Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen

hospitalsenhedmidt.dk

Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen

De metoder og fremgangsmåder, som på Hammel Neurocenter

anvendes i behandlingen af patienten til forebyggelse

af tvang, har rod i neuropædagogikken. Se under

forebyggelse side 6.

Patienter og patientforløb, hvor anvendelse af tvang

kan blive nødvendigt beskrives overordnet i det følgende.

En mere detaljeret beskrivelse af de forskellige tilstande,

der kan forårsage udadreagerende adfærd findes i værktøjskassen

(se Bilag 5).

Patienter med hjerneskader, især patienter med svære

hjerneskader kan have en kortere eller længerevarende

fase, hvor de er konfuse (desorienterede, angste) og som

følge heraf i nogle tilfælde udviser udadreagerende og

evt. voldelig adfærd. Dette kan komme til udtryk i både

dét patienten siger (fx bandeord og råben) og gør (fx bider

og slår). Den udadreagerende/voldelige adfærd skyldes

bl.a., at patienterne i denne fase kan blive overstimulerede,

fordi deres ”informations-filter” ikke fungerer effektivt.

Det betyder, at patienten er ude af stand til at

sortere og udelukke uvæsentlig information fra egen krop

og fra miljøet omkring sig. Hvis patienten overstimuleres,

bliver patienten mere forvirret, rastløs og til tider

udadreagerende.

Hos størstedelen af patienterne er denne fase kortvarig og

forbigående. Hos enkelte patienter er den udadreagerende

adfærdsforstyrrelse af mere permanent karakter. Patientens

reaktionsmønster er betinget af skadens omfang, patientens

baggrund og personlighed.

Den udadreagerende adfærd kan kun i et vist omfang forebygges/behandles,

og det er således ikke muligt helt at

eliminere denne.

I rehabiliteringen af den udadreagerende patient arbejdes

der på Hammel Neurocenter ud fra den overordnede forståelse,

at alle mennesker kan blive udadreagerende, hvis

man befinder sig i en ekstremt belastende situation, som

man ikke har mulighed for at fjerne sig fra. Hermed ses

den udadreagerende adfærd oftest som en reaktion på

stress og afmagt.

5

More magazines by this user
Similar magazines