Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen

rosenkilden.no

Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Fortsettelse fra forrige side …

Bygg- og anleggsbransjen bekymret

Bygg og anleggs bransjen er bekymret over den

lange ventetiden. Egil Skjæveland, leder for

Næringsforeningen ressurs gruppe for bygg- og

anlegg, mener at private må inn.

– Planprosessene stopper rett og slett

opp. Ett eksempel: En plan for 75 boliger

på Grødem stoppet opp for endelig

behandling i åtte måneder på grunn av

venting på sjakting. I dag sjekkes det for

biologisk mangfold, jordvern og for minner.

For lav kapasitet hos fylkeskommunen gir

ventetider som blir «tua som velter hele

lasset», sier Skjæveland, som ikke er i tvil

om hva som er løsningen.

– Det må jobbes med å se på mulighetene

for å få etablert en privat aktør med

erfarne arkeologer fra Tyskland, Polen og

andre land. Her må alle aktuelle aktører i

dialog med fylkeskommunen for å se om

dette er mulig, sier Skjæveland.

Ivar Loddervik i Fjogstad Hus er også

svært kritisk til den lange behandlingstiden.

– Det tar tre ganger så lang tid som

det burde. Det burde ta ett år å frigjøre

et område, men det kan ta tre til fem

år. Dette kan også skyldes kommunal

saksgang – eksempelvis ved at det kommer

inn en ny saksbehandler. Det verste

eksempelet vi har vært utsatt for er når

sakbehandler ringer og gir beskjed om at

vedkommende skal ut i permisjon dagn

før deres frist er ute – og legger inn en

innsigelse. Det går bare ikke an, sier han.

– Hva kan gjøres?

– Problemet må tas mer på alvor.

Firma som går i gang med reguleringsplaner

går inn i en dyr prosess. Det er

vanskelig å planlegge – frister overholdes

ikke og taksameteret går. Det er helt uforutsigbart

når planen er klar.

Espen Johan Ekeland i Skanska er klar

på at kapasitetsøkning bør prioriteres.

– Så langt har vi vært relativt heldige

i våre prosjekter, men flere av disse er

kjøpt etter at de er ferdig regulert. Men

Historien om Næringsforeningen gjennom 175 år er skrevet av

forfatterne Hans eyvind Næss og Martin gjelsvik. Den fungerer også

som et viktig oppslagsverk for utviklingen av næringslivet i Norges

fremste verdiskapningsregion.

I tillegg til en historisk oversikt med inngående beskrivelser av viktige

hendelser, introduseres dessuten de 25 bedriftene i Stavangerregionen

som til nå har mottatt Næringsforeningens pris «årets

bedrift». Her formidles kunnskap om de bedriftene som har ligget i

fremste rekke i verdiskaping. Fra Laerdal Medical som vant prisen

for 25 år siden til årets vinner – IkM-gruppen.

«et fyrtårn for felleskapet» er bokens tittel. Den er viktig for enhver

bedrift som vil at de ansatte skal ha kjennskap til Stavanger-

regionens næringsliv – både i fortid og nåtid.

generelt er ventetiden for lang, og utgravninger

kan bare skje sommerhalvåret.

Det er for få fast ansatte arkeologer.

Prosessen vedrørende frigivelse må kunne

igangsettes tidligere, sier Ekeland, som

stiller følgende spørsmål:

– Bør jobben kunne settes ut til konsulenter

– at vi leverer en rapport som

godkjennes i fylkeskommunen, eventuelt

at de fører tilsyn? Vi må kunne kreve

undersøkelser på annens eiendom uten

samtykke – dette fordi private gis anledning

til å bremse utviklingen veldig – uten

samtykke kan en grunneier stoppe en hel

plan, sier han.

Leif Undheim i Tomtespesialisten opplever

flaskehalsen som et problem.

– Vi hører at det skyldes på kapasitet,

men vi får ikke gjøre dette i privat regi. Vi

ser på dette som en stor utfordring, og

prøver å finne en løsning. Og når vi vet at

den finnes –hvorfor ikke bruke den? Og

hvorfor brukes ikke hele året i vår region?

Vi holder nå på med et område på Tjøtta i

Klepp kommune, og store utsettelser kan

få store økonomiske konsekvenser, sier

Undheim.

Kjøp næringsforeningens jubileumsbok

Boken kan kjøpes i rosenkildehuset, eller bestilles på epost: post@stavanger-chamber.no

Pris: kr. 390,-

Foto: Egil Hollund

Den 25. november 1998 ble

skulpturen «Årets Stavanger-bedrift»

avduket på Holmenallmenningen.

Skulpturen er laget av Hugo Wathne.

Den ble reist av Næringsforeningen

med støtte fra tidligere prisvinnere.

ET FYRTÅRN FOR FELLESSKAPET

Hans Eyvind Næss

Martin Gjelsvik

Et fyrtårn

for fellesskapet

Næringsforeningen i Stavanger-regionen 175 år

1836-2011

Hans Ey vind Næss (f. 1943) er seniorråd give

hos Riksarkivaren med kontor i Stavanger.

Han var statsarkivar i Stavanger 1970-2005.

Han har doktorgrad (dr. philos) på en

avhandling om trolldomsprosessene i Norge

på 1500-1600-tallet. Han har skrevet bøker og

artikler om norsk og nordisk rettshistorie og

administrasjonshistorie, og også fremstil

l inger

som omfatter sosial

historie, kvinnehistorie og

emigrasjons

historie. Hans produksjon

omfatter også flere bygdebøker og en lang

rekker bøker og artikler om Stavanger og

Rogalands kulturhistorie. Næss har hatt en

lang rekke verv i lokale, nasjonale og

inter

nasjonale organisasjoner. Han er leder

for Byhistorisk forening i Stavanger.

Martin Gjelsvik har doktorgrad i strategi

og ledelse fra Norges Handels-høyskole,

og er forskningsleder ved IRIS. Han har

gjennomført en rekke studier av regional

næringsutvikling og innovasjon i bedrifter.

Gjelsvik er en ivrig formidler både i

viten skapelige artikler, aviser og på mange

regionale arenaer. I 2007 fikk han utgitt boka

Innovasjonsledelse. Sammen med kolleger

utarbeidet han scenariene Energi og Exit

for Stavangerregionen, som la grunnlag for

en omfattende debatt om regionens framtid.

For tiden jobber han med inter nasjonale

forsknings-prosjekter om regionale

inno vasjonssystemer, og hvilke utfordringer

og muligheter som ligger i den tiltakende

globaliseringen.

omslag_til_trykk.indd 1 10.11.11 12.32

More magazines by this user
Similar magazines