Menneske først! - Udir.no

udir.no

Menneske først! - Udir.no

Kjære lærer!

Dette er ikke et rundskriv fra departementet. Heller ikke en revidert

læreplan eller fagdidaktisk oppskriftsbok. Det er et personlig essay om

skole, verdier og livsopplysning – og noen konkrete eksempler på hvordan

lærere og elever kan arbeide med slike spørsmål.

En tekst om verdier er ikke verdifri. Det ville være som å plystre med

mel i munnen. Du skal høre toner når du leser.

Jeg har forsøkt å stille noen spørsmål, formidle noen kunnskaper, belyse

noen dilemmaer og framsette noen synspunkter. (Dessuten har jeg

laget et noteapparat med referanser, utdypninger og tips om litteratur.)

Les alt med kritisk blikk. Du behøver ikke å være enig. La deg stimulere,

forundre eller forarge. Mitt håp er at teksten inspirerer til å tenke

videre – og til samtaler med elever, kolleger, foreldre og politikere. Kanskje

gir det deg også lyst til å legge enda større vekt på verdispørsmål i

undervisningen. Hvis noe av dette skjer, er hensikten med dette skriftet

oppnådd.

En stor takk til referansegruppen for gode ideer, nyttige kontakter

og konstruktivt samarbeid. Den har bestått av Trine Lise Heilmann,

Unni Helland, Eva Ogne og Martin Westersjø. Takk også til Lise Forfang,

Bernt Hagtvet og Berger Hareide for kommentarer til manuskriptet.

Svakhetene og manglene tar jeg ansvaret for.

Lillehammer, september 2004

Inge Eidsvåg

3

More magazines by this user
Similar magazines