Katalog over 17. mai-medaljer (pdf) - Gullmedalje.com

gullmedalje.com

Katalog over 17. mai-medaljer (pdf) - Gullmedalje.com

Kjetil Kvist – Katalog over 17. mai-medaljer Historien om medaljene

Historien om medaljene

Denne katalogen er den mest komplette katalogen over 17. mai-medaljer som er

skrevet. I årenes løp er det produsert en rekke medaljer som er blitt kalt 17. maimedaljer.

I denne katalogen er mer enn 120 ulike utgaver katalogisert. Med alle

varianter, metallavslag og størrelser er det nesten 450 ulike medaljer i katalogen.

Men hva er egentlig en 17. mai-medalje?

En 17. mai-medalje er enhver medalje som er utgitt til feiringen av 17.

mai eller til minne om den. Noen av medaljene i denne katalogen er laget som

adgangstegn eller togmerker, som folk bar på seg under feiringen. Andre er laget

uten hempe eller bånd, og er ment til å studeres hjemme under lupen. Felles for

dem alle er at de er utgitt i forbindelse med 17. mai.

De første medaljene

De aller første medaljene ble laget for å feire avdukningen av statuen av Henrik

Wergeland i Kristiania i 1881. At det ble laget medaljer til en slik anledning, var

for så vidt ikke noe nytt. I 1875 ble det utgitt flere medaljer da rytterstatuen av

kong Carl XIV Johan ble avduket i enden av gaten som bærer hans navn. Året

før, 1880, hadde man også laget flere medaljer, da statuen av kong Christian IV

ble avduket på Stortorget. Det som var nytt, var at medaljen ble laget til 17. mai.

Det ble laget tre medaljer. En av dem ble preget hos gullsmed Thune,

men var gravert av den svenske gravøren Ernst Hugo Ekvall (1853-ukjent

dødsår). Han ble utdannet i København under Conradsen, en av de andre kjente

medaljørene på denne tiden. I 1874 hadde han åpnet sin egen butikk i

Jönköping, men hadde i 1880 laget en medalje i forbindelse med avdukingen av

Christian IV statue (Wishén 1998). Ekvalls medalje var stor og hadde ikke

hempe, ulikt de to andre medaljene som ble laget i 1881.

Medaljør Herman Rudolf Bruun og gullsmed P.A. Lie laget mindre

medaljer, med hempe. Disse ble kjøpt inn i et lite antall av Kristiania 17. maikomite,

og ble solgt som adgangstegn til folkefesten på Akershus festning.

Utsalgsprisen var 60 øre, noe som var en relativ stiv pris i de dager. Komiteen

kjøpte medaljer til 35 øre stykket og satt etter festen igjen med en fortjenste på

700 kroner på salget.

Splittelse eller samling?

Kristiania 17. mai-komite var en samling av representanter fra ulike foreninger i

hovedstaden. Studentersamfundet, Kunstnerforeningen, Christiania Handelstand

og Haandverkerforeningen var bare noen få slike organisasjoner. I 1881 deltok

også Arbeidersamfundet og ulike fagforeninger. Kristiania 17. mai-komite

arrangerte barnetoget, kalt ”guttenes flaggtog” i de første årene, det store

7

More magazines by this user
Similar magazines