Teknisk-Service a/s

tekniskservice.no

Teknisk-Service a/s

www.kaeser.com

Energisparende

trykkluft

KAESER Kompressorer AS

Verpetveien 38, 1540 Vestby

Tlf 64 98 34 00

info.norway@kaeser.com • www.kaeser.com

Utgave: 2/2011

KAESER

POSTEN

Teknisk-Service a/s

Redaksjonen:

Cecilie Halvorsen

ch@integra-ch.com

Tlf 92 48 10 70

Mer trykkluft med mindre energi!

ww


Ny isoporfabrikk i Nordkjosbotn

I august 2010 ble en ny isoporfabrikk i Nordkjosbotn i Balsfjord

kommune etablert. Den store etterspørselen etter kasser til

fiskeindustrien, og isolasjon til bygg og anlegg gjorde det

attraktivt Bewi Polar å satse her. Bewi Polar produserer alle

typer kasser og isolasjon, samt alle sorter isoporkvaliteter.

Fabrikken har et areal

på totalt 6000m², og

kan produsere opptil

12-15 vogntog med

isoporkasser i døgnet.

”Normalt er det ett

skift på jobb, dvs 4-5

mann, men er etterspørselen

stor kjører

vi to skift,” forteller Bewi Polars lokaler i Nordkjosbotn.

Kåre Bartholdsen,

avdelingsleder hos Bewi Polar. Deres største kundegruppe er oppdrettsanlegg

og fiskebruk.

KAESER Kompressorer AS

Verpetveien 38, 1540 Vestby

Tlf 64 98 34 00

info.norway@kaeser.com • www.kaeser.com

Fabrikken har, gjennom Teknisk-Service AS, investert i et KAESER

kompressoranlegg. Kompressoranlegget består av 3 skruekompressorer

av typen CSDX 162 T, komplett med kjøletørker og etterbehandlingsutstyr.

Trykkluftstyringen SAM ble valgt for å samkjøre kompressorene på

en trygg, sikker og kostnadseffektiv måte.

Da Teknisk-Service AS var innom første gang, slet bedriften med meget

høy temperatur i kompressorrommet. ”Løsningen var å få ventilert avlastluften

ut og ned i fabrikken,” forteller Tore Løvik hos Teknisk-Service AS.

I dag brukes luften til å varme opp fabrikklokalene.

Bewi Polar er godt

fornøyd med kompressoranlegget

sitt,

og setter stor pris

på det gode samarbeidet

de har med

vår forhandler i nord.

Maskinentreprenøren Herolf Hansen & Sønn

Herolf Hansen og Sønn ble etablert i Tromsø i 1976, og er i dag

en av Nord Norges største maskinentreprenører. I 2001 åpnet

de også en avdeling i Bodø. I dag har bedriften 15 ansatte og er

fortsatt i vekst.

De fleste oppdragene til Herolf Hansen og Sønn består i å lage

rør/kabelanlegg, samt trekking/blåsing av kabel for Telecom-sektoren.

I tillegg tar de på seg andre oppdrag som utgraving av tomter osv.

Selskapet drar stor nytte av medarbeidernes høye kompetanse og lange

erfaring.

Redaksjonen:

Cecilie Halvorsen

ch@integra-ch.com

Tlf 92 48 10 70

Støpepressene for blant annet kasser, lokk,

byggeisolasjon.

I maskinparken til Herolf Hansen og Sønn finner man flere transportable

kompressor fra KAESER. ”Vi har transportable kompressorer i forskjellige

størrelser, basert på de ulike bruksområdene. I tillegg har vi et KAESER

Aircenter SM15 som vi benytter på verkstedet på Kvaløya,” sier Kent

Hansen, daglig leder hos Herolf Hansen og Sønn. Kent forteller videre at

det er to grunner til at de bruker kompressorer fra KAESER.

”For det første er det høy kvalitet. For det andre er den gode oppfølgingen

og servicen fra Teknisk-Service AS avgjørende. En maskinentreprenør i

vår størrelse er helt

avhengig av at

maskinparken til

enhver tid er

operativ,” avslutter

Kent Hansen.


Vårens servicekurs

21. juni i år holdt serviceavdelingen hos Kaeser kurs om kompressorstyringer.

Kurset ble holdt på hovedkontoret til Teknisk-Service AS i

Tromsø. Kursholder var Jan-Erik Foss som jobber med service support

hos KAESER. Med på kurset var alle serviceteknikerne fra Teknisk-Service,

samt Tore Løvik på salg.

”Kurset inneholdt i hovedsak styringer av kompressorer og kompressorstasjoner,

og tok for seg styringene Sigma Control, Sigma Mobil og

SAM,” forteller Johnny Johnsen, daglig leder hos Teknisk-Service AS.

For Kaeser er det viktig at forhandlerne selv kan programmere kompressorene

riktig og søke etter feil hos kompressorene.

”Vi var meget fornøyd med kurset, og føler vi fikk mye ut av det,” avslutter

Johnny Johnsen.

KaeSer holder servicekurs i Tromsø.

Fordeler med KAESER

• Solid samarbeidspartner

• Mer trykkluft med mindre energi

• Reserveluft ved behov

• Kompetanse på trykkluft

• Stabil og trygg trykkluftforsyning

• Kartlegging av trykkluftbehov

• Kort responstid

• Tilgjengelighet over hele landet

• Godt utdannede medarbeidere

Direktøren har ordet

KAESER Kompressorer AS

Verpetveien 38, 1540 Vestby

Redaksjonen:

Cecilie Halvorsen

Tlf 64 98 34 00

info.norway@kaeser.com • www.kaeser.com

ch@integra-ch.com

Tlf 92 48 10 70

Fornøyde kunder er et av våre kvalitetsmål, og for å

oppnå dette er vi avhengig av dyktige forhandlere som

er vår forlengede arm ute i distriktene. For at våre

forhandlere skal få den nødvendige kompetansen de

trenger er KAESER opptatt av å gi dem en grundig opplæring

i våre produkter, både med tanke på tekniske

løsninger og fordeler for brukeren, samt vedlikehold av

utstyret for optimal drift i mange år.

I juni i år holdt vi et servicekurs for vår forhandler i nord,

Teknisk-Service AS, blant annet med opplæring i våre

produkter med hovedvekt på våre styringssystemer for

å gi kundene en optimal løsning avsitt trykkluftanlegg.

Serviceteknikerne hos Teknisk-Service AS fikk en grundig

gjennomgang i styringenes virkemåte, i programmering,

oppsett av maskiner og feilsøking. Det er en glede å se

at Teknisk-Service AS tar kursingen av egne ansatte på

alvor.

Yngvar Carlsen

Regionsjefen har ordet

Som regionsjef har jeg det hele og fulle ansvaret for at

markedet i regionen utvikles og at markedsandelene

øker. Målet er å få enda flere fornøyde trykkluftbrukere

– små som store. For å klare å nå disse målene er vårt

samarbeid med Teknisk-Service AS veldig viktig, sammen

utgjør vi et team av kompetanse som vi ser kundene

setter pris på og vet å benytte. Et bevis på dette er de

mange nye kontaktene vi fikk på vår deltagelse på Euro-

Expo messene i Kirkenes og Bodø.

I våre 3 nordligste fylker opplever vi ofte store avstander,

men vi ser at Teknisk-Service AS har et system som

fanger opp de aller fleste trykkluftforbrukere. De stiller

opp og er i praksis KAESER Kompressorer AS sin

forlengede arm i Nordland, Troms og Finnmark.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig trykkluftprat!

Dag Arne Svendsen


Våre ansatte:

Teknisk-Service a/s

Johnny Johnsen

Daglig leder

Rigmor Johnsen

Kontor/Adm.

Pål Ivan Eithun

Servicetekniker

Terje Vatnvåg

Avd. Harstad

Servicetekniker

Teknisk-Serice AS

Skattøravn. 71, 9018 Tromsø

Pb. 3453, 9276 Tromsø

Tlf. 77 62 43 70. Faks 77 62 43 71

firmapost@tekniskservice.no

www.tekniskservice.no

Tore Løvik

Salg, tlf. 90 85 83 61

Jan-Birger Ribe

Servicetekniker

Bjarne Nilsen

Mekaniker

Jon Erik Utheim

Avd. Bodø

Servicetekniker

Teknisk-Serice Avd. Harstad

Villavn. 13B, 9415 Harstad

Tlf. 77 07 57 10

Harald Aalmen

Salg, tlf. 901 09 778

Sigmund Salo

Servicetekniker

Odd Bahr

Avd. Harstad

Salg/Service

?

Vi søker etter servicetekniker

som fortrinnsvis er bosatt i Tromsø.

Teknisk-Serice Avd. Bodø

Mørkvedtråkket 23, 8026 Bodø

Tlf. 97 41 06 50

KAESER Kompressorer AS

Redaksjon:

KAESER Kompressorer AS

Redaksjonen:

Verpetveien 38, 1540 Vestby

Cathrine Elisabeth Bjørne-Larsen

Verpetveien 38, 1540 Vestby

Cecilie Halvorsen

Tlf 64 98 34 00

cathrine.bjorne-larsen@kaeser.com

Tlf 64 98 34 00

ch@integra-ch.com

info.norway@kaser.com

info.norway@kaeser.com • www.kaeser.com Tlf 92 48 10 70

www.kaeser.com

Returadresse:

KAESER Kompressorer AS,

Verpetveien 38, 1540 Vestby

Servicesjefens hjørne

Et trykkluftanlegg må ha jevnlig tilsyn og vedlikehold

for å kunne fungere tilfredsstillende både teknisk,

økonomisk og med tanke på sikkerhet og miljø. For å

kunne utføre en forskriftsmessig service kreves det

i dag helt spesielle tekniske kunnskaper. I tillegg må

man ha kjennskap til grenseverdier vedrørende støy,

utslipp, arbeidsmiljø, osv.

Vi i Kaeser har derfor spesialutdannet våre serviceteknikere

og forhandlerne våre spesielt med tanke på

dette. De har fått en grundig opplæring i våre produkters

konstruksjon, bruk og vedlikehold. I tillegg har utviklingen

innen datateknologi og trykkluftstyringer begrenset

muligheten for ufaglærte til å utføre kvalifisert vedlikehold

på maskiner og utstyr. For å heve standarden

på vedlikeholdsarbeidet som utføres, har vi satt inn

store ressurser for å informere markedet om dette. Vår

autoriserte forhandler Teknisk-Service AS har tatt dette

på alvor, og velger å bruke mye tid og ressurser på

en grundig faglig opplæring av sine serviceteknikere.

Dette er vi i Kaeser veldig stolte av.

Geir Wiik

Produksjon:

Prinfo Unique/Askim Grafiske

Senter

Tlf 69 88 75 70

MILJØMERKET

241 Trykkeri 709

More magazines by this user
Similar magazines