Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen

rosenkilden.no

Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen

arBeIdsmarKedeT 2012

Kamp om hodene

Arbeidsmarkedet i Rogaland forventes å bli like

bra i 2012 som i 2011. Det blir heftig kamp om

de gode hodene. - Etterspørselen etter fagkompetanse

vil holde seg høy i 2012, særlig

for oljerelatert industriarbeid og for ingeniør

og IKT-fag, sier Truls Nordahl, direktør i NAV

Rogaland.

Ved utgangen av november var ledigheten

i Rogaland på 1,8 prosent. Det er godt

under landsgjennomsnittet på 2,4 prosent,

og hele 17 prosent lavere enn på

samme tid i 2010. Kun Sogn og Fjordane

av fylkene har lavere ledighet.

– I november 2011 var det fem prosent

flere ledige stillinger enn tilsvarende

periode i fjor, og det har vært en eksplosiv

vekst i antall ledige stillinger innen

ingeniør og IKT-fag på hele 26 prosent,

forteller Nordahl.

Selv om det er stor internasjonal økonomisk

uro og forventninger om resesjon

i Europa, tror NAV på et stabilt arbeidsmarked

i Norge også til neste år.

– Vi forventer fortsatt vekst i etterspørselen

for disse yrkesgruppene, og

spesielt etter petroleumsingeniører, sier

Nordahl.

Det er Stavanger-regionen som leder

an. 70 prosent av alle ledige stillinger i

Rogaland, er konsentrert i området rundt

storbyen, med Hå som yttergrense i sør

og Finnøy i nord.

FLeRe FRA SpANIA og poRtUgAL

Den samme tendensen kommer til syne

I november i år

ble det utlyst

2386 ledige stillinger

i Rogaland,

og dette er

en økning på

hele 665 ledige

stillinger sammenlignet

med

samme måned i

fjor. Illustrasjon:

iStockphoto

i Manpowers arbeidsmarkedsbarometer

for 1. kvartal 2012, der 750 bedrifter er

intervjuet. Det er usikkerhet å spore,

men fortsatt er det flere som vil øke enn

redusere bemanningen. I november i

år ble det utlyst 2386 ledige stillinger i

Rogaland, og dette er en økning på hele

665 ledige stillinger sammenlignet med

samme måned i fjor.

– NAV Rogaland sine tre markedsenheter

og NAV Eures arbeider aktivt med

å bistå bedrifter og virksomheter med å

skaffe relevant arbeidskraft. Vi forventer

at den økende arbeidsledigheten i

mange EU-land vil medføre bedre tilgang

på kvalifisert utenlandsk arbeidskraft.

Eksempelvis tror vi det blir lettere å

skaffe portugisiske og spanske ingeniører

til Rogaland i 2012, sier Nordahl.

SAMMe ANtALL LeDIge

NAV forventer at det vil bli skapt 70.000

nye jobber på landsbasis i 2012. Mange

av de nye jobbene vil komme innen helse,

pleie og omsorg, bygg og anlegg og den

oljerelaterte industrien. Årsaken til at

NAV likevel ikke forventer noen nedgang

i ledigheten, handler om at flere perso-

– De rekordhøye oljeinvesteringene i 2012 vil uten

tvil gi en positiv effekt på sentrale deler av arbeidsmarkedet

i Rogaland, sier truls Nordahl, direktør i

NAV Rogaland.

ner når yrkesaktiv alder – samtidig som

arbeidsinnvandringen øker.

Det er imidlertid et stort spørsmålstegn

i NAVs prognose knyttet til eksportindustrien.

Får vi en ny stor internasjonal

bankkrise i fanget, vil det ramme

eksportindustrien hardt. Det vil igjen føre

til at arbeidsledigheten vil øke i Norge

også, ifølge NAV.

– NAV Rogaland estimerer med

omtrent samme årsgjennomsnitt med

antall helt ledige i 2012 som i 2011, det vil

si rundt 4800 helt ledige, tilsvarende 2,0

prosent av arbeidsstyrken.

Usikkerheten i Rogaland handler også

om hvordan situasjonen utvikler seg i

Europa.

– De rekordhøye oljeinvesteringene

i 2012 vil uten tvil gi en positiv effekt

på sentrale deler av arbeidsmarkedet

i Rogaland. Det store usikkerhetsmomentet

er i hvor stor grad en eskalering

av de økonomiske problemene i sentrale

EU-land og i USA vil påvirke arbeidsmarkedet

i Rogaland, sier Nordahl.

Han venter nå spent på NAV sin store

bedriftsundersøkelse vinteren 2012, som

vil kunne gi et bedre bilde av denne problemstillingen.

More magazines by this user
Similar magazines