enighetsblad - Mediamannen

mediamannen.no

enighetsblad - Mediamannen

M

Nr. 1 – Påsken 2009 – 69. årgang

enighetsblad

for Søndre Land

God påske!

Å stå den av... Bispevisitas

Stammeskolen på Halmrast


2

På egget er det malt et Kristus-ikon.

Fra den russisk-ortodokse kirke

Tekst: Joh 20, 1-10

gget har en sentral plass i vår på-

E skefeiring. Det hører liksom til i

påsken. Vi spiser egg til frokost – og

mange barn får påske-egg fylt med

godteri.

Påskeegget har en dyp symbolsk

betydning i vår kristne påskefeiring.

Det bringer oss med en gang inn

til kjernen av hva påsken som vår

eldste kristne høytid handler om:

FORVANDLINGEN.

Egget er blitt et kristent symbol

for hele den kristne kirke over hele

verden -på denne forvandlingen og

på det håpet som ligger i dette. For

det er et stort under når en kylling

begynner å få hull på egget og kryper

ut av eggeskallet. Nytt liv av det som

tilsynelatende var et livløst skall.

Vi har bildet av et egg her. Det er

fra Russland. Det er jo også vanlig hos

oss å male på påskeegg. Her er det et

ikon-maleri på egget: Et bilde av Jesus

Kristus.

Jesu oppstandelse påskemorgen er

nettopp en slik forvandling. Gravens

sorgtunge mørke brytes når Kristus

vekkes opp fra de døde og viser seg for

sine venner som den levende – som

den oppstandene Herre og Frelser. Et

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

Påske-egget

forunderlig og uforståelig under som

endrer alt til det bedre, som skaper håp

og lys når det var som mørkest. Jesus

er ikke lenger i graven. Han lever og

begynner å vise seg for sine disipler.

Påske er forvandlingens tid – For

Jesus – og for deg og meg:

De fire Evangeliene forteller på hver

sin måte dette store og uforståelige

under: at Jesus stod opp fra de døde.

De forteller det litt forskjellig. Hos

Matteus er det flere kvinner som går

sammen tidlig påskemorgen. Hos

Johannesevangeliet er det Maria

Magdalena som går alene, som går for

å salve Jesu døde kropp. Men hun ser

at den store steinen som ble skjøvet på

plass foran gravåpningen er fjernen, hun

forstår at noen må ha tatt Jesus bort – et

likrøveri – og løper til to av disiplene,

Peter og Johannes for å fortelle dette.

De blir med ut til graven. De løper

også: Vi får en detaljert framstilling om

hvem som løp raskest og kom først.

Men Johannes nøler etter å ha bøyd

seg og sett inn og fått øye på linklærne.

Peter er modigere og går inn først. Han

konstaterer det faktum som Maria

hadde antatt var skjedd: Jesu kropp var

ikke der. Men han ser an- dre detaljer:

linklærne og på et litt annet sted: det

tørklet som Jesus hadde over hodet.

Det var sammenrullet på en spesiell

måte. Johannes går så inn i graven og

ser det samme. Men det han ser, gjør at

han også forstår en sammenheng. Hvis

det var likrøvere på ferde, ville de ikke

legge igjen likklærne slik. Og langt

mindre rulle pent sammen lintørklet

og legge det på et annet sted. «Han så

og trodde» står det. Og først nå forstår

de ordene Jesus tidligere hadde sagt: At

han måtte stå opp fra de døde.

Alt ble forandret for disiplene

etter dette. Lurer på hvilke tanker

de hadde i hodet når de gikk

hjemover. De måtte trenge tid

til å fordøye dette de hadde sett.

Maria får med egne øyne se den

oppstandene da hun blir igjen ved

graven– og disiplene får alle se ham

som den levende på ettermiddagen

samme dag– til og med Tomas, en

uke senere. Håpet om at Gud vil

forandre oss – nyskape oss

«Se, Guds bolig er hos menneskene.

Han skal bo hos dem, og de skal være

hans folk, og Gud selv skal være hos dem.

Han skal være deres Gud.

4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres

øyne, og døden skal ikke være mer, heller

ikke sorg eller skrik eller smerte.For det

som en gang var, er borte.»

5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg

gjør alle ting nye.»

Egget er ett oppstandelses-symbol.

En sommerfugl er et annet håpssymbol

som kristne har brukt opp gjennom

årene.

På kirkegården i Enger finner vi

det på ett av gravkorsene. Ingen taler

vel et tydligere språk om forvandling

enn en sommerfugl. Fra å være en larve

– går den over til å bli en puppe. Et

ubetydelig og stusselig lite «hylster»

som noen knapt legger merke til.

Men en vakker dag begynner

sommerfuglen å sprenge seg ut av

dette hylsteret, og en prektigkledd og

fargerik sommerfugl kommer til syne.

Den strekker vingene og flyr opp mot

himmelen.

Jesu oppstandelse gjør alle ting nye

for oss. Guds skaperverk blir forvandlet

og nyskapt.

Påske er forvandlingens høytid da

Gud gir oss håpet og lyset tilbake.

Øystein Wang

Sommerfuglen er symbol på forvandling.

Fra et jernkors på Enger kirkegård.

Les også menighetsbladet på nett!

Klikk deg inn på menighetsblad.no

Der finner du både våre menighetsblader,

samt blader fra mange andre

menigheter.


LANGFREDAG

Marias morgen – og min

Vårt ideal, vår store Herre

Han vandret en gang smertens veg.

Han ville Djevlens snare sperre

og ga sitt liv for deg og meg.

Han lindret sykdom, savn og smerter

den tid Han her på jorden var.

Det tålte ei de ondes hjerter:

«Korsfest! Korsfest!» lød deres svar.

En tornekrone på HANS hode

ble presset fast så blodet fløt.

Blant mengden var det ingen gode,

Kun spott og hån fra folket lød.

Han bar all spott, all hån og smerte

sin siste veg mot Golgata.

Hans grenseløse Faderhjerte

på Korset selv for bøddlen ba.

Men under pinsel, hån og smerte

i Mestrens sjel ble mørke natt.

Da ropte ut Hans bange hjerte

”Min Gud, min Gud har meg forlatt»

Ja, Herre, si hva fikk du kjenne

før dine ord fra korset lød?

” Det er fullbrakt, mitt liv kan ende,

jeg soner nå hver synders død !”

La påsken dette år få bringe

hver angstfylt sjel den fred Du gav.

La det for kristnes ører ringe:

” Ved Korset løftes byrden av !”

Nå kan hver dag ditt barn få komme

å knele ned i ydmyk bønn,

Når så en gang vårt liv er omme,

vi møter deg, du Himmlens Sønn!

Margot Lappen

Margot Lappen ble født på Hov

Sykehus 6. juni 1946. De siste årene

hun levde bodde hun i Kristiansand.

Hun døde høsten 1998

og er gravlagt ved Hov kirke.

Astrid Lappen har sendt oss et lite

utvalg av det Margot har skrevet.

Vi har valgt oss diktet Langfredag,

skrevet påsken 1965.

Det hendte en gang

det var morgen

en kvinne

gikk sorgfull av sted.

Hun søkte en grav

midt i sorgen

en plass for å gråte i fred.

Hun ventet å finne den døde

mens morgendisen forsvant.

Tenk

graven lå åpen og øde.

Hun skjønte at

ryktet var sant.

En morgen

skal gråten forstumme

og savnet skal vendes til håp.

Den dagen skal Herren meg unne

å se det jeg fikk i min dåp.

Den morgen da alt blir forandret,

skal solen gi lys

gjennom sky.

Da tvilerens mismot forvandles

til frimodig glede

på ny.

Nils Olav Anmarkrud

(Fra diktsamlingen

«Stoppested jorden»)

VÅRLØSNING

Knoppen

isolert

av angst og is

brister i smerte.

Skapende

Livsgnist

seirer påskemorgen,

en menneskesønn.

Han lever

Han ser vår nød

kjærlighetens stemme

hvisker:

«Gjennom din svakhet

blir du sterk

bli i meg,

vær den du er

gjennom meg vil du leve.»

Anne Sofie Weseth,

februar 2009

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

3


4

Å stå han av

Henningsvær

enningsvær - verdens største

H fiskevær, ifølge brosjyren. En

liten avstikker ut mot havet - fra selveste

Kong Olavs bompengefrie vei

som har samlet Lofoten og Vesterålen

til ett fergefritt rike.

Forleden var jeg der, i anledning

en milepelsmarkering for en kjær

slektning. Jeg stod på dampskipskaia

i tidlig morgen sol og frisk nordvestlig

bris. Lenge etter at fiskerne hadde

dratt ut, og i god tid før slekt og venner

hadde stått opp. «Den gamle gullsmed,

Morgensolen» – som Erik Bye

kaller den i sin vise «Hildringstimen» ,

forgylte de mektige snøkledde fjellene

To av deltagerne fra Hov har nettopp rigget seg til, med hodene rett

under korbuen. Foto: Øyvind Sporild

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

som omgav meg på alle kanter - noen

nære, noen rammet inn horisonten

- og havet.

Jeg har skrevet før i bladet,

om å være i Øyeblikket

– Jeg var et slikt på ny!

Storskarv, Måse og humrende Ærfugl

utgjorde det merkbare livet

denne morgenstund. Festlyden

våknet til, og under vår frokost

kom de første fiskebåtene inn –

fulle av nesten grotesk rognsprengt

Skrei, - og losset lasten like under

nesene våre. Jeg fòr rundt med kamera.

Brått kjente jeg på en forlegenhet

– dette er ikke mennesker

Morgenstund i Henningsvær - - Foto Jens Mørch

på utstilling. Dette er personer

som hver dag det er mulig, begir

seg ut på det som er Norges farligste

arbeidsplass - for å brødfø

seg selv, sin familie og ivareta sine

forpliktelser. I dag hadde de hatt

maksvær. Men ut må de – de fleste

alene. Forholder seg til nøkterne

fakta: været og fiskerimeldinger.

Dveler nok lite ved eventualiteter:

«Tenk om motoren stopper»,

”tenk om jeg faller over bord” ,

”tenk om jeg får hjerteinfarkt….”.

Jeg tenkte: for oss fra Indre Østland

er forbehold en like viktig

del av forberedelsene, som

gjennomføringen. «Jeg gjør

det likevel ikke - Tenk om…»

Henningsvær - - foto Jens Mørch

Fiskeren som tenker seg for mye

om, går nok i land. Ikke slik å

forstå at de er uvørne og likegyldige.

Tvert i mot – de er like

glade i livet og sine nærmeste

som oss andre. Minst, kanskje

mer. Fordi de må oftere og mer

enn mange andre forholde seg

til at ikke alt bestandig kan være

slik man skulle ønske seg. Inkludert

muligheten for å ikke få

komme tilbake. Jeg tror ikke de

tenker så mye ved det. De lever i

en naturlig erkjennelse av at det

faktisk er en iboende del av livet.

Jeg undret meg, i den menneskefrie

morgenstunden, på om det

var «liv»i Henningsvær. Under

vandringen i trange gater fant

jeg det - Bak slitte, måtelig vedlikeholdte

fasader skapt i en an-


Georg Espolin Johnsen: Roerene

nen tid, var det varme kilder der

vi som vandret kunne stoppe opp

og kjenne på skaperkraften. Kaffe,

kaker, kunst, kreativitet. Hos mennesker

som har sett mulighetene,

også i begrensninger. Blåser det

sånn, gjør vi slik. Avpasser farten

etter forholdene, og setter seil etter

vinden.

Mennesker som – når det kreves –

makter «å stå han av…» Dette uttrykk

som speiler ærbødigheten for den virkelighetsoppfatning

som oppstår der

mennesker regelmessig må kjempe.

De fleste av oss har følt – minst en

gang, og helst flere, at vær og verden

for øvrig vender seg mot oss. Prioriteringer

og valgmuligheter begrenses

til å gjøre det som trengs for å klare

det. Tro på at det kan være noe bedre

i vente er ikke å forakte. Men viktigere

enda er håpet. Av den kommer roen,

og troen på at du selv evner å stå løpet

ut – når du lite annet kan gjøre. Noen

vet at de har den. Noen vet hvor den

kan hentes. Andre igjen trenger noen

som kan rope inn i blæsten: Hold ut.

I mitt virke som lege har jeg møtt

mange personer som har opplevd å bli

fratatt styringsretten over livet. Det kan

være en diagnose, eller en livshendelse.

Maktesløshet er ofte en vel så stor

trussel mot livsmotet som selve krisen.

Maktesløshet er i tillegg smittsomt.

Ved å ta til oss det enkle men formidable

budskapet i Bjørn Eidsvågs hymne

til medmenneskeligheten - Eg Ser –

«Eg ser du vil gi opp, men eg kan ikkje

gå alle skritta for deg – du må gå de

sjølv, men eg vil gå de med deg…»

– gir vi kraft også til livsviljens

«immunforsvar» Det lille - men store

- som kan gi noen den nødvendige

styrke til å stå han av.

Jens Mørch

Georg Espolin Johnsen: Mot Lofoten

FASTEAKSJONEN

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

5

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

i 2009 setter fokus på fattige

menneskers møte med

klimaendringene. Klimaaksjonen

«SOS fra sør» tar på alvor at

fattige mennesker sender ut sine

nødrop om mer tørke, flom og

ekstreme værforhold. Den 31.

mars vil konfirmantene fra vår

menighet gå fra dør til dør og

samle inn penger til ofrene for

klimaendringene.

- Flommen i fjor var den største

jeg kan huske. Vannet steg her på

øya og folk satt på takene og ropte

på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir

flere og sterkere, vil det ramme oss

hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av

mange som roper SOS, og ber oss ta

klimatrusselen på alvor.

Mens vi i den rike delen av verden

kan forebygge og forsikre mot

naturens ødeleggelser, står mennesker

i fattige land i fare for å miste alt når

katastrofen rammer.

Derfor går penger fra årets fasteaksjon

blant annet til å gjøre fattige i stand

til å møte mer ekstremt vær. I

flomutsatte områder som Bangladesh

innebærer det blant annet treplanting,

som hindrer at verdifull jord skylles

bort når flommen rammer.

Du kan også støtte aksjonen

gjennom givertelefon: 820 44 088

(175 kroner) eller via kontonummer

1594 22 87493

Redaksjonskomité:

Thor Johannes Wang (layout)

Synnøve Haugstadsveen

Øyvind Sporild

Per Lomsdalen

Oddmund Rønning

Birgit Singstad

Øystein Wang

Stoff til neste nummer

må være levert innen

20.mai .


6

Så lenge siden sist...

et er gått så lang

D tid siden sist jeg

var der. Tiden skaper avstand.

Et ukentlig besøk skulle jo være

overkommelig, har jeg tenkt lenge,

men nå ha jeg ikke vært der

siden jul.

Dette stedet som jo betyr mye for

meg og også for mange andre her i

bygda. En høyreist trebygning, satt

opp med tømmer fra skogene omkring

oss. Et fint byggverk med mye

aktiviteter i. Jeg trives egentlig veldig

godt der når jeg først kommer meg

av gårde. Nesten alltid reiser jeg hjem

med en følelse av at det var godt å

være der. Det skjedde noe med meg,

jeg opplevde noe fint og godt. Men jo

lengre tid som går, desto verre blir det

å komme seg av gårde.

Så mange muligheter er gått fra

meg nå. Uke etter uke er gått, men jeg

kommer meg ikke i gang. Denne uken

skal jeg ta meg en tur, tenker jeg, men

når dagen kommer er det så vanskelig.

Ja, hva vil de andre si, de som er

trofast med og de som kommer hver

uke? Hva vil de tenke når de ser meg?

Jeg kjenner meg utrygg. Er redd for

hva de andre tenker og sier om meg,

frykter de andres dom.

I dag har jeg tatt mot til meg. Jeg er

underveis. Kjenner den klare og gode

lufta denne fine vinterdagen. Varmere

i lufta nå. Lysere og lengre dager nå i

mars. Søndre Land er et fint sted å bo,

tenker jeg. Så godt at det er lite trafikk

her. Så fint at de dårlige veiene her,

sammen med det synkende folketallet,

sørger for stadig mindre trafikk og

mindre luftforurensning!

Jeg ser utover den snødekte Randsfjorden

og tar et dypt åndedrag. Jeg

ser Hov kirke til venstre foran meg.

Lurer på om jeg vil rekke fram i tide,

forresten. Seint ute som alltid. Hva vil

de andre si og tenke når de ser meg?

Jeg forestiller meg noen anklagende

blikk. «Du her? Hvorfor kommer du

plutselig nå – hvorfor er det så lenge

siden du har vært her? Har du sviktet

oss? Vi trodde vi kunne regne med

deg, ut fra det du sa tidligere…» Jeg

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

kjenner at jeg gruer meg til å gå inn

alene. Har nesten lyst til å snu i døra,

men jeg er nødt til å bryte igjennom

fryktens barriere i dag. Jeg har bestemt

meg. Jeg åpner døra og går inn. Treffer

noen allerede ved inngangen. Merkelig:

Mennesker smiler vennlig til meg.

Noen sier forsiktig hei. Det er lyst og

trivelig i rommet. Jeg har jo rett til å

være her – jeg er jo medlem jeg som

mange andre. Og det virker heller ikke

som om noen er irriterte på meg slik

jeg hadde forestilt meg, eller synes det

er påfallende at jeg er der. Jeg kjenner

jeg blir glad og mer trygg på meg

selv. Hvorfor har jeg gruet meg slik til

å komme når alle virker så vennlige?

Har det bare vært en følelse som befinner

seg inne i hodet mitt. Et helt

feil bilde som jeg selv har skapt - og

som ikke har noe med realitetene å

gjøre? Så redd jeg er for hva de andre

mener! Så usikker og lite trygg jeg er

på meg selv! Var det så enkelt å bli en

del av fellesskapet her igjen?

Han som leder seremonien kommer

inn i sin «uniform», smiler vennlig.

Musikken starter. Han snakker inn i

en trådløs mikrofon i bøyle rundt hodet

og ønsker oss velkommen til samlingen.

Han sier det er godt å se oss.

Fint at det er så mange her i dag.

Jeg justerer setet, skrur det litt opp

og setter meg på sykkelen. Spinningtimen

kan endelig begynne.

Øystein Wang

Kirkesafari

Hver høst får konfirmantene våre

oppleve en Kirkesafari, en reise til

alle fem kirkene våre i Søndre Land.

Mange voksne har uttrykt at de er

litt misunnelig på konfirmantene.

Søndag 14.juni får alle mennesker

i alle aldre mulighet til å oppleve

KIRKESAFARI i Søndre Land.

Vi kjører med biler til Landåsbygda,

og kl.10 starter en samling i kapellet.

Vi kjører til Fluberg kirke og har en

samling i vår eldste kirke. Vi setter

igjen biler, går ned til Meierilandet og

tar fergen (Rand 2) over til Ringelien,

med en kort gudstjeneste i Skute

kirke. Tilbake til ferja og over til Enger

kirke. Salme 23 i kirken. Så med buss

til salme-avslutningen i Hov kirke ca.

kl.17.( Bussen kjører så til Fluberg der

bilene hentes.) Det er mulig å delta på

deler av arrangementet, eller velge full

pakke. For mer informasjon kontakt

Menighetskontoret.Pris ca. 200 kr. Ta

med nistepakke. Lurt å være tidlig ute

siden det er begrenset antall plasser,

men prinsippet om først til mølla

gjelder i dette tilfellet.


Jeg visste ikke mye om Halmrast…

Overskriften er hentet fra et privat brev

fra en som i sin tid gikk på stammeskolen

i Halmrast. Brevskriveren har gitt lov til

at brevet blir gjengitt i Menighetsbladet.

Det var vinter, og mor og far var med

meg. Jeg var 17 år, og de våget ikke la

meg reise alene. Det var vel overveid.

Jeg så det vel som den eneste løsning å

dra til et sted å prøve å få hjelp. Jeg var

en stille jente, som ikke sa så mye annet

enn «de trygge setningene», også smilte

jeg da. Jeg var en glad jente. Så det at

jeg smilte var ikke en «unngåelse». Jeg

var og er sånn. Hege (datteren) har

arvet smilet, men heldigvis ikke stammingen.

Ingen av barna våre stammer.

Jeg var veldig spent da de var små.

Jeg likte meg på Halmrast fra første

stund. Det å høre andre stamme, var

veldig stort for meg. Jeg hadde aldri

hørt noen stamme før. Plutselig var det

mange, og jeg var ikke alene om å slite

med stamming.

Jeg hadde veldig mye stamming.

Til tider stammet jeg på hver eneste

stavelse. Det å prate i telefon var for

meg helt utelukket i de årene, lange

og harde og vonde, fikk jeg liksom aldri

vært meg selv, vist andre hvordan

jeg egentlig var. Men jeg følte tidlig at

du (Mottakeren av brevet) klarte å se

gjennom stammingen min, og at du

så meg, bak stammingen. Du var en

utrolig god og snill person. Følte helt

instinktivt at du bare ville meg godt.

Du ordnet så jeg fikk begynne hos fysioterapeut,

det husker jeg godt. Det

trengte jeg! Fysioterapeuten gjorde en

god jobb, lærte meg så gode gå- og

sitteholdninger, at jeg aldri siden har

hatt behov for fysioterapi.

Jeg hadde en god logoped. Han var

flink. Men jeg tror nok at logopeder

kanskje var mer som psykologer. Det

vi lærte om frivillig stamming, var ikke

veien for meg. Det som gjorde meg

godt, var herdingen.

Det å gjøre ting som jeg aldri før

hadde gjort. Lærerskolen på Hamar

for eksempel. Det var stort. (Eleven på

stammeskolen reiste dit på taletrening.

Var rundt i klassene. Studentene stilte

spørsmål.)

Jeg var fryktelig nervøs, men kan

enda huske den herlige følelsen av

stolthet vi alle hadde, da vi dro hjem

derfra.

Vi dro også på taletrening til Gjøvik.

Hvis man bare var ærlig og oppsøkte de

situasjoner som var vanskelige, var de

turene veldig nyttige.

Det beste for meg med oppholdet

på Halmrast, var å treffe så mange som

hadde det som meg. Det å kunne få

prate fritt, og bli godtatt allikevel.

Jeg har aldri blitt mobbet i oppveksten

eller ungdomsårene, men jeg var

allikevel ikke tilfreds. Livet måtte jo

være mer enn å være fornøyd å slippe

mobbing. Jeg var allikevel ikke meg

Redd for å måtte si hva jeg egentlig

mente, redd for å si lange setninger.

Redd for at noen skulle høre hvor mye

jeg egentlig stammet.

Men etter et år på Halmrast, dro jeg

hjem med en den gode følelsen av at jeg

var bra nok, selv om stammingen fortsatt

var veldig hørbar. For stammingen

hadde ikke blitt så veldig mye lettere,

men isfjellet under var blitt mindre, og

da fikk andre tåle det, så lenge de så at

jeg klarte det. Har alltid hatt tro på god

øyenkontakt. Ser jeg folk inn i øynene,

tror de at jeg ikke er redd, og da slapper

de også mer av, selv om det blir stamming.

Uten Halmrast er det ikke sikkert jeg

hadde vært der jeg er i dag. Dere fikk

belyst så mye, og fikk meg til å bli mindre

selvsentrert. Vi stammere har nok

lett for det. Fikk meg til å tenke på at

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

7

de som ikke godtar at jeg stammet, ville

ikke jeg bruke tid på å bli kjent med

heller.

Stamming er ikke noe teknisk. Pusteteknikker

kan helt sikkert hjelpe, men

da bør isfjellet under overflaten ikke

være så stort. Det er under det må jobbbes

med først, og det var dere på Halmrast

veldig klare på å formidle til oss.

Det var det som hjalp meg. Og trening

på ting jeg var redd for. Bevisst trening,

om og om igjen.

Da jeg møtte mannen min, stammet

jeg mer enn jeg gjør nå i dag, men mindre

enn hva jeg gjorde på Halmrast. For

han har stamming alltid vært Karin, og

at det bare er sjarmerende, sier han. Så

jeg får ikke lov å slutte med et. Sånne

ting i hverdagen gjør godt for selvtilliten,

og er den god, blir stammingen

mye lettere. Men… sjarmerende, nei

det kommer den aldri til å bli !

eg fikk gode venner på Halmrast.

Noen er jeg sammen med ofte, andre

sjeldnere. Men årene går og man får

nye venner .Men deg glemmer jeg aldri.

Du var klippen min på Halmrast du! Så

tusen takk!

Nå har jeg en jobb, hvor jeg drar rundt

og prater med kunder. Treffer nye folk

hver dag. Det går dager uten at jeg tenker

på stamming. Heldigvis er jeg kommet så

langt, men så begynner jeg jo å få litt erfaring

med å leve med den også.

Stamming kommer innenfra, det er

ikke noe teknisk som kan løses. Alt sitter

mellom ørene.

Tanker og minner fra Karin.


8

Bispevisitas 11.-15. mars

Onsdag kveld var det sang og musikk i Hov kirke - Barnegospel, Popcorn Ten Sing og S. Land kirkekor deltok.

Foto Geir Norling.

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

Diakonen og Diakoniutvalget

hadde lagt opp til en spennende

opplevelsesdag på Raaum

gård, sammen med familien

Nordeng. Omvisning, oppgaver,

liturgisk samling og et festmåltid

i storstua på gården.

Foto: Roy Karrestad


Etter flere stopp stopp langs Fallselva inviterte Jeger og fisker-foreningen,

sammen med Ole Tom Søhagen til grilling ved Vasenden.

Lærere fra hele Søndre Land var invitert til foredrag ved

biskopen om kirke-skole samarbeid i lys av det nye RLEfaget.

En interessant samling, der det gode skole/kirkesamarbeidet

i kommunen ble fokusert.

Etter i gudstjenesten i Skute kirke var det fest og visitasforedrag på

Vestsida skole. Her fikk også biskopen en gave i form av et synlig

bevis på visitasen. Foto Geir Norling.

Kantina og foajeen på Hovli var fullsatt da biskopen

deltok ved andakten på Hovli. Mange hilste på biskopen,

og de eldre satte også pris på at hun brukte sin nye

bispekåpe. Til venstre sitter teologisk rådgiver Irmelin

Grimstad Bonden som var med på hele visitasen.

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

9

Samme kveld var det kulturvandring i Fluberg, der Helselaget

og Velforeningen støttet opp. Vi fikk historiske

tilbakeblikk. Vandringen ble avsluttet med gudstjeneste i

Fluberg kirke, der Fluberg mannskor også medvirket.


10

Søndre Land

prestegjeld

Menighetskontoret Oppistua,

2860 Hov

Tlf. 61 12 66 70 - Fax 61 12 66 71

Kontortid: Man.-fre. kl 10-14.

Sogneprest Gitte Bergstuen

tlf. 61 12 66 77

E-post: gitte.bergstuen@

sondre-land.kommune.no

Sogneprest Øystein Wang,

tlf 61 12 66 73, E-post: wango@online.no

Diakon Liv Anne Rød Larsen

Tlf. 61 12 66 75, E-mail: liv.anne.rod.larsen

@sondre-land.kommune.no

Kirkeverge Gerd Margot Michaelsen,

tlf. 61 12 66 74

Kontortid: Hver dag 09.00-14.00

Menighetssekretær Arnhild Hagenborg

tlf. 61 12 66 70

Organist Gudbrand Tandberg,

Tlf. 61 12 66 76

Mobil 980 13 117

Organist/korleder (deltidsstilling):

Gerd Myklebust Wang, 61 12 66 76

Kirketjener i Fluberg og Landåsbygda:

Øistein Sveum, tlf. 61 12 54 00

treffes best kl. 11.00-11.30

Kirketjener i Hov og Enger:

Steinar Hagen, tlf. 61 12 20 43,

Kirketjener i Skute:

Ole Andreas Bredviken, tlf. 61 12 70 09

Fellesrådet: Iver Øksne, leder

2860 Hov, tlf. 61 12 71 55

Fluberg menighetsråd

Elsa Karin Brenden, leder

Søndre Land menighetsråd

Anders Kleven, leder.

Skute menighetsråd

Torgeir Søfferud, leder

PRISER FOR UTLEIE AV HOVLAND:

inkl. vask kr. 500,- Uten vask kr. 400,

For kjøkken og peisestuene

inkl.vask kr. 250, -Uten vask kr. 200,

For kjøkken og kaffestue

inkl. vask kr. 250, -Uten vask kr. 200,-

Kontakt Bjørg Solum,

tlf: 61 12 23 74.

Menighetsbladet er trykket hos

Merkur Trykkeri, Oslo

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

Aktivitetspris til Søndre

Land Ungdomsskole

Den som passerer nærmiljøet rundt Søndre

Land Ungdomsskole på en vanlig hverdag

mellom kl. 11 og 12, kan ikke unngå å treffe

på et større antall sunne og friske ungdommer

på sin «daglige fysak». Ungdomsskolen

har vært pioner. Ideen om at fysisk aktivitet

øker trivsel og ytelser også på andre områder,

er i ferd med å spre seg utover. Søndre Land

kommune er blitt en «Fysak-kommune»,og

stadig flere blir med i denne nye folkebegelsenen.

I desember 2008 mottok Ungdoms-

skolen Helsedirektoratets Aktivitetspris for

sin satsning på fysisk aktivitet de siste åren.

Gratulerer hjertelig til elever og lærere!

Men skolen hviler tydeligvis ikke på sine

laubær. De legger stadig ut på nye turer! Slik

også denne flotte vårdagen der vi møtte et

stort antall elever. Til og med rektor Knut

Solhaug ( til h.) forteller at han forsøker å

få til en tur i sin ellers travle hverdag. Her

er han sammen med ( fra v.) lærer Anette og

elevene , , Ingvild og Victoria.

Gullkonfirmanter i Fluberg

Høsten 2008


Konfirmanter i Søndre Land

Hov kirke

Lørdag 23. mai kl. 11.

Beritsveen, Kristina

Engelund, Marte

Gjerde, Malin

Granum, Jon Henrik Valbye

Hansen, Serina

Hveem, Mads Jørgen

Johannessen, Joacim Harkestad

Jøsendal, Magnus Hagen

Madsstuen, Gina Marie Haugen

Nikolaisen, Tonje

Nygård, Tord Ingar

Svendsen, Lillian Morewood

Hov kirke

Søndag 24. mai kl. 11.

Bergestuen, Nina

Eliassen, Joakim Elias Flengstad

Engeli, Malin

Engevold, Frank Runar

Granli, Rakel Hansson

Hansen, Svein Skikkelstad

Hauger, Thomas

Holt, Marius

Høland, Jannicke Johansen

Klevengen, Einar

Klevengen, Lars Erik Gamme

Kronvold, Sunniva Fredrikstad

Lauritsen, Marthe

Lyseng, Eirik Dalby

Olufsen, Stian

Sagstuen, Nina Eirin

Simensen, Marius

Solum, Simen

Sveen, Heidi Kjelsrud

Sveum, Marius Nybakke

Sætra, Siri

Vaslien, Anne Lene

Wang, Solveig Margrethe

Skute kirke.

Søndag 24. mai kl. 11.

Flatlien Peder

Haugerud Mathias

Lomsdal Maren

Sørengen Alisa

Våren 2009

Hov kirke

Lørdag 30. mai kl. 11

Kyllingstad, Regina Frivoll

Fluberg kirke

1. Pinsedag

Søndag 31. mai kl. 11

Fladsrud, Eskil Hansen

Evensen, Even Varpstuen

Fallingen, Anders

Fallingen, Fredrik Gudbrandsen

Fretheim, Thor Wollheim

Holmgren, Tord Martin

Høgberget, Martin

Kringli, Elise Raaum

Køttet, Tor Erik

Larsen, Bjørn Marius

Lien, Anders August Tholin

Lundby, Eskil Kronvold

Markeng, Kristian

Narmo, Mari

Nicolaisen, Anna Opperud

Nordeng, Jørgen

Rognerud, Anette Myrstuen

Rognerud, Stine Myrstuen

Sandlie, Fredrik Wattum

Skaugerud, Kristoffer

Skogstad, Linda

Stabekk, Martin

Tollefsrud, Jostein Ødegårdstuen

Øyhus, Atle

Aaberg, Helene Szabo

Enger kirke

2. Pinsedag

Mandag 1. juni.

Knutsen, Robert Einarsrud

Sagbakken, Josefine

Snipstad, Julie Martine

Westrum, Linn Elise

Ødegård, Martin

Landåsbygda kirke

Søndag 7. juni kl. 11

Bergseng, Marianne

Lillestøl, Karoline Buvik

Lura , Fredrik

Rudlang , Kasper

Slekters gang

Hov og Enger

Døpte:

Emilia Hernström

Jon Magnus Fjellheim

Benjamin Dalen Fuglerudsveen

Thomas Hjørnevik Eriksen

Marte Stuve Gudmundstuen

Nils Øksne-Sandvik

Vigde:

Torild Mobakk og Jon Ola Sviund.

Torhild Maanum Rud og

Nils Kristian Blom

(Kirkelig velsignelse)

Døde:

Kristine Haug

Astrid Christoffersen

Ruth Magdalene Darell

Bertha Marie Bakken

Ola Schee

Gudrun Fjellheim

Åse Fremstad

Ovidia Bekkelien

Ragnhild Ellingsen

Borghild Stensby

Ivar Eriksen

Astrid Margrethe Skundberg

Sønnik J. Kjensrud

Inge Hansen

Marit Irene Lundberg

Ella Randi Solhaug

Siri Lene Walaas

Ester Amalie Ødegården

Bjarne Skjellerud

Roar Wachek ( mai -08 )

Vivi Miranda Bergestuen (mai-08)

Skute

Døpte:

Alina Engelijordet

Malin Jørgenstuen Nygård

Linnea Bølviken Skude

Amelie Bjørlien Ranheim

Døde:

Borghild Skogen

Erling Haugerud

Hans Sarastuen

Jon Ivar Ulvesveen

Fluberg

Døpte:

Ole Thomas Fjeld Estensvoll

Madelen Nereng-Iversen

Even Johansen

Kathrine Berg Stubberud

Døde:

Knut Nordraak

Liv Østenseth

Peter Sandsengen Melhum

Lars Andreassen

Martin Martinsen

Gunnar Kronvold

Astrid Margrethe Randem

Asbjørn Johannes Høitomt

Bjørn Olav Ødegård

Kitti Sylvia Pedersveen

Mary Kristina Hella

11

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009


12

KIRKEVALGET 13. og 14. september 2009

Kan du tenke deg å stille til valg

i menighetsrådet?

Du er mer aktuell enn du selv

tror!

Vi trenger nye medlemmer

til alle våre tre menighetsråd og

vi er på jakt etter mennesker med

ulike evner og anlegg. Vi ønsker

en bredde og et mangfold, fordi

kirkemedlemmene i Søndre

Land er forskjellige.

Vi er inne i et nytt valgår. Valg på

nye menighetsråd og bispedømmeråd

skjer på samme tid og sted som

Stortingsvalget den 13.- og 14.

september.

I våre tre menighetsråd: Fluberg,

Skute og Søndre Land skal det skal

velges 8 ( 6 i Skute) medlemmer og

5 varamedlemmer Menighetsrådene

(MR) velger deretter rådsmedlemmer

til kirkelig fellesråd.

Noe er nytt når det gjelder kirkelig valg

dette året:

1: Stemmerettsalderen er 15 år!

2:Representanter til

bispedømmeråd og ( dermed

også) kirkemøte velges direkte.

3:Representanter til

menighetsrådet velges kun for 2

år. ( Dette er en prøveordning -

vanligvis er det for 4 år. )

Den nedre aldersgrensen for

kandidater som nomineres til

menighetsrådene er 18 år.

LOKALE MÅL

Etter at valget av menighetsrådene ble

lagt samtidig med Stortingsvalget, har

valgdeltakelsen økt betydelig, fra

3 % i 1997 (da valget forgikk i

kirkene) opp til 20 % i 2005 – da valget

foregikk samtidig med Stortingsvalget.

Dette viser at folk ønsker delta ved

kirkevalgene – bare informasjonen

og tilgjengeligheten er god nok.

(Valglokalene for stortingsvalget

og kirkevalget vil bli lagt så nær

hverandre som det er praktisk mulig.)

Fra 2009 får velgerne enda større

mulighet til å påvirke utformingen av

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

kirkens framtid - ved at det nå for første

gang er direktevalg av leke representanter

til bispedømmerådet/Kirkemøtet.

Vi ser nå en god mulighet for

at valgdeltakelsen kan bli enda

høyere enn ved forrige valg. Ved

å gi din stemme ved valget, er du

med på å påvirke kirkens utvikling.

ØNSKER NYE KANDIDATER!

Nominasjonskomiteene er nå

i ferd med å starte sitt arbeid.

Har du lyst til å stille til valg?

Eller kjenner du noene som vil stille,

eller som du synes er aktuelle? Ta

kontakt med menighetskontoret

eller noen i menighetsrådet!

Vi ønsker oss forslag på mange

kandidater til valglistene våre, og

vi trenger som nevnt, bredde i

sammensettingen av menighetsrådene

når deg gjelder kjønn, alder og

geografisk spredning innefor sognet.

Kirken er opptatt av å øke

representasjonen av kandidater

mellom 18 og 30 år. Dette håper

vi å få til også i Søndre Land.

Det er ønskelig at kandidatene har

en viss «kirkepolitisk bredde» og ulike

«ståsted» og meninger i forhold til

hvordan kirken skal fungere - for å skape

litt «motstand» og dynamikk i rådet.

For å sikre kontinuitet i, vil det også

være ønskelig at ikke hele det sittende

menighetsrådet blir skiftet ut, men

at noen stiller seg villige til gjenvalg.

DIREKTEVALGET

13. og 14.september

Menighetsrådet

I neste nummer av MB vil du finne

mer informasjon om valget. Men det

vil også bli gitt informasjon gjennom

andre ”kanaler”. Kandidatene til

kirkevalget vil bli presentert i god tid

før valget.

Bispedømmerådet/kirkemøtet

Direktevalg av 4 lekprepresentanter

til Bispedømmerådet/Kirkemøtet,

skjer altså samtidig med valget at

nytt menighetsråd. Du vil i forkant

av valget få tilsendt valglister for de

aktuelle kandidatene. (Dette gjelder

altså kun valget til Biskepdømmerådet/

Kirkemøtet.)

Et fornøyd Søndre Land menighetsråd samlet til møte sommeren 2008.

Fra venstre: Jorunn Myrland, Sigrid Lajord Aas, Iver Øksne, Sigmund Sand,

Anders Kleven ( leder gjennom 16 år! ), Finn Wasenden, Øystein Wang.

Rita Neraker tok bildet!


Med glimt i øyet...

Menighetsbladet starter i dette numret en ny spalte med tittelen

«..småhistorier med glimt i øyet»

Har du en god historie- så send den til oss eller ta kontakt!

Kolbjørn Engelien har sendt oss ei lita historie om eit koselig møte

mellom gode naboer i Ligarda. At folk kan høre litt dårlig er ingen

uvanlig sak. Og at noen som hører godt - også kan høre «feil» – er

heller itte noe nytt. I alle fall vart en slik kombinasjon tæl ei lita

historie med glimt i øyet – i Kolbjørns tolkning.

Kaffekos i Dalen

Annethe og Hans Sørum bodde i Dalen nede ved fjorden i Ligarda.

Det var ikke bilveg til bruket, men denne vinteren på slutten av 50åra

var det fin blankis på fjorden, og dermed bilveg nesten til døra i

Dalen.

En kveld fikk far med bestefar i Folkevogna, og de tok en biltur til

Dalen – slik at gamlekara kunne få seg en prat.

I Dalen vartet Annethe opp med bugnende kakefat og rikelig med

kaffe. Selv om Hans hørte litt dårlig, så gikk praten muntert og lett,

og snart var kara tilbake til moen (militære):

Hans: «Hæn sjærsant Tune var ein kjækk kar»

Bestefar: «Ja, hæn var lærer hæn»

Hans: «Å var’n?»

Bestefar: «Hæn var lærer»

Hans: ”Hæ?”

Annethe: ”Han var Vællers, - hæn hører så kleint ’n Hans amma”

Ingen ta gamlekara tenkte over innlegget til Annethe, så praten

gikk livlig videre. Seint på kvelden reiste far og bestefar tilfredse

sørover mot Librygga.

Kolbjørn Engelien

Menighetsbladet har også utfordret tidligere sogneprest Ole

Kirsebom til å fortelle noen historier

Det var oppe i Lofoten for mange år siden. Slik som det var før, ble

konfirmantene overhørt i midtgangen i kirken. Og kirken var full av

folk. Oluf hadde ikke så lett for det boklige, så presten ville hjelpe han.

«Du,Oluf,»,sier presten,»Når jeg kommer nedover midtgangen,så spør

jeg deg om hvor mange patriarker det er: Vi har Abraham, Isak og Jakob.

Så kan du tenke på at dere har der hjemme tre kuer i fjøset,så svarer

du tre.» Jo, det syntes Oluf var greitt. Og konfirmasjonssøndagen kom

med masse folk og overhøring i midtgangen. Presten vandrer nedover

midtgangen og spør konfirmantene. Så kommer han til Oluf: «Hvor

mange patriarker har vi?» Oluf svarer: «Fire.» Han ser at presten ser rart

på han. Så Oluf fortsetter: «Du skjønner Abraham kalva i natt!»

For mange år siden reiste biskopen i Agder med toget oppover Setesdalen.

I kupeen satt det en gutt på 12 år. Biskopen spør gutten om hva han er

interessert i. «Jo», sier gutten,»Jeg har seks sauer som jeg passer på,og som

jeg skal finne når jeg kommer hjem». Så lurte gutten på hva biskopen

drev med. «Jo,»sier biskopen,»Jeg er hyrde og gjeter jeg og.» Biskopen

tenkte på menneskene i bispedømmet sitt,som han hadde ansvar for. Så

spør gutten:»Hvor mange sauer har du?» Biskopen svarer: «Det kan vel

være rundt 60 000.» Da sier gutten: «Stakkars deg i lammingen!».

Ole Kirsebom

Betraktninger

fra butråppa

13

av Hans Ludvig

Fredheim

Det kom et kort i posten her en dag, - ei hælsing frå en

je itte hadde hørt ifrå på lengi. Slik er huggalt. Kortet

viste en som låg på riggen i graset i ei blomstereng.

Han var bærbeint, og bildet var ti’in slik at du såg

fotsula hass. På det eine beinet var det støkkin en

blomme millom stortoa og toa ved sida ta. Et fint

bilde som fækk mæ tell å tenkje på sammar’n som

nærmer sæ att.

Over sto det: «Du ska itte trø i graset,» – tittæl på det

fine diktet ta Einar Skjæraasen om at «spede spira lyt

få stå» og som minner øss om at vi «sjøl er en liten

veik en, og at vi alle kan trenge en storebror.»

Je hång mæ meir opp i det direkte utsagnet på kortet

og tenkte at «visst kan du trø i graset.» Du og je, - og

vi! Og gjenne danse bærbeint i midtsammarsrefreng

før villblomma går i frø! Slik vart det ei vise ta det

Visst kan du trø i graset

Kjippskodd i blomstereng

Visst kan du danse bærbein

I midtsammars refreng.

Det er nå du skær trø i graset

Når himmæl´n er klar og blå

Det er nå du er midt i livet

Og dansen er lett å trå.

Dans over eng og åker

før villblomma går i frø,

dans gjønnom rotlausviku

før da skær vi tell å slø.

Det er verre å danse bærbeint

om høsten på åkerstubb,

og den som vil engasjere

er en giktbrøtin gammal gubb.

Visst kan vi trø i graset

kjippskodd i blomstereng,

visst kan vi danse bærbeint

i midtsammarsrefreng.

( Hans Ludvig har sendt med noter til sangen.

Beklageligvis lyktes det ikke å få overført notelinjene

til bladet. Vi beklager dette. Red. )

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009


14

Gjør som Pastor Wang, - ta vare på legemet hos:

-TRENINGA

www.treninga.no tlf:61123077

SNEKKERHAUGEN I LANDÅSBYGDA

Nordlysterapi og massasje. Kurs og terapi.

- Avspenning

- Balansering

- Klangbehandling

Tlf. 61 12 68 55 - 950 65 838

www.snekkerhaugen.no

Hunnsveien 5

2821 Gjøvik

Joker Landåsbygda

Tlf: 61 12 68 22

Gjør handelen lokalt!

Malia Hov

Hus og Hjem Hov AS

Tlf: 61 12 22 90

Åpent: Man-Fre 9-17

Lør 9-14

STATOIL SERVIcE HOV

Tlf: 61 12 22 10

ÅPENT TIL 22.00 – BILVASK

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

Sigrun Balavoine

Advokat

kN u t er l iN g Ny h e i m

Medlem av den norske advokatforening

Tlf: 61 18 04 16

Faks: 61 18 05 84

Fotohuset Knut Kamphaug

STORGATA 28,

2870 DOKKA

Tlf: 61 11 04 66

Godt vi har hverandre!

Gjølberg

Bondlitorget - 2870 DOKKA

Tlf: 61 11 19 52 – Fax: 61 11 06 69

Coop Hov

Sentrumsveien 6,

2860 Hov

Tlf: 61 12 99 50

Åpent 9 – 20 (18)

Bergfossenteret

har over

19 butikker du

kan handle i.

Møteplassen på Dokka!

- Bøker

- PaPir

- Leker

- Musikk

- FiLM

El-forsyning og

El-installasjon

Tlf: 61 11 27 00 Dokka

www.vokks.no

Søndre Land

Tlf: 03 000

Åpningstid: 9 - 15.30 (9 - 15)

Ar o m A t e r A p e u t ri t A Ne rA ke r

Sentrumsveien 2, 2860 Hov

Timebestilling:

Mobilnr: 957 99 321

Mandager kl. 09-10 treffes jeg på tlf: 61 12 27 33


2829 ODNES - Norway

Tlf. 61 12 97 00 - Fax 61 12 97 01

Din lokale tømmerkjøper

Vi utfører leieskur - kort ventetid

BEKA A / S

2863 Odnes

Tlf: 61 12 60 00 - Fax 61 12 63 60

Do k k A Bi l s A l g

Jevnakerveien 4, 2870 Dokka

Tlf: 61 11 17 00

E-post: post@dokka-bilsalg.no

Din Suzuki-forhandler!

Vi forhandler også BK-hengeren!

•Kafeteria

•Selskapslokaler

•Catering

•Overnatting

Landaasen Rehabiliteringssenter

Landåsvegen 747

2861 Landåsbygda

Sentralbord: 61 12 40 00

Hov Solstudio

Sentrumsveien 18,

2860 Hov

Tlf: 61 12 72 70/ 911 89 255

Land Begravelsesbyrå


Innehaver Norvald Åbø

Ordner alt ved begravelser og kremasjoner

- Gravmonumenter, skrifthugging,

- Blomster og kranser, båredekorasjoner

Også utenfor distriktet Døgnvakt: 61 12 60 17

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd 2864 Fall

Dokka Begravelsesbyrå A/S

TRI NGEL

HOV

SKO – GLASS – PARFYME

GRETTEGUTUA 1, 2860 HOV

TLF: 61 12 25 10

Nye Hus og Hjem A/S

Schee Møbelsenter

Jevnakerveien 16, PB 64, 2882 Dokka

Tlf: 61 11 00 07, Fax: 61 11 01 02

Åge Viken

Anleggsgartner

2864 Fall

Tlf: 61 12 81 67

SØNES A/S

Gu l l – Sø l v – Ga v e r

Dokka

BONDLIDTORGET - TLF: 61 11 22 16

2870 DOKKA

15

Nordre Land, Søndre Land og Etnedal – eller hvor det måtte være bruk for oss.

Ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner.

Kranser, blomster og båredekorasjoner (eget blomsterbinderi).

Gravmonumenter Skrifthugging

61 11 20 00

Elin, Endre og Grethe Rudstaden

952 36 954 - 992 92 696 - 992 25 239

REMA 1000 HOV

Hovsbakken 2, 2860 Hov

Tlf: 61 12 20 12

bare lave priser på varer du kjenner

DØGNVAKT

2870 DOKKA

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009


16

Klipp her

H

Søndag 5. april

Palmesøndag

Brennodden Landåsbygda kl. 11

Gitte Bergstuen

Skjærtorsdag 9. april

Fluberg kirke kl. 11, Øystein Wang

Hovli kl. 17, Wang, Rød Larsen

Hov kirke kl. 19, Wang, Rød Larsen

Fredag 10. april Langfredag

Hov kirke kl. 11, Øystein Wang

Søndag 12. april - Påskedag

Fluberg kirke kl. 11 Gitte Bergstuen

Skute kirke kl. 13 Gitte Bergstuen

Hov kirke kl. 11, Øystein Wang

Enger kirke kl. 13, Øystein Wang

Mandag 13. april

Andre påskedag

Ingen gudstjenester

Søndag 19. april

1. s. e. påske

Hov kirke kl. 11,

Familiegudstjeneste,

Øystein Wang. Barnegospel

Søndag 26. april

2. s. e. påske

Fluberg kirke kl. 18,

Konfirmantsamtale for Skute,

Betalingsinformasjon

Betalt av

Kvittering

Innbetalt til konto 2075 08 21163

Belast

konto

Menighetsblad for Søndre Land – Påsken 2009

GUDSTJENESTER

Fluberg og Landåsbygda.

Gitte Bergstuen

Tirsdag 1. mai

Fluberg kirke kl. 11 Øystein Wang

Søndag 3. mai

3. s. e. påske

Trevatn Samfunnshus kl 11, Familie

gudstjeneste. Øystein Wang

Hov kirke kl. 18, Konfirmantsamtale

Øystein Wang

Søndag 10. mai

5. s. e. påske

Hov kirke kl. 11, Øystein Wang

Søndag 17. mai.

Hov kirke kl 09

Fluberg kirke kl 09

Landåsbygda kl 11

Enger kirke kl 11

Skute kirke kl 1230

Torsdag 21. mai

Kristi Himmelfartsdag

Solheim, Halmrast kl 11.

Gitte Bergstuen

Lørdag 23. mai

Hov kirke kl. 11,

Konfirmasjon, Øystein Wang.

Beløp

Frivillig kontingent for 2008, kr. 100,-

Gi gjerne en gave i tillegg.

(bruker du nettbank, kan du gjerne skrive

«Abonnenment 2008» i meldingsfeltet)

Underskrift ved girering

Søndag 24. mai

Hov kirke kl. 11.

Konfirmasjon, Øystein Wang

Skute kirke kl 11

Konfirmasjon, Gitte Bergstuen

Søndag 31. mai.

Pinsedag

Fluberg kirke kl 11.

Konfirmasjon, Gitte Bergstuen

Hov kirke kl. 11. Øystein Wang

2. Pinsedag 1. juni

Enger kirke kl. 11, Kofirmasjon

Øystein Wang.

Søndag 7. juni

Landåsbygda kapell kl. 11,

Konfirmasjonsgudstjeneste

Gitte Bergstuen

Søndag 14. juni

5. s. e. pinse

Kirkesafari

Fergetur med besøk i alle kirker,

Gitte Bergstuen, Øystein Wang

Liv Anne Rød Larsen

Søndag 21. juni

6. s. e. pinse

Friluftsgudstjeneste Odnes

Gitte Bergstuen

Øre

T il

ko

nto

Se fredagsannonser i OA for evt. endringer.

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner

B lank

ettnu

mm

er

GIRO

Betalt til

Se fredagsannonse i OA for evt. endringer

Betalerens kontonummer

Betalingsfrist

Blankettnummer

Menighetsbladet for Søndre Land

Oppistua

2860 Hov

Kvittering

tilbake

250 00 < 0 > 2075 08 21163 < 6256051370 >

More magazines by this user
Similar magazines