Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen

hospitalsenhedmidt.dk

Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen

Baggrund

Tvang er et følsomt emne og udøvelsen heraf er en svær

balancegang mellem behandling og overskridelse af et

menneskes personlige grænser og integritet. En af de

grundlæggende værdier i det danske sundhedsvæsen er

det enkelte menneskes frihed til selv at vælge. Heri ligger

også muligheden for eventuelt at fravælge behandling.

Alene af den årsag er det vigtigt, at der til stadighed er

fokus på omfanget af tvangsanvendelsen i behandlingen,

og at der arbejdes for at holde tvang på et minimum.

Eftersom forebyggelse og anvendelse af tvang i den sygehusbaserede

neurorehabilitering ikke er beskrevet i dansk

kontekst tages der i nærværende politik udgangspunkt i

Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien

med anvendelse af ”Gennembrudsmetoden”. Hammel

Neurocenters rehabilitering af hjerneskadede patienter

er ikke psykiatri, men der kan være situationer og karakteristika

hos patienter, der tangerer patienterne i psykiatrien.

Hensigten er at læne sig op af den psykiatriske

praksis vedr. anvendelsen af tvang og de anbefalinger der

er her, for af den vej at sikre den faglige og organisatoriske

kvalitet i anvendelsen af tvang på Hammel Neurocenter.

Politikken tager udgangspunkt i de tvangsforanstaltninger,

som Hammel Neurocenter i dag anvender i forhold til sikring

af patienten samt i Lov om frihedsberøvelse og anden

tvang i psykiatriens definition af tvang. Politikken bringes i

anvendelse i situationer, hvor personalet må gribe ind for

at mindske mulige sikkerhedsmæssige risici og dermed

sikrer patientens sikkerhed.

Der er tale om følgende tvangsforanstaltninger – alle reguleret

i Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

samt i Lov om ændring af lov om frihedsberøvelse

og anden tvang i psykiatrien (indførelse af mulighed for

personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse):

Beskyttelsesfiksering

Anvendelsen af fysisk magt

Tvangsbehandling (tvangsmedicinering, tvangsernæring)

Personlige alarm- og sensorsystemer og særlige dørlåse

4

More magazines by this user
Similar magazines