Produktark TFL DK 2013.indd - KSD Software

ksdsoftware.com

Produktark TFL DK 2013.indd - KSD Software

Customs-, Transport Management- and Logistics Software

KSD TFL

- komplet transport- & speditionssystem

til land, fly og sø

KSD TFL (Transport Forwarding Logistics), et komplet transport- og speditionssystem

til land, fly og sø med terminal- og toldhåndtering. Systemet er opbygget af

moduler, som sammensættes og konfigureres for at tilgodese kundens og brugerens

unike arbejdsmåde. Med et avanceret pris- og aftaleregister for såvel kunder som

leverandører, gives hermed unike muligheder til indtægts- og omkostningsopfølgning

i forbindelse med de løbende opgaver, for den enkelte afdeling og

virksomheden totalt.

Land

Modulet er tilpasset speditører samt transportører med flere funktioner for at kunne

understøtte de forskellige processer indenfor landtransport med bl.a. terminalhåndtering

og samlastning.

Modulet håndterer hellaster, dellaster, stykgods, distribution m.m. Prisberegning kan ske

ud fra kilometer, kilo, pallepladser, volumen o.lign. Eventuelle dieselafgifter beregnes

automatisk. I landmodulet findes salgspriser og omkostninger med ubegrænset prisaftaler.

Afregning med f.eks. ”selfbilling” håndteres automatisk.


Modulet er tilpasset speditører, rederier og rederiagenter. Modulet er bygget så det på

en let, enkel og overskuelig måde skal kunne håndtere søtransporter af enhver art. CAF

og BAF beregnes automatisk ud fra de enkelte aftaler. I sømodulet kan man også arbejde

med et ubegrænset antal prisaftaler og ”niveauer” for salgspriser og omkostninger samt

agentpriser. Agentafregning med fordeling af overskud kan derfor laves automatiskt.

Fly

Modulet er tilpasset speditører, flyselskab og flyagenter (GSA). Modulet håndterer

Master AWB, Sub AWB, House AWB, Single IATA, samlastning, ruteplanlægning, space

allocation, før-og-efter transport samt AWB-lager. AWB-lager kan desuden knyttes til

en specifik kunde. Der findes IATA-meddelelse til kommunikation med flyselskaber med

funktioner for bl.a. ”request” og ”booking”. I flymodulet ligger ovenkøbet IATA-priser.

Man kan arbejde med et ubegrænset antal prisaftaler og ”niveauer” for salgs- og agentpriser.

Flymodulet håndterer også Ameta-afregninger mod agenter.

KSD TFL har et antal fælles moduler og funktioner som gør systemet dynamiskt og let at

bruge til land-, sø- og flymodulerne, adskilt eller sammen.

- one simple customs solution for one complicated world

www.ksdsoftware.com

KSD TFL

Funktioner/moduler:

• Aftaler & priser

• Samlastning

• Afregning for agent

og transportør

• Indtægts- og omkostningsanalyse

• Mail notification

• Internetbooking

• Toldhåndtering

• Dokument

• Integration

KSD TFL har flere moduler

der kan sættes sammen – og

forskellige funktioner som gør

systemet dynamisk og let

at anvende, separat

eller sammen.

All solutions are developed

to match the clients

and market needs

- improve quality and reduce costs


Booking

Bookinger håndteres i et modul, som håndterer alt fra elektroniske

bookinger til manuel indtastning af opgaver. Fra dette modul

kan information genanvendes videre i de forskellige andre

moduler. Ved booking eller ved direkte opgaveregistrering bliver

al kreditinformation om kunden synlig. Heri fremgår det om

kreditgrænsen er overskredet, eller om kunden er spærret til

betaling er sket.

Samlastning

Hvert modul har funktionalitet til at udføre samlastninger (på og

af). Dette er en central funktionalitet i systemet, som giver godt

overblik over opgaven med samlastning.

Terminal

Modulet håndterer forskellige lagre, terminalhåndtering,

omlastningsterminal og mindre lagre – med placering af gods

på lagerpladserne. Liggetider, antal lagerpladser eller lagerpluk

kan debiteres kunden. Flere kunders gods kan håndteres efter

FiFo-principet (First in first out), men som kan overrules ved

pluk om man skulle ønske det.

Priser og aftaler

I KSD TFL håndteres alle priser fra leverandører, agenter og

kunder. Dette giver automatisk prissætning mod kunden

samt forventet omkostning fra transportører. Systemet giver

mulighed for et ubegrænset antal prisaftaler og niveauer for

salgspriser og omkostninger samt agentpriser. Priserne kan indlæses

via Excel eller andet format som IATA eller TACT, hvilket

giver et let overblik i håndtering af leverandørpriserne. Der kan

indsættes gyldigheds-dato eller fra-til-dato, samt angive om

priserne eller aftalerne ar aktive for denne kunde.

Fakturering

I modulet findes der automatisk fakturering pr. uge, måned,

kunde eller ganske enkelt for alle opgaver der ligger klar til

fakturering, eller man kan fakturere hver enkelt opgave separat.

Eventuelle tillægsdebiteringer eller krediteringer laves på hver

enkelt opgave, så hver opgave viser sine totale omkostninger og

indtægter.

Regnskab – Omkostnings- og indtægtsanalyse

KSD TFL implementeres og integreres med forskellige økonomisystemer

som Visma, Concorde / Navision, Axapta m.fl., for

automatisk opdatering af regnskab. Registrering af leverandørfakturaer

laves manuelt eller via EDI på opgaveniveau og viser

dækningsbidraget med det samme.

For yderligere informationer,

kontakt os på info@ksdsoftware.com

www.ksdsoftware.com

KSD Software Norway AS

Oslo - Fredrikstad - Tønsberg

Head Office:

Cort Adelersgate 16

Postboks 2754 Solli

N-0204 Oslo

Phone: +47 22 12 97 70

KSD EdiCom AB

Malmö - Göteborg -

Charlottenberg - Stockholm

Head Office:

Skeppsbron 3

211 20 Malmö

Phone: +46 40 660 35 00

Modulet giver for kontrol og afstemning af omkostninger pr.

opgave, booking, pr. afdeling og / eller totalt. Rapporter og analyser

kan let tilpasses efter kundens individuelle behov, og kan

løbende udtages på forskellige niveauer. Med leverandørernes

prisaftaler og omkostninger indlagt i systemet, kan man altid

se det aktuelt estimerede resultat.

Dokument

Hvert modul understøttes af vort dokumentmodul for at kunne

håndtere alle typer af dokumenter, som f.eks. BL, AWB, fragtsedler

og lastelister m.m. og kan let tilpasses efter kundens

individuelle behov. Dokumenterne kan udskrives automatisk

eller åbnes for eventuelle manuelle tillæg eller afhentning af

predefinerede maler. Dokument-sæt med forskellige dokumenter

kan skabes pr. kunde eller land. Dokumentmodulet understøtter

også mail og fax, hvilket gør det let at sende bookingbekræftelser

og adviseringer direkte til kunde og leverandør pr.

automatik.

Toldhåndtering

KSD TFL er fuldt integreret med vort komplette toldsystem,

KSD CWW (Customs World Wide), hvilket giver mulighed for at

generere import- og eksportdeklarationer automatisk på begge

sider af grænsen, eksport ud og samtidig import ind, eller omvendt.

Naturligvis er modulet til NCTS (elektronisk transitering

ud og ind) ligeledes integreret i systemet.

For yderligere informationer, læs vor brochure om KSD CWW

(Customs World Wide).

Funktioner i KSD TFL:

• Aftaler og priser

• Samlastning

• Afregning for agent og transportør

• Indtægts- og omkostningsanalyse

• Mail notifikation

• Internetbooking

• Toldhåndtering

• Dokumenter

• Integration

KSD TFL har flere moduler, der kan sættes sammen -

og funktioner, der gør systemet dynamiskt og

let at anvende, separat eller sammen.

KSD Software International B.V.

Zeewolde - Rotterdam

Head Office:

Barchman Wuytierlaan 10

3818 LH Amersfoort, Postbus 2058

3800 CB Amersfoort, The Netherlands

Phone: +31 36 523 44 05

KSD Software Denmark ApS

Naverland 2,

DK-2600 Glostrup

Denmark

Phone: +45 43 46 76 81

More magazines by this user
Similar magazines