2007 P Å V E G E N - lys.cx

lys.cx

2007 P Å V E G E N - lys.cx

«svøpt» Wilhelm

«Det skjedde mens Maria og Josef var der, i Betlehem, da kom tiden da

hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, hun svøpte ham og

la ham i en krybbe fordi det ikke var rom for dem i herberget.» Luk 2:6–7

Maria hadde nok selv laget svøpet. Barnet hennes, Guds sønn, Messias,

Frelseren, skulle få den beste kledning. Med smerte hadde hun født sin

sønn.

fødselens svøp (Luk 2:7)

dødens svøp (Joh 19:40)

frelsens svøp (Jes 61:10)

Sikkert hadde øynene hennes mange ganger vært fylt med tårer mens

hun stelte med barnetøyet. Nå hadde hun vasket og svøpt ham og lagt

ham i en krybbe. Det var jo ikke rom for dem i herberget.

«Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg, velsignet er du

blant kvinner! Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Se,

du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn, Gud Herren skal gi ham

hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid,

og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Luk 1:28–33

Persson

Marias ydmyke sinn kunne minnes ordene Herrens engel hadde sagt.

«Du har fått nåde av Gud. Herren er med deg. ja, nåde over nåde!»

Om seg selv sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i

Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet.»

Maria var ydmyk og liten i egne øyne. Gud opphøyer de små, sier Job.

More magazines by this user
Similar magazines