Vejledning til budget- og regnskabsark Regnearket er tænkt som en ...

sejlsport.dk

Vejledning til budget- og regnskabsark Regnearket er tænkt som en ...

Vejledning til budget- og regnskabsark

Regnearket er tænkt som en hjælp til at lave budget og efterfølgende regnskab for et

stævne.

Regnearket anvendes før stævnet til at lægge budgettet. Der findes en side i arket til dette.

Under stævnet anvendes bogføringssiden til løbende at indføre de transaktioner, som er

gennemført. Bogføringen danner automatisk grundlaget for regnskabet.

Regnskabet kommer ud af bogføringen og findes på tredje side og sammenholdes med

budgettet.

Budgetsiden

Den første søjle er kontonummer. Kontonummeret er identifikation af den type

indtægt/udgift, der er tale om. Det samme nummer bruges i bogføringen.

Anden søjle er beskrivelsen af transaktionen. Søjle 3 er enhedsværdien af

transaktionstypen, eksempelvis et deltagergebyr eller prisen for et måltid mad.

Visse transaktioner kan ikke opgøres i enheder, her bruges totalbeløbet som enhedsværdi

Søjle 4 erbudgettet. De enkelte beløb fremkommer enten som totalbeløbet eller som

antal x enhedsbeløb. Antal indskrives i et område nederst på siden. Antallet kan være

variable som deltagerantal, antal official, antal både osv.

Er der for et stævne konti, som ikke skal bruges anbefales det blot at sætte værdien til 0

(nul) i stedet for at slette linien.

Efter at antal og beløb er lagt fast bør et budget gennemgås af en eller flere, som kan

bidrage til at sikre at det er realistisk og korrekt.

Bogføringssiden

Bogføringssiden indeholder adskillige søjler, som er svarer til de konti, som var linier i

budgettet samt nogle nye som er kasse, bankkonto, tilgodehavende og gæld.

Bogføringen anvender princippet om dobbelt bogføring. Dette betyder, at et beløb skal

indtastes 2 gange – 1 gang på den konto som posteringen henføres til og 1 gang på den

konto hvor beløb er indlagt eller udtaget.

I begyndelsen af linien skrives dato, bilagsnummeret er fortløbende og teksten for

posteringen. Eksempelvis skrives 11/7 2004 Blomster til vinderne, Beløbet er taget i

kassen (konto 4200, ud) og vedrører præmier (konto 2250). Beløbet skrives begge steder.

For at sikre, at man ikke laver tastefejl er der i øverste venstre hjørne et kontrol flet (i

rødt), som hele tiden skal være 0 (nul) for at sikre mod fejl.

Du kan vælge at bogføre, når pengene faktisk flyder, altså når der betales. Det kan dog

forekomme, at beløb ikke betales før man vil lave et regnskab og at disse beløb skal med.

Da vælger du at bogføre disse som ovenfor, men anbringe beløbet på enten tilgode eller

gæld (skyldig).


Bilag påføres sammen nummer som i arket, så er der det let af finde tilbage for dig selv

og evt. revisorer, hvis regnskabet skal gennemgås.

Regnskabssiden

Når du er færdig med bogføringen, så vil regnskabet være lavet og sammenholdt med

budget. Det er ikke nødvendig at indtaste på denne siden, hvis du har gjort det foregående

som beskrevet.

Regnskabssiden kan udskrives og vedlægges rapport, referat om stævnet mm.

Erfaringer viser, at hvis du løbende indfører bilag, så har du også løbende en

fornemmelse for hvor stævnet bevæger sig hen rent økonomisk og regnskabet bliver ikke

en belastning, når stævnet er afsluttet og du som stævneleder sidder og skal gøre

resultatet op.

Bogføring kræver disciplin og nøjeregning. Det er en opgave, som kan gives til en

regnskabsfører i stævnet, mens stævnelederen bør være væsentlig involveret i budget.

More magazines by this user
Similar magazines