MVV 55 i PDF - FORMAT - Mens Vi Venter

mensviventer.no

MVV 55 i PDF - FORMAT - Mens Vi Venter

ET SKINN AV GUD-

FRYKTIGHET

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

MENS VI

VENTER

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv 17. årgang 2/2009

Froskenes

giftige

budskap

* Et evig evangelium

* Hvor ble det av Antikrist?

* De kjempet for Europas

ytringsfrihet

55_calle_cs3.indd 1 31.08.2009 19:13:28

1


En utrolig

forførelse

av John Berglund

Vet du at djevelen har klart å

ugyldiggjøre for et stort flertall

av alle kristne, noen av

de viktigste budskapene om

endetiden i Guds Ord? Han har simpelt

hen lykkes med å hindre at profetiene i

Bibelens siste bok blir studert og forstått!

Han har fått mange til å tro at Jesu Kristi

Åpenbaring, (Åp. 1:1) også kalt Johannes

Åpenbaring, ikke gjelder for andre

enn jødene!

Kristus sier selv i åpenbaringsboken:

”Dersom noen tar noe bort fra ordene i

denne profetiske bok, da skal Gud ta bort

hans del fra livets tre og fra den hellige

stad, som det er skrevet om i denne bok”,

Åp. 22:19.

Kan du tenke deg noe mer alvorlig?

Enten du gjør noe ugyldig, slik at det

ikke leses og forstås eller du gjemmer

eller river det ut, oppnår du det samme.

Ved å overta og bruke det katolske kirkesystemet,

klarte satan under den mørke

middelalder å gjøre det ulovlig både å eie

en bibel og lese i den. Det førte til feng-

selsstraff og noen ganger til død å bryte

dette påbudet. Statsmakten og kirkemakten

samarbeidet i å jakte på Guds

sanne folk og håndheve den katolske

kirkes ugudelige lover. Resultatet var at

de fleste ikke lærte Skriftens budskap å

kjenne og derfor ikke kunne avsløre all

den hedenskapen pavemakten trakk inn

i kristentroen. Straks Bibelen ble oversatt

til folks eget språk og de fant ut at

de var blitt forført, kom reformasjonen,

“Enten du gjør noe ugyldig, slik at det ikke

leses og forstås eller du gjemmer eller river

det ut, oppnår du det samme.”

ved at troende protesterte mot pavekirkens

ubibelske lære og begynte å forstå

hva Guds sannhet er.

2 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 2 31.08.2009 19:13:29


Om Bibelen rett og slett ikke

er tilgjengelig eller om den ikke

leses når den er tilgjengelig,

oppnår Den Onde nøyaktig det

samme. Uvitenhet, misforståelser

og falske tolkninger gjør

at Herrens sannheter ikke blir

trodd og forstått. Ved å skyve

innholdet i Åpenbaringsboken

over på kun jødene, en relativt

ny og fullstendig ubibelsk tolkning

som har sneket seg inn i

kristenheten i moderne tid, vil en rekke

detaljerte og viktige beskrivelser om

endetidens hendelser, være ukjent for

mange kristne. På den måten oppdager

de ikke hvordan djevelen skal forføre

verden og hvordan Gud kan beskytte de

trofaste, for nettopp det er klart beskrevet

i boken de har skjøvet fra seg. De

venter på noe som aldri kommer til å

skje og samtidig er de ikke beredt for det

som vil hende.

Hvis vi imidlertid kan få oppleve en

ny og videreført reformasjon, ved at

den falske læren om Åpenbaringsbokens

begrensede gyldighet avsløres, og boken

igjen blir studert og forstått i lys av

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

“ Grunnen er at de da ikke kan forstå hva dyrets

merke egentlig er, og heller ikke skjønne at

antikrist allerede har kommet og faktisk alt er blitt

kristenhetens moralske leder og overhode. “

hele Skriften, vil det lede til vekkelse.

Da djevelen prøvde å friste Jesus i ødemarken,

feilsiterte han Skriften for om

mulig å føre Guds Sønn vill. Men Jesus

kjente Skriftene og avslørte bedrageren.

Ved å kjenne de viktige profetiene i åpenbaringsboken,

kan også vi avsløre forførelsen

i de feilaktige tolkningene om

endetiden som nå er blitt populære blandt

mange. Da vil langt færre bli ledet til å:

”Følge dyret, tilbe dragen”, og bli forblindet

av tegn, undre og mirakler utført

av satan selv i kristne miljøer. Da vil

også flere troende få innsikt i hva det

egentlig betyr å ta dyrets merke. Vi

hevder at kristne som ignorerer budskapene

i Johannes Åpenbaring fordi de

Åpenbaringsboken

skulle være et lys som

avslører mørket. Hvis

lyset slukkes vil Guds

barn ikke forstå når

profetiene oppfylles .

mener innholdet kun er for jødene, sannsynligvis

vil komme til å ta dyrets merke

og hylle antikrist. Grunnen er at de da

ikke kan forstå hva dyrets merke egentlig

er og heller ikke skjønne at antikrist allerede

har kommet og faktisk alt er blitt

kristenhetens moralske leder og overhode.

På grunn av at de ikke forstår

innholdet i Åpenbaringsboken, venter de

på en hemmelig bortrykkelse av de troende

før plagene og de tror at antikrist

kommer etter at de troende er rykket

bort. Begge disse ideene er fullstendig

ubibelske. All denne uhyre vesentlige

kunnskapen fra Herren selv er gitt oss i

Åpenbaringsboken. Det er et budskap for

alle, både for jøder og kristne.

55_calle_cs3.indd 3 31.08.2009 19:13:31

3


Redaksjonelt

Det er lett å bli sløvet, ja nesten paralysert av

hverdagens ustanselige rutiner og gjøremål. Den

ene dagen følger den andre og fylles av livets

krav og nødvendigheter. Guds Ords beskrivelse

av endetidens dramatiske begivenheter havner

liksom i en fjern framtid som vi nesten ikke behøver

å forholde oss til… ennå.

Når bladene blir gule og trekkfuglene drar sydover

varsler det høst. Når snøen ligger på høydedragene

om morgenen, kan du regne med at vinteren

er nær. Når trærne grønnes vet du at våren

er i anmars. Se deg omkring i både kristenheten

og i verden! Omtrent alle tegnene Jesus nevner

som identifiserer tiden rett før hans gjenkomst, kan

observeres akkurat nå! Det har aldri noen gang før

vært slik i denne verdens historie. Selv om noen få

av tegnene nok var å se tidligere, lever vi nå i en tid

da alt bibelen lærer om endetiden faller på plass.

Antikrist har allerede blitt kristenhetens overhode

og er akkurat nå anerkjent av så godt som alle.

Mange som nå er fast bestemt på at de helt til

slutt aldri skal ta dyrets merke og stille seg på

fiendens side, følger allerede ”Den Lovløse” og

sluker begjærlig tradisjonene og den ubibelske

teologien som ”Syndens Menneske”, 2. Tess 2:3,

tilbyr kristenheten. Slipp det inn i din bevissthet

og se det i øynene! Reformasjonen er avblåst!

Protestantismen er døende. Mange kirkesamfunn

samles og legger fundamentet for en forenet mars

til Rom for å hylle ”alle de troendes overhode

og moralske leder”. De falske profetene herjer i

menighetene. I Guds navn profeterer de vekst og

velstand, men det de hevder er fra Herren selv,

skjer jo ikke. Derved bekrefter de uten skygge av

tvil sin egen falskhet. Onde ånders spill har tatt

Guds Ånds plass i mange kristne forsamlinger.

Kristne som innerst inne lengter etter et gudsforhold

som kan gjøre dem til nye mennesker, gi

dem en edel karakter, tukte den falne naturens

lyster og sementere budenes innhold i deres mentalitet,

stresser fra det ene mirakelmøte til det

andre. Det ropes etter flere tegn og undre, enda

Kristus selv instendig ber endetidens troende om

ikke å søke den slags opplevelser, fordi tilsynelatende

mirakuløse manifestasjoner ”i Jesu navn”,

vil være djevelens viktigste og mest brukte metode

for å føre de troende vill, nå de i forveien har erklært

Guds lov ugyldig, Matt. 7:21-23.

Et Evig Evangelium

Dette evangeliet blir vi bedt om å forkynne over hele

jorden. Men hva inneholder egentlig evangeliet?

s.14

FROSKENES

GIFTIGE BUDSKAP

Tre åndelig-politiske maktfaktorer

blir beskrevet som

frosker i Bibelen. Hvem er

de? Hva er deres

budskap? s.40

Men hva ber Jesus oss om når alt dette skjer?

”Våk derfor!”, sier han, ”For dere vet ikke hvilken

dag deres Herre kommer”, Matt. 24:42. ”Slik skal

dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han

er nær og står for døren”, Mk. 13:29.

I redaksjonen:

John Berglund

med vennlig hilsen,

Elin Haugvik Berglund

post@mensviventer.no (henvendelser)

John og Elin Berglund

elin@teamconsultmedia.no (ang. reiser)

Lay-out:

Mens Vi Venter kontonummer:

0540 0460851

rebecca@tourniaire.net

4

Tyrkiamisjon kontonummer:

MERK DEG NYTT KONTO NR.

3361 13 75021

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 4 31.08.2009 19:13:34

Pinse for a

dkjfksd fkls

fklsdjf klsd


Hvor Ble Det Av Antikrist?

Bibelen er tidrende klar i sin beskrivelse og historisk sett

har det aldri vært noen tvil om hvem antikrist er. Men nå er

stemmene forstummet. Hva har skjedd? s.18

TIDEN NÅR

PLAGENE

FALLER

Et vredens år

fra Herren ligger

like foran oss.

Hvordan beskriver

Bibelen dette året? s.31

SANNE OG FALSKE PROFETER

Bibelen lærer at det i endetiden vil dukke opp

en mengde falske profeter som leder kristne vill.

Hvordan skal vi forholde oss til dette?

s.52

Adresse:

Mens Vi Venter,

p.b. 75

4291 Kopervik

Tlf: 93407755 eller

Tlf: 92837811

Pinse for alle

dkjfksd fklsdlfk Mens Vi sldkjf Venter lsdkjflksdjflksdlkflsdk-

nr. 55 2/2009

fklsdjf klsdskdflskdskl

Bladets offisielle internettside:

http://www.mensviventer.no

For bibelsk arkeologiske reiser se også:

www.bibelarkeologi.no

Stiftelsen Kainos:

www.kainos.no

Trykk: Øko-Tryk. Danmark

Mens Vi Venter nr.54 1/2009

INNHOLD

4-13 VERDEN I DAG:

- En farlig flørt

- Farlig utvikling i Irland?

- Gudstroen på vikende front

- Barn blir redde for barneTV

- Katolikker ønsker å overta statskirker

- Vi har ekstremt lav dømmekraft

- Er bankkrisen over?

- Kristne organisasjoner kan miste statstøtte

- Grufulle overgrep avdekket i Irland

- Nå ruller den økumeniske snøballen

44-47 MISJON & VITNESBYRD

- Med helsebudskapet til Tyrkia

27-30 HELSE OG MAT

ARTIKLER:

14 ET EVIG EVANGELIUM

18 HVOR BLE DET AV ANTIKRIST?

22 GUDS SISTE KALL OG VERDENS SVAR

31 TIDEN NÅR PLAGENE FALLER

36 DE SISTE TO PLAGENE

40 FROSKENES GIFTIGE BUDSKAP

48 DE KJEMPET FOR EUROPAS

YTRINGSFRIHET

52 SANNE OG FALSKE PROFETER

Nyhetsbrevet Mens Vi Venter er gratis.

Dersom du ønsker å støtte trykking og utsendelse,

mottar vi alle gaver med glede. Midler

som kommer inn, benyttes kun til dette prosjektet.

Støtte til bladet kan gis til kontonr,

0540 0460851

IBAN: NO5005400460851

SWIFT: DNBANOKKXXX

55_calle_cs3.indd 5 31.08.2009 19:13:37

5


En farlig flørt

Den Lutherske kirke synes å ha et

umettelig behov for å innlemme i sin funksjon

katolske tradisjoner og praksis. Den populære

ikon-fascineringen blir blant annet kalt

en åndelig fornyelse. For ikke lenge siden

ble det

arrangert

en

seminardag

i

Storsalen

i

Oslo,

hvor

temet

var:

”Salig er

tørsten”.

Vi får

inntrykk av at det er en tørst som bare kan

mettes av en full tilbakevending til katolsk

tro, lære og praksis. Seminarprogrammet inkluderte

katolsk verktøy for fromhetsliv, bl.a.

russiskortodokse pustebønner, mystisismen i

keltisk spiritualitet og selvfølgelig bruk av Kristuskransen,

en slags protestantisk variant av

den katolske rosenkransen.

Det utrolig var at arrangørene annonserte seminaret

som en slags rotbløyte i urkristendommen.

Tidebønner, meditasjonsretreater, røkelse

og igantisk veiledning er etter hvert blitt populære

begreper også i protestantiske miljøer.

Riktig nok hevder katolisismen at den sitter

med kristenhetens røtter, men sannheten er at

katolisismen representerer et voldsomt frafall

vekk fra apostlenes urkristendom. Jesu lære

ble ikke ivaretatt og videreført av romerkirken.

Apostlenes tro fikk i stedet grobunn i først i

Antiokia og sannheten er blitt spredt derfra,

De sanntroende ble forfulgt av pavemakten,

nettopp fordi de ikke ville akseptere all den

hedenskapen romerkirken dro inn i sin form for

kristendom.

Hvis man lider av

vrangforestillingen at

lovforbud mot religionskritikk

først og fremst er et

problem for gudsbespottere

i land som Iran og Afghanistan,

kan man få sig en

øyeåpner ved å oppdage

hva som er i ferd med å

skje i det katolske Irland.

På denne grønne

øya er en håndfull

irske

politikere, med

justisminister

Dermot Ahern

som initiativtaker,

akkurat

nå i ferd med

å forby en av

de mest

grunnleggende

demokratiske rettigheter i

et fritt land, nemlig retten

til å si seg uenig, kritisere

eller påpeke det man finner

galt i en subgruppes ideologiske

kommunikasjon. I

et forsøk på å modernisere

en absurd og middelaldersk

katolsk tradisjon, ønsker

landets justisminister å

lansere en lov som innfører

Justisminister Dermot Ahern

Farlig utvikli

bøter for religionskritikk,

hvis noen skulle føle seg

nedtrykt eller kjenne seg

provosert av kritikken.

Men ikke nok med det. Den

irske stat har valgt å utforme

loven på en slik måte at den

tilgodeser de mest labile og

hysteriske religiøse gemytter

som finnes.

Den nye loven

presiserer at jo

mer krenket en

person føler sig

av en annen

persons

muntlige eller

skriftlige ytring,

jo hardere skal

personen som

er ansvarlig

for ytringen

straffes. Med andre ord. Jo

sintere du velger å føle dig

på grunn av hva noen sier,

jo hardere kan du gjennom

rettssystemet ramme personen.

Din rett til å la deg

fornærme blir selve definisjonen

på hva som kan

kalles blasfemi, og dette

veier tyngre enn min rett til å

kommunisere mine meninger

6 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 6 31.08.2009 19:13:39


vikling i Irland.

og min tro.

Loven anerkjenner med

andre ord de subjektive

sårede og krenkede følelsers

legitimitet, mens det frie ord

får skylden. Innen psykiatrien

betrakter man mennesker

som i sin mentalitet er fanget

i syndromene: ”Han gjorde

meg sint, De

fikk meg til

å eller Hun

ga meg skyldfølelse,

for

å fungere så

emosjonelt

umodent at

de kan være

behandlingstrengende.

Den Irske stat er

ved å lovfeste denne patologien

som noe normalt.

Loven vil gi all makt til

de mest reaksjonære religiøse

kreftene som har en særlig

interesse av å fastholde

forbindelsen mellem religion

og politikk. Her blir politiet

og rettssystemet lett lakeier

for den ideologiske mobben

som vil hause opp forfølgelse

av alle som sier dem imot og

derved ”sårer” dem. Loven

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

benyttes for å gi rettigheter

til dem som ikke tolererer

motmeninger og debatt. Flere

observatører betrakter de nye

irske blasfemilovene som

skandaløse og mener at Irland

her tar et kjempeskritt i å

avskjære opplysning og vende

tilbage til den mørke middela-

“Loven vil gi all makt til de

mest reaksjonære religiøse

kreftene som har en særlig

interesse av å fastholde

forbindelsen mellem religion

og politikk.”

lder.

Selv om

Irland nå

for annnen

gang snart

blir bedt

om å ta

stilling til

Lissbontraktaten,

burde det øvrige

Europa, som historisk har

forpliktet sig til å kjempe

for retten til religionskritikk,

spørre sig selv om Irland i det

hele tatt hører hjemme i EU.

Den åndsformørkelsen som

har senket sig over Dublin

kan ikke ignoreres.

Kilde: Denne rapporten er

klippet fra Truls Heeger og

Søren Villemoes innlegg på

Jyllandspostens internettsider.

Gudstroen på

vikende front

En ny undersøkelse viser

at flere nordmenn enn før

bekjenner seg som ikke-troende.

Undersøkelsen er utført av

datatjenesten for stiftelsen kirkeforskning,

KIFO.

Antallet på dem som hevder at

de har en form for gudstro, er

gått ned fra 78% i 1991 til

68% i 2008. En såpass markert

nedgang på 7 år regnes som

overraskende stor. Forsker ved

KIFO sier at det kan være flere

årsaker til denne utviklingen. En

av dem er en økning av det som

kalles nyåndelighet. Så mye som

30% av alle mellom 18 og 34

år i Norge hevder at de ikke er

religiøse, men er åndelig (har en

tro på noe åndelig), som ikke er

knyttet opp til en gitt religion.

Denne kategorien oppgir at de

har sin egen måte å være i kontakt

med noe guddommelig på,

men de er ikke med i noen

kristne aktiviteter. 24% av alle

kvinner i landet plasserer seg i

undersøkelsen i det nyåndelige.

Aftenposten nett 11 mai 2009

55_calle_cs3.indd 7 31.08.2009 19:13:40

7


Barn blir redde

av barne-tv

For noen år siden

viste en undersøkelse

at barn

ofte ble redde når de

så voksen-tv. Nå er det

barne-tv som skremmer

dem. En ny finsk doktorgradavhandling

i

sosialpsykologi, har

sammenlignet barns

opplevelse av tv i 1993

og i 2003. Barna som

ble intervjuet i 1993,

varslet at de ofte ble

redde av å se på voksen-tv.

I 2003 ble barna

mest redde når de så på

barneprogrammene.

Undersøkelsen viste at

det var de stadig økende

innslagene av vold,

monsterfigurer,

spøkelser og okkulte

episoder på barne-tv

som skremmer mest. De

finske barna var aller

mest skremt av Mummitroll-serien

til Tove

Jansson. Både i 1993

og i 2003 rapporterte

barna at dette var det

ede bevegelser og mystisisme.

Meningen er vel

å fange og fenge barnas

oppmerksomhet, men

mange blir så skremt av

disse innslagene at de

får mareritt og heller

ikke tør

sove

alene. På

grunn av

undersøkelsen

etterlyser

finske

medier

mer kompetanse innen

barnepsykologi og kommunikasjon

hos programansvarlige

for

barna-tv.

“Undersøkelsen viste at det var de

stadig økende innslagene av vold,

monsterfigurer, spøkelser og okkulte

episoder på barne-tv som skremmer

mest.”

skumleste og se på. Det

var særlig spøkelsesfiguret

Hufsa i denne serien

som skremte dem.

I tillegg har også

barne-tv etter hvert tatt i

bruk mer dramatikk, brå

lyder, hurtige og uvent-

11.februar 2009

8 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 8 31.08.2009 19:13:41


Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

Katolikkene ønsker å

overta statskirker

Den romersk katolske

kirke opplever

for tiden stor vekst

i Norge. Ikke minst på

grunn av alle innvandrerne

fra de østeuropeiske

landene, fylles katolske

kirker til randen hver

søndag. I Oslo vil byrådsleder

Erling Lae la katolikkene

få ta over glisne

lutherske kirker. På søndager

er det opptil elleve

smekkfulle gudstjenester på

rad i St. Olavs kirke i

hovedstaden. I tillegg står

mange titalls mennesker

utenfor i kø i håp om

å komme inn. Trengselen

gjør det vanskelig å

overholde brannforskriftene.

”Brannvesenet er oppmerksom

på problemet og når

de oftere og oftere kommer

på inspeksjon, hender det at

hundre personer må forlate

kirken og vente til neste gudstjeneste”,

sier biskop Bernt

Eidsvig i den katolske kirken

i Oslo. Biskopen forteller

at de siste års tilstrømming

av østeuropeere til Norge,

har firedoblet besøkstallene

siden 2004, og gitt økt press

i samtlige menigheter. Til

enhver tid er det mellom

100.000 og 200.000 gjestearbeidere

i Norge, særlig fra

Polen, og ca. 90 prosent

av dem er katolikker. Han

legger til at kirken

selvfølgelig er glad for den

økte pågangen, men samtidig

skaper det problemer for

kirkenes lokale ledelse.

Mange søker hjelp og assist-

anse fra kirken når de

kommer i vanskelige livssituasjoner,

og dette kan bli

et problem mange steder på

grunn av lav bemanning.

I flere statskirker, selv i

Oslo, kan det komme så få

som 15 besøkende til en

søndagsgudstjeneste.

Byrådsleder Erling Lae

syns at medlemmer av små

statskirker godt kan oppsøke

andre kirker i nærheten

og la katolikkene

bruke deres kirkebygg på

søndager.

Kilde:

Korsets Seier 28 juni 2009

55_calle_cs3.indd 9 31.08.2009 19:13:42

9


Vi har ekstremt lav dømmekraft.

Påstanden i overskriften på

denne rapporten kommer

fra en

meget profilert leder innen

trosbevegelsen.

I

kjølvannet av den såkalte

Lakeland-vekkelsen, tar

en kjent karismatisk

pastor og leder kraftig

selvkritikk og utfordrer

samtidig andre forkynnere

innen pinsevenn-og

trosbevegelsestradisjonen om

å slutte å gå med skylapper

og bli langt mer ærlige og

virkelighetsorienterte.

Dutch Sheets er pastor i

Freedom Church i Colorado

Springs. Han er ikke så godt

kjent blant norske pinsevenner,

men han har skrevet

en rekke bøker som også er

lest av mange norske kristne.

Hans siste bestselger, ”Intercessory

Prayers” er allerede

solgt i 500.000 eksemplarer

og er oversatt til norsk under

tittelen ”Forbønn –mer enn

bønn”. En annen av hans

bøker er også oversatt. Tittelen

er ”Bønn for dine

kjære”. Begge er utgitt av

Prokla-Media. Denne infor-

masjonen har vi hentet fra

DagenMagasinet.

Pastor Dutch Sheets skriver:

De fleste opptrådte uklokt og

ubibelsk.

Det ser ut til at kun kritikerne

som hadde kjennskap til

bibelens innhold og alles

plikt og ansvar til å advare

mot det falske, var de eneste

som var villige til å varsle

om alt det gale som skjedde

i Lakeland. De hadde rett

og de som fordømte kritikerne

tok feil. Du verden hvor

ofte nettopp dette skjer. Selv

hevder Sheets at han verken

omfavnet eller fordømte

Lakeland-møtene, selv om

han i ettertid er klar over

at han burde hatt mot til

å påpeke det ubibelske i

dette opplegget. Fruktene av

en meget dis-

kutabel lære

og mange

uheldige

framgangsmåter

var for alle å

se. Han

innrømmer

også at han lenge og urettmessig

prøvde å overse

pastor Bentleys ”bamutbrudd”,

hans voldelige

framferd når han i Guds navn

sparket folk i

ansiktet og slo

dem fordi ånden

(åndene?) ba han

gjøre det. Videre

burde han ha

oppdaget deler

av Bentleys lære

som helt klart

var både

ubibelsk og

okkult. Han

prøver å forklare

denne overseelsen

med at

han selv var

opplært til å

konsentrere seg om det positive

og lukke øynene for

det som var uheldig. Mange

har lidd skipbrudd i sin tro

på grunn av denne forsøm-

“De har etablert en rekke menneskesentrerte

ikke Gudsrike-sentrerte

menigheter og organisasjoner,

som driver konkurranse i stedet for å

samarbeid.”

melsen.

Han skriver at de som støttet

Bentley burde ha lyttet til alle

advarslene underveis og at de

mange sentrale lederne som

10 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 10 31.08.2009 19:13:43


deltok på «innvielsen», burde

vært mer våkne og varsomme

og ikke i tur og orden ”profetert

fra Herren” at Bentleys

virksomhet skulle innlede en

verdensvid vekkelse. Han

mener disse lederne opptrådte

uklokt, i det minste

naivt og i verste fall tåpelig.

“Han mener disse lederne opptrådte

uklokt, i det minste naivt

og i verste fall tåpelig.”

Er det ingen som for

eksempel reagerer på at

”Toronto Fornyelsens” leder,

John Arnott, også var blant

dem? Fikk han sine påståtte

åpenbaringer om Bentley fra

Gud? Hvis han ikke gjorde

det, hvilken konklusjon er

det da lov å trekke?

Bønn om tilgivelse

Sheets respons er en bønn

om tilgivelse på flere konkrete

punkter. Og det er

her han kommer med

uttalelser som har vakt en

viss oppsikt, nettopp fordi

de kommer fra en som absolutt

regner seg selv blant karismatikerne.

Det er sitt egen

miljø han beskriver. Dette er

denne erfarne pastorens vurdering.

(1) Vi - lederne i den karis-

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

matiske bevegelse, har operert

med ekstremt lav

dømmekraft. Vi prøver faktisk

ikke en gang å

bedømme. Vi tar en persons

troverdighet for gitt basert

på gaver, karisma, popularitet,

størrelsen på menighet,

tilsynelatende evne til å

profetere eller

utføre det vi

ser på som

mirakler.

(2) Vi - lederne

av den

karismatiske

kirken, blåser opp vårt engasjement

og

tar ikke ansvar når andre

ledere faller. Alt dette

kommer fra vårt behov for

“Angående Lakeland, det som ble

kalt den største vekkelsen siden

“Azusa Street”, har dette muligens

blitt noe av det mest

klanderverdige.”

egen ivaretakelse, aksept og

stolthet. Vårt fravær av

ansvarlighet har forårsaket

at Kristi legeme har blitt

åndelig voldtatt og misbrukt.

Det har gjort mange troende

desillusjonert og har påført

vår Gud umåtelige mye

bebreidelser og kynisme i

forhold til hans budskap.

Angående Lakeland, det som

ble kalt «den største

vekkelsen siden Azusa

street», så har dette muligens

blitt noe av det mest klanderverdige.

Vi, lederne i den

karismatiske bevegelse, er

ansvarlige.

(3) Våre prosedyrer og standarder

for ansvarlighet er utrolig

mangelfulle.

At personene i Todd Bentleys

styre, som godt kjente til

hans ekteskapelige

problemer og utroskap samt

hans alkoholmisbruk, ikke sa

noe, var mer enn en feil, det

var hensynsløst, tåpelig og

uansvarlig. I nådens, barmhjertighetens

og tilgivelsens

ånd har vi senket standarden

så lavt at den ofte ikke finnes.

(4) Vi - lederne

i den

karismatiske

bevegelse, har

bygget på

bobler av

sensasjoner,

innovasjon,

programmer, personlighet og

karisma. Dette har skapt

grunn åndelighet, falske bevegelser

og lansert mange uerfarne,

umodne og uprøvde

hyrder med ufullstendig forståelse

av Guds ord. De

har etablert en rekke menneskesentrerte

ikke Gudsrike-sentrerte

menigheter og

organisasjoner, som driver

konkurranse i stedet for å

samarbeid og produserer

humanistiske og

selvsentrerte kristne som

ikke forstår hva offer og

overgivelse er.

Vi er ansvarlige, ikke djevelen;

han tar det vi gir ham.

For dette kompromisset i

måten vi bygger på, for

å gi kirken utvannet vin,

kommersiell kristendom, en

tilsynelatende flott, men svak

kirke med triks og troldom

forkledd som salvelse, omvender

jeg meg overfor Gud

og ber om tilgivelse for Kristi

kropp, skriver Dutch Sheets.

Kan vi håpe på at dette

oppgjøret forårsaker at pastor

Dutch Sheets går videre i sin

åndelige vekst, til en fullstendig

overgivelse til Kristus

og bibelens sanne lære?

Da vil han vel neppe kunne

fortsetter å fungere i et

kirkesamfunn og i en trosmenighetssammenheng

som

bygger mye av sin teologi

og tilbedelse på læren at alle

Guds bud ikke gjelder i den

nye pakt. Hvorfor var det

da et problem at Bentley

brøt Guds bud? Hva med

det fjerde budet? Er det helt

i orden at det ignoreres og

brytes av kirkefellesskapet

han ennå tilhører?

55_calle_cs3.indd 11 31.08.2009 19:13:44

11


Er bankkrisa over?

Myndighetene og

finansinstitusjonene

ønsker ikke at befolkningen

skal fokusere på den globale

økonomiske nedgangen. Det

er mye psykologi i en kollektiv

depresjon. Av den grunn

blir flere viktige observasjoner

unndratt media. Her er

noen data publisert av nyhetsbyrået

Reuters 23. august

2009: 81 amerikanske banker

har kollapset hittil i 2009.

Fire nye gikk over ende i uke

34 (17-21 august). Hvor sto

det i norske aviser?

Analytikere som Reuters

siterer, hevder at vi hittil

bare har sett begynnelsen på

de virkelige bankkonkursene

i USA og påstår at minst

300 amerikanske banker vil

gå dukken før året er omme.

Myndighetene har ingen

mulighet til å redde alle disse

bankene, og pengene som vil

gå tapt, tilhører borgere som

har plassert sine midler der.

Den tredje største bankkollapsen

i år er et faktum.

Guaranty Bank ble nylig

stengt av det amerikanske

kredittilsynet. Samtidig

(samme uke) gikk tre andre

mindre banker i USA

konkurs. Det er Ebank i

Georgia. First Coweta Bank,

også i Georgia, CapitalSouth

Bank i Alabama. Det har faktisk

vært en stor økning i

bankkonkursene i USA de

siste tre ukene.

Kristne organisasjoner

kan miste

statsstøtte.

13 kristen-organisasjoner kan fra

neste år av miste all økonomisk

støtte fra statskassa på grunn av at

de i sine vedtekter direkte eller indirekte

synliggjør bibelens holdning til

homofili. Å ha en overbevisning

er ennå tillatt, men den må ikke

komme til uttrykk i noen vedtekter på

en slik måte at homofile subjektivt

eller objektivt kan føle seg diskriminert.

Teamet til likestillingsminister

Anniken Huitfeldt går for tiden med

lupe gjennom vedtekter og litteratur

fra alle organisasjoner som tidligere

mottar statsstøtte, for å sjekke

om de til fulle likestiller heterofil

og homofil legning. Pinsevennenes

barne-og ungdomsutvalg, Ny Generasjon

samt Misjonsforbundets og

Frikirkenes ungdomsgrupper er blant

de mulig berørte. Observatører

regner med at noen av organisasjonene

hurtig vil justere sine

vedtekter på det aktuelle området

om det skulle være nødvendig, men

myndighetene varsler at de i fremtiden

vil utføre regelmessige kontroller

for å se at vedtektene forblir i

samsvar med de nye forskriftene.

Noen av organisasjonene er spørrende

til om de nye vedtektene nå

eller i framtiden også kan påtvinge

dem å måtte likestille eller godta

personer med homofil legning i alle

posisjoner og oppgaver innen sitt

barne-og ungdomsarbeid. Lignende

forbud vedrørende redusert likestilling

av tro på spesiell skapelse og tro

på evolusjonsteorien, eller krav om

å tidslikestille undervisning om alle

religioner, er som kjent allerede gjennomført

i det norske skolesystemet.

Korsets seier nett 3.februar 2009

12 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 12 31.08.2009 19:13:44


Grufulle

overgrep

avdekket

i Irland

Rapport slår fast systematisk

misbruk av

barn ved katolske

barnehjem og skoler

i over 50 år.

Granskingen av Irlands

romersk-katolske skoler

og barnehjem avslører at

tusener av gutter og jenter

er blitt voldtatt, mishandlet

og terrorisert av prester og

nonner i årtier. Det grusomme

er at myndighetene

tidde om det de visste. Disse

opplysningene stammer fra

en 2.600 siders rapport som

er utarbeidet etter en omfattende

gransking ledet av

dommeren Sean Ryan. Granskingen

har pågått i ni år.

Barn levde daglig i frykt

fordi de ikke visste hvor

eller når det neste overgrepet

skulle komme, står det i rapporten.

Mer enn 30.000 barn, kategorisert

som skoleskulkere

og «uekte» barn, ble sent

til de katolskstyrte skolene,

barnehjem og andre institusjoner

i årene fra 1930 fram

til 80-tallet, da de fleste

av disse katolske torturhusene

ble stengt. Rapporten

slår fast at overgrep

og voldtekter skjedde

regelmessig i guttenes skoler

og barnehjem, mens det hos

jentene ikke var like vanlig

med voldtekt som avstraffelse

og vold. Den religiøse

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

katolske ideologien med

overgrepene var å få barna

til føle seg nedverdiget og

ussle. Metoden var effektiv

og mange ødelagte mennesker

ble resultatet. På noen

skoler var det vanlig med rituell

avstraffelse. Jenter ble

slått med redskaper som

var spesiallaget for å maksimere

smerten. De ble ofte

kledd nakne og ble slått

over hele kroppen, står det i

rapporten ifølge nyhetsbyrået

AP. John Kelly er koordinator

for organisasjonen:

”Overlevende etter barnemishandling

i Irland”. I 1965 ble

han plassert på en forbedringsanstalt

i Daingean etter

han ble beskylt for å ha

stjålet en sjokolade. Som

tenåring ble han seksuelt

misbrukt og slått på

anstalten. Myndighetene gav

fra seg ansvaret for barna

til de katolske prestene og

nonnene, og ga direkte

beskjed til disse menneskene

at de kunne gjøre hva de ville

med oss. Og det var akkurat

det de gjorde, sier Kelly til

New York Times.

Dersom noen barn meldte

fra om overgrep, hendte det

i meget få tilfeller at

myndighetene foretok seg

noe, men alle overgrep

ble bare behandlet

som enkelttilfeller

og man gjorde aldri

noe for å avdekke

de underliggende

systematiske problemene.

I beste fall

ble overgriperen flyttet

til en annen skole

eller barnehjem, hvor

vedkommende kunne

fortsette mishandlingen

av barn, slik den

katolske kirke ennå

handler når prester

blir avslørt som overgripere.

I andre tilfeller

ble barnet som

meldte fra om overgrepet,

straffet hardt

for å ha blitt voldtatt

eller for å ha løyet,

står det i rapporten.

Den irske kommisjon

som har gransket

barnemishandling,

bygger sine konklusjoner

på intervjuer

med tusener av

tidligere elever og

ansatte ved landets

over 250 katolskstyrte

skoler, barnehjem

og andre institusjoner.

Kilde: TV2 nett

Nå ruller

den

økumeniske

snøballen.

Det er de tre eldste frikirkelige

bevegelsene i Sverige

som nå ønsker å bli

ett. Mer enn 150.000 mennesker

har tilhørighet i

Misjonsforbundet, Baptistsamfunnet

og Metodistkirken.

med Misjonskirken

som storebror i det frikirkelige

trekløveret.

Det svenske kirkekartet må

tegnes på nytt. På lokalplanet

har 450 menigheter

tilhørende ulike frikirkesamfunn

dannet felleskirkelige

lokalmenigheter.

– Den lokaløkumeniske

grasrotbevegelsen har bidratt

til en utvikling som ikke

lar seg stoppe, sier misjonsforstander

Karin Wiborn i

Svenska Baptistsamfundet.

Hun håper og tror at

hennes eget trossamfunn,

sammen med Svenska missionskyrkan

og Metodistkyrkan

i Sverige, vil danne et

nytt, felles kirkesamfunn om

to-tre år.

– Jeg er ganske overbevist

om at det blir et nytt felles

trossamfunn. For

Metodistkirken i Sverige er

dette nesten den eneste

muligheten for å overleve.

For Baptistsamfunnet er

dette sannsynligvis vår

eneste

mulighet, på

sikt. Og for

Misjonskirken er

det bra å

komme gjennom

en slik

forandringsprosess,

svarer

Karin Wiborn i

batistsamfunnet.

Vårt Land

30.06.09

55_calle_cs3.indd 13 31.08.2009 19:13:47

13


Et evig evange

Av John Berglund

Det opprinnelige, sanne, tidløse, uforanderlige og evige evangelium er

hva all bibelsk forkynnelse burde formidle. Dette evangeliet er ikke bare

en beskrivelse av Guds kjærlighet til mennesket og hva Gud av den

grunn gjorde for å kunne tilgi den angrende synderen. De gode nyhetene

er at Skaperen kan og vil gjenskape dem som tror og tar imot dette evangeliet,

slik at de ikke lenger behøver å være syndens slaver. Å frelse betyr

å redde. Det betyr at den som er reddet ikke lenger er nødt til å befinne

seg i den farlige situasjonen personen ble reddet fra. Redningsselskapets

båter kjører ofte forbi huset vårt hvor vi bor på Karmøy. Ved en

aksjon er ikke en skipsbrudden reddet før vedkommende er trukket opp

av vannet og ikke lenger behøver å frykte en våt død.

I

overført betydning innebærer det at

et evige evangelium nødvendigvis

må inneholde nåde, løfter og kraft

om et endret liv i tillegg til en forsikring

om at all angret og bekjent synd kan

tilgis og slettes.

Hva vi enn velger å kalle syndefallet, var

det Adam og Evas ulydighet som forårsaket

at synden fikk inntog hos menneskeheten.

Våre første foreldre var ikke

ulydige mot Skaperen fordi de hadde

sluttet å elske Ham. De elsket Gud og

var trygge i hans nærhet. Synden ble til

da de valgte å la seg rive med og bli forført

av et tilbud om å handle uavhengig

og i opposisjon til Guds vilje. De hadde,

som Guds engler også har, en fri vilje

til selv å bestemme hvilke holdninger de

ville gi grobunn og hvilke handlinger de

ville utføre. Da de fulgte ”slangens” forslag,

handlet de selvstendig ut fra egen

vurdering i stedet for av prinsipp å velge

å lyde Gud. Glem aldri at lydighet har å

gjøre med valg.

Det første menneskepars ulydighet ga oss

alle en syndig natur i arv. Et skille mellom

Skaperen og det skapte ble synlig og

menneskets mentalitet ble gudsfientlig.

Samtidig mistet synderen evne til å stå

imot synden og ble derfor dens slave.

Guds redningsplan måtte derfor, på grunn

av sakens natur, inkludere både tilgivelse

og en forandring av synderens forhold til

14 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 14 31.08.2009 19:13:48


elium

synd og ulydighet. Hvis dette aspektet ikke

var med i Guds plan, ville det jo ikke vært en

redningsplan. Og takk Gud! Det er nettopp

hva det evige evangelium tilbyr. Oppriktig

anger, bekjennelse og oppgjør sørger for

at tilgivelsens nåde rydder opp i all fortid.

En guddommelig og mirakuløs kraft tilføres

deretter den tilgitte synderen, slik at vedkommende

ikke er nødt til å falle i den

samme synden igjen og igjen. Denne kraften

til motstand mot synd er ikke en automatisk

prosess hvor et Guds barn uten videre

blir immun mot fristelser. Det er i stedet

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

resultatet av en vedvarende gjentatt

fullstendig overgivelse av selvet til

Guds Ånds kontroll. Den falne naturen

vil til enhver tid gjøre seg gjeldende

om ikke Guds Ånd er Herre i livet.

I noen kristne miljøer hører vi at det

forkynnes et evangelium som lover

garantert frelse uten vedvarende og

daglig overgivelse. En slik forkynnelse

representerer ikke det evige

evangelium. Nåden til seier reduserer

ikke tilgivelsesnåden og tilgivelsen er

ikke i stedet for nåden til seier i møte

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 1

med indre og ytre fristelser. Guds tilbud

er komplett og fullstendig, men det må

hele tiden tas imot i et nært forhold til

Jesus.

I Åp. kap. 14 er det evige evangelium

beskrevet og kalles i vers 6 i dette

kapitlet nettopp ”Et evig evangelium”.

Kristne som i sitt miljø er opplært til

å tro at tilgivelsen er hele frelsen, vil

neppe kjenne igjen korsets budskap i

dette kapitlet. Men det er nettopp Guds

ufattelige kjærlighet til oss når han ga

55_calle_cs3.indd 15 31.08.2009 19:13:50

15


sin egen Sønn på korset for å frelse oss,

som er dynamikken i den voldsomme

endringen som er omtalt i dette evangeliet,

og som Bibelen kaller å bli født

på ny. Fokus i det evige evangelium er

hva som skjer med synderen når det guddommelige

frelsestilbudet aksepteres.

I omtalte kapittel i den siste boken i Bibelen,

blir resultatet av å ta imot det evige

evangelium beskrevet som en appell eller

definisjon som identifiserer fruktene av

Jesu gjerning i et frelst menneskes holdning

og liv. Vi inviterer våre lesere

til å granske disse versene i Johannes

Åpenbaring. Alle som har latt Golgatas

frelsesgjerning rense sjelen vil ifølge Åp.

14:6-12:

Ha stor respekt og

aktelse for det Gud ønsker.

-Gi Gud ære for alt han gjorde, gjør og

vil gjøre, også i deres egne liv.

-Vite at Guds dom må forholde seg til

en gitt og kjent standard, ellers ville den

vært tilfeldig og urettferdig.

-Tilbe Gud som Skaper og opprettholder

av alt liv på en slik måte Bibelen lærer at

sann tilbedelse skal finne sted.

-Forlate trosfelleskap som er infiltrert

med Babylons ubibelske og falske lære

og advare andre mot å bli i slike ideologiske

miljøer, siden alt det falske skal

gå til grunne ved Herrens gjenkomst. De

som befinner seg der vil gå til grunne

med sin ubibelske tro.

Ha respekt for Gud (Åp. 14:7)

I flere bibeloversettelser blir grunntekstens

phôbêö i Åp. 14:7, oversatt med

ordet frykt. Appellen er altså nødvendigheten

av å frykte Gud. Men dette

ordet betyr også: Å være på vakt, være

oppmerksom, være nøye, være påpasselig

samt å vise respekt og aktelse. Da

er det lettere å få med seg det egentlige

budskapet. Det betyr ikke at vi skal være

redde for Gud, men at vi skal være

nøye og påpasselige med å vise ham den

respekt og aktelse som tilkommer Skaperen

og opprettholderen av alt liv. Vi

skal være lydige. Ordspråkene 8:13 definerer

for oss hva det vil si å ha denne

respekten og aktelsen for Gud. Det står:

”Å frykte Herren er å hate det onde”.

I samme bok leser vi også: ”Den som

vandrer i oppriktighet, frykter Herrren”,

Ord. 14:2. Hva betyr det altså å frykte

Gud? Det innebærer at den holdning Gud

selv har til synd, også blir den frelstes

holdning. Om Guds Sønn står det: ”Du

har elsket rettferd og hatet urett”, Sal

45:8 og Heb. 1:9. Det samme vil prege

alle som har tatt imot Jesu frelse og derfor

har respekt for Gud. Salmisten skriver

også: ”Den som elsker Herren, hater det

onde”, Sal. 97:10. I Ord. 6:16-19 er nevnt

flere ting Herren hater. Fellesnevneren er

ulydighet og synd. Som konklusjon kan

vi hevde at å frykte Gud betyr å elske

ham så høyt at vi tar imot den kraft han

tilbyr slik at vi kan lyde ham.

Gi ham ære (Åp. 14:7)

Den neste frukten av å ha tatt imot frelsen

”Å frykte Herren er å hate det onde”

Ordspråkene 8:13

i Jesu korsdød, er å gi Gud ære. Verken

respekt og aktelse eller ære kan vises

kun med ord. Det er ikke snakk om en

verbal hyllest i tale eller sang. Du ærer

ikke Gud ved å si eller synge at du ærer

han. Uttrykket ærefrykt kombinerer både

respekt og ære og formidler igjen budskapet

at vi tar Gud på alvor. Å ære Gud

uten å lyde ham er umulig. Et barn ærer

ikke sine foreldre ved ulydighet. Igjen

må vi konkludere at også denne frelsesfrukten

av det evige evangelium ender

opp med viljen til å lyde Gud i alt og den

guddommelig kraften til å være lydig.

Timen for Guds dom er kommet.

(Åp. 14:7)

Herren skal dømme absolutt alle, men

alle blir ikke fordømt. ”Vi skal alle

fram for Guds domstol”, skriver Paulus

i 2.Kor.5:10. Den høyeste Gud har overgitt

dommen til sin Sønn, (Joh. 5:22),

som også er vår Frelser. Alle som tror

og hører hans ord (å høre betyr å lyde)

blir ikke anklaget i dommen, men går

fri. Hvis en mor sier til barnet sitt; ”kan

du da ikke høre hva jeg sier!”, er det

ikke et spørsmål for å finne ut om barnet

hører lyden av morens stemme. Det er

en appell om å være lydig. Hvem er det

altså som ikke kommer til dom? Den

som tror og har mottatt Guds kraft til

å lyde hans vilje. Når det evige evangelium

lyder, er Herren allerede engasjert

i å finne ut hvem som tror og lyder

og hvem som ignorerer Guds vilje. Det

sto at Guds doms time er (nå) kommet.

Alle mennesker må velge hvem som skal

være Herre i sine liv.

Tilbe ham som Skaper av alt.

(Åp.14:7)

Det fjerde nøkkelordet i definisjonen

av det evige evangelium, er tilbedelse.

Grunntekstens prôskunêô betyr; å underkaste

seg, bøye seg ned, lyde, beundre og

vise respekt. Gud trenger ikke tilbedelse,

men vi mennesker trenger å tilbe Ham

og vite hvor vi kommer fra og hvem som

er kilden og årsaken til at vi er til. Alle

religioner har i seg elementer av tilbedelse,

men den eneste sanne Gud, Skaperen,

viser oss hvordan han ønsker at de

skapte skal tilbe ham. Gud brukte seks

dager på å skape og han avsluttet skaperuken

på den syvende dagen med å hvile

(1. Mos. 2:2.) Alle Guds bud er funnet på

leirtavler (bl.a. på de sumeriske tavlene)

lenge før Gud plasserte dem på steintavler

og ga dem til Moses. Sabbatsdagen

var Guds tilbedelsesdag helt fra begynnelsen.

Til evig tid – hver uke – skulle

den sjuende dagens hellighet og tilbedelsen

av den eneste sanne Gud på denne

dagen, minne alle om å legge hverdagens

gjøremål til side og ha en spesiell

avtale med Skaperen på denne dagen.

Derfor helliget og velsignet han hviledagen,

fordi den var satt til side for tilbedelse.

Det sømmer seg for Guds barn

å tilbe Ham på den måten han ber oss

tilbe. Også denne frukten av frelsen og

16 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 16 31.08.2009 19:13:50


overgivelsen kan sammenfalles i ordet

lydighet. Johannes skriver at det ikke er

mulig å kjenne Gud uten å lyde hans

hellige lov, 1. Joh. 2:3. Det står også at

enhver som mener seg å kjenne Gud uten

å lyde hans lov, er en løgner, 1. Joh. 2:4.

Men denne apostelen er ennå klarere i

sin teologi. Han lærer at det å lyde Guds

lov, de ti bud, er selve dokumentasjonen

og beviset på at vi elsker Gud. Og hva

finner du i midt i Guds lov? Sabbatsbudet

som identifiserer hvem Skaperguden

er og hvordan han ønsker å bli tilbedt.

Igjen blir vi sittende med ordet lydighet

som nøkkelord i tilbedelsen.

Babylon er falt (Åp. 14:8)

Den femte sentrale budskapet i det

evige evangelium er erklæringen om

at det falske og ubibelske skal tilintetgjøres.

Falske religioner, falsk kristendom,

hedenske tilbedelsesformer og

usannhet skal lukes ut av Guds univers.

Men da må alle som er forført av det

falske bli advart og gitt en appell om

å forlate religionene og systemene Gud

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

skal ødelegge. ”Kom ut fra henne mitt

folk”. er appellen i Åp. 18:4. Det skulle

innebære at Herren har noen der han

kaller sitt folk, men han kan ikke redde

dem om de fortsetter å være i Babylon.


De frelste vil ikke i himmelen eller

på den nye jord bli fratatt sin frie

vilje.”

Konklusjon.

Å frykte Gud betød å lyde ham. Å gi

Gud ære betyr å lyde ham. Å tilbe Gud

betyr å lyde ham. Å forlate Babylon

er å lyde ham. Dommen vil ramme de

som ikke lyder ham. Som alt nevnt ble

synd til da Adam og Eva var ulydige.

Hvis synden skal utslettes og ikke mer

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 1

ha dominans over noe menneske, må de

frelste motta en guddommelig kraft til

ikke mer å være ulydige. Derfor må frukten

av det evige evangelium være mennesker

som velger å lyde Gud i alt og

evangeliet må også gi de troende en kraft

til å kunne være lydige. Adam og Eva

hadde en fri vilje til å lyde og til å være

ulydige. De frelste vil ikke i himmelen

eller på den nye jord bli fratatt sin frie

vilje. Det er derfor han bare vil slippe

mennesker inn i sitt rike, som har valgt

å være lydige. Det evige evangelium gir

kraften og motivasjonen til å gi Gud både

den respekt, ære og tilbedelse han har

rett på, fordi han er skaper og opprettholder

av alt.

Og det er ved lydighet vi viser om vi

elsker Gud og har tatt imot det evige

evangelium.

55_calle_cs3.indd 17 31.08.2009 19:13:52

17


Minnesmerke i Konstanz hvor reformatorene

Johann Hus og Hieronymus ble dømt og

brent på bålet etter en samarbeidsavtale

mellom paven og kong Sigismunn. De er her

illustrert i hver hånd på kvinnen.

Foto: Rebecca Tourniaire

Bibelen er tindrende klar

i sin beskrivelse av

en historisk antikristmakt

som i endetiden vil

få en voldsom ideologisk

innflytelse og vil dominere

hele verden med

sitt bedrag.

Hvor ble det

av Antikrist?

Av John Berglund

En tidsperiode på 1260 reelle år

(bl. annet omtalt i Åp. 11:2.3.

12:6. 13:5. Dan. 7:25 og 12:7)

er knyttet til denne maktens virksomhet,

noe som viser at den ikke plutselig skal

dukke opp for første gang i endetiden. På

bibelsk grunn kan vi avvise den relativt

nye ideen om en hemmelig bortrykkelse

av de troende før antikrist kommer til

18 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 18 31.08.2009 19:13:54


syne. Av den grunn er informasjonen

om hvem som er antikrist aktuell for

alle kristne.

I prinsipp kan vel enhver mentalitet,

holdning og aktivitet som planmessig

går imot Kristi funksjon og oppgave,

eller som etablerer et alternativ til Hans

gjerning, hevdes å være motivert av en

antikristelig ånd. (”anti” betyr imot eller

i stedet for). Mennesker og systemer med

et slikt formål var selvfølgelig aktive helt

fra syndens oppkomst og derfor naturlig

nok også til stede på apostlenes tid,

(1. Joh. 2:18). Alle de store og kjente

reformatorene var imidlertid samstemte i

sin vurdering. Pavemakten og dette kirkesamfunnets

organisasjon og budskap,

møter absolutt alle Skriftens omtaler av

den historiske antikrist. Bibeltro protestantiske

kirkesamfunn har da også videreført

denne forståelsen og finner ingen

vansker med å dokumentere sin overbevisning

fra Guds Ord.

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

Antikrist definert.

Som to av Bibelens nesten 50 kjennetegn

på antikrist, inkluderer Johannes

meget spesifikke identifikasjoner på den

antikristelige ideologi, nemlig å benekte

(forkaste) Guds Ords beskrivelse av

relasjonen (forholdet) mellom Faderen

(Den eneste og sanne Gud, Den gamle av

dager, Den høyeste Gud), og hans Sønn

Jesus Kristus. I tillegg nevner Johannes

den antikristelige læren at Guds Sønn

ikke iførte seg menneskets sanne kjød

(sarx) da han kom som menneske til

jorden og tok den falne naturen Adams

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 2

Mange av reformatorene ga sitt liv for at Bibelen skulle bli tilgjengelig for

vanlige folk.. de fleste av dem identifiserte pavemakten som Antikrist.

etterkommere hadde på grunn av syndefallet,

(1. Joh. 2:22. 4:23. 2. Joh. 7. Heb.

2:14-18.) At dette og nettopp dette er

et meget sentralt innhold i pavemaktens

lære, er kjent for alle som vil vite.

Tiltak fra motreformasjonen

For å avspore protestanters fokus på

pavekirken som antikristmakten, igangsatte

Den katolske kirke under motreformasjonen

en stråmann-kampanje for å

plassere antikrist som kun et mystisk

Ny populær teologi om Antikrist har tatt

plassen til den opprinnelige forståelsen.

endetidsfenomen. Aksjonen var meget

vellykket, siden denne oppfatningen i

55_calle_cs3.indd 19 31.08.2009 19:13:54

19


Begrepet ‘Antikrist’

Det greske ordet for antikrist er; en som er “anti”,

«mot» og «i steden for», «den salvede», Kristos.

Hvordan ble dette tolket i den første kristenheten?

Det finnes opptegnelser fra mange av de såkalte ”kirkefedre”

som ikke hadde problemer med å definere skriftstedene.

Justin martyr (100-165)

... Om ham som Daniel profeterte skulle ha dominans for en

tid, tider og en halv tid, er allerede ved døren, og vil tale

blasfemiske ord, ja forferdelige ting mot Den Høyeste.

Irenius av Lyons (130-202) skriver om Romerrikets fall og

oppdeling i ti riker, og deretter oppstår antikrist.

Tertullian (2. og 3 århundre) siterer Paulus og forklarer det

samme: Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin

kraft, men han som ennå holder igjen, må først bli tatt bort..”

Hvilken hindring er det om det ikke skulle være det

romerske imperiet, som når det faller vekk, blir fordelt

i ti riker, som så skal introdusere antikrist?” “ Da skal

Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus

kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra

sin munn og tilintetgjøre ham.” 2. Tess.2:7-8. Antikristen er

altså i full virksomhet helt til Jesus kommer igjen.

Hippolytus (3. århundre), St. Cyprian of Carthage (3. århundre),

Lactantius Firminianous (4. århundre), St. Cyril of

Jerusalem (315-386), St. John Chrysostom (347-407), St.

Jerome (340-420), St. Augustine of Hippo (345-430) levde

alle før de store folkevandringene til slutt gjorde ende på

Romerriket og biskoppen i Rom ble en politisk maktfaktor

som kunne starte en reell forfølgelse av de andre kristne.

Det skjedde etter at tre av rikene (folkeslagene som rev Rom

overende) var jaget vekk fra Rom i 538 e.Kr.

Da romerkirken hadde oppnådd politisk maktstatus, rømte

de sanne menighetene til isolerte steder, og tok med seg

oppfatningen av antikrist, som de nå fikk føle

på kroppen.

Reformatorer som Martin Luther, John

Calvin, John Knox, Philipp Melanchthon og

John Wesley, var heller ikke i tvil om hvem

som var antikrist. Det var han som kalte seg

Kristi vikar og utga seg for å være overhode

over alle kristne. Den rollen som Bibelen sier

at kun Jesus har: “For mannen er kvinnens

hode, slik Kristus er kirkens hode; han er

frelser for sitt legeme”. Ef 5:23.

Vi kan også inkludere Sir Isaac Newton. som

var enig i denne forståelsen ut fra grundig

bibelstudium. Også Westminster trosbekjennelsen

for den engelske kirke inneholdt tidligere påstanden

at paven i Rom var antikrist..

Men i dag er alle stemmene forstummet………”og

all verden undret seg over dyret og fulgte det”, Åp. 13:3.

skrivende stund er den vanlige oppfatningen

innen kristenheten.

Selv blant de kirkesamfunnene som lenge

holdt fast på den historiske og bibelske

forståelsen av antikrist, ser vi nå dessverre

en gradvis ideologisk oppsmuldring

finne sted. Som en del av den

økumeniske samlingen, som har sine

røtter i annet vatikankonsil, er det nå

bred enighet om at alle troende som identifiserer

seg med kristennavnet, og som

aksepterer den katolske beskrivelsen av

guddommen, har en tro og lære som er

akseptabel for Herren.

Fokus på antikristens ånd.

Av den grunn må det nødvendigvis

legges et lokk over reformatorenes uredde

forkynnelse av hvem som var, er og

vil fortsette å være Bibelens antikrist.

Kristne som har latt seg forføre av

den katolske motreformasjonen, plasserer

antikrist som et endetidsfenomen.

Kristne som tradisjonelt har akseptert

den historiske antikristforståelsen, men

ønsker å bli godtatt og talt vel om av

den økumeniske kristenheten og ikke

betraktes som sære og sekteriske, vektlegger

den generelle ”antikristens ånd”

som hovedproblemet. På den måten kan

en direkte og oppklarende definisjon av

selve antikristmakten unngås.

Resultatet er naturlig nok at man i disse

kristne miljøene ikke lenger hører

en kjærlig og ryddig appell til

bedratte medkristne om å komme

ut av (forlate) Babylon og ubibelsk

tro og lære. Noen vrir til og

med Babylonforståelsen til hovedsakelig

å gjelde ikke-kristne

åndelige retningen, som New-

Age, spiritisme og generell overtro.

Mange forblir derfor i kristne

bevegelser Guds Ord advarer imot

og blir ikke informert om Skriftens

sanne alternativ. Det kommer ikke

lenger klart fram i forkynnelsen

at kristenhetens største fiende faktisk

er falsk kristendom. Samtidig blir

det et fokus på primært å nå de ”kirkefremmede”,

med forkynnelsen, altså

mennesker som ikke har en menighetstilhørighet.

Når omtrent alle varianter av

20 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 20 31.08.2009 19:13:55


kristentroen er vurdert å være akseptabel

og vil lede til målet, har det ingen

hensikt å hjelpe bedratte troende til et

frelsende gudsforhold og til livsendrende

forståelse av de mange bibelske sannhetene

de ikke ennå har oppdaget.

Tilsynelatende endringer.

Holdningene vi møter fra dem som en

gang sto for en balansert og åndsfyllt

forkynnelse av det bibelsk sanne og

som av kjærlighet til forførte medtroende

advarte mot det ubibelske og falske, er at

nå har pavemakten endret seg. Skal vi da

tro at Skriftens omtale av den katolske

antikristmakten ikke lenger holdet mål?

Vi hevder at de endringene det henvises

til, aldeles ikke er ekte forandringer

av pavesystemets teologi, plan hensikt

og mål. Gud kjenner framtiden. Synene

Herren ga apostelen Johannes er 100%

riktige. De tilsynelatende endringene er

en sentral del av selve forførelsen. Det

representerer en ytre kappe av velvilje

og teologisk vidsyn som motiverer protestantismen

til ikke lenger å være på

vakt. Bibelen viser (bl.a. i Åp. kap.13) at

kirkesamfunnet som når anledningen bød

seg, i den mørke middelalder, myrdet

millioner av troende som ikke aksepterte

dets ubibelske lære, igjen vil vise klør

når den økumeniske samlingen er fullført.

Da vil paven i Rom fullt ut være

akseptert som både katolske og protestantiske

kristnes overhode.

Pavesystemet har ingen vansker med å

ikle seg en ytre ham for å tilpasse seg tid

og miljø, det har den gjort før. Den kan

snedig omdefinere sin hensikt, spille godt

på harmoniske felleskirkelige strenger,

velge ord og former som klinger søtt i

protestantiske ører og den kan ta på seg et

bredt økumenisk smil. Likevel kommer

hendelsene omtalt i Åp. 13:7.8.14-17

snart til å finne sted.

Vårt standpunkt.

Vi har alltid forkynt og vil fortsette å

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

mene at Herren har mange oppriktige

”barn” både i pavekirken og i protestantiske

kirkesamfunn som gradvis har

adoptert mye av ”skjøgens” hedenske

og ubibelske ideologi, og derfor med

rette kan kalles ”skjøgens døtre”. Disse

bedratte må kalles ut av Babylons forførelse,

Åp. 18:1-5. Gud elsker alle og vi

må ha den samme guddommelige kjærlighet

til de mange som er ledet vill. Det

er umulig å ha en ekte kjærlighet til Gud

uten samtidig å elske sannhetene i Guds

Ord. Like umulig er det å ha en ekte og

gudgitt kjærlighet til dem som er forført

.......og derfor med rette kan kalles

“skjøgens døtre”.

av ubibelsk lære, uten å være villige til

å advare mot det de er bedratt av. Den

populære økumeniske holdningen som

nå dominerer alle, absolutt alle, kirkesamfunn,

er at begge disse bibelske betingelsene

skal nedvurderes.

Behovet for reformatorer

I en tid når advarslene mot falsk lære

uteblir, er det et veldig behov for kristne

som med Guds kjærlighet i motivasjon

og mentalitet, søker å informere medtroende

om Bibelens sannheter og djevelens

bedrag. Er du villig til å bli med

i dette teamet? Du skal ikke forvente

deg mindre motgang enn reformatorene

fikk for noen hundre år siden. Du vil

møte kulde, avviselse, baktalelse og

mange løgner fra dem som ikke ønsker

å forholde seg til Guds Ords sannheter.

Du vil ikke kunne unngå å møte hat,

kynisme og sinne. Men du vil oppleve en

ufattelig åndsledelse, mirakuløse bønnesvar

samt glede og takknemlighet fra

dem som tar imot advarslene og finner et

rett gudsforhold og fryder seg over sannheten.

Er du villig til å:

(1)Holde fast på Bibelens sanne lære

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 2

selv om den hakkes i småbiter av dagens

kristne forkynnelse?

(2)Videreføre reformatorenes virksomhet

og vitne om hvem som er Bibelens

antikrist og hva som er Guds Ords alternativ

til denne kirkemaktens falske lære.

(3)Elske de forførte dypt nok til å ville nå

dem med det evige evangelium, slik det

er definert av Herren selv i Åp. 14:6-12?

(4)Forkaste myten om at kjærlighet og

advarsler ikke kan forenes og i stedet

akseptere at uvilje til å advare beviser at

kjærligheten ikke er ekte.

(5)Nekte å la deg bedra av ideen om at

pavemaktens polerte økumeniske fasade

representerer en endring som ugyldiggjør

Bibelens profetier.

Konklusjon.

Ja, hvor ble det av antikrist? Denne

makten som i Guds Ord er meget godt

beskrevet og definert som djevelens

største og mest ondsinnede angrep på

både Guds sanne folk og budskap, lever

i beste velgående. Pavemakten har, med

unntak av under den mørke middelalder,

aldri før i historien hatt større makt og

innflytelse over kristenheten enn nettopp

nå. Det kommer ikke på historiens arena

en ny og mystisk antikristmakt i endetiden.

Antikrist er allerede blitt den moralske

og ideologiske leder og overhode for

kristenheten. Vi omtaler en forførelse og

et bedrag så gigantisk og sensasjonelt,

at det nesten er ubeskrivelig. Dette rep-

Elske de forførte dypt nok til å ville nå

dem med det evige evangelium?

resenterer ikke en fantasifull konspirasjonsteori,

men er Bibelens budskap til

alle troende.

Om den amerikanske president i en

demokratisk avstemming ble valgt til

Irans leder og Israels statsminister i

samme valg ble Irans utenriksminister,

ville ikke en slik ufattelig utvikling

vært mer sensasjonell enn den posisjon

antikrist nå har fått i kristenheten.

55_calle_cs3.indd 21 31.08.2009 19:13:55

21


Elin H Berglund

Guds siste kall

og verdens svar

På den tid skal Mikael stå frem,

den store fyrste som verner om

ditt folks barn, og det skal komme

en trengselstid som det ikke har

vært fra den dag noe folk blev til,

og like til den tid. Men på den tid

skal alle de av ditt folk bli frelst

som finnes oppskrevet i boken”,

Dan 12:1.

De syv siste plagene er beskrevet

som Guds vredesdag over

jorden. I en kort men vanskelig

tid like før plagene begynner, vil Guds

siste budbærere på jorden advare alle

mennesker mot å ta Dyrets merke og

derved rammes av plagene.

Dyrets merke tas i hånden og i pannen.

Hva sier Bibelen om hva som egentlig

skal være der? ”Så legg eder da disse

mine ord på hjerte og på sinne og bind

dem som et tegn på eders hånd og la

dem være som en minneseddel på eders

panne”, 5 Mos. 11:18. Hvilke ”disse

mine ord” er det snakk om? Det står i

vers 13. ”Dersom dere nå er lydige mot

mine bud, som jeg gir dere idag, så dere

elsker Herren deres Gud og tjener ham

av alt deres hjerte og av all deres sjel.”

Dette var et symbolsk uttrykk for at Guds

lov skulle være i menneskets sinn (pannelapp)

og i all deres gjerning (hånd).

Når Dyrets merke blir plassert der i

stedet, er det fordi Guds lov er fjernet fra

der den skulle ha uttrykt seg, i menneskets

mentalitet og liv.

Rettferdighet og nåde er Guds endelige

løsning på syndens problem.

Ingen vil få oppleve Guds vrede før sannheten

er blitt brakt fram for hans sinn og

bevissthet. Mange har ikke mottatt lyset

om Guds vrede og dom, hans standard

og bud og hans tilbud om tilgivelse og

hjelp til å leve i pakt med hans vilje. De

har ikke sett i sin rette sammenheng at

det fjerde bud gjelder som alle de andre.

Budet om hviledagen vil bli det store

lojalitetstegnet, for det er nettopp dette

budet som viser menneskers påfunn som

erstatning for Guds vilje. Helligheten og

uforanderligheten av Guds påbud vil stå

i fokus. ”Jeg vil ikke vanhellige min

pakt og ikke endre det jeg har talt” Sal.

89:35. “Sett hornet for munnen! Fienden

kommer som en ørn over Herrens hus;

for de har brutt min pakt og syndet mot

min lov”, Hos. 8:1.

Der Gud sa ”husk hviledagen” har menneskene

glemt.

En annen lov, laget av mennesker og

ikke av Gud, vil erstatte Guds lov og

påtvinges alle. Menneskesbud og lojalitet

til en menneskelig forordning vil komme

i stedet. Jesus sa: For sannelig sier jeg

eder: “Før himmel og jord forgår, skal

ikke den minste bokstav eller en eneste

tøddel forgå av loven, før det er skjedd

alt sammen”, Matt. 5:18. Gud har gjort

det så enkelt at et barn kan forstå det,

likevel er det så vanskelig for mennesker

å tro og lyde Ham.

“Jeg vil ikke vanhellige min pakt og ikke

endre det jeg har talt”.

Hva er Guds rettferdighet?

At alle har syndet og brutt Guds lov. De

har alle vandret vekk fra Gud i perioder

eller for alltid. Gud kan ikke endre sin

lov og si at Han opphever den, for da

har jo ingen syndet siden det ikke ville

vært en lov å bryte. Nei, i stedet lot Han

22 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 22 31.08.2009 19:13:55


sin Sønn ta den straffen overtredelse av

loven medførte, slik at vi kunne gå fri.

Vi er tilgitt. Det betyr jo ikke at vi nå

fritt kan bryte loven. Da må vi på nytt be

om tilgivelse og ha et oppgjør. Synder vi

med vitende og vilje mot Guds lover og

bud og tror at vi ikke behøver å angre,

søke tilgivelse og kraft til endring av

mentalitet og karakter, finnes det ikke

lenger noen frelse fra synd. Denne Guds

rettferdighet må proklameres til alle verdens

hjørner!

Sabbaten: Budet som bærer Guds segl,

blir en prøvestein på lojalitet.

I begynnelsen av trengselstiden vil Guds

trofaste tilhengere bli fyllt med den hellige

ånd og forkynne sabbaten mer fullstendig.

Dette er en tid kort før plagene

begynner å falle over jorden. I det avslutningen

av nådetiden for alle mennesker

nærmer seg, vil det være en trengselstid

for Guds barn. I denne tiden vil Gud

holde vindene tilbake slik at det siste

omvendelsesbudskapet hurtig kan gå ut i

hele verden. Da vil også senregnet falle.

Det er en spesiell utgytelse av den hellige

ånd, som gir kraft til hans spesielle

budbærere i det de med høy røst roper ut

budskapet i Åpenbaringen 18 kap. Men

senregnet skal også forberede dem til den

vanskelige tiden da de syv siste plager

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

skal bli sendt over jorden. “Be Herren

om regn i senregnets tid! Herren sender

lynstråler, og regnskyll skal han gi dem,

så hver mann får grøde på sin mark”,

Sak. 10:1.

Disse motstanderne av Guds lov ønsker

en samlet religiøs enhet.

De som følger sannheten vil bli lokket til

å gi avkall på Guds enkle anvisning mot

til gjengjeld å få beholde sin religiøse

frihet. Fiender av Guds lov vil forene seg

for å ødelegge dem som ikke vil akseptere

den falske hviledagen. Disse motstanderne

av Guds lov ønsker en samlet

religiøs enhet. De vil ha slutt på propaganda

og forkynnelse som advarer mot

læren til visse kirkesamfunn. Kritikk av

dem som innstiftet den ubibelske hviledagen

og et kall om å forlate det falske

og slutte å helligholde den universelle

soldagen, vil ikke lenger tolereres. I

dag vedtas det lover i land etter land

for å begrense folks frihet, ved å forby

muntlige eller skriftlige utsagn som kan

”såre andres følelser” vedrørende livsstil,

livssyn eller ideologi. Dette er en stille

opptakt til det vi venter på.

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 3

Klarer du å takle presset fra flertallets meningsdiktatur samt hån og

latterliggjøring av din tolkning av Guds ord? Orker du å bli anklaget for

å være stridkjær, kritisk, fordomsfull og fundamentalistisk? Dette skjedde

tidligere i historien med Guds barn, og det skjer igjen.

Hvordan vil det bli å leve i denne

perioden?

Vi kan vite fra Guds ord og historien,

at når det kommer forfølgelser og vanskeligheter,

vil Guds barn bli mobbet,

hånet og latterliggjort for sin tilsynelatende

svake stilling, siden de er få i

antall. De vil bli anklaget for illojalitet

ved at de inntar en selvstendig posisjon

i motsetning til resten av verden og imot

vedtakene til de store kirkesamfunnene.

Til slutt vil de nekte Guds sanne og

lydige barn å kjøpe og selge, og derved

avskjære dem fra alle nødvendige ressurser.

Deretter vil de vise til den fattigdom

og utsatte tilstand de er havnet i og

hevde at dette beviser at Gud ikke er med

dem. De vil si at ingen kan leve isolert

fra verden, at vi alle er avhengige av den

og derfor må tilpasse oss vedtatte tradisjoner

og lover.

De vil videre påstå at alle kristne nå

må forene seg for å evangelisere resten

av verden og kanskje som motivasjon

også gjenta middelalderens store argument,

om å samle ”kristne” for bedre å

De vil si at ingen kan leve isolert fra

verden, at vi er avhengig av den...

takle en felles ytre fiende og utfordring.

Å bryte ned intern uenighet og ”kjetteri”

for å styrke kampen mot muslimene, for

eksempel, er en gammel strategi som

kanskje vil bli vekket til live. Det er

55_calle_cs3.indd 23 31.08.2009 19:13:56

23


forresten få som vet at det muslimske

ottomanske riket faktisk tok vare på og

beskyttet protestanter som rømte fra forfølgelsene

under pavedømmets velde.

Om dette vil gjenta seg også i endetiden

er vanskelig å si. Men de største vanskeligheter

for Guds trofaste folk, som har

valgt å holde seg til Guds bud og Jesu

lære, vil komme fra det såkalte kristne

Europa og USA. Profetiene i Åp. kap.13

gjør det klart. Jesus og disiplene advarer

også mot farene innenfra i den siste

krisen.

De religiøse vil overbevise alle om at

de innehar sannheten. Mirakler, tegn og

undre vil tilsynelatende bekrefte dette.

De vil også hevde at engler har fortalt

dem hva som er sant og at tusenårsriket

er nært forestående. Men når selv Satan

kan omskape seg til en lysets engel, så kan

også onde engler gjøre det og bekrefte at

den ubibelske læren til flertallet, er Guds

sannhet. Disse falne englene vil også gi

seg ut for å være avdøde slekninger. Les

Åp.13:13, Åp.19:20, Matt.24:24, 2 Kor.

11:14

En vanskelig tid

De som holder fast på Guds lov vil

ikke la seg forføre til å holde en

menneskelig forordning gitt av en

frafallen pavemakt på 300 tallet e.Kr. Selv

om de får en vanskelig tid, holder de fast

på sannheten. ”Her består de helliges tålmodighet.

De som holder fast ved Guds

bud og Jesu tro”. Åp. 14:12.

En hel verden vil akseptere og være i

harmoni med en universell hviledagsfeiring,

mens en liten gruppe holder fast

på at den syvende dags sabbat, er Guds

sanne hviledag som er i samsvar med

Guds bud og ikke menneskers vedtekter.

De vil ikke bryte Guds bud for å holde

Denne boken som har vært spredd i

mange forskjellige land i godt over 100

år kan bli bli forbudt.

De som spredte et slikt budskap under

den mørke middelalder ble ansett som

samfunnsfiender og ble forfulgt og

mange også drept.

I dag begynnner disse holdningene

å komme tilbake, og mange land

vedtar lover mot religiøs menings-

“kriminalitet”.

menneskebud innstiftet av ”Dyret” i

profetiene, makten som også hevder at

endringen av sabbaten fra lørdag til

soldagen søndag, er et merke på dets

makt og autoritet.

Verdens store makter, forenet i kamp

mot Guds bud, vil vedta lover som sier

at de som ikke følger deres beslutninger,

skal tvinges ved at de ikke får

kjøpe eller selge. Og ikke bare det,

de vil motarbeide og motsi alt det arbeidet

de trofaste gjør for Herren. Men

takk til Gud, Han lever. Han levde også

da apostlene ble forfulgt og prestene

forbød dem å tale om Jesus. Men de

adlød likevel Guds vilje og befaling og

opponerte mot prestenes forbud.

Verre straff vil følge om truslene ikke

hjelper. Religiøs intoleranse vil igjen

stå på dagsorden og de som vil lede an

i forfølgelsene, vil som alt nevnt være

det pavelige romerriket og protestante i

Europa og USA. Se Åp. 13:15.17.

Mange mennesker vil nå forlate verdslighet

og andre vil gå ut fra ulike kirkesamfunn,

også fra den katolske kirke,

og slutte seg til dem som tror og forkynner

bibelens sannheter. Deres iver vil

overgå alle dem som tidligere har kjent

bibelens profetier, men vært lite opptatte

av å forkynne det. Derfor vil Gud

i ellevte time veilede dem med sin Ånd.

Når krisen er over oss og når tiden

for den store prøven kommer, vil disse

komme til fronten. De vil kle seg i Guds

fulle rustning, opphøye loven og Jesu

tro, og kjempe religionsfrihetens sak på

samme måte som reformatorene gjorde

det og til og med ga sitt liv for.

Forskjellen mellom de to ideologiske

gruppene vil nå bli så synlig at mange vil

bli overbeviste om sannheten og velge

å slutte seg til dem som holder Guds

bud og har den samme tro som Jesus

hadde. Når dette store arbeidet skal finne

sted, like før den avsluttende konflikten,

vil mange bli fengslet, mange vil måtte

flykte for sine liv fra store og små byer,

og noen vil bli martyrer for Kristi sak

fordi de forsvarer sannheten. Men ingen

vil bli prøvet i mer enn de kan tåle. Jesus

bar alt dette og ennå mer.

Endetidens budskap

Snart vil Jesus komme. En dyp omvendelse

er nødvendig, en endring av vår

karakter for å berede oss for å motta senregnets

hellige kraft. Uten en slik beredelse

vil vi ikke kunne motta Ånden. Det

vil ikke være noen misunnelse og ingen

sjalusi i hjertet til dem som søker å bli lik

Jesus i karakter. Hans arbeidere vil være

ærlige og trofaste og ingen selviskhet vil

kjennetegne dem. Snart vil det bli synlig

hvem som er verdige til dette betydningsfulle

arbeidet og hvem som er ugress

som ikke elsker sannheten. Da vil det

høye rop lyde: Kom ut fra henne mitt

De vil ikle seg Guds fulle rustning,

opphøye loven og Jesu tro.........

folk! Kom ut av Babylon, fra de falske

kirkesamfunnene som bærer hans navn

men ikke hans sannhet og karakter. Kom

ut av miljøene hvor ”urene fugler” spiser

opp sannhetens korn som er sådd av den

hellige ånd, Les Åp. 18 kap.

Endetidens budskap skal forkynnes i

Elia`s og i Johannes`ånd. De talte i sterke

ordelag mot frafall og de oppfordret til

omvendelse. Dersom dette ikke er en

erfaring i budbærernes egne liv, kan de

ikke gå ut med dette budskapet.

Gud vil bringe ut sannheten med stor

kraft og i et lys vi aldri før har sett.

Menneskelige teorier er blitt opphøyd og

æret og plassert der Gud og Hans lov

skulle ha vært. Men Guds Ord står til

24 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 24 31.08.2009 19:13:57


evig tid. Når alles sak skal avgjøres i himmelen, vil

pakten bli brakt fram og Guds hellige lov som er skrevet

med Guds finger vil vise alle hva som er Herrens

vilje.

Et valg å ta

I prinsipp har selvfølgelig et menneske en mulighet

til omvendelse helt til sin død. I endetiden blir det

annerledes. Mange vil leve når Jesus kommer. Nå må

alle på kloden vurderes for å vite hvem som kan bli

med Frelseren og hvem som ikke kan bli med. Alle

må testes på sin overgivelse og lojalitet til Herren.

På samme måte som Adam og Eva fikk sin test, vil

hele menneskeheten i denne viktige tiden bli satt på en

avgjørende prøve. Vil de lytte til Guds påbud eller vil

de lytte til ”slangens” alternative budskap?

Når alle levende menneskers navn kommer opp i himmelen

rettssal, er standarden å finne i Guds lov, som

alle skal dømmes etter. De som har angret sin synd og

sin ulydighet mot Guds lov og vilje, blir tilgitt. Det er

Bibelens løfter. En virkelig anger vil naturlig nok føre

til omvendelse og endring i ord og handling. Du kan

ikke bli tilgitt overtredelse og ignorering av sabbatsbudet,

tegnet på lojalitet mot Gud, ved å fortsette å være

likeglad med dette fjerde budet i Guds lov. Herren ser

etter endring i mentalitet og liv og tilbyr alle kraft til en

slik forandring. Ingen vil finne noen unnskyldning for

synd og ulydighet. Ved de rettferdige prinsipper i Guds

lov, vil mennesker ta imot avgjørelsen til evig liv eller

evig utslettelse.

Denne avgjørelsen fra himmelens side er ferdig når

nådedøren stenges. Slik den ble det på Noas tid.

Avgjørelsene i himmelen fattes på grunnlag av om

mennesker tar imot budskapet og er lydig mot Guds

bud eller ikke. Hvor lang tid mennesker får på å ta

denne avgjørelsen, når hviledagsbudet, som definerer

hvem som er den eneste sanne Gud og hva sann tilbedelse

er, blir et globalt fokus, vet vi ikke.

Tidslinje

*Samling av kirkesamfunn

Frafall

*Protestanter rekker

ut sin hånd mot

katolisismen

Mange advarer

Protestanter rekker

ut sin hånd mot

spiritisme og falske

ånder

Mange advarer.

Vi er her.

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

USA lager et ”bilde”

(image) av den middelalderske

maktfaktoren,

Dyret.

USA vil vedta lover som

går imot Guds bud, inkl.

lover om helligholdelse

av søndag

Eu og andre land følger

etter hvert etter

Sterk forkynnelse i mot å

ta Dyrets merke

Mange forlater de babylonske

kirkesamfunnene

før plagene faller.

Sterk forfølgelse av de

sanne troende

Besegling av Guds barn

Senregnets velsignelser

til de som blir beseglet

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 3

Kirkesamfunnet “Eternal Gospel Church” har

i mange år kjøpt plass på diverse reklameplakater,

hvor de har advart mot pavemaktens

ideologi og minnet mennesker på Bibelens avsløringer

av den katolske kirke som Antikrist

og Skjøgen i Johannes Åpenbaring. Den katolske

organisasjonen “The Catholic League for

Religious and Civil Rights”, har vedvarende

angrepet The Eternal Gospel Church med

anmeldelser og rettssaker for å stanse budskapene

på plakatene. Selv har den katolske kirke

en rekke lignende budskapsplakater spredt

over hele USA med katolsk ideologi, politikk

og propaganda for katolsk lære. Ovenstående

plakater ble fjernet etter en dag.

Røyk i det himmelske

tempel. Ingen kan gå

inn og gjøre forsoning

Ingen omvendelse er

lenger mulig

Plagene begynner

straks etter å falle over

jorden.

Guds barn blir beskyttet

De siste plagene ender

i sterk forfølgelse av

Guds barn

Jesus kommer igjen

i himmelens skyer

De frelste rykkes opp i

skyen

De ugudelige dør

55_calle_cs3.indd 25 31.08.2009 19:13:57

25


Bruk av lover i en noenlunde rettferdig

del av verden

1. Først blir loven med sine forklaringer

vedtatt. Deretter blir loven publisert og

gjort godt kjent for alle, slik at de som

bryter den kan slutte med det. Dersom

loven igjen blir brutt, blir den på nytt

bekjentgjort for overtrederen i forbindelse

med rettssaken på ”dommens dag”,

når straffen skal utmåles.

Gud vil bekjentgjøre Sin lov

Guds lov ligger i Paktens ark. Bibelen

forteller at paktens ark vil komme tilsyne

like før plagene faller over jorden.

”Da ble Guds tempel i himmelen åpnet,

og hans paktkiste kom til syne inne

i tempelet”.

I Åpenbaringsboken er det gjennomgående

slik at når noe skjer i himmelen

skjer det samtidig noe på jorden. Synene

Johannes får se fra den himmelske helligdom

relateres til samtidige hendelser

på jorden.(eks. Åp.6:1-13)

En inspirert forfatter beskriver dette

skriftstedet slik: “Når Guds tempel i himmelen

blir åpnet hvilken triumferende

tid vil det ikke bli for dem som har vært

trofaste og sanne! I tempelet vil vitnesbyrdets

ark bli sett, der hvor de to

steintavlene ble plassert, der Guds lov ble

skrevet og der vil de se de ti bud inngravert

med Guds finger! Disse steintavelene

vil bli brakt fram fra sitt skjulested og

på dem vil bli sett de ti bud skrevet med

Guds finger. Disse steintavlene som nå

ligger i arken vil bli et overbevisende vitnesbyrd

på sannheten og Guds lovs bindende

gyldighet” (EGW. Letter 47, 1902

(7BC 972).)

Vil himmelen (der Gud bor) bli åpnet

bokstavelig? Hvilket skriftsted refereres

det til? Åp. 16: 5-6 beskriver hva som

skjer etter denne hendelsen: ”Etter dette

så jeg at tempelet i himmelen, vitnesbyrdets

telt, ble åpnet. Ut av tempelet kom

de sju englene, de som hadde med seg

de sju plagene”. I Åp. 11:19 markerer

denne hendelsen slutten på den syvende

og siste basun. ”Da ble Guds tempel i

himmelen åpnet, og hans paktkiste kom

til syne inne i tempelet. Og det kom lyn

og drønn, tordenbrak og jordskjelv og

store hagl”. Guds vredesdag er kommet

står det i 11 kap., plagene er beskrevet

som Guds vrede i Åp. 16:1. Paktens ark

med de ti bud, vil altså synligjøres like

før plagene kommer. De fantastiske

Guds time er ikke alltid samstemt med

våre ønsker....

opptegnelsene av Guds lov ble plassert

i paktens ark, trygt gjemt fra den

menneskelige familie. Men i Guds

rette tid vil han bringe fram disse

steintavler for å være et vitnesbyrd

for hele verden mot den manglende

respekt for Hans lov og imot avgudstilbedelsen

av en falsk sabbat

Er paktens ark allerede funnet?

Det er blitt hevdet, også i filmer

utgitt i Norge, at Rabbis Schlomo

Goren og Yehuda Getz fant Paktens ark

(eller så den) under tempelplassen i Jerusalem

i 1983. Dette er benektet av dem

begge.

Hva så med funnet som amerikaneren

Ron Wyatt beskrev fra 1982? Har ikke

det blitt grundig tilbakevist av utgravninger

i 2005 og 2006? De som var med på

disse utgravningene, skrev under på en

lojalitetserklæring til de som arrangerte

det siste utgravningsforsøket i gravhagen

i Jerusalem. Det var betingelsen for å få

være med. Vi i Mens Vi Venter har ikke

skrevet under på noe, og vi har fått informasjon

fra to av dem som var med på

scanningene. De forteller at scanningene

helt klart viste den nøyaktige hulen

beskrevet av Ron Wyatt. Hulen var ikke

der de siste utgraverne trodde den var,

men i nærheten, akkurat der Ron tidligere

har forklart at den var lokalisert. Funnstedet

bekrefter historien vi fikk fra Ron

Wyatts sønner, da vi for ikke lenge siden

var med dem til Israel. Tiden er ennå

ikke inne for at det som er funnet skal

bekjentgjøres og vises fram. Guds time

Er Paktens ark

funnet?

Filmen Arkens vitnesbyrd

tar for seg Ron Wyatt’s

funn i Jerusalem og forteller

videre hvem antikrist er

og hvordan han kan identifiseres.

Du får også vite

når den skal vises frem.

Filmen sendes gratis til de

som ønsker det. Den kan

også ses online på norsk:

www.bibeltv.no

Og på engelsk:

www.thirdangelsmessage.com

er ikke alltid samstemt med våre ønsker.

Vi behøver ikke utvise utålmodighet i

denne saken, men handle etter påstanden

i Åpenbaring 14:12: ”Her er de helliges

tålmodighet, de som holder Guds bud

og har Jesu tro”. Dette er beskrivelsen

av dem som i endetiden ikke tar dyrets

merke, men tålmodig venter på at Herren

skal gripe inn, når Hans time kommer. Vi

ønsker ikke å delta i kaoset produsert av

de mange som nå søker å ta over Herrens

gjerning og derved skaffe seg selv oppmerksomhet.

Vi vet hvor paktkisten er,

og vi vet Herren i endetiden skal bringe

steintavlene fram for hele verden å se,

som et vitnesbyrd for Guds bud og sabbatsdagens

gyldighet.

Vi tror at dette vil skje før plagene faller,

for å synliggjøre hvem som skal besegles

og hvem som ikke er beredt. De som tar

Dyrets merke forteller bibelen oss, blir

ikke beseglet og vil rammes av de 7 siste

plagene.

fortsetter s.51

26 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 26 31.08.2009 19:13:57


Kjøtt?

Mat for endetiden inkluderer ikke kjøtt!

Av Elin H. Berglund

Inntak av mye rødt kjøtt øker

risikoen for alvorlige sykdommer,

viser en ny, stor studie

publisert i VG. ”Forskerne fra The

US National Cancer Institute fant

at de som spiste mest rødt kjøtt eller

bearbeidet kjøtt hadde en høyere

risiko generelt for å dø i løpet av en

tiårs-periode.

I studien, som er publisert i

Archives of Internal Medicine,

deltok 545.653 kvinner og menn.

Av disse døde 71.252 i løpet av den

tiårs-perioden studien varte.

Selv om det også tidligere har vært

hevdet at rødt kjøtt ikke er sunt, understreker

ernæringsfysiolog Dagfinn Aune

ved Universitetet i Oslo viktigheten av

denne studien.”Dette er en veldig viktig

studie, både på grunn av at den er så stor,

men også på grunn av at den har så gode

data om kosthold og andre viktige risikofaktorer”,

sier Aune til VG.

Studien viste at et kosthold som inneholdt

omkring 160 gram rødt eller bearbeidet

kjøtt hver dag ga generelt høyere

risiko for tidlig død, sammenlignet med

dem som spiste en liten mengde, omkring

25 gram samme type kjøtt.I denne studien

er storfekjøtt, fåre- og lammekjøtt

og svinekjøtt definert som rødt kjøtt.

Bearbeidet kjøtt er kjøttprodukter som

for eksempel bacon, pølser, hamburger

og skinke”

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

Fortsettelse på artikkelserien om helse og moderne livsstilsykdommer.

Den opprinnelige spiseseddelen Gud ga mennesket inneholdt ikke kjøtt. Etter

vannflommen og en ødelagt jord, fikk menneskene tillatelse til å spise rene dyr.

Etter at menneskene hadde fått tillatelse til å spise kjøtt, sank levealderen drastisk

de neste 400 årene. Hadde

dette noen sammenheng? I dag

vet vi at for høyt proteininntak

som i f.eks fra mye kjøttspising,

Hold skinken unna matpakken, skriver

VG noen måneder senere. En kreftorganisasjon

maner foreldre til å la være å ha

kjøttpålegg i matpakkene til sine unge

håpefulle.

I en undersøkelse av 61,000 mennesker,

oppdaget forskere ved Cancer Research

UK fra Oxford som fulgte vegetarianere

og kjøttspisere over 12 år, at risikoen for

å få kreft i mage, blære eller blodkreft,

var betydelig lavere dersom du var vegetarianer.

Blodkreft inkluderte da leukemi, myeloma

og non-Hodgkin lymphoma ble

også undersøkt. Risikoen for å få disse

sykdommene var 45 % lavere for vegetarianere

i forhold til kjøttspisere.

Noen studier viser også forbindelse

mellom kjøttspising og brystkreft, kreft i

mage og tarm, lymfekreft, blære og prostatakreft.

Et studie av mere enn 500.000

middelaldrene og eldre amerikanere fant

at de som spiste kjøtt som tilsvarte en

liten hamburger hver dag, hadde 30%

høyere risiko for å dø av hjertesykdom

eller kreft i løpet av de 10 årene

undersøkelsene varte.

Meticillinresistente Staphylococcus

aureus (MRSA) er resistente

mot viktige antibiotika og derfor

vanskelig å behandle. Bakterien

er kjent for å forårsake alvorlige

sykehusinfeksjoner, men påvises

nå stadig oftere utenfor sykehus.

Det har nå vist seg at også dyr kan

være kolonisert med MRSA og

en særlig høy forekomst er funnet

hos produksjonsdyr, særlig svin,

i flere europeiske land. I USA

dør 18.000 mennesker av denne

infeksjonen hvert år. Det er flere

enn dødsfall av AIDS i USA.

I USA er bakterien funnet i gris,

kylling, biff m.m. I Nederland ble det

gjennomført en studie på slakterier hvor

det ble funnet at ca 40 % av grisene

var MRSA-positive (de Neeling, 2007).

Det er også påvist at svineprodusenter og

veterinærer som jobber med svin, har økt

risiko for å være MRSA-bærere.

For en del år siden kjente jeg en grisebonde

i Danmark. Han fortalte at det var

svært vanlig at grisene hadde kreft. Kreften

ble imidlertid skåret bort og resten av

kjøttet solgt i butikken. At dyret var sykt

spilte ingen rolle. Å kaste hele grisen ble

altfor kostbart for bøndene. .

Fett fra dyr og dyreprodukter er nå også

forbundet med den stadig økende risikoen

for å få kreft i bukspyttkjertelen. Les mer

her: Robert Cohen www.notmilk.com

Kilder:(http://vkm.no/dav/28addff717.pdf, Archives

of Internal MedicineNational Cancer Institute, VG

31.03.2009, 17.08.2009

55_calle_cs3.indd 27 31.08.2009 19:13:59

27


Bønner og korn.

av Anne Grete Henrichsen

Foto matoppskrifter: Heiki Henrichsen

Bønner er også kalt

”fattigmanns biff”, ja

hvorfor ikke? Fattige

hadde ikke rå til en fin

biff av ku og laget i stedet

burgere av bønner og

korn. Da må jeg spørre:

Hvem fikk mest næring?

Bonden med biffen eller

fattigmannen med sine

bønne/korn burgere?

Svaret er enkelt og nåtidens

forskning har bekreftet det

hele. De som spiser bønner

og grove kornprodukter i et

og samme måltid, får et bedre

sammensatt og næringsriktig

måltid enn biffspiseren som

har litt grønnsaker på tallerkenen,

et par poteter og dynker

det hele i fløtesaus.Har du

noen gang tenkt over teksten

i ”Grønnsakspisevisen” i

Hakkebakkeskogen? Let den

frem, les nøye og sammenlign

med helserådene som

forfatteren Ellen G. White

skrev for hundre år siden.

Når folk spør hvor jeg får

proteiner fra, svarer jeg med

ett smil: ”Samme kilde som

kua”. Dette medfører ikke et

foredrag fra min side, men

et: ”Hæ - gress?” og et enkelt

svar blir ”bønner og korn

(begge deler er tilstede i dyrefôr,

i tillegg gis dyrene veksthormoner

og antibiotika.)

Jeg velger å bruke bønner og

korn i maten for å få den beste

næringen. Hvorfor skal mennesket

spise resirkulerte proteiner

i form av kjøtt?”.

Mange vil ikke spise bønner.

den rare lille dingsen på tallerkenen,

uten krydder, er

nokså smakløs, men kok opp

røde kidney bønner, (de må

bløtlegges først, d.v.s legges

i vann mens du er på jobb),

tøm av dette vannet og kok

bønnene i nytt vann. Hell av

det meste av kokevannet og

sett stavmikseren oppi og la

den gå til bønnene er fullstendig

moste. Ha så i litt salt

eller urtesalt (herbamare), og

vips så vil alle forsyne seg

godt rundt bordet. De fleste

barn liker potetmos, prøv bønnemos

til taco eller tortillas

neste gang. Kikerter serveres

i Midtøsten som hummus

og kan brukes til så mangt.

Grønnsaksdip, dressing på en

vegeburger eller et smørbrød,

bare bruk fantasien. Bønner er

som poteten, den kan brukes

til alt og passer til alle middagsretter,

supper, salat, ja,

selv i brød, les Esekiel 4:9.

Se på kostholdet rundt Middelhavet

(bortsett fra den

lille kjøttbiten). Hjemmelaget

pasta, bønner, grønnsaker,

oliven, hvitløk, salat gjerne

med litt olivenolje og ferske

urter. Ingen italiensk kokk

eller husmor med respekt

for seg selv og maten bruker

tørkede urter. Hva kommer så

på bordet? Jo, brød, hjemmelaget

brød, ikke «Hattings»

fra fryseren på butikken. Ikke

med smør på heller, neida

brødet er til å tørke opp olje

og urter på tallerkenen for

riktig å få med seg all smaken

fra et deilig pastamåltid. Prøv

28 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 28 31.08.2009 19:14:01


det til neste pastamiddag eller

salat!

Så la oss puste liv i en

gammel staut kornsort, bygg.

Jeg måtte spørre meg selv hva

jeg bruker bygg gryn/mel til?

Ei heller er det ofte det blir

brukt i oppskrifter. Svaret

var enkelt for en vestlending,

selvfølgelig komler.

Men er det alt? Du verden så

oppfinnsomt, nei her må noe

gjøres.

Bygg har en nøtteaktig smak

og som med alle andre kornsorter

er den veldig anvendelig.

Det dyrkes mye bygg

her til lands og i verden, og

mens folk blir overvektige

og ofte syke av alt det fine

siktede hvite hvetemelet vi

stapper i oss (siktet hvetemel

omdannes lett i kroppen og

legger seg som fett på

hoftene, baken og magen),

går denne næringsrike gode

kornsorten bygg ofte til dyrefôr.

Det er som Obstfelder

skrev en gang for lenge siden;

”Det er en gal klode jeg har

havnet på”.

Fra det engelske språk har

vi fått ordet «bag», trodde

vi, men neida det var ordet

«bagge» vikingene tok med

seg til England og som kom

tilbake 1000 år senere som:

bag. Er risotto egentlig fra

Italia? Er paella egentlig fra

Spania eller var det vikinger

innblandet der også? Kanskje

vikingene brukte byggryn

som vi bruker ris i dag? Vi

vet de brukte rugkaker med

grønnsaker oppå. Kanskje de

tilfeldigvis også spiste dette

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

på en ”charter” tur til Italia

og senere får vi det i retur

som ”ekte italiensk pizza”?

Nytt på markedet er byggris,

det er visst mer næringsrikt

enn selv brun ris, men det

er behandlet som alt annet

«boil in bag» og det er billigere

å kjøpe en pakke tørre

byggryn, legge dem i vann

mens du er på jobb, tilsett

litt vegetabilsk buljong og

koke. Eller kanskje med

et laurbærblad og litt salt

eller urter, bruke byggryn i

stedet for ris til middag. Da

blir det som en dansk kokk/

baker sa til meg: ”Lages mat

fra bunnen av og av gode

råvarer, og blir den i tillegg

laget med kjærlighet, da blir

måltidet en suksess”. Ha

en liten håndfull byggryn

i grønnsaksuppen, det blir

rene supermaten i kampen

mot høsten og vinterens

forkjølelse/influensa. Mennesker

med glutenintoleranse

eller cøliaki kan bruke

samme fremgangsmåte

som beskrevet ovenfor,

men bruke hel bokhvete

som alternativ. Den er også

proppfull av vitaminer,

mineraler og aminosyrer,

men har lite smak. Derfor

trenger bokhvete smakstilsetning.

Prøv deg frem med

ferske urter. For eksempel

finhakket fersk spinat og

herbamare blandet inn i

kokte byggryn.

(I disse oppskriftene har vi

brukt bønner på boks. Best

er det å bløtlegge dem selv.)

BYGGRYNSRISOTTO

200 g tørre bygg gryn

7 dl vann

2 ts vegetarisk buljong uten gjær

200 g frosne erter

1 boks kikerter (ikke vannet)

1 boks med brune bønner(skyll av vannet)

3-4 gulrøtter

1 løk

1 kinesisk hvitløk

Legg byggrynene i en bolle og tilsett vannet,

la dette stå med lokk på slik at

byggrynene får svelle mens du er på jobb eller

minst 6 timer.

Skrell gulrøttene og del dem på langs, deretter i

½ skiver.

Skrell løken og hvitløk og finhakk

Stek løk og hvitløk i en 3 liters gryte, gjerne

med litt olivenolje

Tilsett byggryn, vann og buljong i gryten og

kok byggrynene. Her må det

røres ellers svir middagen.

Etter ca 30 minutters koking tilsettes gulrotbitene,

erter og kikerter.

La retten koke ferdig, rør så det ikke svir i

bunnen. Trengs mer vann så

tilsett litt om gangen.

Serveres varm med salat og rugbagetter.

55_calle_cs3.indd 29 31.08.2009 19:14:04

29


HUMMUS

1 boks kikerter

½ kinesisk hvitløk

(eller hele)

2 stilker persille,

hakkes

Saft av ½-1 sitron

3

½ ts

ss

havsalt

Olivenolje eller kokt

vann

½-1 ts spisskummen

musen litt for tykk, tilsett litt

mer olivenolje eller vann. Når

Hell vannet av kikertene og

ha dem i en foodproces-

du har fått ønsket konsistens

tilsett salt, spisskummen,

hakket persille og rør dette

sor. Skrell og tilsett hvitløk. inn for hånd. Ha hummusen

Ha i sitronsaft og olivenolje. i en bolle for grønnsaksdip.

La maskinen gå til alt er en Du kan også bruke den som

masse.

dressing på et grønnsaksmør-

Konsistensen skal være som brød eller på et stykke brød til

litt tykk dressing. Er hum- en suppe. Noen liker også å

blande tahini (laget av sesamfrø) i, det gir også masse kalsium.

Cholent

2 ss olivenolje

1 stor gul løk

2 kinesiske hvitløk

1 ts fransk estragon

1 ts karve

1 ts salt

Litt fersk kvernet pepper

2 laurbærblad

1/2 kopp solbærsaft/svarthyllsaft (ikke utblandet og UTEN sukker. Den

fra Hekios er fin)

1 dl grønne linser

4 passe store gulrøtter

1 boks bønner i tomatsaus

1 boks grønne erter ( sil av vannet)

1 boks røde bønner (kidneybeans og sil av vannet)

500 g fast tofu naturell(hell av vannet og del i terninger)

7,5 dl vann

Finhakk løk og surr til blank

i olje. Tilsett karve og la

surre ca 1 minutt mens du

rører. Hell på vann, linser og

la småkoke til linsene er myke

ca 20 minutter. Skrell og del

gulrøttene i 1/2 på langs og så

i biter/halve skiver, ha i gryten.

Skru av platen tilsett resten av

ingrediensene og ha på lokk.

La det hele trekke natten over

til Sabbaten.

En ny adventistundersøkelse

foreligger i USA

Denne undersøkelsen viser at

dersom du lever som en adventist

(kvinne) vil du gjennomsnittlig leve 4.4

år lengre enn personer som ikke har

adventistenes livsstil. Er du i tillegg

vegetarianer vil du leve 6.1 år lengre

enn andre. Er du adventist og mann er

det ennå bedre tall. Da vil den gjennomsnittlige

levealderen bli 7.3 år mer

enn den generelle befolkningen og er

du vegetarianer og adventist vil du leve

hele 9.5 år lenger enn andre.

Syke dyr i endetiden: At adventister

lever sunt skyldes den store helsereformen

på 1800-tallet og ikke minst

adventpioneren Ellen G Whites

kostholdsråd. I boken “Ministry of Healing”

side 313 skriver hun at i endetiden

vil en rekke sykdommer, inkludert

kreft, være forårsaket av kjøttspising.

Dyrene vil bli syke og mange av disse

sykdommene vil kunne overføres til

mennesker.

Ellen Whites 8 helsenøkler har vært

ledende helseråd i over 100 år og

bekreftes i dag av utallige undersøkelser

som den beste livsstilen for å

beholde en god helse.

Det er selvfølgelig fint å få leve lenge,

men bak disse tallene er det også

mange år uten sykdom og smerter, noe

som teller mye for økt livskvalitet. Kvinner,

viser undersøkelsen, får flere år

sammen med sin mann, da sannsynligheten

for at hun skal bli enke tidlig,

er langt mindre. Gjennomsnittlig mister

kvinner sine menn 5 år før hun selv

dør. Hos adventister er denne forskjellen

kun 2 år.

Trenger du et opphold på en helseinstitusjon

som drives etter rådene i denne

artikkelen og i tillegg inkluderer undervisning

om en sunn livsstil? Ta kontakt

med: www.fredheim.org

30

Server denne retten med kokt

brun ris eller byggrynsris (kjøp

tørre byggryn og kok selv. boil

in bag blir dyrt). Litt salat er

godt til og ikke glem brød,

deilige hjemmelaget rugbagetter.)

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 30 31.08.2009 19:14:08


Av Elin H. Berglund

Tiden når

plagene faller

Når plagene faller møter vi Guds vrede uten nåde. ”Gå av sted og tøm

de sju skålene med Guds vrede ut over jorden,» - ”Ved din hårdhet og

ditt ubotferdige hjerte samler du deg vrede på vredens dag, den dag da

Guds rettferdige dom åpenbares”.- ”Jeg sender mot dem sverd, hunger

og pest, til de blir utryddet fra den jord jeg gav dem og deres fedre”. Åp.

16:1, Rom. 2:5. Jer. 24:10.

Plagene over uomvendte syndere er

et resultat av Guds vrede og av at

Herrens beskyttelse trekkes vekk.

Men mange av dem forårsakes også av

katastrofer som Gud tillater og som er

menneskeskapte. Når Guds beskyttelse

og velsignelser ikke lenger holder en

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

syndig verden oppe, vil all elendighet

slippes løs. Djevelen kan uhemmet herje

med dem som han har under sin kontroll.

”Gods hjelper ikke på vredens dag, men

rettferdighet frir fra døden”, Ord. 11:4.

Som plagene i Egypt, kommer Gud til

å la plager ramme jordens innbyggere.

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 4

Plagene vil være globale, men alle plagene

kan ikke være alle steder, da ville

alt liv bli utryddet lenge før vi kom til de

siste plagene.

Når døren stenges slipper ingen inn.

Når den første plagen faller vet vi at

døren inn til det aller helligste er stengt.

Det betyr at Jesus Kristus vår øversteprest

ikke lenger gjør en forsonende

tjeneste for vår synd. Tilgivelse kan

derved ikke lenger oppnås. Alle dem som

velger å leve nær Jesus og holde fast ved

Guds bud og Frelserens tro, vil ved Den

Hellige Ånds kraft fortsette å leve slik

55_calle_cs3.indd 31 31.08.2009 19:14:10

31


den lille tiden som er igjen til Jesu

kommer. Åp. 14:12

Vi har klare paralleller som viser

at Gud handlet slik også i fortiden.

Noa forkynte i 120 år og mennesker

hadde en sjanse til å bli

med inn i arken da den var ferdig.

Deretter ble døren stengt en uke

før regnet begynte og ”alle kilder

i det store dyp brast”, 1. Mos.

7:10.11. Fra da av var det ingen

mulighet til frelse for dem som sto

utenfor. Alle som ikke trodde på

Guds appell omkom. På samme

måte blir nådens dør også stengt

en stund før Jesus kommer igjen.

Kristus vil at vi skal komme til

ham av kjærlighet og ikke av frykt.

Derfor tigger og ber Han om at

vi: ”Finner ly under hans beskyttende

vinger”, Sal. 61:5. For alle

som ikke gjør det, vil konsekvensene

komme. Det er av kjærlighet

han ber oss lyde Ham for bare da

kan vi frelses. Slik var det også under

Jerusalems ødeleggelse. De som fulgte

Jesu advarsler om å forlate byen på et

gitt tidspunkt, ble reddet.

Også de fem jomfruene som ikke var

beredt, som Jesus fortalte om i lignelsen

i Matt. kap. 25, møtte en lukket dør.

En dag vil det bli for sent. Da blir

det synlig hvem som virkelig ventet på

brudgommen og derfor er forberedt og

hvem som ikke er det. Oljen i lignelsen

om jomfruene er det som får lyset til

å brenne. ”Men mens de gikk bort for

å kjøpe, kom brudgommen, og de som

var rede, gikk inn med ham til bryllupet,

og døren blev lukket. Matt. 25:10. Den

store testen kommer like før nådedøren

stenges. Denne lignelsen gjelder for alle

de som lever og venter på Jesu komme

like før det skal skje.

Når den første plagen faller vil vi

vite at det er for sent for verden.

Guds sanne barn har på dette tidspunkt

lagt ned all virksomhet. Blader og

tidsskrifter som Mens Vi Venter blir

ikke utgitt lenger. Internettsider over hele

Plagene i Åpenbaringsboken:

Første plage: Byllepest

Andre plage: Havet blir til blod.

Fisken dør.

Tredje plage: Elver og vannkilder

blir til blod. mangel på rent vann.

Fjerde plage: Solen blir for varm.

Brannskader hos mennesker.

Femte plage: Et unaturlig mørke

over Dyrets trone.

Skjette plage:

Syvende plage:

verden som har forkynt bibelens budskap

og advart mennesker mot å ignorere

Guds sannheter, slutter sin virksomhet.

TV- programmer som har forkynt det

ekte evige evangelium, slutter å sende.

Advarslene og kallet om å komme ut

fra Babylons villfarelse opphører. Men

mange kristne som ikke har forstått Bibelens

profetier og som ikke var veiledet

av Guds Ånd og derfor heller ikke var

beredt, vil ikke forstå at nådedøren er

lukket. De vil fortsette som før, men det

vil gå opp for mange etter hvert når Guds

plager rammer jorden. Falske pastorer og

prester vil fortsette med sine tomme ritualer,

bønner og fester, men uten noen

velsignelser.

Guds vredesdag vil vare i ett år

Alle hennes plager skal komme på èn

dag. En profetisk dag er lik 1 år (se

Esek. 4:6). Det er denne dagen (året) det

snakkes om i Rom. 2:5, Ord. 11:4 og

Jes 13:9.11.13 ”Se, Herrens dag kommer,

fryktelig og full av harme og brennende

vrede, for å gjøre jorden til en ørken

og utslette dens syndere….. Jeg

vil hjemsøke jorden for dens ondskap

og de ugudelige for deres

misgjerning, og jeg vil gjøre ende

på de overmodiges stolthet og

kue voldsmenns tross, ….... jorden

skal beve og fare opp fra sitt

sted ved Herrens, hærskarenes

Guds harme og på hans brennende

vredes dag.

Det er også mot slutten av denne

tiden at Jesus kommer med dette

rådet, som også gjelder endetiden:

”Men be om at deres flukt ikke

må skje om vinteren eller på sabbaten!”

Jesu ord skulle bekrefte at

alt vil skje innen ett år er omme,

Matt. 24:20.

Den første plagen angir altså at

nådedøren er stengt. Tempelet

i himmelen blir fylt med røyk

(Åp.16:1), det indikerer at alles

skjebne er avgjort, den under-

søkende dommen som viser hvem som

er beredt er over, men ikke den utøvende

dommen, for den kommer nå... og avslører

hvem som er beseglet og hvem

som ikke er det. Plagene rammer ikke

dem som nå er beseglet av Gud. Budskapet

lød: ”Kom ut så dere ikke skal få

del i hennes plager”. Denne advarselen

kommer derfor FØR plagene faller”. Åp.

18:1.

Den første plagen.

”Det kom en ond og farlig byll på

de mennesker som hadde dyrets merke

og som tilbad dets bilde”, Åp.16:2.

Dyrets merke er ikke en microship

operert inn på kroppen. Denne populære

ideen er et Satans påfunn for å trekke

vekk oppmerksomheten fra hva det hele

dreier seg om, nemlig tilbedelse og

lydighet, se Åp. 13:12. Alle som tilber

Gud rett vil ha alle hans bud skrevet

i sinnet (pannelappen) og i sin hånd

(gjerning). Det hele dreier seg om å tilbe

32 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 32 31.08.2009 19:14:11


himmelen og jordens skaper. ” Lær mig

å gjøre din vilje, for du er min Gud!

Din gode Ånd lede mig på jevnt land!..

å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst,

og din lov er i mitt

hjerte, Sal. 143:10

40:9. Det avgjørende

kjennetegnet på dem

som ikke har Dyrets

merke er at de ”holder

Guds bud og har Jesu

tro”, Les Åp.14:12.

Et eksempel på hvor

lett en plage kan bli

pandemisk, ser vi

akkurat nå under svineinfluensaen.

Den

spres veldig fort over

hele jorden. Vi hørte

først om den i Mexico

i slutten av mars 2009.

I april ble de første

tilfellene hos mennesker

i andre land

rapportert. Selv om alt tilsynelatende ble

gjort for å stoppe den, var det allerede

for sent. Smitten var brakt videre. 19.

april spredte viruset seg til USA og 11.

juni erklærte Verdens helseorganisasjon

svineinfluensaen for en pandemi.

Svartedøden var på mange måter lik

beskrivelsen av den første plagen. Smertefulle

byller dekket hele kroppen og 75

millioner mennesker døde på få år. Fra

Østen via Krimhalvøya feide den innover

Europa og kom først til Italia i 1347.

Svartedøden rammet for eksempel det

bysantisk riket så hardt at det aldri kom

til hektene igjen. Pesten gjorde ottomanernes

frammarsj enkel. Der de kristne

fullstendig døde ut i en landsby, var det

alltid tyrkiske nomader som kunne ta

over. Selv sønnen til keiseren i Konstantinopel

døde av pesten. Mange historikere

mener at det var pesten som

førte til det bysantiske rikets endelige

fall, ved å gjøre ottomanernes invasjon

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

lettere.

I Italienske byer rammet denne pesten

hardt. Mellom 45% og 75% av innby-

ggere i Florence døde på ett år. 1/3

døde de første 6 månedene. Hele byens

administrasjon, infrastruktur og økonomiske

system kollapset. Kirkene sluttet

å fungere. De katolske prestene døde og

ingen kunne gå til skriftemål. Biskoppene

døde og det gjorde også de som tok

over deres arbeid og de neste som tok

over etter dem. Det siste kjente offeret

for svartedøden i Norge, var faktisk Stavangerbispen

som døde 7. januar 1350.

På 2 år drepte denne pesten halve Norges

befolkning.

Vil historien gjenta seg?

Like før og under Svartedøden var den

europeiske økonomi i vanskeligheter.

Mongoler og Ottomanere hadde avkuttet

viktige handelsruter, og enkelte deler

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 4

av Europa var på randen av depresjon.

På toppen av det hele endret klimaet

seg med kaldere og våtere vær, noe som

forårsaket små avlinger. Det ble mange

steder rapportert om

alvorlig hungersnød.

Den katolske

kirke opplevde også

kriser. Mens inkvisisjon

og forfølgelse

mot katarene

nådde sitt høydepunkt

i denne tiden,

mente likevel

mange geistlige at

kirken hadde mistet

kontroll over ”kjetterne”.

Hundreårskrigen

som raste i Europa

på denne tiden

måtte faktisk ta en

pause på grunn av

at soldatene døde av

pesten. Men straks

pesten hadde avtatt noe, fortsatte de overlevende

krigen. Mange var på den tiden

overbeviste om at dette måtte være verdens

ende.

Svartedøden er ikke utslettet.

Vil en oppblussing av en farligere

utgave av denne pesten være årsaken til

Svartedøden var på mange måter lik beskrivelsen av den

første plagen. Smertefulle byller dekket hele kroppen og 75

millioner mennesker døde på få år.

den første plagen? Symptomene ligner

beskrivelsen. Verdens Helseorganisasjon

(WHO) rapporterer årlig om mellom

1000 og 3000 tilfeller av byllepest på

verdensbasis. De fleste tilfellene har de

siste fem årene funnet sted i afrikanske

land, men også USA rammes årlig av

mellom 10 og 20 pesttilfeller. Det siste

store utbruddet rammet flere hundre mennesker

i Kongo i 2006. (kilde: Reuters).

Vi gjør en stor feil hvis vi undervurderer

55_calle_cs3.indd 33 31.08.2009 19:14:12

33


faren for en oppblomstring under visse

forutsetninger, skriver forskere i tidskriftet

Public Library of Science Journal.

Den første plagen stopper ikke når den

neste plagen kommer, den fortsetter helt

til slutt. Det kan vi se under den 5.

plagen, hvor mennesker fortsatt lider

under den første plagen. Det vil ikke bli

som i Egypt, da èn plage stoppet og så

begynte den neste.

Den andre plagen rammer

h a v e t

“Og den andre engel tømte

sin skål ut i havet; og det

blev til blod som av en død

mann, og hver levende sjel i

havet døde”, Åp. 16:3. Som

om ikke byllepest er alvorlig

nok, rammes havet og

selvfølgelig inntektene fra

havet av den neste plagen.

Dette vil ramme mennesker

over alt som er avhengig

av fisk for føde, men også

fiskerinasjoner som for

eksempel Norge og Island.

Nedgangstider som vi for

eksempel ser i bilindustrien

i dag, hvor båter til å frakte

biler ligger i opplag,

kommer til å ramme mange.

Fisketransport over landegrensene

stopper opp,

med masseoppsigelser og

ennå dårligere økonomi som

resultat.

Opptaktene til en slik massedød er faktisk

underveis i følge Bellona. På deres

internett sider kan vi lese at forsuringen

av havet går ti ganger raskere enn hva

forskerne tidligere har trodd. I verste fall,

sier de, kan de økende CO2-utslippene

føre til at alt liv i havet dør ut. Bibelen

forteller oss altså at dette vil bli en realitet

under den andre plage.

Den tredje plagen rammer elver og

vann.

”Og den tredje engel tømte sin skål ut

i elvene og i vannkildene; og det blev til

Menneskene over hele jorden vil nå være alvorlig syke,

mangle fisk, vann og etterhvert annen mat, når den fjerde

plagen kommer...

blod, Åp. 16:4.

Både mennesker og dyr er avhengige av

rent vann. Vann er også nødvendig til

vanning av dyrket mark og til rengjøring

og industri. Mangel på vann vil umiddelbart

føre til matmangel og hungersnød.

Ved siden av å være en en helt uuthold-

elig menneskelig tragedie, vil også vannmangel

føre til dårlig økonomi og tapte

arbeidsplasser. Diskusjoner om vannressurser

er allerede i dag en underliggende

konflikt i Midtøsten, der alle er avhengig

av frisk vanntilførsel via de store elvene.

Krig pga av knapphet på vann og urettferdig

fordeling er ikke en ny tanke. Vann

er nøkkelen til å forstå konfliktene i hele

Midtøsten, sier Terje Tvedt, historiker og

seniorforsker ved Senter for utviklingsstudier

ved Universitetet i Bergen. ”Jeg

tror ikke det er mulig å oppnå fred i

Midtøsten uten å få til enighet om vannressursene

i området”, er hans påstand.

Dersom denne plagen rammer områdene

i Midtøsten, vil konfliktene der nede nå

kokepunktet. En engel bryter ut med en

kommentar til denne ødeleggelsen, og til

Guds rettferdige dommer over en verden

som har bidratt til ondskap og urettferdighet:

”Og jeg hørte engelen over

vannene si: Rettferdig er du som er og

som var, du hellige, at du har dømt

således; for blod av hellige og av profeter

har de utøst, og blod gav du dem å

drikke; de er det verd. Og jeg hørte alteret

si: Ja, Herre Gud, du

allmektige, sanne og rettferdige

er dine dommer,”

Åp.16:5-7.

Den fjerde plagen

kommer fra solen.

”Og den fjerde engel tømte

sin skål ut på solen; og den

fikk makt til å brenne menneskene

med ild; og menneskene

brente i svær hete,

og de spottet Guds navn,

hans som har makt over

disse plager, og de omvendte

sig ikke til å gi ham

ære, Åp. 16:8.9.

Disse plagene er alle naturkatastrofer.

Mennesker

over hele jorden vil nå

være syke, mangle fisk,

vann og etter hvert mat. Nå

er det solen som vil gi store

problemer. Når den fjerde

vredesskålen symbolsk blir

tømt utover solen, blir den

gitt å brenne menneskene med ild.

Hva skjer på solen? For ikke mange

årene siden ble det norske kronprinsparet

kraftig forbrent i ansiktet etter en TVproduksjon

ute i friluft. Forbrenningen

skyldes det dårlige ozonlaget over Norge

akkurat da, kombinert med spesielt utstyr

brukt av TV-teamet. Rød,varm og svi-

34 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 34 31.08.2009 19:14:14


ende hud og forbrenninger vil bli resultatet,

og økning av hudkreft.

Soleksplosjoner

Den 4. november 2003 skjedde den

største soleksplosjonen (solar flare

eruption) man hittil har vært vitne

til. Det har vært en jamn økning av

slike eksplosjoner i den siste tid og forskerne

er enige om at ennå kraftigere

eksplosjoner vil komme i framtiden.

Spørsmålet er om eksplosjonenes retning

vil ramme jorden. Det har

forekommet soleksplosjoner som har gått

i andre retninger, men som ville ha

gjort enorm skade om effekten hadde truffet

jorden. Selve eksplosjonene varer fra

noen sekunder til et par timer og den siden

av jorden som er rettet mot solen hvis en megaeksplosjon

finner sted, vil omtrent bli

lagt øde.

London Telegraph rapporterer at solen

trolig har langt større skyld for den globale

oppvarmingen enn mange er oppmerksomme

på. Mange vitenskapsfolk

skriver at jorden blir gradvis varmere

fordi solen brenner kraftigere nå enn den

har gjort de siste 1000 år. Flere kraftige

soleksplosjoner i retning av jorden ville

forårsake naturkatastrofer og sykdommer

som ville ta livet av en stor prosent

av klodens befolkning. Disse påstandene

er ikke fra Bibelen men kommer fra forskere,

men Bibelen bekrefter mulighetene

for en slik utvikling.

”Menneskene brant i svær hete”, skriver

Johannes i vers 9. Likevel var det ingen

som søkte Gud eller omvendte seg. I

stedet spottet de Gud. Dette er i tråd med

beskrivelsen av menneskene etter at plagene

begynner å falle: ”La den som gjør

urett fortsatt gjøre urett, og la den urene

fortsatt være uren! Og la den rettferdige

fortsatt gjøre rettferdiget og la den hellige

fortsatt bli helliggjort”, Åp. 22:11.

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

Hvordan går det med Guds barn i

denne tiden?

Tiden blir fryktelig, men la oss stoppe

litt opp og se på hvordan de beseglede

har det når dette skjer. Rammes de ikke

av plagene? De rammes ikke, men tenk

på all den smerte de ser omkring seg.

“Flere kraftige soleksplosjoner i retning av jorden ville

forårsake naturkatastrofer og sykdommer som vil ta livet

av en stor prosent av klodens befolkning”

Salme 91 forteller litt om det de er vitne

til. Der sies det om dem at de: ”Tar sin

tilflukt til sin Gud og bor i Den allmektiges

skygge; Han frir deg fra fuglefangerens

snare, fra ødeleggende pest,

med sine vingefjær dekker Han deg og

under Hans vinger finner du ly….Du skal

ikke frykte….. for pest som går fram i

mørket, for sott som ødelegger ved middagstid.

Om tusen faller ved din side og

titusen ved din høyre hånd – til deg skal

det ikke nå. Du skal bare se det med

dine øyne, se hvordan de ugudelige får

sin lønn. For Du Herre er min tilflukt.

Den høyeste har du gjort til din bolig

(tabernakel). Intet ondt skal ramme deg

og ingen plage komme nær til ditt telt”.

”For han gjemmer meg i sin hytte på

den onde dag (trengselstiden/året), han

skjuler mig i sitt telts skjul (innerst i tabernaklet);

på en klippe fører han mig

opp,” Sal. 27:5.”Og de rettferdiges frelse

kommer fra Herren, deres sterke vern

i nødens tid”, Sal. 37:39. ”Og Herren

hjelper dem og utfrir dem, han utfrir dem

fra de ugudelige og frelser dem, fordi de

har tatt sin tilflukt til ham”, Sal. 37:40.

Den femte plagen

Flere måneder er nå gått, kanskje et

halvt år. ”Og den femte engel tømte sin

skål ut over dyrets trone; og dets

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 4

rike blev formørket, og de tygget sine

tunger av pine, Og de spottet himmelens

Gud for sine piner og for sine byller,

og omvendte sig ikke fra sine gjerninger,”

Åp.16:10.11. Det er lett å

glemme hva det hele dreier seg om. Her

omtales Guds endelige straffedommer

over en ond verden som har gått sine

egne veier og om en forførende makt

som har stjålet Guds navn og rykte, forført

folkene og myrdet mange titalls millioner

av Guds barn.

Den femte plagen gir igjen publisitet til

dyret. Denne skålen blir tømt ut over

dyrets trone. En trone er der den regjerende

monark sitter, der hans autoritet er.

Hvilket dyr er det her snakk om? Vi

kunne anta at det er det samme dyret som

er beskrevet i Åp. kap. 13 og 17. Dyret

som har et merke på sin makt, som vi må

passe oss for å ta. Dyret er antikrist selv.

Det står at dets rike ble formørket. Dette

er et reelt overnaturlig mørke, men også

et mentalt mørke, det første tegn på at

det endelige fallet nærmer seg. Det står

at de tygget sine tunger av pine. Det er

med tungen man forfører og forkynner

falskhet, det er med tungen man lyver og

forbanner. De spottet Gud for disse plagene

og for byllene de fortsatt led av og

de omvendte seg ikke fra sine gjerninger.

De første fem plagene kan ikke ramme

Om tusen faller ved din side og titusen ved din høyre hånd

- til deg skal det ikke nå.......intet ondt skal ramme deg og

ingen plage komme nær til ditt telt.

hele jorden, da ville alt liv vært utryddet

på kort tid. Men vanskelighetene vil uten

tvil berøre alle. Prester og falske hyrder

vil bli hardest rammet. De vil også motta

raseriet fra dem de har ført vill, ved

at de ikke advarte om den kommende

katastrofen og forkynte et lovløst budskap

som forårsaket at menighetene ikke

var beredt.

”Skrik og jamre eder! For Herrens dag

er nær; den kommer som en ødeleggelse

fra den Allmektige, Jes. 13:6.

55_calle_cs3.indd 35 31.08.2009 19:14:15

35


Av Elin H. Berglund

De siste to plagene

Plagene kuliminerer i en voldsom krig

Den sjette plagen er opptaktene til den siste krig

”Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat; og vannet

i den tørket bort, forat der skulde ryddes vei for kongene fra Østen. Og

jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske

profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder; for de er djevleånder

som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å

samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag”. Åp.16:12-13.

Et triumvirat er i emning. Verdens ledere

prøver å samarbeide for å redde kloden.

Alle forstår at plagene har et overnaturlig

element i seg. I Åpenbaringsbokens

kap 7:1 har vi tidligere blitt fortalt

at det står 4 engler ved jordens 4 hjørner

og holder krigsvindene tilbake. Krigsvindene

holdes tilbake fordi de som Gud

ønsker å besegle ikke ennå er ferdig

beseglet. Når denne beseglingen er fullført,

slippes krigsvindene løs. I Åp. 9:14

blir det sagt om den sjette engel: ”Løs de

fire engler som er bundet ved den store

elv Eufrat!” I kap. 9 hører vi om to veer

som slippes løs over jorden. Dette er det

tredje, siste og verste ve. De første to

veene i kap 9. handlet om Guds straffedommer

over det bysantiske riket. Da

krigsvindene ble sluppet løs var det Islam

som stormet fram. Vil det også skje under

det tredje ve og den sjette plage?

Østens konger eller sønner (Dom 7:15.

8:24.26 ) er tidligere blitt sammenlignet

med Ismaels etterkommere. 1 Mos.

25:6.18 beskriver at Ismael og de andre

sønnene Abraham hadde med Ketura

bosatte seg østenfor sine brødre, i Østerland.

I løpet av den timen forfølger de Guds folk

og ødelegger skjøgen .

Elven Eufrat tørkes ut for å rydde vei.

Denne beskrivelsen bringer oss til ennå

en bibelsk fortelling. Det historiske Babylons

fall. Hæren som invaderte og tok

Babylon, gravde et nytt løp for Eufrat

slik at det gamle elveleiet som førte inn

i byen og riket Babylon tørket inn og

gjorde det mulig for fienden å spasere

rett inn i byen der elven tidligere hadde

gått.

Hvem er det som drar fordelen av at

elven tørkes ut nå? Det er kongene fra

Østen, står det i verset. Trusselen fra øst

får dragen, dyret og den falske profet til

å samle seg. Dette er en repetisjon av

historien. Det er disse som samler ”kongene

på jorden” dvs. alle jordens regjeringsoverhoder

til den siste krig,

Harmageddon.

La oss ta en titt på den sammenlignbare

historien. Da kongene fra øst sist truet

dyret under den mørke middelalder, for-

søkte de å samle alle de ”kristne” troppene

under ett flagg. Kristne som ikke

ville være med på denne samlingen med

den katolske antikristmakten, ble drept

som kjettere av pavekirken. Vi har mange

36 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 36 31.08.2009 19:14:16


historier fra reformatorer og

gjendøpere som møtte døden da

det ottomanske riket banket på

døren. Elven som tørket ut den

gang var byllepesten, Svartedøden,

som la verden åpen for

Østens konger.

En annen sammenligning

skjedde under det første ve.

Da muslimsk invasjon tok sin

første bit av det bysantiske

riket. De som Gud da hadde

“beseglet” ble ikke drept, på

ordre fra sjefen selv general

AbuBeker.

Hvem er Babylon i sluttfasen

av jordens historie? Johannes

Åpenbaring kap.17 og 18 gir oss detaljene

i denne siste krigen. I vers 1 får vi vite at:

”En av de syv engler som hadde de syv

skåler, kom og talte med mig og sa: Kom,

jeg vil vise dig dommen over den store

skjøge, som sitter over de mange vann,”

Skjøgen blir kalt Babylon (17:5).

I de første versene av dette kapitlet

beskrives Babylon som skjøgen. Dette er

uten tvil det katolske kirkesystemet. (Les

MVV nr.49) Deretter ser vi at skjøgen

har fått døtre. Samtidig har Skjøgen fått

et nytt dyr å ri på. Dette dyret kommer

fra avgrunnen (Abyss). Hvem bor symbolsk

der? Det gjør djevelen selv. Her

har vi igjen den tredelte maktfaktoren i

endetiden lik den sjette plagen.

Denne trefoldige unionen har samlet seg

og resultatene av deres nære forening

finner vi kap. 13 versene 1-6 og 18.

Straffen over dem er nevnt i Åp. 19:20,

når Jesus kommer i skyene. ”Og dyret

blev grepet, og sammen med det den

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

falske profet, han som for dets øyne hadde

gjort de tegn hvormed han hadde forført

dem som tok dyrets merke og tilbad dets

billede; disse to blev kastet levende i

ildsjøen som brenner med svovel, Åp.

19:20. Straffen over den tredje aktøren,

djevelen, beskrives i 20 kap.

Under den 6 plage er de alle tre forenet.

Her møter vi de spiritistiske kreftene

under dragen selv, den falne protestantismen

symbolisert med den falske profet

(døtrene) og dyret, som er vatikanmakten

slik den var i middelalderen, som

har forført hele jorden. På ryggen av det

politisk/religiøse dyret sitter den katolske

forførende menigheten, som i sine

dogmer hevder å ha tatt Jesu plass på

jorden mens den myrdet millioner av

bibeltro kristne. Alle er samlet i spiritismens

slør, for det står at fra deres

munn kom djevleånder som gjør tegn.

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 5

“Elven Eufrat tørkes ut

for å rydde vei.”

Puslespillet er ikke så vanskelig

når vi henter alle bitene fra bibelen

selv.

Men hvorfor samler de seg?

Vers 14 forteller oss det. Midt i

plagenes konsekvenser ser de

at verden må reddes. Deres

misjon er å gå ut til alle

regjerende statsmakter på jorden

for å få alle til å forene seg til

et felles oppdrag. Samle dem

til krig. Gud har allerede forutsett

dette og kaller det krigen

på Guds den allmektiges store

dag. Denne vredens dag er

plagenes år. Det står at det er Gud

som samler dem på et sted som på

hebraisk kalles Harmageddon. Mange

kriger er utkjempet her. Er dette også

en ny krig i Midtøsten? Vi tror det,

men krigen vil forplante seg til hele

jorden.

Den syvende plagen.

Som nevnt fortsetter alle plagene

samtidig. Den sjette plagen glir også

rett over i den syvende plagen. ”Den

sjuende engelen tømte sin skål ut i

luften. Da lød det fra tronen i templet en

veldig røst som sa: «Det er skjedd!» Og

det kom lyn og drønn og tordenbrak, og

et jordskjelv som det ikke har vært maken

til så lenge det har levd mennesker på

jorden – så kraftig var det. Den store

byen ble kløvd i tre deler, og folkenes byer

raste sammen. Gud husket på det store

Babylon, så det fikk overrakt begeret

55_calle_cs3.indd 37 31.08.2009 19:14:18

37


med hans harmes og

vredes vin. Hver øy

vek bort, og fjellene

forsvant. Og fra

himmelen falt svære

hagl på hundre pund

over menneskene.

Men de spottet Gud

for den plage som

haglet var, for

plagen var fryktelig,

Åp. 16:17-21.

Denne plagen

beskriver Babylons

endelige fall.

Detaljene omtales av

en av englene i Åp.

17:16-18 og 18:8-19. De som ikke vil

tilbe dyrets bilde vil bli drept står det i

Åp 13:15. De vil, slik historien gjentar

seg, kanskje også bli beskyldt for å

svekke alliansen og derved indirekte

støtte fienden, kongene fra Østen. Det

blir et virkelig Harmaggoddon hvor slagmarken

er både lokal og overalt. Slik ser

vi det også i dag under trussel fra terrorismen.

En Jakobs kamp for Guds barn

I denne vanskelige tiden hvor alt hat og

frustrasjon vender seg imot Guds rettferdige,

er det på tide for Guds trofaste å

flykte vekk fra små byer og tettsteder til

øde områder hvor Gud vil bekytte sitt

folk. Slik Esau var på vei mot Jakob med

en stor hær, vil det nå oppleves for de

beseglede. Det står at de må ta vare på

sine klær. Klærne har de alt fått. Lik bryllupsgjestene

i Jesu lignelse, har de alle

fått rettferdighetens kledning av Herren

selv. De må bare ta vare på den. I denne

kampens hete, opplever de som Jakob,

en frykt for at Gud ikke er nær. De ser

ikke selv sin hellighet og sin rene karakter,

men kan føle at de selv er skyld i all

motstanden. Som Jakob kjemper de med

Gud og vinner seier, velsignelse og trygghet.

Det kan skje mye mer rundt disse hendelsene

som vi ikke har fått vite i Bibelen.

Gud har åpenbart det som er nødvendig.

Alt annet må vi legge i Herrens hender.

En kort regjeringstid under plagene.

I et forsøk på å redde jorden, vil dyret og

de ti riker til slutt samarbeide og regjere

sammen i 1 time. En profetisk dag er

1 år, da vil en profetisk time være 14

dager. I løpet av den timen forfølger

de Guds folk (de som tilhører Lammet)

og ødelegger skjøgen i den 7. Plagen

(Åp.17). Forfølgelsen av Guds folk må

være samme hendelse som er omtalt mot

slutten av kap. 13. Ved siden av trusselen

fra øst er det en annen trussel mot

verdensfreden. Nemlig de som nekter

å innordne seg denne alliansen. Historien

vil gjenta seg, men i ennå større

målestokk. Fra før plagene begynte å

falle, har denne alliansen vært i virksomhet

ved å nekte de som ikke vil ta dyrets

merke å kjøpe og selge. I kanskje 3/4

år har likevel ikke disse Guds beseglede

lidd noen nød og de har heller ikke blitt

rammet av noen av plagene som har falt

de siste månedene.

Slik jødene ble anklaget for å ha forgiftet

brønnene under

svartedøden, vil

Guds beseglede

nå bli beskyldt

for å være årsak

til plagene. Ved

hjelp av spiritistiske

ånder vil

alle bli forført til

å tro denne

løgnen. Derfor

vil de bli forfulgt.

”De skal føre krig

mot Lammet;

men Lammet er

herrenes herre og

kongenes konge og skal derfor seire over

dem, sammen med sine, de kalte og utvalgte

og trofaste.» Åp. 17:14. Hvem er

Lammet? Det er Jesus. Denne krigen når

selvfølgelig ikke himmelen, men likevel

rammes Lammet indirekte.”Men kongen

(Jesus) skal svare dem: «Sannelig, jeg

sier dere: Det dere gjorde mot en av

disse mine minste brødre, gjorde dere

mot meg.” Matt. 25:40. Og da Paulus

forfulgte de kristne sa Jesus til ham;

Saul, Saul hvorfor forfølger du meg?

Den syvende og siste plagen vil vare i

15 dager.

I vers 8 står det at skjøgens plager skal

komme på 1 dag (1 år) og i vers 19 i

1 time (14 dager). Det betyr at hun blir

Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på

tronen, og for Lammets vrede.

sterkt rammet av alle plagene som faller

over hele jorden det året plagene varer,

men selve fallet beskrevet i Åp.17:16 og

18:19 og 16:19 er over på 14 dager. Inkludert

i den syvende og siste plagen er

lyn, røster og tordendrønn og ett jordskjelv

som er så stort at verden aldri har

38 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 38 31.08.2009 19:14:20


sett noe lignende.

At den store byen ble delt i tre deler

kan være bibelens symbolspråk på intern

splittelse av alliansen vi så i den sjette

plagen. Det samme symbolspråket er

brukt i Åp. 11:13. Her falt en tiendedel

av byen i grus.

Når den siste alliansen blir brutt skjer

ødeleggelsen av Babylon. ”Og de ti

hornene du så, og dyret, de skal komme

til å hate skjøgen, legge henne øde og

gjøre henne naken, spise hennes kjøtt og

brenne henne opp med ild.Ӂp. 17:16.

Nå oppfylles også de siste begivenheter

beskrevet like før Jesus kommer igjen:

”Og jeg så Lammet åpne det sjette segl.

Da kom det et stort jordskjelv. Solen

ble svart som en sørgedrakt, hele månen

ble som blod, og himmelens stjerner falt

ned på jorden som når umodne frukter

drysser av et fikentre i storm. Himmelen

delte seg og rullet seg sammen som en

bokrull, og hvert fjell og hver øy ble

flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden,

stormenn og hærførere, de rike og de

mektige, hver trell og hver fri mann, alle

gjemte seg i huler og mellom berghamrer.

Og de sa til fjellene og berghamrene:

«Fall over oss og skjul oss for hans åsyn

som sitter på tronen, og for Lammets

vrede. For den store dag er kommet, vre-

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

dens dag, og hvem kan da bli stående?»

Åp. 6:12-17.

Innhøsting og endelig frelse

Den 15. dagen i den syvende måneden

kom løvhyttefesten i det gamle jødiske

året. Den feiret innsamlingen, innhøstningen.

På samme måte vil Jesus nå

komme og sende ut sine engler for å

samle inn: ”Da så jeg en hvit sky, og

på skyen satt en som lignet en menneskesønn.

Han hadde en krone av gull

på hodet og en skarp sigd i hånden.

Og en annen engel kom ut fra templet

og ropte med høy røst til ham som satt

Da så jeg en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en

menneskesønn. Han hadde en krone av gull på hodet og en

skarp sigd i hånden.

på skyen: «Sving sigden og høst inn!

For det er høsttid, og jordens grøde

er fullmoden.» Åp. 14:14.15.. ”For når

befalingen lyder, og det høres et rop fra

overengelen og støt i Guds basun, da

skal Herren selv stige ned fra himmelen.

Og de som døde i troen på Kristus, skal

først stå opp. Deretter skal vi som er blitt

tilbake og fremdeles lever, sammen med

dem bli rykket opp i skyene, i luften,

for å møte Herren. Og så skal vi være

sammen med Herren for alltid, 1. Tess.

4:16-17. Jesus beskiver innhøstningen

selv i Matt. 24;29 like etter at han har

beskrevet sin gjenkomst: Straks etter de

dagers trengsel skal solen bli formørket

og månen skal ikke gi sitt lys....da skal

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 5

I dag ligger 9 båter som spøkelseskip

i Karmøybukta og vitner om noen av

de mange konsekvensene av finanskrisen.

Mange handelsruter er lagt

ned. Hvordan vil det se ut under plagene?

Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen,

og da skal alle folkestammer

på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen

komme på himmelens skyer

med kraft og stor herlighet. Og Han

skal sende Sine engler ut med en mektig

basunrøst, og de skal samle sammen

Hans utvalgte fra de fire vindretningene......

I Åpenbaringen 19 kap. fra vers 17 får vi

vite hvordan det går med dem som valgte

vekk Guds autoritet, når Jesus kommer:

”Og jeg så en engel som stod i solen.

Han ropte med høy røst til alle fuglene

som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit,

kom sammen til Guds store gjestebud!

Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere

og helter, kjøtt av hester og deres

ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn

og slaver, små og store.» ........Men dyret

ble grepet og sammen med det den falske

profeten, han som gjorde under i dyrets

tjeneste og med dem forførte alle som

tok dyrets merke og tilbad bildet av det.

Begge ble de kastet levende i ildsjøen

som brenner med svovel. De andre ble

drept med sverdet som går ut av rytterens

munn. Og alle fuglene spiste seg

mette av deres kjøtt.”

Jesus omtaler samme hendelse når Han

beskriver sin vidunderlige gjenkomst,

hvor hvert øye skal se ham: ”To menn

skal være ute på marken; den ene blir

tatt med, den andre blir tilbake. Disiplene

tok da til orde og spurte: «Hvor,

Herre?» Han svarte: «Der hvor åtselet

er, vil gribbene samles.» Luk 17:36.37.

I versene 27 og 29 i samme kapittel

bekrefter Jesus at ved Hans komme vil

alle som ikke blir tatt med, omkomme.

Kilder: E.G. White: Patriarker og profeter

sidene.540-41, http://www.timeref.com/

55_calle_cs3.indd 39 31.08.2009 19:14:22

39


Froskenes giftig

Under studietiden i USA var jeg med på en ekspedisjon til sumpene

i Everglades i Florida for å fange slanger (watersnakes). Biologiavdelingen

på et lærested jeg da studerte ved, hadde fått tillatelse

av delstaten til å samle en del slanger i et forskningsprosjekt for å

lage bedre motgift.

Vi ble nøye opplærte i prosessen

med å fange slangene på en

trygg måte. Vi jobbet om natten.

Først paralyserte vi dem med lykter og

fra kanoene gled vi inn på dem der de

stakk hodet opp over vannskorpa. Med

en lynkjapp bevegelse grep vi dem bakfra

rett under hodet, dro dem opp i kanoen

og puttet dem i tøysekker.

Men det jeg likevel husker best fra

denne ekspedisjonen, var all larmen fra

froskene. Det var et evig crescendo av

usedvanlig høy kvekking fra titusener av

frosker. Til tider var lyden så kraftig at vi

nesten ikke kunne snakke sammen.

Eksempler fra Bibelen

Bibelen har også noen historier om

frosker å formidle. Frosker var som kjent

en av plagene Gud sendte over Egypt

for å motivere Farao til å la israelfolket

fare. (2. Mos. 8:6.) En annen beretning

om frosker finner du i Åp. 16:17.18. Der

viser Herren Johannes at like før Jesu

gjenkomst, vil det; ”ut av dragens munn,

og ut av dyrets munn og ut av den falske

profets munn, kommer tre urene ånder

som ligner frosker”. Videre ble han vist

at dette er djevleånder som gjør tegn og

undre og at de overbeviser og samler

verden på grunn av sine tegn og mirakler.

Gud lover de som ønsker det en motstand

mot dette åndsbedraget, men det

krever at vi er bevisste og på vakt. Peter

kommer med et lignende budskap når

han skriver; ”Vær edrue og våk. Deres

motstander djevelen, går omkring som

en brølende løve og søker noen han kan

oppsluke”, 1. Pet, 5:8.

Et giftig evanglium.

I profetien i Åp. kap. 16, blir kom-

40 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 40 31.08.2009 19:14:25


Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 6

ige budskap

Av John Berglund

munikasjonen, læren eller ideologien til

dragen, dyret og den falske profet, definert

som djevleånder som samler verden til

endetidens store oppgjør. Men hva representerer

denne trioen av onde åndsmakter

som til sammen utgjør endetiden mystiske

Babylon? Når det gjelder viktige

bibelske sannheter, behøver vi aldri å

gjette betydningen eller prøve å tolke

ut fra egne ideer og assosiasjoner. Skriften

forklarer seg selv, men det betinger

selvfølgelig at vi kjenner innholdet i

Guds Ord.

Dragen.

Bibelen identifiserer ”dragen” som djevelen

selv i Åp. 12:3-10. Han var opprinnelig

den strålende engelen Lucifer

(lysbæreren) i himmelen før han gjorde

opprør mot Gud og ble kasten ned på

jorden, (versene 7-9.) Han forsøkte bl.a.

å ta livet av Jesusbarnet, (vers 13) og forfulgte

ned gjennom historien de sanntroende,

(versene 14.15), men de trofaste

ble tatt vare på av Gud ved at de flyktet

til øde og lite befolkede områder på

jorden, (vers 17.) Senere var det naturlig

nok igjen de sanntroende, som holdt seg

Bibelens lære, Guds bud og Jesu vitnesbyrd,

som ble hans fiender, (vers 17.)

Falne spiritistiske åndsmakter søker å

påvirke alt og alle, men gjør det ofte

på en tiltalende og forførende måte,

slik at mange blir lurt. Hedensk lære

blir kledd i en kristen kappe og disse

åndskreftene kan spille ut sitt bedrag i

mange menigheter. Det kan blant annet

skje gjennom læren om kontakt med

Bibelen lærer at det i endetiden vil dukke

opp en mengde falske profeter som leder

kristne vill .

de avdøde, og ved den hedenske læren

at menneskets sjel er udødelig. Bibelen

lærer at kun Gud har iboende udødelighet,

1.Tim. 6:16. Det kan også skje

55_calle_cs3.indd 41 31.08.2009 19:14:27

41


gjennom trolldom, mystisisme, New Age

ideologi, spådom, horoskoper, englekontakt,

samt det å åpne seg for åndelige

veiledere.

Dyret.

Denne religiøs/politiske makten er identifisert

andre steder i Bibelen som pavemakten,

det andre dyret i profetien fra

Åp. kapittel 13. I dette kapitlet nevnes

flere av de mange kjennetegnene på den

historiske antikristmakten. Det inkluderer

de 1260 årene (538-1798), som begynte

da pavemakten for første gang fikk

reell utøvende politisk makt og ledet opp

til pavekirkens midlertidige dødelige sår,

da paven ble tatt til fange av Napoleon og

alle katolske kirker i Europa ble stengt.

(Denne tidsperioden er nevnt en rekke

steder i Guds Ord, blant annet i Dan.

7:25 Åp. 11:2.3. 13:5 og 12:6.) Gud vil

tydeligvis at vi skal vite hvem denne

makten er. Videre nevnes pavekirkens

forfølgelser under middelalderen, (Åp.

13:7), og denne kirkemaktens bespottelige

og blasfemiske lære, (Åp. 13:5),

som passer meget godt på pavens krav

om å være Jesu stedfortreder på jorden.

Den falske profet.

Det er ingen bibelsk grunn til å anta at

dette uttrykket kun henviser til èn spesiell

person. Bibelen lærer at det i endetiden

vil dukke opp en mengde falske profeter

som leder kristne vill hvis de lytter til

deres forkynnelse. Jesus selv omtaler

falske profeter i Matt. 24 versene 11 og

24. Han sier at det som særpreger disse

falske profetene, nettopp er at de utfører

”store tegn og undre”, som vil gjøre

at mange blir forført. Det er tydelig at

dette skjer i kristne miljøer som vektlegger

mirakler, tegn og undre mer enn

lære, og som regner med at alt som ser

overnaturlig ut og skjer i ”Jesu navn”,

må være fra Gud. Advarselen fra Jesus

er: ”Se til at ingen fører dere vill”, Matt.

24:4. ”Se til” er en appell som indikerer

at det absolutt er mulig for oss å unngå

å bli ført vill. Da må hver av oss, med

Guds Ord som kilde, nøye analysere og

vurdere forkynnelse som kommer fra

enhver pave, pater, prest, pastor eller

forstander. Definisjon av sannhet må

aldri, aldri delegeres til andre enn Ordet

“Sannheten er at absolutt alle frosker

er giftige”.

og Ånden. Bønn om ledelse og lys samt

vilje til å sjekke alt som kommer fra

en talerstol eller skrift ut fra Guds

Ord, er vår eneste beskyttelse. Lar vi

religiøse ledere fortelle oss hva vi skal

tro, tar vi en kjempesjanse og kan lett

risikere å sette evigheten på spill. Et

godt kjennskap til Bibelen, et vedvarende

bønneliv og et nært og åndsfylt

forhold til vår Frelser, vil gi oss beskyttelse

mot forførelsen.

Falsk kristendom.

En annen viktig observasjon er at siden

pavekirken alt er omtalt og symbolisert

med dyret, må den falske profet som

leder mange vill, nødvendigvis repre-

sentere en annen kristen fraksjon enn den

katolske kirke. Vi lander da naturlig på

protestantiske kirkesamfunn. Vi har grunn

til å tro at den falske profet i Åp. 16:13,

nettopp er en fallen protestantisme, som

har sluttet å protestere mot pavekirkens

hedenske dogmer og spiritismens åndsbedrag.

I stedet har denne protestantismen

innlemmet mye av dette i sin egen

tro, lære og praksis. Det kan tyde på at

læren de har ikke er godt synkronisert

med innholdet i Guds Ord. Likeledes at

åndsopplevelsene de erfarer ikke møter

Skriftens definisjon på den Hellige Ånds

frukter. Da blir de lett ofre for onde åndsmakters

påvirkning og dominans.

Denne profetien fra Åp. kapittel 16 forespeiler

oss et utrolig scenario. Djevelen

selv infiltrerer den katolske pavekirken og

mange protestantiske kirkesamfunn som

er mer opptatt av ytre opplevelser og

tegn enn av Jesu lære. Da har satan dominans

innenfor kristenheten. Resultatet er

at gjennom kirkesamfunnenes munn (lære

og forkynnelse), uttrykker onde åndsmakter

seg og utfører tegn og undre på deres

møter. Dette blir feilaktig tolket som en

åpenbaring av Guds Ånd. I dette ligger det

store bedraget.

I Jesu navn.

Men, vil sikkert noen protestere, hvordan

kan Gud tillate at djevelen bedrar disse

kristne, når deres bønner og tilbedelse faktisk

skjer i Jesu navn? Vår Frelser forteller

oss selv at det absolutt er mulig og at

det også vil skje. I Matt. 7:21-23 sier han

at det å samles og tilbe i Jesu navn, nødvendigvis

og i seg selv, ikke gir noen som

helst garanti for at det er Guds Ånd som

svarer og manifisterer seg. Forklaringen

er at Bibelen presenterer et helt annet kriterium

enn det å be i Jesu navn må være til

stede før Herren kan svare på slike bønner.

Begrunnelsen Jesus selv gir, er at enhver

trosgruppe som ikke vil forholde seg til

lydighet mot Jesu åpenbarte lære i Guds

Ord og som samtidig har et fokus på at

Guds evige og hellige lov er avskaffet

eller ikke lenger har gyldighet i den nye

pakt, gir djevelen fritt spillerom med sitt

bedrag. Om disse forførte som i møte med

Jesu dom sier: Har vi ikke profetert i ditt

navn, drevet ut onde ånder i ditt navn

42 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 42 31.08.2009 19:14:29


og gjort mange kraftige gjerninger

i ditt navn.”, svarer Guds

Sønn; ”Jeg har aldri (noensinne) kjent

dere, vik bort fra meg….”. Deretter gir

Jesus begrunnelsen. ”Dere trodde dere

løst fra min lov”, Matt. 7:23. (Ordet

urett i noen bibeloversettelser kommer

fra ordet anomia i grunnteksten, og betyr

rett og slett lovløs – det å tro seg løst

fra loven.) Jesus forklarer her ganske

enkelt: ”Dere trodde dere løst fra min

lov”. Derfor er dere bedratt av djevelen,

selv om dere ber i mitt navn.

Den mest dødelige gift i naturen.

Jeg søkte informasjon om frosker på

internett i forbindelse med denne artikkelen

og ble meget overrasket. Ikke nok

med at de fleste betrakter både frosker

og padder med en viss avsky, sannheten

er også at absolutt alle frosker er giftige!

Det er ingen unntak. Giften sitter vanligvis

i hudkjertler. Selv det å berøre en

frosk gir god grunn til å vaske hendene,

hevder ekspertene. Jeg fant også ut at

noen frosker produserer de mest dødelige

toksiner man kjenner til. Et av de farligste

giftstoffene er batrachotoksin som blant

annet finnes i giftkjertlene hos tofarget

pilgiftfrosk (Phyllobates bicolor). Så lite

som 0.00001 gr. Av denne giften er

nok til å drepe et menneske og chocoindianerne

greier seg med noen dråper

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

sekret fra en eneste frosk til å lage

50 giftpiler. Til og med store dyr som

jaguar og hjort dør hurtig om de streifes

eller treffes av en slik giftpil. Hjertet

lammes og luft-veien tetner helt til slik at

de ikke kan puste.

En annen viktig observasjon er at de giftigste

froskene også er de som er vakrest

å se på. De har et tiltrekkende utseende

med usedevanlige klare og sterke farger

som kan sees på lang avstand.

Kanskje var det en megt god grunn til

at Herren valgte å illustrere den giftige

læren til pavemakten (dyret), den falne

protestantismens (den falske profet) og

djevelens spiritistiske bedrag (dragen),

med frosker. Han kunne ikke finne et

eneste vesen i sitt skaperverk som var

farligere å komme nær. Den falske læren

er tiltrekkende og spennende. Selv en lett

kontakt med ideene som kommer fra den

Tiden før Jesu gjenkomst

Artikkel serie Del 6

djevelinspirerte teologien som formidles

gjennom pavedyret og mye lovløs spiritistisk

lære som forkynnes av den falne

protestantismen og alle de okkulte New

Age ideene ”dragen” gjennomsyrer samfunnet

med, kan lede til åndelig ruin. Vår

beskyttelse ligger i at vi:

(1)Bruker mye tid med Guds Ord og

holder oss trofast til Skriftens lære.

(2)Ber daglig om at Guds Ånd beskytter

oss, samt viser oss sannhet og avslører

for oss det falske.

(3)Aldri lar oss rive med av tilsynela-

“ En annen viktig observasjon er at de

giftigste froskene også er de som er

vakrest å se på.”

tende tegn og undre hvis fruktene i disse

miljøenes lære og liv ikke er i samsvar

med Guds Ord.

(4)Holder oss unna kristne forsamlinger

som forkynner at Guds evige og hellige

lov er avskaffet eller har mistet sin

gyldighet.

(5)Ikke godtar tolkning av Ordet, før vi

selv gjennom studier og bønn blir overbevist

om at det er Bibelens sanne lære.

(6)Nekter å følge en erklært profet hvis

vedkommendes profetier ikke er i full

harmoni med Guds Ord eller ikke oppfylles

nøyaktig slik det blir profetert.

55_calle_cs3.indd 43 31.08.2009 19:14:30

43


“ Å ha en hel

uke sammen

gjorde nok mye

til at dette ble

en suksess.

Undervisning,

testing, spise

og snakke

sammen,

kristne og muslimer.”

Med helsebudsk

En av fem mennesker på jorden

er muslimer, en stor del av disse

bor i Tyrkia. I flere år har vi støttet

arbeidet med å dele adventbudskapet

med muslimer.

Istanbul minner oss om det gamle

Konstantinopel og romerske keisere

som Konstantin og Justinian. Og her

kan du finne mange minnesmerker fra

denne tiden. I disse dager graves også

Konstantins palass fram like ved Sofiakatedralen!

Det er rundt 70 millioner innbyggere i

Tyrkia og mer enn 17 millioner bare i

Istanbul. I tillegg oppholder det seg i

denne byen alene, også nærmere 10 millioner

illegale flykninger, hovedsakelig

fra Afganistan, Irak og Iran. Om vinteren

strømmer studenter til Istanbul fra

hele den tyrkiske delen av verden som

f.eks Azerbayshan, Turkmenistan, Girgistan,

Uzbekistan m.fl. Man regner det

finnes ca. 350 millioner mennesker som

snakker tyrkisk i verden.

Hit dro vi i juli for å hjelpe pastoren

og andre medarbeidere med å arrangere

en helseuke med foredrag, testing og

praktisk undervisning. Vi hadde studert

helsestatistikken i Tyrkia før vi dro og

den viser at hjerte- og karsykdommer er

den høyeste dødsårsaken i landet, noe

som jo også er tilfelle i mange andre land

i verden. Overvekt er et stort problem

og diabetes følger godt etter. Tyrkere har

forholdsvis liten risiko for kreft sammenlignet

med resten av Europa med unntak

av lungekreft. En stor del tyrkere røyker,

men en ny lov vedtatt denne sommeren

kan føre til at flere endrer sine røykevaner.

Butikkene er fulle av frukt, grønnsaker,

nøtter og bønner. Muslimer spiser ikke

svinekjøtt og de fleste av dem holder

seg også langt unna alkohol. I forhold

til Norge er alkoholkonsumet svært lite.

I de sør-europeiske middelhavslandene

drikkes opptil 10 ganger så mye alkohol

44 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 44 31.08.2009 19:14:31


dskapet til Istanbul

pr. innbygger pr. år som i Tyrkia.

Det bor ca. 1 million tyrkere i nabolandet

Bulgaria. Enkelte av dem hadde reist

lang vei for å komme til seminaret. Noen

var adventister og flere var muslimer. De

fleste som kom fra Bulgaria er svært fattige

og hadde ikke hatt noen mulighet

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

til å komme om vi ikke hadde sponset

reise og opphold. Også fra Azerbayshan

hadde èn mann funnet veien. Han måtte

reise to dager og en natt med buss den

lange veien! Han hadde tidligere vært

imam (lærer i Islam) før han fant adventbudskapet

og ble døpt av vår pastor i

Istanbul i fjor. Flere bibelstudenter fra

Iran ønsket også å komme, men det var

dessverre ikke mer plass i huset. Dette vil

de virkelig gjøre noe mer når de arrangerer

noe lignende forhåpentligvis neste

år. Da ønsker de å leie et større sted slik

at det kan deles ut løpesedler uten at vi

trenger å være nervøs for at det ikke blir

sitteplasser.

Menighetens naboer i området ble også

invitert og flere kom både til testing og

til foredrag. Grønnsakshandleren dukket

opp, det samme gjorde frisøren på hjørnet.

Frisøren sendte neste dag også to

av sine ansatte. Fra den syrisk-katolske

kirke kom først en eldre dame og senere

to til.

Vi hadde ti seminarer om de 8 helsenøklene

og i tillegg spesielt om hjerte og

karsykdommer, diabetes og overvekt.

Alle som ønsket ble testet for blodtrykk

og blodsukker. BMI ble også målt. I

tillegg ble det gitt individuell veiledning.

To personer i teamet vårt var sykepleiere.

En praktisk gymnastikktime ble

også arrangert og førte til et utvidet

sosialt felleskap. Kvinner og menn møtte

adskilt, og alle følte seg fri til å rulle rundt

på matter og gjøre alle slags øvelser. Det

ble prat og mye latter i begge leire. En

av de unge mennene på seminaret var

topptrenet og underviste til daglig fallskjermhoppere.

Ellers var det nok mange

utrente blant deltakerne.

Å ha en hel uke sammen gjorde nok mye

til at dette ble en suksess. Undervisning,

testing, spise og snakke sammen, kristne

og muslimer.

55_calle_cs3.indd 45 31.08.2009 19:14:35

45


Flere fikk helt nødvendige livsreddende

råd og beskjed om å oppsøke lege etter å

ha fått konstantert meget høyt blodtrykk

og for høyt blodsukker. Til de åndelige

møtene vi holdt begge sabbatene vi var

der, kom det også flere muslimer. Det

var sterkt å se muslimer lytte til budskapene

om Guds kraft og Jesu gjerning mens

tårene rant nedover kinnet. Pastor M har

allerede nådd mange med adventbudskapet

og frelsen i Jesus Kristus i denne

byen. Siden han selv har vært muslim er

det enklere for han å nå andre med

sin nye tro på evangeliet og de tre

englebudskapene i Åp. 14 kap. Hans

evne og kunnskap til å møte muslimer

der de er i sin tro og vise

dem veien til evangeliet, Jesus og

adventbudskapet fra Koranen, representerer

en unik og effektiv måte

å evangeliere for mennesker med

denne ideologiske bakgrunnen. Etter

at vi kom hjem var vi svært glade for

nyheten om ennå en dåp fra seminaret

og pastorens videre bibelstudier i dagene

etterpå. Vær med å be om at mange finner

Jesus og de viktige endetidsbudskapene

fra dette arbeidet.

Mange fra det lokale området i Istanbul og naboer ble testet.

Her er en ung mann fra en Juicebar i nærheten. Han var

strålende fornøyd med testingen og foredragene og sa at det

ville ikke vært krig i verden om alle var slik som oss!!

Tyrkia-prosjektet

Prosjektet «Tyrkia trenger venner», ble

begynt forsiktig i 1004 med støtte til

reiseutgifter for en fransk tyrkisktalende

pastor som ville gi bibelstudier til en av

våre kontakter i øst-Tyrkia. Det resulterte

i dåp. Reise og opphold kostet kr. 2.569,-.

Nå har budsjettet vokst til 250.000 N.kr.

pr.år.

I år har vi støttet oppstarten av en bibelbrevskole,

med datautstyr, internettsider

“Tyrkia er et stort land og

mange kommer langveis fra

for å studere bibelen, også fra

andre land som Bahrain, Iran og

Azerbayshan.”

og trykk av materiell. Vi lønner også en

av medarbeidernes kone med en liten sum

slik at hun kan være aktiv i prosjektet. De

har allerede noen elever som tar kurset.

Disse er spredt over et stort område og

utfordringen nå blir å få besøkt disse elev-

Dr. i helsevitenskap John Berg-

lund lærer deltakerne hvordan

de kan hjelpe andre til å slutte å

røyke.

ene. Det har de ikke nok reisepenger til.

Til møtene hver sabbat kommer flere

langveisfra, da Istanbul er en svært stor

by i utstrekning og det kan ta flere timer å

reise. Både medlemmer og ikke medlemmer

finner veien, og vårt prosjekt støtter

derfor også et måltid etter gudstjenesten

hver sabbat.

Vi fortsetter også å lønne pastorens kone.

Uten hennes uegennyttige innsats kunne

lite arbeid ha blitt gjort. Tyrkia er

et stort land og mange kommer

langveis fra for å studere bibelen,

og også fra andre land som Bahrain,

Iran og Azerbayshan. Pastorkonen

sørger for at de får et godt opphold

med seng og mat, og for kontakt

og undervisning av kvinnene, som

pastoren ikke kan ha alene i dette

landet. Dekning av kost og boutgifter

(vann/strøm) for gjestene er også

noe vi støtter med midler. En iransk familie

bodde f.eks der i 1 måned i vår. Ofte er

et tre ukers kurs med bibelstudier nesten

hele dagen nok til at budskapet blir kjent

og en beslutning tas. Mange muslimer

leter etter mer lys og prøver å finne de

ekte og sanne kristne som Koranen anbefaler

dem å lete etter og lære av, nemlig

dem som ikke fordømmer muslimer, ikke

har noen tilknytning til den såkalte kristendommen

korsfarerne tilhørte, og heller

ikke drikker alkohol eller spiser uren

46 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 46 31.08.2009 19:14:39


Testingen var meget populær. Flere av deltakerne tok

med seg andre familiemedlemmer og kjente neste

dag, slik at de også kunne bli testet. Her testet BT.

mat. De er ikke lette å finne, men når

de møter slike troende, er veien til aksept

av evangeliet lettere.

Resten av pengene vi har formidlet, blir

brukt til reisepenger både internt i den

store byen Istanbul, til andre kanter av

landet og til andre land med tyrkisktalende

interesserte.

Noen har sponset

prosjektet

med penger til

bibler. Det

fondet er nå

brukt opp, og

mange bibler

er spredt. Alle

som ønsket det

fikk en tyrkisk

bibel på dette stevnet og alle ville ha.

Våre to oversettere ble vi godt kjent med.

Den ene, Kyros (fingert navn), er fra Iran.

Han ble omvendt etter å ha blitt brukt

som tolk i bibelstudier pastoren hadde

med en annen iraner. Han ble selv overbevisst

om sannheten og er en aktiv bibelarbeider

i dag. Siden han ble døpt for. ca.

2 år siden har han oversatt til farsi (det

iranske språket) to bøker vi kjenner godt.

Veien til Kristus og Slektenes håp. De er

i dag trykt og blir distribuert. Nå holder

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

han på med en bok som heter «Patriarker

og profeter» (I historiens morgen). Vi

oppdaget til vår store overraskelse at dette

arbeidet gjør han med penn og papir,

siden han ikke har noen datamaskin! Nå

samler vi inn penger til en datamaskin for

han også.

Vår andre

oversetter

Sarkan (fingert

navn)

har teologiskutdannelse

og

snakker 5

språk. Han

har en god

stilling som salgsleder i et voksende firma

i Istanbul, men betrodde oss at han heller

vil arbeide aktivt for Gud. Særlig er han

interessert i å spre budskapet via moderne

kanaler som TV, radio og internett. Han er

dyktig, utadvent, er flink med relasjoner

og har en vinnende vesen og smilende

ansikt. Han ville passe meget godt til tvarbeid.

Vi ser nå på mulighetene for å

kunne støtte et slikt arbeid, og etablere et

senter og en skole.

“Han ble omvendt etter å ha

blitt brukt som tolk i bibelstudier

pastoren hadde med en

annen iraner. Han ble selv overbevisst

om sannheten og er en

aktiv bibelarbeider i dag.”

Deltakerene fikk også testet sin BMI og

kostveiledning.

Men vi trenger flere sponsorer! Vil du

være med å spre budskapet til 350 millioner

tyrkisktalende mennesker? Tiden

er kort og arbeiderne er få. Men Gud har

vist oss en vei blant disse menneskene

som føler seg som stebarn når midler skal

fordeles. Ja, ikke bare det, de er til de

grader forsømt! Grundig forsømt. Vi kan

bekrefte at hvert øre når fram og blir

brukt til prosjektene de er gitt for.

Vil du være med så kontakt

oss gjerne for mer informasjon:

Elin tel. 93407755

Email:

elin@teamconsultmedia.com

eller Torill tel: 97778895?

kurt_callesen@hotmail.com

Obs. Vi som er i teamet bruker ikke

innsamlede midler til våre egne reiser

til Istanbul eller til adm. kostnader.

Det betaler vi fra egen lomme.

Tyrkiaprosjektet har kontonummer:

3361 1375021

Gud elsker en glad giver!

55_calle_cs3.indd 47 31.08.2009 19:14:45

47


Castellio og Servetus:

De kjempet

for Europas

ytringsfrihet

av John Berglund

Castellio og Servetus.

For mange troende er dette

to ukjente reformatorer.

Tidlig i reformasjonstiden

kjempet de for å synliggjøre

Guds sannheter. De

ble begge forfulgt, ikke

av den katolske kirke,

men av medreformatoren

John Calvin,

som til slutt klarte

å få Servetus brent

på bålet fordi han

trodde på Bibelens guddomslære.

Han baktalte Castellio og sørget

for at han ble parkert og utestengt

fra alt arbeid i kirken.

Castellio ble født i 1515. Han ble

utdannet ved universitetet i Lyon

og ble fort regnet som et geni. I

tillegg til å snakke flytende tysk, fransk

og italiensk, ble han fort ekspert i latin,

hebraisk og gresk. I tidlig alder skrev han

en rekke avanserte teologiske avhandlinger

på flere europeiske språk. Han både

forbløffet og sjokkerte de lærde med sine

48

lynskarpe og korrekte observasjoner, og

ble snart regnet for å være en av de mest

intelligente og klartenkte teologene i sin

samtid. Selveste Voltaire hevdet at Castellio

var langt mer både intelligent og

kunnskapsrik enn noen av Europas daværende

tenkere.

Da han var ung ble Castellio sterkt påvirket

av og fortvilet over den franske katolske

inkvisisjonens drap på flere tidlige

reformatorer. Hans egne dype studier i

Skriftene hadde overbevist han om at

disse reformatorene faktisk hadde rett

tro, og at pavemakten hadde adoptert en

rekke hedenske dogmer. Han fulgte sin

overbevisning, forlot Lyon og ble selv en

misjonær for protestantismen.

Han havnet til slutt i Strasbourg hvor

han møtte selveste John Calvin. Castellio

fikk til å begynne med inntrykk av at

Calvin var en oppriktig bibeltro protestant

og ønsket å samarbeide med ham.

Calvin utpekte i 1542 Castellio til rektor

ved teologifakultetet i Geneve og ga ham

i tillegg forkynneransvar for Vandoeuvres

provinsen.

På usedvanlig kort tid ble Castellio viden

kjent som den dyktigste teologen og den

55_calle_cs3.indd 48 31.08.2009 19:14:46


este forkynneren innen protestantismen.

Samme år som han ble innsatt som

rektor, utga han verket ”Four Books of

Sacred Dialogues”, på både fransk og

latin. Hans litteratur ble meget populær.

Den hyllest han fikk som fagperson gikk

ikke til hodet på Castellio, men ble for

mye for den stolte Calvin, som nå følte

seg forbigått og uventet og overraskende

for alle begynte han å baktale og nedvurdere

Castellio. Da en byllepest rammet

Geneve i 1543, la Castellio ned sitt akademiske

arbeid og oppsøkte alle de syke i

deres egne hjem for å gi hjelp, lindring

og sjelesorg. Da ble han ennå mer populær.

Calvin derimot ga hurtig beskjed

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

om at han ikke ville gi sjelesorg eller ha

kontakt med de syke av frykt for selv å

bli smittet.

Castellio ba Gud om å beskytte ham mot

pesten slik at han kunne stille opp for

andre. Bønnen ble hørt. Da pesten avtok,

ble Castellio hedret av byrådet i Geneve

for sin innsats, og Calvin ble ennå mer

sjalu og igangsatte en svertekampanje

for å ødelegge Castellios rykte.

Castellio var trist over Calvins holdnin-

ger, men gjengjelte ikke ondskapen.

Castellio var nå langt på vei med å

oversette Bibelen til fransk og ingen

hadde vel bedere kvalifikasjoner enn

han til å gjøre det. Da Calvin fikk

vite det, ga han den samme oppgaven

til en annen teolog samtidig som han

spredte ryktet om at Castellios oversettelse,

som han da verken hadde sett

eller lest, ikke holdt mål.

Castellio tok også offentlig til ordet

for at presteskapet ingen rett hadde

til å forfølge og drive en protestantisk

inkvisisjon mot dem som hadde et annet

teologisk syn. Han argumenterte med at

Jesu holdning i Bergprekenen var bindende

for alle som var født på ny. Du skal

elske dine fiender og gjøre god mot dem

som forfølger deg.

Til venstre:

Calvin begynte

regelrett forfølgelse

mot Castellio


På usedvanlig kort tid ble Castellio viden

kjent som den dyktigste teologen og den

beste forkynneren innen protestantismen.”

Servetus

En annen reformator for Bibelens sannheter

på denne tiden var legen Serve-

55_calle_cs3.indd 49 31.08.2009 19:14:49

49


.

tus. Han var dyktig både innen teologi og

legefaget. Han var den første som påviste

hvordan lungene tok opp oksygen som

ble videreført til kroppens celler. Han

ble hånet av sine legekolleger for denne

observasjonen og Calvin angrep ham

offentlig fordi han i sine teologiske

skrifter klart påviste at både treenighetsdogmet

og barnedåp var ubibelsk lære,

som representerte etterdønninger fra

pavemaktens teologi.

Calvin klarte å hisse opp den teologiske

mobben i kirkemakten (altså den protestantiske

kirke), slik at Servetus ble dømt

til døden. Den 27 oktober 1553 ble han

brent på bålet i Geneve. Hans siste ord

da flammene omsluttet han var: ”Jesus,

Guds Sønn, vis meg nåde”. Uttalelsen

gjorde Calvin rasende, siden Servetus i

sin død bekreftet troen på at Jesus virkelig

var Guds Sønn slik Skriften lærer,

stikk i strid med Calvins treenighetsdogme,

hvor han ble erklæret å være

Sønnen, den evige Gud, ikke Guds evige

Sønn. Både katolske og protestantiske

treenighetsforkjemperes forfølgelse av


Den 27 oktober 1553 ble han brent

på bålet i Geneve. Hans siste ord da

flammene omsluttet han var: ”Jesus, Guds

Sønn, vis meg nåde”.

dem som tror på bibelens guddomslære,

var og er en tradisjon som nok vil bli

videreført helt til Jesus kommer igjen.

De som ignorerer Guds sannheter gir

derved Guds fiende en anledning til å

påvirke sin mentalitet.

Hvordan gikk det med Castellio?

Calvin hadde lykkes med å spre falske

anklager og løgn om Castellio og resultatet

var at han mistet sin stilling ved universitetet

og Calvin sørget for at ingen

andre ansatte ham. Til slutt måtte denne

enestående dyktige mannen gå fra dør

til dør i Geneve og tigge for å overleve

og var i praksis en uteligger. Senere

fikk han småjobber med å lese korrektur

på trykkerier og være

privat språklærer.

Da Calvin i 1554 skrev

et dokument hvor han

argumenterte for presteskapets

rett til å

myrde dem som våget

å si seg uenig med kirkens

treenighetslære,

(Defensio orthodoxae

fidei de sacra Trinitata),

skrev Castellio

tre måneder senere en

bok som viste at presteskapet

aldeles ingen

rett hadde til verken

å forfølge eller myrde

dem som hadde en

annen tro. Han kunne

til og med sitere Calvin

selv som mente det

samme da han tidligere

ble forfulgt av pavemakten.

Mange andre protestanter

så selvfølgelig at Castellio hadde

rett og snart fikk han en solid læreposisjon

ved en annen læreinstitusjon. I 1553

ble han tilsatt som Master of Arts ved

universitetet i Basel og senere også gitt

et meget anerkjent professorat.

Castellio skrev mye om hvorfor stat og

kirke måtte være atskilt og at mennesker

med ulik tro meget godt kunne leve i

harmoni og fred. Han skrev at troende

må forkynne sannhet og advare mot det

falske, men må overlate til Herren når

han kommer, ikke til et stat/kirke maktsystem,

å skape konsekvenser for falsk

lære.Han ble kjent for mottoet: ”Å drepe

en mann beskytter ikke en doktrine. Det

er å drepe en mann”.

Castellio døde i Basel i 1563 og ble gravlagt

der. Senere gravde Costellios fiender

og Calvins venner opp liket, brente det

og spredte asken på marken. Castellios

venner reiste da et monument som skulle

gjøre at ettertiden husket denne sannhetens

forkjemper.

50 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 50 31.08.2009 19:14:50


Guds siste kall og verdens svar

fortsetter fra s.26

Guds lov er standarden for rettferdighet

og har alltid vært det. De som uangret,

utilgitt og uendret vedvarer i å bryter

den, må bære konsekvensen. Men de

som på grunn av Jesu blod ber om tilgivelse,

vil bli tilgitt. Lovtavlene, som har

vært gjemt til denne dag, vil vises fram

for at ingen skal ha noen unnskyldning.

Det aller helligste.

Det aller helligste i jødenes tempeltjeneste

var forbindelsesstedet mellom

himmelen og jorden. Herfra ville Gud

tale med Moses, her sto Hans tronstol

på jorden, og fra dette stedet dvelte han

blant sitt folk. Hans grunnlov var bevart

inne i arken og lokket over arken skulle

ta imot blodet fra offerdyret en gang i

året, for at forsoning mellom Gud og

mennesker kunne skje. I dag er dette

fysiske stedet borte, men ikke glemt av

Gud. I himmelen er originalen, et aller

helligste som spiller en stor rolle i Guds

frelsesplan og endelige dom, slik det

også var på jorden på Yom Kippur dagen,

den årlige domsdagen. Derfor tas arken

fram igjen i Hebreerbrevet og i Åpenbaringsboken.

Ved å studere og forstå

det som skjedde på jorden, vil vi forstå

det som skjer i himmelen og som har

betydning for hvordan Gud handler med

jorden og med synd og syndere.

Nåde og tilgivelse opphører

Tempeltjenesten spiller som sagt en stor

rolle i Åpenbaringsboken, også like før

plagene begynner å falle: ”Og templet

blev fylt med røk av Guds herlighet og av

hans makt; og ingen kunne gå inn i templet

før de syv englers syv plager var fullendt”,

Åp. 15:8. Når det aller helligste i

Guds himmel blir fullt av røyk, betyr det

at ingen kan gå inn der, da er det slutt på

Jesu øversteprestelige tjeneste slik den er

beskrevet i hebreerbrevet. Da er det også

slutt på all forsoning mellom Gud og

mennesker og ingen tilgivelse fra synd

kan lenger gis. Slik var det i den gamle

tempetjenesten og slik er det i motbildet

den himmelske helligdom.

Beseglingen

Avgjørelsene er for alltid fattet om

hvem som skal motta plagene fra de syv

skålene med Guds vrede og hvem som

skal beskyttes gjennom trengselstiden og

hentes hjem med Jesus når han kommer.

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

Dette kalles beseglingen.

I Esekiels bok 6 kap. får vi en framstilling

av hvordan Gud besegler de trofaste.

Her er de framstilt ikke bare som

de som ikke tar del i å tilbe andre guder

og derved bryte Guds bud. Nei, de sørger

samtidig dypt og oppriktig over dem som

gjør dette. En besegling skjedde uten at

andre enn Esekiel visste om det, men da

straffedommen kom, ble den synlig for

alle. Domstolen i himmelen kan vi ikke

se, men bibelen forteller om den. I Daniels

bok kap. 7, ser vi at en avgjørende

rettssak skjer før Jesus kommer til jorden

og alle riker ødelegges. Straffeutmålingen

kommer senere og er beskrevet i

Johannes Åp. kap.19.

”Han minnes til evig tid sin pakt, det ord

han gav til tusen slekter;” ”…men Herrens

ord varer til evig tid”.

1. Krøn 16,15, 1 Pet 1,25

Mange jøder vil hjelpe til

I dette avsluttende arbeidet vil omvendte

jøder spille en sentral rolle.

Mange jøder vil omvende seg i denne

tiden og de vil være sentrale i å forberede

veien for Jesu annet komme.

Ånden vil bringe enhet blant de som

venter på Hans komme.

Når Guds Ånd gis i fullt mål, vil det ikke

bare bli manifestasjoner som på apostlenes

tid. Ånden vil også sørge for en

etterlengtet enhet blant de som mottar

senregnet. De som har en levende

forbindelse med Jesus i denne tiden, vil

få alle de åndens gaver som de trenger

til arbeidet med å spre evangeliet. De

tilsynelatende mest fattige og minst skolerte

av hans disipler, vil ha en kraft som

vil påvirke hjerter. Gud vil gjøre dem til

en kanal for et arbeid som er under den

høyeste innflytelse fra himmelen. Du

kan, i dag, bestemme deg for å være en

av dem. Det er Nå vi har mulighet til å

arbeide.

Kilder: Early Writings s.85 2 MR 207,208, 4

SP 422, 5 MR 47, {FLB 292.6}, Manuscript 75,

1905. {Ev 579.1}, RH 1908/03/26, Ms 82, 1899.

HM NOV.1,1893, The Seventh-day Adventist Bible

Commentary, volume 7, 984. Testimonies, volume

9, 32. Ms 122, 1901 (1BC 1109). PP 348; Ms 20,

1906 (20MR 68). 1BC RH January 28, 1909. (1BC

1109; from Ms 117, 1908 Review and Herald

MAR.21,1878, mars 19 1895 11 sept. 1905, March

26, 1908, November 20, 1913. (From Ms 82, 1899;

see Prophets and Kings 187.) 1SM 66, 3SM 386.

397

Kainos-

seminar

Høstseminarer

12-14 november i

Asker kulturhus, Festsalen

4.

etasje

Fredag den 12 nov.

kl. 19:00 – 20:00

Sabbaten (lørdag) 13 nov.

kl. 14:30 – 19:00

Søndag 14 nov.

kl. 18:00 – 20:00

Sett av dagene!

* Foredrag

* Bibelstudier

* Endetidsprofetier

* Misjons- og annet nytt

fra inn og utland,

* Felleskap om det viktigste.

Adresse til kulturhuset:

Strøket 15a, 1383 Asker

Hjertelig velkommen

til alle!

Kontaktelefon:

Torill 97778853

Elin 93407755

55_calle_cs3.indd 51 31.08.2009 19:14:50

51


Sanne og

falske profeter

Spådomskunst eller ord fra Herren?

Kjente pastorer hevder at langt de fleste profetier gitt i

menighetssammenheng er falske. Dette er oppsiktevekkende

nyheter. Avisen ”Vårt Land” har spurt en del kristenledere

om hvordan de forklarer dette.

Den verdenskjente nå avdøde

forkynneren, bibellæreren og

”trosbevegelsens far” – Kenneth

E. Hagin, skrev at han personlig hadde

mottatt over 1000 profetier fra kjente

forkynnere. Han skriver videre at bare

2-3 av dem viste seg å være omtrent

sanne, ved at det skjedde noe som kunne

ligne på det som ble profetert. Altså et

treff på 2-3 av 1000. Det skal egentlig

hardt gjøres å ha så lite teft, visdom,

observasjonsevne og bakkekontakt med

en forvented utvikling, at gjetting eller

tipping blir så katastrofalt feilaktig. Gjetting

og sjanse, burde gitt betydelig større

treffprosent. Det hører også med til histo-

rien at Kenneth E. Hagin selv profeterte

veldig mye som aldri skjedde.

Lederen for Norges største pinsemenighet,

pastor Åge Åleskjær, hevder

at han også i årevis, på sine egne møter,

har hørt verdenskjente forkynnere profetere

om hva ”Herren viste meg” og ”talte

til meg”, men neppe mer en 1 promille

(èn av tusen) av de såkalt gudgitte åpenbaringene

finner sted.

Profilerte forkynnere som Ulf Ekmann

og Benny Hinn har offentlig profetert

så mye som aldri skjedde, at det kunne

fylle hele bøker. Det samme gjelder

kjente og ofte brukte amerikanske omreisende

”profeter” som også betyttes

mye i Norge. Et eksempel kan være

hvordan Gud (i følge Benny Hinn selv)

åpenbarte seg for han og sa at Fidel

Castro ville dø i år 2000 og at alle

homofile skulle fjernes fra Amerika inne

en viss dato. Vel, kamerat Fidels hjerte

banker ennå 9 år senere og homofile har

aldri hatt bedre kår i USA enn nettopp

nå.

Noen kristenledere klager over at det

ikke lenger går an å arrangere et stevne

som samler mye folk, uten at en eller

annen (helst amerikansk) superforkynner

i forveien lover at det skal komme ”sterke

profetier” fra Gud. Vi undrer oss storlig

over hvordan vanlige menighetsmedlemmer

og lokale kristenledere forholder seg

til alle disse spektakulære og tydeligvis

falske profetiene som ikke oppfylles?

52 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 52 31.08.2009 19:14:51


Kan du være en sann og gudsendt profet

når omtrent alle profetiene ”fra Gud”

ikke oppfylles? Er det ikke fruktene

som avgjør om Herren står bak? Er

menighetene fullstendig sløvet ned, parallysert

eller hypnotisert til ikke å

tenke klart, nøkternt og bibelsk når

de selverklærte og berømte ”Herrens

salvede” (salvede betyr ”kristuser”)

spår at alle tilstedeværende

skal bli gjeldfrie innen årets utgang?

Eller at alle i landet skal bli frelst

innen to år. En annen profeti var

at det skal dukke opp gullklumper

i munnene på de åndsfylte og at

Jesus selv skal materialisere seg på

podiet til forkynneren på et møte neste

uke. Nå så dette ikke skjer, er ”profeten”

likevel en sann profet? Går disse såkalte

budskapene fra Gud inn i det ene øret og

ut av det andre? Hvis de faktisk tror at

Gud taler til dem gjennom disse forkynnerne,

burde jo budskapet som kommer

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

Innen neste år vil all gjelden din

bli borte.

oppleves uhyre viktig å legge merke til!

Men straks det som profeteres ikke finner

sted, er alt tilsynelatende glemt, uten at

det skaper noen konsekvenser for framtiden

eller påvirker tilliten de har til

“Altså et treff

på 2-3 av

1000.”

”profetene” som står fram i Guds navn.

Like gjevt er det når den samme ”profeten”

gjester landet neste år, med nye

enestående dramatiske budskaper fra

Herren - som ikke oppfylles.

Hvordan forholder norske menighetsledere

seg til disse observasjonene? Det ble

spesielt aktuelt på grunn av Oase-bevegelsens

sommerstevne i år, der de kjente

og populære forkynnerne Bob Hartley og

Bob Fraser talte. Det var Fraser som den

4 desember i fjor ga en timelang profeti

fra Gud med tittelen: ”Transforming

Norway and 50 Nations”. Gud

viste han, er påstanden, at Norge

skal få en ny grunnlov og at nasjonen

vil bli frelst på èn dag.

(Vi spør: hvordan frelses en hel

nasjon?) Straks dette skjer, er Frasers

budskap fra Herren, kommer

50 andre nasjoner til å endre

sin grunnlov. Han påstår videre i

denne ”profetien” at vår finansminister

og Oslos ordfører da også kommer til å

omvende seg. Budskapet fra Gud inkluderte

i tillegg at hvis den nye grunnloven

ikke aksepteres, blir det øyeblikkelig krig

i Europa.

Noen få kristenledere (alt for få) er

55_calle_cs3.indd 53 31.08.2009 19:14:52

53


modige nok til å være ærlige og kalle

disse profetiene for tøys og tull. De

skriver blant annet at enkelte av de

nøyaktige og spesifikke profetiene ofte er

fulle av feil fordi ”profeten” rett og slett

mangler informasjon om Norge. Skal vi

da anta at det er Gud som er feilinformert

og roter med fakta?

Kristenavisen ”Vårt Land” har bedt stevneansvarlig

for Oasenstevnet, Trond

Løberg” om en respons til disse

observasjonene. Hans svar er: ”Dette

er absolutt noen (gjelder Bob Fraser)

vi lytter til og gir rom for i lederskapssammenheng

og på Oasenstevnet…

Bibelen ber oss om å ikke

forakte det profetiske ord, men derimot

prøve alt og holde fast på det

gode. Men det er særlig viktig

og nødvendig at et åndelig lederskap

tar ansvar og sørger for sunn

siling av det profetene serverer.

Vi ønsker ikke å avskrive disse

omtalte profetiene, men de inneholder

så radikale påstander og så

manglende kunnskap om Norge og

har så haltende innhold, at vi mener

de trenger oppfølging fra kristne

ledere som kan geleide slike framtidstanker

inn i et sunt spor. Midt i vår desperate

lengsel etter at Gud skal gjøre noe

i landet vårt, kan vi ikke svelge alt uten å

stille spørsmål”.

Vent nå litt! Er et direkte budskap fra Gud

gjennom hans profeter noe vi skal sile

for å få vekk det uheldige og ”haltende”

innholdet? Skal vi lete etter noe i de profetiske

åpenbaringene vi kan tro på, men

forkaste resten? Er profetiene “drømmer

og framtidstanker” som vi ikke kan stole

på? Må vi holde fast på det gode (det

sanne) og avvise all løgnen? En usann

profeti kommer fra en usann profet!

Både profetien og den falske profeten må

avvises. En kristenleder røper sine holdninger

i en bloggdebatt på ”Vårt Lands”

internettutgave: ”Profetier må ses på som

en oppfordring til å fortsette med det

gode arbeidet i Guds rike, men vi må

håpe på at profetene må være ydmyke og

innrømme at de ofte tar feil.” Vi spør:

Hvem tar feil? Hvordan kan de ofte ta

feil hvis de forkynner noe Herren selv

forteller dem at Han har til hensikt å

gjøre!

En annen innlegger i debatten skriver

rett ut: ”Profetene vil ofte gjøre seg

interessante ved å overdrive budskapene

og si ting som er samstemt

med det lytterne ønsker å høre”.

Snakker vi da om overgitte, omvendte

og ydmyke Herrens tjenere eller

omtaler vi

“På Israels tid hadde Gud

de samme problemene med

falske profeter som han

tydeligvis også har nå i den

siste tid. “

bløffmakere! Kanskje innlegget i ”Vårt

Land” som virkelig viser oss hvor galt

trosbevegelsen og Oase-bevegelsen har

utviklet seg, kommer fra en innlegger

med følgende budskap: ”Det å kalle

profetier for ”falske profetier” er forferdelig!

Er det ikke Guds vilje å frelse

Norge kanskje? La oss stå sammen i

stedet for å kritisere profetene. Det er

lett å være negativ og forkaste ting

man ikke forstår. Det krever ingen tro

og har ingen risiko knyttet til seg”.

Ennå en debatant skriver at vi må;

”Ro disse profetiene inn på et mer forståelig

spor”. Vi tillater oss å spørre.

Hvor mye hjelp skal mennesker måtte

gi en feilende og lite informert Gud

som tydeligvis ikke klarer å forutsi på

rett måte hva han selv har til hensikt å

utføre?

Den siste bloggeren vi gir spalteplass

til er en av de få fornuftige innleggene.

”Jeg har levd en stund, og vært med i

flere kristne sammenhenger. Også flere

Oase-stevner. En av de viktigste tingene

jeg har lært meg etter hvert er å skille tull

fra ikke-tull. Det er ikke alltid lett. Men

det går en eller annen magisk grense et

sted, der det som befinner seg på den

andre siden ikke kan kalles annet enn

tull”.

Hva har Gud å si?

Herren forandrer seg som kjent

ikke, slik at det han mente i fortiden

også er det han faktisk mener

i dag. På Israels tid hadde Gud

de samme problemene med falske

profeter som han tydeligvis også

har nå i den siste tid.

”Men Herren sa til meg: Løgnprofeter

profeterer i mitt navn.

Jeg har ikke sendt dem og

ikke gitt dem befaling og ikke

talt til dem. Løgnsyner, falske

spådommer, tom tale og sitt

hjertes svik profeterer de for

dere”, Jer. 14:14.

”Profetene profeterer løgn og

prestene styrer etter deres råd,

og mitt folk vil gjerne ha det

slik. Men hva vil der gjøre når enden på

dette kommer”? Jer. 5:31.

”Se, jeg kommer over de profetene som

bruker sin tunge og sier: Så sier Herren.

Se, jeg kommer over dem som bærer

fram løgndrømmer, sier Herren, som

forteller dem og fører mitt folk vill ved

sine løgner og ved sitt skryt. Jeg har

ikke sendt dem og gitt dem befaling, og

de gjør ikke dette foket noen gagn, sier

Herren”, Jer. 23:31.32.

”For så sier Herren, hærskarenes Gud,

Isreals Gud: La dere ikke narre av

profetene og spåmennene som er hos

dere…” Jer. 29:8.

”Så sier Herren: Ve over de dårlige profeter,

som følger sin egen ånd, og syner

som de ikke har sett”, Esek. 13:3.

”Vokt dere for de falske profeter! De

kommer til dere i fåreham, men innvendig

er de glupende ulver”, Matt. 7:15.

54 Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

55_calle_cs3.indd 54 31.08.2009 19:14:54


”Mange falske profeter skal stå

fram, og de skal forføre mange”,

Matt,.24:24.

”Mine kjære! Tro ikke enhver

ånd, men prøv åndene om de er

av Gud! For mange falske profeter

er gått ut i verden”, 1. Joh.

4:1

”Men den profet som i overmot

drister seg til å tale noe i mitt

navn som jeg ikke har befalt

ham å tale… den profeten skal

dø. Når det ord profeten taler

i Herrens navn, ikke skjer og

ikke går i oppfyllelse, da er det

et ord som Herren ikke har

talt. Det er et ord som profeten

i overmot har dristet seg til å

tale og du skal ikke frykte (ha

respekt for, akte, sette høyt eller anerkjenne)

ham”, 5. Mos. 18:20.22.

Ettertanke.

Er det bare de falske, usanne, selvproduserte

profetiene disse menighetenes medlemmer

er pliktige til å avvise? Har de

ikke også en plikt og et ansvar til å

advare mot, ta avstand fra og nekte å

lytte til personene som gang på gang

åpenbarer frukter som viser at de jukser,

lyver og bedrar Guds folk? Skal de igjen

og igjen inviteres til talerstolene på stevner

og store samlinger fordi de er populære

trekker mange mennesker med sitt

show? Er det uproblematisk at de hevder

å motta budskaper fra Gud, når det lett

kan dokumenteres at alt de holder på

med er hypnose, trolldom, åndemaning,

suggesjon og svindel? Å få mennesker til

å falle ved berøring, le ukontrollert eller

krabbe på gulvet og lage dyrelyder, var

show og underholdning på cirkus lenge

før metodene ble adoptert av kristne

menigheter og tillagt påvirkning av Guds

Ånd. Kristne ledere som flykter fra ansvaret

med å advare, vil en gang bli funnet

skyldige i manges forførelse. Å ikke

varsle en farlig ulykke som kan forårsake

at liv går tapt, er straffbart i Norge.

Hvordan ser Herren på dem som ikke

hindrer at mennesker mister det evige liv

på grunn av at de ikke vil eller tør advare

mot det som åpenbart er falske hyrder

som fører mange vill?

Mens Vi Venter nr. 55 2/2009

Hvordan påvirker falske

profetier folk?

Altfor mange selvutnevnte profeter

fører mange vill i dag. Manglende forståelse

og feilfortolkninger av bibelen

er en ting, men kanskje det verste

er alle de menneskelige omkostninger

dette har. Mange er endt opp i store

depresjoner etter å ha mistet sin

tro og sitt fundament. Noen prøver

andre menighetsfellesskap, men blir

igjen skuffet over menneskebehandlingen

og profetier om dem som slår

feil. Til slutt har mange mistet sin tro

fullstendig, blitt likeglade og har store

problemer med å åpne en bibel. Forskningsresultater

fra USA viser at 2/3 av

avhopperne fra religiøse sekter hadde

langvarige emosjonelle problemer, her

var også sektene vi beskriver i denne

artikkelen med. Dette er ikke tomme

påstander. Vi har møtt mange av dem,

og fått mange e-mails fra fortvilte mennesker.

Derfor er Bibelen først og

fremst opptatt av sannheten. ” Løgnprofeter

profeterer i mitt navn. Jeg har

ikke sendt dem……..”Jer.14:14.

55_calle_cs3.indd 55 31.08.2009 19:14:56

55


B-BLAD

En reise du aldri vil glemme,

bare spør de som har vært

der!

Vi planlegger avreise den 27 juni,

2010. Pris ikke fastsatt, men

den er alltid innen rimelighetens

grenser.

Reiserute, program og mer informasjon

fås ved henvendelse til

RETURADRESSE:

MENS VI VENTER

P.B.75

4291 KOPERVIK

Venne og spleisetur til Noas ark

og andre bibelhistoriske steder i

Øst-Tyrkia

Legbevegelsens egen Internettkanal

i Skandinavia !

* Bibelstudieserier

* Reisedokumentarer

post@mensviventer.no,

merk: reise, eller på

tlf. 93407755

Reiseleder er

Elin Haugvik Berglund

* Profetier og kirkehistorie

Området der Noas ark ligger

eies nå av private adventister.

Det planlegges ny scanning av

arken denne høsten eller til våren.

Resultatene vil bli offentliggjort i

Mens Vi Venter. Støtte til utgifter

i forbindelse med dette, samles

inn i disse dager.

Kontakt oss om du ikke allerede

har fått et brev om dette. Støtte

kan gis på konto 0540 0460851

merket: Noas ark.

Liker du å lage film og

programmer med Bibelsk

innhold? Vi er stadig interessert

i prosjekter fra andre

ivrige sjeler som kan legges

opp/linkes hos Bibel Kanalen.

På grunn av tidsmangel er

vi først og fremst ute etter

* Foredrag

produkter som allerede er

produsert/filmet.

Men sitter du med et bra kon-

www.bibeltv.no eller

sept og arbeidslyst hjelper vi

www.bibelkanalen.no

gjerne med filming/redigering.

56 Kontakt: Mens rebecca@bibeltv.no

Vi Venter nr. 55 2/2009

* Bruk helst firefox eller opera browser for best resultat.

55_calle_cs3.indd 56 31.08.2009 19:14:57

More magazines by this user
Similar magazines