Spm: Hva er best å gjøre med organiske fraksjonen fra ...

avfallsforum.mr.no

Spm: Hva er best å gjøre med organiske fraksjonen fra ...

Trondheim kommune – noen fakta

170.000 innbyggere + 30.000 studenter

Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall, herav 12.000 tonn

matavfall

Utførelse av avfallshåndtering plassert i kommunalt eid

selskap, Renholdsverket AS

Kommunen/Renholdsverket eier ikke egne

behandlingsanlegg for avfall og må på anbud

Forbrenningsanlegg + fjernvarmenett solgt til Statkraft i

2002

Similar magazines