Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

arcticspas.com

Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

• Rens testcellene før og etter hver gang du har brukt dem.

• Ikke kast testprøvene i vannet på ditt spa.

• Når du tilføyer dråper av kjemiske stoffer fra settet (reagens) i testområdet, hold flasken vertikalt og

tilføy dråpene sakte for å være sikker på at du bruker riktig mengde.

• Reagensmiddelet bør byttes ut hvert år for å opprettholde testresultatenes nøyaktighet.

Grunnleggende kjemisk trygghet

Når du bruker kjemiske stoffer, les etikettene nøye og følg instruksjonene nøyaktig. Selv om kjemikalier

beskytter deg og ditt spa når de brukes riktig, kan de utgjøre en fare i konsentrert form. Respekter

alltid følgende retningslinjer:

• HOLD ALLTID KJEMISKE STOFFER UNNA BARNS REKKEVIDDE.

• BLAND ALDRI KONSENTRERTE KJEMIKALIER SAMMEN.

• RENS ALLTID NØYE EN BEHOLDER SOM ER BLITT BRUKT TIL Å BLANDE KJEMI-

KALIER, ETTER BRUK.

• RENS ALLTID EN TOM BEHOLDER FOR KJEMISKE STOFFER, FØR DEN KASTES.

• Mål nøyaktig opp de mengdene som er oppgitt. Ikke påfør ditt spa overdose. Den nødvendige

mengde vil variere etter vannforholdene, de indikerte mengdene er bare retningsangivende.

• Oppbevar kjemikalier på et kjølig, tørt og godt luftet sted.

• Hold alltid kjemiske beholdere lukket når de ikke brukes.

• Ikke pust inn avgass eller tillatt at kjemikalier kommer i kontakt med øyne, nese eller munn. Vask

hendene umiddelbart etter bruk.

• Følg nødinstruksjonene på produktets etikett i tilfelle stoffene skulle komme i kontakt med øyne,

nese eller munn.

• Røyk aldri i nærheten av kjemikalier. Noen stoffer kan være veldig brannfarlige.

• Ikke lagre noen kjemikalier i utstyrsrommet til ditt spa.

Å tilføre kjemiske stoffer til ditt spa

De fleste kjemikalier (ikke inkludert de som løser seg opp sakte) kan has direkte i ditt spa mens

pumpen(e) pumper på høy hastighet, i minst 10 minutter.

VIKTIG NÅR MAN BRUKER ARCTIC PURE® BOOST ELLER FORFRISKENDE BEHANDLING

MERK: Etter å ha behandlet ditt spa med superklorering eller andre kjemiske stoffer, la dekselet

være åpent i minst 20 minutter, slik at oksidasjonsgassen får lufte seg. En høy konsentrasjon av innestengt

oksidasjonsgass, som kan oppstå når vannet plutselig tilføres kjemiske stoffer (ikke daglig

hygiene), kan etter hvert forårsake misfarging eller forfall av vinylet på dekselets bunn. Denne typen

skade regnes som kjemisk misbruk og dekkes ikke av garantien.

Arctic Pure ® program for vedlikehold av vann

Ved å følge Arctic Pure ® programmet for vedlikehold av vann, vil du spare tid og frustrasjon, og sikre

et klart og rent vann i ditt spa.

Fjern overflødige mineraler

Nesten alt springvann inneholder mineraler som kalsium, kobber, jern, magnesium og sodium, og

24

More magazines by this user
Similar magazines