XI 26 1949 - SSB

ssb.no

XI 26 1949 - SSB

Innhold:

Innledning

Side

11

1. Bygningsfagene

A. Omfanget s. 15, B. Organisasjons- og tariff-forhold s. 16, C. Time-

15

fortjenesten s. 18, D. Fortjenesten i ulike aldersgrupper s. 24, E. Alderssammensetningen

s. 25, F. Tilgangen på læregutter s. 27, G. Fortjenestespredningen

s. 28.

Tabell 1. Alle bedrifter. Gjennomsnittlig timefortjeneste 29

• 2. Fortjenesten i de ulike organisasjonsgrupper 31

g 3. Timefortjenesten ved bedrifter av ulik størrelse 33

• 4. Timefortjenesten i ulike størrelses- og organisasjonsgrupper 34

g 5. Fortjenesten i de ulike landsdeler 35

• 6. Fortjenesten i forskjellige distrikter 37

g 7. Fortjenesten i Oslo, Bergen og Trondheim i de forskjellige

organisasjonsgrupper 39

g 8. Timefortjenesten i de ulike aldersgrupper 40

g 9. Fordelingen av voksne arbeidere på fortjenestegrupper 41

g 10. Fordeling etter stipulert timelønn 47

2. Trehusfabrikker og forskallingsplatefabrikker

I. Trehusfabrikker. A. Omfanget s. 48, B. Organisasjons- og tariffforhold

s. 48, C. Timefortjenesten s. 49, D. Fortjenestespredfingen

s. 50.

II. Forskallingsplatefabrikker s. 50.

48

Tabell 1. Alle bedrifter. Gjennomsnittlig timefortjeneste 51

g 2. Fortjenesten i de ulike organisasjonsgrupper 52

• 3. Fordelingen av voksne arbeidere på fortjenestegrupper 54

3. Bygningsplatefabrikker

A. Omfanget s. 55, B. Organisasjons- og tariff-forhold s. 55, C. Timefortjenesten

s. 56, D. Fortjenestespredningen s. 58.

55

Tabell 1. Alle bedrifter. Gjennomsnittlig timefortjeneste 59

• 2. Fortjenesten i de ulike organisasjonsgrupper 60

• 3. Timefortjenesten i ulike aldersgrupper 61

g 4. Fordelingen av voksne arbeidere på fortjenestegrupper 62

4. Trevarefabrikker

A. Omfanget s. 63, B. Organisasjons- og tariff-forhold s. 63, C. Timefortjenesten

s. 65, D. Fortjenesten i de ulike aldersgrupper s. 67, E. Fortjenestespredningen

s. 68.

63

Tabell 1. Alle bedrifter. Gjennomsnittlig timefortj eneste 69

• ' 2. Fortjenesten i de ulike organisasjonsgrupper 70

g 3. Fortjenesten for arbeidere som lønnes etter Bygningsindustriarbeiderforbundets

tariff 72

More magazines by this user
Similar magazines