Ny dag 4-2004.indd - Norges KFUK-KFUM

kfuk.kfum.no

Ny dag 4-2004.indd - Norges KFUK-KFUM

ny

DAG

Branding the YMCA s. 7– 13

Ny Dag - Medlemsmagasin for Norges KFUK - KFUM - 4 - 2004 - 124. Årgang

Ny Dag vinter 04 1


2 Ny Dag vinter 04

Vinny Torres er en av ledere påLower Liberty Heights Youth

Center. Han er med på gi ungdommene i nærområdet tro

på en bedre framtid på det nyåpnede ungdomssenteret

drvet av Springfield YMCA. Les mer side 16.


EN INTERNASJONAL GAVEPAKKE

Jeg blir alltid så imponert når jeg får pakker som er

pakket flott inn. Giveren har virkelig lagt sin flid i innpakkingen,

og jeg føler meg litt spesiell som får motta en slik

gave. En slik pakke skaper forventninger.

Landsmøtet i Norges KFUK-KFUM har bestemt at organisasjonen

skal jobbe med å lage en ny logo og at logoprogrammet

skal knyttes opp mot internasjonale logoer.

Les mer om dette på sidene ”Trekantens hstorie” på side

åtte. Det blir en stor utfordring å skulle forholde seg til et

slikt vedtak. Hvilke internasjonale logoer skal man knytte

seg opp mot? Vil vedtaket føre til at man velger å knytte

seg sterkere til en av verdensbevegelsene YMCA eller

YWCA når det gjelder grafisk uttrykk? Vil Norge lage sin

egen nye versjon av logoen, for senere å prøve å arbeide

internasjonalt for en felles internasjonal logo? Eller er

alternativet å beholde den logoen vi har en stund til, og

bruke ressursene på jobbe mot en felles internasjonal

logo?

Det skal nå opprettes en gruppe som skal arbeide med

disse spørsmålene. Det blir spennende å se hvor man

lander. Mitt råd er i alle fall klart: Vi bør beholde den

logoen vi har en stund til og arbeide gjennom internasjonale

kanaler for å se på mulighetene for en felles

internasjonal logo. Selv om man fortsatt vil være medlem

av begge verdensorganisasjonene YMCA og YWCA,

blir man nødt til å samarbeide om felles internasjonalt

uttrykk med en av bevegelsene.

For å foregripe begivenhetenes gang: I arbeidet med en

felles internasjonal logo, bør man også arbeide med et

felles internasjonalt designprogram. Med en samlet verdens-eller

europabevegelse vil vi ha større ressurser til

virkelig å legge et flott stykke arbeid ned i utformingen

av dette. Verden er blitt mindre med internett, som snart

er allemannseie. Alle medlemsland ville kunne få tilgang

på designmaler for visittkort, brevappir, plakater og ulike

reklamekampanjer osv. Malene kunne ligge på en internasjonal

webside klare til oversetting og bruk. På nettet

ligger også den internasjonale profilartikkelbutikken

med et bredt spekter av varer produsert av de dyktigste

designerne hos KFUK-KFUMs samarbeidspartnere til

rettferdige priser.

-– Et sjuskete inngangsparti med triste gardiner og 20 år

gamle stygge grafiske elementer i vinduet kommuniserer

jo bare at her er en forening for spesielt interesserte,

sier den prisbelønte kommunikatøren i Frelsesarmeen,

Jan Størksen et annet sted i dette bladet. Vi må være

stolte på organisjonens vegne og presentere Norges

beste barne- og ungdomsarbeid på en skikkelig måte.

Innpakningen er viktig.

– God design handler om å ta folk på alvor, vise gjesten

respekt, pynte til fest, ønske folk velkommen, som

Størksen sier.

Men den viktigste markedsføringen foregår ikke på plakater

eller på visittkort. Den viktigste markedsføreren er

deg. Du som er stolt av av organisjonen du tilhører og

ønsker å fortelle andre hva du er med på. Du lar deg ikke

plukke på nesen av fordommer mot ”glad-kristne” eller

Ten Sing-kultur. Når du møter

slike holdninger, lar du bare

lattern stilne, retter blikket mot

vedkommende og spør: Vet du

egentlig hva KFUK-KFUM står

for?

Torstein Ihle

Redaktør

INNHOLD

MARKEDSFØRING

04 Branding the YMCA

08 Historien om trekanten

10 Soup, soup and salvation

REPORTASJE

14 KM-familien: Solberg

16 Møt Springfield YMCA

18 Ny Café Uvé i Tønsberg

20 I basketballens vugge

24 Velkomstklem fra Gud

TROENDE TIL ALT

26 Du trenger ikke å være aleine!

NYTT FRA KFUK-KFUM

28 Smånytt fra Norges KFUK-KFUM

ny

DAG

Grunnlagt 1880

Utgitt av Norges

KFUKKFUM

18

10

08

BRANDING IN USA:

Hvordan arbeider

YMCA i USA for å nå

nye grupper unge?

JAN STØRKSEN:

Hva har denne

mannen gjort med

Frelsesarmeen?

TREKANTENS

HISTORIE

Hvordan startet det?

CAFÉ BØLGEN:

Ny Café Uvé i

Tønsberg

Utkommer 4 nr. pr. år l ISSN: 0804– 1997 l Adresse: Osterhausgate 7B

Postadresse: Ny Dag, Pb 6814, St.Olavs plass, 0130 Oslo l Tlf: 22 99 15 10

Fax: 22 99 15 11 l KMs hjemmesider: http://www.kfuk– kfum.no

E– postadresse: km@kfuk– kfum.no Redaktører: Helga Haugland Byfuglien og Torstein Ihle

Layout: ihlCom, Torstein Ihle l Trykk: Papermill AS l Forsidefoto: Torstein Ihle

Ny Dag vinter Ny Dag 04 vinter 3 04 3


MARKEDSFØRING

TEKST OG FOTO: TORSTEIN IHLE

YMCA er en av de mest kjente merkevarene i USA. En hver oppegående amerikaner

forbinder noe med bokstavene YMCA. Norges KFUK-KFUM står foran en prosess der

man skal tenke nytt omkring logo og design. Ny Dag tok en tur over dammen for å

se på hvorfor amerikanerene har lykkes. Eller for å si det med Frank Sinatra: "If you

can make it there, you can make it anywhere...New York, New York...

Branding the YMCA

– MÅLET MED VÅR MARKEDSFØRING er hele

tiden å skaffe nye medlemmer. Ved å få mer

hele tiden å skaffe nye medlemmer. Ved å

få mange medlemmer kan vi finansiere den

delen av driften som ikke nødvendigvis krever

medlemskap. Det kan være aktiviteter som

førskole, barnhageaktiviteter og utdanning.

Vi ønsker å få folk som kommer hit kanskje

bare for å trimme på helsestudioet vårt eller

for å drive svømmetrening. Vi ønsker å skape

en bevissthet om alle de andre aktivitetene vi

har som har en sosial profil, sier Reg. Hamlet,

ansvarlig for Markedsføringavdelingen i “the

YMCA Of Greater New York”:

4 Ny Dag vinter 04

– Våre kampanjer er i første rekke trykte

brosjyrer og avisannonser og noe annonsering

på store boards og radioreklame. Vi

gjør ikke så mye tv-reklame, det er alt for

kostbart. Dessuten tror jeg andre metoder er

mer effektive. En ting som har virket bra er

“gateteam” – vi får unge mennesker til å gå

ut med løpesedler og inviterer lokalsamfunn

til å besøke YMCA, sier Reg Hamlet, som fire

ganger i året bruker åtte millioner kroner i

året på markedsføringskampanjer - på høsten

da alt starter opp igjen og på nyåret for å verve

nye medlemmer.

YMCA OF GREATER NEW YORK er delt opp i fem

bydeler; Manhatten, Brooklyn, Bronx, Queens

og Staten Island med til sammen 350.000

medlemmer. I hver av disse bydelene er det til

sammen 20 foreninger, som byr på et utrolig

mangfold av aktiviteter for barn, ungdom og

voksne. Foruten tradisjonelle aktiviteter som

helsestudio og svømming, kan vi nevne kickboksing,

forening for anonyme overvektige,

golf, magedans, selskapsdans, cheerleading, og

tilbud om din egen personlige trener. I tillegg

tilbyr YMCA ikke mindre enn fire ulike overnattingssteder

i New York til hyggelige New

York-priser. Kampanjen i januar fokuserer


Ny Dag vinter 04 5


mest på helse og det å komme i form. Liksom

oss nordboere kommer New Yorkerne med

nyttårsløfter og vil gjerne bli kvitt sine “lovehandles”

(sideflesk). Mange i USA forbinder

YMCA med “Summer camps”. På vårparten

dreiermye av markedsføringenseg om disse. På

høsten starter “fall back to the Y”-kampanjen,

med mål om å kapre barn til skolefritidsordningen

og det barnehagetilbudet de tilbyr.

NEW YORK YMCA ER SÅ STORE at de for det

meste lager sine egne kampanjer, men de

bruker også noe materiell fra markedsføringsavdelingen

nasjonalt i Chicago. Men de nasjonale

ledertreningsoppleggene er det de bruker

mest. Fra nasjonalt hold er det også blitt

utformet en designmanual for alt kampanjemateriell

og retningslinjer for bruk av de ulike

logoene. Reglene er ganske strenge, forteller

Reg Hamlet, men de blir lojalt fulgt opp av de

lokale YMCA´s. Måten logoen brukes på varierer

aldri, men det kan være lokale tilpasninger

i hvordan materiellet bruke f.eks i Chicago

i forhold til Nashville. I New York må man også

lage reklamemateriell på ulike språk, da en

stor del av befolkningen snakker spansk.

– Reg viser meg det de har planlagt til januarkampanjen.

Slagordet er foreløpig “join”. På

plakater på subwayen, bussene, i buss-skur, og

i annonser i utvalgte tidsskrifter og magasiner

ønsker de å vise at samme hvem du er, om du

er direktør eller ekspeditør på McDonalds, så

betyr det ikke så mye. Alle kan være en del

av YMCA og bli med i det store fellesskapet.

6 Ny Dag vinter 04

Reg. Hamlet ansvarlig for Markedsføringavdelingen

for “the YMCA Of Greater New York”.

For dem som allerede er medlemmer, er det et

mål å skape en følelse av være del av noe stort.

YMCA er et fristed der man ikke spør om bakgrunnen

din. Vi vil vise at alle er velkommen

til å være medlem uansett alder, religion eller

etnisk bakgrunn, forteller Reg. Det skal også

lages postkort av denne serien som brukes til å

deles ut på gaten og til utsending på mail.

– VÅR MÅLSETTING ER AT 10% av barn

og unge skal ha kontakt med YMCA. Av en

medlemsmasse på 350 000 medlemmer New

York, er ca 160 000 barn og unge, forteller.

Det er ikke bare gjennom lokale Y´s at man

kan komme i kontakt med organisasjonen.

Den delen av arbeidet de kaller “The Virtual

Yӌr over 6000 barn gjennom 85 barneskoler

i New York-området. Totalt bor det ca. ni millioner

mennesker i virkeområdet til YMCA of

Greater New York.

– Det er ikke noen tvil om at YMCA er en

sterk merkevare, en av de mest gjenkjente .

Hvis du spør folk på gata om de har hørt om

YMCA vil de fleste svare ja. Bevisstheten om

hva vi egentlig driver med kunne nok ha vært

bedre. Vårt mål er at vi fremdeles skal være så

langt framme i folks bevissthet og arbeide for

at folk fremdeles forbinder oss med noe positivt.

Hvis vi stiller spørsmålet om hva YMCA

egentlig gjør, vil mange svare svømmetrening

og ungdomsarbeid. Dernest vil mange nevne

treningsstudioene og “Child Care” (barnehage,

førskole og skolefritidopplegg). I tillegg

vil mange nevne sommerleirer og basketball

og mange vil nok assosiere organisasjonen

med barne og ungdomsarbeid som har høye

standarder og står for positive verdier, forteller

Reg. videre.

– DET ER EN ”YOUTHSERVICE ORGANISATON”

vi ønsker å være, og å gjøre YMCA til et sted

for hele familien. Amerikanske familier skal

forstå at vi er den organisasjonen som tilbyr

en komplett pakke. Familiefokuset skal gjøre

foreldre trygge på at vi tar ogdt vare på barna

deres. Samtidig er vi opptatt av hvordan ung-


dom har det. Hele familien skal finne seg til

rette hos oss. Dette kommer også til uttrykk

gjennom slagordet ”We build strong kids, strong

families and strong communities.” I dette ligger

utfordringen: Hvordan kommuniserer vi til

familien? Hvordan når vi beslutningstakeren

i familien? Vi må også finne ut hva familiene

ønsker fra oss,og jobbe med at det YMCA står

for, skal komme klart fram i alle brosjyrer, plakater,

kampanjer osv, sier Reg. .

YMCA I USA ER EN ØKUMENISK organisasjon.

– Vi lever i en by med et stort etnisk og religiøst

mangfold. For oss er det viktig at alle føler seg

velkommen, uansett tro eller bakgrunn. Å trå

over dørstokken til YMCA skal ikke være det

samme som å gå inn i en kirke. Når det er sagt,

er vi bevisste på fundamentet og vår historie,

som har et kristent utgangspunkt, og vi ønsker

å formidle disse verdiene videre. På samme

måte som Cén i YMCA står for ”Christian”, er

det med Yén som står for ”young”. Selv om vårt

hovedfokus er rettet mot unge mennesker, har

vi tilbud til de helt minste og til pensjonister.

Ung og kristen representerer mer en grunnholdning

hos oss, avslutter Reg. Hamlet.

Amerikansk YMCA og markedsføring

Vi har fått Justin Gilmar i tale om hva amerikansk YMCA

tenker or om markedsføring. Han er “Associate director of

marketing” og arbeider med markedsføringskampanjer

på “Marketing Recource Center. (www.ymcamarketing.

org)

– Sett i forhold til det totale budsjettet Hvor mye bruker

Amerikansk YMCA på markedsføring?

- Vårt totale budsjett for aAmerikansk YMCAs budsjett er

på 85 millioner dollar. Av dette bruker vi Årlig brukere

vi ca. 1 million dollar på markedsføring og kampanjer

hvert år.

– Hvilke kanaler bruker dere for å nå fram med budskapet?

– Tidliigere brukte vi en del TV-reklame, men nå fokuserer

vi på annonser i magasiner som er rettet mot familiern,

som “pPeople” og “Child & Parenting”. Vårt hovedmål er å

nå familiern og kvinner med barn.

– Hva slags strategi har dere forer erfaringen deres med

kampanjerne deres og hav er strategien bak dem?

– Vi Vår strategi er å proøver å nå dem som i utgangs-

punket er mest åpne for for å bli medlem hos oss. I tillegg

prøver vi Vi prøver å fortelle om alle de flotte mulighe-

tene som finnes i YMCA og legger vekt på at YMCA er en

veldedig organisasjon som gjør mye bra arbeid i deres

lokalsamfunn.et

– Hvor mange er det som jobber med arbeiderpå nasjonalt

nivå med markedsføring nasjonalt i organisasjonen?

– Vi er tre som jobber med markedsføring, to designere

og en altmuligmann” ( I ttillegg må det sies at mange

store YMCA s i USA har egne markedsføringsavdelinger

som jom jobber med markedsføring spesielt for i deres

region. Et eksempel er, Slik som YMCA of Greater New

York, som alene har et større markedsføringsbudsjett for

markedsføring, enn det nasjonale kontoret, Red. Anm.)

– Hva gjør dere for å sikre holde en enhetlig design/bran-

ding av organisasjonen?

– Vi introduserer kampanjene ved å lage materiell som er

tilgjengelig via nettet for alle YMCAs. Vi prøver å kommu-

nisere både med staben nasjonalt og lokalt om hva som

om for til en hver tid rører seg i organisasjonen, og vi

prøver å . Vi prøver både å informere både før kampanjen

starter og når vi er i gang. med prosesessen.

– Er det sant at YMCA er det 2. mest kjente merkevarenavnet

i USA?

– Nei, det er ikke sant. Merkevarer som Pepsi, Coke,

McDonalds og Microsoft er de mest kjente i USA. Men vi

vet at gjenkjenneligheten til YMCA er veldig høy, men vi

vet ikke nøyaktig hvor høyt vi rangerer.

– Jeg har hørt at amerikansk YMCA lenge hadde et

anstrengt forhold forhold til sangen YMCA med gruppen

Village People. Låten er jo stadig en hit. Hvordan forholder

dere dere til sangen i dag?

– Dessverre ble sangen kjent for å antyde homoseksuelle

relasjoner rundt aktiviteten i våre YMCA s. Teksten sier

ikke dette direkte, men sammen hengen og klærne til

personenede i Village People gir klare hentydninger til

om dette. Dette var grunnen til at man fra offisielt hold

ikke var så begeistret for sangen. På tross av dette er

sangen veldig berømt , er en del av amerikansk popkul-

tur og gir oss masse gratis publisitet. Vi promoterer ikke

denne sangen den dag i dag, men skygger ikke banen

heller...

– Hva ser du som deres hovedutfordring?

– Vår hovedutfording er å fortelle at vi er en frivillig orga-

nisasjon med med mange sosiale gode prosjeketer som

det verd å støtte. Vi er mer enn ett helsestudio.

YMCA i USA har et egne websider som fokuserer spesi-

elt på dette med markedsføring. De finner du på www.

ymcamarketing.org. Her ligger lalle logoer tilgjenegelig,

og det er mulig å laste ned de siste markedsføringskam-

panjene. I tillegg finner en diskusjonsgrupper som tar for

seg ulike sider ved ved det å drive markedsføring.

Ny Dag vinter 04 7


MARKEDSFØRING

TEKST: TORSTEIN IHLE

8 Ny Dag vinter 04


Trekanten

DEN FØRSTE KJENTE LOGODISKUSJONEN i YMCA´s historie fant sted under YMCA’s verdenskonferansei

Geneve i 1878. Da stod det på agendaen at man skulle skape et »distinctive

international bagde of the Assosiations»- altså et internasjonalt YMCA-symbol. Det ble opprettet

en komité og »XP-logoen med en ring som symboliserte den unverselle enheten, delt opp

av utenforliggende ramme med fem »hjørner som symboliserte Europa, Asia, Oseania, Afrika

og Amerika, så dagens lys. ❶ Inne i logoen var de greske bokstavene X (Chi) og P (Rho),

som var de første bokstavene i navnet Kristus og som var et symbol de første kristne malte

på veggene i katakombene. Y’en skulle minne oss om at Kristus var senteret for bevegelsen.

I tillegg satte man en åpen bibel inni logoen med henvisning til teksten Johannes 17:21: »

Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i

oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» Altså en logo med mange symboler og stort

innhold. Det var ikke snakk om at denne logoen skulle kunne leses på skilt langs en motorvei

der en passerer i 80 km i timen. Dessuten brukte de vel mest hester den gangen…

SÅ KOM TREKANTEN.❷ Luther H. Gullick var mannen som på på mange måter revolusjonerte

YMCA med sin i utgangspunket sportslige innstilling til organisasjonen. I 1891 konstruerte

han en likesidet trekant der de tre sidene representerte en enhet: ånd sjel og legeme. Slik

uttrykte han det orginalt: «An essential unity-spirit, mind, and body,.each being necessary

and eternal part of man, being neither one alone, but all three,» a «wonderful combination

of dust of the earth and the breath of God.» Han ønsket seg noe som kunne stikke seg ut i

mengden, og det var viktig at symbolet ikke ble blandet sammen med Røde Kors sitt symbol,

det røde korset, men være like enkelt og sterkt. Dette symbolet ble umiddelbart adoptert

avSpringfield College, som var en del av Springfield YMCA, en av de første store YMCA-stedene

i USA. Det er jo litt ergerlig å tenke på at Røde Kors har holdt på sin enkelhet og har

det samme symbolet i dag over hele verden, bortsett fra i muslimske land (Røde halvmåne),

mens KFUM-bevegelsen sitter igjen med utall varianter av sitt symbol, utenen enhetlig samlende

logo i verden. Herr Gulick hadde forstått prinsippene til «branding» og markedsføring,

og han var nok langt forut sin tid…

TREKANTSYMBOLET ble snart veldig populært. Måten Verdensforbundet forholdt seg til dette

på var via «Ole Brumm»-metoden – «ja, takk begge deler». Dermed ble trekanten flyttet inn

i den allerede eksisterende logoen. ❸ Den ble først brukt i 1896, ogmed noen forenklinger

ringen med navnene på verdensdelene ble fjernet. Fra nå av hadde verdensbevegelsens logo

såkalt Gulick-design den offisielle logoen, mens trekantsymbolet var det uoffisielle symbolet

som ble brukt av mange sportsklubber og over dørene hos lokale grupper. Etter 69 år ble

symbolet på ny revidert. Det ble laget en tydligere s/h-utgave der det legges en ekstra ring

inne i sirkelen. ❹ Dette symbolet er fremdeles det offisielle YMCA-symbolet i USA.

FRA 1867 TIL 1967 VAR DET TREKANTEN med en svart plate med hvite bokstaver som var

hverdagslogoen i USA ❺ («Triangle and bar»). Det er den logoen de fleste kjenner og som

som de fleste nasjonale KFUM-bevegelser bruker med lokale variasjoner den dag i dag. I løpet

av første verdenskrig fikk denne ekstra stor utbredelse da 26.000 kvinner og menn tjenestegjorde

med denne logoen på armen i USA og Frankrike. Da var den svarte platen skiftet ut

med en blå plate med hvite bokstaver over den røde trekanten.


s historie

70 ÅR SENERE mente amerikansk YMCA at det var på tide å fornye logoen. Daværende

amerikansk generalsekretær, John Root sa følgende: «We had shaped and reshaped, used

and abused our symbol so much that no strong, single corporate identity came through.»

Han spurte en Chicago-designer om å lage en ny logo. Frekt og freidig. Dermed fikk vi se

«Y-logoen» for første gang i 1967, og styret i amerkansk YMCA vedtok den i november. ❻ I

dag gjenkjenner 97 % av alle amerikanere «Y-logoen” som symbolet for YMCA. I dag finnes

det 2500 YMCA´s i USA med 18,9 millioner medlemmer. Det gjør dette til den mest utbredte

KFUM-logoen i verden. Logoen er også brukt i Canada, Australia, Spania og Israel.

NÅR DET GJELDER ENGELSK YMCA , landet som startet det hele, har det ikke lykkes meg å

finne ut nøyaktig når den røde trekanten ble tatt i bruk i England. Men «the Red Triangle»

er omtalt før 1918. I forbindelse med 150 årsjubileet lanserte engelsk YMCA sin nye offisielle

logo. Man ønsket en mer moderne utgave av det tradisjonelle trekantsymbolet. I

England valgte man å legge trekanten inn i Y’en i YMCA. ❼ Nå 10 år etter sliter engelsk

YMCA fremdeles med å implementere den nye logoen i organisasjonen. Selv om mange

nå tar i bruk den nye logoen og designprogrammet, blir dette håndtert svært forskjellig og

tilfeldig i forskjellige lokalllag. Den røde trekanten brukes fremdeles i tillegg til den nye

logoen.

NORSK HISTORIE. Fram til 1987 har KFUK-og KFUM i Norge hatt to separate logoer. ❽ ❾

I 1980 Ble det laget en felles logo for Ungdomsforbundet til Jubeluka i Stavanger, men

denne regnes ikke som en offisell logo, men mer som en arrangementslogo. Foran landsmøtet

i 1987 ble det laget en ny logo for organisasjonen. Den sammenstilte de orginale

KFUM og KFUK–logoene og danderte det hele med «Norges» i løkkeskrift over. ❿ I ettertid

har man vel sett at denne var produkt av sin tid, det glade 80-tall – sånn sett var den tidstypisk

- enkelte vil i dag hevde at den ikke hadde de kvaliteter som en logo som skal vare

over tid bør ha. Administrasjonen har i løpet av de siste årene valgt å bruke en forenklet

utgave av denne, uten kakepynten «Norges». Fra administrativt hold er det uttalt at denne

utgaven representerer KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge, der også KFUK-KFUM-speiderne og

KFUK-KFUM Global ( den gang Delta internasjonalt) er innbefattet.

PÅ LANDSMØTET I STAVANGER I 2004 ble det gjort et vedtak om at det på ny skal arbeides

med en ny logo for organisasjonen. I vedtaket heter det: «Det skal utarbeides et nytt logoprogram

for Norges KFUK-KFUM. Logoprogrammet skal søkes knyttet opp mot internasjonale

logoer. Vi er tjent med at organisasjonen er gjenkjennbar i alle land. Det skal derfor

ses på mulighetene for å samarbeide om et felles internasjonalt logoprogram».

Dette vedtaket er spennende, da man kan stille seg følgende spørsmål:

– Hvilke internasjonale logoer skal man knytte seg opp mot?

– Vil vedtaket føre til at man velger å knytte seg sterkere til en av verdensbevegelsene

YMCA eller YWCA når det gjelder grafisk uttrykk?

– Vil Norge lage sin egen nye versjon av logoen, for senere å prøve å arbeide internasjonalt

for en felles internasjonal logo?

– Er alternativet å beholde den logoen vi har en stund til, og bruke ressursene på jobbe

mot en felles internasjonal logo?


Ny Dag vinter 04 9


MARKEDSFØRING

TEKST: KRISTIN GLAD FOTO: TORSTEIN IHLE

Hemmeligheten

bak hans suksess

Når jeg sier at jeg jobber i Norges KFUK-KFUM, får jeg enten

”Hæ?” eller ”Ja, jeg gikk også i speideren da jeg var liten” til svar.

Si ”Frelsesarmeen”, derimot, og folk nikker anerkjennende,

uavhengig hvor nært eller fjernt de måtte føle at de står Gud og den

slags. Jan Størksen var markedssjef i Frelsesarmeen i fire år.

Her forteller han hemmeligheten bak sin suksess.

– Det jeg gjorde var å vaske en grunnmur.

Jeg tok det gode gamle ”soup, soap, salvation”

og dyrket det for alt det var verdt, sier

Trollmannen Himself. Han prater fort og mye,

og behøver egentlig ikke spørsmål for å prate

om dagens tema: hvordan i all verden han

har fått folk til å forbinde Frelsesarmeen med

noe langt mer enn hornmusikk og halvgamle

damer i uniform som synger ”Han har åpnet

Perleporten” med vibratostemme på torvet.

Vi møtes på et kontor midt i Majorstukrysset

i Oslo ved siden av Frelsesarmeens fair-tradebutikk

Sally Ann, der Størksen jobber som

daglig leder. Bed hair-sveisen sitter som den

skal, skjegget er akkurat passe mange dager

10 Ny Dag vinter 04

gammeltog den hvite skjorta er utformet av

en designervenn, sydd i Kenya og har sukkertøysfargede

knapper laget i Bangladesh. – Jeg

ville prøve å gi folk et videre innblikk i hva

Frelsesarmeen gjør og forsøkte å finne nye

måter å snakke om vårt fundament på, nemlig

suppe, såpe og frelse.

KJENDISER, LYSREKLAME OG CATWALK . Og

det lyktes Størksen sannelig i. I 2003 fikk

Frelsesarmeen både Kommunikasjonsprisen

og Omdømmeprisen for blant annet å være

”nyskapende i sin kommunikasjon” og for å

”ha lykkes i å bygge opp et fantastisk omdømme

på tross av at folk flest snur ryggen til

andre som har de samme synspunkter”. Det

begynte med juleplata Perleporten i 2000, der

kjente artister, som DDEs Bjarne Brøndbo, tolket

armeens gamle sanger. Plata ble en kjempesuksess,

med over 100.000 solgte album.

Det fortsatte året etter, med suppeboken

”Kraft - en lekker sak med oppskrifter av kjendiskokker

som Trond Moi og Andreas Viestad

akkompagnert av fristende suppefotografier

og sort-hvite glimt fra Suppebussen. Senere

fulgte kunstinstallasjonen Tilgivelse, en svær

lysreklame på toppen av et tak i et av Oslos

travleste kryss. Kombinasjonen mellom den

kommersielle uttrykksformen og det uomsettelige

”tilgivelse”, kunne få selv den mest


innbitte rushtrafikant til å stoppe opp. Videre

fulgte plata Stolpesko, med blant andre Lars

Saabye Christensen, Odd Børretzen, Erlend

Loe og Kaizers Orchestra på den lange lista

av kjente bidragsytere. Så kom designboka og

catwalken ”Såpe”, og enda er merittlista til

den tidligere markedssjefen lang.

EKSTERN PROFILERING – INTERN BEVISSTHET

Den eksterne profileringen var viktig på flere

måter i tillegg til de rundt 10 millioner kronene

som platene og bøkene har gitt i kassen,

ifølge Størksen. – Gjennom de ulike

produktene fikk vi gjentatte ganger lov til å

snakke om det vi driver med. Og etter hvert

begynner for eksempel avisa i Arendal å

lure på hva Frelsesarmeen gjør lokalt, og så

skriver de kanskje en sak om det. En minst

like viktig effekt var at profileringen bidro

til å sy bevissthet og bygge stolthet internt i

Frelsesarmeen. Størksen påpeker imidlertid

at den synlige profileringen representerer

kun en del av jobben. - Jeg vil si at det er vel

så viktig å pleie de interne kommunikasjonskanalene,

som for eksempel å fortelle giverne

hva de gir til.

GOD DESIGN HANDLER OM PYNTE TIL FEST

Vegg i vegg der vi sitter ligger fair-trade-butikken

Sally Ann. Du går ikke hit og handler for

å være grei mot fattige folk i Sør, i hvert fall

ikke bare derfor. Størksens baby, som kombinerer

café- og butikkdrift, er som hentet

ut fra et interiørmagasin trykket på glanset

papir. Lyse vegger dekorert med delikate fotografier

fra armeens prosjekter i Bangladesh

og Kenya. Hyller badet i spotlights med varer

i lime, rosa, turkis - ikke en eneste silkepute,

bastkurv eller perlet serviettring er tilfeldig

plassert eller produsert. Bak den ene disken

utvises baristakunst som på en hvilken som

helst anerkjent kaffebar, menyen på kritt-tavlen

frister drevne cafégjengere. Konseptet har

en innpakning som tiltrekker seg folk, uavhengig

om de har et forhold til Frelsearmeen

Ny Dag vinter 04 11


Sally Ann - "fair trade"-butikk og kaffebar er det siste prosjektet fra Jan Størksen. "Stolpesko" og Perleporten er to av CD-utgivelsene som Størksen har stått bak.

eller ikke, akkurat som armeens plater og

bøker de siste årene. Så vokste da også Jan

Størksen opp med en far som sydde hardangersøm

og støvsugde dørmatten på yttertrappa,

og han sier han er avhengig av god design

som andre er det av en klem. – Jeg har en

grunnleggende tro på estetikk. Det å gi noe en

estetisk utforming kan løfte folks opplevelse

av et rom eller en ting fra det selvsagte over i

en annen dimensjon. Jeg merker at dette kan

reklamemannen snakke mye om, dette har

han tenkt masse på, dette er han engasjert i.

- Det finnes utrolig mye dårlig smak i kristen-

Norge, nærmest stønner han. Et sjuskete inngangsparti

med triste gardiner og 20 år gamle

stygge grafiske elementer i vinduet kommuniserer

jo bare at her er en forening for spesielt

interesserte. Kirken, for eksempel, sier jo at

gudstjenesten er åpen, men hvor mange inngangspartier

vitner om det egentlig? Størksen

tror noe av denne holdningen har sammenheng

med at mange mener det å være opptatt

av god design og estetikk er jåleri, materia-

12 Ny Dag vinter 04

12 Ny Dag vinter 04

”...det jeg gjorde var å

vaske en grunnmur.

Jeg tok det gode gamle

”soup, soap,

salvation” og dyrket det

for alt det var verdt...

lisme, overfladiskhet. Det er han helt uenig i:

Det er jo motsatt! God design handler om å

ta folk på alvor, vise gjesten respekt, pynte til

fest, ønske folk velkommen.

DET ER I MOTBAKKE DET GÅR OPP.

Jeg, vikarierende kommunikasjonskonsulent

på fjerde måneden, forteller Størksen at de

færreste vet hvilken knagg de skal henge meg

på når jeg sier at jeg jobber i KFUK-KFUM.

Jeg nevner stagnerende medlemstall og give-

rinntekter som mildt sagt ikke er til å skryte

av, og ber orakelet ved enden av bordet uttale

seg om hvor deep shit han mener vår organisasjon

befinner seg i. – Ikke i SÅ deep shit,

svarer Størksen, og legger til et trøstens ord

om at det er først når man virkelig sliter, at

man kan klekke de gode ideene til en ny kurs.

– En ting er at ikke folk flest vet hvem organisasjonen

din er og hva den står for. Men hvis

du ikke har et navn hos målgruppa di, da er

det grunn til å stille spørsmålstegn ved måten

en gjør ting på. Størksen tror ikke man nødvendigvis

må være i all verdens medier for å

bygge seg et navn.

– Men hvis man skal være der, er det viktig

for verdiformidlere som oss og dere og tenke

gjennom hvorfor og hva man vil være der

med, understreker han.

– Hva er viktigere enn forebyggende barne- og

ungdomsarbeid?

Både Frelsesarmeen og Norges KFUK-KFUM er

ideelle organisasjoner på over 100 år, men vi


jobber svært forskjellig. Frelsesarmeen er der

for dem som står nederst på rangstigen og kan

således sies å gjøre noe for hele samfunnets

dårlige samvittighet. KFUK-KFUM gir barn og

unge fritidsaktiviteter, med muligheter til å

utfolde seg fysisk og kreativt i trygge miljøer

med kristne ledere. Enkelte vil nok si at vi i

for stor grad retter oss inn mot middelklassens

barn, mors beste barn. Likevel tror ikke

Jan Størksen at hans organisasjon nødvendigvis

har et mer salgbart produkt enn KFUK-

KFUM. Det gjelder bare å få frem verdien av

det KFUK-KFUM gjør. – Forebyggende barne-

og ungdomsarbeid – det er ikke så mange ting

som er viktigere enn det? Dere har ildsjeler,

engasjement, verdiforankring, trygge rammer

og lederskikkelser – hvem er det som ikke vil

ha ungene sine i sånne miljøer? Men så var

det å fortelle folk dette da. Størksen mener

KM har mye å hente når det gjelder å være der

når det er snakk om mangel på tilbud for barn

og unge, eller når det er snakk om ungdom og

vold. At vi bør reagere på slike medieoppslag,

”- et sjuskete inngangsparti

med triste gardiner

og 20 år gamle stygge

grafiske elementer i

vinduet kommuniserer

jo bare at her er en

forening for spesielt

interesserte...

at vi bør ringe journalisten og fortelle dem om

vårt tilbud. En vakker dag kan det hende hun

skriver om oss, en vakker dag kan det dukke

opp noen nye fjes på en klubbkveld eller øvelse.

Størksen peker også på viktigheten av å

ikke gjemme bort verdiforankringen vår, den

ekstra kvaliteten det er at arbeidet er kristent.

– Den dagen biljardbordet blir fremstilt som

det kuleste og viktigste i arbeidet, da spørs det

hvor lenge aktiviteten vil vokse. Men dersom

andakten er helt sentral og viktig, så fremstill

den som nettopp det – da blir den en sentral

og viktig stund.

FÅ FUNDAMENTET PÅ PLASS. Timen vi hadde

til rådighet er snart blitt til to. Størksen rakk

så vidt å kikke i en gratisavis etter et oppslag

om Sally Ann før det var fredag ettermiddag

og tid for henting av barn.

– Helt konkret, sånn helt på tampen, hvor skal

en organisasjon som vår begynne? – KFUK-

KFUM er jo så mye, kanskje altfor mye, sier

han, som om han var tankeleser i tillegg til

kommunikator. Jeg tror det er viktig å finne

noen helt sentrale knagger, få fundamentet

på plass. Start med en liten samling der dere

begynner å bygge noe positivt. Har du fem

engasjerte folk som brenner for det de driver

med, har du fem merkevarebærere.

Ny Dag vinter 04 13

Ny Dag vinter 04 13


KM-FAMILIEN

TEKST OG FOTO: AUDUN KJELSTRUP

Omsorg i mengder

Når du kommer hjem til en familie med over 150 års medlemskap i KFUK-KFUM, er det

et spørsmål som skiller seg ut. Hvorfor akkurat KFUK-KFUM?

ODD RAGNAR: Det er nok mye som er ført videre

fra foreldrene våre. De var aktive i Ynglingen

i Halden og vi ble tatt med på veldig mange ting,

både lokalt og i kretsen, men også på landsplan.

Gjennom hele oppveksten har det stadig

vekk vært noen programsekretærer innom for

å overnatte. Etter hvert kom jeg i tenårene og

traff på den store Ten Sing epoken. Det ble stort

på mer enn en måte.

ÅGOT: Noe av det som har vært betydningsfullt

har vært å få treffe andre mennesker. KFUK-

KFUM har et unikt miljø der vi stadig treffer

noen nye, og de som er med viser en evne til

å ta vare på hverandre. Det er en organisasjon

som vi ha lært å kjenne som et åpent og i møtekommende

sted der det ikke har vært noen

krav til hvem du er og hva du kan. Du kan være

deg sjøl i KM!

DET KAN FORTELLES SIDE OPP og side ned om

familien Solbergs plass i KFUK-KFUM. Å skulle

foreta et intervju med familien er ikke bare en

samtale over en kopp kaffe, men en reise i en

bok som forteller to spennende fortellinger – to

fortellinger om to mennesker som bryr seg. Et

av kapitlene skal Kjetil Haga, kretssekretær i

Østfold krets, få lov til å fortelle:

KFUK-KFUM fra A til Å

Vi utfordret familien Solberg til lage et spon-

tant ordleksikon fra a til å:

AKTIVITETER. KKFUK-KFUM fra A til Å-

KFUM har et stor mangfold av aktiviteter

å tilby!

BEVEGELSE. Vi er en verdensomspen-

nende organisasjon!

C. Her velger vi C i YMCA. Christ. En viktig

del av de tre k-ene

DELTAGELSE

ELVIS er et viktig kurs! Et bra tiltak som vi

er aktive på her i Østfold

14 14 Ny Dag Ny vinter Dag vinter 04 04

– FAMILIEN SOLBERG har lagt ned et enormt

arbeid i KFUK-KFUM gjennom flere generasjoner,

ikke minst i Østfold Krets, men også i

andre deler av vår organisasjon. I en tid der frivillig

engasjement kan være sjelden vare, fremstår

de som strålende eksempler på innsatsvilje,

arbeidsglede og hjertevarme!

Hadde man ikke visst eller hørt alt som lå

bak kunne det vært lett å ta dem for en vanlig

familie. Selv om de besitter en enorm mengde

med engasjement for en organisasjon der det er

vanskelig å la være å nevne dem, er det heller

ikke noe i huset som bærer preg av det. Ved første

øyekast. Som i de fleste normale hjem der

aktivitetsnivået er rimelig høyt, står oppvasken

på kjøkkenet. Det som gjør denne oppvasken

spesiell er at kvelden før var hele kretsstyret og

Tjellholmen-utvalget på middag. Samtlige fikk

med seg hver sin blomst hjem. Når jeg kommer

innom for et intervju er det ikke snakk om å

ta siste toget tilbake til Oslo igjen. Først er det

kalkun til kvelds, så en seng og sove i, deretter

en bedre frokost, før jeg kan begynne å tenke

på å dra tilbake til Oslo. Det er nesten slik at

jeg skulle ønske jeg var adoptert. Det er ikke et

besøk å komme hjem til en slik familie, det er

en opplevelse.

FRIHET. Det er en frihet til å gjøre det

man vil i KM. Går du på trynet, så får du et

nytt forsøk. Frihet under ansvar er en bra

tanke!

GLAD.Det å være glad står sentralt.

Oppveksten med gutteklubber og leirer

har vært utelukkende positivt, det er i gle-

den det ligger...

HELE MENNESKER! Det er feil å ha

et Jesus-fokus, vi må ha et trekantfokus,

basert på de tre k-ene. Vi må ha et helhet-

lig fokus, ikke ensidig.

INSPIRERE. Vi prøver jo å inspirere til

å få andre til å være med. Vi har opplevd

det, så da skal jo andre også få sjansen til å

bare være medlemmer

JULAFTEN. I 13 år på rad har Ten Sing

sunget på gamlehjemmet tidlig JULAFTEN

morgen. Selv om sykehuset var nedlagt, og

Ten Sing var nedlagt så er det synging på

julaften.

KRETSEN har vært en viktig del for oss.

LÆRING. Det er jo LÆRING å være med

i KFUK-KFUM. Mye av den lederopplærin-

– Jeg har fått oppleve mye gjennom mamma og

pappa, og det er flere lag med historie som sitter

i ryggraden, mimrer Odd Ragnar. Først fikk

jeg være med å oppleve ting sjøl, men i voksen

alder har jeg og Ågot sett at vi har hatt lyst til å

gi noe igjen og være der for andre. Veldig mye

av det vi har drevet med i voksen alder har vært

retta mot tenåringer, både lokalt og på landsplan.

Akkurat det med omsorg er jo både å gi

og få, så det ligger nok litt i ryggraden på både

Ågot og meg, forteller han videre.

Det stemmer nok, det de forteller på forbundskontoret;

Odd Ragnar og Ågot er noe av det

mest omsorgsfulle som finnes...

– Er det noen opplevelser fra tiden i KFUK-

KFUM som skiller seg ut?

ODD RAGNAR: For meg så står nok TT i 68 som

en av de største opplevelsene. Det var da Ten

Sing kom, og det var også en av de første gangene

jeg og Ågot var sammen på leir. Ellers så er

det Campfilia, en internasjonal leir som vi har

hatt på Tjellholmen en del ganger. På ledersiden

har vi ofte hatt et utrolig bra samarbeid.

ÅGOT: Tjellholmen har vært et veldig viktig

sted i KFUK-KFUM- sammenheng. Det er utro-

gen man har i KM er jo kunnskap som man

kan ta med seg inn i andre sammenhenger

MUSIKK. I KFUK-KFUM er det to ting

som er viktige, klapping og sang. Det er jo

egentlig litt flaut å sitte time etter time på

forbundsråd uten å synge en eneste sang.

NETTENE. Det er mye som gjøres på

NETTENE i KFUK-KFUM. Natterangling,

nattarbeid og nattevåk. Det er mye jobb

som er lagt ned på nettene, men også

mange opplevelser

OMSORG. På O så må vi si OMSORG


– Noe av det som har vært betydningsfullt har vært å få treffe andre mennesker. KFUK-KFUM har et unikt miljø der vi stadig treffer noen nye, og de som er med viser en evne til

å ta vare på hverandre, forteller Odd Ragnar og Ågot Solberg.

lig mange positive opplevelser fra det arbeidet vi

har lagt ned i det stedet. Der er man ute og har

det veldig fint, samtidig som man treffer mange

gode venner.

Det ville vært rart om man ikke ble formet

av slike opplevelser. Ågot og Odd Ragnar fant

hverandre et halvt år etter TT ´68. Og det fortelles

at faren til Nils Odds kjæreste hadde besøkt

foreldrene hans under et større arrangement

i Halden, lenge før de ble sammen. Verden er

liten og KFUK-KFUM enda mindre...

– Det har vært veldig godt å være med i KFUK-

KFUM, forteller Ågot. – Du er en del av fellesskapet

i KM uansett om du står foran som leder,

eller om du er bakenfor som deltager. Det hele

PRIVILIGERT. Her er farfars ord

PRIVILIGERT det som er viktigst. Vi er privi-

legerte som får ta del i så mye opplevelser

over hele verden.

Q? Den var vanskelig... Qla? Qlt? Det er jo

QLT å være med i KFUK-KFUM, hvordan

skulle man ellers fått mulighet til å stå på

en utescene under expo i tyskland?

RESPONS. Du får jo RESPONS på det du

gjør! Det har vi vært relativt flinke til, både

på Ten Sing og andre ting.

SOLBERG. Her må det bli SOLBERG, for

da kan ikke fam. Gryt si Gud....

mennesket ser du minst like tydelig som trekantene.

Det har alltid vært bra å være med i

KFUK-KFUM. Her er det rom for alle, og vi treffer

ungdommen der de er.

– Flere 100 år med medlemsskap, hva skjer i

de neste?

ODD RAGNAR: – Jeg har jo et ønske om at

KFUK-KFUM skal fortsette å være det de er i dag,

men jeg tror at vi har en utfordring i forhold

til tidsklemma, som det skrives og snakkes om

overalt. Vi bør nok satse på å være et pustested,

der man kan komme og være. Det er mange som

kanskje har fått nok etter flere år med lederverv,

og da bør vi satse på å ha et sted der de kan

TJELLHOLMEN. Vi har kanskje vært tre

uker på TT, men på Tjellholmen leirsted har

vi vært i tre år.

UTENLANDSTUR. Det er jo mye rei-

ser som har vært med KFUK-KFUM... For

mange er nok det å dra på en slik tur en

viktig gulrot.

VENNSKAP. Det er lett å knyttet nye

VENNSKAP i KFUK-KFUM

W. Her må det bli W i YWCA. Kvinnene

skal få være med, for de er en viktig del av

organisasjonen. Ellers var det flott å få WC

på Tjellholmen. Det gjorde litt forandring

på stedet.. Organisasjonen er jo ellers gan-

ske ”warm”

X. Det er jo litt XTREMT at ungdommen får

det fulle og hele ansvaret på det de gjør!

Eller speideren som sender dem på tur

med samekniv...

YNGLINGEN er jo et sted med mye min-

ner. Det var der det hele startet.

Z. I KM blir man Z (sett). Rett og slett

Æ. Man skal jo ha ÆRBØDIGHET for orga-

slippe forpliktelser. Samtidig så tror jeg at mye

av fremtiden ligger i barna. Tenk om vi kunne

klare å lage et tilbud eller et oppholdssted, der

foreldrene kanskje kan være en del av det? Skal

vi øke aktiviteten, er det nok familiearbeidet

som vil være et springbrett. Det ligger nok også

mye i å skape ”KFUK-KFUM-senter” på flere

steder, rett og slett for å muliggjøre en bredde på

de aktivitetene vi tilbyr, men også skape tilknytninger

til organisasjonen og ikke kirkene.

Om han spår riktig er det utvilsomt for tidlig å

svare på. Det er svært få som kan spå fremtiden,

men det er nok allikevel en mulighet for at familien

Solberg er betydelig bit av den.

nisasjonen! Det må nesten være litt ærbø-

dighet for alle de menneskene som er med,

men de ansatte bør nok også ha ærbødig-

het for de frivillige som er med på å drive

organisasjonen

ØRNULF Elseth er en som familien har

kjent siden ungdommen. Han har alltid

vært der, fra vi var kristenruss sammen, og

har gjort et veldig bra arbeid for organisa-

sjonen

Å Åver hele verden? Nei, det er nok åpen

som beskriver oss best

Ny Dag vinter 04 15

Ny Dag vinter 04 15


Springfield YMCA -

makes a difference

Ingen skal beskylde Springfield YMCA for kun å drive helsestudio og svømmehaller. Med

sine 8000 medlemmer og mange frivillige, bidrar de virkelig i lokalmiljøet. Det seneste tilskuddet

på stammen er ungdomsklubben Lower Liberty Heights Youth Center, der de er

med på å forandre et helt nabolag.

– SE PÅ DENNE HUSREKKA HER. Vi kjører forbi

et boligstrøk med en rekke flotte nye små hus.

– Dette var et slumområde før, Springfield

YMCA har vært med på å pusse opp dette

strøket for at dette skulle bli en bedre sted

å bo. Vi svinger inn foran en liten sliten bygning,

– Dette er det nye ungdomssenteret vårt

” Lower Liberty Heights Youth Center” Dette

var tidligere en gammel kraftstasjon, forteller

Andrea Allerd. Lokalene er fremdeles temmelig

slitne, men entusiasmen er på topp, her

skal det lages et godt tilbud til ungdommer i

strøket.

– Se ut av vinduet, sier ungdomleder Mark

16 Ny Ny Dag Dag vinter vinter 04 04

Delago, lederen av ungdomssenteret. – Nede

på hjørnet der var det stor omsetning av narkotika.

Det er helt borte nå. Den lokale klubben

har nå et godt samarbeid med sosialetat

og politi, og de jobber sammen for å avkriminalisere

strøket.

– ARBEIDET MED UNGDOMSSENTERET Lower

Liberty Heights Youth Center har vært veldig

viktig fordi det gir ungdommen i strøket positive

alternativer. Klubben er blitt et senter i

nærmiljøet og er med på å gi ungdommen i

nærmiljøet en positiv holdning til framtida,

forteller Andrea Allerd.

YMCA I USA

TEKST OG FOTO: TORSTEIN IHLE

Vinny Torres (leder) , Julio Antonetti, Xavier Colon (øverst fra Venster) Omar Colon, Jonathan Vega (nederst fra venstre) stortrives på det ny undomssenteret.

Springfield YMCA

er en av de eldste

YMCA´s i landet.

Faktisk det tredje

eldste YMCA

etter Chicago og

Boston. I 1998

stod den nye

bygningen klar i

Chestnut Street.

Den huser i dag

en utrolig rekke

forskjellige aktiviteter.

Her finner

man trenings-

Andrea Allerd, Executive

Director i Springfield YMCA


Et veggmaleri laget av undonnepå sentert under opppussinge av den gamle kraftstasjonen. Svære veggplakater reklamerer for Springfield YMCA.

Jahira Eddington på "Child care". Lærer Amy Mondoux og Cassandra Colon på dagsenteret

for barn.

hall. En avdeling med treningapparater og

egen innendørs løpebane. I tillegg har man

svømmehall, dagsenter for barn, samt at bygningen

huser 104 leiligheter.

Vi lurte på om tilbudet hos YMCA hadde et

sosialt aspekt. Vi fikk vite at hvem som helst

kunne bo i disse leilighetene, men at det var

et system der noen av leilighetene ble leid ut

til full markedsverdi , mens andre hadde en

redusert leie ut fra betalingsevne.

Et hovedtema for Ny Dag denne gangen

har vært markedsføring, og vi lurer på hva

Springfield YMCA gjør for å kapre nye med-

George Weinberg er den som

har bodd lengst på Springfield

lemmer.

-– Vi er totalt 8000 medlemmer nå, men vårt

mål er 12 000. Vi setter av 3% av budsjettet

vårt til markesføring. I dag utgjør det 180.000

$. Vi satser mest på brosjyrer og annonser i

lokalpressen, men vi har også brukt noe TVreklame

på lokale TV-selskap. Det har vært

dårlige økonomiske tider i USA en stund nå,

så vi har hatt en liten reduksjon i medlemsmassen,

men vi føler at dette er i ferd med å

snu.

– Hva synes du er det viktigste med å arbeide

for YMCA?

– På den måten måten er jeg med på å gi men-

Kerry Welch er en av instruktørene på

treningssenteret.

nesker muligheten til et bedre liv. Det er vårt

mål å sette kristne verdier ut i praksis. Enten

ved å hjelpe en familie med barnehage (Child

Care), eller et gammelt menneske som har

fått slag tilbake i hverdagen via vårt “Back on

track” program, forteller Andrea Allard, som

selv har Vokst opp i “The Y” . Hun var på sin

første sommerleir da hun var seks år gammel

Siden har hun arbeidet som frivillig fra hun

var femten og er nå fulltidsansatt med tittelen

“Associate Executive Director”.

Ny Dag vinter 04 17


CAFÉ UVÉ SATSING I TØNSBERG

TEKST OG FOTO: AUDUN KJELSTRUP

Kaffetørst? Ung Voksen? Nå har café uvé åpnet i Tønsberg!

I ly av domkirken serveres det så god kaffe at vi dro helt fra

Oslo for å smake...

Trendy Tønsberg

– Ideen med å starte Café Uvé kom da domkirka

ville starte en café for ungdom i kjelleren

på menighetskontoret, som allerede da var

kule lokaler. De ville gjerne ha med Café Uvé

konseptet, så da inviterte de oss med, forteller

Kjetil Hvindenbråten, daglig leder i Vestfold og

Telemark krets av KFUK-KFUM.

Vi står ute i høstkulda og venter, det er onsdag

kveld og åpning av Café Uvé. Om noen timer

skal forhåpentligvis lokalene i Storgata 52 fylles

av studenter og kaffetørste unge mennesker.

Det er første gang det starter et arbeid rettet

mot unge voksne utenfor en av norges fire

universitetsbyer, så forventningene er pakket

ned foreløpig.

- Kommer det en eneste gjest er kvelden 100%

vellykket, smiler han.

”FIRE FINE LÆNESTOLA”. Det er rart, det der

med steder som serverer kaffe. En latte er en

latte uansett hvordan du vender på det, og jommen

er ikke lokalene du drikker den i ganske

18 Ny Dag vinter 04

like. Café Uvé i Tønsberg er nesten som sangen

av Hans Rotmo: de har ”fire fine lænestola”

men allikevel så mye mer. Her står en gammel

bensinpumpe fra Shell hånd i hånd med

lysdekor i forskjellige utførelser. I et hjørne

står tre gamle telefoner og under bardisken er

det en rekke flotte termoser. Det som engang

hadde vært et klamt og fuktig kjellerlokale i

skyggen av Tønsberg domkirke, har etter utallige

timers innsats blitt forvandlet til et svært

imponerende lokale, som like gjerne kunne

vært plassert i en eller annen verdensmetropol.

Det hele er stilrent, kult og moderne, men det

mest imponerende er hvordan det hele ble til.

Diakonen i menigheten tok kontakt med en

interiør-konsulent som innredet stedet nesten

gratis. Hun ville være med å skape et bra sted

for ungdom i byen. Erik L. Næsheim jobber i

20% som ungdomsarbeider, men da han pusset

opp lokalene ble det vanskelig å holde rede på

timene. Café Uvé i Tønsberg er bygd på nestekjærlighet

og initiativ. Håpet er at Tønsberg

skal bli en attraktiv by å studere i, der man kan

finne en café med noe mer.

– På grunn av den utrolige innsatsen som

domkirkens menighet har gjort i samarbeid

med blåkors, og alle de mange tusen som de

har lagt i lokalene, har vi kunnet gjennomføre

denne satsningen med relativt begrensede

midler. Dermed behøver ikke dette å være noe

”eksplosjon” i arbeidet vårt, forsikrer Kjetil.

SPESIELL ATMOSFÆRE. Det er kanskje greit å

lære å krabbe før man skal gå. Inne i lokalene

til det første KFUK-KFUM arbeidet i Tønsberg

sentrum er det tre gjester. Det går rykter om

at to av dem kjenner ei som jobber der. Ellers

er lokalene ”okkupert” av folk fra driftsgruppa.

Det er ikke mer som skal til. Beholdningen av

hjemmelagede brownies er omvendt proporsjonal

med smilene som brer seg i lokalene.

- KFUK-KFUM er for meg den gode følelsen som

oppstår når noe er utrolig bra, forteller Håkon


Thommesen, en av de frivillige rundt kafeen.

– Det kunne sikkert vært hyggelig på en hvilken

som helst café, men det er noe spesielt med

atmosfæren på steder som dette. Selv om det er

mange du ikke kjenner, er det så lett å komme

i kontakt med andre, fordi KM-nettverket blir

et felles referansepunkt. Om man ikke kjenner

hverandre, så har man sannsynligvis felles venner.

Det gjør det noe med atmosfæren, sier han

smilende.

IKKE AKKURAT MARIEKJEKS OG TE. Inne i Oslo

sitter Unge Voksne-sekretær Petter Rønneberg.

- Da Café Uvé startet opp i Oslo for 5 år siden,

var det ikke annet enn et pilotprosjekt. Vi ville

skape et lokale der det ikke bare ble satt ut

noen stoler, og så skal vi kose oss med mariekjeks

og te, forklarer han. Noe av det viktige var

at det skulle være en ordentlig café, der de unge

voksne skulle bli sett, holdt rundt og utfordret.

Sånn sett er Café Uvé et viktig sted der de som

er ferdige som ettåringer kan ta en pustepause

fra hverdagen og slappe av, uten at det forventes

noe av dem, avslutter Petter.

I dag er det 5 byer som har Café Uvé på landsbasis.

Fra den spede starten i Oslo KFUM’s kjeller

til stilfulle lokaler i Tønsberg. Historiene som

har blitt skapt på de fem forskjellige stedene fav-

ner mye. Det nasjonale Unge Voksne utvalget

jobber i disse dager med å skape et møtepunkt

for dem som driver Café Uvé, slik at de skal

kunne utveksle erfaringer. Det jobbes målbevisst

og med innsats.

– Vi vet nok ikke hvem i Tønsberg vi når med

dette arbeidet, sier Kjetil. - Håpet er i hvert fall

at Café Uvé skal være et sted der vi trekker til

oss et unge voksne miljø. I det miljøet er det en

sjanse for at det finnes noen som vil være med

å starte opp et KFUK-KFUM arbeid som barn

og unge kan vokse opp i. Den unike profilen og

ideologien til KFUK-KFUM er jo på mange måter

motivasjonen til oss som jobber med Café UVé,

og smitter den over på noen av dem som kommer,

så har vi skapt et fantastisk grunnlag for

oppstart av ungdomsarbeid i Tønsberg.

SLUKKE MER ENN KAFFETØRST Å komme på

Café Uvé skal stille mer enn bare kaffetørsten,

så derfor er det gjerne en enkel kveldsliturgi på

slutten av hver kveld. Kapellet er stemningsfullt

innredet, med levende lys og behagelige sofaer.

En sang, noen enkle ord og en kort bønn er det

som skal til. Det blir et åndelig fokuspunkt, men

ikke verre enn at kristne mennesker bør kunne

ta med seg venner som ikke tror. Potensialet

ligger der, men om dette kommer til å skje,

gjenstår å se.

- REKRUTTERINGEN er nok allerede i gang, fortsetter

Kjetil. - Av de 15 medarbeiderne som har

sagt seg villige til å være med å drive caféen er

det mange som ikke har noen KFUK-KFUM bakgrunn,

og dermed har vi fått utvidet nettverket

vårt i Tønsberg. Om caféen ikke skulle bli noe

annet enn et sted der en gruppe av mennesker

med tilknytning til KFUK-KFUM henter kraft og

inspirasjon til å gjøre innsats på andre arenaer,

så er jo det i seg selv en utrolig fin ting, avslutter

han.

Desember, noen dager før deadline: Cafe UVè

ble på kort tid et veldig populært tilbud i

Tønsberg, ble etter en stund stengt av brannvesenet.

En onsdag kveld ble noen stående

med lange neser utenfor lokalet der et skilt på

døra brakte budskapet.Årsaken var ytterdøra

som svingte innover i stedenfor utover, og selv

om feilen ble rettet raskt opp, ble ikke papirbunken

til brannvesenet snudd like hurtig.

(faktisk var den samme brannmannen der

som hadde stengt sjappa og så på at feilen

var fikset) Mot byråkrati må selv idealisme og

pågangsmot gi tapt….

Ny Dag vinter 04 19


SPORT IN THE YMCA

TEKST OG FOTO: TORSTEIN IHLE

Visste du at basketball var en sport oppfunnet av YMCA?

Det visste vi og tok første Greyhondbuss fra New York til

Springville, Massachussets for å komme så nær som mulig

der det hele startet….

På leting etter

basketballens

vugge…

I EN LUSEN GAMMEL FORD freser vi rundt i

Springfield. Ikke mange dollarglis blant ansatte

på Springfield YMCA. Vi skal finnestedet der

spillet basketball ble oppfunnet. Den gamle

YMCA-skolen er nå revet, men vi er på jakt

etter den geografiske aksen. Andrea Allard i

Springfield YMCA har hørt at det skal ligge

en ”Burger King”der nå. Men det skal være en

minneplate eller en stein som peker tilbake på

tiden da manbegynte å kaste fotballer opp i en

ferskenkurv… Vi svinger inn på parkeringsplassen

og unngår akkurat og havne i køen

med biler som skal på ”drive in”. Vi leter inne

og ute, men ser ikkje sporet av verken noen

fersken eller kurv…

Men det er ingen tvil om at det der er i

Springfield at det hele startet. Like bortenfor

buss-stasjonen ligger en gedigen hall formet

som en halv basketball. ”Welcome to the

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame”

lyser imot oss. Dette var ikke småtterier, og

Dr. James Naismith er vår mann. Det var han

20 Ny Dag vinter 04

som oppfant basketballen da han var gymlærer

på ”The International YMCA Training School

i 1891. Men Naismith var ikke bare gymlærer.

I tillegg til studier av kroppens fysikk,

hadde han også studert teologi på Presbyterian

College i Montreal i Kanada, byen der han ble

født og vokste opp.

LIVET I GYMSALEN hadde inntil da vært ganske

kjedelig, forteller historien. Marsj, linjegymnastikk

og apparat-trening var ikke noe

for kule amerikanske menn som heller ville

spille fotball og lacrosse, slik de gjorde ute når

årstiden tillot det. Det som faktisk satte det

hele i gang var et foredrag av Dr. Luther Halsey

Gulick som omhandlet lekens psykologi. Han

var professor på samme skole, som senere skulle

bli kjent som Springfield College. Mr Gulick

er samme mannen som er omtalt i ”Historien

om trekanten”, som far til trekantsymbolet og

likevekten mellom ånd, sjel og legeme, et annet

sted i dette magasinet Mr Gulick etterlyste

også et nytt innendørsspill som ”would be inte-

r e s t i n g ,

easy to

learn, and

easy to play

in the winter

by artificical

light”

På et møte på

skolen der man

diskuterte utfordringen

å motivere elevene

for trening på vinterstid,

slapp det ut av Naismith

at problemet ikke var studentene,

men systemet de var underlagt.

Det de trengte var noe som

appellerte til det ”lekende mennesket”.

Dermed fikk Naismith hele saken i fanget;

– Her er gymklassen, se hva du kan få til. Dette

er en gylden anledning til arbeide med å finne

opp det spillet du har snakket om, var beskjeden

fra skolens ledelse.


Dr. james Naismith forklarer elevene sine om

prinsippene med det nye spillet Basketball.

Ny Dag vinter 04 21


Tidlig krøkes...basketball er fortsatt en pouplær sport i sport i Springfield YMCA. Tidlig krøkes...basketball er fortsatt en pouplær sport i Springfield YMCA.

Naismith prøvde ut flere varianter av innedørs

spill. Først prøvde han å lage en modifisert utgave

av Rugby, men han fant fort ut at dette ble

alt for rått i en liten gymsal. Utfordringen var

å finne noe som var enkelt å lære, komplekst

nok til å være spennende, som måtte fungere

innendørs og som kunne spilles av mange spillere

på en gang. Samtidig skulle det være fysisk

utfordrende, samtidig som det ikke forårsaket

for mange brukne ben og armer. Naismith

endte opp med en kombinasjon av Amerikansk

Fotball, Lacrosse (ball som spilles ved hjelp av

nettlignende racketer), Duck on a Rock” (en

Rugbyvariant) og Engelsk Rugby. I hver ende av

den lille gymsalen fikk han montert en ferskenkurv

som skulle være målet for leken. Demed

oppsto også navnet kurvball.

22 Ny Ny Dag Dag vinter vinter 04 04

I denne gymsalen startet det hele...Her ble Basketballen oppfunnet.

Det var atten elever i klassen som Naismith

overtok, dermed ble det ni spillere på hver side.

Fra første stund var spillet en suksess. Som han

selv sier det ” It was the start of the first basketball

game and the finish with the trouble with

that class”. Ryktet om dette nye spillet spredte

seg fort og samlet fort skuelystne deltakere på

galleriet over gymsalen. Noen av studentene

introduserte spillet på lokale YMCA´s, og like før

juleferien ble reglene til spillet trykket i skoleavisa

”The Triangle”.

På ”International YMCA Training School” kom

det studenter fra mange steder i verden, og i

løpet av to år var basketball introdusert i over

20 land. Spillet spredte seg også fort i YMCAnettverket,

og på få år ble det organisert basketball-lag

i mange YMCA´s. Mange universiteter

og høyskoler anerkjente sporten som en offisiell

vintersport. En annen viktig grunn til den raske

spredningen , var at de USAs militære styrker

var snare med å ta i bruk basketball. Sporten

krevde lite utstyr og reglene var enkle å forstå.

Det enkleste er ofte det beste…

KURVENE BLE VIDEREUTVIKLET fra ferskenkurven,

som krevde en mann som plukket ballen

ut av kurven for hver scoring, gjennom ulike

stadier til slik vi kjenner dem i dag. I begynnelsen

brukte man en fotball, som senere ble en

en større lærball, til den endelige versjonen av

basketballen ble patentert i 1937.

Damene var også raskt på banen. Allerede året

etter starten i 1891, leste Senda Bernsen, en

gymnastikklærer på Smith College, en artikkel

av Naismith i ”The Triangle”. Hun satte i gang


Basketball hall of fame er en av USA´s

mest besøkte turistattraksjoner

En av verdens første basketballlag

i aksjon.

Etter å ha startet med en fotball,

ble den føste basketballen laget.

med sine jenter og ble etterhvert en viktig

bidragsyter til sporten. Vi kan takke henne for

”tresekundersregelen” (at ballen ikke kan holdes

i ro av en spiller i mer enn tre sekunder ).

Hun ble også medlem av komiteen som skulle

vedta de offisielle reglene for sporten.

UNDER DE OLYMPISKE LEKENE I 1936 i Berlin,

de såkalte nazilekene, ble basketball introdusert

for første gang i olympisk sammenheng.

Det internasjonale basketballforbundet samlet

inn penger, og Naismith og hans frue fikk

gleden av å sitte på stadion og se Amerika slå

Canada 19-8 i finalen. Han var også invitert

for å introdusere sporten i OL. Selv om dette

var et stort øyeblikk i hans liv, kunne han

nok tenkt seg at rammene rundt denne dagen

kunne ha vært annerledes.

Basketball hall er rett og slett en imponerende bygning som ligger like ved busstasjonen i Springfield. Alt tyder på at det er mye

penger i proffesjonell Amerkansk Basketball.

Det varikke her.... ... men har at vi er på stedet der den berømte Gymsalen lå. I dag har

Ronald McDonald overtatt.

HVIS NAISMITH HADDE LEVD I DAG, er det

store sjanser for at han ville bli beskrevet som

sportens svar på Bill Gates, som oppfinner av

verdens mest utbredte sport. Men Naismith var

ikke så opptatt av penger. Et stort amerikansk

tobakksfirma tilbød ham opptil fem millioner

dollar etter de olympiske lekene for å stille opp

i som ” The Basketball Man” i reklamen” for

deres tobakksmerke. Naismith takket høflig

nei, dessuten trodde han at tobakk kunne være

skadelig for kroppen…

Like før Greyhondbussen skal ta meg tilbake

til New York, får vi sannheten servert

på et fat. Det er ikke på Burger King, men

på McDonalds minnesmerket over stedet der

verdens største sport ble grunnlagt er. Nå gjør

Forden nytta si før den skal avlevere en sliten

journalist på bussstasjonen. Det kviner i dekk

i kjent Hollywoodstil, og ganske riktig, inne på

McDonalds henger plakater over kjente basketballspillere

og en minneplankett. Takk Ronald

McDonald!

KILDER:

■ Diverse dokument sendt fra det historsiske

arkivet på Springfield College

■ Heftet ”Basketball was born here”,

Springfield College

■ Websidene til ”The basketball hall of fame,

www.hoophall.com

■ Presidenten i Springfield YMCA, Steve Clay,

som visste at det ligger en Mc Donalds på

stedet der den opprinnelige gymsalen på ”The

International YMCA Training School” lå.

Ny Ny Dag Dag vinter vinter 04 04 23


BARNAS GUDSTJENESTEDAG

TEKST: STINE PERNILLE HAUGE KJOS FOTO : TORSTEIN IHLE

Klokka er litt over halv tre en onsdag i november. I Holmlia kirke er lyset på, døra er

åpen. Ni barn og fire voksne sitter rundt et langbord pyntet med levende lys og svervietter.

De spiser boller, de drikker kakao og saft og lar de tre non-stoppene som var lagt

ut til hver, smelte på tunga. Noen kjenner hverandre fra før, noen er årets juniorkonfirmanter,

noen er fjorårets juniorkonfirmanter, en er organist, en er prest, en er trosopplæringsarbeider.

Alle vet hvorfor de sitter rundt bordet. De skal lage gudstjenesten til

”Barnas gudstjenestedag” 1. søndag i advent!

Velkomstklem fra Gud

ORGANISTEN LEDER AN HERMEGÅSA inn i

kirkerommet. Flokken setter seg ned rett

innenfor døra. Der står prosesjonskorset og

prosesjonslyset. På plakaten står det: ”START.

Velkomstklem fra Gud!” De snakker om begynnelsen

på gudstjenesten, hva presten sier og

hva som skjer. Så døpefonten. Mange hender

i været, her er det mye å fortelle, alle har sett

dåp! De sitter ved orgelet. Her er det ikke VG

lista topp 20, men gudstjenestens topp tre

adventssanger som skal stemmes over! Slik

vandrer de gjennom kirkerommet og gudstjenestens

liturgi.

MIN DRØMMEGUDSTJENESTE. Store plakater

og tegnesaker. Barn som tegner iherdig, barn

24 Ny Dag vinter 04

som tenker. Tema er ”min drømmegudstjeneste.”

Barna drømmer om ute-gudstjeneste i

det grønne med en fontene ved siden av alteret.

Om fine sanger og mye musikk, kanskje en

kan få spille orgel? Noen vil spille teater. Noen

vil jobbe med preken. Vi må ha med bønn,

nattverd. Pynt og symboler er viktig, både

blomster, levende lys, kors og palmegrener

eller kanskje en rød løper?

DE STÅR I RING RUNDT LYSGLOBEN med hvert

sitt stearinlys. Hver enkelt blir bedt for og

tenner lyset sitt. De holder hender og ber

velsignelsen. De skal komme neste gang. Så er

det ut i mørket…med unntak av årets juniorkonfirmanter

som setter seg rundt et langbord.

De spiser boller, de drikker kakao og saft og lar

resten av non-stoppene som var igjen, smelte

på tunga…

BARNAS GUDSTJENESTEDAG. Dagen er her.

1. søndag i advent, barnas gudstjenestedag.

Spente barn, spente voksne. Vi øver en gang,

en gang til og enda en siste gang. Siste finpuss

og beskjeder. Eseltralla og palmegrener er på

plass. I gangen står prosesjonen. Presten slår

med prosesjonskorset og beordrer to stykker:

”Rydd vei!” Prosesjonen skrider fram med

Betlehemsflammen først. Lysene i kirken blir

tent, adventkransen tennes. Preken. Jesus sender

disiplene ut for å finne et esel. Eselet blir

funnet bak orgelet. Eselet undrer seg over det


som skjer. En i folkemengden blir førstemann

til å kaste palmegrener foran eselet med Jesus

på. Hun blir velsignet: ”Velsigne deg og din

familie. Nå har du sett meg og nå VET du at jeg

finnes.” Alle synger, koret synger. Forbønn. Vi

ber for dyrene våre, for at vi ikke er så veldig

fattige, for at det ikke er krig i landet vårt. Til

slutt brasiliansk velsignelse. Vi velsigner hverandre.

Så toger vi ut til kirkekaffe og saft med

hjemmebakte kaker. Spente barn er blitt glade

barn. Spente voksne er blitt stolte voksne.

Å LAGE GUDSTJENESTE MED BARN kan gjøres

på mange måter. Vi hadde tre samlinger før 1.

søndag i advent. Andre steder i landet har de

hatt verksted lørdagen før med barnegospel og

søndagsskole, noen steder er det barnegospel

som har laget gudstjenesten.

Å TA MED BARNA INN I PLANLEGGINGEN og

gjennomføringen av gudstjenesten fører nødvendigvis

ikke til revolusjonerende og nyskapende

ting. I Holmlia hadde vi en relativt

tradisjonell gudstjeneste, hvis du kom der

som vanlig gudstjenestedeltaker. Forskjellen

lå og ligger i forarbeidet. Juniorkonfirmantene

skrev preknen ”eseltanker i advent”. De satte

sitt preg på gudstjenesten ved drama, lesning,

tilstedeværelse med mer. Gudstjenester andre

steder har resultert i mer synlig nye elementer.

Uansett er det flott! Poenget er at barna har

blitt tatt på alvor og at de har vært med på å

gjøre gudstjenesten til sin og latt menigheten

få ta del i den.

DET ER ET FANTASTISK LØFT vi har vært med

på. Norges KFUK-KFUM med samarbeidspartnerne

IKO, Kirkerådet og Liturgisk senter har

fått til et godt fokus på barn og gudstjeneste.

Ca. 650 menighetsansatte, med representanter

fra prester, kateketer, diakoner og kantorer,

har vært på kurs om dette. Det har vært flott

å se at over hele landet har mange menigheter

sammen med mange av våre enheter engasjert

seg i dugnaden. Barnas gudstjenestedag 2004

var et startskudd! Håpet er at barn og voksne

rundt om i landet vil ta tak videre og lage

mange gudstjenester sammen!

Ny Dag vinter 04 25


ØRNULF

ELSETH

PER ANDERS

NORDENGEN

SUNNIVA

HOGNESTAD

JOHNSEN

“Troende til

alt” er Ny Dags

faste spalte som

handler om tro..

Bildene over

viser våre faste

bidragsytere.

TROENDE TIL ALT

TEKST: ØRNULF ELSETH ILLUSTRASJON: ROLF JANSSON

HEGE MALTERUD

26 Ny Dag vinter 04

26 Ny Dag vinter 04

Du trenger ikke

å være aleine

Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om

en stor glede, en glede for hele folket: I dag

er det født dere en frelser i Davids by; han er

Kristus, Herren.”

(Luk.2,10-11)

For 15 år siden forrettet jeg i en begravelse. Da vi

var sammen etter jordfestelsen, kom jeg i snakk

med en kvinne i 60 årene. Uoppfordret fortalte

hun meg følgende historie fra sitt liv: ”I 19 år

har jeg bodd i samme oppgang, i samme blokk i

Oslo. Og enda har jeg ikke hilst på noen av naboene.”

Selv om det er skremmende at det går an,

er det ingen enestående fortelling. Dette er virkeligheten

til mange mennesker. En av vår tids

alvorligste folkesykdommer er ensomhet. Den

rammer både unge og gamle. Vi vet det fra vårt

eget arbeid. Mange av dem som kommer til våre

barnekor, ungdomsklubber og Ten Sing grupper,

kommer med et stort udekket behov for at noen

er der og bryr seg.

Ensomhet er en sykdom vi kan slite med selv om

vi bor tett innpå hverandre. Ja, kanskje nettopp

da. Selv om vi kan ha mennesker rundt oss på

alle kanter. Selv om vi aldri har vært så mange i

Norge som har bodd så tett som vi gjør i dag, så

er det fullt mulig å kjenne på ensomhet. Noen

ganger kan ensomheten være så stor at den ikke

er til å holde ut. Vi har hørt fortellinger om det.

Vi vet også at nettopp i julen og i de andre store

høytidene, er det mange som kjenner seg ekstra

aleine. Noen ganger fordi de ikke har andre

rundt seg. Men kanskje minst like ofte fordi vi

mangler noen å dele våre innerste tanker og

drømmer med. Juleevangeliet møter et av de

dypeste behov i vår tid. Du trenger ikke å være

aleine. Ingen behøver det. Det er født et barn i

dag. Og dette barnet planter Guds nærvær midt

iblant oss.

Selv om julesanger er noe av det mest tradisjonsbundne

vi kan tenke oss, har jeg allikevel

opplevd at det er en ny julesang som på kort tid

er blitt svært populær. Den synges både i barnehager

og på skoler. Det er Oslo Gospelkor som

har gjort sangen kjent gjennom CD og turneer.

Og refrenget i denne sangen har nettopp fanget

inn at Gud er nær oss:

Englene synger høyt i kor

Synger om fred på vår jord

Verden var aldri helt forlatt

En stjerne skinner i natt.

Det er sant. Du er ikke aleine. Den gode nyhet

om Jesu fødsel, sier at Gud selv er tett ved siden

av deg. Han ser deg med sitt gode øye. Han kjenner

deg bedre enn noe menneske. Han vet om

deg og han vet hvordan du har det. Kanskje har

vi aldri før hatt så god bruk for å høre dette som

vi har i dag. Du trenger ikke å være aleine!


Ny Ny Dag vinter 04 04 27


Nytt fra Norges KFUKKFUM

Bibelleseplanen 2004/2005:

Har du husket å skaffe deg den nye bibelleseplanen?

Pris kr. 45,- inkl. porto. Du kan bestille den ved å gå

inn på KFUK-KFUMs hjemmeside:

http://www.kfuk-kfum.no under ressursmateriell og

profilartikler eller du kan bestille den ved å ringe

hovedkontoret på tlf.: 22 99 15 10. eller på e-post:

anne.loland@kfuk-kfum.no

Inspirasjonskurs for Ten Sing

og barnegospel

KFUK-KFUM Kurssenter arrangerer inspirasjonskurs

for Ten Sing og barnegospel i Lommedalen kirke 14.

-16. januar 2005. Her blir det opplæring i direksjon

for Ten Sing-og barnegospeldirigenter, samt drama,

dans, teknikk og styrearbeid/ ideologi for Ten Sing.

28 Ny Dag vinter 04

Det blir mulighet til å overnatte i kirken for de som

ønsker det. Anbefalt aldersgrense er fra 16 år og

oppover. Pris : kr. 600,- Dyktige ledere fra hele landet

blir med, så nå venter vi bare på deg! Meld deg på

eller spør etter brosjyre hos KFUK-KFUM Kurssenter,

6065 Ulsteinvik, tlf. 70009620/ fax 70009601, e-post:

kurssenteret@kfuk-kfum.no. Du kan også få mer info/

melde deg på direkte via våre hjemmesider: www.

kfuk-kfum.no/kurssenteret. Velkommen til å la deg

inspirere!

Konfirmantfestivalen 05

i Finnmark

Festivalen går av stabelen lørdag 19. februar, i BUL-

hallen, Alta. Alle årets konfirmanter er hjertelig vel-

kommen. Så fort detaljene er på plass vil vi legge ut

nyheter! Følg med! Vi forsøker å oppdatere minst en

gang i måneden!

Isdisco i Bergenshallen

Drømmer du om å danse rundt på isen til fengende

musikk? Nå har du sjansen. Bjørgvin krets arrangerer

isdisco i Bergenshallen to ganger til denne vinteren;

5.februar og 5.mars. Stikkord er: DJ, bra musikk, skøy-

teutleie, kafe, andakt . Rusfritt arrangement for ung-

dom og unge voksne.

Liv & Røre i Lommedalen

Komiteen er satt og planleggingen er i full gang for

vinterens store happening i Asker og Bærum. Fredag

4. til søndag 6. februar er det igjen tid for vår årlige

vinterfestival. Ungdommer fra Asker og Bærum vil

denne helgen få delta på blant annet morsomme

workshops og bra konserter. Festivalen vil i år som

i fjor arrangeres i flotte Lommedalen kirke, og

Mølladammen skole vil bli brukt til overnatting. Sett

av helgen i dag! Til et Liv og Røre bedre en noensinne!

50.000 kr til Bangladesh

Tranby-konfirmantene, med god hjelp av Lier Ten

Sing, greide det igjen! På gårsdagens misjonsinnsam-

ling til Bangladesh, samlet de inn hele 50.000 kroner

til skolebygging i Khulna YWCA.

Vi trenger flere sånne konfirmanter og Ten Sing grup-

per! Ta kontakt med kretskontoret om du har lyst til å

gjøre noe tilsvarende hos deg!


Full fart på Hausttreff i Fjordane

Det var stor steming på Nesholmen da krinsen samla

over 90 entusiastiske deltagarar til flotte haustdagar.

Helga vart fyld med KrinsKrams, talentiade, uteaktivi-

tar og mykje kos! Tradisjonen tro vart det hausttreff

på Nesholmen i år igjen. Tema for treffet var hjar-

terom, og sjølv om det var knapt med husrom, vart

tema holdt som ein raud trå gjennom heile helga. I

løpet av dei dagane treffet varte klarte ungdommane

og finne tid til å pleie gamle bekjentskap, men også

stifte nye. Hovudvekta av deltagarane låg på 16-19

år, noke som visar at treffene trengs og er blitt ein

tradisjon. Mange tykkjer det er særs viktig å ha desse

møtepunkta i ein krins som spenner over eit vidt

geografisk område Helgas høgdepunkt var nok utvil-

somt talentiaden med mange fine innslag. KrinsKrams

skapte ei flott musikalsk ramme med mektig sang,

og det heile vart runda av med ei flott gudsteneste

på søndag der velsigninga vart sungen så vakkert at

ikkje eit auge var tørt.

Ønsker du besøk av Ten Sing

700 underskrifter mot muren

Norway?

Ten Sing Norway 04/05 har avsluttet sin første semes-

ter av et innholdsrikt år. For tiden befinner de seg i

utlandet for og studere, men etter jul inntar de Norge

Silje Hirsch (lengst til venstre), Statsministerens sekretær Odd Jostein Sæter, Mayadah Tarazi,

Anders Møller-Stray og Dr. theol Naim Ateek

Norges KFUK-KFUM overrakte regjeringen 1700

underskrifter mot israelernes mur fredag 26. novem-

ber. Overrekkelsen fant sted i regjeringsbygget under

et møte mellom utenlandssjef i KFUK-KFUM Global

Eilert Rostrup, den palestinske frigjøringsteologen

Nytt fra Norges KFUKKFUM

Naim Ateek og

statssekretær

Odd Jostein

Sæther.

Norges KFUK-

KFUM sluttet seg

til den norske Riv

Muren-kampan-

jen i januar 2004.

Organisasjonen

stilte seg dermed

bak kravene om

at muren må

rives og at nor-

ske myndigheter

må arbeide

aktivt for at dette

skjer. Samtidig

gikk vi aktivt med

i arbeidet med å spre informasjon om den folkeretts-

stridige muren og dens konsekvenser. Motstanden

mot muren har vi markert blant annet ved å delta

på demonstrasjoner, ved å arrangere masseteater for

2500 deltakere på vårt tenåringstreff i sommer og ved

for å spre litt av den kunnskapen, inspirasjonen og

scenegleden de besitter. De begynner i Nord-Norge

like etter jul og fortsetter sørover. Muligheten burde

absolutt være tilstede for at nettopp du skal kunne få

et besøk! Fremgangsmåten er enkel! Ta kontakt med

kretssekretæren , enhetslederen eller voksenlederen

der du bor og be de om å ringe Ragnhild Årseth

(hovedleder 04/05 på tlf 971 66 260 eller be dem om

å sende en mail til tsn@kfuk-kfum.no

Flott Triangeldag i Sykkylven!

Familiegospel i Sykkylven har stor ære for dagen dei

gjennomførde i Sykkylven. Ivar Skippervold framførde

musicalen Sakkeus, saman med 150 songarar, store

og små. Kula og Mygge var populære gjestar, og

stemninga var på topp frå tidleg føremiddag til rundt

halv seks. Då hadde dei minste sovna på fonget, så då

var det på tide å gje seg!

å samle inn nær 1700 underskrifter mot byggingen av

muren blant medlemmer og deltakere på våre arran-

gement.

Disse underskriftene var det organisasjonen hadde

med seg 26. november, da utenlandssjef i KFUK-KFUM

Global Eilert Rostrup, den palestinske frigjøringsteolo-

gen Naim Ateek og en gruppe palestinske og norske

ungdommer skulle møte representanter for regjerin-

gen. Etter en kort apell av Mayadah Tarazi fra Palestisk

YMCA og Anders Møller-Stray fra Norge, ble under-

skriftene overlevert statsminsterens sekretær Odd

Jostein Sæter. - Norge må øke presset på Israel for å

stanse byggingen av den ulovlige muren, sa Eilert

Rostrup. KFUK-KFUM forventer at regjeringen med

styrke følger opp sitt arbeid mot muren, som den har

definert å være i strid med folkeretten. Sæter takket

for underskriftene og roste KFUK-KFUMs ungdom for

engasjementet i denne saken.

Dr Ateek er vidt anerkjent for sitt teologiske arbeid

med rettferdighet og forsoning i forhold til konflikten

i Palestina/Israel. Han er kommet til Norge for å inspi-

rere kirkelige miljøer til økt innsats for en rettferdig

fred i området.

Tekst og foto: Audun G. Kjelstrup

Ny Dag vinter 04 29


Nytt fra Norges KFUKKFUM

KFUM-Kameratane i Volda 40 År!

Onsdag 10. november merkerte KFUM-kameratane at

det var 40 år siden laget vart stifta i Volda. Jubilanten

er livskraftig,det synte seg på samlinga som starta

med felles/mixed turnering i Voldahallen, før ein festa

vidare på Upppheim med middag og kaker og brus

og mimring og helsingar.

Brenner for jenteklubber

I fjor var hun solidaritetsettåring for KFUK-KFUM

Sri Lanka. Som Norgesettåring vil hun starte opp

jenteklubben ROSA TØFFler. - PÅ Sri Lanka opplevde

jeg hvor blodig urettferdig verden er, særlig for kvin-

ner. Også i Norge er jenter utsatt for press. Derfor tror

jeg det er viktig med et eget jenteforum, der vi kan

diskutere det jenter er opptatt av.

Bente Rasmussen er 20 år og har vokst opp i KFUK-

KFUM. Det begynte med Knøttesing, fortsatte med

Ten Sing og endte forrige skoleår opp med KFUK-

KFUMs solidaritetsettårings-program. I august begyn-

te hun som Norgesettåring i Vear og Hogsnes menig-

30 Ny Dag vinter 04

30 Ny Dag vinter 04

het like utenfor Tønsberg. - Jeg ønsket å formidle

videre noe av det jeg lærte ute. Også er jeg veldig

glad i KFUK-KFUM, da! Jeg følte meg rett og slett

ikke ferdig med denne type arbeid ennå!

ICY Ranchi etablert

Diskusjonen går høylytt og med stort engasjement.

Det helt ferske styret for Ranchi Internationally

Committed Youth diskuterer temaer for den kommen-

de tre-dagers campen. Vi er igang! Den siste tiden har

vi, årets soletter i India, jobbet med å starte opp ICY i

Ranchi. ICY står for Internationally Committed Youth

og er et nettverk av unge mennesker som ønsker å

gjøre verden bedre gjennom å tilegne seg kunnskap

og engasjere seg internasjonalt. Så langt har arbeidet

fortonet seg ganske så smertefritt. Ved å ta utgangs-

punkt i det allerede sterke arbeidet Ranchi YMCA har

blant ungdom og unge voksne, var det ikke vanske-

lig å finne interessert og engasjert ungdom. Med

hjelp fra dem som kjenner ungdommen her, er det

formet en ressurssterk komité, som vil ha det daglige

ansvaret for ICY. Tirsdag 23.november ble Ranchi ICY

formelt dannet, og komiteen ble godkjent av de rundt

40 som møtte frem. Nå kan arbeidet ta til.

Støtteledersuksess i Agder

Alle som har registrert seg for å støtte KFUK-

KFUM og Agder krets økonomisk er STØTTEledere.

STØTTEleder-kampanjen som har pågått det siste

året, har gjort at Agder krets nå har 70 registrerte

faste givere som tilsammen gir en budsjettert gave-

inntekt på ca kr 150.000,- Dette er en formidabel

økning fra de 12 kretsen hadde for et drøyt år siden,

så i så måte kan vi si at STØTTElederkampanjen har

hatt en god effekt hos oss. Målet er imidlertid å få

minst 200 støtteledere så raskt som mulig, så vi gir oss

ikke enda. Med en medlemsmasse på over 600 barn,

unge og voksne bør vi kunne engasjere mange fler,

også til å ta et økonomisk ansvar for det viktige arbei-

det KFUK-KFUM gjør for barn og unge i menighetene.

KFUK-KFUM i media

Nå kan du lese hvordan kfuk-kfum har markert seg

i media i det siste på hjemmesiden vår www.kfuk-

kfum.no! Nederst til høyre, under “I media”, finner du

til enhver tid fem saker hentet fra nettaviser over hele

landet der enkeltpersoner eller grupper i KFUK-KFUM

har gjort seg gjeldende. Ta en titt, da vel! Kanskje det

skjer noe spennende i din KFUK-KFUM gruppe som

du kan tipse journalister om?

Barnas lekerom på nett etter jul

Snart skal barna endelig få sitt eget lekerom inne på

hjemmesiden vår www.kfuk-kfum.no!

Lekerommet blir et trygt sted der barn vil kunne lese

og høre bibelfortellinger, se filmer og bilder fra leire

og festivaler, være med på quiz og andre konkurran-

ser, finne tips, triks og vitser og lese og sende hilsner.

Et møte med Kula og Myggen hører selvfølgelig med.

Vi håper å kunne lansere sidene i februar.

Musikkbanken oppe og går

www.musikkbanken.no er KFUK-KFUMs notebank

på nett, åpen for alle. Her finner du alle noter som er

laget til bruk i våre barnegospel, Ten Sing og Unge

Voksne-grupper, mange av titlene med lydspor.

Barnegospelgrupper innmeldt hos oss får 12 notesett

gratis hvert år, Ten Sing- og Unge voksne-grupper får

4 og i tillegg medlemsrabatt ved kjøp av alle andre

noter.

Nytt om navn

I Fjell KFUK-KFUMer det ansatt er Randi Bungum

ansatt som programkoordinator. Ny styrer for åpen

barnehage i foreningen er Anne Kari Anglevik

Sammenmed henne arbeider Tove Kvam Røstum i

barnehagen.


I Bjørgvinhar Joffe har gått over til Domkirken for å arbei-

de med trosopplæringsprosjektet i menigheten, Oddrum

Vatne er ny Kressekretær. tatt Hun er

nyutdannet sivilingeniør fra Trondheim med bakgrunn fra

Sunnmøre og har lang erfaring fra organisasjonen.

I ABK har Silje Kivle Andreassen har begynt som prest

i Ski menighet. Benedicte Tveter Kivle begynte så vidt i

vikariatets vikariat,men fikk en annen fast stilling og blir

bare deltid i stillingen fram til Vibeke er tilbake. Nina

Sveaas har sin fødselspermisjon og Elin Schønberg Røe

vil overta oppgavene.

I Buskerud har Torill Bull Njaa Larsen fått et halvt års

vikariat for å vikariere som kretssekretær.

Hans Christian Johnson har begynt i delstilling i Hamar

KFUK-KFUM, i et samarbeid med menighetene i byen.

I Oslo KFUM er Ole Jakob Anfindsen ansatt som idretts-

sekretær.

Nytt fra YMCA – YWCA Hva skjer?

Ved forbundskontoret kommer de fødene på plass igjen.

Randi Høgh og Stine Pernille Hauge Kjos er tilbake

etter fødselspermisjon.

TT-instruktør

ble verdensmester!

Ralf var en av de fire instruktørene fra tysk KFUK-KFUM

som introduserte indiaca på TT. Men da vi slet med å

få den merkelige badminton-ballen over nettet og Ralf

viste sitt tålmodigste smil, var det de færreste av oss som

visste at vi ble instruert av en av verdens beste spillere!

Powerpointandakter

På ledertreningskurset Turbo ble det laget Powerpoint

andakter med AIDS/HIV-tematikk. Andaktene er tilgjen-

gelige på nett og kan lastes ned på http://www.kfum-

kfuk.dk/sider/515.htm. Dette er et opplegg laget for

dansk kfuk-kfum. Hvis du ønsker å oversette og bruke

noe av dette, bør du ta en henvelndelse til Dansk KFUM-

KFUK for å høre om dette er i orden. Mailadressen finner

du på websiden.

Foto: Søren Axelsen

Stor suksess for TURBO

Våre danske venner melder om 300 deltagere på leder-

treningskurset TURBO. At kurste var en stor suksess

tyder tilbakemeldingene de fikk av kursdeltagerene i

etterkant. Hele 95% svarte at de var svært fornøyd med

kurset og at de gjerne ville være med på nye kurs. En av

deltakerne, Thorkild Larsen uttaler følgende om kurset: ”

Det er fedt at alle dele af bevægelsen er repræsenteret.

Det er sjovt for os gamle at møde de unge og omvendt.

Weekenden har virkelig tændt mig, og man får meget

gensidig inspiration ved at udveksle ideer.”

Det tegner godt for KFUM og KFUKs framtid, at der er så

stor interesse for den nye lederuddannelse.” , sier leder-

treningskonsulent Pernille Aagard om det nye tiltaket.

Norskehjelp

Sverige KFUK-KFUm´s websider melder om stor suksess

i norskehjelpen. Norges KFUK-KFUM sto som garantist

for ungdomsarrangementet i Praha 2003, som gikk med

et stort underskudd. Våre solidariske venner i sverige har

derfor samlet inn 70 000 svenske kroner fra lokale foren-

inger og lag. Takk til broderfolket for flott innsats.

Medlemsrekord i Sverige

I følge de samme websider får vi vite at i følge medlems-

statistikken fra 2003 har Sveriges KFUK-KFUM satt ny

medlemsrekord. De er nå 77 190 medlemmer. Den arbei-

det som har økt mest er “ Idrottsforbundet”, de er nå over

50 000 medlemmer i Sverige.

Agder

14.-16.januar: LIV-kurs sammen med Vestfold og

Telemark på Solhøgda leirsted.

12.februar: Barnelederkurs kl. 10.

25.-27.februar: Vintergalla 2005 på Vigeland,

Lindesnes.

Asker og Bærum

4.-6.februar: LIV&RØRE i Lommedalen kirke.

Bjørgvin

15.januar: Isdisco i Bergenshallen kl. 20.

21.januar: LIV-samling sammen med Fjordane og

Sogn.

5.februar: Isdisco i Bergenshallen kl. 20.

6.februar: Gospelnight i Nykriken kl. 20.

11.-13.februar: Vinterfestival på Voss.

12.feburar: Årsmøte på Vonheim, Voss kl. 12.

Buskerud

7.-9.januar: Kreativt Mestringskurs, Blestølen leirsted.

21.januar: Tria -OL på Blestølen.

28.januar: NattCup i Røykenhallen kl. 20.

Fjordane

12.-14.februar: Vintertreff i Songdal

Møre og Romsdal

4.-6.februar: Vintertreff.

Nordland

28.januar: Hamarøynatta.

Rogaland

11.-13.februar: VM 2005 i ynglingen.

Vestfold og Telemark

15.-16.januar: Konfirmantmusikaløvelse, Søndre

Slagen.

Østfold

28.-30.januar: Rød Diesel, Halden.

Ny Dag vinter 04 31

Ny Dag vinter 04 31


Kula og Myggen collegegenser og caps

K3

K3 - T-skjorte32 Ny Dag vinter 04

YMCA-bag

Tennis-skjorte med KFUK-KFUM logo - før 150,-goo - fø ør 150,,-

B

CD-mappe


Kula og Myggen sitteunderlag


Nøkkelbånd

NNøkkke


ellbå ånd

Ettersendes ikke ved varig

adresseendring, men sendes

tilbake til avsender med

opplysninger om den

nye adressen.

y ge

yg

Kula og g My yg

I tillegg til bestillingen kommer

porto og ekspedisjonsgebyr

på kr 50,-

Profi lartikler

Norges KFUK-KFUM

p.b. 6814 St. Olavs Plass

0130 Oslo

22 99 15 10

anne.loland@kfuk-kfum.no

rlag

YMCA-allværsjakke - før 800,-YMCA-sekk - før 270,-


Returadresse:

Ny Dag

Norges KFUKKFUM

Pb. 6814. St. Olavs plass

0130 OSLOBibelleseplan

More magazines by this user
Similar magazines