Samenes Venn - Norges Samemisjon

samemisjonen.no

Samenes Venn - Norges Samemisjon

Haust-tankar


Organ for Norges Samemisjon nr. 10 – 2011 Årgang 86

Går her og vassar i haustgule blad.

- Skogen har kasta si drakt –.

Nyss stråla han mot meg! – Gjorde meg glad

med sin fargesprakande prakt!

- Fuglesongen har brått stilna av.

Sommarens glede med haust går i grav –.

Vemodet kjennes så knugande tungt.

- Hjarta i haustmørket blør –.

Hugen blir rastlaus. - Mitt sinn er så ungt,

dregest, - som fuglen mot sør –.

Sommaren kvarv, vinter stundar til.

Må livet dø bort, - som sloknande ild?

Å gi meg ein gløtt av den vaknande vår!

Lat meg augna spirande liv

når hauststormar ular, - vonløysa rår,

- tankar i haustskodda driv -.

- Lær meg, at kvart eit ørlite frø

først blir til liv ved i jord å dø -.

(Gunvor Norum, frå diktsamlinga Doggdråpeblom og tankefrø)


2 • Samenes Venn 10‘11

Våk!

JULEHEFTET ER KOMMET
Jesus innbyr deg


At det er viktig å våke 2

Fine møter i

Øst-Finnmark 6

Utbyggingsplaner

ved Nordlys

Misjonssenter

i Stavanger krets 7

Tre staute karer

på tur på Kola 8-9

Høstmessen

i Kristiansand 10-11

Møter i Alta,

Kautokeino

og Máze 12-13

Nordsamisk –

norsk kirkehelg

på Sømna 15

Basar på Vigrestad 16

Forsidefoto

er tatt av Jon Amundal.

På lederplass

Kan vi lære av historien?Samenes Venn nr 10 ‘11 • 3


4 • Samenes Venn 10‘11

Rohkos

”..Lea mávssolaš beassat dan rievttes beallái”


Andakt

Samenes Venn nr 10 ‘11 • 5

”..Det gjelder om å få være på den rette siden”


6 • Samenes Venn 10‘11

Høsten 2011 i Øst-Finnmark”Meningsfullt å få være med”


Rehabilitering av Nordlys Misjonssenter!
TRØNDELAG KRETS

JULEMESSE

i Misjonssalene, Sommerveiten, Trondheim

Samenes Venn nr 10 ‘11 • 7


8 • Samenes Venn 10‘11

TUR TIL KOLA


Bøye Vigdal forteller her om

et oppdrag han gjorde for

Hovedkontoret sammen med

Einar Hagalid og Torbjørn

Pettersen. Oppgaven var

å kartlegge tilstanden for

Huset Virma i Lovozero og gi

administrasjonen anbefalinger

om tiltak for å sette huset i

stand.


Vi må fortsette å be!


Samenes Venn nr 10 ‘11 • 9


10 • Samenes Venn 10‘11

Høstmesse for Sørlandet krets av Norges Samemisjon

i Kristiansand Bedehus, lørdag 22. oktober 2011


Samenes Venn nr 10 ‘11 • 11

Samemisjonstevne i Fines Kirke, Verran , Nord Trøndelag


12 • Samenes Venn 10‘11

Oktobertur i Finnmark
Alltá sámiid searvi

Inspirerte elevar på ØytunKulturforskjellar i Finnmark


Radio DSF over heile verda!
Radio DSF går videre


God stemning i Maze krk.
Samenes Venn nr 10 ‘11 • 13Fra Maze retter vi en stor takk til

Magnar Hellesøy, og vi vil også si en

stor og varm takk til familien hans.

Takk til dere for at vi fikk ha han her.

Vi tenker på våre venner som gjør

et stort arbeid ved hovedkontoret i

Trondheim, og vi ber om at Gud med

sin Hellige Ånd bevarer dem og gir

dem arbeidsmot. Så vil vi også minne

om at vi har arbeidere i Samemisjonen

som jobber i Russland, og vi ber om at

Gud er med dem og at de fortsatt er

med og sprer Guds ord rikelig til våre

venner i dette store landet. Til slutt

vil vi rette en stor takk til Alf Tellefsen

og Leif Petter Grønmo for det store

arbeid som gjøres for å få hjulene til å

gå rundt i Radio DSF. Vi er mange som

står sammen i gjerningen i Norges

Samemisjon.

Hilsen fra Klemet

Julegaveidéer

Du strever kanskje med

julegavene? Hva skal jeg gi til

henne – eller han?

Det er ikke enkelt når de fleste

av oss har ALT.

Her skal du få et par idéer:

1. Bestill et abonnement på

Samenes Venn

(bestiller du før jul får du

hele 2012 for 300 kr - og i

tillegg en CD ved familien

Gamlemshaug)

2. Samenes Venn julehefte

(se annonse side 2)


14 • Samenes Venn 10‘11

Nytt fra Sapmi


Nordsamisk/norsk stevnehelg på SømnaSamenes Venn nr 10 ‘11 • 15


Samemisjonsbasar på Vigrestad Misjonshus

14. oktober 2011


RETUR: NORGES SAMEMISJON, VESTRE KANALKAI 20, 7010 TRONDHEIM

More magazines by this user
Similar magazines