magasinnr 2 2012 - Konsum Gruppen Norge AS

konsumgruppen.no

magasinnr 2 2012 - Konsum Gruppen Norge AS

KGN

agasin

nr 2 2012

1

KGN Magasin Nr. 2 2012


2

Til alle medlemmer,

samarbeidspartnere og bransjekollegaer

Det sies at intet tre kan vokse inn i himmelen!

Salgsutviklingen i Konsum Gruppen ser ikke ut til å ta hensyn til dette gamle ordtaket. Konsum

Gruppens medlemmer har hittil i år gjort innkjøp og benyttet KGNs grossister mer enn noen gang

tidligere. I vår bransjens ulike fora og samlinger, får vi stadig spørsmålet: Hva er det Konsum

Gruppen gjør som ikke de andre gjør? Mye av svaret ligger i totalpakken og helheten Konsum

Gruppen tilbyr sine medlemmer, samt at viljen og evnen til vekst i markedet alltid er hovedfokus.

PROSJEKT VEKST

Er en annen årsak til Konsum Gruppens positive utvikling i

markedet. Prosjekt vekst fase 1 er forbi, og er med på å understreke

hvorfor akkurat Konsum Gruppen opplever den

veldige veksten i markedet. Prosjektets klare, tydelige og definerte

mål var å rekruttere nytt volum og nye medlemmer

som ikke handlet på våre avtaler og ikke hadde et kundeforhold

til ASKO. Med god planlegging, godt forankrede strategier

i KGN og ASKO, har vi jobbet målbevisst og nådd prosjektets

rekrutteringsmål.

Prosjekt vekst fase 2 er i gang, i denne fasen skal prosjektet

fokusere på økt innkjøp i særlig konkurranseutsatte varegrupper.

Varegruppene det fokuseres på er NONFOOD, FER-

SKT KJØTT og VIN/BRENNEVIN levert over ASKO grossistene.

Jeg håper dette fokuset vil bidra positivt for alle medlemmer

i KGN, og at medlemmene ser fordelene med en bedre innkjøpsstruktur

og fordelen ved å handle mer planlagt. Vi jobber

for et felles mål og vi motiveres hver dag for å gjøre din hverdag

enklere.

KGN FOOD SHOW 2012

Ble tidligere i år arrangert på 7 destinasjoner og mange medlemmesbedrifter

fant det interessant å bruke noen ettermiddagstimer

med fokus på strukturert innkjøp fra Konsum

Gruppens samarbeidspartnere.

KGN FOOD SHOW 2012 satset på et bredt faglig program og

alle ideverkstedene var satt opp med temaer alle medlemmer

KGN Magasin Nr. 2 2012

kunne ta med hjem til sin bedrift - å ta det i bruk med det

samme. De som deltok på ideverkstedene fikk god uttelling

på et høyt faglig nivå.

Konsum Gruppen og våre samarbeidspartnere opplevde et

tydelig engasjement og er glade for alle kontakter som ble

etablert og relasjoner KGN FOOD SHOW førte med seg. Jeg

håper alle får uttelling for tiden dere investerte på KGN FOOD

SHOW 2012 og at dere og mange flere vil delta i 2013.

ÅRETS MEDLEMSBEDRIFT

Passer godt i KGNs intensjon om å være aktivt til stede og gi

alle medlemmer oppmerksomhet i hverdagen.

Oppmerksomhet og tilstedeværelse er to av våre kjerneverdier,

og vi vil at det skal oppleves som et fortrinn å være

medlem i Konsum Gruppen. Gjennom godt samarbeid utvikles

medlemsforståelse og deretter lojalitetsforståelse, begreper

som KGN er opptatt av at våre medlemmer skal forstå.

Lojalitetsforståelse er avgjørende for at alle medlemmer skal

oppnå det beste for sin bedrift gjennom Konsum Gruppens

avtaleverk. Lojalitesforståelse og lojalitatutøvelse gir økt forutsigbarhet,

økt verdiskapning og økt lønnsomhet. En slik

forståelse har vi funnet hos de fire medlemsbedriftene som

er nominert til KGN Årets Medlemsbedrift 2012.

Les mer på side 6.

Espen Wasenius

Direktør Drift | Marketing | Utvikling


INNHOLD

2. Leder

3. Ord fra Adm. Direktør

4. Kjedestyrt innkjøp

6. Årets medlemsbedrift

8. Nytt fra hovedkontoret

9. Kontakter

10. KGN Food Show 2012

13. En viktig samarbeidspartner for ASKO

16. Prego – Vær så god

18. Maxi Catering – Full fart i sør

21. Vaasan – Din løsningsleverandør

22. Arcus – Vin & Brennevin

24. Norske vandrerhjem

26. LYST Bar & Restaurant, Ålesund

28. NorefjellHytta – Alpehytte midt i

alpinanlegget

34. Rekruttering til Kokk- og servitørfaget

38. Jæren Smak

42. Inpublish - Informasjonsflyt og

kommunikasjon

46. Culina – Utnytter du avtalen?

48. TINE PARTNER – Ny samarbeidsavtale

49. KGN Brosjyre

Ansvarlig redaktør: Espen Wasenius

Design & grafisk produksjon: Inpublish AS

Opplag: 6000 stk

Konsum Gruppen Norge AS

Østkilen 5 I 1621 N-GRESSVIK

Tel: +47 69 31 28 00 I Fax: +47 69 31 28 01

E-post: post@konsumgruppen.no

www.konsumgruppen.no

Følg oss på

www.facebook.com/konsumgruppen

KONSUM GRUPPEN NORGE

= KJEdEStyRt iNNKJøP!

Ved å ha dyktige mennesker med riktige holdninger,

gjøre de riktige tingene, jobbe hardt og ha det morsomt

- har vi lykkes med å skape et solid produkt. Lønnsomhet

ikke bare for våre partnere og for bedriften –

men aller mest for våre medlemmer. Konsum Gruppen

er stolt over sine flere tusen medlemmer, disse har

forstått hensikten med deltagelse i en profesjonell

innkjøpskjede og får sin del av gevinsten. Som leder

må jeg få takke alle som har vist oss tillit og medlemsforståelse.

Jeg lover at vi skal stå på videre, dag etter

dag skal vi jobbe for at våre medlemmer skal kjenne

den trygghet og tilfredsstillelse de fortjener som medlemmer

i Konsum Gruppen Norge AS.

Med den beste hilsen

Arild Sten Larsen

Administrerende Direktør

3

KGN Magasin Nr. 2 2012


4

Siden etableringen av selskapet i

2000 har vi opplevd en svært positiv

utvikling. Vi er stolte av å kunne tilby

noen av markedets beste betingelser

på varer og tjenester din virksomhet

har behov for hver dag.

Konsum Gruppen er aktivt tilstede i markedet,

og vi bygger vår tilstedeværelse på en

enkel visjon:

• Aktivt tilstede i markedet

• Bygge relasjoner

• Tett samarbeid med partnerne

(medlemmer og leverandører)

• Tilby gode betingelser

• Synliggjøre besparelse

• Oppnå tillit

• Oppnå medlemsforståelse

• Oppnå lojalitet

I tider hvor mange er svært opptatt av hva

man bruker sine penger til, synes vi det er

viktigere enn noen gang å gi våre medlemmer

oppfølging. Her gjør våre regionsjefer

og samarbeidspartnere en viktig jobb

hver dag. Vi er opptatt av å finne frem til

gode løsninger og selgende produkter fra

alle våre samarbeidspartnere – som kan gi

medlemmene mulighet for god inntjening

og økonomisk trygghet.

LOJALitEtSPROGRAM

Leverandør

COCA-COLA (f.r: 22%)

HANSA BORG EGET-MINERALVANN (f.r: 22%)

MACK BRYGGERI MINERALVANN (f.r: 14%)

ASKO “Givende KGN Partner kjøp”

GULLBONUS “Asko givende KGN partner kjøp”

STORCASH

ASKO BEDRIFTSKORT

TINE DIREKTE

SJØMATGROSSISTENE

KØLTZOW

MASKE GRUPPEN

MASKE GRUPPEN “givende KGN Partner kjøp”

NORENGROS

NORENGROS “givende KGN Partner kjøp”

LUBECO (kjøp over 500` årlig gir 7% (f.r:15%)

BAMA

MEUM FRUKT & GRØNT

HENNIG-OLSEN IS

DIPLOM IS

CULINA

AGA

KGN Magasin Nr. 2 2012

Kjedestyrt innkjøp

Konsum Gruppen Norge as, er en ledende innkjøpskjede innenfor

storhusholdning, servicemarkedet og bedriftsmarkedet generelt.

100`+ gir

30`+ gir

100`+ gir

300`+ gir

1 000`+ gir

100`+ gir

50`+ gir

200`+ gir

100`+ gir

100`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

30`+ gir

100`+ gir

100`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

20`+ gir

25`+ gir

Konsum Gruppens Lojalitetsprogram

gir inntil 9% årlig lojalitetsbonus.

Mange av våre medlemmer viser stor grad

av lojalitet, noe som er svært lønnsomt.

Lojalitet bidrar til økt forutsigbarhet, det

gir dine kunder et bedre tilbud, du kan

kalkulere med økt verdiskapning og bedre

oppfølging av våre samarbeidspartnere.

Alle nevnte momenter har vi satt sammen i

KGNs Lojalitetsprogram.

Dette er en avtale våre medlemmer kan

tegne i tillegg til sitt medlemskap i Konsum

Gruppen. Utbyttet det enkelte medlem får

avhenger av lojalitetsgrad og kjøpsvolum.

Vil du vite mer om vårt lojalitetsprogram,

kontakt en av våre Regionsjefer. Avtal et

møte og få en gjennomgang av ditt innkjøp,

kanskje din innkjøpsprofil passer til vårt lojalitetsprogram?

Vi vil være best på innkjøp!

Konsum Gruppen er opptatt av medlemmenes

økonomi. Totalpakken og helheten

Konsum Gruppen tilbyr sine medlemmer,

er viktige perspektiver i forhold til de

muligheter det ligger i strukturert innkjøp

hos våre grossister.

Konsum Gruppen investerer i nytt dataverktøy

for å sikre bedre kvalitet på

alle oppfølgingsbesøkene hos kjedens

6 %

6 %

6 %

4 %

1 %

3 %

2 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

1 %

3 %

3 %

2 %

2 %

3 %

3 %

150`+ gir

50`+ g

150`+ gir

500`+ gir

1 500`+ gir

500`+ gir

200`+ gir

200`+ gir

100`+ gir

80`+ gir

100`+ gir

80`+ gir

60`+ gir

200`+ gir

200`+ gir

100`+ gir

100`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

KGN Partnere over ASKO Grossistene

Stabburet, Sca, Vaasan, Antons Nærbakst, Unil, Ecolab, Lantmannen AXA, Lantmannen, Lilleborg, Duni, Bakers, Spis, Marexim, Vestfold Fugl, Baxt,

Kraft Foods, Joh.Johannson, Findus, Norrek, Georgia-Pacific, Rieber Toro, Unilever, Nidar, Haugen-Gruppen, Prior, Mills, Norsk Polar, Roar Stang

Kjøtt, Andersens, Finsbråten, Matbørsen, Olaf Ellingsen, Ideal Wasa, Krone, Sætre Kjeks, Fiskeeksperten, Engelsviken Canning, Huhtamaki, Brødr

Remø, Gilde, Kavli/Q-Meieriene

KGN Partnere over Maske og Norengros

Duni, Sca, Huhtamaki, Georgia-Pacific, Andersens, Lilleborg og Ecolab

7,5 %

8 %

8 %

6 %

1,5 %

6 %

4,5 %

4,5 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

4,5 %

4,5 %

3 %

3 %

4,5 %

4,5 %

medlemsbedrifter. På denne måten viser

Konsum Gruppen vilje og evne til å gjøre

din hverdag enklere. Det vil gi mange medlemmer

nye muligheter og et målbevisst

forhold til sine innkjøp.

Vi tar fremtiden på alvor!

Vi vet at oppmerksomhet overfor medlemmene,

oppfølgingen og våre betingelser er

det som betyr noe.

Konsum Gruppen skal være aktivt tilstede

i din hverdag. Vi lover å øke tjenesteproduksjonen

og yte bedre service på alle oppfølgingsbesøk

i din bedrift.

Konsum Gruppen må være den drivende

kraften i innkjøpssamarbeidet og legge

forholdene tilrette for vekst på den enkelte

varelinje og de ulike varegruppene.

Konsum Gruppen skal i fremtiden være

den koordinatoren eller controller som

påser at alle avtaler om innkjøp blir fulgt.

Alle må gjøre en bedre jobb.

Konsum Gruppen setter synliggjøring,

produktutvikling og kunnskapsdeling på

sin agenda.

300`+ gir

100`+ gir

300`+ gir

750`+ gir

2 000`+ gir

750`+ gir

300`+ gir

300`+ gir

150`+ gir

120`+ gir

150`+ gir

120`+ gir

100`+ gir

350`+ gir

350`+ gir

150`+ gir

150`+ gir

100`+ gir

100`+ gir

Vi ønsker å være den beste på INNKJØP

for din bedrift.

Kjøp pr.år Årsbonus Kjøp pr.år Årsbonus Kjøp pr.år Årsbonus Kjøp pr.år

10 %

10 %

10 %

7 %

2 %

8 %

6 %

6 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

6 %

6 %

4 %

4 %

6 %

6 %

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

Årsbonus total:

Beregnet

Årsbonus

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -


KGN Medlemsbok

Medlemsboken er medlemmenes eget

oppslagsverk. Her finner dere en god

oversikt over våre samarbeidspartnere og

deres salgsapparat.

Medlemsboken er også en enkel kommunikasjonskanal

for våre samarbeidspartnere

hvor de kort introduserer hva de tilbyr

og hva de kan bidra med.

WEB - konsumgruppen.no

Våre hjemmesider er en annen kanal ut til våre medlemmer. Her legger vi ut

alle nyheter og kampanjer fra våre samarbeidspartnere. Vi vil at WEB-siden skal

være et foretrukket og attraktivt verktøy.

På konsumgruppen.no er det satt opp enkle linker til alle netthandelsportaler

våre samarbeidspartnere har. Dette er ikke en felles plattform, men én for hver

enkelt leverandør du finner der.

Følg oss på

www.facebook.com/konsumgruppen

KGN Magasin

Magasinet skal innholde

suksesshistorier og artikler som

gjenspeiler våre medlemmers

hverdag. Magasinet kommer ut

2 ganger årlig og distribueres pr.

post. Våre samarbeidspartnere

presenterer nyheter, menyforslag,

kalkyleoppsett, oppskrifter, tips og

annet som kan gjøre din HVERDAG

ENKLERE.

KGN magasin vil du også

ALLTID finne i PDF-format på

konsumgruppen.no

Det er mange fordeler

knyttet til det å bestille varer

på nettet. Blant annet:

• Åpent 24 timer i døgnet, bestilling

kan legges inn hvor du enn

befinner deg

• Ingen ventetid ved bestilling

• Priser og varer oppdatert til

enhver tid

• Ordresum oppdateres for hver

vare du bestiller

• Leveringstidspunkt oppgis ved

bestilling og du kan bestille varer

frem i tid

• Ordrebekreftelse etter sendt

bestilling

• Du kan korrigere sendt bestilling

• Butram terminal kan benyttes

sammen med ASKO Netthandel

5 5

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012

2 2012


6

KGN Magasin Nr. 2 2012

Årets

Medlemsbedrift

Konsum Gruppen Norge AS har flere gode grunner til å innstifte en slik pris.

• Økt medlemsforståelse

• Økt lojalitetsforståelse

• Synliggjøre samarbeidet mellom KGN’s samarbeids-

partnere og medlemmer i praksis

• Videreutvikling og forbedring av produktet Konsum

Gruppen Norge AS

Årets Medlemsbedrift

får et synlig bevis og en fagtur for

2 personer til Culinary Olympics

6. - 9. oktober 2012, Erfurt / Tyskland

Konsum Gruppen Norge AS har som sine viktigste parametere

VOLUM OG LOJALITET. Det er disse to parameterne som bestemmer

betingelsene på de varer og tjenester innkjøpskjeden tilbyr. KGN har laget systemer for å måle dette hos våre medlemmer,

samtidig som det er viktig for KGN å vite HVA medlemmene handler av HVILKE samarbeidsvpartnere. KGN’s lojalitetsprogram

skal trigge våre medlemmer til økt bruk av våre samarbeidspartnere.

I kriteriene for tildeling av prisen ÅRETS MEDLEMSBEDRIFT vil medlemmer som viser lojalitetsforståelse, bruk av avtalen i

praksis, kontinuitet, nytenking og svært god utøvelse av markedskommunikasjon være kandidater.

De øvrige nominerte var:

ISTAD

har vært medlem i Konsum Gruppen Norge

As siden 2007, og benytter medlemskapet i

nært fellesskap med sine leverandører. De

utfordrer samarbeidspartnerne til å bidra

med nye ideer, produkter og sin kompetanse

knyttet til de kreative aktivitetene de har på

Istad kantina.

HURLUMHEIHUSET

HurlumHeiHuset AS er et lekeland med

Megazone og vi har beliggenhet på Sofiemyr

i Oppegård.

Vi startet opp i 2006 og er blant Norges

største lekeland med våre 2000 kvm. Målgruppen

vår er barn i alder 0-12 år i lekelandet

og 7-99 år i Megazone. Hvert år

har vi ca. 55 000 besøkende, og blant dem

er ca. 20 000 barn som kommer i anledning

bursdagsfeiring. Bursdagsmenyen består

av Coca-Cola, pølser eller pizza fra Stabburet

og is fra Hennig Olsen. Aftenposten har

kåret oss til ”Best i test blant lekeland”, og

en av suksesskriteriene var sunn og god mat

i kafeen.

REHABIL

Vi har vært medlem av KGN siden mars 2007

også som lojalitetsmedlem. Vi melde oss inn i

KGN via noen kjente og kom i kontakt med Jahangir.

Jahangir ga oss en god innføring i hva

det vil si å være medlem og det var ingen tvil

om å melde seg inn i KGN. Vi har hatt og har

stor nytte av medlemskapet. Det gir trygghet i

forhold til innkjøp, gode rabatter og god profilering

av nye produkter

Vi er AS Rehabil avd. kafe/catering. Vårt hovedkjøkken

ligger på Kalbakken i Oslo. Som en

del av en attføringsbedrift er vår hverdag noe

annerledes enn en ordinær kantine/kafe drift.

Vi jobber med opplæring i matfag med fokus

på fast jobb etter deltagelse i vårt opplæringsprogram.

Alle våre medarbeidere har ulike

individuelle behov som blir tatt hensyn til i det

daglige arbeid.


Og vinneren er....... Tullins Café!

Tullins Cafè har vært medlem i Konsum Gruppen siden 2001. Vi inngikk dette medlemskapet

på grunn av våre gode relasjoner til Arild Sten Larsen. I startfasen hadde vi ikke

kunnskap om hva innkjøpsavtalen innebar, av ren tillit og våre gode relasjoner til Arild

fra Borg Bryggeri inngikk vi dog denne avtalen. Dette er en avtale vi har vært svært tilfreds

med siden 2001 og som vi kommer til å benytte oss av for fremtiden også, sier en

stolt vinner Javed Iqbal.

Nøkkelen til vår suksess er gode relasjoner til

våre leverandører samt å være lojal overfor lojalitetsavtalen

med Konsum Gruppen. Siden 2003

har Tullins Cafè arbeidet systematisk med å

samle sine innkjøp til avtalepartnerne i Konsum

Gruppen. Våre innkjøp økte betydelig etter at lojalitetsprogrammet

ble innført i 2007. Fra 2005

har Tullins Cafè vært lojale til innkjøpsavtalen

med Konsum Gruppen. Dette har gitt oss en

rekke medlemsfordeler, arrangementer, faglig

samspill med leverandører og en god innkjøpsavtale.

Disse godene og vår tilfredsstillelse

har medført at vi siden 2001 har rekruttert en

rekke medlemmer til Konsum Gruppen i Oslo.

Kundegruppen ved Tullins Cafe er stort sett

unge studenter på dagtid. Hvor helse og ernæring

settes høyt. Vi ønsker å tilby en sunn, variert og rimelig meny. Samarbeidet med Konsum Gruppen gjør at vi

kan ivareta både våre og kundenes interesser og tilby dem den rimeligste måltidet i området.

På ettermiddag og kveldstid er det et mer voksent publikum. Da er det viktig å kunne tilby en variert meny som ikke

trenger å koste all verdens. Da de fleste er på vei hjem fra jobb. Vår omsetning er i all hovedsak basert på salg av

mat. Tullins Cafè er helt avhengig av å ha et nært samspill med avtalepartnere i Konsum Gruppen for innovasjon og

nytenkning fremover.

For å møte fremtiden har vi utviklet et kunderegister hvor vi sender ut nyhetsbrev til våre stamkunder med spesialtilbud

og oppdateringer. Dette gjør vi for å øke salget og introdusere nye menyer. I 2011 opprettet vi en Facebook-profil

hvor nyheter og aktiviteter legges ut ukentlig. Spesialpriser til venner av profilen vår, er blitt svært populært. Vi

merker stor aktivitet fra våre unge kunder som flittig legger seg til våre vennelister. På denne måten øker vår kundemasse

med bevisst positiv holdning til Tullins Cafe, avslutter en glad vinner Javed Iqbal.

7 7

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012

2 2012


nytt

fra

8

KGN Magasin Nr. 2 2012

Q-Meieriene er nå samarbeidspartner til Konsum Gruppen Norge AS.

Det var Q-Meieriene som var det første meieriet som virkelig utfordret

Tine. Siden starten i år 2000 har vi ved jevne mellomrom kunnet overaske

forbrukere og konkurrenter med nye løsninger, som gjør hverdagen litt

enklere.

Det er viktig for oss å understreke at pengene vi tjener blir brukt på en god måte. Overskuddet fra

Q-Meieriene går til Kavlifondet, som igjen støtter forskning, kultur og humanitært arbeid. Derfor er det ikke

bare smart å velge Q-Meieriene, du er også med å støtte det veldedige arbeidet til Kavlifondet Q-Meieriene

leverer i samarbeid med ASKO melk, fløte, juice, sjokolademelk, syrnet melk, lett rømme, seterrømme,

Creme Fraiche, yoghurt, Skyr og Snjo til storhusholdningsmarkedet. Du kan finne datablad på alle våre

produkter her:

http://www.pdb.no/MyPages/SearchItem.aspx?typ=FP&sosokord=Q%20Meieriene

For mer informasjon, ta kontakt med din KGN regionsjef eller din ASKO representant.

Konsum Gruppen Norge AS har inngått samarbeid med KØLTZOW. Køltzow

distribuerer sine varer via BAMA og på det sentrale Østlandsområdet også

med egne biler.

Fisk & skalldyr utgjør 60 % av omsetningen, vilt, kjøtt og bær/fruktprodukter

utgjør sammen med diverse spesialprodukter de øvrige 40 %. Vareutvalget

teller vel 900 ulike produkter. 20 land og 4 verdensdeler er representert i

sortimentet. Fersk fisk og skalldyr kommer fra hele norskekysten. Fra fjerne farvann som Middelhavet,

Indiske hav og Canada får vi fersk fisk og skalldyr med fly til Gardermoen hver uke.

For mer informasjon, ta kontakt med din KGN regionsjef eller lokale BAMA-avdeling

Teller er eksperter på sikker og problemfri betaling med kort. Vi betjener alle de største kortsystemene, vi

har det nyeste og sikreste av teknologi, og den lengste erfaringen. Vi gir deg trygghet for at du får betalt for

dine varer og tjenester på en enkel, rimelig og effektiv måte.

For mer informasjon, ta kontakt med din KGN regionsjef eller

Teller v/Camilla Bjørum på tlf 815 00 400 / 906 16 400

Q-MEiERiENE

– det finnes bedre måter å gjøre ting på

KøLtZOW

NorgesMøllene AS er en ledende næringsmiddelbedrift innenfor

melbaserte produkter til Dagligvare-, Bakeri-, Industri- og

Storhusholdningssektoren.

Gjennom NorgesMøllenes ansatte, våre produkter og våre tjenester ønsker vi å stå for kvalitet i alle ledd.

I tillegg er opprinnelse i kultur, tradisjon og gode råvarer, samt levende gjennom mølleren, bakeren og

organiske produkter viktige verdier for oss. Sist men ikke minst tar vi mål av oss å være en aktuell produsent

av kjente merkevarer til forbrukere og leverandører gjennom innovasjon og fokus på produktutvikling.

For mer informasjon, ta kontakt med din KGN regionsjef eller NorgesMøllene

v/ Jan Kåre Tvinnereim på tlf 08855 / 918 94 792


Ken Johnsen

Regionsjef

NORDLAND TROMS & FINNMARK

Mobiltelefon 907 20 182

ken.johnsen@konsumgruppen.no

Silje Woie

Regionsjef

TRØNDELAG - NORDLAND

Mobiltelefon: 988 82 635

silje@konsumgruppen.no

Solgunn Larsen

Regionsjef

MØRE OG ROMSDAL – TRØNDELAG

Mobiltelefon: 900 97 509

solgunn.larsen@konsumgruppen.no

Sveinung Giil

Regionsjef

HORDALAND - SOGN OG FJORDANE

Mobiltelefon: 995 65 314

sveinung@konsumgruppen.no

Tor Einar Årsvold

Regionsjef

ROGALAND

Mobiltelefon: 941 65 599

thor.einar@konsumgruppen.no

Birger O. Berg

Regionsjef

AGDERFYLKENE

Mobiltelefon: 906 43 427

bob@konsumgruppen.no

Morten Ulfsten

Regionsjef

VESTFOLD – TELEMARK

Mobiltelefon: 900 52 480

morten@konsumgruppen.no

Jahangir Nawaz

Regionsjef

OSLO – AKERSHUS

Mobiltelefon: 920 30 493

jangir@konsumgruppen.no

Leif Ole Engen

Regionsjef

OSLO – AKERSHUS

Mobiltelefon: 920 36 187

leif.ole.engen@konsumgruppen.no

Thore Grorud

Regionsjef

BUSKERUD

Mobiltelefon: 909 83 061

thore.grorud@konsumgruppen.no

Helge Skogli

Regionsjef

ØSTFOLD – AKERSHUS - OSLO

Mobiltelefon: 975 25 112

Helge.skogli@konsumgruppen.no

Thorbjørn Hansen

Regionsjef

HEDMARK - OPPLAND

Mobiltelefon: 480 05 874

thorbjorn.hansen@konsumgruppen.no

Kjetil Jensen

Regionsjef KGN Bedrift

ØSTFOLD – AKERSHUS – OSLO

Mobiltelefon: 930 06 500

kjetil.jensen@konsumgruppen.no

Atle Kjetil Rakvåg

Regionsjef KGN Bedrift

VESTFOLD – BUSKERUD – TELEMARK

Mobiltelefon: 932 20 979

atle@konsumgruppen.no

HOVEDKONTORET I FREDRIKSTAD

Arild Sten Larsen

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Mobiltelefon: 414 38 981

arild.larsen@konsumgruppen.no

Espen Wasenius

DIREKTØR DRIFT | MARKETING | UTVIKLING

Mobiltelefon: 957 74 569

espen@konsumgruppen.no

Inger-Lill Gregersen

ADMINISTRASJONSLEDER

Mobiltelefon: 952 19 857

inger-lill.gregersen@konsumgruppen.no

Maida Dedic

KONTORMEDARBEIDER

Telefon: 69 31 28 00

maida@konsumgruppen.no

Anne Mauritzen

KONTORMEDARBEIDER

Telefon: 69 31 28 00

anne@konsumgruppen.no

Håvard Stenshorne

ØKONOMISJEF

Telefon: 951 66 247

havard.stenshorne@konsumgruppen.no

9 9

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012

2 2012


10

KGN FOOD SHOW 2012 ble i mars og april arrangert på 7 destinasjoner i Norge. Konsum

Gruppen har lagt vekt på å arrangere KGN FOOD SHOW på en ASKO avdeling nær deg. Av

de 7 destinasjonene vi arrangerte var bare Oslo utenfor ASKO.

KGN Magasin Nr. 2 2012

Food Show Food 2012 Show 2012 Foo

ASKO Rogaland stilte med sin nye messevegg på KGN

FOOD SHOW inn på ladestasjonen

Det er viktig for Konsum Gruppen å utvikle KGN FOOD

SHOW i takt med våre samarbeidspartnere, samt å høre

hva medlemmene legger vekt på. Derfor etablerte vi en

arbeidsgruppe for å ivareta disse interessene. Vi hadde

også egne møter med alle ASKO avdelingene, hvor vi

planla hver destinasjon og gikk nøye igjennom logistikk

og plassdisponering.

KGN FOOD SHOW 2012 var et proffesjonelt gjennomført

arrangement, alle samarbeidspartnere og leverandører

kom til en ferdig rigget arena og hadde bare sin egen

plass å tenke på.

KGN FOOD SHOW 2012 hadde et bredt sammensatt program,

bygget opp på 7 ulike ideverksteder.

• Alt foregikk i tidsrommet kl. 15.00 - 21.00

• Ideverksted / ASKO netthandel og KGN

lojalitetsprogram

• Åpning

• Ideverksted / DUNI – serviettbretting og

INPUBLISH – Sosiale medier / Facebook

• Ideverksted / RENTOKIL – skadedyr og

matsikkerhet og SPIS – råvareutnyttelse

• Ideverksted / JOH KAFFE – kaffesmaking / barista

/ økonomi

• Kokketeater, Kokkestafett, Presentasjon av

kandidater til Årets medlemsbedrift, trekning

dagens premier

• Ideverksted / TINE og Haugen Gruppen VIN – Ost,

Ost og mye mer.

Tanken bak ideverkstedene var å tilby alle medlembedriftene

hverdagslige temaer, som dere kunne ta med

tilbake til bedriften – og å ta i bruk med det samme.

Mange medlemsbedrifter fant dette interessant og investerte

nødvendig tid på KGN FOOD SHOW. Det var en

god investering med mye oppmerksomhet fra våre samarbeidspartnere

og uttelling på et høyt faglig nivå.


Med et godt program, bred faglig dekning, rikelig med

tid, oppmerksomhet, god mulighet til vedlikehold av

relasjoner og muligheter for utvidelse av sitt eget nett

verk i et – manglet allikevel noe. Det manglet deltagerbedrifter!

På 5 av de 7 destinasjonene møtte bare 50 % av de

forhåndspåmeldte bedriftene frem.

Vi spør oss selv hvorfor? Vi skulle gjerne visst svaret,

det ville hjulpet oss å gjøre KGN FOOD SHOW mer tilgjengelig

for alle medlemsbedrifter.

Det samme gjelder busstransport, et tilbud som

dessverre ble benyttet av svært få bedrifter.

Som leser av KGN Magasin og medlem i Konsum Gruppen

forstår du sikkert at dette er viktige spørsmål som

opptar oss som arrangør. Vi håper å finne svar og ta

dette med i planleggingen av KGN FOOD SHOW 2013.

Evalueringen av KGN FOOD SHOW 2012, er i skrivende

stund ikke avsluttet. Vi jobber med mange konstruktive

tilbakemeldinger før vi konkluderer med hva vi skal

styre etter i fremtiden.

Til da – gled deg til neste KGN FOOD SHOW!!

DUNIs ideverksted på ASKO Molde

Kokketeater ved BAMA Stavanger. Endre Gabrielsen og Morten Østbye-Nærheim presenterer GRØNN ØKONOMI

11 11

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012

2 2012


KGN blir av flere sett på som en fremoverlent innkjøpskjede,

hva tenker du om det?

- Det første jeg tenker på er Innovasjon! Konsum Gruppen jobber med

nye metoder for å ivareta sine medlemmer og medlemmenes interesser

på. KGN har gått i front og vært tidlige ute , det kjennetegner

fokuset og Konsum Gruppen som innkjøpskjede. Alltid ute detter det

beste for sine medlemmer.

Hvordan ser du på Konsum Gruppens evner til å nå sine målsetninger?

- Er målsetningene tøffe nok, har jeg spurt meg? Og svaret er at målsetningene

er tøffe! Det er imponerende at Konsum Gruppen når sine

målsetninger. KGN tenker og jobber alternativt og tenker løsningsorientert

for å dekke medlemmenes behov.

Solid vekst og konstant positiv utvikling defineres som suksessfaktorer.

Medfører dette noen utfordringer i samarbeidet?

- Ingen utfordringer! Bare muligheter, sier Lars Kristian. Mange nye

kunder og medlemsbedrifter ser mangfoldet i Konsum Gruppen og

hva Asko har å tilby. Konsum Gruppen ser potensialet i struktur og

er observante i forhold til mulighetene som finnes og å benytte disse

mulighetene.

Asko Norge og Konsum Gruppen har sammen etablert Prosjekt

Vekst, Har prosjektet innfridd frem til i dag?

- Absolutt og mer enn forventet kommer det raskt fra Leiro. Prosjekt

Vekst gir kunden mer å tenke på, kunden må tenke på det helhetlige

bildet. Fokuset er langsiktig for Konsum Gruppen og medlemmene

12

KGN Magasin Nr. 2 2012

opplever økt lønnsomhet

Sett fra ditt ståsted, hvorfor lykkes KGN i kampen om nye

markedsandeler?

- Ikke for å gjenta meg selv, men for å understreke svaret, så er det innovasjonen

og måten Konsum Gruppen ivaretar sine medlemmer. Det

handler om oppmerksomhet og tilstedeværelse. konsum Gruppens

klare budskap kommer frem til markedet og markedet absorberer det.

Hvordan ser du for deg KGN i fremtiden og hva vil du legge

vekt på for å holde det gode samarbeidet i hevd?

- Jeg vil være med å videreutvikle mulighetene vi ser i fellesskapet

med Konsum Gruppen. konsum Gruppen vil i fremtiden bestå av

flere ulike kundeprofiler og vi vil spisse deres behov. Jeg tror vi må

tilrettelegge for økt segmentering av kundene samtidig som økt arbeidsinnvandring

fra Syd Europa får innvirkning på kundemassen. Vi

må være endringsvillige og se muligheter i enhver situasjon, avslutter

Lars Kristian før han haster avsted til et neste møte.


Konsum Gruppen Norge AS

En viktig samarbeidspartner for ASKO

– Vi har siden etableringen av Konsum Gruppen Norge AS for 11 år siden hatt gleden av et tett

og godt samarbeid med kjeden. I løpet av disse årene har Konsum Gruppen vokst betydelig, og

det er hyggelig å registrere at de tanker og visjoner man hadde da kjeden ble etablert, også

har gyldighet i dag. Jeg oppfatter det slik at vi har mange sammenfallende vurderinger av hva

som må til for å lykkes med et innkjøpssamarbeid. Det mener jeg også er noe av årsaken til

at både ASKO og Konsum Gruppen har fokuset på mange av de samme tingene, fremhever

markedssjef Vilhelm Ellingsen i ASKO Norge.

Konsum Gruppen har fra starten av vært opptatt av lojalitet,

og man har også evnet å målbære et enkelt, tydelig og

forståelig budskap. Det å være med i dette samarbeidet skal

gi medlemmene fordeler! Det skal lønne seg å være lojal mot

de avtaler som inngås, og det skal lønne seg å ha effektive

bestillingsrutiner og en god logistikk med mest mulig på en

bil – noe vi selvfølgelig også er opptatt av, fremhever Vilhelm.

– Eller sagt med litt andre ord, Konsum Gruppen ønsker å ha

et godt tilbud til medlemmene som vi som logistikkpartner

hjelper til med å optimalisere.

ASKO netthandel

- Et fast og forutsigbart handlemønster betyr utrolig mye

for å få til effektive logistikkløsninger – både for det enkelte

medlem, grossisten og Konsum Gruppen. Det er så mye å

hente på dette i forhold til å frigjøre tid og få bedre oversikt.

Dette er en av grunnene til at ASKO har satset enormt på å

utvikle en av landets mest avanserte netthandelsløsninger.

Her vil jeg berømme Konsum Gruppen for det som er gjort

for å få medlemmene til å benytte dette praktiske verktøyet.

Dialogen vi har hatt med kjeden sentralt, har også vært verdifull

for oss i arbeidet med å utvikle netthandelen til det den

er i dag.

Muligheter for vekst

Konsum Gruppen Norge AS har opplevd en betydelig vekst

i omsetningen hvert eneste år siden etableringen. Hvordan

ser du på mulighetene for fortsatt vekst?

- Jeg tror kjeden har et meget stort potensial for ytterligere

vekst. Ikke nødvendigvis i form av nye medlemmer – selv om

det absolutt er mulig - men gjennom en betydelig økning av

kjøpet fra eksisterende Konsum-bedrifter. Jeg mener dette

er mulig både fordi kjeden tilbyr en stadig større bredde av

produkter som omfattes av innkjøpsavtaler, og fordi stadig

flere ser fordelene i å øke sine eksisterende kjøp innenfor

det avtaleverket som allerede eksisterer. Her er jo systemet

veldig enkelt! Jo større kjøp, jo større bonus! Jeg har også et

bestemt inntrykk av at flere og flere medlemmer er blitt mer

bevisste på dette. Det å bruke tid på å løpe i butikken for å

-> Fortsetter på neste side

13

KGN Magasin Nr. 2 2012


kjøpe tilfeldige enkeltprodukter kan fort bli dyrt om man regner

på tiden man bruker og bonusen man mister, sier Vilhelm.

Miljøvennlige løsninger

– På hvilken måte kan det enkelte Konsum-medlem bruke

samarbeidet med ASKO til å forbedre egen lønnsomhet ytterligere?

– Først og fremst ligger det store muligheter i å utnytte

mulighetene som ligger i netthandelsløsningen. Her kan man

bl.a. ta ut rapporter om hvilke varer man selger mest av, noe

som kan være nyttig i forhold til å «strømlinjeforme» varebestillingene

med tanke på å satse sterkere på bestselgere – for

å nevne noe. Jeg vil også fremheve kompetansen man har tilgang

til gjennom ASKOs konsulenter. Har du spørsmål om alt

fra plankjøp og netthandel til kalkyler eller økologiske produkter,

så er det bare å spørre sin lokale ASKO-konsulent. Vi står

gjerne til tjeneste, understreker Vilhelm.

– I denne sammenheng vil jeg også gjerne nevne vår satsing

på miljøvennlige løsninger. Gode og fremtidsrettede løsninger

er slik ASKO ser det også noe som bidrar til en bærekraftig

utvikling. På dette området har det skjedd mye de siste årene,

og vi er engasjert i flere spennende prosjekter som etter hvert

vil bety nye muligheter for våre kunder, for eksempel når det

gjelder ulike returordninger.

ASKO og Konsum Gruppen Norge AS har i alle år hatt et tett og

14

KGN Magasin Nr. 2 2012

ASKO Netthandel er en av landets mest avanserte netthandelsløsninger som gir en rekke fordeler – ikke minst i forhold til å spare tid og få bedre oversikt.


GOdt

SAMARbEid

Konsum Gruppen Norge AS er

svært stolt av samarbeidet vi har

med ASKO Norge AS.

KGN Magasin utfordret derfor to

sentrale personer i ASKO Norge i et

intervju til å komme med deres betraktninger

om samarbeidet mellom

Konsum Gruppen og ASKO.

Konsum Gruppen blir av flere sett på som en fremoverlent

innkjøpskjede, hva tenker du om det?

TORE - Når jeg tenker på den uttalelsen, ser jeg på Konsum Gruppen

som en innkjøpskjede med sterk vilje og evne til vekst. Konsum

Gruppen er aggressive i markedet med tanke på å rekruttere nye

medlemmer til kjeden. Konsum Gruppen er organisert med en flat

organisasjonsstruktur, det gir rom for raske beslutningslinjer - de er

på markedet hele tiden.

LARS KRISTIAN - Det første jeg tenker på er Innovasjon! Konsum

Gruppen jobber med nye metoder for å ivareta sine medlemmer og

medlemmenes interesser på. KGN har gått i front og vært tidlige ute,

det kjennetegner fokuset og Konsum Gruppen som innkjøpskjede.

Alltid ute etter det beste for sine medlemmer.

Hvordan ser du på Konsum Gruppens evner til å nå sine

målsetninger?

TORE - Dere setter svært tøffe mål, men samtidig realistiske mål for

kjeden. Konsum Gruppen evner å innfri sine målsetninger, det i seg

selv er en kjempeprestasjon. Målsetningene er tøffe og understreker

potensialet det ligger i å samle alt kjøp. Potensialet er faktisk større

enn man tror.

LARS KRISTIAN - Er målsetningene tøffe nok, har jeg spurt meg? Og

svaret er at målsetningene er tøffe! Det er imponerende at Konsum

Gruppen når sine målsetninger. KGN tenker og jobber alternativt og

tenker løsningsorientert for å dekke medlemmenes behov.

Solid vekst og konstant positiv utvikling, defineres som suksessfaktorer.

Medfører dette noen utfordringer i samarbeidet?

TORE - Samarbeidet med Konsum Gruppen fører med seg utfordringer,

men ingen av dem gir noen negative utslag. En utfordring i vårt

samarbeid med sterk vekst, er at veksten skal være kontrollert og

lønnsom for begge parter. Jeg tenker spesielt på balansen mellom nye

medlemmer og veksten på kjøp pr. ordre.

LARS KRISTIAN - Ingen utfordringer! Bare muligheter, sier Lars

Kristian. Mange nye kunder og medlemsbedrifter ser mangfoldet

i hva Konsum Gruppen og ASKO har å tilby. Konsum Gruppen ser

potensialet i struktur og er observante i forhold til mulighetene som

finnes og å benytte disse mulighetene.

Asko Norge og Konsum Gruppen har sammen etablert

Prosjekt Vekst, har prosjektet innfridd frem til i dag?

TORE - Prosjekt vekst har absolutt innfridd forventningene pr 1.juni.

Prosjektets første mål var å rekruttere 150 nye medlemmer til Konsum

Tore Bekken

Viseadministrerende direktør

ASKO Norge AS

Lars Kristian Leiro

Markedsdirektør Storhusholdning

ASKO Norge AS

Gruppen, som ikke hadde noe kundeforhold til Asko Norge. Det er

gledelig at prosjektet klarte å rekruttere 155 nye medlemsbedrifter,

men det er svært gledelig at veksten på eksisterende medlemmer

også er så tydelig. Jeg ser frem til neste fase av Prosjekt Vekst, det

vil trolig forløse mye av potensialet som ligger hos eksisterende

medlemsbedrifter.

LARS KRISTIAN - Absolutt og mer enn forventet kommer det raskt

fra Leiro. Prosjekt Vekst gir kunden mer å tenke på, kunden må tenke

på det helhetlige bildet. Fokuset er langsiktig for Konsum Gruppen og

medlemmene opplever økt lønnsomhet.

Sett fra ditt ståsted, hvorfor lykkes Konsum Gruppen i

kampen om nye markedsandeler?

TORE - Konsum Gruppen lykkes fordi deres produkt, totalpakken

treffer godt i markedet. Konsum Gruppen har funnet en god formel som

balanserer kundens ytelse mot kjedenes motytelse. KGNs medlemmer

må innfri for å få og det er viktig at dette skjer med forståelse og

ikke med tvang. Et annet viktig element er at medlemmene i KGN

har friheten til å velge sin handlepose selv, innenfor kjedenes satte

rammer. Kremmerånden er nøkkelen til suksess!

LARS KRISTIAN - Ikke for å gjenta meg selv, men for å understreke

svaret, så er det innovasjonen og måten Konsum Gruppen ivaretar

sine medlemmer. Det handler om oppmerksomhet og tilstedeværelse.

Konsum Gruppens klare budskap kommer frem til markedet og

markedet absorberer det.

Hvordan ser du for deg KGN i fremtiden og hva vil du legge

vekt på for å holde det gode samarbeidet i hevd?

TORE - Konsum Gruppen i fremtiden er fortsatt fremoverlent og svært

vekstorientert. KGN Bedrift kan få en rolle i markeder vi tradisjonelt

kaller “Storhushold” i tilstøtende bransjer.

Vårt samarbeid må bygges videre på den åpenhet, felles mål og den

gjensidige respekt for lønnsomhet hos begge parter.

LARS KRISTIAN - Jeg vil være med å videreutvikle mulighetene vi ser

i fellesskapet med Konsum Gruppen. Konsum Gruppen vil i fremtiden

bestå av flere ulike kundeprofiler og vi vil spisse deres behov. Jeg tror

vi må tilrettelegge for økt segmentering av kundene, samtidig som økt

arbeidsinnvandring fra Syd Europa får innvirkning på kundemassen. Vi

må være endringsvillige og se muligheter i enhver situasjon, avslutter

Lars Kristian før han haster avsted til et neste møte.

15

KGN Magasin Nr. 2 2012


Prego

Alt kan bli bedre og morsommere - bare vi gjør det sammen!

Alt kan bli bedre og morsommere - bare vi gjør det sammen. En læresetning som har fulgt

Prego Norge helt fra starten, forteller Frank Lehmann stolt.

Fortell litt om bakgrunnen for etableringen av Prego?

-8 arbeidsmarkedsbedrifter startet et innkjøpssamarbeid i

1996. Det ble en umiddelbar suksess. Resten av de 360

arbeidsmarkedsbedriftene i Norge ble invitert til å benytte

innkjøpsavtalene disse 8 bedriftene inngikk. PREGO ble

valgt som navn på samarbeidet. Prego betyr værsågod og

bedriftene som benytter avtalene har ingen juridisk binding,

medlemskap eller andre forpliktelser til Prego. Det er kun

god gammeldags lojalitet som skal drive frem bedre betingelser

og priser til glede for alle.

Bedriftene i Norge benytter portalen www.prego.no for å informere

seg om avtalene.

Hvordan kom samarbeidet med Konsum Gruppen

Norge AS i gang?

-Samarbeid er et nøkkelord for PREGO Norge og når Konsum

Gruppen Norges Regionsjef Morten Ulfsten tok kontakt med

Prego, etter tips fra en av bedriftene, var det naturlig å sjekke

ut hvem Konsum Gruppen var, hva de leverte, og hvordan vi

eventuelt, sammen kunne skape et større og bredere tilbud

til våre bedrifter.

Etter et møte med Morten Ulfsten den 7 sep. 2011 over en

kopp kaffe (fra Joh. Johannson selvsagt) i Tønsberg, ble vi

enige om å involvere Adm. Dir. Arild Larsen for å finne ut av

hverandre, og ha som mål å komme fram til en samarbeidsavtale.

Et møte med Arild var booket før jeg var hjemme, og den 26.

16

KGN Magasin Nr. 2 2012

KGN Regionsjef Morten Ulfsten og Frank Lehmann

sep. hadde vi vårt første møte på Gressvik. Jeg har lært å

kjenne KGN og Arild Larsen som svært effektive og beslutningsdyktige.

Allerede 30 nov. 2011 ble vi enige og kontrakt

ble undertegnet med virking fra 1. januar 2012.

Hva betyr det for Prego Norge å samarbeide med

Konsum Gruppen Norge?

-Mange av arbeidsmarkedsbedriftene driver eksterne kantiner

og cateringvirksomhet, samt at alle driver egne kantiner.

KGN tilfører bedriftene en langt større og en mer komplett

produktportefølje sammen med alle sine samarbeidspartnere.

Og, kanskje det viktigste: Bedriftene får jevnlig oppfølging

og oppmerksomhet av Konsum Gruppens regionsjefer,

slik at produkter og innkjøpsstruktur blir gjennomgått og

derved får de også en gjennomgang av Prego’s ulike tilbud.

Hva med fremtiden, hva bringer den?

Tiden fremover blir spennende, det er første gang Prego

Norge inngår en avtale med en konkurrent, men jeg tror som

sagt at samarbeid basert på tillit kun har vinnere.

Jeg har også hatt gleden av å møte samtlige ansatte i Konsum

Gruppen Norge, hvilket har styrket meg i troen på et

godt samarbeid. Alle Prego bedriftene som tegner avtale med

Konsum Gruppen vil oppleve en enklere hverdag med en av

landets mest profesjonelle innkjøpskjeder innen Storhusholdning

og Servicemarkedet, avslutter Frank Lehmann.


ASVO NøttERøy AS

Er et godt eksempel på en arbeidsmarkedsbedrift som har tegnet

avtale med Konsum Gruppen.

Bak fra venstre: Elin Schaug og

daglig leder Ingunn Rogstad. Foran: Hege Myrene

Daglig leder ved ASVO Nøtterøy, Ingunn Rogstad, sittende på en av

signaturproduktene til snekkerverkstedet.

ASVO Nøtterøy AS har som hovedfokus å skape en meningsfull

og utviklende arbeidshverdag for den enkelte arbeidstaker.

Bedriften leverer attføringstjenester til stat og kommune,

gjennom blant annet å levere kvalitetsprodukter og tjenester til

næringsliv og private. Deres visjon: ARBEID ER LIVSKVALITET.

- Gjennom varig tilrettelagt arbeid(VTA), Avklaring, Arbeid med

bistand(AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), og

Arbeid med bistand – Scala (AB Scala), er vår NAV – prioritet

nr. 1 å få folk ut i arbeid, forteller daglig leder Ingunn Rogstad.

- Det er viktig for den enkelte arbeidstaker/arbeidssøker hos

oss å være i en normal arbeidssituasjon og arbeidshverdag.

ASVO Nøtterøy tilpasser sin produksjon og bruker produksjonsavdelingene

som treningsarenaer for de som skal ut i arbeid.

- Ingunn nevner flere eksempel på produksjonsenheter de har

i drift, og jeg fester meg ved deres Snekkerverksted, ASVO ull,

Kantinedrift og ASVO frukt. De har flere tjenester i sin portefølje

og ASVO Nøtterøy er også opptatt av å la den enkelte

arbeidstaker med litt datakunnskap få jobbe med dette.

Vi jobber konkret med logistikkoppgaver og lagerstyring elektronisk.

Vi sender ut bøker og bruker PC som verktøy, mange

arbeidstakere er flinke med data, understreker Ingunn Rogstad.

GODKJENT LÆREBEDRIFT

ASVO Nøtterøy er som alle bedrifter opptatt av å se fremover

og å utvikle sin egen virksomhet. De er nå i sluttfasen med

en omfattende ombygging som skal bedre arbeidsvilkårene for

ASVO FRUKT, KANTINEDRIFT OG SNEKKERVERKSTED, SAMT

KURSLOKALER. Fra kantinen ønsker de å produsere enkel

lunsjmat som de kjører rundt og leverer, gjerne sammen med

ASVO frukt.

- Et annet spennende innovasjonsprosjekt de er med på,

sammen med 10 andre VTA bedrifter – er å etablere eget opplæringskontor

– OKTAV. Her vil de tilby Lærekandidatordning

innenfor alle fagene bedriftene kan tilby. Deriblant Trefelling,

Kokkfag/kantinetjenester og Rengjøring i hele fylket.

FRA BOSTEDSLØS TIL HERRE I EGET HUS.

Et annet prosjekt Ingunn stolt trekker frem er Lysheimprosjektet.

ASVO Nøtterøy har som en del av vaktmestertjenesten

påtatt seg en videreføring av dette prosjektet. Prosjektet,

som ble ferdigstilt i februar 2011, var en del av Nøtterøys kommunes

satsningsområder for rusmisbrukere. Prosjektet gikk

i korthet ut på at rusmisbrukerne selv skulle være delaktige

i å bygge sine egne husvære. Det arbeides nå med å utvide

arbeidsområdene til også eksterne arbeidsoppgaver for beboerne.

Tidligere i år, juni 2012 var HM Kong Harald på besøk i

Lysheim-prosjektet, forteller Ingunn stolt.

17

KGN Magasin Nr. 2 2012


Maxi Catering, på full fart i sør!

Maxi Catering er en solskinnshistorie som startet i år 2000. Med en avtale

hos NorgesGruppen begynte det med produksjon av salater, håndstekte

karbonader og fiskekaker, fløtegratinerte poteter, grillspyd, gryteretter og

hjemmelaget pålegg og MYE mer!

Første året omsatte de for 2,4 millioner kroner. Etter

5 år ble lokalene for små og de flyttet inn i nye lokaler

på Tinnheia i Kristiansand. Idag omsetter de for rundt

50 millioner. Merkevarene er først og fremst Gorines

hjemmelagde majonesbaserte salater. Rekesalat med egg

gjør Maxi Catering til Norges klart største kunde på langegg

fra Prior.

Snadderloffen, som er en lokal spesialitet med baguette,

kjøtt og ost, startet de med for fire år siden.

18

KGN Magasin Nr. 2 2012

Her er Øyvind og Kennet fra Maxi Catering, sammen med deres viktige

støttespillere: Bob fra Konsum Gruppen, Svein Erik fra Nortura,

Frank fra Norengro og Trond Vidar fra Läntmannen Unibake.

Utviklingen har vært enorm og i dag selger de flere tusen

i uka. Alt er laget på den gamle måten og i Gorines

ånd, som var å bruke fantastiske råvarer som basis for sin

produksjon. Som hjemmesiden antyder: «Maxi Catering

elsker å spre matglede og legger vekt på tradisjonsrik

mat, som du blir mett av.»

Maxi Catering eies av brødrene Ove og Øyvind

Svendsen, hvor Kennet Sangesland er daglig leder og

Øyvind Svendsen er administrator og alt-muligmann.


Som man ser av bildene i denne reportasjen, er dette en

fin og sammensveiset gjeng. Turer med motorsyklene er

en fantastisk herlig rekreasjon for denne gjengen, og det

går rykter om at det skal være riktig så hyggelige på disse

turene!

Produktutvikling, distribusjon, innovasjon og involvering

fra industrien står sentralt, men vel så viktig er det å ta

vare på hverandre, som da Trond Vidar hos Lantmännen

Unibake fylte 50 år, stilte verdens beste grillgjeng opp og

kjørte grillshow!

Bob i Konsum Gruppen, insisterte på å nevne at hvis

Maxi Catering om formodning skulle ha en dårlig betaler,

så skulle det være nok å sende bilde av denne herlige

motorsykkelgjengen, så kommer som regel pengene inn

fort, skulle en tro…

Fortsatt nysgjerrig?

Sjekk gjerne Maxi Catering på sine hjemme sider: www.

maxicatering.no

19

KGN Magasin Nr. 2 2012


20

KGN Magasin Nr. 2 2012


Spør hva din

løsningsleverandør

kan gjøre for

deg.

Spør hva din

løsningsleverandør

kan gjøre for deg!

VAASAN er en internasjonal leverandør av høykvalitetsprodukter

til horeca-markedet. Vår visjon er å skape

glede gjennom mat, og vi tror virkelig at gode bakervarer

handler om glede.

Vi har en forkjærlighet til duften av nybakt, og var med

å etablere bake-off på det norske markedet. Produktene

våre fremstilles med kjærlighet, stolthet, kunnskap og

solide håndverkstradisjoner – noe som skal merkes

både i duft, smak og opplevelse. Vi har strenge krav til

kvalitet, og kun kvalifiserte produkter slippes gjennom

til våre kunder og samarbeidspartnere.

Tar ansvar for din suksess

Med en lett omskriving av John F. Kennedys kjente tale

fra 1961sier vi: Spør ikke hva du kan gjøre for din leverandør,

spør hva din løsningsleverandør kan gjøre for

deg!

VAASANs fagkonsulenter er ikke selgere, men fagfolk

og kollegaer. De er i hovedsak utdannet som kokker,

bakere eller konditorer, og de har alle bred erfaring

fra jobber på hotell, restaurant, café, kantine og ulike

institusjoner. Derfor kjenner de din hverdag – og de

skjønner hva du har fokus på. Deres oppgave er å

være din løsningsleverandør – altså en som hjelper

deg å gjøre hverdagen din enklere, kundene dine mer

fornøyde og økonomien din bedre. Interessant?

Du trenger mer enn en leverandør

– du trenger en løsningsleverandør!

Kontakt oss i dag for en nyttig fagprat!

Underbemanning på kjøkkenet, stressede og sykmeldte medarbeidere,

for mange møter, for lite tid til å tenke nytt, for lav inntjening og for

høyt svinn. Kjenner du deg igjen? Ansvaret på kjøkkenet er stort og

tiden knapp. Kanskje det du trenger er en erfaren kollega, som også er

leverandør av førsteklasses bake-off produkter, hvetebakst og kaker?

Konkrete tiltak for bedre økonomi

Vi tilbyr deg en merverdi som få andre kan – uten at du

betaler for det. Det er derfor vi sier at vi er en løsningsleverandør,

og dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

Vi leverer førsteklasses bake-off brødvarer og

hvetebakst, og innbydende kaker og desserter

Vi setter sammen en optimal produktmiks som

gjør det lettere å selge til dine kunder

Vi kurser deg i svinnproblematikk og setter opp

tiltak som vil bedre din kjøkkenøkonomi

Vi gir deg tips, råd og gode oppskrifter som gjør

det lettere å oppnå mersalg

Vi lærer deg pynte- og steketeknikk som fornyer

ditt tilbud av hvetebakst

Vi gir deg påsmurttips som viser hvordan du med

mindre pålegg likevel kan ta den samme prisen

Vi kurser deg og medarbeiderne i dagens

hygienekrav

Vi gir deg fem utgaver i året av Bake My Day –

vårt kampanjeprogram, som har fokus på nyheter,

oppskrifter og gode tips og råd

Vi gir deg også årets nye produktbok på 176 sider

med gode råd, oppskrifter og en komplett

produktoversikt

Kontakt:

VAASAN Norge AS • Skysstasjonen 11 • Postboks 215, 1372 Asker

Tlf: : 66 98 70 00 • Kundeservice: 66 98 70 08 • Faks: 66 98 70 10

E-post: firmapost@vaasan.com • www.vaasan.no

Geir Nango er

fagkonsulent hos VAASAN.

Han har bred erfaring

innenfor bakervarer.

Geir sprer humør og

glede og er ikke redd

for å by på seg selv.

21

KGN Magasin Nr. 2 2012


ARCUS

- Ny hovedsamarbeidspartner på

vin og brennevin i Konsum Gruppen!

Ta kontakt med en av oss så hjelper vi deg!

Våre produkter kjøper du gjennom Asko og Vectura.

Ring kundeservice eller send oss mail

Tlf: 913 25 220 (10.00 - 14.00)

e-mail: kundeservice@arcus.no

Nyttig informasjon finner du www.arcus.no

Ottar Ferstad

Salgsdirektør

Telefon 22 97 55 62

Mobil 95 83 62 60

ottar.ferstad@arcus.no

Patricio Lobos

Salgskoordinator

Telefon 22 97 55 55

Mobil 98 83 00 45

patricio.lobos@arcus.no

Morten Hofseth-Olsen

Distriktssjef

Oslo/Akershus, Buskerud,

Vestfold, Telemark, Agder

Mobil 90 18 52 30

morten.hofseth.olsen@arcus.no

Emilie Engelstad

Distriktssjef

Oslo/Akershus, Hedmark,

Oppland

Mobil 952 76 177

emilie.engelstad@arcus.no

Hanne M. Wexelsen

Salgs- og markedskoordinator

Telefon 22 97 55 45

Mobil 90 10 98 54

hanne.wexelsen@arcus.no

Sissel Smevold

Distriktssjef

Oslo/Akershus, Hedmark,

Oppland, Hordaland, Sogn (S)

Mobil 92 61 21 48

sissel.smevold@arcus.no

Permisjon fra 1. juli

Audhild Sjømo

Distriktssjef

Hordaland, Sogn og fjordane,

Møre og Romsdal, Trøndelag,

Nord-Norge

Mobil 90 16 84 91

audhild.sjoemo@arcus.no

Yngve Lofthus Teigen

Distriktsjef

Oslo, Buskerud, Rogaland

Mobil 97 11 01 43

yngve.lofthus.teigen@arcus.no

Foto: Kolonihaven


ArcuS vin og brennevin

Arcus AS står bak

noen av Norges mest

tradisjonsrike og kjente

merkevarer, som Linie

Aquavit, Braastad Cognac

og Vikingfjord Vodka.

Vi fremstiller våre egne

norskproduserte brennevinsmerker

i tråd med

gamle tradisjoner og

resepter, flere med historie

tilbake til de gamle

destillasjonene som ble

etablert på 1800-tallet.

Samtidig arbeider vi

aktivt med innovasjon,

og lanserer fortløpende

nye produkter tilpasset

dagens og morgendagens

smak.

Arcus Wine Brands AS

har som forretningside

å velge ut de beste

konsumvinene, importere

vinen på tank og tappe på

flasker og boks i Norge.

Vi er de eneste som kan

gjøre dette, fordi det bare

er Arcus som har eget

tapperi-anlegg for vin i

Norge. Det at vinen tappes

nær kunden er både

miljø- og ressursbesparende,

samtidig som det

gir deg som kunde en

garanti for at vinene våre

alltid er ferske.

Vinordia representerer

flere store vinhus og kjente

merkevarer på det norske

markedet. Vi brenner

for våre leverandører og

deres viner, og vår styrke

er lidenskap og faglig

kompetanse kombinert

med inngående kjennskap

til det norske markedet.

Vi søker å jobbe med familieeide

selskaper som

produserer viner med

sjel og karakter, som de

kjente og prestisjefylte

vinhusene Domaine Laroche,

Allegrini, Bodegas

Julian Chivite, Pommery,

Odfjell og Marqués de

Vittoria.

Symposium Wines ble

startet av MW Sebastian

Bredal i samarbeid med

Arcus i 2009. Selskapet

har som uttalt mål å finne

de beste produsentene

blant små og mellomstore

vinhus, der det er

mulig å ha gode og nære

relasjoner til produsenter

og vinmakere. Sebastian,

som ble Norges tredje

Master of Wine i 2010,

ønsker å ha full oversikt

over vinene han selger, fra

jordsmonn til flaske.

Excellars er siste medlem

i Arcus-familien, og ble

startet av Geir Eikeland

høsten 2007. Medarbeiderne

i Excellars er

lidenskapelig opptatt av

vin - men har likevel et

klart kommersielt fokus.

Grunnleggende for selskapet

er volumprodukter

som Fumées Blanches,

Château Bonnet, Johann

Bihn, Boheme og ikke

minst Doppio Passo.


NORSKE

VANdRERhJEM

I 2010 inngikk Norske Vandrerhjem en

innkjøpsavtale med Konsum Gruppen. Denne

avtalen har gitt klare fordeler med rabatter og

bonus på innkjøp. «Allerede første året oppnådde

vi en god bonusutbetaling, selv om det bare var

i underkant av 40 vandrerhjem som benyttet seg

av avtalen.» sier fungerende generalsekretær

Bjørn Finstad.

Norske Vandrerhjem har på sine 78 vandrerhjem totalt over

350.000 gjestedøgn i året, og Norske Vandrerhjem er en del

av nettverket Hostelling International som på verdensbasis

har over 4000 vandrerhjem i 80 land.

I Norge ble organisasjonen stiftet i 1930, og visjonen er: Vandrerhjemmene

skal skape opplevelser og kontakt mellom

mennesker, og forståelse for egen og andres kultur og miljø.

«Vandrerhjemmene skal tilby rimelig og trygg overnatting,

24

KGN Magasin Nr. 2 2012

men vår visjon tilsier at vi tilbyr noe mer. Hos oss finner du

en uformell og internasjonal atmosfære der det er naturlig

å snakke og komme i kontakt med andre gjester. Vi legger

vekt på gode, felles oppholdsrom og gjestekjøkken der gjestene

selv kan tilberede mat hvis de ønsker.» forteller Bjørn

Finstad.

Ingen vandrerhjem er like

Noen er store og andre er små. Noen anlegg er moderne,

mens andre anlegg er eldre, feks i tilknytning til gårdsdrift

eller kanskje en folkehøyskole. Man kan også velge mellom

rorbuer, tømmerhytter, bygårder – kort sagt et mangfold.

Mange er helårsåpne og noen er bare sesongåpne.

Hovedgruppen av de internasjonale gjester er de typisk backpackerne.

Men Norske Vandrerhjem har også gode tilbud til

ungdomsgrupper f.eks skoler og idrettslag.

Vandrerhjemmene passer ypperlig til barnefamilier fordi de

tilbyr flersengsrom i tillegg til enkelt- og dobbeltrom. Utenom

den typiske turistsesongen øker andelen arbeidere. Det

kan være reisende selgere, eller folk som ukependler.


Norges største vandrerhjem

Hovedkontoret til Norske vandrerhjem ligger i Oslo, samlokalisert

med Norges største vandrerhjem, Oslo Vandrerhjem

Haraldsheim. I disse dager flytter hovedkontoret inn i nye

lokaler. Oslo Vandrerhjem Haraldsheim har nemlig utvidet

sin kapasitet fra tidligere 270 senger og 70 rom, så nå står

et nybygg med 19 rom, 50 senger og kontorlokaler klart til

innflytting.

De små får også fordeler med lojalitetsavtalen i

Konsum Gruppen

Som tidligere nevnt, oppnådde medlemsbedriftene i Norske

Vandrerhjem bonusutbetaling allerede første året. I 2011 har

52 vandrerhjem benyttet seg av avtalen. 43 vandrerhjem fikk

bonusutbetaling. Av disse 43 vandrerhjemmene ville bare

halvparten fått bonus basert på egne innkjøp. Også for de

små blir det fordeler med lojalitetsavtalen vi har med

Konsum Gruppen.

God oppfølging og bedre innkjøpsstruktur

«Vi opplever at Konsum Gruppen gir god oppfølging av

medlemsbedriftene sine, og er flinke til å finne gode løsninger

og produkter fra alle samarbeidspartnere. Likevel

har vi mer å gå på, flere bedrifter kan bli enda flinkere på

å gjøre riktige innkjøp. Vårt mål er derfor å bevisstgjøre de

enkelte vandrerhjemmene til i sterkere grad å benytte seg

av fordelene som ligger i avtalen med Konsum Gruppen. God

inntjening og økonomisk trygghet er ingen ulempe når man

driver vandrerhjem !» avslutter Bjørn Finstad.

Go-Tan

Woksaus Thai Coriander

6x1 l

EPD-nr. 2370658

Go-Tan

Woksaus Lemongrass

6x1 l

EPD-nr. 2370625

Go-Tan

Sweet Chili Sauce

6x1 l

EPD-nr. 2615334

Go-Tan

Wok Olje

4x2 l

EPD-nr. 2613917

Paradiso

Sushiris

10 kg

EPD-nr. 2387074

Salomon DimSum

4 Asian Selection

4x1,6 kg

EPD-nr. 2323855

Se klassiske oppskrifter i

vår oppskriftsbank.

NYHET 1/9

NYHET 1/9

NYHET 1/9

Salomon

Fish Stick Sweet Chili

2x1,5 kg

EPD-nr. 2398675

www.haugen-gruppen.no/foodservice

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

facebook.com/haugengruppenfoodservice

Go-Tan Sweet Chili

Sauce porsjon

200x10 g

EPD-nr. 2530491

Go-Tan

Kokosmelk

12x1 l

EPD-nr. 2625770

Ole Moksnes AS

25

KGN Magasin Nr. 2 2012


Lyst

– et lite og intimt sted med hyggelig betjening, god mat og en

plass man blir sittende lenge å kose seg.

LYST laget KGN Food Show’s beste Oreokake,

fortell litt om hvor viktig det er for deres bedrift med

fagkompetanse i kjøkkenet?

- For oss er det ingen alternativer, vi har egen konditor og 7

faglærte kokker. Det er bevisst at alle skal ha kompetanse og

kokkene er også ute i serveringen. Personalet rullerer for å

øke kunnskapen. De er positive til rullering, og da blir de ikke

så fort lei. De treffer gjestene, kommuniserer med dem og

bygger relasjoner.

26

KGN Magasin Nr. 2 2012

BAR OG REStAURANt

Hvorfor valgte dere KGN som deres samarbeidspartner

på innkjøp i 2010?

- Jeg kjente godt til Asko Giørtz og når jeg tok kontakt med

Markedssjef Svein Aarseth – var veien til medlemskapet i

Konsum Gruppen kort. Dette valget har vi ikke angret på, forteller

daglig leder Maj Britt Husby.

Hva setter du som eier og driver mest pris på ved KGN?

- Oppfølgningen vi får av KGNs regionssjef Solgunn Larsen, vi

får hjelp til alt, alltid!

Vareleveringen fungerer som avtalt, og dette betyr svært mye

understreker Maj Britt.

Føler dere noen tilhørighet til et nettverk som medlem

i KGN?

- Absolutt! Vi føler tilhørighet til et godt drevet nettverk.

Kontakten vi har med leverandører og samarbeidspartnere

passer godt i vår lille bedrifts hverdag. Det er enkelt for en

liten bedrift som oss å være med i en innkjøpskjede som

ivaretar våre interesser. Informasjonen og oppfølgningen vi får

av Solgunn er topp! Vi ringer når det er noe, og får hjelp med

en gang.

Hvordan bidrar effektive rutiner og gode innkjøpsbetingelser

i deres hverdag?

- Det bidrar betydelig til forenkling av vår hverdag, det er en

KGNs beste Oreokake ble laget av LySt Bar og Restaurant.


viktig del for å klare og drive. Vi slipper administrasjon og oppfølgning

av samarbeidspartnere. Avtalene er forhandlet ferdig,

og ligger klart med gode priser og betingelser generelt.

Hva betyr lojalitet for deres virksomhet?

For oss betyr det å være lojale mot LYST sine gjester. Vi skal

levere det vi tilbyr gjestene med kvalitet hele veien!

Kvalitet hver gang gjesten besøker LYST Bar & Restaurant.

Har samarbeidet med KGN medført noen utfordringer?

- Ingen utfordringer – hverdagen har blitt mye enklere med

deltagelse i KGN, kommer det kontant fra Maj Britt.

LySt bAR OG REStAURANt

ÅLESUND

Medlem: 24/9-10 – Lojalitet: 1/1-12

Eier/Daglig leder: May Britt Husby

Forretningside/konsept:

Et lunsjsted i Ålesund sentrum, hvor vi skal skape noe for

damene og et voksent publikum generelt. Lyst legger vekt på

sunn, hjemmelaget mat og salater – for det vil damene ha.

Kundegruppe og lokalisering:

Lokaliseringen i Ålesunds gågate er viktig for å nå alle

kundegrupper. Det være damene, forretningsfolket eller turistene.

LYST har uteservering med svært god kapasitet foran

i gågata og i bakgården. I sommersesongen kommer mange

turister fra Cruisebåtene som anløper Ålesund og hele året

kommer Hurtigrutens passasjerer.

Omsetning: 8-10 mill fordelt på 8-10 årsverk.

Fordeling mat og drikke: Mat – 70 % /Drikke 30 %

Hvordan synes dere KGN’s samarbeidspartnere følger

dere opp i hverdagen?

- Tja, ingen nevneverdig involvering fra Samarbeidspartnerne.

Det trenger vi ikke når vi bruker KGN. Lite tid til det, fordelen

ved å delta i KGN er at kjeden ivaretar oss, kunders interesser.

Vi treffer leverandørene på KGN Food Show, stoler på at KGN

jobber for kundens beste. Det er ikke noe vi mangler til vår

daglige drift.

Om noe, hva mener dere Konsum Gruppen burde ha i

sin portefølje?

- Kunne kanskje vært en fordelaktig, nasjonal Hotell avtale.

Vi reiser mye for å få inspirasjon, utover det dekker KGNs portefølje

alle våre behov. Men til bedriftens beste ønsker vi oss en

nasjonal Hotellavtale, understreker daglig leder.

Fremtidsvisjoner og satsningsområder?

Vi legger opp til å drive ett sted, jobbe med det vi har, for at

stedet skal bli så bra som bare vi kan gjøre.

Vi legger alle ressurser i å drive LYST Bar & Restaurant, det

betyr alt for oss nå!

27

KGN Magasin Nr. 2 2012


NorefjellHytta

NorefjellHytta er ei helt nybygd “Alpehytte” med restaurant og

overnatting midt i alpinanlegget på Norefjell, som åpnet sine dører

første gang julen 2010.

Forretningsidé:

Å skape ett supplement i den norske

fjellheimen, tett på et aktivt skiområde.

Anne Siri Breivik er oppvokst i dalens reiseliv

og ønsket etter mange år å satse på egen

virksomhet sammen med mannen Kim

Jensen.

Kundegruppe/rekrutteringsgrunnlag:

Norefjellshytta skal være ett nisjetilbud med små

koselige rom, intimt samvær i en mer privat atmosfære.

Gjestene på Norefjellshytta vil ha kvalitet og

noe annet enn de store hotellenes tilbud. Rekrutteringsgrunnlaget

er hytteeiere og leilighetsbrukere som

er skiturister i området. Utenfor skisesongen satser

Norefjellshytta på gjensalg til skituristene når de skal

feire bryllup, bursdager, konfirmasjon, ledersamlinger

og julebord. Norefjellshytta tilbyr også catering når

det er mulighet for det.

eiere: Kim Jensen og kona Anne Siri Breivik eier selskapet

og har drevet stedet siden julen 2010.

Norefjellshytta sysselsetter 10 personer i 5 årsverk.

Vil du vite mer?

www.norefjellhytta.com

28

KGN Magasin Nr. 2 2012

Hvordan kom dere i kontakt med Konsum Gruppen?

- Det var faktisk ASKO som anbefalte oss å ta kontakt med

Konsum Gruppen. ASKO satte KGNs regionssjef Thore Grorud

i kontakt med Kim Jensen. Kim innrømmer at han var litt skeptisk

til Konsum Gruppen i begynnelsen, men når Thore hadde

vært og presentert KGNs tilbud hadde jeg ikke noe valg. Kim

tenkte mye på varelogistikk og var skeptisk til ASKO pga tidligere

erfaringer. Men pga de andre virksomhetene og hotellets

leveranser var det mest fornuftig å benytte ASKO og Bama

gjennom Konsum Gruppen.

Hvilke forhold betyr meg for dere i samarbeidet

med Konsum Gruppen?

- KGN er gode på å tilby sitt nettverk. Det var trygt å starte

og bruke et system som fungerte. Thore har bidratt svært

mye, for å etablere et godt forhold til Konsum Gruppens samarbeidspartnere,

og Kim trekker frem forholdet til Haugen

Gruppen som eksempel. Haugen Gruppen var den eneste vinleverandøren

som tok oss alvorlig. Vi er også glade for deres

gode importvarer og på en skidestinasjon som oss, selger Corona

godt.

Hvordan opplever dere KGN og være samarbeidspartnere

i hverdagen?

- Å være medlem i KGN føles som å ha noen i ryggen. Det å få

back-up og hjelp av noen når noe må pushes eller ordnes hos


samarbeidspartnerne er behagelig. Kim forventer å få mer ut

av samarbeidet med Konsum Gruppen i fremtiden. Han vil ta

seg tid til å jobbe mer med innkjøpsstruktur og mer utnyttelse

av KGNs gode innkjøpsavtaler. Først nå har vi fått satt systemene

og det er opp til meg å få det i bruk, sier en engasjert

innehaver.

Opplever dere noen utfordringer pga deres

geografiske beliggenhet?

- JA! Utfordringen er å få varene levert. Men det var vi forberedt

på. Jeg har lært meg å ta hensyn til kjøreruter og har hovedlevering

en dag hver uke. Samt at jeg kan få suppleringer på

fredager. For oss har det vært viktig at vi ikke har en fast meny,

vi bruker det vi har på lager til enhver tid. Det gir

god utnyttelse av råvarene, mindre svinn og bedre resultat.

Meny har vi bare på lørdager i høysesongen. Et annet eksempel

på god menyplanlegging er Norefjellhyttas suppebuffet. I

sesongen lager vi tre supper og hjemme bakt brød til lunsj,

og elgsuppa er obligatorisk. Dette gir alle skituristene rask

servering når kommer oss for å spise lunsj.

Hvordan definerer dere begrepet sesong, og hva

legger dere vekt på i de ulike sesongene?

- Vi deler året i fem kalde og syv varme måneder. I de fem kalde

månedene er det skituristene vi satser alt på, slik jeg tidligere

beskrev i vår forretningsidé. I den kalde sesongen har vi

mange stamgjester og disse bestiller bord uken før de kommer,

noe som er forutsigbart, trygt og lett å planlegge innkjøpene

etter. I de syv varme månedene må vi restituere oss og

vi liker å sanke fjellets råvarer til eget bruk. Vi plukker bær,

sopp, og gjør avtaler med jegere om lokalt jaktet elg som vi

bruker til Norefjell Tapas og flere av våre signaturretter. Det

samme gjelder sau og lam som har beitet i nære omgivelser.

I de syv varme månedene er vi også godt benyttet av lokalbefolkningen

og firmaer vi har relasjoner til fra vintersesongen.

Hvordan markedsfører dere deres tilbud?

- Vi er flinke til å bruke stamgjester, relasjoner og nettverk

i markedsføringen. Facebook er også en spennende kanal.

Jungeltelegrafen og magasinreportasjer gir også god uttelling.

Tilfredsstiller KGNs portefølje deres behov i alle

sesonger?

- Fisk og skalldyr er en utfordring, og jeg visste ikke om deres

samarbeid med Køltzow. Alle andre behov er dekket og Kim

vil nå se på telefonavtalen med Telenor og hva KGN forsikring

kan tilby. Norefjellshytta har klare mål om bedre utnyttelse av

KGNs portefølje.

Hvilke visjoner har Norefjells hytta for fremtiden?

- Kim trekker frem tre konkrete momenter. Vi øker bemanningen

neste vintersesong med en kokk. Vi skal ha generelt bedre

struktur på vår virksomhet. Norefjellshytta skal satse på små,

eksklusive grupper som skal arrangere lederseminar. Kim og

Anne Siri er helt tydelige, det blir ingen utbygging eller utvidelse

av konseptet. Vi vil jobbe opp virksomheten og beholde

grunntanken og sjelen i bedriften. Vi skal fortsatt levere topp

kvalitet på mat og service og vertskapet må selv bidra for å gi

gjesten ’’det lille ekstra’’.

29

KGN Magasin Nr. 2 2012


30

KGN Magasin Nr. 2 2012

Tørsteslukkere fra

www.tine.no – www.tinepåmenyen.no

TINE Varenr.: Produktnavn D-pak.:

719 SUNNIVA Orig App frktkj 1/2 l 10

722 SUNNIVA Original App 1/2 l 10

4069 SUNNIVA Original App fl 1/2 l 12

835 SUNNIVA Original Eple 1/2 l 10

4095 SUNNIVA Original Eple 1/2 l 12

4070 SUNNIVA Orig. Tropisk fl 1/2 l 12

4093 Sprett epledrikk 250 ml 12

4094 Sprett tropiskdrikk 250 ml 12

114 TINE isTe Fersken fl 1/2 liter 12

119 TINE isTe Guava fl 1/2 liter 12

121 TINE isTe Lime fl 1/2 liter 12

127 LITAGO Sjoko.milkshake 375 ml 10

128 LITAGO Jordbærmilkshake 375 ml 10

4125 LITAGO Smoothie sjo/kar 247 ml 12

4126 LITAGO Smoothie jord/brb 247ml 12

3515 TINE Sjokomelk 1/4 liter 18

262 LITAGO Sjokolademelk 1/2 liter 10

266 LITAGO Melk Jordbær 1/2 liter 10

678 LITAGO Sjokomelk bib 10 liter 1

3497 LITAGO Lettere Sjoko.melk 1/2l 10

4080 LITAGO Melk Banan 1/2 liter 10

132 IsKaffe Brasil 330 ml 12

381 IsKaffe Cappuccino 330 ml 12

382 IsKaffe Caffe Mocca 330 ml 12

383 IsKaffe Caffe Latte 330 ml 12

Få kokebok på

mobilen!

Hva skal du ha til middag? Nå kan du få Barillas

kokebok med 175 inspirerende oppskrifter rett på

mobilen! I tillegg kan du planlegge middagen med

innkjøpslister og til og med ta tiden på kokingen av

pastaen.

Send “BARILLA” til 2140 eller gå inn på Appstore for

å laste ned kokeboken til Iphone. Du kan også lese

mer på:

www.barilla.no

Med smak av Italia.


Autumn spirit

Design og farger som gjenspeiler

sann enkelhet

Vi ønsker å komme tilbake til røttene. Denne høsten kan vi det.

Med høstens kolleksjon ønsker vi å gi bordet et autentisk uttrykk for

deg og denne spesielle årstiden. Bringe tilbake ånden i den tid da vi

gjorde ting som var autentiske. Når ting hadde sjel. Aske brunt, rust

orange og terracotta er fremtredende farger.

La stemningslyktene skimre. Settingen er perfekt!

Duni.com

31

KGN Magasin Nr. 2 2012


Vestfold Fugl

Vestfold Fugl brenner for faget og er drevet av

matglede og ønsket om å skape noe nytt. Samtidig

ønsker de å være en effektiv, engasjert og lønnsom

aktør for sine kunder. Med kunden på laget utvikles

kylling, kalkun og and basert på kundens ønsker og

behov. Vestfold Fugl har høy kvalitet og spennende,

ferske, foredlede produkter.

Vestfold Fugl har 12 dyktige fagkonsulenter fordelt over hele

landet. Ønsker du kontakt med din lokale kontaktperson

finner du oversikt bakerst i produktkatalogen

eller via hjemmesiden

EPD 2497873 Snadderkylling strimlet lårkjøtt 6 x 1 kg. skål

EPD 2497915 Snadderkylling strimlet filet 6 x 1 kg. skål

I 2012 lanserte Vestfold Fugl nye nettsider tilpasset dataen

din på kontoret, Ipaden på kjøkkenbenken og

smartphonen i lommen din.

Her finner du alle produktlinjenr og nyheter, som til enhver tid

vil være oppdatert. Uansett om du er stor eller liten kunde,

Vestfold Fugl lover at de har har menyforslagene.

Nyhet!

Mange spennende oppskrifter finnes på deres hjemmeside

og nå kan du selv skrive ut prisplakaten din med

valgfri salgssum.

32

KGN Magasin Nr. 2 2012

www.vestfoldfugl.no

Matsikkerhet og matvaretrygghet er viktig for forbrukeren,

og er et hovedfokus hos Vestfold Fugl. Som første norske

kjøttbedrift i Norge, ble de i 2007 sertifisert etter ISO 22000.

Nylig er de også Milljøfyrtårnsertifisert.

Bilde øverst til høyre:

2 varinater av Tapasboller 7 gram:

EPD 2497998 Kylling kjøttboller med ost 4 x 1,5 kg pose

EPD 2496008 kylling kjøttboller spanske 4 x 1,5 kg.pose

Bilde:

Vestfold Fugl har nå kommet med saftige og smakfulle kylling-

karbonader på 100 gram. De er håndstekte og vil gi inntrykk

av gode hjemmelaget karbonader. Ønsker du å tilby dine

kunder en sunn, solid og god burger fra Vestfold Fugl prøv:

EPD 2496123 Kylling karbonader, håndstekt 4 x 1,5 kg. skål


Tilbud til Konsum Gruppens medlemmer

Kokkejakke 4030 hvit kr 1199,-

Eksklusiv med håndsydde knapper

PRIS – 30% rabatt

Netto kr 840,-

Kokkebukse 2317/2850 kr 349,-

PRIS – 30% rabatt

Netto kr 245,-

Kokkejakke kort erm 2327 kr 349,-

PRIS – 30% rabatt

Netto kr 245,-

Smekkeforkle spesialmodell utviklet for

Det Norske Kokkelandslaget art 99237

Farge marine og hvit, 90x120 kr. 299,-

PRIS - 30% rabatt

Netto kr 210,-

Proline - Profi le & Workwear

Isebakkeveien 55, 1787 Berg i Østfold

Tlf: 69 18 87 04 Faks: 69 18 87 05

post@proline.as www.proline.as

Kokkejakke 2330 hvit kr 349,-

PRIS - 30% rabatt

Netto kr 245,-

Bukse 1570 herre sort kr. 559,-

Bukse 1575 dame sort kr.559,-

PRIS - 30% rabatt

Netto kr 395,-

33

KGN Magasin Nr. 2 2012


eKruttering

til KoKK- og

servitørFaget

Som alltid, vil det innen de fleste yrker

være variable søkertall. Akkurat

nå er det dessverre færre unge som

søkere som ønsker å utdanne seg til

kokk eller servitør.

Årsaksbilde til situasjonen

Med kunnskapsløftet i 2006 ble det etablert et nytt system

der man i 1. klasse tar “Restaurant- og matfag” og

i 2. klasse kan velge mellom “matfag” eller “kokk- og

servitørfag” før man går ut i læretid. I 3. klasse kan du

velge påbygging til generell studiekompetanse dersom

eleven ikke ønsker å ta læretid. Mange mener at denne

2+2 modellen faller uheldig ut for de elevene som er motivert

for praktisk arbeid og en del faller nok fra i starten

her.

En annen utfordring er at kokkene blir i yrket i gjennomsnitt

6 1/2 år. Det et relativt lavt sammenlignet med

andre yrker. Videre er det også relativt få som tar etter-

og videreutdanning og blir i bransjen. Hotell- og restaurantbransjene

er krevende, men også veldig mye kjekt.

Det er mange muligheter både nasjonalt og internasjonalt

for de som vil lære mer og utvikle seg. - Kanskje

vi burde gjøre noe med holdningene til utdannelse innenfor

våre bransjer? Vi er nok veldig produksjonsorienterte,

fortjenestemarginene er ikke høye og bedriftene

blir derved sårbare. Samtidig er det viktig med kortere

og/eller lengre kurs for å kunne videreutvikle seg rent

faglig.

Konsekvenser for næringen

Det er mangel på kokker og det vil nok dessverre vare

en stund før trenden snur igjen. Mat er en viktig kulturbærer

og det er viktig av vi ivaretar og videreutvikler vår

egen matkultur. Dette blir nok en utfordring fremover.

Vi kan selvsagt lære opp utenlandske kokker til enkelte

retter og med godt resultat, men vi må ikke glemme vår

egen historie. Det er vanskelig å få tak i gode kokker, og

det skaper store utfordringer for vår bransje.

Lærlingordning

I Norge er mange bedrifter knyttet opp til opplæringskontorer

som følger opp både bedrift og den enkelte

lærling. Som nevnt over, ble det innført en ny reform for

seks år siden.

34

KGN Magasin Nr. 2 2012

Foto. tom Haga

Kristine H. Hartviksen, President NKL

NKL tiltak / rekruttering

I NKL har vi stort fokus på rekruttering, og vi har iverksatt

mange ulike tiltak.

Vi har de norske kokkelandslagene. I oktober stiller

Norge med to lag til OL i Erfurt. Vi har ett senior- og

et juniorlandslag. Vi mener de bidrar positivt til å

markedsføre faget vårt utad. I tillegg er det viktig at kokkelandslagene

er en naturlig del av NKLs fellesskap.

Så har vi satt ned en tverrfaglig gruppe som arbeider

med rekruttering. Her er sentrale personer i bransjen

viktige bidragsytere. Vi setter også pris på ASKOs engasjement

med Per Engen i spissen.

I den nordiske foreningen er det også færre unge som

ønsker å utdanne seg som kokk eller servitør. Derfor har

den nordiske kjøkkensjefforeningen satt rekruttering på

dagsordenen. Vi har etablert et juniorforum hvor hvert

enkelt av de fem nordiske landene stiller med to unge

kokker som skal bistå oss i arbeidet med rekruttering.

De unge tenker annerledes enn oss “litt eldre”, og skal

vi nå ut til de unge, trenger vi ungdommen!

Så har Norge i år ansvaret for nordisk ministerråd.

Landbruks- og matdepartementet har satt ned en nordisk

gruppe som arbeider med rekruttering i et nordisk

perspektiv. NKLs administrasjon er representert i denne

arbeidsgruppen.

I NKL arbeider vi aktivt og målrettet med media. Vi tenker

at det er viktig å markedsføre faget vårt på en positiv

måte. Vi er med i mange prosjekter rettet mot barn og

unge, og ønsker å bidra til å markedsføre disse aktivitetene

og derved faget på en god måte. Det er viktig på

kort og lang sikt.

Hvilken betydning har Bocuse d’Or, Kokke-OL, landslaget

og all gull og heder for faget?

Det er flott at Norge satser og hevder seg i konkurranser.


Hva gjør NKL?

I NKL tenker vi at konkurranser er viktig. Vi har arrangert

Norgescup for kokk- og servitørelever i rundt 25 år.

Det er fantastisk gøy å se de unge, motiverte utøverne av

faget vårt. Det arrangeres uttak i de enkelte laug i NKL

om høsten, og i februar stiller rundt 20 lag til semifinale

og finale i Rogaland. Kokkenes Mesterlaug Rogaland,

står som fast arrangør av Norges Cup. I fjord startet vi

også Tineup som er en konkurranse for kokk- og servitørelever.

Konkurransen er et samarbeid mellom NKL

og Tine. Også her må lagene kvalifisere seg til finalen

som legges i Stavanger og samtidig med Norges Cup.

Så har vi NM i Kokkekunst som arrangeres hver høst

med NKL som eier av konkurransen og et laug som

teknisk arrangør.

Kommentar

fra mangeårig medlem i prøvenemnda

for kokkefaget i østfold, Knut

Johannessen.

Med sine 25 år i kokkeuniform og 16 år i prøvenemnda

har Knut opplevd flere reformer i kokkefaget. Han er

usikker på om Kunnskapsløftet var bra for kokkefaget.

Matfag er for generelt og identiteten til kokkefaget blir

borte. Knut Johannessen ser at det blir færre elever i

årskullene og antall søkere blir mindre. Han kjenner til

få skoler som klarer å opprettholde alle klasser det er

kapasitet til.

– Mange unge i dag er opptatt av høyere utdanning, med

fokus på spennende og godt betalte jobber. De unge er

ikke fornøyd med bare å ha en jobb. Jeg har selv 2 barn

som har valgt høyskoleutdanning, hvor jeg gikk rett inn

på et kjøkken som 15 åring og har jobbet meg oppover i

systemet.

- Knut opplever at ”lokomotivene” for kokkefaget har

blitt mindre synlige eller helt borte. Med lokomotiv mener

Knut en samlet bransje hvor fellesskapet og ansvar

for felles utfordringer ikke lenger blir i varetatt. Som

eksempler på fellesskap nevner han Trønderlagskonferansen

og det nasjonale Opplæringsrådet. Uten disse

fellesskapene ser ikke Knut noen forum hvor bransjen

samlet kan påvirke sentrale myndigheter.

- Norske kokkers triumfer burde alene inspirere mange

unge til å velge kokkefaget. Trolig er et krevende yrke,

ugunstige arbeidstider og mye negativt mediefokus med

på å påvirke ungdommens valg. Knut tror at ungdom blir

inspirert av ungdom og ikke av ’’gamle, slitne gubber’’

i hvite kokkejakker. En annen årsak Knut mener kan

være av betydning er skolen og lærernes rolle. Gjennom

sin kontakt med skolen og lærlinger opplever han

til tider at lærere og faglige ledere er mer sosiallærer

enn faglærer. Dette er en alarmerende utvikling og det

finnes ingen enkel vei til målet, som for alle må være øke

rekrutteringen til kokk- og servitørfaget.

- Konsekvensene kan være som vi opplevde med tyskspråklige

kokker på 60- og 70-tallet, økt arbeidsinnvandring

fra Øst-Europa. Vi får gode, utenlandske fagfolk

som jobber mye, men de er ikke i stand til å bære vår

matkultur og tradisjon videre, avslutter en engasjert

Knut Johannesen.

35

KGN Magasin Nr. 2 2012


Findus til høstmenyen

36

KGN Magasin Nr. 2 2012

Green Meals er Findus’ menykonsept for grønn matglede med bredde og variasjon.

Trenden er helt klar, stadig flere spisegjester vil ha grønne retter og de vil ha dem oftere enn før.

Nå kan du få både praktiske, lønnsomme og fremfor alt lekre løsninger på det hele. Green Meals er et innovativt,

kulinarisk konsept som gir deg mulighet til enkelt å kunne servere gode, grønne og sunne retter. Ingrediensene i

produktene er utvalgt med stor omhu. Vi tilbyr både klassiske og kjente ingredienser og mange eksotiske nyheter.

Findus har markedets største og bredeste sortiment av grønne ovnsferdige retter

som er klare til å bli varmet opp eller servert som de er - bare bruk fantasien og din

fagkunnskap! Green Meals-konseptet består pr. i dag av 10 forskjellige retter.

Du kan velge mellom trendige eller klassiske retter som vil fungere godt som individuelle grønne ”hovedretter”, hver for

seg som enkeltkomponenter til retter eller som innslag på buffeten.

Vi i Findus legger mye energi i vårt bidrag til det grønne bord og produktene er en god blanding av vegane og grønne

muligheter.

Dersom kjøkkenet trenger nye løsninger til buffet, salatbar eller tallerkenservering finner du flere inspirerende forslag til

måltidsløsninger i Green Meals-sortimentet!

Det finnes ingen grenser for grønne retter, hverken geografisk eller når det kommer til kreativitet og inspirasjon.

Mulighetene er mange - og alle vil ha dem.

Nedenfor ser du vårt Green Meals sortiment. Vi har laget et kompendium over produktene som du kan få ved

henvendelse til Findus’ salgskonsulent i ditt distrikt.

EPD

nr.

Couscouspytt, 2x3 kg

Varenavn

Falafel, ca. 266x15 g

Emb.

Rød hvetekornssalat med

eple og tranebær, 5x2 kg

Les mer på www.findusfoodservice.no

Gulrotmedaljong, ca. 66x60 g

Broccolimedaljong, ca. 66x60 g

Antall

kilo pr. krt.

189 902

FINDUS GREEN MEALS

Broccolimedaljong, ca. 66x60 g Krt. 1x4,0 kg 4,0

933

358

Couscouspyt

t,

2x3

kg

Krt.

2x3,

0 kg

6,

0

933

119

Falafel,

ca.

266x15

g

Krt.

1x4,

0 kg

4,

0

2 151

496

Grønn

Hvetekornssalat,

4x2

kg

Krt.

4x2,

0 kg

8,

0

519

991

Gulrotmedal

jong,

ca.

66x60

g

Krt.

1x4,

0 kg

4,

0

965

640

Hvetekorns

Pilaff,

1x5,

5 kg

Krt.

1x5,

5 kg

5,

5

2 332

815

Miniboulett

er,

3 g

Krt.

1x3,

0 kg

3,

0

1 925 635 Quinoa - rårispilaff med soltørkede tomater Krt. 1x6,0 kg 6,0

2 568

160

Quinoasalat

m/

bønner

og

villris

Krt.

2x2,

2 kg

4,

4

2 254 134 Rød hvetekornssalat med eple og tranebær, 5x2 kg Krt. 5x2,0 kg 10,0

Hvetekorns Pilaff, 1x5,5 kg


Lantmännen Unibake utvider

sin portefølje

5 smakfulle muffins nyheter

Nytt i vår portefølje er muffins. Vi lanserer hele 5

nydelige og deilige muffins med forskjellige smaker.

Dette er tin og server produkter som skiller seg

markant fra eksisterende produkter på markedet.

Muffins’ene har ekte fyll, og holder seg saftig lenge.

Produktene har et mer hjemmelaget utseende, og

skiller seg ut med nye former.

Muffinsene har ikke konserveringsmidler.

De kommer på ferdig sorte utsillingsbrett som du kan

sette rett i disken.

Inneholder

ekte sjokolade

så fargen

holder seg -

blir ikke «grå»

Pepperkake muffins

100g

EPD: 2634392

Ant pr krt: 24 stk

Velbekomme!

Sjokolade deluxe

muffins 130g

EPD: 2634384

Ant pr krt: 16 stk

Muffins med

pepperkakesmak –

en sesongsmak til

hele året!

Kommer ferdig på

utstillingsbrett.

«Smakfulle høstnyheter»

Det skal smake godt å velge sunt – ekstra grove

porsjonsbrød på menyen!

Dine kunder kan nå få servert påsmurte fristelser, som

er både sunne og smaker godt.

Grov Brix og Havrestykke er to sunne og smakfulle

alternativer. I tillegg lanseres det et Lavkarbostykke og

et Rustikk Müslistykke, som gir stor variasjon i påsmurtdisken

med fokus på sunnhet.

I kategorien hele brød lanserer vi 3 nyheter.

Produktene stekes fra tint tilstand i 2-4 minutter på

230 grader. Dette gjør at brødet holder på saftigheten

og du får en crispy smakfull skorpe.

Havrestykke 100g

EPD: 2634368

Ant pr krt: 40 stk

Gourmetloff med

valmuefrø 600g

EPD: 2633758

Ant pr krt: 10 stk

Lantmännen Unibake Norway AS, Berghagan 2, 1405 Langhus, TLF 09828, Fax 64 86 21 90, www.lantmannen-unibake.no

37

KGN Magasin Nr. 2 2012


Jæren Smak

Med basis i mattradisjonene på Jæren, har konseptet

Jæren Smak fokus på å forbedre kvalitet og smaksopplevelse

på norsk kjøtt. Jæren Smak skal være ensbetydende

med det beste og smakfulle kjøttet i Norge. SPIS Storkjøkken

og PRIMA Jæren samarbeider for å gjøre konseptet

tilgjengelig for spisesteder i hele Norge.

I Sør-Europa har man lykkes med å skape førsteklasses

merkevarer av produkter med regional opprinnelse. Varene

fremstilles med høy kvalitet og særegne produktspesifikasjoner

og historier fra opprinnelsesregionen brukes bevisst i all

markedsføring. Dette var vi sikker få at vi skulle få til i Norge

også, sier markedssjef Anders Hellegaard i PRIMA Gruppen.

Visjonen og arbeidsmålet til Jæren Smak er å produsere og

tilby det mest smakfulle kjøttet i Norge. På Jæren har vi mattradisjoner

og et særdeles godt matfaglig miljø som kan realisere

det samme, fortsetter ham. Vi har valgt å starte med

svinekjøtt fordi vi avdekket en etterspørsel etter en annen type

kvalitet på svinekjøtt enn det vi har vært vant til i Norge.

Jæren Smak konseptet stiller krav til bedre produksjonsforhold,

forkvalitet, dyrevelferd og sporbarhet. Grisen får et stabilt

og rolig vekstmiljø, med det samme nøye sammensatte

foret hele tiden. Det stilles krav til at grisen får en så skånsom

transport til slakteriet som mulig og produsenten ligger maks

1 times kjøring fra slakteriet. Når den så ankommer slakteriet

fortsetter fokus på å skape så lite stress som mulig. Grisen

går naturlig i eget tempo, der omgivelsene er så like fjøset

de kommer fra som mulig. Når de i tillegg hører musikken

fra Thomas Dybdal strømme ut fra høyttalerne er det lagt til

rette for minimering av stress. Dette gir uttelling ved en bedre

kjøttstruktur og – kokkefaglig sett – bedre smak. Stort bedre

kan ikke en gris ha det!

Innenfor SPIS Premium lanserte SPIS Storkjøkken 5 produkter

innenfor Jæren Smak konseptet i februar i år. Her kan du

velge mellom:

EPD nr. 2532919 Premium Svinekam uten ben, Jæren Smak

EPD nr. 2532943 Premium Svinenakke uten ben, Jæren Smak

EPD nr. 2533172 Premium Svin indrefilet, Jæren Smak

EPD nr. 2532968 Premium Svin ytrefilet, Jæren Smak

EPD nr. 2532901 Premium Svinecarré, Jæren Smak

Markedssjef i SPIS Storkjøkken, Monica Nilsen, forteller at

SPIS Storkjøkken setter stor pris på samarbeidet med Prima

Gruppen. “Dette er et konsept som er en berikelse til vår

portefølje og gjør at vår portefølje blir enda mer komplett .

Svinekjøtt med en så fantastisk kvalitet er vi rett og slett stolte

av å kunne tilby våre kunder, tilføyer hun. Våre konsulenter

bistår gjerne med mer informasjon om produktene. Ellers kan

du også finne informasjon på vår nettside www.spis.no. Her

ligger produktkatalogen lett tilgjengelig”

38

KGN Magasin Nr. 2 2012

Foto. tom Haga


Tips til tilberedning:

Langtidsbakt Svine Carrè & Svinenakke

Svine Carrè: Rute spekket og gni inn med salt/pepper og krydder

etter eget ønske. Pakk carréen i vakuum kokepose og

bak den over lang tid på kjernetemp 54 grader. Bruk gjerne

12 timer på langtidsbakingen. Ta Carrèen ut av posen og brun

den i pannen. Settes tilbake i ovnen på 220 grader slik at kjernetemperatur

blir 62 grader. La carréen hvile i varmeskap i

50-55 grader.

Svinenakke: Gni nakken inn med salt/pepper og krydre etter

eget ønske. Pakk svinenakken i vakuum kokepose og bak den

på lang tid på kjernetemp 57 grader. Bak nakken i 12 timer.

Ta nakken ut av posen og brun den i panne. Settes tilbake i

ovnen på 220 grader til kjernetemperaturen blir 64 grader. La

den hvile i varmeskap i 50-55 grader.

Dersom du ønsker å steke på kortere tid kan du ha kjernetemperatur

på 62 grader på svinecarréen og 64 grader

på svinenakken. La kjøttet få hvile mye i varmeskap dersom

denne metoden brukes.

Resultatet blir en himmelsk mør rett med en fantastisk smak!

Foto. tom Haga

Vår

MEST EFFEKTIVE

kjøkkenrengjøring!

SumaGel Pur-Eco D32

Renere, raskere og rimeligere

rengjøring av overflater.

Nå også

svanemerket!

Kundesenter: 815 36 000

www.lilleborgprofesjonell.no

39

KGN Magasin Nr. 2 2012


40

KGN Magasin Nr. 2 2012

OPPDAG DEN

FEMTE SMAKEN!

KNORR Umami krydder skaper en rik og

harmonisk smak, samtidig som den forbedrer

grunnsmakene i dine retter. Den er laget av kun

naturlige ingredienser som er rike på umami,

blant annet laurbærblad, løk, sopp og hvitløk.

Bestill en vareprøve på vår hjemmeside og prøv

selv! www.unileverfoodsolutions.no

KNORR Umami

3x1kg: EPD 2537405

5kg: EPD 2531572

NYHET!


VI HAR

BEFRI DEN EKTE GODE SMAKEN!

Selvfølgelig kan du smake en forskjell. Hellmann’s Majones er ekte vare og

lages kun på de beste råvarene; egg fra frittgående høns, olje og eddik.

Dette er slik ekte majones skal smake - så enkelt, så godt og så Hellmann’s!

DET DU TRENGER

HELLMANN’S Real Majones

2 L (1,85 kg): EPD 2542850

10 kg: EPD 2543106

Les mer ved å skanne koden, eller

gå til www.unileverfoodsolutions.no.

HELLMANN’S Extra Thick Majones

5 kg: EPD 2542868

KONTORREKVISITA DATAREKVISITA SKOLEMATERIELL KONTORPAPIR PROFILERING INDUSTRIEMBALLASJE

DETALJEMBALLASJE CATERING BELYSNING RENHOLD TØRK HELSE GRAFISK BOKBIND

NYHET!

Maske Gruppen AS

en ledende leverandør av non-food

produkter.

Vi hjelper deg med å fi nne praktiske

og dekorative løsninger.

Ta kontakt med din lokale

salgskonsulent for mer informasjon.

MASKE GRUPPEN AS - Tlf. 02120 - WWW.MASKE.NO

41

KGN Magasin Nr. 2 2012


“Vem

42

KGN Magasin Nr. 2 2012

fan är Stefan?

Først og fremst vil jeg beklage tittelen på artikkelen! Men, det er en grunn til

at jeg går litt hardt ut. Slik samfunnet har blitt blir vi overlesset med inntrykk,

uttrykk og tekniske utfordringer hvor enn vi beveger oss. Det har blitt slik nå

at hjernen vår begynner å bli kresen. Siden vi er under konstant bombardement

fra annonsører i alle kanaler får vi automatisk et filter om vi vil eller ei.

Spør deg selv, hvor mange tilbud du husker fra den

siste bensinstasjonen du var på. Husker du prisene,

hvilken bolle som er populær eller hvilken kombinasjon

av varer du bør velge for å få mest mulig igjen for

pengene? For de fleste av oss er det vanskelig.

Vi har på kort tid fått muligheten til å bruke alle tekniske

finessene vi kan drømme om. Fantastiske muligheter

for en enklere hverdag med tekniske hjelpemidler som

iPhone eller android telefon. Mobilen gjør verden stor

og forenkler mange tilsynelatende tunge prosesser.

Som å reise med fly for eksempel. Nå mottar du sms i

forkant, underveis og i etterkant av en flyreise. Billetten

kommer også på mobilen og du legger den elegant

på en liten avlesningssentral på vei inn i tollen og på

vei inn på fly. Du kan selv reservere plass eller endre

plass via mobilen på vei til gaten. Endring i hvilken gate

du skal til kommer også på sms selvfølgelig. Dette er

effektivisering! Men spørsmålet er, klarer alle å følge

med?

Mobilen er en arena for mange flere behov enn en flyreise.

Tenker du innimellom på at du har verden med

deg i lomma? Med mobilen er du ikke bare tilgjengelig

for å lese en sms eller ta i mot en telefonsamtale. Du

kan gjøre alt fra å skrive statusoppdateringer på Facebook

i arbeidstiden, ”twitre” en politisk diskusjon på

vei til jobb, ”Google” frem riktig tekst på barnesangen


du hadde glemt mens du legger barnet ditt eller få en

beskrivende ”YouTube” film på kjøkkenet mens du lager

en ny middagsrett. Mulighetene er uendelige.

Noe av denne trenden har vi sammen med Konsum

Gruppen satset på for dere som er medlemmer av Konsum

Gruppen. I år kom det spesielt tilsyne når dere

deltok på KGN Foodshow 2012. I år kunne du melde

deg på via en egen påmeldingsside. Her kunne du velge

destinasjon, antall deltagere og hvilke foredrag du

ville høre på. Informasjon om påmeldingssiden fikk du

via trykt media, på e-post, på sms, på Konsum Gruppen

sin nettside og på Facebook! Fremtiden sier at vi som

markedsførere må tilrettelegge for deg som forbruker i

alle kanaler. Det å innse at forbrukere er ulike og handler

forskjellige er essensielt. Noen liker å bruke sms,

noen liker å bruke PC og noen like å ringe, slik er det

bare. Du vil ikke treffe alle dine kunder i en kanal lenger

slik man kunne før.

Utfordringen vi alle står ovenfor er den voldsomme

digitale utviklingen og hvordan man finner sin metode.

Kundene er og blir forskjellige og har tilsynelatende

mer og mer varierende behov. De unge er multitaskere

og ser på film mens de tekster en sms og chatter på

Facebook samtidig. De eldre sliter med å henge med

i et teknologisk samfunn på speed hvor selv telefonen

bestemmer og endrer det du vil skrive. ”Renovera ska

det vara. Jäkla telefon..”

telefon 936 67 936

E-post

Inpublish

Fonts used

magnus@inpublish.no

Product Inpublish logo

Sansation Bold

Colours 4 auto

Size

-

File name Inpublish_logoHorisontal

Brogata 6

Printinghouse -

N-1601 Fredrikstad, Norway

According to the font producer, use of the

Blogg www.magnuskristiansen.com

Method of printing

www.inpublish.no

-

enclosed fonts is allowed only with a

user’s license. Illegal use will lead to

Date

20.01.2012

penalty and liability for damages. Contact

Telephone: +47 915 66 054

the sender or font producer if you lack

e-mail: kenneth@inpublish.no Signature Kenneth Bråthen

necessary licenses.

Facebook www.facebook.com/magnuskristiansen

twitter @AndrewMagnus

LinkedIn www.linkedin.com/in/magnuskristiansen

106xx Cajun King ann 100x297_Layout 1 23.05.12 12.31 Side 1

Ole Moksnes AS

Cajun King

Sweet potatoes

6x2,9 kg

EPD-nr. 2548303

Cajun King

Cajun Kryddermiks

6x567 g

EPD-nr. 2548311

Cajun King

Jambalaya

Kryddermiks

6x567 g

EPD-nr. 2548592

Cajun King

Gumbo Kryddermiks

6x567 g

EPD-nr. 2548295

www.haugen-gruppen.no/foodservice

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

facebook.com/haugengruppenfoodservice

TABASCO ® Brand

Chipotle Pepper Sauce

2x1,89 l

EPD-nr. 2429314

TABASCO ® Brand

Buffalo Style Hot Sauce

2x1,89 l

EPD-nr. 2552354

TABASCO® is a registered trademark for sauces and other goods and services;

TABASCO, the TABASCO bottle design and label designs are the exclusive property of

McIlhenny Company, Avery Island, Louisiana, USA 70513. www.TABASCO.com

Cajun King

Hickory Kryddermiks

6x567 g

EPD-nr. 2548287

KLASSISKE RETTER:

Gumbo • Jambalaya • Wings

• Sweet potatoe pie • Chipotle Chicken

Se klassiske oppskrifter i

vår oppskriftsbank.

43

KGN Magasin Nr. 2 2012


44

KGN Magasin Nr. 2 2012

DF22

I Duni legger vi stor vekt på emballasje. Emballasjen er mere enn et transportsystem, det er en del av maten.

En atraktiv og fleksibel emballasje selger. Dunis eksperter hjelper deg med å finne den beste emballasje,

maskin og film til dine behov; slik at din virksomhet vokser og det fleksible DUNIFORM ® konseptet tilpasses

ditt behov.

Semi-automatisk maskin; perfekt til: Take away, delikatesse, restauranter m.m.

• Lett å forsegle; skyv kassetten inn i maskin, og filmen legges automatisk på formen.

• Dine former forsegles enkelt og trygt.

• Mulighet for figurkutt av film.

• Enkelt skifte av kassett.

• Er ideel for 30-400 forpakninger pr dag.

• Mulighet for mikroperforering av film ved pakking av varm mat.

• Maskinen har en rask inntjening i forhold til andre løsninger.

For mer informasjon, se vår hovedkatalog eller www.duni.no

Posteiserien fra Mills Proff Partner kommer i 500g pakning med «slipp-lett-belegg» som gjør

det enkelt for deg å hvelve formen over på et fat. Den nye størrelsen gjør at du hele tiden

kan tilby fersk postei, og samtidig unngår du svinn. Praktisk og lønnsomt for ditt kjøkken!

www.millsproffpartner.no

Duni.no

Fire posteier

Én leverandør

NYHET

Ferske ovnsbakte posteier

i praktisk 500g pakning!

Velg deg en saftig favoritt i ny og praktisk pakning!


Våre bestselgere:

Kornbrød

Varenr: 552001

EPD nr: 415364

Morgenmusli

Frukt

Varenr: 567832

EPD nr: 1272772

Kontaktinfo: Jan Kåre Tvinnereim/Salgssjef Storhusholdning

jan.kaare.tvinnereim@norgesmollene.no mob.: +47 91 89 47 92

mollerens.no/storhusholdning

storhusholdning

Konsum Gruppen

har valgt Møllerens.

Konsum Gruppen har valgt Møllerens som sin hovedleverandør. Møllerens

er ledende i Norge på innovasjon og produktutvikling, og jobber sammen

med noen av landets flinkeste bakere for å bringe gode baketradisjoner

enda et hakk videre.

Med oss er Konsum Gruppens medlemmer garantert førsteklasses

produkter for alle måltider, enten de baker fra grunnen eller bruker

ferdige blandinger.

Focaccia

Varenr: 552072

EPD nr: 2076438

Havregrøt

energirik

Varenr: 584803

EPD nr: 414011

mollerens.no

Siktet

hvetemel

20 kg

Varenr: 500120

EPD nr: 1216027

45

KGN Magasin Nr. 2 2012


Utnytter du avtalen fullt ut?

Konsum Gruppen har hatt avtale med Culina i mange år, og ser med glede at omsetningen

på avtalen øker for hvert år. Nytt av året er den endrede strukturen i avtalen for å belønne

lojalitet. Er du en lojal kunde og benytter deg av alle avtalene Konsum Gruppen har, så skal du

få se at det lønner seg i form av kroner og øre!

Culina er leverandør av utstyr til kjøkken og servering, og

ser at salget til Konsum Gruppens medlemmer øker fra år

til år. - Dette gleder vi oss over, smiler daglig leder Arnt Kortgaard.

Avtalekunder er viktige for oss, da de står for en

betydelig andel av vår totale omsetning. Og Konsum Gruppen

er i sterk vekst i både antall medlemmer og kjøp, noe

som gir oss en ekstra giv i forhold til hva vi vil yte tilbake. Vi

var med på alle destinasjonene til KGN Foodshow, og synes

opplegget i utgangspunktet er veldig bra. Men vi ser jo på

antall besøkende at det er vanskelig å trekke folk, så her får

vi også ta ansvar og bidra som best vi kan, forhåpentligvis i

form av bestandig å ha den beste kolleksjonen av kjøkken

og serveringsutstyr, og fremstå som en attraktiv leverandør

for medlemmene. I år kom vi med ny Culinabok, med over

500 nyheter, noe vi er ganske stolte av. Culina lagerfører mer

enn 6500 artikler, og har en svært velfungerende logistikk

som gjør at vi er godt innenfor egne målsettinger om leveringsevne.

Kommer ordren inn til oss før klokken 12 i dag,

så skal den sendes fra lageret vårt i morgen! I tillegg setter

vi stor lit til at menneskelig kontakt fortsatt er viktig. Vi

46

KGN Magasin Nr. 2 2012

Markedsassistent Silje Berg Starheim og daglig leder Arnt Kortgaard på lansering av den nye Culinaboken.

har Culinaforhandlere i hele landet, som alltid er klare for å

hjelpe medlemmene med utvikling av konsepter, informere

om produktene eller gi opplæring.

Bryggerikaia i Bodø er en smart kunde, som handler på

avtalen. De er godt fornøyde med både Konsum Gruppen

og Culina som leverandør! - Vi kan sikkert sette oss enda

bedre inn i alle avtaledetaljene, men vi har handlet på Konsum

Gruppen i flere år, og ser helt klart fordelene med å

være medlemmer av en innkjøpsgruppering som Konsum

Gruppen, sier kjøkkensjef Bjørnar Bakklund.

Bilde: Fra Bryggerikaia


Og listen over medlemmer i Konsum Gruppen vokser jevnt

og trutt hver eneste uke. Dette merker markedsassistent Silje

Berg Starheim godt, da det er hun som ukentlig mottar oppdaterte

medlemslister, og skal sørge for korrekt registrering

i Culina sitt system. Konsum Gruppen er den kjeden vi får

flest innmeldinger fra sier hun, og de kommer regelmessig og

oversiktlig, så selv om antallet er stort går det fort og greit å få

inn kunder på avtalevilkårene! At Konsum Gruppen er i vekst

merkes også godt når vi skal beregne provisjon, fra 2009 til

2011 økte provisjonsutbetalingene til Konsum Gruppen med

25%.

Men at det fortsatt er mange kunder som kan utnytte avtalen

enda bedre er det ingen tvil om forteller markedssjef Kathrine

Starheim. Når man ser på beløpene det handles for årlig så

ser vi at mange kunder likevel handler utstyr fra andre steder

i tillegg til Culina, noe som er litt synd, både for dem og oss.

Dette handler nok mye om bevisstgjøring. De av medlemmene

som handler for størst summer øker kjøpene sine gradvis

hvert år, og det betyr samtidig at stykkprisen på det de

TORO Dispenser

kjøper går ned. Om man utnytter volumrabattene som ligger i

avtalen til fulle blir det en pen rabattprosent på sluttsummen

pr artikkel! Og på toppen kommer lojalitetsbonusen. Culina

ønsker også å bidra til at avtalen brukes fullt ut, og ser at andelen

små-ordre er unødvendig stor. Medlemmer i Konsum

Gruppen får ordren fraktfritt levert om beløpet er over 6000

kroner. Her ser vi at det kan være store summer å spare for

de forskjellige stedene, om innkjøpene gjøres litt mer strukturert.

Det blir penger av sånt i det lange løp!

Et helt nytt dispensersystem!

-

SIKKERHET

Beskyttet skjæreblad

i lokket for sikrere

håndtering. ØKONOMI

Reduserer svinn og

er tids- og kostnadsbesparende.

FÅ GRATIS STATIV!

Ta kontakt med din

lokale salgskonsulent.

ENKEL

Lett å bytte refillrull.

Lett å bruke.

HYGENISK

Lett å rengjøre for hånd,

eller i oppvaskmaskin.

Postboks 987 Sentrum

5808 BERGEN

Kundetelefon: 800 30 980

Se www.foodservice.no

for totalsortiment.

47

KGN Magasin Nr. 2 2012


KONSUM GRUPPEN NORGE AS

har inngått ny samarbeidsavtale med

Direktør Terje Døsrønningen i TINE Partner ser fram til

samarbeidet:

– TINE Partner skal tilføre verdi og lønnsomhet for

kundene våre. Vi ser fram til å bidra til vekst og utvikling

for Konsum Gruppen og deres medlemmer, sier Døsrønningen.

Konsum Gruppen er en av de ledende innkjøpskjedene

i det norske HORECA-markedet med om

lag 3300 medlemmer. TINE Partner er en samarbeidspartner

for og en leverandør av kvalitetsvarer. Vi ser

fem til et spennende og lønnsomt samarbeid for begge

parter understreker Døsrønningen.

TINE Salg Storhusholdning blir TINE Partner

TINE Salg Storhusholdning har blitt TINE Partner.

Navneskiftet er et viktig element i målsettingen om å bli

best på verdiskapende samarbeid med kundene.

48

KGN Magasin Nr. 2 2012

tiNE PARtNER

TINE Partner ble fra 1. juli 2012 leverandør av faste og flytende varer til Konsum

Gruppen. Avtalen innebærer at alle medlemmene i innkjøpskjeden får tilgang til

hele TINEs produktsortiment levert av TINE. TINE Partner vil, i samarbeid med

KGN, arbeide for å øke kunnskapsnivået blant KGNs kunder om hvilke muligheter

de har til å anvende TINE-produkter i sin matlaging. TINE vil også tilføre kundene

kompetanse i forhold til de ulike produktenes egenskaper.

TINE Salg Storhusholdning har også gjort organisatoriske

endringer. Fra å ha et salgsapparat med ansvar for

alle markedssegmenter, er avdelingen nå organisert

i Business Units - Horeca, Kantine og Offentlig Sektor.

Salgskonsulentene kommer tettere på sine kunder og

får økt innsikt i spesifikke behov i sitt kundesegment.

− Vi ønsker å ha tettere samarbeid med kundene, og det

er derfor viktig at Salgskonsulentene kjenner kundens

hverdag. Endring av organisasjonen til bransjespesifikke

segmenter, gjør oss bedre i stand til å foreslå skreddersydde

tiltak, løsninger og råd. Dette øker nytteverdien

for kunden, sier direktør for TINE Partner, Terje

Døsrønningen.

− Som alle andre blir vi inspirert av menneskene vi jobber

sammen med. Vi ønsker å dra nytte av vår nære

relasjon til kundene, og ønsker å bli sett på som en

verdifull partner som kan bidra med inspirasjon, kompetansedeling,

gode løsninger og råd. I tillegg leverer vi

kvalitetsprodukter på en effektiv og pålitelig måte, sier

Døsrønningen.

TINE Partner innførte 1.7.2012 ordreskalarabatt.

Ordrerabatten øker med ordrestørrelsen og avregnes

direkte på faktura pr leveranse.

Det ligger et potensial for innsparing og miljøgevinst for

den enkelte kunde med disse justeringene i leveringsbetingelsene.

Les mer om de nye betingelsene på side 58.


CAFÉ

RESTAURANT

CATERING

KIOSK

FASTFOOD

KANTINE

GROSSIST

HOTEL

BAR / PUB

INDUSTRI

HANDEL

HELSE

KGN

49

KGN Magasin Nr. 2 2012


50

Hvorfor KGN?

KGN Magasin Nr. 2 2012

Hva er KGN?

Vi i Konsum Gruppen vet at det er oppfølgingen av

kundene våre og de gode betingelsene som betyr

noe.

Konsum Gruppen skal dessuten være synlig og aktivt til

stede i hverdagen din. Vi skal øke tjenesteproduksjonen

og yte god service på alle nivåer i organisasjonen.

Konsum Gruppen skal være en pådriver innen innkjøps-

samarbeidet og legge forholdene til rette for vekst for

den enkelte varelinje og de ulike varegruppene.

Konsum Gruppens målsetting er å være den

koordinatoren som påser at avtalene blir fulgt.

Konsum Gruppen setter synliggjøring, produktutvikling

og kunnskapsdeling på agendaen fordi vi ganske enkelt

vil være den foretrukne innkjøpskjeden for bedriften din.

LOJALitEtSPROGRAM

Leverandør

COCA-COLA (f.r: 22%)

HANSA BORG EGET-MINERALVANN (f.r: 22%)

MACK BRYGGERI MINERALVANN (f.r: 14%)

ASKO “Givende KGN Partner kjøp”

GULLBONUS “Asko givende KGN partner kjøp”

STORCASH

ASKO BEDRIFTSKORT

TINE DIREKTE

SJØMATGROSSISTENE

KØLTZOW

MASKE GRUPPEN

MASKE GRUPPEN “givende KGN Partner kjøp”

NORENGROS

NORENGROS “givende KGN Partner kjøp”

LUBECO (kjøp over 500` årlig gir 7% (f.r:15%)

BAMA

MEUM FRUKT & GRØNT

HENNIG-OLSEN IS

DIPLOM IS

CULINA

AGA

Siden etableringen av selskapet i 2000 har vi opplevd en svært positiv utvikling.

Vi er stolte av å kunne tilby noen av markedets beste betingelser på

varer og tjenester din virksomhet har behov for hver dag. Konsum Gruppen

er aktivt tilstede i markedet, og vi bygger vår tilstedeværelse på en enkel

visjon:

• Aktivt tilstede i markedet

• Bygge relasjoner

• Tett samarbeid med partnerne

(medlemmer og leverandører)

100`+ gir

30`+ gir

100`+ gir

300`+ gir

1 000`+ gir

100`+ gir

50`+ gir

200`+ gir

100`+ gir

100`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

30`+ gir

100`+ gir

100`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

20`+ gir

25`+ gir

6 %

6 %

6 %

4 %

1 %

3 %

2 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

1 %

3 %

3 %

2 %

2 %

3 %

3 %

Fordi vi vektlegger tett oppfølging av medlemmene våre, er

opptatt av å finne frem til gode løsninger og selgende produkter

fra alle samarbeidspartnere. På den måten får medlemmene

våre får større muligheter for god inntjening og økonomisk

trygghet.

Lojalitet

Lojalitet gir tettere oppfølging, økt verdiskapning og større

lønnsomhet.

Mange av medlemmene våre viser stor grad av lojalitet, og

opplever dermed også hvor lønnsomt dette er. Lojalitet bidrar

dessuten til økt forutsigbarhet, det gjør at du kan kalkulere

med økt verdiskapning samt tett oppfølging fra samarbeidspartnerne

våre. Vi har satt sammen alle disse momentene i

KGNs lojalitetsprogram.

Kjøp pr.år Årsbonus Kjøp pr.år Årsbonus Kjøp pr.år Årsbonus Kjøp pr.år

150`+ gir

50`+ g

150`+ gir

500`+ gir

1 500`+ gir

500`+ gir

200`+ gir

200`+ gir

100`+ gir

80`+ gir

100`+ gir

80`+ gir

60`+ gir

200`+ gir

200`+ gir

100`+ gir

100`+ gir

50`+ gir

50`+ gir

300`+ gir

100`+ gir

300`+ gir

750`+ gir

2 000`+ gir

750`+ gir

300`+ gir

300`+ gir

150`+ gir

120`+ gir

150`+ gir

120`+ gir

100`+ gir

350`+ gir

350`+ gir

150`+ gir

150`+ gir

100`+ gir

100`+ gir

KGN Partnere over ASKO Grossistene

Stabburet, Sca, Vaasan, Antons Nærbakst, Unil, Ecolab, Lantmannen AXA, Lantmannen, Lilleborg, Duni, Bakers, Spis, Marexim, Vestfold Fugl, Baxt,

Kraft Foods, Joh.Johannson, Findus, Norrek, Georgia-Pacific, Rieber Toro, Unilever, Nidar, Haugen-Gruppen, Prior, Mills, Norsk Polar, Roar Stang

Kjøtt, Andersens, Finsbråten, Matbørsen, Olaf Ellingsen, Ideal Wasa, Krone, Sætre Kjeks, Fiskeeksperten, Engelsviken Canning, Huhtamaki, Brødr

Remø, Gilde, Kavli/Q-Meieriene

KGN Partnere over Maske og Norengros

Duni, Sca, Huhtamaki, Georgia-Pacific, Andersens, Lilleborg og Ecolab

7,5 %

8 %

8 %

6 %

1,5 %

6 %

4,5 %

4,5 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

4,5 %

4,5 %

3 %

3 %

4,5 %

4,5 %

• Tilby gode betingelser

• Synliggjøre besparelse

• Oppnå tillit

• Oppnå medlemsforståelse

• Oppnå lojalitet

10 %

10 %

10 %

7 %

2 %

8 %

6 %

6 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

6 %

6 %

4 %

4 %

6 %

6 %

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

Beregnet

Årsbonus

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

kr -

Årsbonus total: kr -


KGN Bedrift

Konsum Gruppen Norge AS er en av de ledende innkjøpskjedene innen bedriftsmarkedet

i Norge. Siden selskapet ble startet i 2000, har vi opplevd en voldsom utvikling,

og kan i dag skilte med vel 3000 medlemmer innenfor Storhusholdning og

Servicehandel. Vi er stolte av å kunne viderføre vår suksess og dele vår kunnskap

med nye segmenter i Bedriftsmarkedet.

Konsum Gruppens erfaring og nære samarbeid med kjente leverandører gjør at vi kan tilby mer fordelaktige priser, større tilgjengelighet

og bedre kvalitet på driftsnødvendige produkter som: kontorrekvisita, non-food, mat, drikke, iskrem, gass, frukt og

grønt, forsikringer, arbeidstøy, IT-telefoni, HMS, IK-mat, skadedyrkontroll , reklamebyråtjenester samt glass/porselen.

Kjetil Jensen

Regionsjef KGN Bedrift

Mobiltelefon: 903 36 500

kjetil.jensen@konsumgruppen.no

Eksempler fra vårt brede tilbud

Bedri

Atle Kjetil Rakvåg

Regionsjef KGN Bedrift

Mobiltelefon: 932 20 979

atle@konsumgruppen.no

Alt du trenger

51 51

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012 2 2012


52

Tusenvis av muligheter gjennom én leveranse

ASKO har ditt sortiment på lager.

Du finner hele sortimentet enkelt tilgjengelig på ASKO

Netthandel:

• Kampanjer, sesongvarer og nyheter

• Spesifikke varer for din bransje

• Vin og brennevin

• nonfood

Alt på én levering og en faktura.

• Oversiktlig

• Enkelt

• Tidsbesparende

STORCASH Bedriftskort

STORCASH Bedriftskort er et kredittkort tilpasset våre bedriftskunder. Din

virksomhet har nå mulighet til å handle på Storcash og betale med STOR-

CASH Bedriftskort. Gratis innmelding og årsavgift!!

Alt på ett sted når du trenger det!

Storcash er Norges største cash & carry grossist for næringsdrivende. Vi

tilbyr et utvalg som oppfyller alle behov hos kunder innen bl.a. storhusholdning,

dagligvare og øvrige servicevirksomheter.

ASKO Bedriftskort

ASKO Bedriftskortet er et nytt betalingskort som kan brukes av både offentlige og

private virksomheter. Du og dine medarbeidere har nå mulighet til å handle i de

fleste av NorgesGruppens dagligvarebutikker.

Enklere måte å handle på

ASKO Bedriftskort er en ny måte å handle dagligvarer på for private og offentlige

bedrifter.

KGN Magasin Nr. 2 2012

ASKO er der for deg når du trenger det, levering på fast dag til

fast tid.

• 560 biler på veien hver dag

• Matsikkerhet, sporbarhet

• KSG, kundeservicegrad, 97,5% (lite utsolgt)

• Feilplukk 0,1 promille av omsetning

• Manko 0,25 promille av omsetning

Kundeservice og markedskonsulent som kjenner din bransje

og dine behov.

ASKO hjelper deg å finne den beste løsningen på din leveranse

ASKO følger opp gjennom et godt utviklet CRM system

ASKO er alltid tilgjengelig.

Vi ønsker å gjøre rutinene så enkle som mulig for våre kunder,

slik at de sparer tid som de kan bruke på sin kjerne-virksomhet.

Tusenvis av muligheter gjennom én leveranse

SORTIMENT | LOGISTIKK | KVALITET

Hos oss får du alt du trenger på ett sted. Storcash samarbeider med kjente

merkenavn og tilbyr konkurransedyktige grossistpriser, der små kvantum

er like rimelige som store. Du kan hele tiden supplere varer etter behov –

våre ryddige og oversiktlige lokaler har alt fra vanlige dagligvarer til unike

storhusholdningsprodukter som du ikke finner i vanlige butikker, og våre

serviceinnstilte medarbeidere står alltid på pletten for å hjelpe deg.

• Du kan oppnå inntil 3% årlig bonus som medlem i

Konsum Gruppen Norge AS, når du handler på Storcash.

Her finner du søknadsskjema og nødvendige opplysninger om Storcash

Bedriftskort:

www.storcash.no

• Du går inn i en av NorgesGruppens dagligvarebutikker, (Kiwi, Meny, Spar,

Joker og Ultra) handler, betaler med bedriftskortet og får samlefaktura

sendt til bedriften en gang i måneden. Du kan også betale med ASKO

bedriftskort i alle våre 7 Storcash-avdelinger. Se www.storcash.no og finn

nærmeste Storcash.

• Du kan oppnå inntil 2% årlig bonus som deltager i Konsum Gruppen

Norge AS, når du handler på Kiwi, Meny, Spar, Joker og Ultra.

Her finner du søknadsskjema og nødvendige opplysninger om ASKO Bedriftskort:

www.asko-netthandel.no/bedriftskort


Avtale om salgs- og leveringsbetingelser mellom

På de til enhver tid gjeldende detaljistpriser hos grossisten med fratrekk av eventuelle andre rabatter på faktura, gjelder

grossistbetingelser i form av fakturarabatt etter følgende skala:

KJØP FRA ORDRE KR. TIL KR. SKALA

Kr. 300,- i fakturagebyr for bestilling under

kr. 4000,-

4 000 - 7 000 0,00 %

7 001 - 10 000 3,50 %

10 001 - 15 000 5,00 %

15 001 - 20 000 6,00 %

20 001 - 25 000 6,50 %

25 001 - 30 000 7,00 %

30 001 - 35 000 7,25 %

35 001 - 40 000 7,50 %

40 001 - 50 000 7,75 %

50 001 - 60 000 8,30 %

60 001 - 70 000 8,50 %

70 001 - 80 000 8,75 %

80 001 - 90 000 9,00 %

90 001 - 9,25 %

NB! For KGN Bedrifts deltakere gjelder fakturagebyr kr. 300,- for ordre under kr. 7000,-

Overnevnte betingelser gis på alle varer unntatt iskrem, telekort, tobakk, Nortura kjølevarer

(ikke lagerført hos ASKO) og eventuelle andre avtalte spesialvarer som er definert som netto, netto

varer. Disse er verken byggende eller givende og har ingen innvirkning på ordreskalaen.

NB! Varegruppene vin, brennevin og importøl over 4,75 % alkohol er kun byggende, men ikke

givende. Dvs. at disse bygger opp på kjøpsstørrelse og skala.

53 53

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012

2 2012


54

VAASAN AS er en av landets ledende

leverandør av brød, brødvarer, kaker

og ferdigretter. Culinor representerer

også ANTONS NÆRBAKST AS i det

norske marked.

JOH.JOHANNSON er Norges

ledende leverandør av kvalitetskaffe,

hvor de representerer blant annet de

velkjente merkevarene Evergood og

Ali. Samt spesialkaffe-produkter, som

Farmer`s Coffee, Coffee Of The World

serien, Kaffemesteren`s og Caffe Roberta

Espresso.

MILLS PROFF PARTNER er ledende

innen sortimentene som består av en

rekke kjente merkevarer og flere av

dem markedsledende for eksempel

Melange, Soft, og Vita hjertegod

margariner, Mills Majones, kaviar og

oljer, Delikat salater, posteier og sild

og Vita hjertegod bakevarer.

UNILEVER FOODSOLUTIONS

markedsfører og selger en rekke

velkjente varemerker som: Knorr,

Maizena, CarteDor, Maille, Letta, Becel,

Lipton m. fl.

NORREK DYPFRYS AS er ledende

produsent innen dypfryste bær, frukt

og grønnsaker. Og med sin innovative

holdning og vektlegging på produkt-utvikling

er Norrek Dypfrys en viktig

produsent i det norske marked.

KGN Magasin Nr. 2 2012

GROSSIST-DISTRIBUERTE LEVERANDØRER

STABBURET AS er blant de mest kjente

og ledende produsent og leverandør

til det norske marked. Med sin høye

fokus på kvalitet, er Stabburet en

selvskreven leverandør i det norske

marked.

V:AROMA ble grunnlagt i 2006.

V:aroma er i partnerskap med og

eiet 40% av Joh. Johannson Kaffe

AS. V:aroma er stolte av å kunne

tilby Norges mest prefererte

kaffe-smak - EVERGOOD. Gjennom

sitt nyetablerte samarbeid med Konsum

Gruppen, tilbyr de markedets beste priser

på deres maskiner. Dette sammen med

innkjøp av kaffe over ASKO, gjør dette til den

beste distribusjon og økonomi noen kan

tilby i vår bransje.

Found from website

Modify logo and PMS

BAXT AS er en av landets ledende

leverandører av bakervarer, med

hovedvekt på kaker. Baxt tilbyr et

variert spekter av kvalitetsprodukter

fra norske og utenlanske produsenter,

blant andre merkevarene:

Aunt Mabel`s, Bisca, Bjørken, Dan

Cake, Lierne og Pågen.

VESTFOLD FUGL er en spesialprodusent

innen hvitt kjøtt. Vestfold

Fugl har som formål å være en smidig,

effektiv, fleksibel og kundeorientert

leverandør til det norske marked.

LANTMANNEN UNIBAKE er en av

verdens ledende bakerikonserner

innen frosne og nybakte produkter.

Lantmannen Unibake representerer

de etablerte merkevarene: Hattings,

Schulstad og Pastridor.

BAKERS AS er Norges største bakeri-konsern,

og med flere lokale

bakerier dekker de store deler av

Norge. Bakers produserer en rekke

kjente merkevarer som Bakers Naturlig

Sunt, Bakers Ferske, K4 Sport og

Sabeltann brød.

http://www.barillagroup.it/

RIEBER & SØN ASA har et omfattende

utvalg av velsmakende og arbeidsbesparende

kvalitetsprodukter spesielt

utviklet for storkjøkken.

Merkevarene: Toro, Denja, King Oskar,

Black Boy, Vossafår, Vestlands-lefsa,

Heistad inngår i vareporteføljen.

FINDUS NORGE AS er et av Europas

ledende varemerker innen dypfryste

produkter. I Norge produserer og

markedsføres foredlede produkter

av fisk, grønnsaker, ferdigretter, bær,

pizza– og bakverk, pommes frites,

frityroljer og hermetikk.

NORTURA er Norges ledende produsent

og leverandør av alt innen

kjøttprodukter, hvor hovedproduktene

er alt innen rødt– og hvitt kjøtt samt

egg og eggprodukter.


HAUGEN-GRUPPEN AS har, foruten

sterke merkevarer i etablerte varekategorier

som Twinings Tea Te, Ryvita, og

Finn Crisp knekkebrød, Heinz Ketchup

og Tabasco Peppersauce med flere,

også som bevisst strategi å utvikle

nye varegrupper og trender. Haugen

Gruppen representerer også kjente

viner som: Santa Carolina, Bollinger

Champagne, Hugel, El Coto, Baron de

Ley, Gandia, Robert Mondavi.

FINSBRÅTEN AS OG KRONE

KJØTTPRODUKTER AS er en del av

Finsbråten Gruppen. Finsbråten

er en av de ledende og sterkeste

merkevarene innen kjøttprodukter i

Norge.

BRØDR.REMØ AS er en tradisjonsrik

fiskeforedlingsbedrift med produksjon

av sjømatdelikatesser av ypperste

kvalitet. Brødr. Remø er kjent for

foredlet kvalitetslaks under sitt anerkjente

brand ”Goldfish”. Brødr. Remø

er også en betydelig produsent av

sjømatprodukter i lake og har et bredt

varespekter.

100% Svart PANTONE ®

485 C

SÆTRE KJEKS AS utvikler, produserer

og markedsfører et bredt sortiment av

kjeks– og waferbaserte næringsmidler

som omfatter søte kjeks, pepperkaker

og smørbrødkjeks. Med over 100 års

virksomhet er Sætre Kjeks ledende på

kjeks i norsk handel.

GROSSIST-DISTRIBUERTE LEVERANDØRER

UNIL AS er ansvarlig for utvikling,

innkjøp og markedsføring av produkter

under Norgesgruppens egne merker.

Unil er kjent for merkene: Eldorado,

Seidel, Fiskemannen med flere. NORSK

POLAR AS ønsker å fremstå som en av

markedets beste på variert utvalg av

produkter fra naturens spiskammer:

Vilt, kjøtt, grønnsaker, bær, fisk med

mer. MATBØRSENs produkter ligger

også under Unil /NP.

SPIS STORKJØKKEN er en del av Grilstad

AS. Spis Storkjøkken er totalleverandør

av kjøtt og kjøttprodukter.

Spis Storkjøkken er opptatt av å tilby

kvalitetsvarer som er tilpasset

kommende behov og trender i

markedet.

KRAFT FOODS NORGE AS er en av

Nordens ledende næringsmiddelbe-drifter,

og representerer sterke

vare-merker som: Freia, O`boy,

Marabou, Philadelphia. Sjokolade,

sjokolade-drikker, kremost, bakeprodukter

og desserter er varegrupper

Kraft Foods Norge er markedsleder

innen.

AXA utvikler, produserer og

markedsfører ulike produkter basert

på korn. Axa sin produktutvikling

fokuserer på å møte krav om god,

sunn og lett tilgjengelig mat. Axa

prioriterer matsikkerhet, trygghet,

etikk, moral og sporbarhet.

ROAR STANG KJØTT AS er en pris-gunstig

spesialprodusent av kvalitets-produkter

til storhusholdningsmar-kedet,

hvor følgende produktgrupper er

deres spesialitet: pølseprodukter,

stekeprodukter, pålegg, stykningsdeler,

pizzagarnityr, og typiske

sesongvarer (jul).

ENGELSVIKEN CANNING AS har

gjennom en årrekke opparbeidet seg

en unik kompetanse rundt emnet

sjømat. Engelsviken Canning har lang

håndverk og fagtradisjon på

produksjon av havets delikatesser,

med kvalitet som må oppleves.

NIDAR AS er markedsleder av

godterier i Norge. Med sterke

merkevarer som Stratos, Gullbrød,

Troika, Doc, Ifa, Wrigley og Favoritter.

Nidar dekker produktområdene

sjokolade, pastiller, tyggegummi og

sukkervare. Nidar fremstår som et

innovativt selskap.

MAREXIM AS er leverandør av

markeds-tilpassede varegrupper innen

kaker og desserter, Uncle Bens ris

og sauser, bake off, Daloon vårruller,

Menkomel og spesialtilpassede

produkter.

55 55

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012 2 2012


56

Q-MEiERiENE

er nå samarbeidspartner til Konsum

Gruppen Norge AS. Siden starten i år

2000 har vi ved jevne mellomrom kunnet

overaske forbrukere og konkurrenter med

nye løsninger, som gjør hverdagen litt enklere.

Q-Meieriene leverer i samarbeid med ASKO melk, fløte, juice,

sjokolademelk, syrnet melk, lett rømme, seterrømme, Creme

Fraiche, yoghurt, Skyr og Snjo til storhusholdningsmarkedet.

For mer informasjon, ta kontakt med din KGN regionsjef eller din

ASKO representant.

MASKE GRUPPEN AS er en

dominerende Non-Food grossist i det

norske marked. Maske Gruppen er

lokalisert i alle landsdeler, og omfatter

alt innen Non-Food. Gjennom

lagerføring av et bredt sortiment fremstår

Maske Gruppen som en komplett

og landsdekkende total-leverandør.

NorEngros AS er totaleverandør

innen emballasje og forbruksmateriell.

Med sine 26 avdelinger i Norge dekker

de Non-Food behovet til Konsum

Gruppens medlemmer. NorEngros skal

selge og distribuere forbruksvarer ved

hjelp av kompetanse og personlig

service, moderne teknologi og

optimale logistikkløsninger.

ANDERSENS AS er en betydelig le-verandør

av alt innen engangsartikler til

det Norsk marked, og som spesia-litet

kan nevnes personlig trykk på pizzaesker,

beger, servietter med mer.

KGN Magasin Nr. 2 2012

GROSSIST-DISTRIBUERTE LEVERANDØRER

GEORGIA-PACIFIC NORDIC AS er en

ledende leverandør innen Non-Food,

hvor borddeknings-produkter,

servietter og papir (tørk) er deres

kjerneområde. Georgia-Pacific er et

svært markeds og løsningsorientert

selskap, og hvor de er mest kjent for

merkenavnet ”Lotus”.

SCA HYGIENE PRODUCTS AS (Tork) er

Europas førende leverandør av flere

merkevarer innen hygiene-produkter.

Sca Hygiene Products tilbyr markedet

komplette løsninger på ulike

dispensere, hvor funksjonalitet og

design er prioritert.

og Storhusholdnings sektoren.

DUNI AS er Norges ledende leveran-dør

av alt innen borddekking

pro-dukter (duker, servietter, lys),

engangsprodukter som glass, beger og

ett rikt utvalg innen engangs serveringsprodukter.

Duni er spesielt kjent

for sin svært høye produktkvalitet,

rike sortiment og utsøkte design.

Norgesmøllene AS er en ledende

næringsmiddelbedrift innenfor

melbaserte produkter til

Dagligvare-, Bakeri-, Industri-

Norgesmøllene tar mål av seg å være en aktuell produsent

av kjente merkevarer til forbrukere og leverandører gjennom

innovasjon og fokus på produktutvikling.

For mer informasjon, ta kontakt med din KGN regionsjef Eller

Norges Møllene v/ Jan Kåre Tvinnereim på tlf 08855 / 918 94 792

LILLEBORG PROFESJONELL har lange

tradisjoner som Norges ledende totalleverandør

av hygiene– og ren-gjøringsløsninger

til det profesjonelle

markedet. Lilleborg driver hele verdi-kjeden,

inkludert produktutvikling

og produksjon, og har det bredeste

løsningstilbudet på markedet.

ECOLAB AS er et verdensledende

hygieneforetak hvor salg og service er

prioritert. Ecolab tilbyr alt innen

hygienerelaterte produkter og tjenester

til Konsum Gruppens

medlemmer.

HUHTAMAKI AS er en betydelig

produsent og leverandør innen

Non-Food segmentet, og hvor de har

spesialisert seg ikke minst innen

engangsserverings-produkter, bestikk,

beger, pizzaesker, servietter og andre

engangsartikler. Huhtamaki tilbyr også

personlig trykk.


LUBECO AS er et salgs– og servicefirma

som har spesialisert seg på hygiene i

det norske markedet. Lubeco

representerer anerkjente produkter,

og har stor kunnskap om vaske-,

rengjørings– og hygieneprodukter.

Medlemmer av Konsum Gruppen

tilbys fast faktura-rabatt på 15%, samt

lojalitetsbonus.

DIREKTELEVERANDØRER

BAMA STORKJØKKEN er ledende innen salg, markedsføring og distribusjon

av frukt og grønnsaker til hele storkjøkkenmarkedet i Norge. Gjennom mange

års erfaring har Bama Storkjøkken opparbeidet en betydelig kunnskap og kompetanse

om sine markedssegmenter.

Bama Storkjøkken er opptatt av produkt, og konseptutvikling innen sin varegruppe.

SKALA FOR LEVERINGS- OG ORDREVERDIRABATT:

M-PRO AS er totalleverandør innen

arbeidsklær, profilklær, firmagaver og

reklameartikler.

ORDRERABATT: VED ORDRE OVER

kr. 2500,- - 5%

kr. 5000,- - 10%

kr. 10 000,- - 15%

kr. 25 000,- - 20%

kr. 50 000,- - 25%

Rabatten gjelder ikke ved KGN kolleksjon,

kampanjer og fraktkostnader.

Ordreverdi f.o.m. Ordreverdi t.o.m. Rabattsats %

0 1 499,99 0%

1 500 2 999,99 2%

3 000 5 999,99 3%

6 000 7 999,99 4%

8 000 9 999,99 5%

10 000 14 999,99 6%

15 000 19 999,99 8%

20 000 over 10%

*Leverings-/ ordreverdirabatten beregnes og utbetales på bakgrunn av den totale omsetning

eksklusive mva. av frukt, grønnsaker, poteter, beslektede produkter, ferske og ferskforedlede,

til Kunden for hver enkelt leveranse, forutsatt at rutiner for bestilling og levering er oppfylt.

Kundens omsetning av nettoprodukter og økonomiprodukter er kun byggende på

verdiskalaen. Omsetning til Kunden av kjøtt-, fisk- og skalldyr- og fjærkreprodukter som

Bama gir ukentlige tilbud på omfattes ikke av beregningsgrunnlaget for leverings- /

ordreverdirabatten.

*Leverings-/ ordreverdirabatten ytes som følge av kostnadsbesparelser Bama Storkjøkken

oppnår ved levering av ordrer i henhold til ovennevnte skala.

KØLTZOW distribuerer sine varer via BAMA og på det

sentrale Østlandsområdet også med egne biler.

Fisk & skalldyr utgjør 60 % av omsetningen, vilt, kjøtt

og bær/fruktprodukter utgjør sammen med diverse

spesialprodukter de øvrige 40 %. Vareutvalget teller vel 900

ulike produkter. 20 land og 4 verdensdeler er representert

i sortimentet. Fersk fisk og skalldyr kommer fra hele

norskekysten. Fra fjerne farvann som Middelhavet, Indiske hav og Canada får vi fersk

fisk og skalldyr med fly til Gardermoen hver uke.

For mer informasjon, ta kontakt med din KGN regionsjef eller lokale BAMA-avdeling.

Ekspert på skadedyrkontroll

Forebygging, bekjempelse og gratis

befaring for alle medlemmer i Konsum

Gruppen Norge AS.

Ta kontakt på telefon: 815 73 686 eller

www.rentokil.no

MEUM FRUKT & GRØNT AS er en

spesialgrossist innen varegruppene

frukt og grønnsaker. Meum Frukt &

Grønt selger og distribuerer sine produkter

hovedsakelig i fylkene

Vestfold, Telemark og Agder fylkene.

Meum Frukt & Grønt er en fleksibel

grossist med svært høy servicegrad.

Lerøy Delico AS

Vi er blant Norges ledende leverandører

innen sjømat. Sjømatgrossistene

består av 4 selvstendige leverandører,

Fiskeeksperten Reinhartsen Engros AS

/ Kristiansand, Lerøy Delico / Stavanger,

Smakfullt Storkjøkken / Minnesund og

Brødrene Berggren / Sandefjord.

Sjømatgrossistene lover å prioritere

Konsum gruppens Medlemmer

hva gjelder pris, service og

oppmerksomhet.

57 57

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012 2 2012


58

KGN Magasin Nr. 2 2012

DIREKTELEVERANDØRER

BEST på VErDISKApENDE ArBEID

TINE og Konsum Gruppen styrker samarbeidet.

Fra 1. juli har Tine og Konsum Gruppen inngått et tettere samarbeid

for å kunne tilby medlemmene og markedet betydelig bedre betingelser,

samt produktstøtte med generell og spesiell kompetanse

innen varegrupper representert av Tine. Avtalen tilsier samtlige av de

produkter Tine kan tilby, bestilt og levert direkte til fra Tine. Foruten de

gode betingelser som fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste,

vil det bli gitt en varelinjerabatt og ordrerabatt: Se under.

ARTIKKEL/ARTIKKELGRUPPE RABATT

Revet og skivet ost 3%

Bib juice 7%

Juice / Is-te: 1, 1/2, 1/4l 5%

Spann rømme, creme fraiche 2%

Piano 1 og 1/2 liter 5%

Smør kuvert / klaret 4%

Kuvert kaffemelk / fløte 7%

Youghurt spann, rømmedressing 2%

Avtalen gjelder også

alt “fersk flytende”

Tine direkte distribusjon inngår i Konsum Gruppen sitt Lojalitetsprogram (se side 4 / 50)

Ordrerabatt TINE Partner pr. 1.7. 2012

Fra størrelse kr. Rabatt

0 0,00%

500 0,38%

1000 0,57%

1500 0,71%

2000 0,83%

2500 0,94%

3000 1,03%

3500 1,12%

4000 1,20%

4500 1,28%

5000 1,35%

5500 1,42%

6000 1,48%

6500 1,55%

7000 1,61%

7500 1,67%

8000 1,72%

8500 1,78%

9000 1,83%

9500 1,88%

10000 1,94%

10500 1,98%

11000 2,03%

11500 2,08%

12000 2,13%

12500 2,17%

13000 2,22%

13500 2,26%

14000 2,30%

14500 2,34%

15000 2,38%

15500 2,40%


Markedsstøtte for alkoholholdige produkter:

Medlemmet har rett til markedsstøtte for øl på fat/tank og vin(vin gjelder kun HBB)

som inngår i denne avtalen, denne utbetales pr. serveringssted.

Markedsstøtten beregnes på følgende måte:

Årlig kjøp i liter Kr.

2.000 – 5.000 2,00 (Kun på David anlegg)

7.000 – 15.000 3,25

15.000 – 25.000 4,00

25.000 – 40.000 4,75

40.000 – 60.000 5,70

60.000 – 80.000 6,00

DIREKTELEVERANDØRER

Over 80.000 liter Egen sats etter dialog mellom

KGN, HBB og MACK

Skalaen er slik å forstå at når en ny grense nåes gjelder satsen fra første liter. Satsene skal ikke forringes sett i forhold til

prosentuellstørrelse ved prisendringer fra HBB og MACK (eks. avgift).

For profileringsverdien av salg av Cider / FAB yter HBB følgende støtte:

Kr 4 pr liter Cider/FAB

Støtten avregnes sammen med markedsstøtten for det enkelte medlem.

Markedsstøtte utbetales/avregnes etterskuddsvis én gang pr. år basert på foregående års volumuttak. Utbetalingen skal finne sted

senest innen utgangen av påfølgende måned etter at volumgrunnlaget er klart. Utbetaling av markedsstøtte forutsetter at ethvert

økonomisk mellomværende med HBB og MACK er à jour. I motsatt fall kan krav på utbetaling av markedsstøtte avregnes mot

ethvert økonomisk utestående i forhold til HBB og MACK.

Medlemmer i Konsum Gruppen vil få en fakturarabatt på 22% på kjøp av Coca Cola produkter fra Hansa Borg Bryggerier. For Hansa

Borg sitt eget produsert mineralvann vil medlemmene få en fakturarabatt på 22%, samt ved deltagelse i Konsum Gruppens Lojalitetsprogram

oppnå inntil 10% årlig lojalitetsbonus på Hansa Borg sitt eget produsert mineralvann.

COCA-COLA ENTERPRISES AS er et varemerke som alle i markedet kjenner.

Konsumgruppen har et tett og utviklende samarbeid med Coca-Cola Enterprises

Norge AS. Medlemmer i Konsum Gruppen Norge AS vil få en fakturarabatt på

22 % på Coca-Cola kalddrikker. I tillegg kan medlemmer som deltar i Konsum

Gruppens Lojalitetsprogram oppnå inntil 10 % årlig Lojalitesbonus.

59 59

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012 2 2012


60

KGN Magasin Nr. 2 2012

Avtalen omfatter leveranser av produkter som inngår i Culina-

kjedens varebok: PRISER OG BETINGELSER

Prisgrunnlaget er Culinas priser – P6.

På disse priser ytes det følgende rabatter:

Porselen Con Gusto 20%

Porselen 17%

Drikkeglass 24%

Bestikk 20%

Serveringsutstyr 17%

Barutstyr 17%

Kjøkkenutstyr 17%

Rengjøring 17%

Kokk – Servitørklær 5%

Elektrisk Småutstyr 5%

VOLUMRABATT

Det ytes følgende kvantumsrabatter direkte på faktura i tillegg til linjerabattene:

• ORDRE > kr. 4.500,- gir 3%

• ORDRE > kr. 8.000,- gir 5%

• ORDRE > kr. 20.000,- gir 8%

Produkter fra Figgjo og nettovarer bygger, men gir ikke volum rabatter.

Små ordre < kr. 1.500,- faktureres til listepris P6 – 15 (ex. Klær og elektrisk).

I sortimentet vil det være varer som av hensyn til den generelle

priskonkurranse er kalkulert som en ren nettovare. Disse vil bygge

volum, men ikke få rabatt. Dette gjelder spesielt skaffevarer. Culina

Quantum som er kjedens spesialsortiment med faste lave priser, samt

elektriske artikler. Alle ordrer over kr. 6.000,- er fraktfritt levert.

HENNIG-OLSEN IS AS er ledende produsent og leverandør

av is og iskremprodukter til det norske marked. Hennig-Olsen

prioriterer kvalitet, fokus på god service, samt

ett velutbygd distribusjons apparat. Hennig-Olsen tilbyr

Konsum Gruppens medlemmer en fakturarabatt fra 24% til

59%, varierende fra produkt.

Be om prisliste.

DIREKTELEVERANDØRER

Culinakjeden er Norges ledende leverandør av småutstyr til storkjøkkenmarkedet.

Culinas kolleksjon spenner over vare-gruppene porselen, glass, bestikk, servering,

bar, kjøkkenutstyr, rengjøring samt elektriske artikler og kokkeklær. Culinas

11 forhandlere i Norge sørger for nærhet til markedet, og en effektiv distribusjonssystem

sikrer rask leveranse uansett. Culina er opptatt av god design, trender,

kvalitet og funksjonalitet, og jobber hardt for å tilby det beste.

Porselen Drik

Bestikk

Serv

Barutstyr Kjø

Rengjøring og kokketøy Elektrisk

DIPLOM-IS er en anerkjent

produsent og leverandør av alt innen is og iskrembaserte

produkter til det norske marked. Med en

imponerende produktportefølje av høy kvalitet, samt

velsmurt distribusjonsapparat er Diplom-Is Norges

største is leverandør. Konsum Gruppens medlemmer

blir tilgodesett med en fakturarabatt fra 24% til 59%,

varierende fra produkt. Be om prisliste.


TELENOR AS er Norges desidert største og mest pålitelige selskap

innen Telefoni, Telefon og IT produkter. Telenor tilbyr

medlemmer av Konsum Gruppen en direkte fakturarabatt på

bruk innenfor Telenor sitt nettverk som følger:

Mobiltelefoni

• 28 % på trafikk

• 28 % på fastavgiften

Fasttelefoni

• 20 % på samtaleoppstart

• 20 % på trafikk

Bredbånd

• 10 % på mobilt bredbånd

• 15 % på fast bredbånd

AGA AS er ledende produsent og leverandør av alle typer gass.

Aga har ett omfattende forhandlernett i landet, som ikke minster kjent for sin gode service.

Prisliste KGN 2012

Varenr. Beskrivelse Innhold Enhet Veil. Pris Sone A Rabatt Pris Sone A Veil. Pris sone B Rabatt pris sone B Veil. Pris sone C Rabatt Pris v C

100300 BIOGON C 13,4 L 10 KG 661,00 67 218,13 691,00 67 228,03 840,00 67 277,20

100311 BIOGON C 20L 15 KG 812,00 67 267,96 842,00 67 277,86 991,00 67 327,03

100318 BIOGON C 40L 30 KG 1 391,00 67 459,03 1 421,00 67 468,93 1 570,00 67 518,10

100615 BIOGON NC 30 20L 3 M3 962,00 59 394,42 992,00 59 406,72 1 141,00 59 467,81

100617 BIOGON NC 50 20L 1,7 M3 962,00 59 394,42 992,00 59 406,72 1 141,00 59 467,81

100620 BIOGON NC 20 50L 10 M3 1 705,00 59 699,05 1 735,00 59 711,35 1 884,00 59 772,44

100622 BIOGON NC 60 50L 3,9 M3 3 056,00 59 1 252,96 3 086,00 59 1 265,26 3 235,00 59 1 326,35

100623 BIOGON NC 40 50L 5,5 M3 1 412,00 59 578,92 1 442,00 59 591,22 1 591,00 59 652,31

100624 BIOGON NC 30 50L 7,5 M3 1 738,00 59 712,58 1 768,00 59 724,88 1 917,00 59 785,97

100625 BIOGON NC 50 50L 4,25 M3 1 371,00 59 562,11 1 401,00 59 574,41 1 550,00 59 635,50

100630 BIOGON NCO 10 10 50L 10 M3 2 052,00 59 841,32 2 082,00 59 853,62 2 231,00 59 914,71

100631 BIOGON NCO 05 05 50L 10 M3 5 911,00 59 2 423,51 5 941,00 59 2 435,81 6 090,00 59 2 496,90

100633 BIOGON NCO 10 05 50L 10 M3 5 911,00 59 2 423,51 5 942,00 59 2 436,22 6 089,00 59 2 496,49

101740 BIOGON C 5 L 4 KG 284,00 59 116,44 284,00 59 116,44 284,00 59 116,44

104656 BIOGON NC 20 20L 4 M3 962,00 59 394,42 992,00 59 406,72 1 141,00 59 467,81

106284 BIOGON N 50 L 10 M3 1 288,00 59 528,08 1 318,00 59 540,38 1 467,00 59 601,47

106292 BIOGON OC 25 50L 12,4 M3 1 603,00 59 657,23 1 633,00 59 669,53 1 782,00 59 730,62

107175 BIOGON CNO 30 20 50L 4,5 M3 1 159,00 59 475,19 1 189,00 59 487,49 1 338,00 59 548,58

112063 BIOGON N 5 L 0,98 M3 566,00 59 232,06 566,00 59 232,06 566,00 59 232,06

114272 BIOGON A 10L (blank) (blank) 2 828,00 40 1 696,80 2 858,00 40 1 714,80 3 007,00 40 1 804,20

- - -

100889 PROPAN IND. 33 KG 33 KG 883,00 59 362,03 883,00 59 362,03 883,00 59 362,03

100891 PROPAN IND. 17 KG 17 KG 466,00 59 191,06 466,00 59 191,06 466,00 59 191,06

100894 PROPAN IND. 11 KG 11 KG 363,00 59 148,83 363,00 59 148,83 363,00 59 148,83

100895 PROPAN HUSH. ALU 11 KG 11 KG 334,00 59 136,94 334,00 59 136,94 334,00 59 136,94

100905 PROPAN IND. ALU 11 KG 11 KG 363,00 59 148,83 363,00 59 148,83 363,00 59 148,83

108895 PROPAN MAXI 184 KG 184 KG 4 808,00 59 1 971,28 4 808,00 59 1 971,28 4 808,00 59 1 971,28

100888 PROPAN IND. 6 KG 6 KG 231,00 59 94,71 231,00 59 94,71 231,00 59 94,71

600255 PROPAN IND.-33 KG FLASKE 1 CYL 25 % 25 % 25 %

100605 BALLONGHELIUM 50 L 9,3 M3 3 683,00 59 1 510,03 3 719,00 59 1 524,79 3 885,00 59 1 592,85

100606 BALLONGHELIUM 10 L 1,86 M3 1 131,00 59 463,71 1 167,00 59 478,47 1 333,00 59 546,53

502100 Bruksretter pr år, 3 års bruksretter. 525,00 525,00 525,00

Bruksretter sesong. Max 6 mnd. 350,00 350,00 350,00

Dagleie 5,74 5,74 5,74

Materiell for øvrig

1001 Betaling

Prisene justeres i henhold til AGA AS generelle prisjusteringer.

Alle priser forståes ex mva.

ADR og fakturaavgift tilkommer etter AGAs til enhver tid gjeldendde prisliste.

DIREKTELEVERANDØRER

20 % på

gjeldende

prisliste

Netto pr 30

dager.

VIRKE er hovedorganisasjonen for handelsbedrifter og

tjenesteytende næringer i Norge. Vi er stolte av å kunne

representere mer enn 14 500 medlemsvirksomheter og over

185 000 ansatte i et utall bransjer og sektorer.

Vårt samarbeid med Konsum Gruppen Norge AS gir oss

god kunnskap om hvordan bransjen din fungerer, og hva

slags kompetanse som vil gi bedriften din en produktiv og

lønnsom utvikling. VIRKE blir din bedriftsrådgiver, og vi

jobber hardt for å gi deg som arbeidsgiver en enklere og

tryggere hverdag.

Medlemskap i VIRKE er oversiktelig og prisgunstig.

For bare 2,1 promille av lønnssum, minimum 5000 kroner

i året, får du tilgang til våre tjenester.

61 61

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012

2 2012


62

KGN Magasin Nr. 2 1 2 2012

NorTekstil AS leier ut og vasker tekstiler for bedrifter i hele Norge.

NorTekstil har 18 avdelinger rundt om i landet.

NorTekstil prioriterer service og kvalitet i alle ledd.

RESTAURANT-

TEKSTILER(Hvite)

LEIEPRISER PÅ RESTAURANTTEKSTILER

Størrelse Stykkpris

Duk ca 140 cm x 145 cm 15,84

Duk ca 140 cm x 180 cm 15,84

Duk ca 140 cm x 240 cm 20,07

Serviett Ca 50 cm x 50 cm 3,70

Kundens egne duker som er lengre enn 280 cm må brettes

manuelt. Disse kan vaskes, rulles og brettes for kr 15,26 pr

meter. Vaskeriet tar ikke ansvar for falming.

LEIEPRISER PÅ MATTER

TYPE OG STØRRELSE

NT Desegn

Skift hver uke Skifte hver 2 uke Skifte hver 4 uke

85 cm x 150 cm 62,89 84,30 106,43

110 cm x 200 cm 99,03 122,49 166,91

Ved et større antall matter lages det en egen avtale med den enkelte kunde.

Transport kan tilkomme.

PRISER PÅ LEVERING OG INTERNTRANSPORT

LEVERING Artikkel Stykkpris

Vogn-sentralenhet Per levert vogn 66,56

Tillegg for interntransport Per levert vogn 62,33

Tekstilsekk Per tekstilsekk 3,97

Tillegg for leveranser i sekk Per sekk 24,30

Plasttrekk til vogn Per plasttrekk 11,62

Levering Per leveringsstopp 76,31

Teller er eksperter på sikker og

problemfri betaling med kort. Vi betjener

alle de største kortsystemene, vi har det

nyeste og sikreste av teknologi, og den lengste erfaringen. Vi gir deg

trygghet for at du får betalt for dine varer og tjenester på en enkel,

rimelig og effektiv måte. For mer informasjon, ta kontakt med din KGN

regionsjef eller Teller v/Camilla Bjørum på tlf 815 00 400 / 906 16 400

DIREKTELEVERANDØRER

LEIEPRISER PÅ ROMTEKSTILER

ROMTEKSTILER Størrelse Stykkpris

Laken Standard 3,97

Dynetrekk Standard 5,94

Putetrekk Standard 2,53

Frotte` lite Standard 3,75

Frotte` stort Standard 4,65

ANDRE LAKEN Størrelse Stykkpris

Laken ca 210 cm x 270 cm 11,51

Laken ca 260 cm x 270 cm 14,05

Kunder som leier sengetøy, men som ikke leier frotte`(vasker

egen frotte`) betaler 20% påslag på overnevnte priser.

LEIEPRISER PÅ KOKKETØY

PRODUKT Størrelse Farge Stykkpris

pr plagg

pr uke

Kokkejakke Hvit 8,98

Kokkebenklær Pepita sort 8,98

Forstykke Kort Hvit 4,76

Forstykke Lang Hvit 5,81

Forstykke Kort Kulørt 4,76

Forstykke lang Kulørt 5,81

Priser baserer seg på 11 sett kokk med én leveranse pr. uke

LEIEPRISER PÅ MOPPER

ANTALL LEVERT Stykkpris

20—40 stk 4,43

40—80 stk 3,90

80—200 stk 3,11

Over 200 stk 2,80

Levert i bulk 2,80

STORKUNDERABATT

ÅRLIG VASKERIOMSETNING EKS. MVA Rabatt

100 000—250 000 0%

250 000—700 000 5%

700 000—1 000 000 10%

Over 1 000 000 15%

Proline er totalleverandør av

yrkesklær, reklame- og profil innenfor

de fleste yrkesgrupper.

Vi profilerer deg og ditt firma. Det er viktig for oss å utvise

høy servicegrad, være fleksible, finne de beste produktene og

løsningene til enhver tid.


HAUGEN GRUPPEN AS er en betydelig

importør av kvalitetsviner, samt Cognac,

Calvados og Armagnac. Følgende

markedsstøtte gjelder for

Konsum Gruppens medlemmer:

VIN

Årlig kjøp pr. FLASKE 0,75 liter Markedsstøtte

Minimum 100 stk. Kr. 10,-

LOJALITETSMEDLEM

Minimum 100 stk. Kr. 14,-

Årlig kjøp pr. stk. BAG IN BOX Markedsstøtte

(3 liter)

Minimum 33 stk. Kr. 18,-

LOJALITETSMEDLEM

Minimum 33 stk. Kr. 30,-

BRENNEVIN

Cognac, Calvados, Armagnac

75 stk + Kr. 10,-

Bakgrunn for markestøtte på vin/brennevin tilsier

at disse skal prioriteres. Markedsstøtten avregnes/

utbetales etterskuddsvis 1 gang pr år (mars). Bonusutbetaling

betinger et kjøp som tilsvarer bonus på

minimum kr. 800,-.

Medlemmene må selv innrapportere til KGN /

Haugen-Gruppen A/S riktig kjøp fra grossist (Asko

og/eller Vectura), som grunnlag for avregning/

utbetaling. Avregning / utbetaling forutsetter at

medlemskontingent er innbetalt, og at Medlemmet

er fullverdig medlem når KGN skal utregne bonus.

DIREKTELEVERANDØRER

VECTURA er Norges ledende logistikkvirksomhet innenfor vin, brennevin

og andre alkoholholdige drikkevarer.

ARCUS er Norges største

brennevinsprodusent. Følgende

markedsstøtte gjelder for

Konsum Gruppens medlemmer:

Gjelder Grossister: Gjelder Grossister:

VIN

Årlig kjøp pr. FLASKE 0,75 liter Markedsstøtte

Minimum 100 stk. Kr. 10,-

LOJALITETSMEDLEM

Minimum 125 stk. Kr. 14,-

Årlig kjøp pr. stk. BAG IN BOX

(3 liter)

Markedsstøtte

Minimum 25 stk.

LOJALITETSMEDLEM

Kr. 18,-

Minimum 35 stk.

BRENNEVIN

Kr. 30,-

Minimum 50 flasker ex Akevitt Kr. 10,-

Akevitt Kr. 5,-

Bakgrunn for markestøtte på vin/brennevin tilsier

at disse skal prioriteres. Markedsstøtten avregnes/

utbetales etterskuddsvis 1 gang pr år (mars).

Bonusutbetaling betinger et kjøp som tilsvarer

bonus på minimum kr. 1.000,-.

Medlemmene må selv innrapportere til KGN / Arcus

A/S riktig kjøp fra grossist (Asko og/eller Vectura),

som grunnlag for avregning/utbetaling. Avregning

/ utbetaling forutsetter at medlemskontingent er

innbetalt, og at Medlemmet er fullverdig medlem

når KGN skal utregne bonus.

6363 63

KGN KGN Magasin Nr. Nr. 2 2012

2 2012


64

KGN Magasin Nr. 2 2012

MEDLEMSKAPSFORSIKRINGER - ALT PÅ ETT STED

KONSUM GRUPPEN NORGE HAR NÅ INNGÅTT EN NY

FORSIKRINGSAVTALE MED ASSURANSELINK AS, SOM VIL

HÅNDTERE ALLE SKADEFORSIKRINGER SOM VÅRE MEDLEM-

MER HAR BEHOV FOR. AVTALEN ERSTATTER

DEN MANGEÅRIGE AVTALEN KONSUM GRUPPEN NORGE

HAR HATT MED WANG ASSURANSE AS.

ASSURANSELINK AS VIL OGSÅ SAMARBEIDE NÆRT MED KGN

FORSIKRING, SLIK AT YRKESSKADEFORSIKRINGEN ORDNES

SAMME STED

Produktnr. Produktnavn

Alle som har yrkesskadeforsikring via KGN Forsikring (Connector)

behøver ikke foreta seg noe. Disse avtalene videreføres.

De som har næringslivsforsikringen dekket via

Assuranse-gruppen (Tryg) må fylle ut ett skjema der de ber

om at forsikringen skal sies opp i Tryg og videreføres i den nye

KGNavtalen. Dette håndteres via din områderepresentant

eller direkte av KGN Forsikring v/ Assuranselink AS.

Alternativt ta kontakt med Steinar Olberg eller André Sandby

direkte.

Ryensvingen 15, 0612 OSLO,

Telefon 920 85 065

Web.adresse: www.assuranselink.no

Mailadresse: steinar.olberg@assuranselink.no

andre.sandby@assuranselink.no

F1 RENE KONTORVIRKSOMHETER: Administrasjon, Dataoperatører, Revisjon/regnskap, Arkitekt,

Konsulent

Pris pr. årsverk

2012

Kr.

579

F2 Andre kontoransatte med mer enn 85% innetid. 652

F3 Administrasjonsansatte i produksjonsvirksomheter 941

F4 Utekjørende selgere og arbeidsledere, enkel montasje 1086

F5 Sjåfører, truckførere, alle lagerarbeidere i lagerlokaler med mer enn 5 meters takhøyde 1883

F6 Pakke- og embalasjepersonell, sommervikarer/skoleelever 1086

F7 Lagerarbeidere i lager med takhøyde under 5 meter 1303

F8 Vaktmester og renholdspersonell i egne lokaler (nb: ikke vikaransatte) 1737

F9 Kantinepersonell i egne lokaler (nb: ikke vikaransatte) 2027

F10 Butikkutsalg med lett manuelt arbeid, bensinstasjonsansatte 724

F11 Teknisk driftspersonnell/ operatør av enkle prod.maskiner 1159

F12 Togpersonale, lokomotivfører/betjening 8275

F13 Prosessoperatør - teknisk maskineri 3448

F14 Taxisjåfører 2896

F15 Taxisjåfører - hovedløyve 2413

F16 Taxisjåfører - Reserveløyve når aktivt hovedløyve foreligger 1999

F27 Byggshop og butikkansatte med manuelt arbeid og betongelementproduksjon 1289

S15 Servitører, Hotell ansatte, kiosk- og restaurantansatte, samt bartendere 1265

S16 Kokker 1265


I samarbeid med

Vann redder liv.

Hvilket vann

drikker du?

Hver gang du kjøper

en flaske Bonaqua®, gir du

3 liter rent vann til Afrika.

Samtidig som rent drikkevann er en

selvfølge i vår del av verden, er mangelen

på rent vann faktisk et av vår tids mest

alvorlige problem. 8.000 barn dør hver

dag som følge av urent vann, og enda

fl ere blir syke.

I samarbeid med Røde Kors, sikrer

Bonaqua® rent vann til sårbare afri kanske

familier. Målet vårt er å done re 40 milli o ner

liter rent vann i løpet av 2012.

Du kan gjøre en forskjell. Hver gang du

kjøper en fl aske Bonaqua®, gir du 3 liter

rent vann til Afrika. Støtt kampanjen på

/3literrentvann, og spre budskapet til

venner og familie, slik at fl ere kan få tilgang

til noe vi tar for gitt. Nemlig rent vann.

Les mer på /3literrentvann

‘Bonaqua’ is a registered trademark of The Coca-Cola Company. © 2012 The Coca-Cola Company.

65

KGN Magasin Nr. 2 2012


66

KGN Magasin Nr. 2 2012

husk våre samarbeidspar

GROSSIST-DISTRIBUERTE LEVERANDØRER

100% Svart

PANTONE ®

485 C

Found from website

Modify logo and PMS

GROSSIST-DISTRIBUERTE LEVERANDØRER

http://www.barillagroup.it/


tnere ved varebestilling

DIREKTELEVERANDØRER

VIN / BRENNEVIN

Ekspert på skadedyrkontroll

Lerøy Delico AS

Inpublish

Fonts used Colours 4 auto

Product Inpublish logo

Sansation Bold

Size

-

File name Inpublish_LogoVertikal

Brogata 6

Printinghouse -

N-1601 Fredrikstad, Norway

According to the font producer, use of the

Method of printing

www.inpublish.no

-

enclosed fonts is allowed only with a

user’s license. Illegal use will lead to

Date

20.01.2012

penalty and liability for damages. Contact

Telephone: +47 915 66 054

the sender or font producer if you lack

e-mail: kenneth@inpublish.no Signature Kenneth Bråthen

necessary licenses.

Inpublish

Fonts used

Colours 2

Product Inpublish logo

Sansation Bold

Size

-

File name Inpublish_LogoVertikal

BLACK

PMS 151

Brogata 6

Printinghouse -

N-1601 Fredrikstad, Norway

According to the font producer, use of the

Method of printing

www.inpublish.no

-

enclosed fonts is allowed only with a

user’s license. Illegal use will lead to

Date

20.01.2012

penalty and liability for damages. Contact

Telephone: +47 915 66 054

the sender or font producer if you lack

e-mail: kenneth@inpublish.no Signature Kenneth Bråthen

necessary licenses.

Inpublish

Fonts used

Colours 1

Product Inpublish logo

Sansation Bold

Size

-

File name Inpublish_LogoVertikal

BLACK

Brogata 6

Printinghouse -

N-1601 Fredrikstad, Norway

According to the font producer, use of the

Method of printing

www.inpublish.no

-

enclosed fonts is allowed only with a

user’s license. Illegal use will lead to

Date

20.01.2012

penalty and liability for damages. Contact

Telephone: +47 915 66 054

the sender or font producer if you lack

e-mail: kenneth@inpublish.no Signature Kenneth Bråthen

necessary licenses.

Inpublish

Fonts used

Colours 1

Product Inpublish logo

Sansation Bold

Size

-

File name Inpublish_LogoVertikal

BLACK

Brogata 6

Printinghouse -

N-1601 Fredrikstad, Norway

According to the font producer, use of the

Method of printing

www.inpublish.no

-

enclosed fonts is allowed only with a

user’s license. Illegal use will lead to

Date

20.01.2012

penalty and liability for damages. Contact

Telephone: +47 915 66 054

the sender or font producer if you lack

e-mail: kenneth@inpublish.no Signature Kenneth Bråthen

necessary licenses.

67

KGN Magasin Nr. 2 2012


68

KGN Magasin Nr. 2 2012

Følg oss på

www.facebook.com/konsumgruppen

Konsum Gruppen Norge AS I Østkilen 5 I 1621 N-GRESSVIK I Tel: +47 69 31 28 00 I Fax: +47 69 31 28 01

E-post: post@konsumgruppen.no

www.konsumgruppen.no

www.inpublish.no

More magazines by this user
Similar magazines