1 Utarbeide 2 Implementere 3 Forvalte Kvalitetssikre - Semicolon

semicolon.no

1 Utarbeide 2 Implementere 3 Forvalte Kvalitetssikre - Semicolon

EIER

INPUT

Mandat

STYRING HENSIKT

DELPROSESS

RESSURSER

Mandat

Definere formål

1.2.1

Utarbeidelsesansvarlig

Lover, forskrifter

og regler

Identifisere

interessenter og

målgruppe

Arbeidsgruppe

1.2.2

Definere

anvendelsesområde

1.2.5

Kvalitetsansvarlig

Definere behov

og krav

1.2.3

Velge

ambisjonsnivå

Brukere/

interessenter

1.2.6

Definere og

avgrense

fagområde

1.2.4

Definere

kvalitetskriterier

Definere egenskapene ved sluttproduktet:

Å ha identifisert, avgrenset og definert hvilke

egenskaper sluttproduktet skal inneha.

1.2.7

OUTPUT

Egenskaper ved

sluttproduktet

More magazines by this user
Similar magazines