nov. kl. .00

”de 7 pilgrimsord” Debataftner ved

Jette Dahl, Haderslev. (se omtale side 9)

Fredag 2 . nov kl. 8.00

Åben-Familie. Helle og Finn Hessellund

viser film fra Italien.

Tirsdag 2 . nov. kl. . 0

Eftermiddagsmøde. ”Viborg - Jyllands

Grønne Hjerte” Finn Hessellund, Viborg

viser og fortæller om filmen.

k i r k e b l a d e t 0

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


september oktober

Søndag den 2 . aug. kl. 0.00

John Melchiorsen

. søndag efter trinitatis

Joh , -

Søndag den . aug. kl. 0.00

Niels Risbjerg Lai

. søndag efter trinitatis

Luk 0, 8- 2

Søndag den . sept. kl. 0.00

Birgitte Thunn

. søndag efter trinitatis

Joh , - Alkoholfri nadvervin

Søndag den . sept. kl. 0.00

Birgitte Thun

. søndag efter trinitatis

Mark 2, -22

Søndag den 2 . sept. kl. 0.00

John Melchiorsen

8. søndag efter trinitatis

Joh , - Høstgudstjeneste

Søndag den 28. sept. kl. 0.00

Niels Risbjerg Lai

. søndag efter trinitatis

Joh , -

gudstjenester

Søndag den . okt. kl. 0.00

Birgitte Thun

20. søndag efter trinitatis

Matt 2 ,28- Alkoholfri nadvervin

Søndag den 2. okt. kl. 0.00

John Melchiorsen

2 . søndag efter trinitatis

Luk , -

Søndag den . okt. kl. 0.00

Birgitte Thun

22. søndag efter trinitatis

Matt 8, -

Søndag den 2 . okt. kl. 0.00

Niels Risbjerg Lai

2 . søndag efter trinitatis

Mark 2, 8-

MeNigHeDSRåDSMøDeR

Der afholdes menighedsrådsmøder i

Søndermarkskirkens mødelokale 2.

Onsdag den 20. august kl. 19.00

Torsdag den 25. september kl. 19.00

Tirsdag den 25. november kl. 19.00

Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.

november

Søndag den 2. nov. kl. 0.00

Birgitte Thun

Alle helgens søndag

Matt , - Alkoholfri nadvervin

Søndag den . nov. kl. 0.00

Birgitte Thun

2 . søndag efter trinitatis

Luk ,20-

Søndag den . nov. kl. 0.00

Birgitte Thun

2 . søndag efter trinitatis

Matt ,2 - 0 el. - 2

Søndag den 2 . nov. kl. 0.00

John Melchiorsen

sidste søndag i kirkeåret

Matt ,2 - 0

Søndag den 0. nov. kl. 0.00

Niels Risbjerg Lai

. søndag i advent

Matt 2 , -

Viborg Natkirke, i domkirken

Månedens første fredag kl. 19:30-23:00

5. sept - 3. okt - 7. nov - 5. dec

www.viborgnatkirke.dk

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Gud, du fra dine de herlige højeloftssale

vander, som bjergenes top, så de dybeste dale,

dig vi med sang

takker for kornet i vang,

du vil os evig husvale!

Jorden vi pløjer, og sæden vi sår i det lave,

vækst og velsignelse dog kun er Himmelens gave,

og med dit ord

planted du, Herre, på jord

til os en paradishave.

Kornet vi mejed og bandt og det sanked i lade;

nu vi for høsten, o Herre, dig takker så glade;

du, som gav alt,

du, som har stjernerne talt,

vogte os vel for al skade!

Den Danske Salmebog nr. 727, N.F.S. Grundtvig 1844.

Foto: Finn Hessellund

k i r k e b l a d e t 2

s ø n d e r m a r k s k i r k e n

More magazines by this user
Similar magazines