Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

arcticspas.com

Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

Innhold

Viktige sikkerhetsinstruksjoner............................................................ 4

Hypertermi (overoppheting)................................................................. 6

Internasjonal Opplysninger for Spa ................................................... 7

Instruksjoner for installasjon.............................................................. 8

Elektriske Oppysninger ..................................................................... 9

Instruksjoner for elektrisk installasjon............................................... 9

Startprosedyrer ................................................................................... 10

Fusion dysesystem.......................................................................... 11

Venturi-kontroller ............................................................................... 11

Arctic Chiller .................................................................................... 11

Jetsystemet ........................................................................................ 12

Kontrollpanelet................................................................................... 13

Vedlikehold og behandling av spa...................................................... 19

Vedlikehold av vann........................................................................... 23

Vanlige problemer med vann i spa ~ Årsaker & tiltak........................ 28

Løsning på problemer med spa ......................................................... 30

FORBEHOLD!

Angir en situasjon der

det kan oppstå skade

på utstyr eller materiale.

FARE!

Angir skaderisiko.

3

ADVARSEL!

Gir informasjon av

avgjørende betydning

Les og følg alle

instruksjoner

Det er viktig å

informere nye

brukere av badet

om FARER, FORBE-

HOLD OG ADVARSLER

beskrevet i denne

manualen før de

bruker et spa

More magazines by this user
Similar magazines