Bagges AS - Presentasjonsbrosjyre

bagges.no

Bagges AS - Presentasjonsbrosjyre

www.bagges.no

Ventiler Pakninger

Termisk isolasjon

Passiv brannbeskyttelse

Elektrisk isolasjon Teknisk plast

© Ensinger


Ventiler

Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi,

har det gode samarbeidet med kunder og leverandører bidratt til at

BAGGES AS alltid er oppdatert i henhold til markedets behov

for ventiler.

På vårt ventilverksted utføres montasje av ventiler og aktuatorer med

tilbehør. For å sikre riktig funksjon blir alt utstyr fra ventilverkstedet

testet i henhold til fastsatte prosedyrer.

Produktprogram:

• Aktuatorer

• Dreiespjeldventiler

• Endebrytere

• Filtre

• Kondenspotter

• Kuleventiler

• Lufteventiler

• Luker

• Magnetventiler

• Membranventiler

• Nivåvisere

• Nålventiler

• Reguleringsventiler

• Seglass og flowindikatorer

• Seteventiler

• Sikkerhetsventiler

• Skyvespjeldventiler

• Slangeventiler

• Sluseventiler

• Stempelventiler

• Tilbakeslagsventiler

• Trykkreduksjonsventiler

• Trykk-/vakuumventiler

• Ventilposisjonering

Pakninger

Som representant for blant annet en av verdens ledende

pakningsprodusenter KLINGER, kan vi tilby et omfattende

program av pakningsmaterialer for tetting av flens- og

rørforbindelser, samt pakkbokser i pumper og ventiler.

Vi leverer plater og ferdigproduserte flenspakninger etter

alle standarder, eller som spesialproduserte detaljer.

Produktprogram:

• KLINGER Quantum

• KLINGER Sil – Fiber

• KLINGER Grafitt

• KLINGER Top-chem – PTFE

• KLINGER Milam – Mica

• KLINGER KGS –

Stålarmert gummi

• KLINGER Sealex – PTFE snor

• KLINGER Pakkbokspakninger

• KLINGER Maxiflex –

spiralpakninger

• KLINGER Metal Ring Joints

• KLINGER Kamprofilpakninger

• KLINGER Metall-pakninger

www.bagges.no www.bagges.no

• KLINGER Flensisolasjon

• KLINGER Mannlokkspakninger

• KLINGER Skjevpakninger

• Diverse flettepakninger

• Diverse gummi, kork og papir

• Diverse snorer, tape og lignende


Termisk isolasjon

Fibermaterialer benyttes som isolasjon mot varme, kulde,

fuktighet og lyd. Alt fra eksosrør på skip til damprør i

prosess-industrien og ovnsinstallasjoner i bygg kan isoleres

med våre produkter.

For smelteverksindustrien har vi spesialisert oss på

varmeisolasjon og produkter for tetting av flytende metall og

gasser. Vi leverer også produkter for beskyttelse mot strålevarme

og sprut fra glødende metall, samt isolerte kjølevannslanger.

Produktprogram:

• Isolasjonsplater

• Isolasjonspapir

• Isolasjonsfilt

• Isolasjonsmatter

• Isolasjonssnor

• Isolasjonsduk

• Sement

• Isolasjonstape

• Isolasjonsbånd

• Isolasjonsstrømper

• Slanger

• Vernevotter m.m.

© Norsk Hydro

• Sveiseputer

Passiv brannbeskyttelse

Sikkerhet for personell og anlegg er høyt prioritert for

skips- og offshoreinstallasjoner. Passiv brannsikring

bidrar blant annet til å sikre:

• Rømningsveier for personell ved en eventuell brann

• Konstruksjoner, utstyr og kritiske komponenter ved

enhver brann

I dag sikres installasjonene mot flere typer brann:

• Normalbrann i brennbare materialer (A-brann)

• Brann i oljesystemer (hydrokarbonbrann)

• Jetbrann (for eksempel brennende naturgass under høyt trykk)

Vi leverer materialer med sertifiserte løsninger for alle typer brann om bord i skip/plattformer eller på

landbaserte anlegg.

Produktprogram:

•Isolasjonsmatter

•Isolasjonsplater

• Isolasjonspapir

• Brannfugebånd

• Isolasjonsduker

www.bagges.no www.bagges.no

• Tekniske duker

• Rekvisita for søm

• Festematerialer m.m.


Elektrisk isolasjon

BAGGES AS representerer flere av verdens ledende

produsenter innen elektriske isolasjonsmaterialer, og tilbyr

komplette isolasjonssystemer for elektriske maskiner og

apparater. Med moderne CNC-maskiner produserer vi

isolasjonsdetaljer etter kundens tegninger og spesifikasjoner.

Vi er spesialisert innen høytemperaturmaterialer

og produksjon av isolasjonsdetaljer for strømskinner,

ovnskonstruksjoner og tekniske installasjoner på smelteverk.

Produktprogram:

• Isolasjonsplater

• Isolasjonsrør

• Isolasjonsskiver

• Isolasjonsbånd

• Isolasjonsduk

• Strømper m.m.

© Norsk Hydro

Teknisk plast

Bruken av teknisk plast har i de senere årene økt,

og stadig nye plastvarianter ser dagens lys.

Teknisk plast kan brukes i utallige applikasjoner.

BAGGES AS leverer et bredt spekter innen teknisk plast.

Vårt velutstyrte CNC-verksted gir oss også stor

fleksibilitet for å levere ferdig maskinerte detaljer.

Produktprogram:

• Plastplater • Plastrør

• Plastskiver • Plastprofiler

Alle bilder: © Ensinger

www.bagges.no www.bagges.no

• Plastbolter


Vårt lager

BAGGES AS lagerfører et stort varespekter

innenfor alle våre forskjellige produkt grupper.

I dialog med våre kunder søker vi å opprettholde

et varelager som er tilpasset markeds situasjonen.

Vår produksjon

Utover leveranser av standard lagervarer, har BAGGES AS

et velutstyrt produksjonsanlegg med en unik maskinpark

og dyktige operatører for bearbeiding av teknisk plast,

isolasjons- og pakningsmaterialer.

Videre har vi et velutstyrt verksted for montasje

av ventiler og aktuatorer med tilbehør, samt systue.

www.bagges.no www.bagges.no


Vår nettside

På våre internettsider www.bagges.no, finnes detaljert informasjon om alle våre produkter.

Fakta om BaggEs as

Selskapet, som er en privateid familiebedrift ble etablert allerede i 1894.

Vi er om lag 40 ansatte og har en årsomsetning på over 100 millioner NOK.

Siden 1993 har BAGGES AS vært sertifisert i henhold til ISO 9001.

Bedriften har solid økonomi, og holder til i et moderne bygg på Skedsmokorset

(midt mellom Oslo og Gardermoen). Bygget som er på 4.000 m 2 inneholder

produksjonslokaler, lager og kontorer.

Kundefokus, kvalitet og fleksibilitet i kombinasjon med rask levering til

konkurransedyktige betingelser har gitt BAGGES AS en ledende

posisjon i bransjen.

www.bagges.no www.bagges.no


Vår forretningsidé

BAGGES AS er en produksjons- og handelsbedrift som leverer kundetilpasset:

• Termisk isolasjon / passiv brannbeskyttelse

• Elektrisk isolasjon

• Teknisk plast

• Ventiler

• Pakninger

BAGGES konkurransefortrinn er bedriftens inngående kompetanse om ulike bransjers og kunders

spesifikke behov, kombinert med presisjon og kvalitet i alle verdiskapende prosesser.

Våre kunder er nasjonale og internasjonale service- og industribedrifter.

BAGGES AS, Postboks 146, Industriveien 15, 2020 Skedsmokorset

Tel: 64 83 50 00 Fax: 64 83 50 50 post@bagges.no

www.bagges.no

Geir Gudmundsen

Daglig leder

12/2010

More magazines by this user
Similar magazines