Kapittel 1 - Horoskop

magic.no

Kapittel 1 - Horoskop

Karmisk Innsikt - Tolkning For

Oprah Winfrey

Januar 29, 1954

19:50

Kosciusko, Mississippi


Fra et esoterisk synspunkt er ditt horoskop et portrett av din sjels intensjoner i dette livet. Leksene du

må lære, egenskaper som må utvikles, problemer som må løses, service som må ytes. Fra et slikt

perspektiv blir valgene en tar i det daglige liv, få konsekvenser som også kan strekke seg utover dette

livet.

Denne tolkningen er skrevet for å hjelpe deg å klargjøre dine lekser og dine mål, belyse det du kjemper

med, og oppmuntre deg til å bevege deg i samsvar med dine sanne mål.

Lykke til på ferden...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sol 9 Aqu 39 Pluto 24 Leo 08

Måne 12 Sag 32 N. Node 23 Cap 57

Merkur 20 Aqu 16 Asc. 10 Vir 14

Venus 9 Aqu 39 MC 8 Gem 25

Mars 23 Sco 57 2. hus 6 Lib 08

Jupiter 16 Gem 38 3. hus 6 Sco 00

Saturn 9 Sco 04 5. hus 11 Cap 03

Uranus 20 Can 17 6. hus 11 Aqu 58

Neptun 26 Lib 04

Tropisk Placidus Standardtid observert

GMT: 01:50:00 Tidssone: 6 timer Vest

Lengde- og breddegrad: 33 N 03 27 89 V 35 15

Aspekter og orbs:

Konjunksjon : 5 grd 00 Min Trigon : 4 grd 00 Min

Opposisjon : 5 grd 00 Min Sekstil : 3 grd 00 Min

Kvadratur : 4 grd 00 Min Kvinkuns : 3 grd 00 Min

Konjunkt Asc : 3 Deg 00 Min over, 5 Deg 00 Min under

Cassis Media AS

Postboks 6683 Rodeløkka

N-0502 Oslo

www.magicmagasin.no


Kapittel 1: Månen

Månens plassering i ditt fødselshoroskop er meget viktig sett fra et karmisk perspektiv, da den viser

akkumulerte karmiske tendenser, både positive og negative, som du bærer med deg fra dine tidligere

inkarnasjoner på jorden.

Selv om Solen avdekker dine mål, dine intensjoner, og lekser du må lære i denne livssyklusen, så

representerer MÅNEN det du allerede har gjort og utviklet. Med andre ord det som er instinktivt og

naturlig for deg, og som du har en tendens til å gjøre om igjen og om igjen. Din barndom blir også

reflektert gjennom Månens plassering, da det er gjennom barndomsforholdene ethver uløst tema fra

tidligere liv blir restimulert. Din ubevisste predisposisjon er indikert ved måneposisjonen. Det er det

psykiske avtrykk fra fortiden. Måneknutene (Månens noder) beskriver atferdsmønstre fra fortiden, i tillegg

til at de gir en beskrivelse av en vei i livet som er skapt av foreldede eller overdrevne atferdsmønstre og

vaner.

Måne i Sagittarius

Gjennom dine tidligere inkarnasjoner har du utviklet en dypt integrert

filosofisk innstilling til ethvert problem eller utfordringer du møter, og du

faller tilbake på din religiøse oppfatning eller åndelige tro i vanskelige tider.

Sannsynligvis var du en åndelig aspirant som søkte sannhet og visdom, og en

slik søken fortsetter også i dette livet. Dine dype underbevisste minner av å

ha tilhørt en religiøs orden, eller et samfunn som ofret seg for det indre liv,

kan manifestere seg som en lengsel etter lignende opplevelser i dette livet, en

lengsel etter å finne en sjelsmake, åndsfrender, en åndelig familie du kan dele

reisen med. Vennskap og kameratskap er svært viktig for deg. Instinktivt

åpen og følelsesmessig sjenerøs som du er, liker du ikke å ekskludere noen,

og kan føle like mye sympati, nærhet, og familiefølelse for dine venner som i forhold til biologiske

slektninger. Du åpner dine armer alle og enhver, og fordi du er en idealist som ser etter det gode hos

andre, har du vanligvis en stor vennekrets, vennlige bekjente, og en krets av mennesker som har varme

følelser for deg. Du kan også forsøke å oppfylle ditt behov for en vidtfavnende familiefølelse ved å

invitere til mange selskaper, tilslutte deg religiøse grupper, bli involvert i aktiviteter i skolesammenheng,

eller i lokale samfunnsgrupper, tilknytte deg et idrettsteam, eller forsøke å tilfredsstille dette behovet på

andre måter. Vidsynt og tolerant som du er, har du en tendens til å betrakte ethvert menneske som en

venn, med mindre de viser seg å være noe annet. Du foretrekker imidlertid å omgås mennesker som deler

dine idealer, din overbevisning, og dine mål, og i det hele tatt mennesker som støtter deg i din sak - hva

den nå enn måtte være.

I hovedsak er du et muntert, entusiastisk menneske som liker å ha det moro. Du liker ikke å skuffe

andre, eller bli nedtynget av andres bekymringer. Du har ofte en oppmuntrende og inspirerende

innvirkning på andre. Men du har også en tendens til å forsøke å unngå følelsesmessig smerte - andres så

vel som din egen. Du kan ha en vane med å avfeie eller miniminere ekte menneskelige følelser og

reaksjoner, enten det gjelder sorg, frykt, selvtvil, sinne, eller andre "negative" følelser, eller å tro at du kan

ordne det med filosofiske råd, positiv tenkning, forsikringer, underholdende atspredelser, eller rett og slett

undertrykking. Du bruker ofte humor for å unngå konfrontasjon med problemer, eller for å slippe å ta

andres lidelse alvorlig. Innerst inne kan du føle deg åndelig overlegen, "hevet over alt dette", en slags

favorittsønn eller favorittdatter av Gud - som ikke er slett så sårbar som andre. Du kan være moralistisk og

ha en tendens til å holde prekener for andre, og du poengterer alltid hva som kan læres av en vanskelig

opplevelse, istedenfor å virkelig leve deg inn i og føle empatisk forståelse for det et annet menneske føler.

Ideelt sett kan du kombinere din forståelse av sannheten med menneskelig omsorg, og et inderlig ønske

om å forbedre forholdene for andre.


På ditt beste er du håpefull og optimistisk uten å være overdrevent oppblåst eller upraktisk. Du

forventer positive resultater, og derigjennom er du også med på å skape disse.

Tidligere livserfaringer og roller som kan påvirke din nåværende situasjon, er for eksempel at du kan

ha vært en vandrende trubadur, en verdensomseiler, utforsker, eller eventyrer. En sterk kjærlighet til frihet,

åpne rom, havet og reiser. Et vidtfavnende livssyn som nettopp er skapt av dette, så vel som en viss

rastløshet, og en tendens til å bevege deg videre når ting begynner å bli for velkjente og verdslige er ikke

uvanlig. En kjærlighet til det fremmede og eksotiske stimulerer deg fremdeles.

Måne opposisjon Jupiter:

Tidligere liv med luksus, behag, og det som betraktes som det gode liv, har skapt visse tendenser hos

deg som du bærer med deg over i denne livssyklusen. En viss optimisme, en ta for gitt innstilling om at du

vil få alt du trenger, og en sjenerøs legning som gjør at du har lett for å dele dine goder med andre. Når du

handler ut fra disse instinktene, er du svært åpen og gavmild, og kanskje også litt ukritisk og ekstravagant.

Med en slik godhjertet, broderlig innstilling kan du støtte mennesker eller saker uten å først undersøke

dem skikkelig. Fra tidligere liv har du hatt en stor, varm familie rundt deg, mange venner, og en stor

omgangskrets. Du var populær og innflytelsesrik i sosiale sammenhenger. Et engasjement i politikk, lov

og/eller religion (i den grad kirken var med på å diktere og organisere menneskers liv) er indikert, og dette

har du med deg over til dette livet som et ønske om samme popularitet og begunstigelse som du engang

fikk. Ønsket om å gjøre noe godt, og bidra til at den vanlige mann får det bedre er et positivt uttrykk for

dette, og du har også instinktiv kunnskap om hvordan du skal kunne appellere til massene. Men vær

forsiktig med å ta snarveier, handlinger basert på grådighet, eller forsøke å få noe uten særlig anstrengelse.

Å forsøke å "kjøpe" seg venner, eller oppnå en overfladisk popularitet for å stive opp din egen verdifølelse

er negative muligheter. En tendens til å overdrive ved å leve et liv i overflod, delta i masse selskaper,

overdrevent inntak av mat, drikke, eller å flotte seg med bare det beste, bør holdes i sjakk. Hvis du

opplever problemer med vekten, vannlatingsproblemer, problemer med galleblære eller lever, kan dette

være et karmisk resultat av sløsing og overforbruk, frø som ble sådd i tidligere liv. Moderasjon og

nøkternhet trengs, spesielt i forhold til fett og alkohol.

Nordlige node i Capricorn:

I tidligere inkarnasjoner har du hatt en tendens til å være en meget følelsespreget og sensitiv person, og

du forsøkte instinktivt å beskytte og ivareta menneskene rundt deg. Kanskje har du hatt en sterk

slektsfølelse. Din vekstretning nå er å utvikle mer avstand og objektivitet både til egne følelser og

følelsene til menneskene som står deg nær.

Nordlige node i 5. house:

Du kan oppleve at tendenser fra tidligere liv er spesielt aktive når du er involvert i en gruppe, en klubb,

eller en organisasjon, eller når du er sammen andre. Dette er grunnen til at går inn i et gammelt

atferdsmønster. Din vekstretning blir aktivisert når du er engasjert i personlig utfoldelse eller individuelle

kreative prosjekter.


Kapittel 2: Solen

Solen i ditt fødselshoroskop representerer den primære kreative drivkraften i dette livet, egenskapene

som du vil utvikle (eller som utvikles videre) og uttrykke, og ditt nåværende livsfokus. Dette kan være i

harmoni med dine instinkter og dine emosjonelle vaner, eller gå i helt andre retninger. Solen representerer

din bevisste identitet i dette livet.

Sol i Aquarius

I dette livet er du svært opptatt av det som skjer i verden, og i den mer

omfattende sfæren enn bare dine nærliggende bekymringer, og du klarer ikke

å la være å engasjere deg i oppgaver og utfordringer som angår din

generasjon og samfunnet som helhet, enten du er aktiv innen politikk, i

samfunnslivet, av å organisere og lede grupper med felles mål, eller fremme

nye begreper og oppfinnelser som vil påvirke mange menneskers liv. Eller

rett og slett leve livet på en samfunnsbevisst måte. Du må på en eller annen

måte utøve en innflytelse på den større sosiale fabrikken du er en del av.

Derfor har du også en tendens til å se etter de brede penselstrøk, den

politiske, sosiale sammenhengen, eller gruppesammenhengen, til ethvert

problem eller enhver situasjon. En tilfeldig krangel mellom en mann og en kvinne, blir for deg et spørsmål

om hvordan kvinnen er undertrykket av dominerende mannsstrukturen i samfunnet. Beslutningen om å

spise hamburger eller soyaburger er for deg ikke bare et spørsmål om personlig smak eller

helsebetraktninger, men også et moralsk og politisk relevant spørsmål sett i lys av den innvirkning

kjøttindustrien har på regnskogene i Sør-Amerika. Selv om du er hjemmeværende og opptatt av å oppdra

barn, og ikke særlig involvert i den offentlige arena, vil du forsøke å oppdra dem til å bli tenkende

individer, og lære dem å være bevisst de konsekvenser deres handlinger og valg får for resten av verden.

Du dyrker en samfunnstenkning, og har en følelse av å være knyttet til et samspill med resten av planeten.

Uansett hva slags felt du måtte engasjere deg i, så vil du etter alt å dømme være en oppfinner, en

person med uortodokse synspunkter, litt original eller forut for din tid, og du vil omgi deg med andre fritttenkende

individer. Selv om du kan føle at du har et harmonisk forhold til den gruppen du måtte

identifisere deg med, så er du også veldig uavhengig. Denne todeltheten mellom individuell frihet og

gruppens behov, kan være en kilde til stadig spenning i ditt liv.

I ungdommen kan du være så identifisert med den gruppen du tilhører, eller din sosiale krets, at du

tilsynelatende ikke har noen personlige følelser eller individualitet. Du bare etterplaprer tankene, verdiene,

idealene, og ønskene til den aktuelle gruppen. På denne tiden er du spesielt utsatt for gruppepress, selv om

du utad kan spille rollen som nonkonformisten, fritenkeren, og den litt sprø personen. Du kan være meget

naiv i ditt forhold til andre mennesker, og helt ubevisst om de mørkere sider ved menneskesjelen. Du tror

på ærlighet, likhet, en bedre verden. Til syvende og sist er du en idealist, og det å strebe etter å leve opp til

dine idealer, og samtidig godta alle de svært så menneskelige svakheter, dine egne og andres begrensede

sider, er en virkelig utfordring for deg.

På ditt verste kan du være rigid tilhenger av en idealistisk logikk, du kan være dogmatisk, sta,

upersonlig, flink til å organisere grupper for en felles sak, men håpløst keitete når det gjelder å forholde

deg til andre mennesker på en personlig og følelsesmessig måte. Du blir styrt av intellektet, og du kan

holde til i et litt distansert, isolert elfenbenstårn, eller gjøre enkelte sjokkerende bommerter i privatlivet.

Noe som har sin årsak i din predisposisjon til å tenke, mer enn å føle.

Anvending av kreativ intelligens for å fremme menneskehetens framskritt er det underliggende tema i

ditt liv, og derfor er du også interessert i vitenskap, oppdagelser, oppfinnelser, og nye måter å gjøre ting


på. Når du lever ut dine høyeste idealer, er du kreativ og oppfinnsom, og fremmer positive forandringer i

samfunnet, åpner menneskenes sinn, utfordrer gamle og slitte paradigmer, og gjør det hele på en

integrerende og helende måte, og ikke på en måte som skaffer deg fiender og gjør at folk motarbeider deg.

(Din finslipte samfunnsbevissthet kan ofte stå i et motsetningsforhold til dine individuelle ønsker, eller

det du helst vil gjøre).

Sol kvadratur Saturn:

På samme måte som en funklende diamant som har blitt formet gjennom intenst og konsentrert press,

vil du utvikle din indre dybde, styrke, og modenhet, gjennom perioder med intens ensomhet, og gjennom

såkalte vanskelige tider. Allerede i ung alder kan du møte vanskelige forhold, eller blir nødt til å ta

ansvaret for deg selv, kanskje gjennom tapet av, eller mangel på et sterkt forhold til din far. Du kan føle at

du aldri klarer å leve opp til dine fars forventninger til deg, at han misbilliger deg, eller er skuffet over

deg, at du ikke er helt slik du burde være. Som en respons på dette kan du bli overansvarsbevisst eller

supersamvittighetsfull, og jobbe ekstremt hardt for å prestere eller bli til noe som kan gjøre din far stolt.

Du kan til og med tvinge deg inn i en bestemt form, eller undertrykke enkelte sider hos deg selv for å bli

tatt alvorlig. Du kan ha en intens tvil på deg selv, og ha en tilbøyelighet til overdreven skyldfølelse. Alt

dette ser ut til å innhylle ditt liv på subtile, gjennomtrengende måter, og en konstant følelse av kamp og

anstrengelser, eller av å måtte gjøre ting helt alene kan være resultatet. På mange måter stemmer det at du

vil måtte stå alene i dette livet, og avskjært fra de vanlige støtteapparatene vil du utvikle ekte

selvhjulpenhet, selvdefinisjon, og ansvarsbevissthet. Du er nødt til å bryte opp fra din far, hans verdier,

eller væremåte, for å kunne være deg selv. Og du vil gjentatte ganger bli testet, noe som gjør deg meget

bevisst (kanskje i for stor grad) egne begrensninger og egen utilstrekkelighet. Gjennom denne prosessen

vil du imidlertid utvikle en tøffhet og styrke som du ikke hadde tidligere. Pass bare på at du ikke blir for

hard og for alvorlig, eller blir en krevende perfeksjonist, den strenger læremester for andre mennesker.

Hold ditt hjerte åpent i livets prøvelser, og ikke gi etter for kynisme eller selvfordømmelse. Klarer du

dette, vil det helt sikker gjøre det mulig for deg å bevege deg langs din vei på en enklere måte.

Sol konjunkt Venus:

En viktig del av din sjels funksjon er å skape mer harmoni, kjærlighet, og skjønnhet i verden, og på en

inderlig måte verdsette og nyte dens skjønnhet.

Estetikk er svært viktig for deg, og du har en unik personlig oppfatning av stil, som gjennomsyrer alt

du gjør. Din eleganse, dyktighet, sjarm, og evne til å gjøre andre tilfreds, gjør at du kommer deg ut av de

fleste situasjoner. En potensiell fallgruve på din vei er narsissisme og forfengelighet, at du blir helt

oppslukt av dine tiltrekkende egenskaper, og utvikler en tendens til å bruke sjarm på en egoistisk måte. I

tillegg kan du bli for fanget av utseende, og overse de essensielle verdier hos noe (eller noen) hvis de ikke

er innpakket på en måte som appellerer til deg.

Kapittel 3: Det stigende tegn (Ascendanten)

Punktet som befant seg på den østlige horisont i det øyeblikk du ble født blir kalt ASCENDANTEN,

eller det stigende tegn. Mens Solen beskriver din bevisste retning og ditt nåværende livsfokus, og Månen

dine ubevisste legninger og fortiden, indikerer Ascendanten en væremåte som overskrider og omfatter

både fortiden, nåtiden, og framtiden. Den beskriver måten du takler og smelter sammen med den ytre

verden på, og måten du omsetter de energier beskrevet av Solen, Månen, og resten av ditt fødselshoroskop

i ditt nåværende liv på. Fra et esoterisk synspunkt blir alt filtrert gjennom Ascendanten. Den viser din sjels

funksjon og er således en viktig del av din skjebne.


Virgo stigende:

Alt du foretar deg, gjør du på en dyktig måte, med en fin sans for håndverk og presisjon,

perfeksjonisme, omtenksomhet og sans for detaljer. Du er meget observant og har en sterk sensitivitet for

alt og alle i dine omgivelser. Derfor har du også et våkent øye for alle småting som andre ikke legger

merke til, subtilitetene, de fine poengene. Du oppfyller din sjels funksjon gjennom service, ved å assistere

og hjelpe andre, kanskje på en heller ydmyk, forsiktig, og lite prangende måte, og ved å gjøre en jobb for

jobbens skyld, mer enn for personlig anerkjennelse eller ære. Ditte beskjedne ønske om å være nyttig, og

være til hjelp, din villighet til å stadig lære mer for å forbedre deg, og din vilje til å forandre eller justere

deg i samsvar med den bevissthet du har i et gitt øyeblikk, gjør deg i stand til å oppfylle din funksjon i

dette livet. Når du er i ubalanse, kritiserer du, bekymrer deg, blir altfor opptatt av deg selv og/eller din

helse og kropp, og har en tendens til å gjøre problemene større enn de er.

Jomfruen stigende og Merkur i Aquarius:

Din styrende planet Merkur, er i det oppfinnsomme og nytenkende tegnet Vannmannen. Noe som

indikerer at din service og hjelpsomhet mot andre kan innebære å introdusere nye begreper og ideer, eller

ukonvensjonelle metoder. Utradisjonelle helbredelsesmetoder eller omsorgsarbeid, eller nye måter å

samarbeide på innen undervisning, kan være eksempler på dette.

Kapittel 4: Saturn, din akilleshæl

Karmisk sett, indikerer plasseringen av Saturn i ditt fødselshoroskop området hvor dine energimessige

blokkeringer, svakheter, og din frykt ligger, og områdene i ditt liv hvor de meste konsentrerte

anstrengelser og selvdisiplin kreves for å mestre og overvinne disse. Saturn peker også på sider ved ditt liv

som kan bli din sterkeste side hvis du er villig til å konfronteres med din frykt og vanskeligheter på en

oppriktig og ærlig måte, og jobbe tålmodig med dette.

Saturn i Scorpio

Du har en tendens til å bli forknytt når det er spørsmål om kapitulasjon, å

oppgi kontrollen, og la deg bli sett slik du egentlig er. Problemer i seksuelle

relasjoner, eller i ethvert potensielt dypt, intimt forhold, kan ha sitt opphav i

dette. Du kan også ha seksuelle hemmeligheter, eller følelser og behov som er

vanskelig for deg å diskutere og kanskje også akseptere fordi du betrakter

dem som tabu. Du har en sterk frykt for dine følelsesmessige dybder, din

lidenskap, ditt sinne, og andre mørke, "stygge" følelser som du tror at du har i

langt større grad enn andre. Disse intense følelsene er du imidlertid ikke alene

om å ha, og det er ekstremt viktig at du lærer å akseptere disse istedenfor å

undertrykke dem. I motsatt fall kan de plutselig melde seg, eller på en subtil

måte forgifte livet ditt. En av dine viktigste oppgaver her i livet er å forstå din sjalusi - både på det

seksuelle området og i yrkessammenheng. Hvis du er villig til å foreta en reise dypt inn i ditt indre, og

gjenvinne noen av de mest fornektede sidene hos deg selv, spesielt dine emosjoner, vil du ha store

muligheter til å forvandle deg, og bli et meget sterkt menneske. Andre livsmønstre som trenger å

bearbeides er din tendens til å gå i dekning, å holde tilbake, isolere deg, og en tendens til å være

hemmelighetsfull på en nesten tvangspreget måte, og mistro andres motiver. På ditt verste kan du også bli

paranoid og destruktiv - enten i forhold til deg selv eller andre.


Saturn i 3. house:

Du vil jobbe svært hardt for å utvikle deg innen områder som har med verbal uttrykksmåte og

kommunikasjon å gjøre, og denne innsatsen for å kommunisere, kan gå gjennom atskillige faser. Først kan

du oppleve en smertefull manglende evne til å uttrykke deg i sosiale situasjoner, og å delta i den type

overfladisk, vennskaplige småsnakk som skaper velvilje blant naboer og bekjente. Du kan være alvorlig

og hemmet, selv i forhold til dine søsken, og du kan være redd for å si noe feil, eller for å bli latterliggjort.

Å bli ydmyket når du snakker, kan være noe av det du er mest redd for, og selv det å snakke i telefonen

kan være ubehagelig med mindre det er en seriøs eller nødvendig samtale. For deg er det mye lettere å

diskutere fakta og konkret informasjon enn å avdekke personlige følelser og oppfatninger. Du har en

tendens til å forme dine egne oppfatninger og ideer i ensomhet, og dermed gå glipp av mye ved å ikke få

tilbakemelding fra andre. Du kan også være svært kritisk til andres taler eller ideer. Ikke bare redigerer du

deg selv. Også menneskene rundt deg er gjenstand for din kritikk. Å alltid korrigere andres ord eller

tenkemåte vil neppe være særlig populært, og hvis du tillater denne negative tendensen å blomstre, kan du

oppleve at du blir sosialt isolert. Men gjennom din kamp for å være klar og nøyaktig, og lære ditt sinn å

kjenne, kan du også bli uvanlig veltalende, og dermed forvandle din akilleshæl til en betydelig styrke.

Saturn kvadratur Venus:

I dette livet vil området som har med menneskelige relasjoner og personlig kjærlighet være fullt av

utfordringer og oppgaver som du må løse. Kjærligheten vil være vanskelig å finne, vanskelig å

opprettholde, eller rett og slett vanskelig! Tilbakeholdenhet og ensomhet, i hovedsak på grunn av en

årvåken sensitivitet for muligheten for å bli avvist, vil sannsynligvis plage deg i yngre år. Selv når du blir

tilbudt vennskap og åpen kjærlighet, tviler du likevel på det, skyver det bort i mistro, eller føler deg

uverdig for slikt. Ren, uforfalsket fornøyelse i enhver form besværer deg. I det minste på det ubevisste

plan vil du ha en oppfatning av at du må betale en pris for alle former for kjærlighet og fornøyelse du får.

At du vil bli straffet hvis du nyter for mye, eller elsker for mye. Det er en indre forbindelse mellom

kjærlighet og tap, kjærlighet og separasjon, eller kjærlighet og straff, som hemmer deg og gjør deg

forsiktig. På ditt verste kan du føle at du er uelsket og uønsket. Alt dette er karmiske overføringer som må

takles med mye kjærlighet til deg selv. Du kan ha blitt tøff og ganske hardhjertet på grunn av at du har

blitt såret i tidligere liv, slik at du har opptrådt på en kald, ufølsom, usjenerøs, eller ukjærlig måte mot deg

selv og andre. Kanskje du også har satt arbeid eller annet ansvar framfor ditt hjertes behov og ønsker. En

åpning og helbredelse av hjertet, først og fremst gjennom å elske deg selv, er nødvendig. Med det samme

du begynner å verdsette deg selv, vil dine personlige relasjoner gjenspeile dette, og lykke i kjærligheten i

dine senere år kan gjøre mye for å kompensere for dine tidligere vansker.

Du kan ha positiv virkning av å bære rosekvarts, rubellit turmalin, lavendel, jade, eller krysopras.

Kapittel 5: De vanskelige aspektene

Følgende er en beskrivelse av dine VIKTIGE LIVSUTFORDRINGER, både når det gjelder energiene

du må lære å utvikle og uttrykke på en positiv måte, og utfordringer som er resultatet av kamper og uløst

karmaproblematikk du har brakt med deg inn i dette livet.

Merkur kvadratur Mars:

En av dine utfordringer i dette livet er å lære å bruke ditt skarpe intellekt og

din kjappe tunge på en måte som er konstruktiv både for deg og for menneskene

rundt deg. På ditt verste kan du være verbalt grov, og overkjøre andre med dine

intellektuelle argumenter eller kritikk, og skape enormt fiendskap og motvilje i

prosessen. Forsøk å unngå å være så kommanderende, eller å være så snar til å se


på alle konfrontasjoner som et mulighet til å bevise at du har rett. Du kan ellers få et rykte på deg for å

være pågående og kverulerende. Noe som helt sikkert ikke vil slå ut i din favør. En hard og tøff innstilling

vil generelt sett slå tilbake på deg selv.

Det finnes utvilsomt visse områder hvor et klart, skarpt intellekt, og evnen til å uttrykke sine meninger

med en viss kraft er en viktig verdi. For eksempel i retten, eller i visse akademiske situasjoner.

Konfrontasjon, selvhevdelse, og evnen til å uttrykke sinne, har så absolutt sin plass, men når du ikke har et

balansert forhold til denne energien, kan du oppleve sterk hodepine. Risikoen for at du kan bli utsatt for

ulykker og uhell er større (spesielt i tilknytning til reiser, skarpe redskaper, eller knust glass). Du kan

oppleve nervøse spenninger, og som indikert tidligere, disharmoniske relasjoner.

Det ville være nyttig å lære seg å regelmessig øve på puste- og avslappingsteknikker for å roe ned

nervesystemet. Å bære visse smykkesteiner kan forenkle dette, som for eksempel rosekvarts, jade,

smaragd, peridot, eller krysopras. Framfor alt vil imidlertid bevissthet være viktig. Istedenfor å klandre

verden utenfor for ting som måtte irritere deg, se heller på din egen tendens til å krangle og irritere deg.

Hvis du kan harmonisere denne siden ved din natur, vil du utvikle et klart og opplyst sinn, sammen med

den nødvendige energi og besluttsomhet til å utføre dine kreative ideer.

Merkur opposisjon Pluto:

Du har et gjennomtrengende, skarpt sinn som skjærer gjennom overflaten inn i de dypere,

underliggende kjerneområder. Din persepsjon og din dype innsikt er til tider på grensen til å være heller

uhyggelig, for du har evnen til å oppfatte det skjulte innholdet, det tildekkede, det avskyelige, eller de

undertrykte sidene hos en person, en situasjon, eller et emne. På det konkrete plan, kan denne egenskapen

tvinge deg til å bli en forsker eller etterforsker, som oppsøker det ukjente, avdekker mysterier. Selv i

tilfeldige møter oppfanger du automatisk andres ubevisste intensjoner og motiver. Du er meget kløktig

psykologisk sett. Derfor kan ditt nærvær også oppleves som litt truende av mennesker som har

hemmeligheter, eller som stort sett lever på overflaten, og ikke har noe ønske om å gå dypere.

Denne evnen bærer imidlertid også med seg utfordringer og fallgruver. Du kan tilegne deg en

mistenksom, paranoid, kynisk vane, eller bli for opptatt av livets mørke bakside, og dette kan gi hele ditt

livssyn slagside. (Du kan også bruke din enorme innsikt, overtalelsesevne, og din mentale makt til å

forsøke å manipulere andres tanker og handlinger. Noe som nødvendigvis vil medføre negative karmiske

resultater.) Verbalt sett kan du være ganske skarp og sårende. Du bør innse at å bare si "sannheten", uten

medlidenhet eller sensitivitet med hensyn til hvordan dine ord blir mottatt, kan gjøre mer skade enn godt.

På sitt verste kan dette aspektet uttrykkes som en slags Machiavellisk mentalitet, som bruker sine

persepsjoner til å manipulere og dominere over andre.

Merkur kvinkuns Uranus:

Ditt vanligvis oppfinnsomme, kreative, rastløse, og originale sinn kan både ha sine fordeler og

ulemper. Hvis du kan balansere, eller overvinne tendenser til ekstrem rastløshet, og til å havne ut på de

mentale vidder, har du en kreativ ånd, inspirasjon, og en direkte bevissthet om sannheten, som ofte

kommer over deg som lyn fra klar himmel, som for eksempel en løsning på et problem, eller forståelsen

av en idé uten å trenge noen metodisk forklaring. Du har rett og slett bare intuitiv "innsikt" i noe. Du kan

være en kanal for ny informasjon og nye ideer. En viss opprørstrang og antipati mot formaliteter og

tradisjoner for tradisjonenes skyld, er en side ved ditt mentale livsmønster som kan hindre deg fra å dra

fordeler av fortidens kunnskaper. Ofte vil du finne opp hjulet på nytt, eller gjøre forandringer bare for

forandringens skyld, ikke nødvendigvis for å forbedre det gamle, men fordi alt som er "nytt" og

"annerledes" i ditt sinn er overlegent det gamle. Ditt sinn er svært framtidsorientert og progressivt, men

dette kan manifestere seg på en slags nervøs, uberegnelig, urolig væremåte som gjør at du alltid er på


farten, og ikke klarer å være nærværende, eller stå i en situasjon.

Sentrerende meditasjon, og andre teknikker som du føler hjelper deg med å roe ned og stabilisere deg,

er nødvendig å praktisere regelmessig. Regelmessig kontakt med jorden, gjennom for eksempel

hagearbeid eller spaserturer, kan også være meget verdifulle. Utviklingen av en regelmessig rytme og

rutine, daglige ritualer som gir deg kontinuitet og en form for stabilitet, vil også være til enorm nytte.

Steiner som fremmer en følelse av fred, og roer nervene, er blant annet rosekvarts og jade.

Andre steiner som kan hjelpe deg eller inspirere deg er blant annet klar kvarts, larimar, og opaler.

Unngå koffein og andre stimulerende midler, i det minste i perioder.

Mars kvadratur Pluto:

I dette livet må du konfronteres med maktens natur, og du har muligheten til å forvandle ditt forhold til

makt, til å rydde bort inngrodd sinne og nag, og frigjøre deg fra karmiske mønstre som har med

gjerningsmann/offer å gjøre.

Hvis du i dine tidligere liv har vært et offer for aggresjon, hensynsløs makt, eller misbruk av maskulin

energi - kan du ubevisst frykte, eller til og med hate menn, føle sterk mistillit til mennesker i

maktposisjoner, eller oppleve problemer i seksuelle relasjoner (området hvor makt/frykt-dynamikk

kommer klarest til syne). I tillegg kan du ha en tendens til å undertrykke enten eget sinne eller egen styrke.

Hvis du har svært lite energi, betrakter deg selv som en svak person, eller føler deg ekstremt ille til mote

når andre gir uttrykk for sinne, kan du sitte inne med en god del fiendskap og bitterhet. Eller du kan være

sint hele tiden "uten grunn". Spørsmålet om passende uttrykksformer for disse intense energiene, er

ømfintlig. Selv om undertrykkelse av disse kan være ødeleggende for helse og velvære, ønsker du ikke å

lesse århundrer av dypt raseri nedover uskyldige mennesker. Du kan holde tilbake sinne og aggresjon ikke

bare fordi du frykter uheldige følger (du kan ha fått skikkelig juling tidligere), men også fordi du sanser at

det som utløser dine emosjoner nå, egentlig ikke er det virkelige problemet. Med andre ord, du

overreagerer. (Å ønske å drepe noen fordi vedkommende glemte å gå tur med hunden, er en overreaksjon).

På den andre siden kan du bære på enormt mye skyldfølelse fordi du i tidligere liv har vært den som

har misbrukt makt, styrke og/eller seksuelle energier.

En annen måte du kan uttrykke denne energien på er å være besatt av et tvangspreget

konkurranseinstinkt, og opptrer som om enhver situasjon er en mektig kamp om å få overmakten, en kamp

på liv og død som du MÅ VINNE, koste hva det koste vil. Du kan være tvangspreget aktiv og produktiv,

og føle at du må lykkes for enhver pris. Denne type tenkning og væremåte skaper mye stress for din

fysiske, emosjonelle og åndelige kropp. Det vil etter alt å dømme også ha en negativ innvirkning på alle

dine relasjoner. Du vil få mange fiender og faktisk tvinge andre til å gå imot deg og tvinge deg i kne.

Hensynsløshet tiltrekker seg hensynsløshet.

Å finne balansen i alt dette er en viktig utfordring. Å finne et trygt sted hvor du

kan utforske ditt kamplystne, destruktive, og sadistiske selv, kan være til hjelp. En

annen nøkkel er å få tilstrekkelig avstand, slik at du kan føle og gjenkjenne alle

disse energiene, og velge når og hvordan du vil uttrykke dem uten å bli overveldet

av dem. Hvis du er villig til å bevisstgjøre deg disse, kan du bli en sterk kraft for

det gode, og kan helbrede og frigjøre deg fra enkelte svært dype sår du har båret

over lang tid.

Jupiter er retrograd:


Moralske spørsmål (inkludert langvarige uløste oppgaver som stammer fra tidligere liv da du har vist

dårlig dømmekraft moralsk, etisk, eller i tilknytning til religiøse saker) kommer i forgrunnen nå. Derfor er

det spesielt viktig for deg å opprettholde en høy standard når du streber detter å nå dine mål.

Uranus er retrograd:

Alt det som er nevnt ovenfor er komplisert av det faktum at i tidligere liv opplevde du en stor personlig

ustabilitet som et resultat av upersonlige, kollektive impulser for forandring (i tider med revolusjon,

politiske omveltninger, krig etc.). Du kan godt har vært en agent for slike bevegelser, med en langvarig

tilbøyelighet til radikale løsninger, ekstremisme, og på en snobbet måte ikke ta hensyn til samfunnet

skikker. Eller du kan ha vært en reaksjonær som fryktet og motsatte deg alle reformer eller avvik fra

hovedstrømmen. Det er derfor vanskelig for deg å være balansert og rettferdig mot alt eksentrisk (både hos

andre og i deg selv). Misbruk av vitenskap eller teknologi, muligens deltagelse i eksperimenter som var til

skade for deg selv eller andre, er også antydet. Derfor kan du ha en dyp mistillit til, og et kjærlighet/hat

forhold til vitenskapen og teknologiske nyvinninger.

Neptun er retrograd:

Det som er nevnt ovenfor blir vanskeliggjort på grunn av at du har et eller flere tidligere liv hvor du har

sløst med din energi, ikke opprettholdt selvdisiplin, eller var for passiv eller ubesluttsom til å gjøre noe

med de åndelige muligheter som åpnet seg for deg på den tiden. Dette bærer du med deg inn i dette livet

som en vag men hardnakket indre naging om at du burde ha kommet lengre enn du er, eller en frykt for å

mislykkes på det åndelige plan. Du kan også ha vært involvert i mystiske eller magiske øvelser som

forårsaket vrangbilder i ditt liv. Det er viktig at du etablerer en balansert, tålmodig, jordnær innstilling til

livet - ikke for livsfjern, eterisk, eller glamorøs. Å hengi seg til substanser som påvirker sinnet er spesielt

skadelig for deg.

Pluto er retrograd:

Disse emnene blir ytterligere komplisert av det faktum at i ditt, eller dine tidligere liv har du opplevd et

forferdelig svik, og kan til og med ha blitt torturert eller dømt til døden når du gjorde krav på makt

(politisk, samfunnsmessig, eller åndelig). Du kan ha misbrukt makt eller anvendt samvittighetsløse

strategier som forårsaket lidelse for mange. Enten du var en utøver eller et offer for slikt maktmisbruk, så

skapte det en dyp frykt på den tiden. En frykt for å ha makt, eller for mennesker med makt som ville knuse

deg hvis du viste din styrke. Et ubevisst motiv for hevn kan motivere deg og hindre deg fra helbredelse. Å

gi slipp på dette kan kreve et dyptgående indre arbeid, og en eller annen form for terapeutisk

energifrigjøring av den sorgen du holder fast ved.


Kapittel 6: De myke aspekter

Følgende er en beskrivelse av dine ANLEGG og din STYRKE, som kan hjelpe deg å jobbe med

viktige livsutfordringer. Disse er evner og egenskaper i hjerte, sinn og sjel som er ganske naturlige for

deg. Du vil sannsynligvis ta dem for gitt. Fordi disse representerer minste motstands vei for deg, kan du

stole for mye på dem til tider. Derfor får du noen tips om hva du bør være forsiktig med. Likevel vil dette

være områder hvor goder strømmer inn i ditt liv og/eller hvor du har betydelige indre ressurser.

Sol sekstil Måne:

Dine bevisste mål, intensjoner, og ønsker er i harmoni med dine dypere, for det meste ubevisste

holdninger og behov, og derfor er du i stand til å bevege deg mot dine mål i livet uten masse indre

konflikter. Du vil også etter alt å dømme få mye støtte fra familien, spesielt kvinnelige slektninger, så vel

som fra kvinner generelt. Mange av disse vil du ha tilknytning til fra tidligere inkarnasjoner. På mange

måter høster du fruktene av den goodwill du har skapt i fortiden. Selv om du, som alle andre, vil oppleve

tider med disharmoni og stress, er du i stand til å reetablere din indre psykologiske balanse og harmoni i

livet ganske fort.

Måne sekstil Venus:

Du har en kjærlig natur og evnen til å skape et nydelig, kjærlig hjem, å pleie

familien (eller en familie av nære venner), og å gi og motta kjærlighet og

hengivenhet. Selv om du har i overflod av disse egenskapene, er det ikke

sikkert at du er så opptatt av dem.

Du verdsetter ofte mennesker og følelser høyere enn materielle gjenstander

eller ambisjoner, og derfor kan du også ha et følelsesmessig rikt og

tilfredsstillende liv. Hvis du ikke har egen familie som du kan bry deg om, vil

du vise samme oppriktige interesse for dine naboer, eller etablere en kjærlig

tilknytning til andres barn.

Evnen til å koble av og ha det hyggelig er også et av dine talenter, selv om du ikke betrakter det som et

talent. Din evne til å skape hyggelige avslappende omgivelser, eller hjelpe andre til å ha det hyggelig og

ha glede av livet, er også en styrke hos deg. Selv om andre ting i ditt horoskop kan indikere en meget

aggressiv eller ambisiøs personlighet, så finnes det en side hos deg som er behagelig uambisiøs, og som

kan ta ting lettvint.

Omsorgsaktiviteter som baking, hagedyrking, ivaretaking av barn eller kjæledyr, er helt naturlig for

deg. Fra ditt tidligere livs engasjement i kunst, har du utviklet en fin sans for skjønnhet og en medfødt

kunstnerisk følsomhet. Dette er evner som du kan velge å bruke og utvikle videre i dette livet hvis du

ønsker.

Merkur trigon Jupiter:

Gjennom å snakke, skrive, eller ved hjelp av andre metoder, ligger din oppgave i å spre ideer,

kunnskap, og forståelse. Du har evnen til å ane framtidige trender, og ditt fremsyn og brede perspektiv

gjør det mulig for deg å planlegge klokt. Du har lett for å se helheten. Du liker å lære, og har stor glede av

utdannelse, en sult etter mental ekspansjon som vil vare hele livet. Du er spesielt flink til å bruke teknikker

som kreativ visualisering for å få fram positive resultater i livet. Selv om det er enkelt, og for deg helt

naturlig, er dette et potensielt kraftig redskap og en evne som du lett kan overse.


Mars trigon Uranus:

I tidligere inkarnasjoner har du vært en revolusjonær, en frihetsforkjemper, eller du kan ha vært

engasjert i aktiviteter som krevde atskillig dristighet, mot, og vilje til å bryte med det konvensjonelle. Av

den grunn kan du være avhengig av intensiv spenning i dette livet.

På den positive siden er du usedvanlig flink til å takle alle slags utfordringer og krisesituasjoner. Du

handler raskt og besluttsomt, og kan trekke sverdet og gå til dramatiske handlinger hvis nødvendig. Du er

på ditt beste i farlige situasjoner, og du kan føle deg tiltrukket av slike, eller ubevisst oppsøke dem. Selv

om det er sannsynlig at du har moderert din intense stahet og manglende evne til å stå ut med enhver form

for restriksjoner, vil du fremdeles ha behov for å gå nye veier. Dette er faktisk en av dine evner, på samme

måte som ditt høye energinivå er en vesentlig del av deg selv.

Neptun sekstil Pluto:

Kollektivt sett er dette en tid i historien som gjør det mulig for deg og din generasjon å gjøre framskritt

på det åndelige plan gjennom en forhøyet bevissthet om de usynlige og uhåndgripelige verdener. En

gjenfødsel av åndelighet gjennom direkte kontakt med høyere krefter skjer i denne generasjonen. Denne

kontakten kan ta mange ulike former, inkludert en uimotståelig interesse for livet etter døden. Du kan

være, men er ikke nødvendigvis involvert i dette personlig, da det dreier seg mer om gruppekarma enn

personlig karma.

Similar magazines