5Villrein og menneskelige forstyrrelser - NINA

nina.no

5Villrein og menneskelige forstyrrelser - NINA

7 Hovedutfordringer

Man kan stå støtt med begge beina på jorda, men et byggverk på to pilarer er ikke spesielt stabilt. I

løpet av ViSa - prosessen har rådgivningsgruppa blitt enige om fem pilarer som forvaltningen av norske

villreinfjell skal stå på i fremtiden. Hovedutfordringen er at vi lykkes med å forankre samtlige

pilarer slik at byggverket står støtt. Tilrådningene om ulike problemfelt i de etterfølgende kapitlene

i temaheftet representerer ulike initiativer og strategier for hvordan vi kan få til dette.

Villrein og Samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell. NINA Temahefte 27

45

45

More magazines by this user
Similar magazines