Last ned - Safe

safe.no

Last ned - Safe

Konferansen

Lenker til presentasjonene

FARLIG FREKVENS

Om støy og vibrasjon i arbeidsmiljøet

Sandnes, Hotel Residence 5. og 6. mai 2010

NORSK FLYGERFORBUND

- Norwegian Airline Pilots Association -


Åpning ved Helge Anonsen, leder Norsk Flygerforbund

Og Roy Erling Furre, 2. nestleder SAFE


Ljudnivåmätningar i Superpuma,

Hkp 10

Dr PA Hellström

Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion

’Arni Ingvarrson, forsker

A2Zound SEMCON

http://www.safe.no/dokumenter/Ljudnivåmätningar%20i%20Superpuma%20Hkp%2010.pdf


Vad har Svenska Försvarsmakten gjort

under 10 år för att förbättra för piloter och

tekniker inom flygverksamheten när det

gäller buller och vibrationer?

Vilka krav och mål vi har inför framtiden?

Dr PA Hellström

Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion

’Arni Ingvarsson, forsker

A2Zound SEMCON

http://www.safe.no/dokumenter/Vad%20vi%20gjort%20de%20senaste%2010%20åren%20för.pdf


Hur kan man mäta hörsel?

dosent Ann-Christin Johnson,

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

http://www.safe.no/dokumenter/Hörselmätning%20Stavanger%2020101.pdf


http://www.safe.no/dokumenter/Ototox%20Stavanger%202010.pdf

Ototoxiska ämnen.

Kemikalier och

läkemedel som påverkar

hörseln.

Dosent Ann-Christin Johnson,

Karolinska Institutet,

Stockholm, Sverige


Petroleumstilsynets oppfølging av

støyutsatte grupper.

Overingeniør Ola Kolnes

Petroleumstilsynet

http://www.safe.no/dokumenter/Ola%20Kollnes%20Ptil%20SAFE-seminar.pdf


TINNITUS

Med ulyd i øret. Ny behandling for tinnitus.

Teknologisk utvikling av hørsels-hjelpemidler

Carsten Tjell, overlege, dr.med.

ØNH-avdelingen

Sørlandet Sykehus, Arendal

http://www.safe.no/dokumenter/Tinnitus,%20Carsten%20Tjell%20%20Sandnes%202010.pdf


Vurdering og kontroll av

skadelig hånd-armvibrasjon

Kristian Gould, PhD, Statoil

http://www.safe.no/dokumenter/Vurdering%20og%20kontroll%20av%20skadelig%20hånd-armvibrasjon.pdf


http://www.safe.no/dokumenter/Jan%20Ivar%20Kåsin%20FF2.pdf

Hvilke helseskader gir helkroppsvibrasjon?

Kartlegging av

helikopterpiloters arbeidsmiljø.

Jan Ivar Kåsin, forsker

Flymedisinsk Institutt,

Universitet i Oslo


Forskriftenes krav til

heleovervåkning av støy - og

vibrasjonseksponerte.

Ingrid Sivisund Mehlum,

overlege

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

http://www.safe.no/dokumenter/Helseovervåkning%20-%20støy%20og%20vibrasjon%2005.05.10.pdf


Fornuftige barrierer eller

barrierer mot fornuften?

Tore Tjelmeland, stipendiat

Universitetet i Bergen

http://www.safe.no/dokumenter/Fornuftige%20barrierer%20eller%20barrierer%20mot%20fornuften.pdf


www.mssandnes.no


Vi som gjør jobben:

Med 900 hestekrefter mot ørene.

John Kristoffersen,

Human Performance,

Norsk Flygerforbund

http://www.safe.no/dokumenter/Med%20900%20hk%20mot%20ørene%202.pdf


Helikopterpiloter og larmskade. Den lange

og farefulle veien i rettsapparatet. Fra

Tingrett til Høyesterett.

Advokat Bent Endresen,

SAFE

http://www.safe.no/dokumenter/Bent%20støyseminaret%20mai.pdf


Vi som gjør jobben:

Verktøy med ekstrem støy og vibrasjon.

Unii eva Olden og Svenn Ingvaldsen

Operatører BIS Industrier


www.silencer.no


Forstyrrende lyd.

Gir kontorlandskap bedre kvalitet

og effektivitet.

Førsteamanuensis

Knut Inge Fostervold

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

http://www.safe.no/dokumenter/kontorlandskap-Sandnes.pdf


HØRSELVERN:

En effektiv barriere mot støy?

Frank Lemstad,

Sinus AS

http://www.safe.no/dokumenter/Sinus%20Farlig-frek-Hørselvern-v3-Sinus.pdf


Støymålinger med iPhone og lignende

Petter A. Haver, Magnus Ognedal

Sinus

http://www.safe.no/dokumenter/PAH%20&%20MO,%20Sinus%20AS%20-%20Målinger%20med%20smarte%20telefoner%202010.pdf


Vi som gjør jobben;

Støy og Vibrasjoner i

Helikoptre - En kalkulert

risiko?

Jørgen Staffeldt,

helikopterpilot

CHC Helicopters

http://www.safe.no/dokumenter/Støy%20og%20vibrationer%20i%20helikoptere3SAFE.pdf


Dialog med salen


Dialog med salen


Dialog med salen


Tanker om videre

oppfølging av luftfartens

støy- og vibrasjonsproblemer

.

Torkjell Vik, seniorrådgiver

HMS&K,

Luftfartstilsynet

http://www.safe.no/dokumenter/Torkjell%20Vik%20HMS-pres-sandnes.pdf


Verdsetter vi sansen høyt nok? Hva

er dyrt i forhindring av skader?

Halvor Erikstein

Sertifisert yrkeshygieniker /

Organisasjonssekretær

SAFE

http://www.safe.no/dokumenter/Halvor%20Erikstein%20Verdsetter%20vi%20sansene.pdf


Dialog med salen

Faglig sekretær Sikkerhetsforum, Angela Ebbesen

www.ptil.no/sikkerhetsforum


Vi som gjør jobben: Med headset

på ørene dagen lang.

Om arbeid i støyende

prosessområder.

Prosesstekniker Magne Birkedal –

Valhall, BP

http://www.safe.no/dokumenter/Magne%20BirkedalFarlig%20frekvens.pdf


Fra ristende bråkemaskiner, til

støy- og vibrasjonsfri boreslamsbehandling

Geir Eikeland,

Cubility

http://www.safe.no/dokumenter/Farlig%20frekvens.pdf


Fra belastende håndverkstøy

til vibrasjons- og støysvakt

slipe-, file- og kutteverktøy.

Stuart Cohn,

Safety Tools As

http://www.safe.no/dokumenter/Safety%20tools_English.pdf


Ny forskning på

avanserte hørselsvern

Olav Kvaløy, forsker

SINTEF IKT

http://www.safe.no/dokumenter/Ny%20Forskning%20på%20avanserte%20hørselsvern_OKApril2010.pdf


Dialog med salen

Fagleder helse og arbeidsmiljø, Sigvart Zachariassen, Petroleumstilsynet


http://www.safe.no/dokumenter/A2Z-PS-10-005.pdf

Krav på kommunikationssystem inom

svenska försvaret

’Arni Ingvarsson, forsker

A2Zound SEMCON

Sverige


INKLUDERENDE ARBEIDSLIV.

HVORDAN TILRETTELEGG FOR

STØYSKADDE ?

Elin Bergsholm, rådgiver

NAV Arbeidslivsenter Rogaland

http://www.safe.no/dokumenter/Tilrettelegging%20for%20støyskadde%2006.05.10.pdf


Tore Tjelmeland, UiB. Asle Hansen, Dagbladet


Ebba Wergeland, Arbeidstilsynet. Angela Ebbesen, Petroleumstilsynet. Elin Bergsholm, NAV


Møteleder Roy Erlig Furre, SAFE


SAFE konferansekomite

Anja Fjelde, Nils Petter Rønningen, Anita Fløisvik


Programkomite; John Kristoffersen og Halvor Erikstein


David Michaels er

den

nye sjefen for det

amerikanske

arbeidstilsynet OSHA.

http://www.defendingscience.org/Doubt_is_Their_Product.cfm

Protecting Americas Workers Act-Modernizing OSHA Penalties: David Michaels

http://www.youtube.com/watch?v=UJdz2BYevio


SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse

”Åpent lende”.

Hotel Residence, Sandnes 6. - 7. og 8. mai 2008

Del 1 ”Kjemisk helsefare – eksponering og tiltak”

Del 2 ”To sider av samme sak – turbin- og hydraulikkoljer

innen luftfart og petroleumsindustri”

Presentasjonene fra konferansen kan lastes ned fra;

http://www.safe.no/news.cfm?id=198136

2008


SAFE HMS konferansen 5. – 6. mai 2009

Hvor går grensen?

En konferanse om helse og sikkerhet ved skiftarbeid,

arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering.

Presentasjonene fra konferansen kan lastes ned fra;

http://www.safe.no/news.cfm?id=237253

More magazines by this user
Similar magazines