Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen

rosenkilden.no

Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen

snart kommer Høyhastighetsutredningen:

– Haukelibanen beste

Haukelibanen er det beste alternativet for høy hastighets tog mellom

Bergen og Stavanger. Det kommer fram i utredningen til konsulentfirmaet

Sweco, som i forbindelse med Høyhastighetsutredningen har

vurdert fire strekninger mellom Stavanger, Bergen og Oslo.

Tekst og foto: Egil Hollund

Årsaken er at strekningen Bergen-

Stavanger langs kysten, fra Haugesund

over Stord til Bergen, ikke er teknisk

gjennomførbar dersom den skal bygges

med tanke på både passasjertrafikk og

godstrafikk. Sweco mener at det ville

vært mulig å bygge en bane bare for passasjertrafikk

og lettere gods på denne

strekningen, men at store høydeforskjeller

grunnet dype fjordkrysninger vil gjøre

det krevende.

– På grunn av stor høydeforskjell på

Vestlandet, er det vanskelig å få til bedre

forhold mange steder for godstrafikken

enn vi har i dag. Hvis man ikke tok

hensyn til godstrafikken kunne man fått

kortere tunneler, heter det fra konsulentselskapet.

HAUkeLIBANeN

Dersom Haukeli-alternativet velges, vil

banen gå fra Stavanger til Haugesund,

videre til Sauda, Røldal, Odda, over

Hardangerfjorden og til Bergen. Dette

alternativet er ifølge rapporten også

krevende og utfordrende, men gjennomførbart

med en dimensjonert hastighet

på opptil 330 km/t. Reisetiden mellom

Stavanger og Bergen vil bli omtrent lik

med begge alternativene, i underkant av

1,5 time.

Haukelibanen vil dessuten gi den desidert

raskeste forbindelsen for Stavangerregionen

til Oslo, 2 timer og 23 minutter

med ekspresstog. Dersom traseen

langs kysten velges, er det meningen å

følge Bergensbanen videre til Østlandet,

eventuelt via Numedal. Dette vil gi en

reisetid på mellom 3,5 og 4 timer mellom

Stavanger og Oslo. Fra Bergen til Oslo

vil både Haukelibanen og den raskeste

alternativet langs Bergensbanen over

Hardangevidda, gi en reisetid på rundt to

timer.

– Haukeli-alternativet er det korteste,

det krever mindre bruer, men ulempen

er at en betydelig del må legges i tunneler

som er lange og krevende å bygge,

heter det i utredningen.

Dersom Haukeli-alternativet velges, vil banen

gå fra Stavanger til Haugesund, videre til Sauda,

Røldal, odda, over Hardangerfjorden og til Bergen.

Illustrasjonsfoto: Jernbaneverket

More magazines by this user
Similar magazines