Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen

hospitalsenhedmidt.dk

Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen

Formål

Som en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenters,

(RHN), voldspolitik er nærværende politik udviklet i forhold

til forebyggelse og anvendelse af tvang i neurorehabiliteringen

af patienter med erhvervede hjerneskader.

Det overordnede formål er at forbygge anvendelsen af

tvang. Dog kan der være situationer, hvor det vil kunne

betegnes som direkte omsorgssvigt ikke at udøve tvang.

Det tilstræbes derfor at:

bevare patientens værdighed, udviklingsmuligheder

og mulighed for inddragelse i behandlingsforløbet

sætte fokus på behandling og pleje når tvangsforanstaltninger

skal udføres og kommunikeres

synliggøre og skabe overblik over den samlede udøvelse

af tvang og indsatsområder

kvalitetssikre i forhold til anvendelsen af tvang

Politikken indeholder retningslinier for forebyggelse af anvendelse

af tvang og tvangsanvendelse. Konkrete handleplaner

i forhold til at omsætte politikkens retningslinier i

praksis, findes i særskilt manual – Hammel Neurocenters

værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelse af tvang

samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen.

Endvidere skal denne politik sikre en systematisk registrering

af tvangen, kommunikationen under og efter tvangsforanstaltningen,

supervision, auditeringssystem for

tvangsanvendelser mm.

Personaleperspektivet og sikring af medarbejdernes rettigheder

i forhold til vold sikres i politik for forebyggelse af

psykisk og fysisk vold i rehabiliteringen.

3

More magazines by this user
Similar magazines