28.07.2013 Views

Kost og væske efter træning - Team Danmark

Kost og væske efter træning - Team Danmark

Kost og væske efter træning - Team Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Kost</strong> <strong>og</strong> <strong>væske</strong> <strong>efter</strong> <strong>træning</strong><br />

HVORFOR?<br />

Din krop udsættes for stor belastning, når du træner hårdt <strong>og</strong> ofte. Efter <strong>træning</strong> er det vigtigt at få tilført<br />

kulhydrater, proteiner samt <strong>væske</strong>, så kroppen har optimale betingelser for at:<br />

HVORNÅR?<br />

genopfylde kulhydratdepoterne - <strong>og</strong> dermed afkorte restitutionstiden<br />

genopbygge beskadiget muskelvæv <strong>og</strong> fremme øgning af muskelmasse<br />

genetablere din <strong>væske</strong>- <strong>og</strong> saltbalance<br />

Det er vigtigt at indtage et restitutionsmåltid så hurtigt som muligt <strong>efter</strong> <strong>træning</strong>. Eventuelt samtidig<br />

med din udstrækning <strong>og</strong> helst inden for 30 min i følgende situationer:<br />

når du træner mere end to gange dagligt<br />

når du har hårde <strong>træning</strong>spas af 60 minutters varighed eller derover<br />

<strong>efter</strong> styrke<strong>træning</strong><br />

Hvis du kan indtage et hovedmåltid inden for 30 min <strong>efter</strong> afsluttet <strong>træning</strong>, kan restitutionsmåltidet<br />

naturligvis undlades.<br />

HVORDAN?<br />

Et optimalt restitutionsmåltid indeholder:<br />

0.25 gram protein per kilo kropsvægt<br />

1 gram kulhydrat per kilo kropsvægt<br />

I nedenstående tabel er der fire forslag til restitutionsmåltider, der passer til fire forskellige<br />

vægtintervaller <strong>og</strong> indeholder såvel kulhydrat som protein.<br />

55-64 kg<br />

Anbefales:<br />

60 gram kulhydrat<br />

15 gram protein<br />

500 ml drikkey<strong>og</strong>hurt/<br />

mælk<br />

<strong>og</strong> 2 frugtstænger<br />

65-74 kg<br />

Anbefales:<br />

70 gram kulhydrat<br />

18 gram protein<br />

500 ml drikkey<strong>og</strong>hurt/<br />

mælk<br />

<strong>og</strong> 3 frugtstænger<br />

75-84 kg<br />

Anbefales:<br />

80 gram kulhydrat<br />

20 gram protein<br />

500 ml drikkey<strong>og</strong>hurt/<br />

mælk<br />

<strong>og</strong> 1 banan<br />

85-94 kg<br />

Anbefales:<br />

90 gram kulhydrat<br />

23 gram protein<br />

500 ml drikkey<strong>og</strong>hurt/<br />

mælk<br />

<strong>og</strong> 1 banan<br />

95-104 kg<br />

Anbefales:<br />

100 gram kulhydrat<br />

25 gram protein<br />

500 ml drikkey<strong>og</strong>hurt/<br />

mælk<br />

<strong>og</strong> 3 frugtstænger


(2 x 25 g) (3 x 25 g) <strong>og</strong> 40 g rosiner <strong>og</strong> 40 g rosiner <strong>og</strong> 100 g brød med 2<br />

2 x 200 ml<br />

kakaoskummetmælk <strong>og</strong><br />

1 frugtstang (25 g)<br />

1 proteinbar (ca. 50 g<br />

med 13-15 g protein)<br />

<strong>og</strong> 2 frugtstænger<br />

(2 x 25 g)<br />

80 gram brød<br />

med 40 g magert<br />

pålæg/ost <strong>og</strong> 1 banan<br />

40 g proteinpulver<br />

50/50<br />

<strong>og</strong> 60 g lyst brød med<br />

1 spsk honning/syltetøj<br />

HVORDAN MED VÆSKE?<br />

500 ml<br />

kakaoskummetmælk<br />

<strong>og</strong> 1 frugtstang (25 g)<br />

1 proteinbar (ca. 50 g<br />

med 13-15 g protein)<br />

<strong>og</strong> 80 g lyst brød<br />

100 gram brød<br />

med 45 g magert<br />

pålæg/ost<br />

<strong>og</strong> 1 banan<br />

45 g proteinpulver<br />

50/50<br />

<strong>og</strong> 70 g lyst brød med<br />

1 spsk honning/syltetøj<br />

500 ml<br />

kakaoskummetmælk<br />

<strong>og</strong> 40 g rosiner<br />

1 proteinbar (50 g med<br />

13-15 g protein)<br />

<strong>og</strong><br />

80 g lyst brød med<br />

1 spsk honning/syltetøj<br />

120 gram brød<br />

med 50 g magert<br />

pålæg/ost<br />

<strong>og</strong> 1 banan<br />

50 g proteinpulver<br />

50/50<br />

<strong>og</strong> 70 g lyst brød med<br />

2 spsk honning/syltetøj<br />

500 ml<br />

kakaoskummetmælk<br />

<strong>og</strong> 50 g brød med 1<br />

spsk honning/syltetøj<br />

2 proteinbarer<br />

(2 x 50 g, i alt ca. 25 g<br />

protein)<br />

<strong>og</strong> 500 ml sportsdrik<br />

140 gram brød<br />

med 55 g magert<br />

pålæg/ost<br />

<strong>og</strong> 1 banan<br />

50 g proteinpulver<br />

50/50<br />

<strong>og</strong> 80 g lyst brød med<br />

2 spsk honning/syltetøj<br />

spsk honning/syltetøj<br />

500 ml<br />

kakaoskummetmælk<br />

<strong>og</strong> 70 g lyst brød med 1<br />

spsk honning/syltetøj<br />

2 proteinbarer<br />

(2 x 50 g, i alt ca. 25 g<br />

protein)<br />

<strong>og</strong> 750 ml sportsdrik<br />

160 gram brød<br />

med 60 g magert<br />

pålæg/ost<br />

<strong>og</strong> 1 banan<br />

50 g proteinpulver 50/50<br />

<strong>og</strong> 80 g lyst brød med<br />

1 spsk honning/syltetøj<br />

<strong>og</strong> 2 frugtstænger<br />

Efter <strong>træning</strong> bør du indtage en <strong>væske</strong>mængde, der erstatter dit svedtab med cirka 1.5 gang. Har du under dit<br />

<strong>træning</strong>spas tabt en liter, bør du i de <strong>efter</strong>følgende 0-4 timer indtage halvanden liter for at komme i<br />

<strong>væske</strong>balance igen. Se under ’Væske’, hvordan du kan lave din egen <strong>væske</strong>test <strong>og</strong> dermed estimere dit<br />

<strong>væske</strong>tab.<br />

ER DET NØDVENDIGT MED SPORTSPRODUKTER?<br />

Sportsprodukter (barer, proteinpulver, sportsdrikke med videre) er ikke nødvendige for at opnå tilstrækkelig<br />

respons på <strong>træning</strong> – almindelig mad kan sagtens tilføre kroppen tilstrækkelig <strong>og</strong> relevant ernæring. Men<br />

sportsprodukter kan være relevante under særlige omstændigheder, hvor det af praktiske årsager vil være<br />

besværligt at indtage almindelig mad. Det kan for eksempel være i forbindelse med konkurrencer, rejser eller<br />

for at undgå at skulle indtage en lunken madpakke <strong>efter</strong> det sene <strong>træning</strong>spas.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!