Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

arcticspas.com

Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

Startprosedyre:

1. Legg brikkene i den flytende dispenser og åpne opp til setting 4.

2. Tilsett 100 gram Arctic Pure ® Refresh per 1500 liter vann.

3. Tilsett 14 gram Arctic Pure ® SpaBoost per 1000 liter vann.

4. Test klornivået. Med én gang nivået viser seg å være ideelt (1-3 ppm), snu tablettdispenseren ned

til 1 - 2 (mer eller mindre, avhengig av hvor mange som bader).

5. Start Boost Filtration-modus for å sirkulere de kjemiske stoffene, og bruk ikke ditt spa før minst

to timer etter at modusen er ferdig.

Merk: Ovennevnte eksempel er for et spa uten ozonsystem. Hvis ditt spa er utstyrt med et ozonsystem,

ta kontakt med din forhandler for å få informasjon om riktig klornivå.

Hver uke:

1. Sett brikkene i den flytende dispenseren og nullstill settingen hvis nødvendig.

2. Tilsett 100 grams of Arctic Pure ® Refresh per 1500 liter vann.

3. Vent minst en time, og tilsett 14 grams Arctic Pure ® Best Defence per 1000 liter vann.

Viktig: Arctic Pure ® Refresh fører til betydelig reduksjon av pH og TA. En time etter at Arctic

Pure ® Refresh er blitt tilsatt, bør du teste og tilpasse TA og pH etter behov.

Bromsystem:

Merk: Hvis du planlegger å bruke ditt nye spa med én gang, må Peak Boost tilsettes først. Følg instruksjonene

for å tilsette Peak Boost fra denne siden.

1. Fyll flytende dispenser med brikker, og åpne til setting 7.

2. Tilsett 100 grams Arctic Pure ® Refresh per 1500 liter vann.

3. Tilsett 35 gram Arctic Pure ® Peak Boost per 1000 liter vann, for å opprette et bromlager.

4. Test bromnivået. Så snart nivået er innenfor det ideelle (3-5 ppm), vend tablettdispenseren ned

til 2 eller 3 (mer eller mindre, avhengig av hvor mange som bader).

Merk: Ovennevnte eksempel er for et spa uten ozonsystem. Hvis ditt spa er utstyrt med et ozonsystem,

ta kontakt med din forhandler for å få informasjon om riktig klornivå.

Hver uke:

1. To ganger i uken må du teste og justere TA, pH og nivået på klor og brom.

I tilfeller hvor kildevann har ekstremt høye mineraler (slik som noen typer brønnvann), tilsett 14

gram Arctic Pure ® Best Defence per 1000 liter vann hver uke.

Viktig: Arctic Pure ® Refresh fører til betydelig reduksjon av pH og TA. En time etter at Arctic

Pure ® Refresh er blitt tilsatt, test og juster TA og pH etter behov.

Bruk av klargjørere (Clarifiers) og skumhinder (Foam inhibitors) anbefales ikke med

Arctic Pure ® engangsfilter!

Kjemikaliedosene i denne manualen er KUN veiledende. Konsultér ALLTID

produktets etikett for presise instruksjoner.

VIKTIG: Kjemiske mengder som er oppgitt i denne håndboken er KUN for referanse.

Se ALLTID på produktmerkingen for nærmere opplysninger.

27

More magazines by this user
Similar magazines