Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

arcticspas.com

Internasjonal Bruksanvisning - Arctic Spas

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

VIKTIG!

Denne manualen er

skrevet for å forsikre om

riktig bruk og installasjon

av ethvert Arctic

Spa. Enhver modifikasjon

av prosedyrene beskrevet

ovenfor kan føre til at

din garanti blir ugyldiggjort.

Vær vennlig og

les denne manualen for

å unngå unødvendig

skade på ditt spa og ditt

utstyr.

LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE

Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, må grunnleggende sikkerhetsregler

alltid følges, inkludert:

1) ADVARSEL: Ikke bruk badet hvis strømkabelen er skadet.

2) ADVARSEL: For å redusere skaderisiko, la ikke barn bruke dette produktet, med mindre de er

strengt bevoktet hele tiden.

3) FARE: Drukningsrisiko. Man må være ekstremt forsiktig for å unngå at barn bruker badet uten

tillatelse. For å unngå ulykker må man forsikre seg om at barn ikke kan bruke badet med mindre de

overvåkes hele tiden.

4) FARE: Skaderisiko. Dekslene foran innsugene i fotbrønnen av badet er tilpasset den vannmengden

som pumpes gjennom systemet. Skulle det være behov for å erstatte dekslene eller pumpen,

vær sikker på at vannstrømmen og dekslene blir tilpasset hverandre. Bruk aldri det badet

hvis dekslene mangler eller er ødelagt. Ta kontakt med din lokale forhandler for å få

hjelp til å velge et nytt deksel som passer.

5) FARE: Risiko for elektrisk støt. Installer badet minst 1.5m, fra alle metalloverflater.

Som et alternativ, kan et bad installeres innen 1.5m fra metalloverflater, hvis

hver metalloverflate er permanent tilknyttet hverandre av en minst 6mm2 solid

kobberfører festet til jordingens wirefeste på siden av koblingsboksen inne i badet.

6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Alle kontroller og annet elektrisk utstyr som er

tilgjengelige fra badet tillater maksimalt 12vdc. Tillat ikke noe elektrisk utstyr som

ikke har styrke på 12vdc eller mindre innen en radius på 1.5m fra badet.

7) ELEKTRISK UTSTYR: Det elektriske utstyret for dette produktet må

inkludere en passende kontakt eller bryter. Frakoblingen må være umiddelbart

tilgjengelig og synlig for den som befinner seg i badet, men må være installert

minst 1.5m fra vannet i badet.

8) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade:

a) Vannet i et massasjebad bør aldri overstige 40°C. Vanntemperaturer mellom

38°C og 40°C regnes som trygge for en frisk voksen. Lavere vanntemperaturer

anbefales for unge barn og når man bruker badet i mer enn 10 minutter.

b) Ettersom for høye vanntemperaturer ofte kan forårsake fosterskade under de

første månedene av en graviditet, bør gravide eller kanskje gravide kvinner

begrense vanntemperaturene til under 38°C. Hvis du er gravid, ta kontakt med

din lege før du bruker ditt spa.

4

More magazines by this user
Similar magazines