Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

arcticspas.com

Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

Vedlikehold og behandling av spa

Ditt spa er produsert av materialer av høyeste kvalitet og sterkeste sort. Til tross for dette, er det din

egen forsiktighet og dine egne vedlikeholdsvaner som til slutt vil avgjøre hvor lenge ditt spa og dets

enkelte komponenter vil vare. Jevnlig vedlikehold med utgangspunkt i rådene i denne seksjonen, vil

hjelpe deg å beskytte din investering.

VIKTIG: Før du utfører noen form for vedlikehold av ditt spa, foreta en visuell inspeksjon for å

danne deg et inntrykk av hvilken forfatning det kan være i og om noe ser uvanlig ut. Hvis én eller flere

deler ser ut til å være skadet, løs eller borte, må du umiddelbart ta kontakt med din fabrikkautoriserte

forhandler.

Å tømme ut vannet gjennom sluken

Rester fra vaskemiddel og oppløste stoffer fra badedrakter og kjemiske stoffer vil gradvis samle seg i

vannet på ditt spa. Vanligvis vil vannet, etter omtrent tre til fire måneder, være vanskelig å balansere og

bør erstattes. Å dusje uten såpe før man går ned i et spa, eller å bare bruke skyllesyklusen når du vasker

badedrakten din, vil bidra til å redusere rester fra vaskemiddel i vannet. Skumproblemer har imidlertid

større sjanse for å være forårsaket av en opphopning av organiske forurensningskilder i ditt spa - for det

meste av kroppsoljer. Hvis du bruker ditt spa ofte med mye såpe, vil du trenge å skifte ut vannet oftere.

Vannet forfaller gradvis i kvalitet på grunn av opphopninger av ufiltrerbare forurensningskilder.

VIKTIG: Husk å skifte vann hver tredje eller fjerde måned.

For å tømme ditt spa:

1. Skru av strømmen ved å slå av sikringen i sikringsskapet.

2. Finn tappekranen, på utsiden av kabinettet til høyre for utstyrboksen. Fest den ene enden av en

hageslange til kranen, og sett den andre enden av slangen inn i et passende område for tømming.

(Alternativt kan man benytte hevert-prinsippet med en slange over kanten på karet til et lavereliggende

punkt med god drenering.

3. Åpne opp kranen ved å dreie på den store ringen på utsiden i motsatt retning av klokken. Ditt spa

vil tømmes ved hjelp av tyngdekraften.

Husk: Alle Arctic Spas® modeller vil tømmes gjennom sluket på gulvet. Utstyr som pumpen(e) og

varmekolben vil tømmes. Alle modeller vil etterlate seg en liten mengde vann i fotbrønnen. Det

som måtte være igjen av vann i rørene eller utstyret etter tømming, vil bare måtte fjernes hvis ditt

spa er i ferd med å fryse til.

4. Når ditt spa er tomt, undersøk spa-karet, og rens det slik det er foreskrevet.

5. Steng av kranen på sluket.

6. Fyll opp ditt spa igjen FØR du skrur på strømmen.

VIKTIG: Med gjenbruksfilter er det viktig å spyle filtrene ukentlig. Hver måned, og hver gang ditt

spa tømmes i forbindelse med rensing, rens filtrene grundig med “Filterrens”. (Med Arctic Spas®

MicroPure engangsfilter, er det bare å erstatte filteret når ditt spa er tømt, eller omtrent hver tredje

måned).

Filtreringssystem

Viktig: Bruk av klargjørere (Clarifiers) og skumhinder (Foam inhibitors) anbefales

ikke med Arctic Pure® engangsfilter!

19

More magazines by this user
Similar magazines