Frode Urkedal (17) Internasjonal Mester

sjakk.no

Frode Urkedal (17) Internasjonal Mester

Frode Urkedal (17)

Internasjonal

Mester

nr. 1

2011


2

Eliteserien i sjakk vil i 2010/11

hete Chess Attack-Serien!

Yes Games er stolt sponsor,

og ønsker alle lykke til!


Innhold Nr. 1 • 2011 • årg 77

Romantikk i Rybkas tidsalder......... ............................... 4

Bedriftssjakken: Amatørens festaften................ ............. 7

Magnus Carlsen: Kongen av England.............................8

Stormesternapp i Spania.................................................16

Frode Urkedal, ny internasjonal mester.........................18

Uenigheter og utskiftninger i forbundene......................21

Sjakkprofeten 2010 og 2011............................................22

Ratingtall........................................ ................................ 26

Ratingvinneren................................................................33

Stort og smått...................................................................36

Nytt innen sjakk...............................................................38

Du trekker: Eliteserien .................................................... 39

Tidenes yngste verdensmester..........................................40

Profilen: Eirik Gullaksen............ .................................... 42

VM i lynsjakk....................................................................44

Lær sjakk med Torbjørn..................................................46

Du trekker - løsninger......................................................49

Turneringskalender..........................................................50

Leserbrev...........................................................................51

Ansvarlig redaktør:

Silje Bjerke

Medredaktører:

Torstein Bae og

Torbjørn R. Hansen

E-post nsb@sjakk.no

Tlf 21 01 98 11

Trykk: Prografia AS

Bidragsytere (tekst)

Kim Astrup, Leif Erlend Johannessen, Frode

Urkedal, Ole Valaker

Forsidefoto: Silje Bjerke

Norsk Sjakkblad er medlemsblad for Norges

Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

Synspunkter som framføres i bladet er ikke

nødvendigvis i samsvar med sjakkforbundenes

offisielle mening.

Årsabonnement for ikke-medlemmer

koster kr 200. Ved abonnementsbestillinger,

adresseendringer m.m. kontakt NSF.

Stormester Johannessen om

kongegambit, side 4. (Foto:

Rune Andersen)

Urkedal kommenterer veien

mot IM-tittelen, side 18.

Hardtarbeidende ildsjel,

side 42.

Norges Sjakkforbund

Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

Tlf. 22 15 12 41

E-post sjakkfor@online.no

NSF på Internett: www.sjakk.no

President: Jøran Aulin-Jansson

913 32 242 / jj@jbpapir.com

Visepresident: Ida Lahlum

Turneringssjef: Øistein Yggeseth

Kasserer: Harald Furnes

Eliteutvalgsleder: Hans K. Harestad

Styremedlemmer:

Øivind Johansen

Kristian Trygstad

Inge S. Skrondal

Espen Andersen (leder USF)

3


4

Romantikk i

Rybkas tidsalder

Av stormester Leif Erlend Johannessen

Blant de mer interessante tendenser

i sjakkåret 2010 var oppblomstringen

av Kongegambit på

toppnivå etter en dvaleperiode på,

tja, om lag 150 år. La meg aller først

driste meg til en påstand: Kongegambit

er en posisjonell åpning. Et slikt latterlig

utsagn trenger naturligvis belegg. Vi gjør

derfor noen standardtrekk i en rolig forgrening

av Italiensk som har vært spilt

siden sjakkens vuggealder, og som stadig

er å gjenfinne i nær sagt enhver runde

i en hvilken som helst gjennomsnittlig

norsk helgeturnering:

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d3 Lc5

5.Sc3 d6 6.h3 h6

XABCDEFGHY

8r+lwqk+-tr(

7zppzp-+pzp-'

6-+nzp-sn-zp&

5+-vl-zp-+-%

4-+L+P+-+$

3+-sNP+N+P#

2PzPP+-zPP+"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

Det som springer i øynene er hvits bemerkelsesverdige

mangel på innflytelse

i sentrum. Siden hvit ikke utfordrer

sentrum i det hele tatt, har svart enkel

utvikling. I Spansk (3.Lb5) adresserer

hvit sentrumsspørsmålet på en helt

annen måte. Her legges umiddelbart

press på svarts e5-bonde. Men vi taler

om et offiserspress. Hvits øvrige sen-

trumsbønder holdes foreløpig tilbake. I

dronningbondespill kommer det ikke på

tale å holde c-bonden tilbake i kampen

om sentrum:

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzp-zppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+PzP-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzP-+PzPPzP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

Hvit følger opp med Sc3 og fint press

mot svarts d5-bonde. Med tanke på

dette er det ikke så rart at hvitspillere

gjennom alle tider har latt seg besnære

av speilbildet av denne stillingen, nemlig

1.e4 e5 2.f4. En forskjell er riktignok

at trekket f2-f4 åpner en aveny til den

hvite kongen, men kanskje kan det

tolereres.

Dette blir ingen teoriartikkel i tradisjonell

forstand. Istedenfor tar jeg sikte

på å pirre lesernes lyst til selvstudium

ved å trekke frem noen høydepunkter

fra fjoråret.

Mottatt kongegambit

1.e4 e5 2.f4 exf4

A. 3.Lc4

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+L+Pzp-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-+PzP"

1tRNvLQmK-sNR!

xabcdefghy

Etter min mening sterkere enn alternativet

3.Sf3, der hovedvariantene ser

ut til å fungere ganske godt for svart for

tiden. Med springeren på f3 får svart

ofte tempo med g5-g4, for eksempel i

varianten 3…g5 4.h4 g4. Løpertrekket

er da også førstevalget til IM Bjørn Tiller,

den i norgestoppen som har viet mest

oppmerksomhet til åpningen. Kongegambit

kan imidlertid over tid være en

utfordring for nervesystemet. På sine

eldre dager synes Tiller å ha gått over

til roligere systemer som Orangutang

(1.b4) og Grob (1.g4).

A1. 3...Dh4+ 4.Kf1 d6 Dette blir for

passivt etter min smak. Hvit utvikler seg

med tempogevinst og gjenvinner snart

f4-bonden med full sentrumskontroll.

5.Sf3 Dh5 6.d4 Sf6 7.Sc3 Le6 8.Le2

Le7 9.Lxf4 0–0 10.h3 Da5 11.Dd2

Kh8 12.Ld3 Sa6 13.a3 c6 14.Kf2. En

perfekt illustrasjon av hvits strategiske

triumf. Fordelen ble sikkert realisert i

Sasikiran-Sargissian, Antwerpen 2009.


A2. 3…Sf6 4.Sc3 c6 5.Lb3 d5 6.exd5

cxd5 7.d4 Lb4 Dette er en av de tradisjonelle

hovedvariantene for svart.

Teksttrekket er John Emms sin repertoaranbefaling

i hans utmerkede bok Play

the Open Games as Black. Alternativet

er å forsøke å holde lenger på f-bonden

med 7…Ld6.

8.Sf3 0–0 9.0–0 Lxc3 10.bxc3 Le6 Jeg

opplevde et lignende partiforløp mot Simen

Agdestein i Oslo Schakselskaps superlynfinale

i 2003 etter 10...Se4 11.Lxf4

Sc6 12.De1 Te8 13.Se5 Sxe5 14.Lxe5 Le6

15.c4! og hvit har initiativet.

11.Lxf4 Sbd7 12.Dd3 Se4 13.c4! Nøkkeltrekket

til hvit. 13…dxc4 14.Dxe4

cxb3 15.axb3 Dc8 16.c4. Hvit hadde

stor fordel med sin sentrumsdominans i

Tiller-Sulskis, ACC Tromsø 2009.

A3. 3...d5 Som man forventer av en

spiller av Topalovs kaliber, velger han

en av de mest kritiske fortsettelsene.

4.exd5 Løperavslaget hadde blitt møtt

med springerhoppet til f6, da svart får

tempo i sin utvikling.

4…Dh4+ 5.Kf1 Ld6 Svart befester

den viktige f4-bonden. Det er sjelden

hvit kan ha forhåpninger om suksess

uten å gjenvinne denne bonden.

6.Sf3 Dh5 7.Sc3 Se7 8.d4 0–0 9.Kf2

Sd7 10.Te1 Sb6 11.Lb3 Sexd5

12.Sxd5 Sxd5 13.c4 Se3 14.Lxe3

fxe3+ 15.Txe3 I denne stillingen kan

man neppe tale om noen hvit fordel.

Svarts løperpar gjør seg gjeldende

her. Etter å ha sett partiforløpet er det

nærliggende å foreslå 15…c5 som en

forbedring, da hvits b3-løper holdes

bak lås og slå.

15…Lf5 16.c5! Diagonalen åpnes mot

f7, et ikke ukjent tema i Kongegambit.

16…Lf4 17.Te7 Lg4 18.Te4 Df5

19.Lc2 Lh5? Topalov har mistet tråden

de siste trekkene, og dette er en

regelrett bukk.

20.Te5! Lxf3 Eller 20…Dg4 21.Lf5 og

dronningen er fanget. 21.Kxf3!

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zppzp-+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-zP-tRq+-%

4-+-zP-vl-+$

3+-+-+K+-#

2PzPL+-+PzP"

1tR-+Q+-+-!

xabcdefghy

Det er sjelden man ser monarken lede

an troppene på denne måten.

21…Df6 22.Tf5 Dh6 23.Txf4 og hvit

vant i få trekk i Polgar-Topalov, Mexico

City 2010 (hurtigsjakk).

B. 3.Sc3?!

To norske

romantikere:

Artikkelforfatter

Leif Erlend

Johannessen

(til venstre)

og Bjørn

Tiller.

(Foto: Red.)

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+Pzp-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPPzP-+PzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy

Den sjeldne Mason-gambiten som, i

likhet med Lc4, kaldt ignorerer svarts

trussel Dh4+. De dårlige nyhetene er at

dette er det mest positive som kan sies

om trekket. Normalt ville jeg ikke ha

omtalt varianten, men ryktene vil ha det

til at det var slik Magnus hadde tenkt til

å spille mot Wang Yue. Dette tvinger oss

til å vie trekket noe spalteplass. Holdbarheten

av ryktene vil jeg ikke ha sagt

noe om utover at dersom det medfører

riktighet, har kineseren dobbelt grunn

til å stange hodet i veggen.

3...Dh4+ 4.Ke2 Slikt nonsens med

kongen hører ingensteds hjemme i

vår tid.

4…d5 Dette utkrystalliserte seg som

hovedvarianten etter noen postsjakkpartier

(!) av Keres på 30-tallet som er

oppsiktsvekkende i seg selv. Tro mot

sin gamle helt eksperimenterte IM

Svein Johannessen en del med Masongambiten,

før også han innså variantens

begrensninger. Det er neppe kun én

5


6

farbar vei for svart her. Det prosaiske

4…d6 5.Sf3 Lg4 6.d4 Sc6

7.Lxf4 og nå enten lang rokade

eller umiddelbart 7…f5! setter

fingeren på hvits akilleshæl i

denne varianten: Hva bedriver

den hvite kongen på e2??

5.Sxd5 Ld6 6.d4 Lg4+ 7.Sf3

Sc6 8.c3 0-0-0 9.Kd3 Hvorfor

ikke.

9…Dh6 10.Kc2 med uklart

spill i Keres-Menke, postsjakk

1933 og Maki Uuro-Gritsjuk,

New York 2000. En advarsel kan

være på sin plass her: Don’t try

this at home.

Avslått kongegambit

1.e4 e5 2.f4

A. 2…d5

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzp-+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+pzp-+-%

4-+-+PzP-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-+PzP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

Falkbeers motgambit er et spennende

alternativ for svart hvor teorien fremdeles

ikke har landet på en endelig

konklusjon.

3.exd5 exf4 Mer interessant er 3...e4

som setter bonden på f4 i forlegenhet.

Her kan man, som Reti så treffende

uttrykte det, spørre seg hva i all verden

den skulle til f4 å gjøre.

4.Sf3 Sf6 5.Lc4 Sxd5 6.0–0 Le7

7.Lxd5 Nødvendig før eller senere for

å vinne tilbake f4-bonden.

Vinner med kongegambit: Polgar og Carlsen.

(Foto: Red.)

7…Dxd5 8.Sc3 Dd8 9.d4 0–0 10.Lxf4

Lf5 11.De2 Ld6 Hvorfor gi fra seg løperparet

så lett?

12.Lxd6 Dxd6 13.Sb5! Dd8 14.c4 a6

15.Sc3 Sd7 16.Tad1 Lg6 17.Df2 med

en bekvem fordel for hvit i Carlsen-Wang

Yue, Bazna Kings 2010. Ikke minst har

hvit en klart definert plan som ofte

kan være vel så viktig som en objektiv

bedømmelse av stillingen: Han skal

gjøre sentrumsfordelen gjeldende ved

å avansere med c- og d-bøndene.

B. 2…Sc6 3.Sf3 f5!?

XABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zppzpp+-zpp'

6-+n+-+-+&

5+-+-zpp+-%

4-+-+PzP-+$

3+-+-+N+-#

2PzPPzP-+PzP"

1tRNvLQmKL+R!

xabcdefghy

Den første som kastet lys over denne

relativt obskure varianten var nå avdøde

Tony Miles med artikkelen ”King’s

Gambit Refuted at Last?” i New In

Chess Yearbook 36/1995. To nummer

senere fulgte Matthias Wahls opp med

den mer resolutte ”King’s Gambit

Finally Refuted!” hvor han gjør krav

på varianten. Førstnevnte synes

imidlertid å ha vunnet frem i

sjakksjargongen hvor varianten

stadig oftere blir omtalt som

Adelaide motgambit etter byen i

Sør-Australia hvor Miles visstnok

først skal ha analysert det freidige

kontringstrekket med daværende

australsk mester Alex

Wohl: ”the line was subjected to

rigorous testing in local smokefilled

laboratories and found to

be remarkably viable”.

4.d3 Svarts poeng er at 4.exf5

e4! ser ut til å fungere utmerket

for ham.

4...d6 5.Sc3 Noen gamle kilder angir

5.Le2 Le7 med likt spill.

5…Sf6 6.g3 g6 7.Lg2 Lg7 En symmetrisk

stilling som før dette partiet

var aldeles ukjent i sjakkteorien. Med

sitt neste trekk forsøker Ivantsjuk å

bryte symmetrien, uten at det rokker

ved stillingsvurderingen.

8.fxe5 dxe5 9.Lg5 h6 10.Le3 0–0

11.0–0 fxe4 12.dxe4 Le6. Ivantsjuks

løperutfall til g5 har bare bidratt til at

svart har fått det nyttige trekket h7-h6

gratis. Det er derfor i realiteten svart

som er tempo over i en symmetrisk stilling.

Like fullt greide Ivantsjuk å vriste til

seg en seier i Ivantsjuk-Nakamura, Cap

d’Agde 2010 (hurtigsjakk).

En utfordring i Kongegambit er svarts

mangfold av gode responser, som

denne lille gjennomgangen også har

illustrert. En svartspiller trenger bare å

“preppe” (forberede) én spesialvariant

i ro og mak sammen med computeren,

mens hvitspilleren må være forberedt

på alt. Det skal bli spennende å følge

utviklingen i 2011 og se om toppspillerne

fortsetter å bruke åpningen til

det den nødvendigvis må brukes som

i dag: et nyttig overraskelsesvåpen fra

tid til annen.


Amatørens festaften

Det lønner seg å prøve

en sjakk i bedriftsserien

også…

Tekst og foto: Ole Valaker

Et av de mest fascinerende aspektene

ved bedriftssjakken er at stormestere

og uratede hobbyspillere sitter side

om side.

Noen av de mest interessante partiene

spilles gjerne også nedover på

bordene.

Da jeg spurte stormester Leif Erlend

Johannessen om han hadde spilt et

interessant parti mot Øystein Hole

da Nettavisen/FAST noe heldig slo

Sporveiene 4-1, var svaret ”et klart og

rungende nei”.

På sistebord derimot skjedde det saker

og ting:

Ivar Fonkalsrud, Sporveiene -

Rune Zakariassen, Nettavisen/FAST

1.c4 e5 2.d4 exd4 3.Sf3 Lc5 4.a3 a5

5.Sxd4 Sc6 6.Le3 d6?! 6...Df6 med

ideen 7. Sb5 Lxe3 ser bedre ut.

7.Sxc6 bxc6 8.Lxc5 dxc5 9.Dxd8+

Kxd8

XABCDEFGHY

8r+lmk-+ntr(

7+-zp-+pzpp'

6-+p+-+-+&

5zp-zp-+-+-%

4-+P+-+-+$

3zP-+-+-+-#

2-zP-+PzPPzP"

1tRN+-mKL+R!

xabcdefghy

10.Sc3 a4 11.g3 Le6 12.Lg2 Se7

13.0–0 Lxc4 14.Tfd1+ Ke8 15.Td2

h5!? 16.Tc1 Th6 17. Se4 Nå begynner

svart for alvor å merke hva det vil si ha

en trippelbonde.

17...Ld5 18. Sxc5 Lxg2 19. Kxg2 Td6

20. Tdc2 Ta7 21. e4 f6 22.f4 Td4 23.

Kf3 Ta8 24. Se6 Td7 25. Sxg7+ Kf7

26. Sxh5 Rb8 27. e5 Rb3+ Ta alltid

en sjakk – kanskje det er matt?!

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-zprsnk+-'

6-+p+-zp-+&

5+-+-zP-+N%

4p+-+-zP-+$

3zPr+-+KzP-#

2-zPR+-+-zP"

1+-tR-+-+-!

xabcdefghy

28. Ke4?? Hvit har spilt et godt parti og

har hatt kontroll stort sett hele veien,

men nå lider kongen en tragisk død.

28 – f5# 0-1!

11 lag deltar i årets bedriftssjakk i Oslo

og omegn. Kampene spilles over fem

bord, og det lov å bruke en ekstern

spiller.

De åtte beste lagene går til kvartfinale,

før de to beste møtes i en

finale. Se alle resultater og tabeller

på www.nettavisen.no/sjakk.

PS! Nytt i år er tre kvelder med

hurtigsjakk for lag i mars-april.

Her kan også lag som ikke deltar i

serien være med.

Erik Augstad (Veritas) er klar til kamp

mot May Snedsbøl (NAV). Augestad trakk

det lengste strået, men det hjalp så lite:

NAV vant nemlig 3-2.

Norgesmesteren i 2008, Frode Elsness

(Posten), starter ofte tregt i bedriftsserien.

Denne gangen ble det remis mot Bjørn

Erik Glenne (Telenor Bil). I bakgrunnen

ser vi USFs generalsekretær Dag Danielsen

(Sporveiene) som vant raskt og overbevisende.

Før matchen mellom Nettavisen/Fast

(til venstre) og Coop.

7


8

Kongen

av England

Foto: Daniel

S. Lauten


Magnus Carlsen er fortsatt

kongen av England

etter en knallsterk spurt

i London Chess Classics.

Takket være en litt uvanlig poengberegning

(3 poeng for seier og 1 for uavgjort)

kunne Magnus til slutt stå alene på top-

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 Rubinsteinvarianten

i fransk.

4.Sxe4 Sd7 Svart ønsker å spille Sgf6

uten å måtte ta igjen med bonden. En

ganske vanlig feil er 4...Sf6 som besvares

med 5.Sxf6+! Dxf6 6.Sf3 som gir hvit et

betydelig utviklingsforsprang.

5.Sf3

XABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zppzpn+pzpp'

6-+-+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-zPN+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

5…Le7 Dette er et uvanlig trekk som

gir hvit en behagelig stilling uten å måtte

jobbe særlig for det. Det vanligste er 5...

Sf6 som er sunt og solid for svart.

6.Lc4 Magnus satser på aktiv utvikling

og i en del tilfeller kan hvit avansere i

sentrum med d4-d5. Et godt alternativ

var imidlertid 6.Ld3 der løperen vil

ha større rekkevidde ned mot svarts

kongefløy.

pen av seierspallen, med Vishy Anand og

Luke McShane på de neste plassene.

Turneringen kommer nok ikke kvalitetsmessig

øverst på Magnus' liste over

egne prestasjoner. Med to tap tidlig i

turneringen fikk han en rufsete start,

men han viste enorm kampvilje, og ved

Magnus Carlsen - Nigel Short

Kommentarer: IM Torbjørn R. Hansen

6...Sgf6 7.Sxf6+ I situasjoner der svart

har en springer som står klar til å overta

plassen på f6, kan det være en ide for

hvit å trekke seg vekk med for eksempel

7.Sg3. Dette ville ført til at svarts springere

står og tråkker på hverandre, men

antagelig er dette en floke som svart

ganske enkelt kunne løst opp i. Magnus

velger å bytte, slik at han kan fortsette å

utvikle seg i et hurtig tempo.

7...Sxf6 8.0–0 0–0 9.Se5

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zppzp-vlpzpp'

6-+-+psn-+&

5+-+-sN-+-%

4-+LzP-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Det er tydelig at Magnus har kommet

godt ut av åpningen. Bonden på d4 gir

hvit terrengfordel og samtidig vil resten

av hvits brikker komme raskt i spill.

Om vi ser nærmere på den svarte stillingen

er det ikke så enkelt å finne en

aktiv og god plan. Løperen på c8 er nødt

til å komme i spill, men problemet er at

kompromissløs angrepssjakk slo han

seg tilbake til teten.

Vi skal se nærmere på Carlsens parti

i siste runde, da han slo tidligere VMfinalist

Nigel Short fra England. Se og

nyt!

9...b6 blir møtt med 10.Sc6 eller 10.Df3

som begge gir svart store problemer.

En mulighet for svart var imidlertid å

spille 9...Sd7 for å bytte ut monsteret

på e5, men også her ville hvits stilling

vært veldig behagelig etter for eksempel

10.Lf4. Shorts trekk er det tematiske i

stillingen, men som vi skal se fører det

til en ubehagelig stilling for svart.

9...c5 Svart utfordrer hvits sentrum.

10.dxc5 Magnus tillater et dronningbytte.

Mange spillere ville ikke stolt

nok på sine egne sluttspillferdigheter

og heller forsøkt å holde flere brikker

på brettet.

10...Dxd1 Jeg antar at om Short isteden

hadde spilt 10...Lxc5 ville Magnus spilt

11.De2 og trekk som Lc1–g5 og Tad1 er

like rundt hjørnet.

11.Txd1 Lxc5 I denne stillingen har

spillerne hver sin majoritet. Hvit har tre

mot to på dronningfløyen, så en logisk

plan er å etablere en fribonde på den

siden av brettet. For å øke presset mot

dronningfløyen spiller derfor Magnus

sitt neste trekk.

9


10

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zpp+-+pzpp'

6-+-+psn-+&

5+-vl-sN-+-%

4-+L+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLR+-mK-!

xabcdefghy

12.Le2! Løperen stod ikke lenger godt

på c4. Fra e2 kan den enkelt gå videre

til f3 der den vil skyte nedover mot

svarts dronningfløy. Som om ikke det

skulle være nok, ser vi at svart har store

problemer med å få utviklet løperen på

c8 og tårnet på a8. Hvits fordel er derfor

krystallklar.

12...Se4 Svart angriper på f2 og håper at

dette presset skal få lettet litt av trykket

mot svarts stilling.

13.Sd3 Både truer og forsvarer på en

gang.

13...Le7 14.Le3 Enda en løper rettes

inn mot svarts dronningfløy og dersom

svart nå skulle forsøke 14...b6 kan hvit

fortsette med 15.a4 og svart kan ikke

forhindre at svarts dronningfløy får

store skader.

14...h6 Jeg klarer ikke finne en god

grunn for å gjøre dette trekket. Svart

burde heller konsentrert seg om å få

utviklet dronningfløyen selv om dette

innebærer at han måtte pådratt seg en

svekkelse. En mulighet var å spille 14...

f6 med ideen e6-e5 og hvit må i det

minste ta hensyn til svarts motspill.

15.a4 Hvit tar terreng og om svart ikke

foretar seg noe vil bonde gå fram til a5

for å låse fast svarts dronningfløy.

15...a5 Et trist trekk å måtte gjøre. Svarts

dronningfløy er full av svakheter.

16.g3 Magnus tar seg tid til å lufte

samtidig som han fokuserer på å ta bort

felter fra de svarte offiserene.

16...Td8

XABCDEFGHY

8r+ltr-+k+(

7+p+-vlpzp-'

6-+-+p+-zp&

5zp-+-+-+-%

4P+-+n+-+$

3+-+NvL-zP-#

2-zPP+LzP-zP"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

17.Se5 Magnus vil gjerne bytte av svarts

utviklede offiserer slik at svart skal

bli sittende igjen med tårnet på a8 og

løperen på c8.

17...Sf6 Det er vanskelig å komme med

forslag til forbedringer, men etter dette

trekket utnytter Magnus hullet på b6.

18.Sc4 Txd1+ 19.Txd1 Sd5 Dette

er svarts eneste sterke brikke. Magnus

ønsker derfor å bytte den bort.

20.Sb6 Sxe3 Svart beslutter å fjerne en

av hvits løpere. Problemet er at springeren

på b6 er et monster.


21.fxe3 Tb8 22.Kf2 Når motstanderen

ikke har noe fornuftig å gjøre, er det

som regel en god idé å rolig forbedre

stillingen.

22...e5 Etter dette trekket mister svart

en bonde. Men det fantes ikke noe godt

alternativ.

23.Td5 Le6 24.Txa5 Hvit har vunnet

en bonde, og selv om svart har fått

løperparet er det fint lite han kan gjøre

mot hvits enorme overtak på dronningfløyen.

24...Td8 Svart håper på motspill med å

få spilt tårnet til andreraden.

25.Ld3 Lf6 26.e4 Short håpet antagelig

på å få spilt e5-e4, men Magnus stoppet

dette enkelt.

26...Td4

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+p+-+pzp-'

6-sN-+lvl-zp&

5tR-+-zp-+-%

4P+-trP+-+$

3+-+L+-zP-#

2-zPP+-mK-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit kunne nå avgjort med 27.Ta7,

men vinstføringen til Magnus er det

ingenting å si på. Han prioriterer å kvele

alt motspill og vet at dersom det ikke

skjer noe helt spesielt vil bøndene på

dronningfløyen avgjøre.

27.Tb5 g6 28.a5 Kg7 29.Ke2 Lg4+

30.Kf2 Le6 31.Kf3 Når man står så

godt, skader det ikke å nyte stillingen

og gå litt fram og tilbake. Remis er

selvfølgelig uaktuelt for Magnus.

31...h5 32.Sd5 Ld8 33.b4 Lc8 34.Ke2

Lg4+ 35.Ke1 f5 36.Txb7+ Etter dette

er det fullstendig slutt.

36...Kh6 37.Se3 Lf3 38.a6 fxe4

39.Le2 Lg5 40.a7 Hvit får ny dronning.

Magnus hadde en strategi som varte fra

spillets begynnelse til slutt: Svarts dronningfløy

er fullstendig pulverisert. 1–0

LONDON CHESS CLASSICS

8.-15. desember 2010

1. Magnus Carlsen, Norge 13

2-3. Vishy Anand, India 11

2-3. Luke McShane, England 11

4. Hikaru Nakamura, USA 10

5. Vladimir Kramnik, Russl. 10

6. Michael Adams, England 8

7. David Howell, England 4

8. Nigel Short, England 2

Begge foto:

Daniel S.

Lauten

11


12

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42

2 11

slo

SJAKK-NM

Velkommen

til Oslo!

Spillestedet Njårdhallen

www.sjakknm.no


NSFs landsturnering

NM i sjakk 2011

Oslo den 2. til 10. juli

Fredag 1. juli

17.00-21.00 Registrering

18.30- Velkomstlyn

Lørdag 2. juli

09.00-13.30 Registrering

15.00- Åpning

16.00-23.00 1. runde

Søndag 3. juli

11.00-18.00 2. runde

18.00- NSFs kongress

Mandag 4. juli

11.00-18.00 3. runde

18.30- Cafésjakk

Tirsdag 5. juli

11.00-18.00 4. runde

18.30-21.00 Laglyn,

kvalifisering

Program

Schakklubben av 1911 – 100 år

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2 11

slo

SJAKK-NM

SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42

Onsdag 6. juli

11.00-18.00 5. runde

18.30-20.30 Laglyn, finale

19.00- Sjakkcruise med lyn og

reker på Oslofjorden

Torsdag 7. juli

11.00-18.00 6. runde

18.30- Sjakk 960-turnering

Fredag 8. juli

10.00-17.00 7. runde

18.00- NM i lynsjakk

Lørdag 9. juli

11.00-18.00 8. runde

18.00- Jubileumsgrill,

boklansering m.m.

Søndag 10. juli

10.00-17.00 9. runde

16.00- Premieutdeling

13


14

NSFs landsturnering

NM i sjakk 2011

Oslo den 2. til 10. juli

Schakklubben av 1911 – 100 år

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2 11

slo

SJAKK-NM

SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42

Startavgifter og overnatting

Startavgifter

Ingen startavgift for klasse Elite

700 kr for klassene : Mester, 1, 2, 3, 4 ,5, Senior A og Senior B

450 kr for klassene : Junior A og Junior B

350 kr for klassene : Kadett A, Kadett B, Lilleputt og Miniputt

NB! Ved påmelding etter 1. juni 2011 øker alle prisene med 100 kr.

Overnatting

Oslo kan tilby overnatting på nær sagt alle måter og i alle priskategorier. Sentrum er bare

en kort T-banetur unna spillestedet Njårdhallen, så mulighetene er mange. Hotellovernatting

trenger ikke være så dyrt – i juli er det mange som har sommerkampanjer med gunstige

priser.

Ved siden av hotellovernatting, finnes det mange rimelige alternativer med grei reisetid til

spillestedet. Blant disse er:

Haraldsheim Vandrerhjem, www.haraldsheim.no / 22 22 29 65

Bogstad Camping, www.bogstadcamping.no / 22 51 08 00

Cochs pensjonat, www.cochspensjonat.no / 23 33 24 00

Mer informasjon om hoteller og andre muligheter finner du på www.visitoslo.com.


NSFs landsturnering

NM i sjakk 2011

Oslo den 2. til 10. juli

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2 11

slo

SJAKK-NM

SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42

Schakklubben av 1911 ønsker deg velkommen til en

trivelig sjakkuke i sommerbyen Oslo!

Mellom Oslomarkas grønne åser og Oslofjorden ligger Norges hovedstad. Kombinasjonen

av storbyopplevelser og lett tilgang til friluftsområder gjør Oslo til et unikt reisemål. Legg

turen til de flotte øyene i fjorden, eller hva med en piknik i Frognerparken? Eller kanskje

bading og grilling på Sognsvann – eller et besøk i nye Holmenkollen?

Oslo er mulighetenes by – grip sjansen!

Påmelding:

www.sjakknm.no

15


16

Stormesternapp i Spania

Syv år etter det første

stormesternappet fikk jeg

endelig mitt tredje napp.

Nå gjenstår de vanskelige

ratingpoengene.

Av Torbjørn R. Hansen

De siste årene har kvaliteten på spillet

mitt blitt jevnere og bedre, og antagelig

har jeg tatt noen skritt framover som

sjakkspiller. For å ta et stormesternapp

er det ikke nok å bare spille generelt god

sjakk. Man må også være villig til å satse

og ta sjanser, og turneringen er derfor

nødt til å klaffe på flere områder. I Roquetas

de Mar gikk det aller meste min vei,

men helt tilfeldig var det nok ikke.

Fryktet overdose

Før turneringen fryktet jeg en overdose

sjakk av utallige treningstimer på Sjakkhuset,

og ettersom det var to runder

hver dag lurte jeg på om jeg isteden

skulle satse på en mer ordinær ferie.

Heldigvis tok jeg til fornuft(?), og dro

alene uten å kjenne noen som skulle

spille og uten å kunne et ord spansk.

Det høres kanskje ensomt og kjedelig

ut, men nettopp med denne fremgangsmåten

tok jeg også mitt tredje IM- napp

i 2008. Hovedingrediensen i sukessoppskriften

var at jeg fikk konsentrere

meg 100 prosent om sjakken og lagt

inn rutiner som passet meg perfekt.

Jeg spiste på favorittrestauranten til de

samme tidspunktene, gikk de samme

turene langs strendene, fikk akkurat

nok søvn og forberedte meg slik at jeg

var klar for neste runde samtidig som

jeg ikke slet meg ut. Før runden hørte

jeg på en viss type musikk som skulle

få meg i det rette humøret. Ved hjelp av

disse rutinene kunne jeg spankulere

fullt mobilisert rundt på hotellet, klar til

å klubbe ned alt jeg møtte på min vei.

Nyttig undervisning

Sjakkoverdosen kom aldri. Snarere fikk

jeg stor nytte av all undervisningen jeg

har drevet med. Jeg fikk inn et par sterke

nyheter som jeg har funnet sammen

med mine elever, jeg konstruerte en

festning som jeg hadde oppdaget i

forberedelsene til et sluttspillkurs, og

nærmest kopierte Nimzowitsch sine

illustrasjoner om overbeskyttelse. Kort

fortalt følte jeg at jeg hadde et bredere

repertoar i alle spillets faser.


Nappet kom imidlertid ikke uten

problemer. Mot GM Sumets gjorde jeg

en tidlig posisjonell bukk som i gamle

dager hadde fått meg til å gi opp, men

nå oppdaget jeg den nevnte festningen

og holdt remis. Mot GM Peralta hadde

jeg sakte, men sikkert, bygget opp en

vinststilling, men bare ett trekks uoppmerksomhet

snudde det hele til en tapt

stilling. Heldigvis var Peralta selv ganske

rystet, for plutselig tilbød han remis. Et

tilbud det ville vært galskap å avslå.

Jeg var effektiv mot de svakere spillerne,

og unngikk å tape mot de bedre. Følgende

parti var typisk for turneringen for

min del. Motstanderen var en 16-åring

med en rating på 2137. Ettersom hun

aldri varierte med åpningene var hun en

slags stillesittende, men tilsynelatende

levende, blink.

Amalia Aranas Murillo –

Torbjørn Ringdal Hansen

Roquetas 2011

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6

5.Sf3 0–0 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5

h6 9.Lh4 Sa6 10.Sd2 De8 11.0–0

Sh7 12.a3 Ld7 13.Kh1 h5 14.f3 Lf6

Disse trekkene har blitt spilt utallige

ganger tidligere. Vanligst er 14…Lh6,

men partitrekket er mer aggressivt og

antagelig ikke noe dårligere.

15.Lf2 h4 16.b3 Lg5 17.Tb1 De7

18.b4 axb4 19.axb4 Sf6

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+pzplwqp+-'

6n+-zp-snp+&

5+-+Pzp-vl-%

4-zPP+P+-zp$

3+-sN-+P+-#

2-+-sNLvLPzP"

1+R+Q+R+K!

xabcdefghy

Jeg har skumle hensikter på kongefløyen,

og dersom jeg får jobbe i fred vil

jeg følge opp med trekk som Kg8-g7, Tf8-

h8, Sf6, Lg5-f4, De7-g5 og til syvende

og sist et innhopp med springeren til

g3. Det svarte stillingen er forbausende

enkel å spille, så det haster for hvit å

skape motspill.

20.c5 Hvit gjennomfører dette framstøtet

som man ser i nesten alle kongeindiskvarianter.

Her innebærer imidlertid

bruddet at hvit må gi fra seg hvitfeltsløperen.

Det faktum at hvit mister kontrollen

over de hvite feltene og at stillingen

åpnes opp, inviterer følgende trekk.

20...h3! Hvit er nesten nødt til å svare

21.g3 for at ikke stillingen skal åpnes

opp fullstendig.

21...dxc5 22.Lxa6

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+pzplwqp+-'

6L+-+-snp+&

5+-zpPzp-vl-%

4-zP-+P+-+$

3+-sN-+PzPp#

2-+-sN-vL-zP"

1+R+Q+R+K!

xabcdefghy

22…cxb4! Det hele ser veldig komplisert

ut, men som vi skal se gir

bondekilen på h3 svart en klar fordel

i alle varianter. Slike bondekiler er et

undervurdert angrepsvåpen.

Hansen med elever under NM

for skolelag i 2006. En ung

Frode Urkedal til venstre.

23.Lxb7 Tab8 Den kompliserte slagvekslingen

fortsetter.

24.Sb3 bxc3 25.Sc5 Under partiet anså

jeg 25.Lc5 som den beste fortsettelsen,

men i ettertid har jeg funnet ut at den

svarte stillingen er vunnet uansett. Poenget

er et briljant mellomtrekk litt ute

i følgende variant: 25.Lc5 De8 26.La6

Lb5! 27.Lxb5 Dxb5 28.Lxf8 Dc4! Til

tross for at hvit leder med et helt tårn

har hvit uløselige problemer takket være

bondekilen på h3. Svart truer blant annet

29...Txb3.

25...Ld2! Kombinert med kilen på h3 er

bonden på c3 en maktfaktor som svart

ikke bør gi fra seg så lett.

26.Sa6 Dette var hvits opprinnelige plan

med sitt 25. trekk.

26...Txb7! 27.Txb7 Da3 Svarts åpenbare

trussel er 27...Dxa6, men det finnes

også en mer skjult trussel.

28.Sc5 Hvits siste sjanse var 28.Sb4,

men heller ikke dette ville holdt lenge

etter 28...Lc8 som gir hvit altfor store

problemer med sine ukoordinerte

brikker.

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+Rzpl+p+-'

6-+-+-snp+&

5+-sNPzp-+-%

4-+-+P+-+$

3wq-zp-+PzPp#

2-+-vl-vL-zP"

1+-+Q+R+K!

xabcdefghy

28...c2! Bonden avleder den hvite

dronningen fra forsvaret av f3-bonden.

Ettersom hvit har valget mellom å la

c-bonden spasere i mål eller å bli matt,

valgte hun like godt å gi opp. 0–1

17


18

En farlig

ung mann

Etter Carlsen og Hammer er Frode

Urkedal (17) den neste nordmann

som spås en framtid som

superstormester. I januar ble han

internasjonal mester (IM).

Tekst: Silje Bjerke

Partikommentarer: Frode O. Urkedal

- Det begynner jo å bli rimelig klart at

trekløveret Magnus Carlsen, Jon Ludvig

Hammer og Frode Urkedal vil utgjøre

stammen i sjakklandslaget fremover, sa

Leif Erlend Johannessen til Nettavisen i

januar. Urkedal debuterte på det norske

OL-landslaget i Sibir i fjor høst, og med

en rating på 2438 er han på full fart

videre mot stormestertittelen.

Frode Urkedal begynte med sjakk i 1.

klasse på Kjelsås skole gjennom SFOundervisningen

til Finn Møller og Johs

R. Kjeken i SK 1911 U. Han markerte seg

tidlig som et stort talent da han fire år

på rad vant klassene miniputt, lilleputt,

kadett og junior i Landsturneringen.

Allerede som 14-åring var han oppe i

eliteklassen. Urkedal går nå i andreklasse

på Foss videregående skole. Om

det blir knallhard sjakksatsning etter

ferdig skolegang, har han ikke bestemt

ennå. - Jeg har ikke tenkt så mye på hva

jeg gjør etter videregående, men jeg vil

verken utelukke et friår med sjakk eller

studier, sier han.

- Hvor mye trener du i dag?

- For lite, men jeg skal begynne å trene

med Torbjørn R. Hansen hver uke framover.

Ellers spiller jeg på Internet Chess

Club (ICC) og gjør taktikkoppgaver på

internett, forteller Urkedal. - Jeg ser også

på en del partier av gode spillere.

- Hva er målet ditt videre nå som

IM-tittelen er i boks?

- Jeg får vel prøve på stormestertittelen,

men den får komme når den kommer.

Nappene vil komme med spillestyrken.

Et “langtidsmål” kan vel være å komme

inn på OL-laget i 2014, sier Urkedal,

som tydelig er en mann av beskjedne

målsetninger.

- Hvem tror du blir Norges neste

IM?

- Det er kanskje ingen stor overraskelse

at jeg sier Kjetil Stokke. Han har mer enn

nok spillestyrke og rating og egentlig har

bare uflaks skilt ham fra å få tittelen. En

annen kandidat er Geir Sune Tallaksen

Østmoe som gjør et strålende resultat

i eliteserien med 5,5 av 6 poeng og en

ratingprestasjon på 2693(!!). Det skal

mye til at han ikke får sitt tredje IMnapp

så lenge han spiller de resterende

rundene, spår Urkedal.

Urkedal tok sin avgjørende IM-norm i

Rilton Cup i Stockholm i januar. Her

kommenterer han selv et viktig parti på

veien mot tittelen.

FRODE URKEDAL

KOMMENTERER

Frode O. Urkedal (2438) -

GM Evgenij Gleizerov (2581)

Rilton Cup 2010-11

1.d4 Før denne runden hadde jeg sett

på mange av Gleizerovs partier og funnet

ut at han nesten utelukkende spilte

Stonewall, og at han spilte det samme så

og si hver eneste gang. Rettere sagt spilte

han det samme inntil det han spilte ble

gjendrevet. Derfor hadde jeg sett på alt

mulig han hadde spilt i Stonewall og


hadde tre ”prepper” (forberedelser)

mot hans forskjellige valg.

1...e6 2.c4 f5 3.g3 Sf6 4.Lg2 c6

5.Sf3 d5

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zpp+-+-zpp'

6-+p+psn-+&

5+-+p+p+-%

4-+PzP-+-+$

3+-+-+NzP-#

2PzP-+PzPLzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Som sagt Stonewall. Svart pådrar seg

et stygt hull på e5, men til gjengjeld

hindrer bøndene på c6-d5-e6-f5 hvits

løper på g2, den stanger i “steinveggen/muren”.

Svarts løper kan derimot

komme seg ut med b6 og La6 eller

Ld7-e8-h5 (og det er nettopp dette svart

prøver på i partiet).

6.0-0 Ld6 7.Dc2 0-0 8.Sc3 Ld7 Som

jeg forventet. Vanligvis pleier/pleide

Gleizerov å spille De7 og han prøvde

nok å finte seg ut av forberedelsene, lite

visste han om at jeg hadde sett partiet

tre runder før da han spilte det samme

trekket.

9.Tb1 Planen er å dytte bonden til b5,

enten for å skape en åpen linje eller for å

skape svekkelser på c6, a7 eller d5.

9...Le8 10.Sg5!

XABCDEFGHY

8rsn-wqltrk+(

7zpp+-+-zpp'

6-+pvlpsn-+&

5+-+p+psN-%

4-+PzP-+-+$

3+-sN-+-zP-#

2PzPQ+PzPLzP"

1+RvL-+RmK-!

xabcdefghy

En nyhet. Det var dette trekket jeg hadde

satt min lit til i mine forberedelser.

Teksttrekket ser ved første øyekast ut

som et tvilsomt trekk. Kan ikke svart

bare spille De7 fulgt av h6, må min

motstander ha tenkt.

10...De7? Et naturlig trekk, men en feil.

Det unaturlige Dd7 som gir e7-feltet til

den svarte løperen, var bedre. 11.Db3

XABCDEFGHY

8rsn-+ltrk+(

7zpp+-wq-zpp'

6-+pvlpsn-+&

5+-+p+psN-%

4-+PzP-+-+$

3+QsN-+-zP-#

2PzP-+PzPLzP"

1+RvL-+RmK-!

xabcdefghy

Poenget! Hvits dronning flytter for andre

gang i åpningen og sperrer for den tidligere

b4-planen. Det er allikevel mye

Fra eliteserien. Urkedal spår sin motstander Kjetil Stokke

som Norges neste internasjonale mester.

viktigere å leve i nuet i denne stillingen

enn å følge åpningsreglene til punkt

og prikke. Med 10.Sg5 åpnet hvit for

hvitfeltsløperen og satte press mot e6.

Med 11.Db3 legger hvit press mot b7 og

d5, i tillegg truer hvit c5 fulgt av Dxb7

(hvis Lc7). Den svarte steinveggen er i

ferd med å falle.

11...b6 12.cxd5 cxd5? En grov feil.

Gleizerov burde kanskje ha lukta en

forberedelse, særlig når jeg bare hadde

brukt to minutter på klokka. Tydeligvis

stolte han på sine egne regneferdigheter.

Bedre var det å bite i det sure eplet

med 12…exd5 hvoretter hvit har gode

sjanser etter 13.e4!

13.Sxe6!!

XABCDEFGHY

8rsn-+ltrk+(

7zp-+-wq-zpp'

6-zp-vlNsn-+&

5+-+p+p+-%

4-+-zP-+-+$

3+QsN-+-zP-#

2PzP-+PzPLzP"

1+RvL-+RmK-!

xabcdefghy

Smadrer steinveggen. 13...Dxe6

14.Sxd5 Svarts tårn på a8 er i store

vanskeligheter og svart må også ta hensyn

til truslene i a2-g8 diagonalen.

14...Lf7 15.Sxf6+ Dxf6 16.Da4!

Er Hammer, Urkedal - og selvfølgelig

Carlsen - kjernen i Norges OL-lag i 2014?

19


20

XABCDEFGHY

8rsn-+-trk+(

7zp-+-+lzpp'

6-zp-vl-wq-+&

5+-+-+p+-%

4Q+-zP-+-+$

3+-+-+-zP-#

2PzP-+PzPLzP"

1+RvL-+RmK-!

xabcdefghy

Sluttpoenget som Gleizerov garantert

hadde oversett. Med ett trekk fra dronningen

tar hvit alle felter fra svarts springer,

og samtidig står svarts tårn i slag.

Hvis 16...Le8 kommer 17. Dc2 og svart

må allikevel gi en offiser tilbake.

16...f4? Et desperat forsøk. Etter dette

trekket var jeg ute av forberedelsene.

17.Lxa8 fxg3 18.hxg3 h5

Hvis 18...Lxg3 kommer 19.fxg3

Dxf1+ 20.Kxf1 Lb3+ 21.Lf4! Lxa4

22.Ld5+ Kh8 23.Tc1!! g5? 24.Tc8!!

Txc8 25.Le5#.

Anbudsinnbydelse

Jubileumsbok til Norges Sjakkforbunds

100-årsjubileum i 2014

Norges Sjakkforbund (NSF) ble stiftet i 1914 og feirer sitt 100-årsjubileum i 2014.

I den anledning ønsker en å utgi en jubileumsbok som tar for seg forbundets historie

fra oppstarten i 1914.

NSF inviterer med dette til å inngi anbud for utarbeidelse av forbundets jubileumsbok.

Boken bør i tillegg til bilder og partier inneholde en historisk gjennomgang av NSFs

virke 1914 - 2013/14, med særlig vekt på perioden etter jubileumsboken, Norges

Sjakkforbund gjennom 50 år, som ble utgitt i 1964.

Hele innbydelsen kan leses på www.sjakk.no

Anbudsfrist: 01.04.2011

19.Db5? Det skader ikke å gi tilbake litt

materiell, men enklere var 19.Lg2 h4

20.e4 hxg3 21.fxg3 Dg6 22.Lf4.

19...Dxd4 20.Le3 Dg4 21.Lf3 De6

22.Dd3 h4 23.Tbd1 Lc7 24.Ld5

Dh3 25.Lg2 Dg4 26.Dc3 Ld8 27.Dd4

Dxe2

XABCDEFGHY

8-sn-vl-trk+(

7zp-+-+lzp-'

6-zp-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-wQ-+-zp$

3+-+-vL-zP-#

2PzP-+qzPL+"

1+-+R+RmK-!

xabcdefghy

28.Dxd8 Hvit vinner materiell, men

svart får noen praktiske sjanser siden

hvits kongestilling blir åpen.

28...Txd8 29.Txd8+ Kh7 30.Txb8

hxg3 31.Tb7 Lg6 32.Tc1 gxf2+

For mer informasjon:

Norges Sjakkforbund, sjakkfor@online.no eller telefon 22 15 12 41

33.Lxf2 Dxb2 34.Td1?! 34.Tc4 (-h4)

vant direkte.

34...Dxa2 35.Ld4 Lf7 36.Le4+ Kh6

37.Le3+ g5? Nå er det forsert matt.

38.Td6+ Le6

Eller 38...Kh5 39.Bf3+ Kh4 40.Bf2+

med snarlig matt; 38...Kg7 39.Bd4+

Kf8 40.Rd8+ Be8 41.Bg7+ Kg8

42.Rxe8#

39.Th7#

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+-+R'

6-zp-tRl+-mk&

5+-+-+-zp-%

4-+-+L+-+$

3+-+-vL-+-#

2q+-+-+-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

1-0


Uenigheter og utskiftninger

Etter en turbulent periode

sentralt i sjakkforbundene,

byttet Ungdommens

Sjakkforbund ut hele styret

på det ekstraordinære

årsmøtet 7. januar 2011.

BAKGRUNN

Dag Danielsen har vært ansatt som

generalsekretær i sjakkforbundene på

åremål i to perioder (2006-2008 og

2009-2010). Stillingen har vært delt

mellom Ungdommens Sjakkforbund

(USF) og Norges Sjakkforbund (NSF).

Danielsens siste åremål utløp 31. desember

2010.

I november 2010 var det ennå ikke avklart

hva som ville skje ved årsskiftet.

På sitt styremøte på Fagernes 20. november

bestemte styret i Ungdommens

Sjakkforbund seg for å tilby Danielsen

60 prosent fast stilling i USF. Leder

Håvard Løvik og økonomiansvarlig Truls

Jørgensen, som ikke var til stede på dette

møtet, var sterkt uenige i vedtaket.

Norges Sjakkforbund valgte på sin side

å utlyse sin del av stillingen.

Kretsene Buskerud, Telemark, Troms og

Nordre Nordland, Østfold og Rogaland

krevde ekstraordinært årsmøte i Ungdommens

Sjakkforbund. Bakgrunnen

for dette var at de ønsket å omgjøre

styrets vedtak fra Fagernes.

ÅRSMØTET

Tre vedtak ble fattet med stort flertall

på det ekstraordinære årsmøte i Fredrikstad

8. januar:

Sak 1. Samarbeid med NSF.

Vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet

til Ungdommens Sjakkforbund i Fred-

rikstad 8. januar 2011 ber om at styret

iverksetter det som er nødvendig og

mulig for å videreføre en felles generalsekretærstilling

for Ungdommens

Sjakkforbund (USF) og Norges Sjakkforbund

(NSF).

Sak 2. Generalsekretærstillingen.

Vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet

ber om at generalsekretærstillingen

om mulig videreføres som en åremålsstilling

gjennom en praksis som skaper

forutsigbarhet og trygghet for alle i

organisasjonen.

Sak 3. Valg av nytt styre.

Vedtak: For å sikre iverksettelsen av

vedtak i sak 1 og 2 ønsker det ekstraordinære

årsmøtet å velge et helt nytt

forbundsstyre som interimstyre fram til

årets ordinære årsmøte i USF.

Som nytt styre fram til ordinært årsmøte

ble valgt:

Leder:

Espen Andersen, Åvangen BSK

Medlemmer:

Leif Kjøita, SK 1911 U

Andreas Moen, Oslo SSU

Jens Petter Olsen, Oslo SSU

Liv Marie Rudmoen, Modum SKU

Morten Sand, Nordstrand SKU

Oddvar Solum, Strømmen SKU

Varamedlemmer:

Sverre Johnsen, Oslo SSU

Hans Inge Kongevold, Moss SKU

Det ble understreket at interimstyret

ikke skal fortsette etter det ordinære

årsmøtet - da må man igjen velge et

styre som tilfredsstiller kravene for å få

full støtte fra det offentlige (40 % kvinner

i styret og 50 % under 27 år). I styret

som ble valgt i Fredrikstad er det bare én

kvinne og ingen under 30 år.

(SB)

Dag Danielsen er for øyeblikket

generalsekretær i Ungdommens

Sjakkforbund, mens Norges Sjakkforbund

står uten generalsekretær.

Leder Håvard Løvik og resten av

styret i Ungdommens Sjakkforbund

ble byttet ut på det ekstraordinære

årsmøtet.

Espen Andersen er tilbake som

leder i Ungdommens Sjakkforbund.

21


22

Slik var 2010

Mye gikk som forventet

i Sjakkåret 2010, skal vi

dømme fra Sjakkprofeten

i Norsk Sjakkblad nr

1/2010. Her er svarene.

1. Stikker en av våre erfarne stormestere

Djurhuus, Østenstad eller

Agdestein av med kongepokalen

i 2010?

Nei, i år gjaldt ungdommelig mot før erfaring,

og NM endte med stikkamp mellom

Joachim Thomassen, Kjetil A. Lie,

Espen Lie og Frode Urkedal. I år som i

fjor stakk Kjetil av med kongepokalen.

Best av de erfarne var Rune Djurhuus

på femteplass. Nesten alle innsenderne

spådde dette riktig.

2. Kommer Jon Ludvig Hammer

over 2700 i internasjonal rating

(offisielt eller uoffisielt) i løpet

av 2010?

Nei, Jon Ludvig har hatt en fin fremgang

fra 2627 til 2647 det siste året, men det

er fortsatt et lite stykke til 2700-grensen.

Også dette hadde nesten alle innsenderne

forutsett.

3. Slår Magnus Carlsen verdensmester

Vishy Anand i deres match

i Kristiansund i august?

Ja, Magnus Carlsen gikk til topps i Arctic

Securities Chess Stars i Kristiansund

i august, etter seier 1,5-0,5 mot Vishy

Anand i finalen. Også her hadde det

store flertall av innsenderne riktig; nordmenn

har tro på Magnus Carlsen.

4. Slår Fredrikstad sin egen deltakerrekord

og får flere enn 624

deltagere i årets Landsturnering?

Nei, årets Landsturnering hadde et

habilt deltakerantall på 485, men var

langt unna deltakerrekorden. Omtrent

halvparten hadde spådd riktig, og etter

fire spørsmål hadde flere vært perfekt

synske.

5. Passerer Magnus Carlsen 2830 i

internasjonal rating (offisielt eller

uoffisielt) i løpet av 2010?

Så nært, men ikke helt, på topp i høst

hadde Magnus 2827,3 i følge Hans Arild

Rundes liste på http://chess.liverating.

org. Igjen hadde nordmenn stor tro

på Magnus; kun én innsender fikk

riktig her.

6. NSF endte med 2506 medlemmer

i 2009. Har NSF flere medlemmer

enn dette når året er omme?

Sjakkforbundet må sies å ha et stabilt

medlemstall: NSF endte på 2501 medlemmer

i 2010, altså fem færre enn

i 2009. Innsenderne var som vanlig

optimister, så her svarte samtlige feil.

7. Kommer et av Norges lag på topp

ti i årets sjakk-OL i Sibir?

Nei, OL ble en stor skuffelse for de norske

lagene som endte på 51. plass (åpen

klasse) og 53. plass (kvinneklassen). De

aller fleste innsenderne hadde riktig på

dette spørsmålet.

8. Blir Norge tildelt sjakk-OL i

Tromsø i 2014 på kongressen i

Sibir?


Ja! Tromsø er klare for OL i 2014. Samtlige

innsendere hadde troen på Norge i

avstemningen.

9. Blir Jøran Aulin-Jansson gjenvalgt

som president i NSF på kongressen

i Fredrikstad?

Som alle hadde spådd, ble det et nytt

år som president for Jøran Aulin-

Jansson.

10. Får Norge sin første kvinnelige

stormester (WGM) i 2010?

Nei, til tross for ytterligere fin fremgang

for både Ellen Hagesæther og unge Katrine

Tjølsen, er det fortsatt et lite skritt

igjen til WGM-tittelen. Noen av innsen-

derne uttrykte sin tro på Tjølsen, men de

fleste hadde spådd riktig også her.

11. Kvalifiserer Magnus Carlsen seg

til VM-matchen i 2011?

Som vanlig er det knyttet noe usikkerhet

rundt VM-syklusen. Mest sannsynlig blir

neste VM-match i 2012. Carlsen kommer

uansett ikke til å være der, da han

i november meldte at han ikke ønsker

å delta i de kvalifiserende kandidatmatchene.

Riktig svar er derfor nei. Alle innsenderne

trodde imidlertid at Carlsen

skulle spille VM-match. Nordmenn har

som vanlig tro på Carlsen.

12. Blir Ragnar Hoen norgesmester

for seniorer under Landsturneringen

i Fredrikstad?

Nei, i år var det duket for et kjempecomeback

fra internasjonal mester

Terje Wibe (bildet), som kom, spilte og

vant. Vanskelig å forutse - nesten alle

innsenderne hadde tro på Hoen.

13. Blir det norsk medalje i EM eller

VM for ungdom (U10, 12, 14, 16

eller 18) i år?

Nesten, men nei, det ble femteplass

på stortalentet Aryan Tari (bildet) i

verdensmesterskapet under 12 år i

Hellas. Våre yngste innsenderne hadde

tro på medalje, men de voksne hadde

rett denne gangen.

14. Kvalifiserer Trondheim

Sjakkforening seg til eliteserien

2010/2011?

Ja, Trondheim er å finne i årets eliteserie,

etter seier 3,5-2,5 i opprykkskampen

mot Stavanger. Her var det delte

meninger blant våre innsendere.

15. Forsvarer Asker Sjakklubb

tittelen sin under høstens NM for

klubblag?

Nei, i år var det tilbake til normalen da

Oslo Schakselskap tok sin tredje NMtittel

på fire forsøk. Kun to innsendere

hadde tro på Asker i år.

(SB)

Bla om for å se hvem som ble

årets sjakkprofet 2010...

23


24

Sjakkprofet 2010!

Håkon Haugsrud (27)

fra Fredrikstad ble årets

sjakkprofet 2010.

Med hele tolv av femten riktige svar,

var Håkon den som spådde fjorårets

sjakk-begivenheter best. Håkon er

fra Fredrikstad, men bor i dag på

Hedmarken, der han jobber som

byggingeniør i Eidsiva Vannkraft.

I likhet med fjorårets sjakkprofet

Victor Hansen, er Haugsrud en av

Simen Agdesteins tidligere elever

på Norges Toppidrettsgymnas. Også

Håkon har vært en viktig ressursperson

i norsk sjakk, som aktiv turneringsarrangør

og turneringsleder i

Trondheimstudentenes sjakklubb i

studietiden. Haugsrud har spilt mindre

de siste årene, men har fortsatt

en god rating på 1865. Hans siste

parti mot Magnus Carlsen endte med

seier - ritkignok i tidshandikap.

Hva synes du var høydepunktet i

sjakkåret 2010, Håkon?

Høydepunktet i sjakkåret 2010 var å

nyte ei hyggelig helg med sjakkompiser

på Fagernes under NM for ungdom i

november. Og så var det veldig artig at

Tromsø fikk sjakk-OL!

Føler du at du har spesielt god

peiling på sjakk, eller tror du

profet-tittelen var mer flaks?

Jeg husker bare svakt at jeg svarte i

- Et evig øyeblikk

- Fjorårets store hendelse var at Tromsø

ble tildelt sjakk-OL 2014, sier generalsekretær

Dag Danielsen.

- Fenomenet Magnus Carlsen er det

største som har skjedd norsk sjakk, men

som enkelthendelse rager tildelingen av

Sjakk-OL 2014 høyest. Mesterskapet gir

oss muligheten til å skape økt forståelse

for sjakk her til lands, og til å få betydelig

medieoppmerksomhet før, under og

etter mesterskapet.

- Sjakk-OL i Tromsø får meg til å tenke

på Stefan Zweigs novellesamling Evige

øyeblikk, sier Danielsen. - Boken handler

om øyeblikk som definerer historien:

En avgjørende mulighet som brukes,

konkurransen, men jeg husker

jeg gjorde noen gode spådommer.

Vi får vel kalle det flaks,

tross alt. Jeg følger daglig med på

Bergensjakk (www.bergensjakk.

no), men ikke noe særlig mer

enn det.

Hvordan har ditt personlige

sjakkår i 2010 vært?

Jeg har deltatt i NM i hurtigsjakk,

Landsturneringa og NM for ungdom

foruten noen uhøytidelige

lynturneringer. I hurtigsjakken

gjorde jeg en del gode enkeltparti

og i Landsturneringa gikk

det veldig bra inntil det hele

kollapsa etter runde fem. Med

såpass mye rust, var det vel ikke

til å unngå.

Hva tror du blir høydepunktet

i 2011? Noen spådommer du

vil dele med leserne?

Det er vanskelig å spå for 2011, men

jeg kan jo prøve meg med at Magnus

Carlsen når 2835 i FIDE-rating og

at vårt lokale talent, Kristian Stuvik

Holm, tar et IM-napp.

(SB)

eller misbrukes. OL i 2014 blir vårt evige

øyeblikk. Nå må vi bruke dette til å få

sjakken opp på et nytt nivå, eller stå tilbake

med en forspilt sjanse av historisk

kaliber, sier generalsekretæren. (TB)


Sjakkprofeten 2011

Hva skjer i sjakkåret 2011? Send dine spådommer til nsb@sjakk.no eller i posten

til Norges Sjakkforbund, Sandakerveien 24D, 0473 Oslo, innen 20. mars. Vinneren

får tittelen “Sjakkprofet 2011” og en fin premie.

1. Vinner Porsgrunn eliteserien 2010/2011?

2. Blir kongegambit spilt i eliteklassen i

Landsturneringen 2011?

3. Blir Schakklubben av 1911 100 år i 2011?

4. Får Norge en ny stormester i 2011?

5. Kommer Jon Ludvig Hammer inn på topp

50 i verden i 2011?

6. Vinner Jon Ludvig Hammer, Rune Djurhuus

eller Frode Urkedal sin første kongepokal i

2011?

7. Tar et av våre unge stortalenter Kristian

Stuvik Holm (12) eller Aryan Tari (11) sitt

første IM-napp i 2011?

8. Passerer Magnus Carlsen 2830 i

internasjonal rating (offisielt eller uoffisielt)

i løpet av 2011?

9. Rykker Tromsø opp til eliteserien

2011/2012?

10. Blir Magnus Carlsen nominert til noen

priser under idrettsgallaen i 2012?

11. Vinner Levon Aronjan kandidatturneringen

som kvalifiserer til VM-match i 2012?

12. Blir det ny deltakerrekord i årets Landsturnering

i Oslo?

13. Blir det norsk medalje i EM eller VM for

ungdom (U10, 12, 14, 16 eller 18) i år?

14. Topper Magnus Carlsen verdensrankingen

i desember 2011?

15. Forsvarer Oslo Schakselskap tittelen sin

under høstens NM for klubblag?

JA NEI

Ratingrekord

for

Carlsen?

(Foto: Red.)

IM-napp til

12-årige Stuvik

Holm i 2011?

(Foto: Tore

Hansen)

Blir Elsness

stormester i

2011?

(Foto: Red.)

25


26

Kvinnetoppen

1 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2276 0

2 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2194 -66

3 WIM Silje Bjerke 1911 2187 2

4 WIM Sheila Barth Sahl Black Knights 2171 12

5 Marianne Wold Haug 1911 2091 0

6 Ellisiv Reppen OSS 1959 66

7 WFM Sylvia Johnsen OSS 1954 0

8 Torill Skytte OSS 1953 0

9 Yerazik Khachatourian OSS 1889 -41

10 Anita Grønnestad Bergens 1870 -52

11 Marte Egeland Sandnes 1869 0

12 Ellen Øen Carlsen OSS 1856 0

13 Line Jin Jørgensen Sevland 1795 -4

14 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1740 81

15 Maria Pitz Jacobsen Vålerenga 1737 -14

16 Elise Forså Tromsø 1668 19

17 Laila Sidselrud Kongsvinger 1614 0

18 Jarani Suntharalingam OSS 1516 131

19 Ida Lahlum 1911 1497 0

20 Edit Machlik Tromsø 1477 237

Juniortoppen

1 FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2442 18

2 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2328 11

3 FM Nicolai Getz OSS 2307 13

4 Kristian Stuvik Holm Hamar 2264 92

5 Sondre Waage Tofte Stavanger 2223 -6

6 Jon Kristian Haarr Stavanger 2211 6

7 Elias DeMac Bergens 2198 36

8 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2194 -66

9 Joachim B. Nilsen Bergens 2194 0

10 Vegar Koi Gandrud Hønefoss 2186 -5

11 Peter Flermoen Harstad 2167 28

12 Benjamin Arvola Tromsø 2164 -17

13 Levi André Tallaksen Porsgrunn 2151 -34

14 Even Thingstad Hønefoss 2127 7

15 Aryan Tari Asker 2125 126

16 Odd Martin Guttulsrud 1911 2115 6

17 Anders Hobber Porsgrunn 2093 -72

18 Marianne Wold Haug 1911 2091 0

19 Kristoffer Madland Sandnes 2060 17

20 Anders Thingstad Hønefoss 2030 68

Juniortoppen kvinner

1 WFM Katrine Tjølsen Bergens 2194 -66

2 Marianne Wold Haug 1911 2091 0

3 Line Jin Jørgensen Sevland 1795 -4

4 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1740 81

5 Elise Forså Tromsø 1668 19

6 Jarani Suntharalingam OSS 1516 131

7 Edit Machlik Tromsø 1477 237

8 Monika Machlik Tromsø 1475 94

9 Lisbeth Haugsvær Masfjorden 1467 0

10 Ingrid Øen Carlsen NTG 1456 -12

Kadettoppen

1 Kristian Stuvik Holm Hamar 2264 92

2 Peter Flermoen Harstad 2167 28

3 Aryan Tari Asker 2125 126

4 Anders Thingstad Hønefoss 2030 68

5 Lars Oskar Hauge OSS 1971 159

6 Gregor Taube 1911 1952 120

7 Stian Johansen Moss 1929 39

8 Tor Botheim 1911 1921 -10

9 Henning Kjøita 1911 1858 9

10 Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 1844 3

11 Sebastian Mihajlov OSS 1783 28

12 Johan Salomon Nordstrand 1761 15

13 Jathavan Suntharalingam OSS 1760 9

14 Johan-Sebastian Christiansen Caissa 1747 99

15 Trym Daniel Rødvik Hamar 1744 41

Kadett jenter

1 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1740 81

2 Jarani Suntharalingam OSS 1516 131

3 Edit Machlik Tromsø 1477 237

4 Monika Machlik Tromsø 1475 94

5 Alise Haukenes Hamar 1448 49

6 Maud Rødsmoen OSS 1416 58

7 Raksha Rathan OSS 1404 -41

8 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1264 154

9 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1189 -37

10 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1158 65

Lilleputt

1 Kristian Stuvik Holm Hamar 2264 92

2 Aryan Tari Asker 2125 126

3 Lars Oskar Hauge OSS 1971 159

4 Sebastian Mihajlov OSS 1783 28

5 Johan-Sebastian Christiansen Caissa 1747 99

6 Armin Gholami OSS 1728 43

7 Mathias Sætre Bergens 1562 69

8 Samuel Riiser OSS 1558 32

9 Johannes Haug Nordstrand 1532 27

10 Kjell Håkon Lien Hønefoss 1525 72

Lilleputt jenter

1 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1264 154

2 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1158 65

3 Sara Næss 1911 967 29

4 Eline Holbek Sørbye Tromsø 940 40

5 Ingvild Brekke Fløtten Modum 813 18

Seniortoppen

1 Gunnar Johnsen Tromsø 2222 0

2 Helge Gundersen Randaberg 2198 0

3 FM Erling Kristiansen OSS 2192 41

4 FM Ragnar Harald Hoen OSS 2170 0

5 Per Ofstad Fredriksstad 2157 20

6 Thor Geir Harestad Randaberg 2154 0

7 FM Jarl H. Ulrichsen Trondheim 2121 2

8 Lars Kjølberg 1911 2074 0

9 Bernt Nordby Sarpsborg 2063 5

10 Ivar M. Dahl Bærum 2027 3

11 Kjell Ole Kristensen Narvik 2023 18

12 Vidar Taksrud Tempo 2010 -15

13 Øystein Hjertenes Førde 2002 0

14 Tor Arne Hauge 1911 1982 0

15 James Steedman Randaberg 1979 0

Eldre senior (over 75 år)

1 Per Ofstad Fredriksstad 2157 20

2 Alf Øverås Direkte 1867 23

3 Leif Kverndal Stjernen 1817 -2

4 Thor Johansen Asker 1795 0

5 Magnus Monsen Sandnes 1735 0

6 Richard Wicklund-Hansen OSS 1730 -34

7 Aage Mella Strømmen 1680 0

8 Willy L. Olsen OSS 1652 0

9 Jan Forsberg Sarpsborg 1607 -1

10 Kjell H. Johansen Tønsberg 1517 5

Aktivitetstoppen

1 Gunnar Bue Tønsberg 2618

2 GM Einar J. Gausel OSS 2315

3 GM Rune Djurhuus Akademisk 2112

4 Ragnar Edvardsen Drammens 1839

5 Harry Andersen Fredriksstad 1749

6 FM Jøran Aulin-Jansson Asker 1727

7 Leif Kverndal Stjernen 1697

8 Odd Ristesund Kampen 1622

9 Jahn Spillum Moss 1613

10 Jan Arne Bjørgvik Verdal 1605

Flest spilte partier siste to år

Aryan Tari Asker 331

FM Nicolai Getz OSS 284

Lars Oskar Hauge OSS 227

Sherington Amarapala Lørenskog 226

Armin Gholami OSS 224

Anders Hobber Porsgrunn 220

Stian Johansen Moss 219

Gunnar Bue Tønsberg 213

Trym Daniel Rødvik Hamar 213

Norgestoppen

(norsk rating; endring fra september 2010; FIDE-elo)

1 GM Magnus Carlsen Stavanger 2824 -29 2814

2 GM Jon Ludvig Hammer OSS 2641 30 2647

3 GM Simen Agdestein NTG 2542 0 2558

4 GM Kjetil A. Lie Porsgrunn 2515 7 2531

5 GM Leif E Johannessen OSS 2497 -6 2514

6 IM Frode Elsness Moss 2488 -3 2484

7 GM Einar J. Gausel OSS 2479 0 2501

8 GM Berge Østenstad Asker 2452 17 2466

9 FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2442 18 2438

10 IM Espen Lie Porsgrunn 2441 -36 2455

11 GM Rune Djurhuus Akademisk 2433 1 2444

12 IM Torbjørn R. Hansen 1911 2426 13 2439

13 FM Geir Sune T. Østmoe Porsgrunn 2402 0 2413

14 FM Kjetil Stokke Bergens 2401 6 2413

15 GM Jonathan Tisdall Asker 2399 2 2420

15 IM Joachim Thomassen Stavanger 2399 10 2404

17 IM Torstein Bae 1911 2393 -7 2411

18 IM Bjørn Tiller OSS 2392 0 2393

19 GM Leif Øgaard OSS 2390 0 2418

20 IM Atle Grønn OSS 2384 3 2411

21 FM Espen Agdestein Oslo Vest 2354 0 2374

22 IM Øystein Hole Akademisk 2350 -4 2380

23 IM Bjarke Sahl Asker 2345 0 2359

24 FM Eilif Skodvin Oslo Vest 2338 0 2337

25 IM Bjarte Leer-Salvesen SOSS 2330 9 2360

26 FM Kristian D. Trygstad OSS 2329 34 2332

27 IM Helge Nordahl Black Knights 2328 -3 2344

27 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2328 11 2311

29 FM Andreas G. R. Moen OSS 2327 -4 2328

30 FM Stig Tjomsland Nordstrand 2325 0 2347

31 FM Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2319 4 2307

32 FM Petter Stigar Bergens 2316 30 2312

33 IM Eirik Gullaksen Bergens 2315 -8 2351

34 FM Ørnulf Stubberud OSS 2314 4 2299

35 IM Erik Fossan Stavanger 2313 4 2377

36 FM Espen Forså Tromsø 2311 -5 2306

37 FM Nicolai Getz OSS 2307 13 2334

38 FM Sjur Ferkingstad Sandnes 2303 0 2301

39 FM Stein A. Aarland Oslo Vest 2294 0 2300

40 FM Hallvard V. Ådnøy Black Knights 2286 11 2303

41 FM Bjørnar Byklum SOSS 2280 -16 2263

42 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2276 0 2288

43 FM Stig Gabrielsen Bergens 2271 -3 2288

44 FM Flemming Christenson Nordstrand 2269 0 2271

45 Per Ove Egeli Randaberg 2268 0 2285

46 Dag Orseth Masfjorden 2266 0 2282

47 FM Roar Elseth OSS 2265 0 2333

48 Kristian Stuvik Holm Hamar 2264 92 2209

49 Lars Even Andersen Black Knights 2258 78 2260

50 Hans K. Harestad SOSS 2253 5 2265

51 CM Inge S. Skrondal Akademisk 2252 71 2270

52 Thomas Robertsen Team Bjørnsen 2249 0 2257

53 FM Lars Hjelmås Drammens 2245 -3 2309

54 IM Petter Haugli Moss 2240 -15 2295

54 FM Trond Gabrielsen Bergens 2240 17 2270

56 FM Carl Fr. Ekeberg Asker 2240 -12 2274

57 IM Ivar Bern Bergens 2238 0 2317

58 Kim Chr. Astrup SOSS 2236 3 2274

59 FM Harald B Borchgrevink Bergens 2235 0 2289

60 Alf Roger Andersen Akademisk 2229 0 2226

61 Edwin David Kristiansund 2225 0 2262

62 Sondre Waage Tofte Stavanger 2223 -6 2212

63 Gunnar Johnsen Tromsø 2222 0 2211

64 CM Halvard Hagesæther Bergens 2217 0 2265

65 Hans O. Lahlum Porsgrunn 2211 23 2221

66 Jon Kristian Haarr Stavanger 2211 6 2215

67 FM Ole Christian Moen OSS 2209 -2 2249

68 Ludy Helsio P. Sousa 1911 2206 0 2238

69 Øystein Bøyum Fossum Porsgrunn 2204 0 2199

70 Trond Thorstensen Akademisk 2200 0 2250

71 Helge Gundersen Randaberg 2198 0 2234

72 Elias DeMac Bergens 2198 36 2246

73 Gudmund Stenersen SOSS 2195 -5 2228

74 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2194 -66 2225

75 Joachim B. Nilsen Bergens 2194 0 2218

76 FM Terje Johansen SOSS 2193 0 2243

77 FM Erling Kristiansen OSS 2192 41 2224

78 Gunnar B. Hanssen Tromsø 2191 15 2200

79 WIM Silje Bjerke 1911 2187 2 2186

80 Vegar Koi Gandrud Hønefoss 2186 -5 2203


A

Aaberge Vegard (Tidl. 1911) 1177 154

Aabid Ryaad Kristiansand 1451 134

Aadland Hans Joachim Fana 1465 191

Aagedal Geir O. Bergens 1619 312

Aalvik Vegard Brønnøysund 1036 105

Aamodt Audun Indre Østfold 1215 164

Aandal Kristian Porsgrunn 1918 246

Aaneby Terje Lillestrøm 1402 487

Aanonsen Per Tore Nordstrand 1610 80

Aanstad Magnus Narvik 1930 966

Aanstad Sondre Lillehammer 1004 61

Aarland Stein A Oslo Vest 2294 654

Aarnes Carl Christian Nordstrand 1624 698

Aarstad Olav SMPOAÅ 1345 198

Aarstad Tron SMPOAÅ 1693 608

Aartun Eivind Stavanger 1246 164

Aartun Magnus Stavanger 1450 188

Aas Flemming Bergens 1102 92

Aas Henrik Nittedal 1577 287

Aas Rune Øistein Trondheimstud 1320 56

Aase Ole V. (Tidl. Stavanger) 1174 104

Aasen Oddvar Moss 1066 211

Aasum Anker Halden 1524 498

Abildgaard Harald Kristiansand 1129 41

Abrahamsen Knut Ø Nordstrand 1560 254

Abusdal Ivar (Tidl. Nordstrand) 1727 374

Adam Gyula Drammens 1529 129

Adamsen Tore W. Fredriksstad 1043 180

Adatepe Nadi Ullr 1172 15

Agdestein Emil D. Trondheimstud 2104 553

Agdestein Espen Oslo Vest 2354 751

Agdestein Fredrik Steinkjer 1408 84

Agdestein Peter NTG 778 61

Agdestein Pål Asker 1853 142

Agdestein Simen NTG 2542 1234

Agdestein Sjur Steinkjer 1700 79

Agdestein Syver D Asker 667 60

Agdestein Victoria Steinkjer 838 27

Agustsson Hafsteinn Bergens 1759 308

Akali Mark (Tidl. Nordstrand) 1496 56

Akbas Kursat Kan Drammens 984 15

Aksnes Aleksander E. Trondheimstud 1552 183

Albrigtsen Svein J. Longyearbyen 1349 12

Al-Gefarye Diaa Fredriksstad 1573 23

Ali Karim Fribonden 1653 251

Alikhani Afshin Sotra 1498 197

Alne Sture Magne Trondheimstud 1605 385

Alshamari Ayad Narvik 1592 69

Amarapala Anton Lørenskog 859 125

Amarapala Sherington Lørenskog 1336 372

Amundsen Arild (Tidl. Larvik) 1156 24

Anda Andreas K. (Tidl. Stavanger) 883 88

Anda Vegard K. (Tidl. Stavanger) 811 93

Anderl Christoph Stjernen 1704 114

Andersen Alf Roger Akademisk 2229 582

Andersen Arild Larvik 939 47

Andersen Benjamin Mjelde Moss 1211 197

Andersen Bjørn Sarpsborg 1552 601

Andersen Dag Sarpsborg 1696 1114

Andersen Espen Moss 1448 305

Andersen Glenn Bergens 1212 35

Andersen Guttorm Stjernen 1605 438

Andersen Harry Fredriksstad 1738 1749

Andersen Jonatan M. Bergens 1620 400

Andersen Jørgen M. (Tidl Strømmen) 1871 187

Andersen Lars Even Black Knights 2258 726

Andersen Markus S. Hell 575 15

Andersen Martin Narvik 653 29

Andersen Odd Moss 1689 950

Andersen Pål (Tidl. Bergens) 1190 57

Andersen Richard Moss 1077 127

Andersen Tommy Rimås Porsgrunn 1294 12

Andersen Viggo Stjernen 1509 684

Andersen Øystein R. Black Knights 1867 526

Anderson Ludvig OSS 841 63

Andersson Øivind Drammens 1144 160

Andreasen Hans B. Byneset 1256 229

Andreassen Arnold Tromsø 2053 46

Andreassen Børre Namsos 1403 33

Andreassen Christoffer Sandnes 887 26

Andreassen Emil Fredriksstad 830 67

Andreassen Espen Sevland 704 52

Andreassen Joachim Sandnes 850 18

Andreassen Jonas Sevland 636 51

Andreassen Lars M Direkte 2127 424

Andreassen Leif E. Tromsø 1145 393

Andreassen Oskar M Stavanger 742 47

Andreassen Pål SOSS 2016 497

Andreassen Tor Herman Tønsberg 1606 107

Andås Kjetil Masfjorden 1184 91

Angeltveit Andreas R. Porsgrunn 1151 308

Anthony-Pillai Seelan Tønsberg 953 39

Antonsen Andreas (Tidl. Steinkjer) 981 16

Antonsen Helge Moss 1403 133

Antonsen Øyvind Aalesunds 1943 465

Archer Cedric Tønsberg 1133 105

Arentz Roald Svartlamon 1637 662

Arild Steinar Alta 1125 372

Arnesveen Tom Trondheim 688 25

Arntsen Frode Kristiansand 1587 54

Arvola Benjamin Tromsø 2164 402

Asbjørnsen Øyvind 1911 893 53

Askari Farhad (Tidl. Stavanger) 1628 20

Askeland Andreas (Tidl. OSS) 1400 27

Askeland Torje Stavanger 588 19

Asprusten David Kviteseid 1050 24

Astrup Kim Chr. SOSS 2236 251

Aubert Carsten Nordstrand 1849 251

Auke Erik J. (Tidl. Konnerud) 904 139

Auke Morthen Konnerud 1081 215

Aulin-Jansson Jøran Asker 2131 1727

Aunan Daniel S. Strømmen 714 33

Aure Anders Nilsson Drammens 965 52

Austrheim Terje Voss 581 24

B

Baastø Espen Peder Nordstrand 2006 231

Backens Friedmann Tønsberg 1471 42

Bae Bendik (Tidl. 1911) 829 11

Bae Gjermund (Tidl. 1911) 553 11

Bae Torstein 1911 2393 1194

Bakke Jan Gunnar Alta 1238 204

Bakke Olav OSS 1211 37

Bakken Roar Andre Lillehammer 708 24

Bakken Svein-Erik Follo 1402 372

Balas Georg 1911 1201 54

Baldursson Hrannar Stavanger 1995 53

Baltzersen Paul Oskar Nordstrand 1351 80

Barane Simon Sandnes 1588 260

Barjaktarenic Mirko Kristiansand 1692 57

Barker Daniel 1911 1588 157

Barouta Dani Kristiansand 1224 11

Barstad Thoralf N Nordstrand 1593 561

Barton Zdenek Lillestrøm 1641 359

Bauer Dag V. (Tidl. Trondheimstud) 871 11

Baustad Knut M. Stavanger 674 24

Baustad Lars A. Stavanger 716 38

Baustad Terje Stavanger 907 18

Becirbegovic Mirsad Kristiansand 1629 106

Beck Anders Knudsen Tønsberg 1463 321

Beddari Steinar 1911 1372 61

Begby Olav Fredriksstad 1071 83

Bekkelien Glenn Lewi Black Knights 1722 400

Bekkesletten Cato 1911 1593 227

Benjaminsen Bjørn Masfjorden 1192 99

Benn Neil Asker 1555 259

Bentsen Håkon Molde 2046 872

Berezkin Alexander Trondheim 1419 338

Berg Emanuel OSS 2576 62

Berg Johan Black Knights 2014 11

Berg Kurt Magnus Harstad 1806 322

Berg Stein Inge Harstad 1006 10

Berg Tom Harstad 1166 260

Berge Fredrik Lange 1911 1390 104

Berge Sander Lange 1911 1296 81

Berge Simen Moss 1314 24

Bergersen Kjetil J. Gjøvik 1902 372

Bergersen Per A. Bærum 1578 79

Bergfjord Idar (Tidl. SMPOAÅ) 1167 15

Berg-Jensen Joachim Porsgrunn 2082 515

Berglund Jan S. Tromsø 1979 1133

Berg-Olsen Sebastian N. 1911 696 21

Bergquist Rune Tønsberg 1304 500

Bergvoll Mats Tromsø 1883 327

Bern Ivar Bergens 2238 1303

Berntsen Eivind S. Nordstrand 1453 170

Berntsen Ola Sæteren Nordstrand 954 50

Berntsen-Øybø August 1911 786 34

Berntsen-Øybø Bendik 1911 1491 147

Berntzen Stein Tromsø 1516 159

Berstad Jørund Førde 1639 355

Bettum Geir Caissa 1104 11

Bie Hans Petter Nordstrand 1408 550

Biong Hedvig Bergens 573 10

Birkeland John Olav Egersund 1422 144

Birkeland Matias Bergens 957 48

Birkeland Ole Kristiansand 804 782

Birkeland Trond Bergens 1805 36

Birkestrand Odd Masfjorden 1829 591

Birkestrand Odd H Masfjorden 1435 389

Bjaanes Bjørn Sander V Caissa 916 56

Bjeglerud Jarle Kongsberg 1750 139

Bjelland Nils Inge OSS 1325 99

Bjelland Ådne Stavanger 533 11

Bjerke Richart OSS 2131 1017

Bjerke Silje 1911 2187 1049

Bjerkevik Håvard Volda Ørsta 1689 39

Bjerring Dennis A. J. Alta 1181 102

Bjordal Arne N Sandnes 975 333

Bjornes Leif Kristiansand 1825 308

Bjørgum-Argento Tor H. (Tidl. Svartl.) 1159 31

Bjørgvik Jan Arne Verdal 1695 1605

Bjørgvik Josef Verdal 1094 152

Bjørklund Tor Ivar Nordstrand 1488 10

Bjørklund Torfinn Konnerud 1116 45

Bjørn Lasse E. Tromsø 1383 129

Bjørnerem Anders (Tidl. Horg) 681 39

Bjørnland Svein Fredriksstad 1879 842

Bjørnstad Leif Kirkenes 1438 895

Bjørnstrøm Øystein (Tidl. Bodø) 1426 53

Bjørnø Ole Kr. Modum 1924 702

Bjørseth Rune Stjørdal 1615 120

Blauhut Holger Sarpsborg 2130 38

Blekken Kjell Ove (Tidl. Verdal) 1737 312

Blikra Per Stavanger 1588 355

Blom Erlend R. Fana 1580 206

Blom Geir Sotra 1278 374

Blomkvist Vemund Akademisk 1508 114

Blomlie Marius Trondheim 1596 66

Boger Raymond Stavanger 1856 996

Bolme Magne O. NSSF 1031 58

Bolstad Henning Bergens 1532 18

Bolsø Gunnar Aalesunds 1490 603

Bolt Tore L. Vadsø 1131 19

Bomark Nils Erik Nordnes 1931 31

Bonsaksen Tore Drammens 1412 324

Borchgrevink Harald B. Bergens 2235 864

Borg Terje L. 1911 1269 18

Borgen Stian Stjernen 1236 19

Borstad Nils-Henrik Kviteseid 651 13

Borøy Rune Bodø 1414 53

Botheim Erik 1911 1121 222

Botheim Tor 1911 1921 490

Boutaev Sherip (Tidl. Stavanger) 1355 152

Braathen Didrik Nordstrand 1130 107

Braathen Sigurd Sarpsborg 1264 183

Braathen Trond V. Moss 1182 294

Brandt Eivind 1911 1530 171

Brantzeg Pål (Tidl. Asker) 1601 554

Brasøy Aksel Alta 1948 460

Bratbak Anita Masfjorden 1453 134

Bratland Egil Ronald Drammens 1087 170

Bratsberg Lars Ivar Kristiansand 1207 86

Bratteteig Tore-Inge Masfjorden 1412 77

Brattetveit Kenneth Sotra 1789 460

Bredeli Håvard Iversen Narvik 937 65

Breilid Egil Kristiansand 1270 15

Breivik Lars Drammens 2171 303

Breivik Rolv Akademisk 1584 292

Brekke Elida 1911 742 41

Brekke John Ivar Trondheim 1361 587

Brekke Tore SK 96 1808 651

Brekke Øystein Modum 1913 611

Brenden Bjørn Elverum 1256 666

Brenden Torbjørn (Tidl. Follo) 1395 85

Briseid Håkon Akademisk 2114 278

Brix Jan Caissa 1366 800

Brobakken Geir Hamar 1727 971

Brobakken Jørgen Hamar 696 60

Brobakken Sindre Hamar 1306 186

Brodshaug Martin E. (Tidl. OSS) 992 90

Brokke Otto Drammens 1376 284

Brokvam Roy Lillestrøm 1432 314

Bruaset Eivind Trondheim 895 46

Brudeli Kristian Modum 796 23

Brun Nicolai Tønsberg 1532 110

Brunes Kjell Bodø 1202 353

Bruun Frank Olav Strømmen 1468 229

Bruun-Olsen Håvard (Tidl. Trondheim) 922 26

Bryhn Arild NSSF 983 15

Bryn Askild Lillehammer 1968 459

Bryn Thomas Molde 1939 913

Bråstein Arild Sandnes 563 22

Bråstein Lars Sandnes 1900 42

Bråstein Ragnar Sandnes 974 58

Bråten Jan Tore Kirkegata 867 46

Bråthen Rune Vidar SOSS 1305 89

Bue Gunnar Tønsberg 1571 2618

Buffelen Valter Akademisk 1556 29

Bull Håkon Tønsberg 1624 215

Byklum Bjørnar SOSS 2280 772

Bækken Ole Elverum 1306 508

Bø Kolbjørn NSSF 913 222

Bø Trond Hellem Stavanger 1500 114

Bøe Arne Hugo Lørenskog 1735 783

Bøgle Erik Moss 1161 38

Bøhler Johannes Høva 1911 1473 134

Børresen Georg S. Black Knights 2142 616

Børresen Håvard (Tidl. OSS) 1084 35

Børresen Jon OSS 1322 85

C

Carding Nicholas (Tidl. Kragerø) 1693 151

Carlsen Christian (Tidl. Drammens) 1985 262

Carlsen Ellen Øen OSS 1856 411

Carlsen Henrik Bærum 1943 305

Carlsen Ingrid Øen NTG 1456 226

Carlsen Kjell Arne Harstad 1128 338

Carlsen Magnus Stavanger 2824 1136

Carstensen Øivind Nordstrand 1332 841

Cengija Vanja Tromsø 2167 32

Cerkezovic Emir Lillehammer 1399 93

Cevro Felix Asker 1419 57

Cevro Tom Asker 1220 41

Checinski Pawel Stavanger 1490 27

Chikwati Elvis Akademisk 1313 125

Christensen Jim Mo 1789 896

Christensen Kjeld Moss 1788 396

Christensen Solbjørg Tønsberg 801 10

Christenson Bjørn Aa Nordstrand 1755 66

Christenson Flemming Nordstrand 2269 653

Christenson Thor Nordstrand 1258 1312

Christiansen Johan-Sebastian Caissa 1747 201

Christiansen Steinar Tempo 1111 30

Christoffersen Odd Bergens 1579 209

Christoffersen Terje Follo 1549 104

Cigriejus Paulius Kristiansund 1018 19

Claes Karl 1911 1088 74

Clausen Tormod OSS 1618 84

Continibali John P. S. Stavanger 868 44

D

Dahl Ivar M. Bærum 2027 39

Dahl Jan Henrik Stjørdal 1091 225

Dahl Lasse Moss 1216 255

Dahl Torbjørn Stjørdal 1611 676

Dahl Trygve Hell 848 113

Dahle Harald M. Sandnes 1047 286

Dahlen Ole Henrik (Tidl. Kristiansund) 892 31

Dahll Gustav Halden 1259 230

Dalheim Even (Tidl. Bergens) 1820 221

Dalseth Ulrich Kristiansand 1392 195

Dalsrud Endre (Tidl. Stjernen) 1845 108

Damjanic Nenad Lillehammer 1517 20

Damli Robert Konnerud 794 11

Danielsen Arne Vålerenga 2030 454

Danielsen Dag Vålerenga 1743 148

Danielsen Ivar C. Stavanger 1574 30

Danielsen Magnus Vålerenga 1950 359

Daskevics Vadims Stavanger 2398 29

David Edwin Kristiansund 2225 812

Dawar Emal Drammens 1498 48

Dedek Thomas Narvik 1186 27

DeMac Elias Bergens 2198 485

Diesen Bruce Asker 2125 452

Digernes Magnus Nittedal 1773 211

Djerdj Zeljko Egersund 1386 42

Djurhuus Eivind X. Nordstrand 1017 25

Djurhuus Rune Akademisk 2433 2112

Dogani Avduraim Fredriksstad 1820 168

Dokka Arild Kongsberg 1268 43

Dolzhikova Olga Akademisk 2095 11

Drage Alf-Henning (Tidl. Tr.stud) 1005 17

Dramdal Rolf Tempo 978 77

Drevvatn Ketil Mosjøen 1295 110

Drønen Ole Reza Aalesunds 1392 123

Dulman Egmond-Gabriel Akademisk 1966 16

Dybesland Rune Fribonden 1599 13

Dybvik Bjørn Noralf Aalesunds 1149 189

Dybvik Edvin SMPOAÅ 1543 422

Dyrdal Arnbjørn Hønefoss 1877 656

Dyrdal Idar OSS 1518 559

Dyrhaug Erling S. Stavanger 610 16

Dyrhaug Sverre S. Stavanger 963 51

Dyrhovden Sigve Bergens 1547 68

Dyrnes Jussi Nordstrand 1724 542

Dyrøy John Sotra 1370 18

E

Eckhardt Lars Nordstrand 1949 557

Edvardsen Ingar Drammens 1748 484

Edvardsen Leif Drammens 1049 844

Edvardsen Magnus Kongsberg 1604 564

Edvardsen Ragnar Drammens 1912 1839

Edvardsen Tore Hønefoss 1509 603

Edvardsen Vidar Stavanger 1674 78

27


28

Edvardsen Øystein Drammens 1399 468

Edøy Rune Kristiansund 1297 26

Egeberg Sebastian Strømmen 1005 65

Egede-Nissen Bjørn Drammens 1881 772

Egeland Arvid Sandnes 1022 66

Egeland Finn Stjernen 1964 428

Egeland Marte (Tidl. Sandnes) 1869 455

Egeli Per Ove Randaberg 2268 1004

Eggerud Frank Porsgrunn 1409 152

Eian Per Ivar Trondheim 1202 193

Eide Christer Harstad 1527 68

Eidså Edvin Stjernen 1239 440

Eigum Knut Olav Asker 1000 146

Eike Mathias B. Lørenskog 1558 172

Eikeland Erik Nordnes 2002 359

Eikevik Arvid Stjernen 914 259

Eikre Jens Hofgaard Halden 1172 71

Eilertsen Jens SMPOAÅ 2090 840

Eilertsen Johan Foss Nordstrand 1165 76

Einan Knut Arne (Tidl. Bergens) 1223 84

Einarsen Kenneth Akademisk 1943 319

Einvik Gunnar Strømmen 1838 710

Ekeberg Carl Fr. Asker 2240 864

Ekeberg Øivind Bærum 1200 139

Ekornmyr Arne Moss 1086 72

Ellingsen Bjørn M. Stavanger 1421 287

Ellingsrud Bjørn Nordstrand 1301 345

Elphinstone Patrick Nittedal 841 37

Elseth Roar OSS 2265 1042

Elsness Frode Moss 2488 943

Elstad Odd Arne 1911 1168 177

Elvebakk Jan Trondheim 1796 473

Emberland Even Sandnes 1312 62

Endresen Endre Halden 971 20

Endresen Svein H. OSS 1525 424

Engan Kari Kristine NSSF 798 12

Engebretsen Terje U. Fredriksstad 1198 219

Engebretsen Tor Nordstrand 860 197

Engegård Toth Ødøn Harstad 1072 56

Engen Roar Aurskog-Høland 1733 59

Engeset Bjarte Larvik 1594 164

Engevik Bjarne J. Strømmen 1645 805

Engli Knut Stjernen 1680 256

Erbe Jonas SMPOAÅ 1193 128

Ericsson Peter Bodø 1163 11

Eriksen Bjarne Førde 1908 37

Eriksen Dag OSS 1570 424

Eriksen Geir-Arne Fredriksstad 1299 153

Eriksen Jan Hugo Stjernen 1320 132

Eriksen Magnus Mo 1916 146

Eriksen Marius Kongsvinger 1258 92

Eriksen Matts Orkdal 1596 399

Eriksen Svend T. Fredriksstad 733 131

Eriksen Terje Drammens 2121 658

Eriksen Tom Sotra 1617 211

Eriksrud Simen M. Stjernen 1366 17

Erikstad Olav Akademisk 1659 757

Erlendson Audun Asker 1223 79

Esbensen Andreas Team Bjørnsen 2065 516

Esbensen Hans Fredrik Vadsø 1457 596

Estremskikh Galina Alta 1306 20

Evensen Mats (Tidl. Stjørdal) 903 90

Evensen Tom R. Trondheim 2005 730

F

Faber Håkon S. (Tidl. SMPOAÅ) 1096 148

Fadnes Bård Bergens 1410 261

Fagerbekk Egil Trondheim 1412 20

Fagerjord Erlend (Tidl. Trondheim) 1436 40

Fahim Saif Bergens 611 10

Fanghol Eric (Tidl. Trondheim) 1676 59

Farmen Pål Caissa 1747 663

Farstad Gudmund Molde 1708 411

Farstad Nelvin Stjernen 809 25

Feragen Erik Hamar 1478 138

Feraget Sadik Indre Østfold 1573 246

Ferkingstad Sjur Sandnes 2303 1062

Fernandes Richardson D. Orkdal 945 43

Ferstad Gaute Trondheim 1263 18

Fesche Rolf A. Asker 1468 632

Fevolden Mats Bay Akademisk 1658 14

Feyling Thor-Kenneth Egersund 1314 229

Filipovic Ferid Elverum 994 114

Findreng Astrid (Tidl. Trondheim) 1331 127

Finjord Ingjald Bergens 1503 375

Finne Hans J. Våler 921 22

Fjeldberg Thomas (Tidl. Fredriksstad) 984 41

Fjeldheim Arnt Modum 756 40

Fjeldheim Egil Aarstad Nordstrand 1336 136

Fjeldheim Jens Modum 509 52

Fjeldstad Kay-Ove Sotra 1372 179

Fjellengen Bård Sarpsborg 1778 1213

Fjellestad Helge 1911 1453 276

Fjellheim Marius Akademisk 1399 202

Fjære Stine (Tidl. Konnerud) 1004 122

Fjørtoft Guttorm (Tidl. Svartlamon) 1358 44

Flaata Alexander R. Black Knights 2054 684

Flemsæter Egil Konnerud 1150 123

Flensborg Egil Løten 975 291

Flermoen Peter Harstad 2167 293

Flo Steinar Nordstrand 1355 454

Floer Stig-Ove Tromsø 1252 50

Flügel Stefan Akademisk 1721 41

Fløtten Erling Vadsø 1629 423

Fløtten Ingvild Brekke Modum 813 98

Fløtten Øyvind B. Modum 705 114

Forberg Anders SOSS 2007 480

Forfang Åsmund Orkdal 1414 224

Forsberg David (Tidl. Sarpsborg) 967 14

Forsberg Jan Sarpsborg 1607 498

Forsberg Tommy Sarpsborg 1437 79

Forså Elise Tromsø 1668 374

Forså Espen Tromsø 2311 634

Forså Regine Tromsø 689 44

Fosby Frode (Tidl. Sarpsborg) 1123 173

Fosdahl Bjørn W Stjernen 1701 571

Fossan Andreas Stavanger 825 26

Fossan Benjamin Stavanger 955 22

Fossan Erik Stavanger 2313 1045

Fossan Petter Stavanger 2148 899

Fossheim Andreas Fribonden 890 42

Fossheim Yngve Fribonden 730 11

Fossheim Øyvind Fribonden 1572 174

Fossum Øystein Bøyum Porsgrunn 2204 609

Fotland Hans Chr. OSS 1796 207

Fotland Petter (Tidl. Bergens) 1267 87

Fredriksen Frank Fredriksstad 1366 375

Fredriksen Frode Stavanger 1239 69

Fredriksen Jan Gunnar Akademisk 1742 459

Fredriksen Johnny Sortland 1461 55

Fredriksen Olav K. 1911 1503 170

Frengen Jomar (Tidl. Trondheim) 1314 12

Frengen Trym B. Trondheim 721 24

Friberg Reid Erik Porsgrunn 1478 304

Frich Toralf 1911 870 24

Fridgeirsson Dagur Andri Strømmen 1792 11

Friis Jon Hønefoss 1200 101

Frimanslund Berge Sotra 1219 333

Frislid Idar (Tidl. Caissa) 806 23

Frisvold Ole Emil Bergens 1944 302

Frydendal Odd Ottestad 1352 794

Frydenlund Arve Hønefoss 1428 251

Fuglerud Sverre NSSF 1578 18

Furnes Harald 1911 1791 408

Furnes Torstein Follo 1576 748

Furu Olve A. Ullr 684 29

Furu Thormod (Tidl. Team Bjørnsen) 1900 27

Fürst Thomas Modum 747 27

Fystro Odd Ivar 1911 1285 637

Færevaag Evy Masfjorden 1381 292

Førland Tor Egil SOSS 1839 490

Førrisdahl Ole Kr. Sarpsborg 1735 692

G

Gaarder Hans K. Nordstrand 1353 285

Gabrielsen Stig Bergens 2271 732

Gabrielsen Trond Bergens 2240 668

Gabrielsen Øyvind Trondheim 1403 263

Galaasen Lars Hønefoss 1303 334

Gambäck Björn Trondheim 2184 41

Gandrud Vegar Koi Hønefoss 2186 568

Garberg Tore 1911 1735 305

Garmark Vegard Follo 1100 178

Garnås Eirik 1911 1419 171

Gatland Erling (Tidl. Bergens) 1542 965

Gaudernack Henrik 1911 1252 294

Gausdal Stein Tore Sandnes 1530 594

Gausel Einar J. OSS 2479 2315

Gaustad Erlend Trondheim 1638 112

Gaustad Oluf Bodø 1400 19

Gedde Oddgeir H. Aurskog-Høland 731 31

Getz Nicolai OSS 2307 881

Ghaderi Arman K. Trondheim 1127 136

Ghaderi Hedda K. (Tidl. Trondheim) 557 17

Gholami Anita OSS 1148 98

Gholami Armin OSS 1728 254

Gilberg Einar B. Trondheim 1407 142

Gisnås Hallvar Orkdal 1574 163

Gjerald Tone Stovner 706 11

Gjertsen Petter (Tidl. Arendal) 1189 64

Gjone Aage Larvik 1386 340

Gjære Vidar Direkte 1176 18

Gjøs Freddy Fredriksstad 926 55

Glenne Bjørn Erik Nordstrand 2106 1141

Godal Arne Indre Østfold 1639 159

Godoy Javier (Tidl. Halden) 922 10

Gonzales Rafael T. Aalesunds 1779 20

Gonzalez Francisco Asker 1738 16

Gorskiy Alexey Kristiansund 862 15

Govatsmark Konstantin (Tidl. Akad.) 1430 185

Gram Henrik Lørenskog 1551 28

Grammeltvedt Erik B. OSS 1179 38

Grande Jakob Olafsen 1911 962 169

Grande Johannes 1911 513 49

Grande Olav 1911 1156 111

Grande Roar Kongsberg 1591 253

Grandelius Nils Kristiansund 2421 37

Granum Roger Hønefoss 1418 916

Grebstad Kjell Børre Stjernen 1863 232

Grendahl Tron Helge Førde 1644 41

Grimm Jakob Drammens 895 11

Grimstad Jon Gunnar Sarpsborg 1508 125

Grodås Margrethe Steinkjer 600 43

Grodås Ole Jakob Steinkjer 996 39

Grong Kjell Lillestrøm 1166 321

Groot Peter Fredriksstad 1441 195

Grotle Ramona Bergens 603 11

Grotnes Nils Ragnar Stjernen 2146 1081

Groven Håkon 1911 1466 10

Gruben Tronn Kirkegata 1377 248

Grundekjøn Christian Tromsø 1701 193

Grømer Gunnar Morten 1911 1211 43

Grønbech Wojtek Stjørdal 984 44

Grønn Atle OSS 2384 1053

Grønn Eskil Ekeland OSS 1141 106

Grønnestad Anita Bergens 1870 763

Grønstad Jon Arne Elverum 1446 227

Gudbrandsen Gustav Akademisk 2179 868

Guddahl Viggo OSS 1960 880

Gulbrandsen Tor Nordstrand 1937 1115

Gullaksen Eirik Bergens 2315 1357

Gulliksen Leif Stjernen 1301 1337

Gulliksen Tomm (Tidl. Stjernen) 1516 27

Gundersen Arvid Hønefoss 1442 432

Gundersen Helge Randaberg 2198 672

Gundersen Vegard (Tidl. Akademisk) 1242 86

Gunnarshaug Mathias Stavanger 630 15

Gunnesdal Lars Asker 2020 470

Gunnufsen Morten SMPOAÅ 1364 228

Gupta Sudhir Stavanger 1434 309

Gusland Thorleif Larvik 1501 340

Guttulsrud Odd Martin 1911 2115 405

Gvein Kenneth 1911 2126 396

Gyland Magne (Tidl. Bergens) 1305 49

Gyldenås Ole Jørn Nordstrand 1922 1104

H

Haagaas Kristian Nordstrand 1022 105

Haakenstad Paal Tønsberg 1100 16

Haanshuus Aslak Stjernen 1768 303

Haarr Jon Kristian Stavanger 2211 437

Habberstad Odd OSS 1642 106

Hadland Kjell Sandnes 1211 75

Hafsfjord Frank Arild Kongsvinger 827 17

Haga Halvor Black Knights 1950 369

Hagberg Bjørn Komsa 642 22

Hagberg Øivind Stovner 1117 291

Hagen Anders G Moss 2063 628

Hagen Brede Trondheimstud 1858 614

Hagen Halvor Lørenskog 1049 178

Hagen Lars Erik 1911 1736 403

Hagen Oddbjørn Sotra 1465 287

Hagen Per Anders Verdal 1338 202

Hagen Thorolf Kristiansand 1265 113

Hagesæther Arne Bergens 2087 648

Hagesæther Ellen Akademisk 2276 1024

Hagesæther Halvard (Tidl. Bergens) 2217 698

Hajdu Josef Caissa 1425 45

Haldorsen Benjamin (Tidl. Bergens) 1267 65

Hall Torstein (Tidl. Asker) 1739 652

Hallsjø Arne Sevland 1085 268

Halse Iver Kristiansund 823 24

Halse Øystein Kristiansund 909 38

Hammari Jan Arnt Komsa 1529 550

Hammer Jon Ludvig OSS 2641 1096

Hammerstad Åsmund Asker 2178 594

Hammerø Per S. Aalesunds 1658 382

Hamra Morten Sandnes 1061 65

Hamre Einar Drammens 1687 822

Hamre Kenneth Sarpsborg 1877 333

Handberg Rune (Tidl. Direkte) 1710 37

Hansen Erle Andrea M. Kristiansand 1740 287

Hansen Fredrik Caissa 730 91

Hansen Harald (Tidl. 1911) 1032 207

Hansen Harald R. (Tidl. Kristiansand) 882 46

Hansen Herborg Masfjorden 1639 29

Hansen Johnny NSSF 1101 79

Hansen Karsten Hønefoss 1048 54

Hansen Kjetil Lund Moss 1758 473

Hansen Knut Are Kristiansand 1249 366

Hansen Linda Marie Trondheimstud 1446 373

Hansen Markus T. Moss 630 11

Hansen Ola Narvik 1461 603

Hansen Pål Andreas Verdal 1951 466

Hansen Roy Drange 1911 1491 44

Hansen Rune Caissa 1806 588

Hansen Stein Sjuls Kampen 763 33

Hansen Svein Larvik 1457 364

Hansen Tom Halden 1342 99

Hansen Tommy OSS 1374 228

Hansen Torbjørn R. 1911 2426 1231

Hansen Ulf R. Tromsø 1222 32

Hansen Victor Trondheim 2125 929

Hanssen Gunnar B. Tromsø 2191 1320

Hanssen John Christian Drammens 1344 264

Hanssen Johnny Trondheim 1557 73

Hardersen Steinar Komsa 1443 454

Harestad Hans K. SOSS 2253 1004

Harestad Ove H. Randaberg 1588 483

Harestad Thor Geir Randaberg 2154 961

Harstad Christian OSS 1911 674

Hartvig Kim Halvor Stjernen 1382 221

Hauan Tore Trondheim 1272 242

Haug Johannes Nordstrand 1532 248

Haug Kjell M. Stjernen 1850 946

Haug Marianne Wold 1911 2091 473

Haugan Kristoffer Tønsberg 1238 792

Hauge Daniel Steen Strømmen 1182 43

Hauge Eirik Fana 721 29

Hauge Erik Petter Nordnes 1746 435

Hauge Lars Oskar OSS 1971 270

Hauge Tor Arne 1911 1982 672

Haugjord Sverre Drammens 1269 1036

Haugland Rasmus L. Modum 1101 79

Haugli Petter Moss 2240 1412

Haugsdal Arn Tore Masfjorden 1883 667

Haugsdal Sigve Masfjorden 1439 132

Haugsdal Vebjørn Masfjorden 1013 70

Haugsrud Håkon Lillehammer 1865 616

Haugstad Espen Sandnes 2054 352

Haugsvær Håvard Masfjorden 758 26

Haugsvær Lisbeth Masfjorden 1467 140

Haugvik Børge Trondheim 1454 126

Haukenes Alise Hamar 1448 128

Haukenes Elias Hamar 644 37

Haukenes Jonas Hamar 687 51

Hauksson Helgi Stavanger 1718 13

Haus Knut Bjarte (Tidl. Sandnes) 972 12

Haveland Bjørn Bærum 1807 828

Havik Victor Stavanger 2047 368

Hegelund Bernhard Byneset 900 132

Hegelund Ole Byneset 910 185

Hegelund Ole Jakob Byneset 1558 414

Heggelund Fredrik Mo 1170 169

Heggum Tore J. Ullr 1395 152

Hegna Karl Håkon Harstad 949 51

Hegvik Leif Trygve Stavanger 1605 151

Heien Arne Tønsberg 1736 121

Heienberg Helge (Tidl. Bergens) 1238 15

Heimreid Ken-Ivar Porsgrunn 1801 29

Helgesen Jack Sarpsborg 1049 441

Hellem Gunnar OSS 1413 11

Helmersen Geir Larvik 1809 755

Hemmingby Jan Nordstrand 1026 79

Henningsen Bjørn Longyearbyen 1199 18

Henrichsen Erland Porsgrunn 1653 33

Henriksen Geir I Drammens 2142 1130

Henriksen Morgan Hamar 1334 163

Henriksen Tor Stjernen 1805 346

Henriksen Torbjørn (Tidl. Moss) 1427 175

Henøen Mats Peter Kristiansund 1251 23

Heramb Aksel Rohde (Tidl. 1911) 1358 35

Hercigonja Vladimir Lørenskog 1429 46

Hermansen Henning W. Stjernen 1919 702

Hermansen Olav Brønnøysund 1578 292

Hermansson Emil Harstad 2403 23

Hernæs Andreas 1911 1147 65

Herregården Bjørn Erik Drammens 1472 219

Herskedal Svenn Trondheim 1543 680

Hersvik Daniel SK 96 2096 957

Hestad Bent Trondheim 1364 193

Hestvik Johan Alta 847 63

Hestvik Petter Martin Nordstrand 1290 160

Hetland Kurt Ullr 1766 32

Hillestad Øystein Ullr 785 72

Hindseth Torbjørn (Tidl. Horg) 1383 25

Hinman Chris Stavanger 1446 432

Hitland Adrian Bergens 1056 66


Hjelle Øyvind Bodø 1395 148

Hjelmås Lars Drammens 2245 1036

Hjertenes Øystein Førde 2002 578

Hjortland Simen A Kragerø 859 20

Hjortås Olav Nord-Odal 1395 200

Hjulstad Roger Lørenskog 1288 122

Hjørnevik Knut J Sandnes 1702 538

Hobber Anders Porsgrunn 2093 733

Hoel Håkon (Tidl. Molde) 1582 357

Hoel Jørgen Bergens 1686 332

Hoel Ole Ottestad 1662 212

Hoel Sondre-Andreas B. Lørenskog 1376 51

Hoem Audun Kristiansund 1245 126

Hoem Iver Kristiansund 935 10

Hoem Per Erik Kristiansund 1403 82

Hoem Robin Kristiansund 1469 77

Hoem Tor Wetle Kristiansund 1844 621

Hoen Ragnar Harald OSS 2170 834

Hoff Kjell Fredriksstad 1209 306

Hoftaniska Tor E. (Tidl. Vadsø) 1711 54

Hojem Roger Kristiansund 1476 396

Holder Håvard Sotra 1989 478

Hole Øystein Akademisk 2350 1258

Holen Line (Tidl. Sørum) 1514 225

Holen Torgeir Oslo Vest 1912 31

Holler Ole-Jakob Asker 1237 383

Holm Jan Stovner 1029 20

Holm Karl Oskar M. Drammens 1001 15

Holm Kristian Stuvik Hamar 2264 189

Holm Ragnar Hamar 2035 738

Holmaas Kjersti S. (Tidl. Masfjorden) 860 114

Holmboe Morten Ullr 1570 13

Holmen Halfdan Mo 963 185

Holmen Per Inge Mo 1630 836

Holmgren Trond A. Bergens 1461 52

Holst Harald (Tidl. OSS) 799 39

Holst Tor Egil Sarpsborg 1386 147

Holt Olav Larvik 1283 73

Holtermann Eiler Asker 1367 870

Hope Lars Brønnøysund 1098 196

Hopland Per M. Verdal 1483 102

Horda Carl Erik Caissa 1961 620

Hoti Nimon Førde 1740 27

Houska Jovanka Bergens 2426 50

Hovden Hans Kirkegata 1571 695

Hovland Arne Follo 1578 410

Hulsmans Charles (Tidl. Drammens) 1153 238

Hus Svein Atle Bergens 1222 65

Husdal Anders (Tidl. Orkdal) 1714 243

Husstad-Nedberg Benj. (Tidl. Akad.) 1970 497

Hvamb Fredrik Kongsberg 963 19

Hvamb Frode (Tidl. Kongsberg) 1476 170

Hvesser Roar Indre Østfold 1428 459

Høe Oddvar Steinkjer 1485 700

Høglund Claes Svartlamon 1102 41

Høie Johannes Moss 2070 736

Høisveen Tore Konnerud 1062 12

Hølleland Sigve Masfjorden 1343 143

Hörr Mattias (Tidl. Trondheimstud) 1605 14

Høva Frode Follo 1562 705

Høvring Per Ivar Indre Østfold 1438 183

Høydal Arild Trondheimstud 1350 26

Høydal Karl Andreas OSS 921 36

Håheim Øyvind Holm Trondheim 843 41

I

Imhof David (Tidl. OSS) 1347 270

Imhof Rudi Egersund 1021 174

Imsrud Benjamin Caissa 1294 188

Imsrud Daniel Caissa 699 99

Imsrud Malin Caissa 534 89

Indbryn Tommy Kirkenes 2170 482

Indrebø Kyrre Randaberg 1900 249

Ingebretsen Vidar Moss 1765 17

Ingjær Asmund Nordstrand 1354 405

Ingul Tormod SMPOAÅ 1775 637

Ingvaldsen Jonas A. Trondheimstud 1885 397

Instefjord Stian (Tidl. Bergens) 1529 273

Irandoust Babak Sarpsborg 1550 31

Isachsen Harald Molde 1477 743

Iversen Anders B. 1911 1523 11

Iversen Kjell Stjernen 1295 341

Iversen Pål Mo 1911 964 33

Iversen Øystein Trondheim 1307 43

J

Jablonski Balder 1911 1096 15

Jacobsen Caroline Beer Stavanger 1189 189

Jacobsen Carsten B. (Tidl. Stavanger) 648 24

Jacobsen Elise Sjøttem Tromsø 765 62

Jacobsen Fredrik Beer Stavanger 1844 264

Jacobsen Hans-Henry Tromsø 1243 79

Jacobsen Leif Strømmen 1472 736

Jacobsen Maria Pitz Vålerenga 1737 349

Jacobsen Trond Bodø 1419 279

Jacobsen Willy H. Tønsberg 1051 37

Jafarli Ali Yasin oglu OSS 2121 16

Jakobsen Alf Gjøran Alta 1624 139

Jakobsen Gjøran Lillehammer 1165 95

Jakobsen Jarle Tromsø 1341 161

Jakobsen Johan M Porsgrunn 974 264

Jakobsen Øivind Skjervøy 1330 183

Jakubec Pavol (Tidl. Akademisk) 993 15

Jansen Andreas Bergens 1291 206

Jansson Helge Fredriksstad 1303 521

Jarnskjold Patrick (Tidl. Kviteseid) 932 14

Jenkins Tom Ivar OSS 1860 60

Jensen Anders R. Harstad 885 66

Jensen Anders S. Lillestrøm 1467 294

Jensen Arne-Roger Sarpsborg 1912 1534

Jensen Arvid Konnerud 1178 180

Jensen Michael E. Nordstrand 1013 64

Jensen Paul Johan Narvik 1670 294

Jensen Stein Harstad 1978 929

Jensen Torben Winther OSS 1429 111

Jenssen Espen Arild Trondheim 1144 53

Jenssen Magnus Dahl Kristiansund 865 18

Jenssen Ove S. Moss 1720 357

Jenssveen Trym Stjernen 1692 239

Jernberg Karl P. Tromsø 836 714

Jervan Morten Fredriksstad 1187 463

Jessen Simon Pind Tromsø 1901 84

Joensen John Tromsø 1789 89

Johanesen Kjell Martin Larvik 1265 133

Johannesen Kai Otto Sarpsborg 1144 35

Johannessen Leif E. OSS 2497 1452

Johannessen Martin T. Kragerø 1487 155

Johansen Arild Horten 2038 12

Johansen Arnstein Moss 1380 147

Johansen Arnt-Ole Kongsberg 1908 301

Johansen Bjørn Fredriksstad 1322 643

Johansen Eirik Ottestad 1145 30

Johansen Erik Kongsvinger 946 17

Johansen Fredrik Alta 788 27

Johansen Geir J. Egersund 862 143

Johansen Hans J. Kragerø 1309 15

Johansen Håkon Sander Kragerø 914 17

Johansen Kai-Roger NSSF 2025 756

Johansen Kjell H. Tønsberg 1517 889

Johansen Kristian R. (Tidl. Nordnes) 1703 100

Johansen Lars Nordstrand 1769 598

Johansen Odd B. Fredriksstad 1376 773

Johansen Odd Kristian Nordstrand 1221 29

Johansen Ottar (Tidl. Brønnøysund) 1104 36

Johansen Ove Stovner 1117 75

Johansen Paul Moss 1992 956

Johansen Paul Ivar Trondheim 744 259

Johansen Pål H. Akademisk 1610 102

Johansen Reidar (Tidl. Stjernen) 1502 91

Johansen Stian Moss 1929 481

Johansen Svein Alta 1180 20

Johansen Svein Stjørdal 1642 309

Johansen Terje SOSS 2193 841

Johansen Thor Asker 1795 1045

Johansen Tom Rune Sarpsborg 1060 185

Johansen Torbjørn Reidar 1911 1531 321

Johansen Torstein M. Kristiansand 1040 106

Johansen Vidar Caissa 1801 697

Johansen Øivind Sarpsborg 2114 1170

Johansson Søren Tønsberg 1059 29

Johnsen Gunnar Tromsø 2222 80

Johnsen Hugo Moss 952 58

Johnsen John Kr. OSS 1613 422

Johnsen Kjell Magne Vadsø 1926 471

Johnsen Kjell R. NSSF 1092 38

Johnsen Knut Lillehammer 1258 297

Johnsen Knut Atle Kongsberg 1478 334

Johnsen Martin G. Tromsø 860 38

Johnsen Rune Bodø 1538 218

Johnsen Svein Harald Vadsø 1800 1225

Johnsen Sverre OSS 2110 960

Johnsen Sylvia OSS 1954 990

Johnson Elin Bergens 846 42

Jordan Eddy Asker 1595 683

Jotun Jan Ottestad 1612 535

Judin-Francis Nilaksan Lørenskog 791 42

Judin-Francis Nirushant (Tidl. Lør.sk) 922 24

Juliebø Jonas Hasle Aalesunds 766 17

Juliussen Rolv Halden 1195 114

Juul Sigurd (Tidl. Aalesund) 1454 398

Jæger Frode Bull Tromsø 2061 809

Jønnum Truls Steinkjer 805 25

Jørgensen Bengt Arne Narvik 1351 69

Jørgensen Line Jin Sevland 1795 418

Jørgensen Rune A. Asker 1333 306

Jørgensen Terje Drammens 678 93

Jørgensen Ørjan Kongsvinger 1250 338

Jøssang Erling Stjørdal 1677 56

K

Kallesøe Torben Sotra 1374 154

Kallset Eirik V. (Tidl. Trondheimstud) 1430 222

Kallset Vegard Kristiansund 1065 35

Karlsen Andreas Egersund 868 11

Karlsen Kai-Tore Porsgrunn 1105 203

Karlsen Sverre Tromsø 2004 51

Karlsen Terje Nordnes 2005 566

Karlstrøm Henrik Svartlamon 1387 124

Kaveldiget Frode Elverum 1507 137

Keadana Amir Stavanger 798 12

Khachatourian Yerazik OSS 1889 95

Kilen Rudi Orkdal 994 66

Kirkebø Bernt Strømmen 1443 970

Kirkebø Carl Peter Vålerenga 2128 545

Kirkesola Gitle OSS 1275 389

Kittilsen Sigurd Elverum 1383 115

Kjeken Johs R. 1911 1808 153

Kjellstrøm Roar Black Knights 1444 324

Kjelsaas Lars Furu 1911 1278 178

Kjernlie Ole Ivar Fredriksstad 1227 77

Kjæmperud Einar Caissa 1632 682

Kjærnsmo Christian Nordstrand 518 36

Kjøita Henning 1911 1858 325

Kjøita Leif 1911 1170 94

Kjøita Torgeir 1911 1676 321

Kjølberg Jens Hjorth 1911 1845 337

Kjølberg Lars 1911 2074 166

Klausen Svein Bærum 1366 12

Klausen Torbjørn Bergens 1601 80

Klausen Truls Skauge Drammens 1570 91

Kleiven Stig Rune Lillehammer 1472 36

Kleven Svein Konnerud 1003 153

Kloster Ole Jonny Sevland 1587 264

Knudsen Arne Halden 753 160

Knudsen Bjørnar Halden 1208 80

Knudsen Kjell R. Nordstrand 952 363

Knudsen Ragnar Halden 1812 580

Knudsen Richard Halden 992 38

Knudsen Robert Halden 993 62

Knutsen Henning A. Akademisk 1276 77

Knutsen Pål Egil Samisk 1167 251

Knutsen Sivert Lørenskog 1121 37

Knutsen Tom-Greger Samisk 1237 97

Kokkvoll Tommy Trondheim 1388 282

Kolflaath Jan Fredriksstad 1238 31

Kollerud Olav Konnerud 1391 151

Kolloen Martin Hamar 937 13

Kolstad Arvid Indre Østfold 1332 586

Kolås Tore Trondheim 2130 745

Komel Josip (Tidl. Elverum) 1398 187

Kongevold Hans Inge Moss 1944 798

Kopland Even Koi Modum 661 25

Korneliussen Erik NSSF 1025 13

Kosberg Ivar Molde 1574 135

Kosberg Stian Molde 717 129

Kostadinov Kaloyan Stjernen 2011 54

Koushan Shervin Trondheim 975 24

Kovachev Daniel Jakobsen OSS 2319 725

Kringstad Svein Erik Sotra 1044 37

Kristensen Bjarne Narvik 1329 500

Kristensen Kjell Ole Narvik 2023 991

Kristensen Trond Mosjøen 1342 99

Kristiansen Erling OSS 2192 804

Kristiansen Espen Sarpsborg 1191 325

Kristiansen Jon Tønsberg 1606 413

Kristiansen Kristian Stovner 933 87

Kristiansen Oddvar Stjernen 1290 169

Kristiansen Ole J. Hamar 1745 856

Kristiansen Reidar Hamar 1094 1379

Kristiansen Tor Drammens 1996 755

Kristiansen Tore Kristiansund 1631 127

Kristoffersen Kjell Sandnes 841 130

Kristoffersen Trond Stovner 1152 13

Krokan Kåre Kongsberg 1078 402

Kroklikowski Alexander (Tidl. Stav.) 653 11

Kulikov Evgeny Stavanger 2092 20

Kumle Svein Erik Nordstrand 1380 185

Kunic Mehmedalija Kongsberg 1711 372

Kutrovac Milan Stjernen 1646 377

Kvalheim Simon Ulrik Tiger 576 10

Kvalsund Jon Emil Tønsberg 1334 57

Kvalsund Oddvar Drammens 1140 36

Kvam Audun (Tidl. Lørenskog) 1933 185

Kvam Birger Svartlamon 1370 69

Kvamme John A. SK 96 2034 753

Kvamme Ole F. SK 96 1857 59

Kvamme Roy Hønefoss 2045 567

Kvarven Simon Nordstrand 1145 10

Kveinys Aloyzas Moss 2577 83

Kveli Lars Nordstrand 1293 100

Kvendseth Cornelius Nordstrand 1094 64

Kverndal Leif Stjernen 1817 1697

Kvinge Per M. B. (Tidl. Masfjorden) 828 18

Kvisla Johannes Stavanger 2083 968

Kvisvik Brede Alex. Kristiansund 2134 578

Kvåle Jarle Trondheimstud 1408 59

Kyrkjebø Eirik Stavanger 1414 135

Kyrkjebø Erlend Stavanger 1957 250

Kyrkjebø Hanna B. Stavanger 1158 147

Kyrkjebø Marte B. Stavanger 1264 159

Kästel Arne Morten Molde 1596 127

Köwerich Stefan Kongsberg 1413 149

Kårdal Alexander Masfjorden 1527 137

L

Lade Arnstein (Tidl. Akademisk) 1565 85

Lahlum Hans O. Porsgrunn 2211 1111

Lahlum Ida 1911 1497 566

Lahtela Tommi Moss 1024 15

Lambrechts Tore Sandnes 1550 263

Lande Steinar Brønnøysund 1300 665

Lange David Follo 1806 384

Lange Gunnar Follo 522 91

Lange Holger Follo 1652 230

Langeland Gunnleik Bergens 1240 50

Langeland Kåre Voss 1129 113

Langerød Kristian Konnerud 1273 158

Langmyhr Tore Trondheim 1836 314

Langmyr Asbjørn Elverum 1405 367

Langseth Vestein L. Kristiansand 1010 15

Larsen Andreas Narvik 1826 475

Larsen Arild Lillehammer 1735 671

Larsen Bjørn Fredriksstad 1549 78

Larsen Bror Johannes Stavanger 1428 242

Larsen Erik Magnus Svartlamon 1434 10

Larsen Gerry Fredriksstad 994 360

Larsen Helge Komsa 958 214

Larsen Leif Sigurd Asker 1217 82

Larsen Martin Halsvik Trondheim 1815 234

Larsen Per Magnus Porsgrunn 918 200

Larsen Stig Børje Bergens 1771 991

Larsen Thomas G. Larvik 1500 592

Larsen Tor Ketil Stavanger 1812 262

Larsen Tor Kristian Nordnes 1961 549

Larssen Roald Harstad 1135 87

Lauritsen Tor Halden 1258 367

Lauritzen Einar Kristiansand 1893 823

Laverton Christian Trondheim 1904 405

Lea Per Follo 1566 923

Leer-Salvesen Bjarte SOSS 2330 1183

Leidland Jan P. Egersund 1445 809

Leira Egil Drammens 1161 22

Leiros Terje Brønnøysund 1113 161

Leite Steinar Tromsø 1426 324

Leknes Lars Seval Akademisk 1102 178

Lensebakken Jonar Nord-Odal 1170 369

Lensebakken Stian Nord-Odal 1532 226

Lensebakken Øyvind Nord-Odal 1523 117

Lerstad Bjørn Drammens 1821 833

Levang Pål K. Black Knights 1838 512

Liabøtrø Ola Akademisk 1526 62

Liabøtrø Pål-Ole Stjernen 1898 62

Lian Svein Harald Hønefoss 1922 11

Lie Espen Porsgrunn 2441 875

Lie Jostein Hestvik (Tidl. Molde) 1586 87

Lie Kjetil A. Porsgrunn 2515 1239

Lie Ole A. Porsgrunn 1721 369

Lie Terje Bergens 1334 692

Lien Harald Bodø 1245 30

Lien Henriette Fredriksstad 599 55

Lien Johan Hønefoss 802 124

Lien Kjell Håkon Hønefoss 1525 163

Lien Ole B. Ottestad 1044 161

Lien Tobias Fredriksstad 740 133

Lien Willy Fredriksstad 897 21

Lier Reidar Porsgrunn 780 32

Lilland Tom Stjernen 1464 289

Lilleløkken Kjell A. Verdal 2031 421

Lilleng Gunnar Strømmen 1305 810

Lilleseth Eivind Asker 1626 477

Lillevold Frode Strømmen 2075 1045

Lilleøren Allan Lørenskog 1135 145

Lilleøren David Lørenskog 1845 713

Lilleøren Mikhail R. Lørenskog 1569 433

Lilleøren Morten Lørenskog 1927 741

Lindfors Bjørn Asker 1225 59

Lindland Asbjørn Voss 1539 378

Lindmo Arne K Akademisk 1350 82

29


30

Lindsjørn Trygve Stjernen 1578 830

Lindsjørn Yngve Stjernen 1345 213

Lindstrøm Ulf Georg Halden 808 28

Lindsøe Fredrik Aunan Verdal 1962 366

Lislegaard Bjørn Hønefoss 1163 38

Liu Bibek Lørenskog 1524 217

Liu Jing Shan Lørenskog 972 62

Lium Lars Orkdal 1268 281

Livendahl Camilla Fredriksstad 1001 18

Livendahl Kristian Sarpsborg 1871 111

Livendahl Rolf Fredriksstad 1367 77

Ljones Gaute Stavanger 1281 177

Lode Steinar Våler 1365 116

Lohne Henning (Tidl. Bergens) 1308 15

Longva Gunnar Modum 720 17

Lorem Geir F Tromsø 1274 35

Lorem Helene Tromsø 587 35

Lorentsen Geir-Magne Tromsø 1611 20

Lorentzen Jan Ove Porsgrunn 1258 180

Losnedal Halvor (Tidl. Nordnes) 1395 118

Ludvigsen Frode Drammens 1992 901

Ludvigsen Jan Fredriksstad 1624 1326

Ludvigsen Jan Porsgrunn 1100 592

Lund Arne-Birger Nordstrand 1935 519

Lund Frode Ryan Halden 1848 509

Lund Joakim Lørenskog 1163 49

Lund Johnny Lørenskog 1389 434

Lund Karl Henrik Kongsberg 1717 462

Lund Kristian Trondheimstud 1483 45

Lund Nikolai N Alta 731 35

Lund Petter Asker 1574 484

Lund Ståle Røros 1600 426

Lund Terje Verdal 1962 587

Lund Theodor J. (Tidl. Lillehammer) 775 20

Lundberg Alf W. Trondheim 1461 12

Lunde Sigmund Sarpsborg 1713 1311

Lundeby Øyvind A. Kristiansund 2078 763

Lundeng Arne Bodø 1040 16

Luostarinen Asmo Alta 1148 244

Lurdalen Svein Erik Kongsberg 1634 581

Lyche Even 1911 622 11

Lyngstad Knut (Tidl. Verdal) 1621 42

Lähde Eino Bodø 1644 52

Løberg Jo Kristian OSS 1929 375

Løberg Trond Nordstrand 1388 119

Løbersli Henrik Øie Kristiansund 1097 35

Løken Espen Nordstrand 1659 127

Løken Olav Indre Østfold 1027 444

Løken Per Fredriksstad 868 354

Løken Øyvind Nordstrand 1410 462

Lømo Markus (Tidl. Fredriksstad) 1826 808

Løndal Sindre Sevland 614 33

Løvaas Roger Konnerud 1195 217

Løvaas Tore Høe Trondheim 1385 589

Løvberget Erik Asker 1252 326

Løvik Håvard Stavanger 1179 156

Løvik Lasse Østebø Stavanger 2328 688

Løvåsdal Sigmund Drammens 1751 625

M

Machlik Edit Tromsø 1477 138

Machlik Endre Tromsø 1215 114

Machlik Jon Tromsø 1425 153

Machlik Monika Tromsø 1475 145

Madland Kristoffer Sandnes 2060 352

Madsen Morten L. Sotra 1691 177

Madsen Richard Holmestrand 1023 34

Madsen Rune Harstad 1200 62

Madsen Øystein 1911 940 12

Madsen Ådne T. (Tidl. 1911) 1000 48

Magnor William 1911 1090 243

Magnussen Nikolai Å. (Tidl. Hønefoss) 832 22

Magnusson Bengt Drammens 1683 23

Malin Odd Gunnar Vadsø 1591 449

Malou Shervin Stavanger 1508 158

Malyszko Michaels Sarpsborg 1578 11

Manne Per Erik SK 96 2077 291

Mannerud Arne Direkte 1588 713

Marcussen Inge N. (Tidl. Kristiansand) 772 62

Markotic Zeljko Voss 1124 75

Marti Ulrich Larvik 1112 55

Martinez Ricardo Stavanger 1620 112

Martinsen Arnstein Brønnøysund 869 264

Martinsen Harald Alta 1196 136

Martinsen Ivar NSSF 1182 48

Martinsen Stig K. Bergens 2114 870

Marvin Asle Hønefoss 1462 290

Mather Robert Drammens 1303 102

Mathisen Gøran (Tidl. Alta) 1016 18

Mathisen Runar Nordstrand 1748 82

Mathisen Thomas Lund 1911 849 15

Mathisen Viktor W. Nittedal 1463 55

Matthews Ben Lillestrøm 1705 62

Mattsson Håkan OSS 1827 19

Melby Jarle Drammens 932 31

Melbye Thor Vegard Ullr 1445 46

Melhus Henning (Tidl. Stavanger) 1238 50

Mella Aage Strømmen 1680 1341

Mellem Nikolas Axel Våler 2118 691

Merkesvik Frode Bergens 1110 10

Merkesvik Sondre Bergens 1391 84

Merzliakov Boris (Tidl. Komsa) 1053 52

Meyer Håkon Caissa 1499 15

Meyer Michael A Fredriksstad 1296 62

Meyer Ole (Tidl. Tromsø) 1970 17

Michelsen Svein Randaberg 2132 296

Midtbø Viggo (Tidl. Lillehammer) 976 15

Midtgård Andre Sarpsborg 999 210

Miezis Normunds Moss 2498 152

Mihajlov Sebastian OSS 1783 238

Mihajlov Svetoslav OSS 2019 191

Mikalsen Erlend Alta 1863 290

Mikalsen Harald Alta 1711 177

Mikalsen Ken Ole Caissa 1688 29

Mikalsen Lars Marius Alta 533 48

Mikalsen Odd Erling Alta 1779 544

Mikalsen Øyvind G. Kristiansund 1153 49

Miland Robert Nordstrand 1009 491

Milvang Otto Nordstrand 1505 269

Mindresunde David S. Molde 1351 16

Misund Joakim S. (Tidl. 1911) 1477 160

Mjanger Emil (Tidl. Masfjorden) 810 58

Mjanger Sigrid T. Masfjorden 1070 13

Mjølnerød Jon Steinar Halden 1470 58

Mjøs Knut Sotra 1123 274

Moberg Jan Rune Follo 1574 1051

Moe Gunnar A. Brønnøysund 1346 29

Moe Jonas Trondheim 1019 16

Moe Morten Trondheim 1025 25

Moe Pål OSS 1647 255

Moen Andreas G. R. OSS 2327 1278

Moen Christiane OSS 748 101

Moen Jan Fredrik (Tidl. Kongsberg) 1731 300

Moen Ketil Steinkjer 1514 718

Moen Leif Magne Ottestad 1329 141

Moen Olav Andreas Steinkjer 1453 588

Moen Ole Christian OSS 2209 1184

Moen Ole Martin (Tidl. OSS) 798 74

Moen Roger (Tidl. Stjernen) 1607 573

Moen Steinar Narvik 2157 693

Moe-Nilssen Nils Erik SK 96 2035 488

Mogstad Ola P. Molde 1917 583

Moholt Jan T. Larvik 1789 411

Moltu Eirik Sarpsborg 1024 346

Moltu Lars Sarpsborg 556 195

Moltubakk Leopold 1911 550 30

Monge Ragnvald Sandnes 1303 995

Mongstad Atle Bergens 1235 178

Monsen Lars Th. Nordstrand 1815 36

Monsen Magnus Sandnes 1735 309

Monsøy Arild Trondheim 1816 1140

Mordt Camillo Fredriksstad 1447 378

Moripen Markus Nordstrand 1813 273

Mork Kjell Arne SK 96 2160 855

Moseid Tor Inge Tønsberg 1384 473

Moseng Geir Nordstrand 1894 448

Mossestad Frode Førde 1748 310

Mossin Ivar Alexander 1911 1175 100

Mottang Harald Stjernen 1338 793

Muhsen Abdulla M Bergens 2055 44

Mundal Arnold Vålerenga 1784 23

Munkejord Jostein OSS 1127 43

Munkejord Håkon OSS 1317 50

Music Serif Stjernen 1463 74

Myhren Magne A. Akademisk 1248 18

Myhrvold Jo Hønefoss 1714 26

Myhrvold Rune Hønefoss 2118 819

Müller Kai (Tidl. Tromsø) 1231 48

Myraunet Anne Margrethe Frosta 601 16

Myraunet Edel J. Frosta 927 43

Myraunet Per Arne Frosta 1213 121

Myraunet Per Aslak Frosta 1093 61

Myrene Jon Kåre Elverum 1761 716

Myrland Rune OSS 1316 27

Myrstad Odd M. T. Black Knights 2018 491

Myrvold Torben S. Svartlamon 2091 505

N

Naalsund Roar Aalesunds 1879 754

Nakken Roar E. Aalesunds 1879 756

Natskår Arne (Tidl. Stjørdal) 527 54

Natvig Håkon Tonulltre Sortland 1335 169

Natvik Frederik Tønsberg 1734 269

Naustdalslid Magnar Fribonden 1780 150

Nedreaas Iacob Tiger 808 14

Nergård Amund Samisk 1139 69

Nesheim Geir 1911 1636 61

Ness Jarle Nordstrand 1550 104

Nestande Per Førde 1902 224

Neubauer Åsmund Lillehammer 1381 69

Neumann Bernd Trondheim 1249 20

Nicholls Andrew Tønsberg 935 18

Nicolaisen Odd Brønnøysund 1320 235

Nielsen Allan Moss 590 38

Nielsen Lars Erik (Tidl. Caissa) 1235 157

Nikolaisen Åge Hønefoss 1371 353

Nilsen Helmer Konnerud 1188 462

Nilsen Henrik E. Steinkjer 611 10

Nilsen Joachim B. Bergens 2194 590

Nilsen Kai Fredriksstad 1628 531

Nilsen Leif Erik Bergens 1367 39

Nilsen Leif Inge Bodø 1298 26

Nilsen Martin Stavanger 1316 102

Nilsen Nils Henrik Alta 1365 363

Nilsen Ole Tommy (Tidl. Stavanger) 1462 194

Nilsen Per Hartvig Fredriksstad 1563 604

Nilsen Roy Andre (Tidl. Kristiansund) 712 35

Nilsen Roy Tore Fredriksstad 1597 547

Nilsen Terje Strømmen 1853 417

Nilsen Thomas Hamar 1590 272

Nilsen Tommy (Tidl. Sarpsborg) 1226 24

Nilsen Trond A. Ottestad 1930 771

Nilsen Trond E. Nordstrand 1771 919

Nilson Bjørn Lund Caissa 1492 845

Nilssen Ståle Lillestrøm 1438 302

Nomat Emil-Lion Aalesunds 1605 165

Noor Arman Sandnes 987 46

Noos Ramen Moss 1376 64

Norberg Espen Fribonden 1950 74

Nord Dag E. B. Nittedal 701 33

Nord Knut Follo 1249 238

Nordahl Helge Black Knights 2328 1093

Nordby Bernt Sarpsborg 2063 155

Nordbye Per H. 1911 1005 47

Nordbø Joachim (Tidl. Bergens) 1246 58

Nordheim Odd Moss 1529 913

Nordli Anders S. Trondheimstud 1548 199

Nordling Karl-Egil Moss 1210 87

Nordmark Oddvar Sandnes 1184 186

Nordnes Tor Gunnar Sotra 1628 97

Nordstrøm Håkon N. Fana 1330 129

Nordtvedt Ken T. Namsos 1576 245

Normann Rune Trondheim 1606 82

Norum Ole Christian Trondheim 1348 141

Norum Per Ivar NSSF 1525 186

Nurmi Timo Akademisk 1865 67

Nyberg Daniel N. Kongsvinger 1686 250

Nyborg Silje Aurskog-Høland 527 50

Nyborg Simen Aurskog-Høland 864 59

Nybø Erling Aalesunds 892 27

Nygaard Eddy Strømmen 1741 826

Nygaard Kjell Direkte 509 77

Nygaard Timmie Caissa 1868 711

Nygård Per Stjernen 1769 254

Nyhamar Kristen Nordstrand 956 47

Nyland Ingeborg Marie (Tidl. Molde) 1012 99

Nyland Thomas (Tidl. Kristiansund) 2049 624

Nylund Kjetil Stavanger 1307 256

Nærland Tallak U. Sandnes 2043 455

Næss Jan Olav Svartlamon 1114 128

Næss Maria 1911 787 22

Næss Mikael 1911 1240 54

Næss Sara 1911 967 26

Næss Terje Konnerud 1297 181

Næssvold Kjell Orkdal 1859 365

Nørve Sjur Stjernen 1929 648

Nøsteby Bjørn T. Lillehammer 862 37

O

Odde Eilif Kristiansund 1962 885

Odden Jan Ove Vadsø 1551 68

Ofstad Per Fredriksstad 2157 909

Ofstad Sigurd Stjernen 1619 159

Olafsen Sigmund Nordstrand 1789 87

Olaussen Atle Gj Akademisk 1328 366

Oldernes Harald Vadsø 1137 853

Olsen Alf Marius F. (Tidl. Akademisk) 1441 155

Olsen Anders Kristiansund 2009 725

Olsen Andrei Akademisk 1622 295

Olsen Arvid Fredriksstad 1285 294

Olsen Birger Kirkenes 1279 478

Olsen Chris Even Follo 744 13

Olsen Emil Andre Kristiansund 926 17

Olsen Geir Meum Moss 1690 71

Olsen Geir-Ove Brønnøysund 1534 591

Olsen Jens Petter OSS 959 111

Olsen Jon Håkon Aa. Kragerø 625 11

Olsen Karsten Bodø 1241 345

Olsen Knut Lillestrøm 1300 637

Olsen Knut Trondheim 1012 158

Olsen Robin Moss 1842 63

Olsen Rolf A. Samisk 1314 53

Olsen Svein Fredriksstad 1425 229

Olsen Tom Bredo Kirkegata 1054 386

Olsen Tor Harald Aa. Kragerø 587 16

Olsen Trygve Follo 1250 834

Olsen Ulrik OSS 1410 172

Olsen Widar Harstad 918 49

Olsen Willy L. OSS 1652 460

Olsen Åge Kristiansund 1757 831

Olsson Bjørn H. Molde 1654 69

Olstad Vebjørn Hamar 869 28

Omland Harald Asker 1322 819

Omtvedt Aleksander 1911 1668 323

Omtvedt Per Stjernen 1894 1376

Ondo Shaun OSS 1070 34

Onstad Lars Moss 1808 758

Opedal Jan Petter Trondheim 1387 109

Opland Harald Steinkjer 1425 446

Opland Torgeir Steinkjer 1282 13

Opsahl Tobias Aa. OSS 921 31

Ormåsen Odd Steinar Hamar 1625 256

Orseth Dag (Tidl. Masfjorden) 2266 505

Os Erlend (Tidl. Bergens) 1249 37

Ovesen Karsten Sevland 1671 921

P

Parr Erik Nittedal 2060 462

Parr Hugo Nittedal 1558 176

Paulen Stian Volda Ørsta 974 20

Paulsen Stig-Atle Modum 1501 346

Paulsen Viktor Alta 1773 709

Paulshus Anders Akademisk 1328 158

Pedersen Audun Tromsø 1754 349

Pedersen Birger Alta 1152 498

Pedersen Erik Lind Moss 1245 744

Pedersen Johnny Karl Tromsø 1251 451

Pedersen Jone R. (Tidl. Oslo Vest) 2083 558

Pedersen Lars Erik Strømmen 2001 542

Pedersen Odd Ullr 1625 516

Pedersen Reidulf (Tidl. Sarpsborg) 1166 22

Pedersen Øyvind Tromsø 1933 1345

Persen Ole Morten Modum 1602 338

Persson Mats OSS 2185 70

Persson Tiger Hillarp Kristiansund 2512 14

Pettersen Arne J. Mo 1500 294

Pettersen Bjørnar (Tidl. Br.sund) 1350 136

Pettersen Erik Kr. Zahl Fredriksstad 1369 162

Pettersen Erling (Tidl. Follo) 1339 259

Pettersen Fredrik Ø. Fredriksstad 640 17

Pettersen Henning (Tidl. L.hammer) 1704 173

Pettersen Joar Gullestad Stavanger 2015 499

Pettersen Kjell F. Asker 1509 62

Pettersen Magnor Narvik 1319 168

Petterson Gustav-Erik Tønsberg 914 93

Petterson Tor Porsgrunn 1159 555

Pham Toan Thanh Akademisk 2062 345

Pilø Erlend Hamar 1134 63

Plischewski Henning Porsgrunn 918 79

Ponce Trond Magne Sandnes 920 49

Poppe Christian Koyoma 1911 1249 204

Posaasen Steinar Kongsvinger 1521 17

Pourali Ahmad Asker 1343 83

Prasolov Anton Trondheim 1413 29

Prestby Willy Lillestrøm 1171 248

Prohl Frank Tromsø 1239 73

Pronstad Thomas Lørenskog 1876 545

Prytz Knut NSSF 1088 240

Prytz Tormod NSSF 1361 246

Pylvinen Aki Alta 859 161

Q

Quist Susanne Bergens 1047 31

Qvortrup Jon (Tidl. Halden) 2162 478

R

Rafnung Skjalg Narvik 1635 657

Rafoss Tore Bergens 1070 10

Rambjør Jon Oddvar Kristiansund 1000 12

Rambø Jan-Bjarne Bærum 1592 43

Ramstad Håvard Aalesunds 1793 39

Ramstad Vegard Brønnøysund 1334 65

Ramsøy Sveinung Lillestrøm 1499 409

Rangøy Helge A. Halden 1667 1330

Rangøy Tormod Sarpsborg 1662 1034

Rasdal Yngve Masfjorden 1458 75

Rasmussen Jonas H Bergens 1481 227


Rasmussen Roald (Tidl. Sørum) 1430 586

Rasmussen Rolf Kongsberg 1503 119

Rathan Raksha OSS 1404 327

Refsnes Ståle Volda Ørsta 1305 20

Reinholdtsen Anton Kongsberg 1591 300

Reistad Arne Løten 1090 364

Reite Emil Aalesunds 1048 12

Reite Jarle Trondheim 2149 451

Remman Frank Tromsø 1847 869

Remman Stein Børre Tromsø 1081 290

Reppen Ellisiv OSS 1959 555

Reppen Sigmund Nordstrand 2020 487

Reppen Tore Kongsvinger 1453 673

Riaz Tahir Stavanger 1439 14

Richter Michael Trondheim 2355 20

Ridal Odd G. Gjøvik 1044 100

Riisem Øyvind (Tidl. Nordnes) 2027 153

Riiser Samuel OSS 1558 187

Risa Geir Frode Egersund 1153 112

Rishovd Svein Moss 1911 22

Rist Karl-Johan Alta 1337 920

Ristesund Odd Kampen 1385 1622

Risting Eivind Olav 1911 1035 21

Roald Sjur Nordstrand 1265 500

Robertsen Thomas Team Bjørnsen 2249 495

Robertsen Yngve Trondheim 1540 599

Roen Arild Aurskog-Høland 1505 78

Roen Silje Malen Aurskog-Høland 586 34

Roen Vegard Andre Aurskog-Høland 921 104

Rognerud Sigurd Ottestad 1396 37

Roholdt Njaal Drammens 1378 228

Roksvold Thore 1911 1158 19

Rolfsen Rolf Trondheim 1306 216

Rolland Malvin (Tidl. Kristiansund) 987 15

Romsdal Geir Komsa 1419 219

Romsdal Jørn Alta 1384 185

Romsdal Trond Tromsø 2055 1328

Ronås Jostein Sandnes 1013 45

Rosland Andreas L. (Tidl. Sandnes) 1075 89

Rosland Bjørn T. (Tidl. Sandnes) 639 63

Rosnes Sven Olav 1911 1086 56

Rosseland Jon Birger Fredriksstad 1124 83

Roverud Thor Caissa 1724 275

Rudi Erik Trondheim 1458 150

Rueda-Kjeldsen Juan C. Drammens 1837 62

Runde Hans Arild Akademisk 1916 422

Rundgren Anders OSS 1792 362

Ruud Svein E Stjernen 1485 458

Rygg Snorre Nord-Odal 1282 53

Rødsmoen Maud OSS 1416 153

Rødvik Ida Hamar 968 11

Rødvik Trym Daniel Hamar 1744 301

Røilid S. Kristian Mosjøen 1211 73

Røine Morten Hønefoss 1434 639

Rølvåg Birk Anders Narvik 1835 306

Rølvåg Mikael Narvik 2173 1158

Røneid Heidi Stjernen 1123 49

Rønning Leif Strømmen 1239 328

Rønning Tom Jøran S. (Tidl. Direkte) 1186 25

Rønningen Anders Kongsvinger 1831 258

Rørvik Jon Tempo 2172 676

Rørvik Thomas (Tidl. Porsgrunn) 799 29

Røset John Namsos 1424 264

Røstad Rolf Asker 1761 653

Røtvold Trygve Kirkenes 1373 435

Røv Arne Knut Volda Ørsta 711 245

Røyset Jon Kr. Tromsø 2102 608

Røyset Pål Tromsø 2128 1383

Rådstoga Lars Rikard Porsgrunn 814 16

S

Sahl Bjarke Asker 2345 345

Sahl Sheila Barth Black Knights 2171 1008

Salimdzanov Sergej Nittedal 1774 12

Salomon Johan Nordstrand 1761 288

Salomonsen Rune (Tidl. Nordnes) 1667 324

Saltnes Trond Harald Kristiansund 1622 52

Saltvedt Martin Stavanger 908 39

Salvesen Bjørn Røros 1532 575

Salvesen Theodor Klæboe Røros 950 87

Samland Emil (Tidl. Kviteseid) 591 11

Samset Jon Follo 1138 509

Samuelsen Terje C. Halden 1215 164

Sand Morten Nordstrand 1241 27

Sandal Eirik SK 96 1979 109

Sande Oddmund Randaberg 1858 967

Sande Øystein Volda Ørsta 1885 18

Sandell John NSSF 740 75

Sandlie Stein Ottestad 1376 59

Sandmark Tore Trondheim 1618 563

Sandnes Jan Oddvar Stjernen 1544 10

Sandum Haavard Hønefoss 1428 39

Sandum Kjell T. Kristiansund 1918 627

Sandvik Daniel (Tidl. Bergens) 1546 135

Sangen Kjetil Hamar 1507 163

Sannes Helge Trondheim 1501 375

Sannes Håkon Nordstrand 1438 410

Sathiyaruben Jonathan S. Lørenskog 935 16

Sauar Åsmund Opheim 1911 537 15

Saur Erlend Bergwitz 1911 949 58

Saur Sturla B. 1911 900 42

Savio Niklas Caissa 1040 224

Sawa Sven Kongsvinger 1639 176

Schaeffer Janos Sotra 1317 50

Schanzenbecher Patrick Kr.sund 1362 277

Schelver Eyolf I. (Tidl. Porsgrunn) 728 24

Schjelderup Nils J. Harstad 1512 483

Schmidt Jonny (Tidl. Sørum) 1684 311

Schmidt Paul (Tidl. Sørum) 1428 250

Schou Bjørn A. Kristiansand 1102 83

Schølseth Tor K. (Tidl. Kirkenes) 2007 71

Selbekk Michael Aron Moss 783 109

Selbekk Vebjørn Moss 1842 205

Sele Audun (Tidl. Molde) 1463 719

Selmer Thorgrim J. Drammens 1396 111

Selnes Odd Ketil Harstad 1538 365

Semakoff Aleks OSS 2068 762

Sem-Johansen Åsmund Stovner 1623 75

Sevland Kurt Normann Sevland 1146 55

Sevland Rune K. Sevland 1526 20

Shabalin Vladimir Sortland 1286 102

Shanker Kan Bergens 1356 16

Sidselrud Laila Kongsvinger 1614 603

Sidselrud Steinar Strømmen 2058 744

Sigerset Magnar Molde 1336 111

Simensen Stein Ivar Molde 984 66

Simensen Vegard Kristiansund 1598 123

Simonsen Martin (Tidl. Bergens) 1284 54

Simonsen Steinar Follo 1321 1006

Simula Leon Team Bjørnsen 2057 401

Sit Louis SOSS 1266 159

Sivaranjan Aschmirthan Nordstrand 735 19

Sivertsen Aage G. Kristiansund 1948 20

Sivertsen Tom Andre Bergens 1430 26

Sjursen Hans-Jørgen Sotra 1620 303

Sjøl Henrik Akademisk 1756 1215

Sjøvoll Birger Mosjøen 1250 221

Skage Øystein Aagedal Bergens 1934 443

Skagseth Håvard M. Tromsø 1469 123

Skar Øystein OSS 1742 252

Skarsbø Einar Sotra 1107 19

Skarsbø Thorbjørn Strømmen 1209 355

Skarstad Morten Caissa 1217 48

Skatvedt Odd Vidar Konnerud 1257 12

Skaug Thorbjørn Fredriksstad 1143 846

Skeie Øystein B. Nord-Odal 1108 16

Skjelstad Erling SMPOAÅ 1664 709

Skjetnemark Olav Namsos 1323 327

Skjold Leif Arne Tempo 1423 62

Skjold Reidar Tempo 1480 93

Skjærvold Tore (Tidl. Horg) 1282 56

Skjæveland Olav Strand 1186 300

Skjønsberg Harry Arne Ottestad 1161 141

Skjøtskift Geir (Tidl. Akademisk) 1042 42

Skodvin Eilif Oslo Vest 2338 69

Skog Jan Erik Aalesunds 1340 25

Skog Martin Aalesunds 1017 58

Skogheim Ole Morten Lillehammer 1872 505

Skogli Per Gjøvik 1378 767

Skogli Pål Drammens 1639 429

Skorge Geir Arne Kristiansand 1257 96

Skrede Snorre (Tidl. Stavanger) 1496 170

Skrondal Inge Sandstad Akademisk 2252 769

Skryten Georg Stavanger 587 32

Skytte Torill OSS 1953 514

Skøien Håvard Bergens 1944 333

Skånseng Stian Sarpsborg 856 126

Skårås Erik Elverum 1373 249

Slettebø Anders Egersund 1159 182

Slettehaug Roar Fribonden 1663 83

Sliper Marius Drammens 629 39

Slipersæter Ludvig 1911 997 21

Sloper Christian (Tidl. Bergens) 1641 160

Smeby Ole Kongsvinger 1856 759

Smedtorp Klaus Kongsvinger 1112 575

Smeland Jørgen Porsgrunn 1343 241

Smith Axel Kristiansund 2401 15

Snekkermo Kent Ove Verdal 1645 311

Snellingen Jørn Black Knights 1845 728

Sneltvedt Tommy Trondheimstud 1428 111

Snerthammer Dag F. P. Sandnes 1369 173

Snerthammer Daniel Sandnes 1664 229

Snähre Stig Allan Egersund 1265 448

Sokac Velimir Elverum 1112 40

Solbakken Jan Børge Ottestad 1573 501

Solberg Joachim Moss 2157 884

Solberg Svenn Caissa 1244 193

Solberg Tor-Egil Moss 1647 601

Solberg Werner Nordstrand 1401 634

Solbu Lasse T. Trondheim 1727 347

Solem Svein Otto Byneset 1521 13

Solem Thomas Nordstrand 954 25

Solem Trond Nordstrand 2115 857

Solheim Svein A. Sotra 924 23

Solli Espen Moss 1427 138

Solli Jarle Bergens 1362 301

Solli Oddvar Voss 1629 565

Sollid Stein OSS 1934 967

Sollum Espen Stjernen 1692 158

Solum Elisabeth Aa. Strømmen 736 52

Solum Odd Aa. Strømmen 673 50

Solum Oddvar Strømmen 573 15

Solum Odin Aa. Strømmen 788 58

Sommervoll Ask 1911 669 37

Sommervoll Dag Einar 1911 840 32

Sommervoll Åvald 1911 769 52

Sotov Viatseslav Kristiansand 1380 42

Sousa Ludy Helsio P. 1911 2206 146

Sparby Bjørn Nittedal 1816 322

Spillum Jahn Moss 1614 1613

Spreemann Tarek Nordstrand 1794 171

Springinsfeld German Ortiz Halden 1542 54

Stabbetorp Hans Fredriksstad 1446 665

Stai Sondre Hamar 749 16

Stake-Larsen Gunnar OSS 1835 432

Stampe Roger Caissa 1773 526

Standal Bård Tønsberg 1725 1116

Standal Egil A Volda Ørsta 1658 619

Stangeland Karle Sandnes 1944 567

Stangeland Maren (Tidl. Sandnes) 1361 252

Stangeland Ole F. (Tidl. Sandnes) 625 67

Stanghelle Anders Nord-Odal 1170 245

Stavsøien Marion G. Trondheim 714 23

Steedman James Randaberg 1979 524

Stefansson Ingthor Drammens 1800 13

Steil-Antoni Fiona Stavanger 1964 11

Stein Arne W. Nordnes 1388 140

Steinberg Kjetil (Tidl. Strømmen) 950 14

Steinkellner Rudolf Kirkegata 1439 706

Steinskog Asbjørn O. Sandnes 1805 290

Steinskog Tom Sandnes 1104 186

Steiro Magnus Harstad 681 28

Stene Vegard Trondheim 1343 46

Stenersen Gudmund SOSS 2195 944

Stensen Lars A. Direkte 1392 35

Stensen Vegard Tromsø 1396 125

Stensholt Sigvat Bergens 1429 130

Stensland Martin Follo 1168 417

Stensrud Christoffer Caissa 770 27

Stenvaag Per-Chr. Aalesunds 1579 639

Stenvik Sigurd Trondheim 1262 161

Stephansen Adrian 1911 845 29

Stephansen Lene 1911 760 21

Sterud Arvid Løten 926 161

Stette Harald Petter Fredriksstad 1069 181

Stigar Petter Bergens 2316 94

Stillum Erik Drammens 1559 394

Stojanovic Mihajlo Trondheim 2187 17

Stokhaug Jon A. Stjørdal 1676 817

Stokke Jan Drammens 1819 785

Stokke Kjetil Bergens 2401 943

Stokstad Petter G. Nordstrand 2171 813

Stonschinski Damian Ottestad 1504 13

Storeide Erling Aalesunds 1663 561

Storeide Helge Aalesunds 1582 513

Storli Frode Hamar 1431 101

Stormer Egil Bergens 702 33

Storm-Hanssen Claes (Tidl. Tromsø) 1442 215

Strand Andreas Modum 1613 237

Strand Aud Norunn Modum 964 58

Strand Håkon Stavanger 2109 450

Strand Ingrid Modum 1247 204

Strand Karl W. Kristiansund 1904 1133

Strand Kjetil Asker 1906 549

Strand Øyvin Bergens 1880 595

Stray Gunnar Moss 1968 160

Strugstad Ola Steinkjer 885 12

Strugstad Petter Steinkjer 841 30

Stubberud Ørnulf OSS 2314 646

Stubrud Jan Magne Lillehammer 1543 562

Stærli Atle Nordstrand 995 67

Støle Alexander (Tidl. Sandnes) 1432 124

Støle Andreas Sandnes 1498 145

Støle Holger Sandnes 1620 142

Sundby Morten Caissa 1450 219

Sunde Jørgen Strømstad 1911 674 27

Sundvoll John-Andrè (Tidl. Hønefoss) 978 62

Sundvoll John-Egil (Tidl. Hønefoss) 897 42

Suntharalingam Jarani OSS 1516 326

Suntharalingam Jathavan OSS 1760 557

Suntharalingam Jeya OSS 1149 17

Svanholm Børge W. Stjernen 1785 469

Svee André Bergens 1472 101

Sveia Per Arne Konnerud 951 127

Svendsen Arne Fredriksstad 1187 38

Svendsen Bertil Kragerø 2153 509

Svendsen Frank Kirkenes 1891 416

Svendsen Jørgen Kirkenes 1414 514

Svendsen Per Gisle 1911 1859 752

Svendsen Petter Kragerø 928 73

Svendsen Tony Kirkenes 1548 441

Svendsen Vemund Sandnes 1444 96

Svenning Håkon Kviteseid 692 15

Svensen Tarjei Joten OSS 1953 830

Svenske Jan Strømmen 1714 1588

Svensson Knut Verdal 1215 190

Sviland Atle Bergens 1405 169

Svindahl Jan Kristiansand 1061 1446

Svåren Jack Drammens 1358 32

Synnestvedt Jan Nordstrand 1693 1288

Syslak Asbjørn NSSF 1112 23

Syslak Bergvin NSSF 674 21

Sytov Pavel Kristiansand 1131 67

Syversrud Jørn Christian Akademisk 1280 89

Syvertsen Finn Asker 1270 525

Syvertsen Rolf E. Tønsberg 1621 690

Sætervik Erling Molde 1187 84

Sæther Lars Fredriksstad 1555 1188

Sæther Sofie 1911 725 33

Sæther Steinar Fredriksstad 1616 739

Sætre Mathias Bergens 1562 198

Sætre Roger Bergens 1598 199

Sætre Stig Aalesunds 1517 352

Sævareid Ove SK 96 2147 597

Sødtholt Dag SOSS 1955 442

Søraas Torben Narvik 2064 810

Sørbye Eline Holbek Tromsø 940 51

Søreng Eirik Akademisk 1590 336

Sørensen Idar Drammens 1195 144

Sørensen Kristian Fana 1990 523

Sørensen Ståle 1911 1258 14

Sørgjerd Jan Nordstrand 1972 921

Sørgård Johnny Haugen Bodø 1476 268

Sørheim Erling Volda Ørsta 1495 26

Sørhus Jostein Bergens 1240 271

Sørjordet Anders 1911 1537 223

Sørli Arne Kirkegata 1371 391

Sørlie Øyvind SMPOAÅ 1732 53

Sørum Rolf Tønsberg 1347 26

Søyland Jan Asker 1313 264

T

Tabone Claude Porsgrunn 1656 15

Taksrud Vidar Tempo 2010 1218

Talat Hogir Fredriksstad 1855 249

Talberg Kristian Komsa 1362 289

Tallaksen Henrik G. Stavanger 701 22

Tallaksen Levi André Porsgrunn 2151 555

Tandberg Einar Moe Modum 708 29

Tandberg Gjermund Modum 577 28

Tande Torkel Kvinge Masfjorden 1629 199

Tang Ka Sonn (Tidl. Steinkjer) 663 10

Tangelder Yonne Trondheim 1206 35

Tangen Knut Lennart Lillehammer 2019 402

Tangen Rolf W. Sarpsborg 1404 596

Tangen Thomas Strømmen 1748 61

Taraldset Anders Bærum 1421 27

Tari Aryan Asker 2125 558

Tari Siamak Asker 1317 84

Taube Gregor 1911 1952 364

Teigen Torbjørn (Tidl. Kviteseid) 772 12

Teigen Tore Porsgrunn 1409 876

Teigset Markus 1911 869 71

Telle Lars Kr M Hamar 979 26

Terry Markandrew (Tidl. SMPOAÅ) 1033 11

Tevasvoll Svein Kirkegata 1286 517

Tewari Omar (Tidl. OSS) 940 83

Thanke Bror Nordstrand 2076 912

Theting Helge E. Kragerø 1913 884

Thingstad Anders Hønefoss 2030 567

Thingstad Even Hønefoss 2127 702

Thingstad Jørgen Modum 618 70

Thingstad Tormod Hønefoss 1134 396

Thjømøe Hans R. Drammens 1696 885

Thomassen Joachim Stavanger 2399 587

Thomassen Thomas Stavanger 2011 658

Thonstad Tore Moss 1318 277

Thorbjørnsen Eirik Stavanger 810 96

31


32

Thordal Holger Sandnes 1018 113

Thordal Jens (Tidl. Sandnes) 966 76

Thorenfeldt Axel Emil Fredriksstad 1021 83

Thoresen Olav Narvik 1615 27

Thoresen Tommy V. (Tidl. Kr.sand) 1342 131

Thorsen Frode Sarpsborg 1349 74

Thorsen Åge Porsgrunn 1050 28

Thorstensen Espen Kongsvinger 1937 393

Thorstensen Roar Stjernen 1444 212

Thorstensen Trond Akademisk 2200 587

Thorsø Kristian Trondheim 834 248

Thorvaldsen Petter Fredriksstad 1045 177

Thowsen Alf Geir Follo 1192 281

Thrana Svein Arne Nittedal 1682 395

Thøgersen Arild Fredriksstad 1255 10

Tidem Trude Gilberg Ullr 943 53

Tidemann-Andersen Leif Caissa 1399 629

Tiller Bjørn OSS 2392 65

Time Jonatan Ekelund Sevland 1554 209

Tisdall Jonathan Asker 2399 1022

Tjensvoll Tore Nordnes 1858 593

Tjomsland Stig Nordstrand 2325 604

Tjølsen Katrine Bergens 2194 687

Tofte Anders Stavanger 957 146

Tofte Sondre Waage Stavanger 2223 592

Torgersen Eric Kristiansand 1157 131

Torgersen Espen (Tidl. Harstad) 529 18

Torgersen Markus Narvik 1243 176

Torgersen Terje Kristiansand 1911 871

Torgersen Torger Tønsberg 1107 269

Torkilseng Runar Direkte 1521 288

Torsdal Jørn Porsgrunn 974 159

Torsdal Marte Porsgrunn 898 133

Torsvik Cato Vadsø 1823 10

Tosi Valerio Halden 1162 205

Totland Elin Masfjorden 901 87

Trana Arne O. Steinkjer 1701 809

Trandum Geir Jonar Ullr 1031 26

Trinh Anh-Dan Doan Oslo Vest 1854 124

Tryggestad Andreas G. Nordstrand 1167 104

Trygstad Kristian D. OSS 2329 1073

Tuft Ole R. Caissa 1676 262

Tufta Jon Gunnar Bergens 1815 415

Tunheim Ole Christian Hønefoss 990 43

Tvedt Tale OSS 998 21

Tveit Geir Akademisk 1504 231

Tveiten Paal Moss 1678 158

Tveranger Andreas Masfjorden 843 25

Siden forrige liste (publisert i NSb 3/10)

er det foretatt 3053 korreksjoner mot

2413 sist. Listen inneholder 1973 navn

mot 1975 sist. I 2010 ble det foretatt 6520

korreksjoner. Av de 1973 listen er 1797

registrert som medlem av NSF. De øvrige har

tidligere vært medlemmer. Disse er merket

med ”Tidl.” foran klubbnavnet. Dersom

du mener dette er galt må du ta kontakt

med klubbkasserer eller sjakkontoret for

eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på turneringsrapport@

sjakk.no 10.01.2011 er med på listene. Det

er noen unntak da rapporten(e) manglet

angivelse av betenkningstid. Og vi har ikke

fått noen tilbakemelding når vi har meddelt

avsender at noe manglet.

Den eldste på listen som har fått beregnet

minst én turnering siden junilisten er Josef

Bjørgvik, Verdal. Han ble 89 år i august. Den

yngste på listen som har fått beregnet minst

Tveter Steinar NSSF 940 158

Tømte Asbjørn Drammens 1758 350

Tørum Arild SMPOAÅ 1620 532

U

Uberg Per Gunnar Kristiansand 1390 391

Uggerud Ivar Kongsvinger 1784 58

Ugland Torge Drammens 1403 354

Ukkelberg Øyvind (Tidl. Stjørdal) 1878 623

Ulrichsen Jarl H. Trondheim 2121 898

Ulvik Steinar (Tidl. Frosta) 1439 356

Ulvin Dag Lillestrøm 2176 738

Ulvnes Roar Nordstrand 1945 414

Undertun Oddgeir Bergens 1225 14

Undheim Bjarne OSS 1753 236

Undheim Stein Egersund 1153 35

Urkedal Frode Olav Olsen 1911 2442 611

Utsi Nils R Samisk 1140 184

V

Vagle Leif Larvik 1316 185

Vagle Raymond SOSS 1826 446

Vait Jan Harstad 1054 42

Valaker Ole Johan SK 96 2048 680

Valdman Jan (Tidl. Bergens) 1583 10

Valla Martin OSS 2067 268

Valle Knut Aalesunds 1567 622

Valle Lars Akademisk 1486 568

Valle Stian Akademisk 1151 178

Valle Tony Hammerfest 1040 101

VanAlbada Siebe Aalesunds 1877 16

Vargordi Stephan Lørenskog 1153 47

Vaseng Øyvind Hoem Kristiansund 1141 69

Vatland Kjell T. Stavanger 1305 285

Vatne Leif Vålerenga 1472 14

Vea Odin Blikra Stavanger 2184 698

Vea Tormund Blikra Stavanger 785 93

Vedal Stein Harald Brønnøysund 1634 55

Vederhus Alf 1911 1256 216

Venås Jon V. (Tidl. Trondheimstud) 1024 13

Vestli Håkon Bjørge Stjernen 1530 65

Vigdal Per Kr. Nordstrand 1807 827

Vik Jørgen Kristiansand 1815 589

Vik Olav NSSF 1320 200

Viken Ivar NSSF 1552 334

Vikenes Aleksender (Tidl. 1911) 726 13

Vikhamar-Sandberg Oskar 1911 640 12

Vindenes Arnar Caissa 1041 65

Vivian-Smith Adam Follo 1055 13

Vognstølen Roger (Tidl. Stjørdal) 1399 15

Volden Steinar NSSF 1303 63

Våge Edvard Sotra 1263 20

Vålerhaugen Kjell Modum 1398 184

W

Waage Erlend Bergens 511 10

Walseth Tron Team Bjørnsen 1943 624

Wang Lyberg A. Narvik 1162 145

Wasenius Thomas Black Knights 1225 332

Wasshaug Espen Stjernen 1614 86

Wattø Einar Aalesunds 1764 544

Weberg Øyvind Follo 1422 631

Weiberg Odd Indre Østfold 1170 344

Wendelborg Morten Porsgrunn 1530 460

Wessel-Berg Dag Svartlamon 1257 148

Wibe Per H. Asker 1719 650

Wicklund-Hansen Richard OSS 1730 920

Wiggen Frode Stavanger 1398 267

Wiggen Oscar Alta 895 25

Wilhelmsen Fredrik Asker 1222 198

Willumsen Kaj Roger Sortland 1466 154

Wilsbeck Jan B. OSS 1803 905

Winnem Øystein Caissa 1306 16

Wister Finn Arild Kirkegata 1318 712

Wister Tom R. Kirkegata 1616 698

Wivestad Terje W. Nordstrand 1422 545

Woldseth Ole Sotra 1937 519

Woldstad Trym Hamar 1381 70

Wollan Joakim Narvik 1206 141

Wood Rowan John Ullr 1450 32

Wullum Thor Arne Svartlamon 1620 66

X

Xue Jia Qi 1911 1617 204

Y

Yao Kong Ge Kirkenes 1244 18

Yao Zong Ding Kirkenes 1146 17

Yazdankhan Siamak (Tidl. Follo) 950 71

Yggeseth Øistein Asker 1142 937

Yilmaz Kazim Modum 844 40

Ytterborg Jan Henrik Nord-Odal 1632 331

Z

Zachariassen Bjarne SOSS 1936 586

Kommentarer fra Elo-komiteen

én turnering er Elias Haukenes, Hamar.

Han fylte 8 år i juni.

Alle som sender TS-filer eller SwissPerfectfiler

(Leauge-Watch) på e-post får nye tall

i retur så snart beregningene er foretatt.

Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Turneringer for rating skal sendes

til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til

undertegnede! Sentralstyret har vedtatt at

turneringsrapporter som sendes til andre

e-postadresser enn angitt blir betraktet som

ikke avsendt/mottatt.

Sentralstyret har vedtatt at NSF om en tid vil

fjerne det norske ratingsystemet, og helt gå

over til FIDE. Det er ikke definert et endelig

tidspunkt, dette avhenger blant annet

av utviklingen av FIDEs ”Rating Floor”.

Dette innebærer at NSF etter hvert sender

flere rapporter til FIDE. Men den enkelte

klubb må selv bestemme om de ønsker

rapporten sendt. Det som nå automatisk

Zhuravlev Sergey (Tidl. Harstad) 2035 159

Zimmermann Sigurd Stjørdal 1359 64

Zuba Dominik Lørenskog 799 14

Zvanut Allan Alta 1035 23

Ø

Øberg Lasse Halden 1010 67

Ødegaard Karl Eirik Trondheim 1232 406

Ødegaard Per Asker 1705 41

Ødegaard Per Chr Trondheim 1524 732

Ødegaard Runar A. (Tidl. Stavanger) 1959 23

Øgaard Leif OSS 2390 1537

Øhman Kjell Tage Akademisk 1616 185

Øiestad Kurt-Norman Tønsberg 1188 26

Økland Sveinung Sandnes 1634 112

Øksnevad Arild Nittedal 1581 138

Øren Klaus Munthe OSS 826 10

Ørjasæter Dag Strømmen 1545 130

Ørsnes Oddbjørn Stjernen 1486 84

Ørtoft Kai Kristiansand 1939 1026

Østby Martin Bergsjø OSS 1062 21

Østebø Emil Andre Hønefoss 808 41

Østebø Marlene S. Stavanger 798 48

Østebø Roger E. Hønefoss 1734 437

Østenstad Berge Asker 2452 1518

Østerberg Hugo Oslo Vest 2011 327

Østgaard Pål Trondheim 1314 155

Østlund Bjørn Tore Kirkenes 874 18

Østmann Jens Tønsberg 680 138

Østmoe Geir Sune T. Porsgrunn 2402 741

Østmoe Terje Lørenskog 1331 17

Østmoe Torbjørn (Tidl. Kristiansand) 591 39

Østrem Thore Nordstrand 1618 734

Østtveit Martin OSS 2053 806

Øverås Alf Direkte 1867 833

Øverås Jan M. Sandnes 1536 91

Øverås Vegard Sandnes 1396 95

Øyan Arild NSSF 1115 206

Øyan Oddvar NSSF 1313 241

Øye Olav Nordstrand 1436 940

Øyvann Aage Nittedal 1147 39

Å

Ådnøy Hallvard V. Black Knights 2286 920

Ågotnes Joachim (Tidl. Bergens) 1101 55

Årmot Leidulv Konnerud 1155 160

sendes er Landsturneringen klassene Elite,

Mester 1, 2, 3, Senior A, Junior A og Kadett

A. A-gruppene i NGP, og det blir vurdert også

B-gruppene.

Et par ting er viktige å huske på:

1. FIDE krever at turneringen skal registreres

minst en måned før turneringsstart

(De er litt fleksible med interne klubbturneringer).

2. Dersom man har en tidskontroll etter

et visst antall trekk skal dette antallet være

40!

3. I Bergerturneringer (alle mot alle) må

det være minst fire spillere med offentliggjort

FIDE-rating.

4. I Monradturneringer må det være minst

tre spillere med FIDE-rating.

For ytterligere informasjon om FIDE-rating

se http://bit.ly/fideelo

Øistein Yggeseth

oistein.yggeseth@online.no


Ratingvinneren

Disse voksne har gått opp mest det

siste halve året:

(Ny rating, gammel rating, fremgang)

1. Christian Grundekjøn, Tromsø 1701 1510 191

2. Svein Erik Kringstad, Sotra 1044 912 132

3. Ove Johansen, Stovner 1117 990 127

4. Hans J. Johansen, Kragerø 1309 1189 120

5. Jan Rune Moberg, Follo 1574 1465 109

6. Jens Østmann, Tønsberg 680 572 108

7. Seelan Anthony-Pillai, Tønsberg 953 845 108

8. Einar Skarsbø, Sotra 1107 1000 107

9. Gunnar B. Hanssen, Tromsø 2191 2085 106

10. Harald Lien, Bodø 1245 1140 105

Sjakkmiljøet i Tromsø

har fått nok en sterk spiller

og sjakkentusiast i

ratingvinneren Christian

Grundekjøn.

Av Silje Bjerke

Grundekjøn (23) hadde et godt sjakkår

i 2010. I Norsk Sjakkblad nr. 4/2010

kunne du lese om hans seier i Landsturneringens

klasse 2 (1500-1749), til

tross for eget ratingtall på 1510. Nå har

ratingen tatt igjen fremgangen, med hele

191 poeng opp fra juni.

Grundekjøn er opprinnelig fra Fredrikstad,

men tok opp igjen sjakken da han

bosatte seg i Tromsø. I tillegg til jobb

og studier er han nå igang med å spre

sjakkglede blant byens barn gjennom

sjakkforbundenes prosjekt “Sjakk3ern”

(mer om dette i Førsteraden).

Gratulerer som ratingvinner, Christian

Grundekjøn!

- Takk, det var både hyggelig og overraskende!

Hvor har du sanket ratingpoengene?

- Jeg tok omtrent 100 poeng under NM

på hjemmebane i Fredrikstad, hvor jeg

fikk god uttelling i mange jevnspilte partier.

Videre har jeg kjempet om de høyeste

plasseringene i klubbmesterskapet

i Tromsø og Tromsøsjakken NVGP. Også

under NM for ungdom på Fagernes ble

det ratingprestasjon rundt 1900.

Er det hard trening som har gitt

resultater, eller hva skyldes fremgangen?

- Fremgangen skyldes nok i stor grad

skarp motstand og gode lagkamerater

i Tromsø, hvor vi nå er i ferd med å

bygge en større lagsatsing. Videre er det

antagelig fordi jeg spiller sjakk jevnlig

uten at interessen avtar, tvert imot!

Hva er dine turneringsplaner

framover?

- Jeg har meldt meg på Det Åpne NM på

Fagernes hvor jeg stiller som en av de

lavest kvalifiserte i Gruppe A. Dette blir

en tøff utfordring!

Hva er dine ambisjoner?

- Min ambisjon er å bygge et mer solid

åpningsrepertoar. Hittil har jeg ikke

fordypet meg noe i åpningsteori, men

dette har jeg tenkt til å gjøre noe med!

I den anledning har jeg innledet et

uhøytidelig samarbeid med en nylig

“sjakkfrelst” vitenskapsteoretiker her

i Tromsø, som til tross for kort fartstid

ved sjakkbrettet, har gode kunnskaper

om åpningsspill.

33


34

TRENINGSHELG

FOR VOKSNE!

26.-27. mars

Sjakkhuset gjentar høstens suksess og inviterer til treningshelg for voksne klubbspillere. Fra

kl 10 til 16.30 begge dager blir det undervisning (med innlagt lunsj og noe praktisk trening).

Trenere er IM Torstein Bae, IM Torbjørn R. Hansen og stormester Leif Erlend Johannessen.

På lørdag kveld kan du delta på uhøytidelig cafésjakk.

Tema: Posisjonsspill, strategi og planlegging

Sted: Sjakkhuset på Sagene i Oslo

Pris: 1195 kroner, som inkluderer lunsj begge dager

Internasjonal mester

Torstein Bae

Stormester

Leif E. Johannessen

Internasjonal mester

Torbjørn R. Hansen

Sjakkhuset

Påmelding og mer informasjon:

post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.

NB! Plassbegrensninger, meld deg på tidlig!

Få også med deg våre ukentlige kurs for voksne: "Åpningsforberedelser og analyse"

(mars), "Sluttspill" (april-mai) og "Siciliansk åpning" (mai-juni). Les mer på:

www.sjakkhuset.no


Utenpå er det et nydelig sjakkbrett av rosentre med

tunge brikker. Inni er det topp moderne elektronikk.

Med dette brettet kan du spille på nettet, sette opp

stillinger, overføre partier live og enda mye mer.

DGT Bluetooth Wireless e-Board

5495,-

Sjakkhuset

www.sjakkhuset.no / post@sjakkhuset.no

35


36

Vant sjakkens Oscar

Sjakkens Oscar deles ut hvert år etter

avstemning blant sentrale sjakkjournalister

og spillere. I november ble

det klart at prisen for 2009 gikk til

Magnus Carlsen. Dette er første gang

Magnus vinner prisen, som tidligere

har blitt gitt blant annet til Garry

Kasparov (11 ganger), Bobby Fischer

(3 ganger) og Bent Larsen.

(Foto: Daniel S. Lauten)

Ny bok med sjakktema

Eivind Riise Hauge (30) debuterte høsten 2010

med novellesamlingen Victor Tukmakovs siste

vinter. Blant novellene i den meget lesverdige

boka er en historie om sjakkspilleren Victor Tukmakov

og hans besøk i Bergen. Tukmakov komponerer

utrolige studier, og boka inneholder til og

med et sjakkdiagram (til høyre) - slutten på en av

de flotte studiene. Hva gjør svart?

Forfatter Hauge er også en habil sjakkspiller, som

spiller i Nordnes sjakklubb. Boka er utgitt på

Vigmostad & Bjørke forlag.

Stort...

Gode nyttårsresultater

Mange norske spillere var i ilden i romjulen og rundt nyttår.

Som du kan lese andre steder i bladet, gikk det svært så

godt for både Torbjørn R. Hansen og Frode Urkedal, som

tok henholdsvis GM- og IM-napp. Men også andre norske

spillere klarte seg bra. Lars Even Andersen slo til med 4.

plass og prestasjon over 2400 i Antwerp Winter Open, 12 år

gamle Kristian Stuvik Holm gjorde nok et fantastisk resultat

i Zürcher Weihnachtsopen med prestasjon på 2407, mens

11-årige Aryan Tari gjorde 2206-prestasjon i Open de Betune

i Franrike.

I Hastings International var det gode resultater fra flere Tromsø-spillere;

aller best for Gunnar Berg Hanssen som hadde

prestasjon på 2326. Også Silje Bjerke fra SK 1911 gjorde et

godt resultat i Basel Meister med 2303-prestasjon.

Like før jul var også Ungdommens Sjakkforbunds Jentebrigade

som vanlig i Malmø, der flere av jentene gjorde sterke

resultater i Malmø Open. Hele 23 av de 60 deltakerne i turneringen

var fra Norge! Til høyre ser du jentene på tur.

(Foto: Ellisiv Reppen)

Foto:Wikimedia

Commons

XABCDEFGHY

8-+r+-mk-+(

7zpp+-+pvl-'

6-+-zp-+-zp&

5wql+n+-zp-%

4-+-zPL+P+$

3zPK+-+-wQP#

2-zP-sN-zP-+"

1+-+-tR-+R!

xabcdefghy

En mester jubilerer

Den 17. januar fylte Maia Chiburdanidze

50 år. Hun ble verdensmester

for kvinner bare 17 år

gammel. I løpet av tretten år forsvarte

hun tittelen fire ganger, før

hun tapte mot Xie Jun i 1991. På

FIDEs siste ratingliste for kvinner

er Chiburdanidze rangert som nr

14, med en rating på 2502.


Deltakerrekord i Odal

Med 57 spillere på startstreken var

det duket for ny deltakerrekord i

Nord-Odal Vinter NVGP, som ble

spilt 29.-30. januar. I toppgruppen

ble det seier til 16-åringen Anders

Hobber, foran Jon Kåre Myrene og

forhåndsfavoritten Daniel J. Kovachev.

Gruppe B (under 1500) ble

vunnet av Sigurd Kittilsen.

Hammer til topps i NM

Jon Ludvig Hammer gikk til topps i årets

åpne NM i hurtigsjakk i Fredrikstad

i januar. På de neste plassene fulgte

svenske Emanuel Berg og russiske Oleg

Spirin. Hele 144 deltagere stilte til start

i Fredrikstad. Unge Armin Gholami (11)

vant B-gruppen, mens Kurt N. Sevland

vant C-gruppen. Mer om mesterskapet

kan du blant annet lese på Jon Ludvig

Hammers egen blogg gmhammer.

wordpress.com, og på Østfolds sider

www.sjakk.net.

...og smått

Favorittseier i BNBank Blitz

Storfavoritt Hikaru Nakamura vant BNBank Blitz

for andre år på rad. Uten Magnus Carlsen eller

Jon Ludvig Hammer på startstreken, var Simen

Agdestein Nakamuras tøffeste utfordrer. Agdestein

klarte seg meget bra mot Nakamura i finalen, men

tapte Armageddon-partiet på stillingen 2-2.

Tredjeplassen gikk til Leif Erlend Johannessen,

som vant bronsefinalen mot stormesterkollega

Kateryna Lahno. Blant dem som hadde vunnet

lokale kvalifiseringsturneringer, var det særlig

Tromsøs Jon Kristian Røyset som imponerte med

5.-6. plass. Han trekkes fram av Nakamura selv på

bloggen www.hikarunakamura.com.

Arrangementet fant sted i Oslo Schakselskaps

fine lokaler på Majorstua. IM Atle Grønn stod for

liveblogging underveis. Bilder og omtale finnes på

Selskapets hjemmesider www.sjakkselskapet.no.

Foto: Tore Hansen

Ildsjel i avisen

I slutten av november viet Nordhordland avis en dobbeltside

til et portrettintervju med Odd Birkestrand (bildet).

Der forteller Masfjordens ildsjel at han i en alder av 70 år

tok sin første tatovering – en stor springer. Den tidligere

rektoren og skolesjefen forteller også om sitt tette spilleprogram,

oppgjør mot Magnus Carlsen og sjakkens positive

virkninger. - Sjakk lærer barna regning, tålmodighet,

konsentrasjon, selvinnsikt og gir selvtillit, for å nevne noe.

Les hele intervjuet på http://bit.ly/sjakkodd.

Tromsø slo Thy

Tromsø spilte 9. januar en lagmatch

over internett mot den

danske sjakklubben Thy. Det

endte med storseier 10,5-3,5

til Tromsø, som med FM Espen

Forså på førstebord også var

ratingfavoritter. Dansk Skak

Union melder at avviklingen

fungerte meget godt, og at de regner

med flere internettmatcher i

fremtiden.

37


38

Nytt innen sjakk

Av Kim Astrup

Chessbase Tutorials #1:

The Open Games

ChessBase har kommet med en ny serie

som heter ChessBase Tutorials. Serien

består av fem deler, og ambisjonen for

serien er intet mindre enn å ta for seg

hele spekteret av sjakkåpninger.

Denne anmeldelsen tar for seg del 1 i

serien som dekker hele 1.e4 e5-komplekset,

det vil si alle spanskvariantene,

skotsk, italiensk, russisk, men også mindre

spilte varianter som Møllerangrepet,

Philidor, Evans gambit, Løperspill,

Prøyssisk, Firspringerspill, Wienerparti

og ikke minst Kongegambit.

ChessBase Tutorials - The Open Games

består av et hefte (28 sider) som gir en

kort presentasjon av hver åpning, og

en DVD som går mer i dybden og gir

en oversikt over de viktigste variantene.

DVD'en varer i fem timer og består av

24 videoklipp (hver 10 -15 min), ett for

hvert åpningssystem. Dette er dermed et

Lever til middag?

Noen ganger er det enkelt å skjønne

hvordan en åpning har fått sitt navn.

Andre ganger er det vanskelig. Hva skal

man si om disse navnene?

- Stekt lever-angrepet (1.e4 e5 2.Sf3

Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 d5 5.exd5 Sxd5

6.Sxf7)

- Aperompa (1.e4 g6 2.Lc4 Lg7 3.Df3)

slags DVD-basert åpningsleksikon.

Chessbase har samlet et meget kompetent

og taleført team bestående av GM

Adrian Mikhalchishin, IM Lawrence

Trent, GM Lars Schandorff og FM Valeri

Lilov, som deler på å dekke de ulike

åpningene. Det vanlige DVD- formatet til

ChessBase er å vie en hel DVD (vanligvis

2-5 timer) til én åpning, mens her bruker

man 15 minutter per åpning. Dette

er et ambisiøst foretagende, men lykkes

overraskende bra. Nivået på presentasjonene

er gjennomgående meget høyt.

Hver åpningspresentasjon er pedagogisk

og klar, og gir god innsikt i åpningens

viktigste strategiske og taktiske temaer.

I tillegg får man en god oversikt over

hovedvariantene, og den siste teoretiske

utvikling og status. Naturlig nok er det

ikke tid til å gå i dybden, men en god

oversikt danner et godt utgangspunkt

for egne (Rybka-) analyser.

Denne serien er først og fremst laget for

klubbspillere, men også spillere på høyere

nivå vil kunne ha stor glede av dette

produktet. Man får rask oversikt over

- Dracula-Frankenstein (1.e4 e5 2.Sc3

Sf6 3.Lc4 Sxe4 4.Dh5)

- Lang pisk-varianten (1.e4 e5 2.f4 exf4

3.Sf3 g5 4.h4 g4 5.Se5 h5)

- Bajonettangrepet (1.d4 Sf6 2.c4 g6

3.Sc3 Bg7 4.e4 d6 5.Sf3 0-0 6.Le2

e5 7.0-0 Sc6 8.d5 Se7 9.b4)

- Orangutang (1.b4)

mange sjakkåpninger og kan dermed

lettere foreta velfunderte repertoarvalg.

Dette er særlig viktig i disse ChessBase-

tider hvor det ofte er lurt å variere

mellom flere åpninger for ikke å være

for forutsigbar. Men selv for dem som

har repertoaret spikret vil dette være en

fornøyelig måte å holde seg oppdatert

på den siste teoretiske utviklingen. For

egen del synes jeg det var spennende og

lærerikt å få rask oversikt over åpninger

som Kongegambit, Evans gambit og

Møllerangrepet, som jeg neppe kommer

til å spille selv, men som allikevel

er en obligatorisk del av den sjakklige

allmenndannelsen.

Nok et kvalitetsprodukt fra ChessBase.

Her får man meget god valuta for pengene.

Anbefales!

XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zppzp-+pzpp'

6-+n+-+-+&

5+-+nzp-sN-%

4-+L+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Bra med stekt lever?

(Kilde: The Complete Chess Addict av Mike

Fox og Richard James, London 1987)


Porsgrunn i teten

Etter seks av ni runder i eliteserien har Porsgrunn

noe overraskende tatt ledelsen foran Oslo Schakselskap.

“Selskapet” gikk på et tap mot Moss i

runde 4, mens Porsgrunn kun har avgitt én

uavgjort. Særlig Kjetil A. Lie og Geir Sune Tallaksen

Østmoe har imponert på Porsgrunns lag, med hele

5,5 av 6 poeng hver. Porsgrunn og OSS skiller seg

ut i årets serie, og deres oppgjør i runde åtte vil

mest sannsynlig avgjøre seriegullet.

I nedrykksstriden ser det mørkt ut for Trondheim,

som har tapt alle sine kamper. SOSS og Akademisk

ligger nærmest med sine fire poeng hver.

Her er seks av de beste trekkene fra andre eliteseriehelg.

Finner du mestertrekkene?

Nr. 1: Svart trekker Nr. 2: Hvit trekker

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7zp-zp-wqpzpp'

6-+p+rsn-+&

5+p+-+l+-%

4-+P+P+-+$

3+PwQ-+PzP-#

2PvL-zP-+-zP"

1+-mKR+-sNR!

xabcdefghy

Nr. 4: Svart trekker

XABCDEFGHY

8-+-+rtr-+(

7+-zp-+-+R'

6-+pmk-+p+&

5+-+n+-+-%

4p+lmKL+-+$

3zP-vL-+-tR-#

2-zP-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-tR-+-+(

7+p+-+-zpk'

6p+-+p+-+&

5+-+-zPqzP-%

4-+r+pzP-+$

3zP-+-wQ-+-#

2KzP-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Nr. 5: Svart trekker

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-+-wqpvlp'

6p+-zp-+p+&

5+r+-+-zP-%

4Q+-zpP+-zP$

3+-+-+P+-#

2-zP-+-sN-+"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

Løsningene står på side 49.

Porsgrunn imponerer i eliteserien 2010/2011. Fra venstre

Espen Lie, Kjetil A. Lie, Levi A. Tallaksen, Anders Hobber, Geir

Sune T. Østmoe og Hans Olav Lahlum. (Foto: Torstein Bae)

Nr. 3: Svart trekker

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-vLR+pzp-'

6p+-+-vl-zp&

5+-+-+-+P%

4-+-+-+-+$

3+-zpK+-+-#

2P+-+-zPP+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Nr. 6: Svart trekker

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-zp-+-+-'

6-zp-zP-+-+&

5zp-+P+-zpk%

4P+Ptr-+-tr$

3+-+-mK-zp-#

2-+-+-+R+"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

39


40

Tidenes yngste verdensmester

At en kineser vinner kvinne-VM

er intet nytt, men

en 16-årig verdensmester

er noe utenom det vanlige.

Tekst: Silje Bjerke

Foto: Calle Erlandsson

Hou Yifan har blitt omtalt som Judit

Polgars arvtaker, helt siden hun ble

tidenes yngste kvinnelige stormester i

2008, bare 14 år gammel. Nå er ratingen

steget over 2600, og hun virket å ha god

kontroll i verdensmesterskapet i Tyrkia i

desember. På veien mot finalen slo hun

ut blant andre Kateryna Lahno og ratingfavoritt

Humpy Koneru. I finalen ventet

overraskelseskvinnen Ruan Lufei, også

hun fra Kina selvfølgelig. Hou Yifan var

misfornøyd med eget spill i finalen, men

vant likevel etter hurtigsjakkomspill.

I et intervju med Chessbase fra 2009

forteller Hou Yifan at hun begynte med

sjakk på skolen, der hun ble oppdaget

som et stort talent. I god kinesisk tradisjon

fikk hun da meget tett oppfølging,

og i 2003 vant hun VM for jenter under

10 år. Etter denne suksessen ordnet det

kinesiske sjakkforbundet det slik at Hou

Yifans familie flyttet til Beijing, og sjakken

kunne følges opp bedre. Moren sa

opp sin jobb for å kunne følge datteren

rundt på turneringer, og Yifan begynte å

trene 4-5 timer hver dag sammen med

stormester Yu Shaoteng. Det er liten

tvil om at resultatene er viktige i Kina.

- Presidenten Hu Jintao følger med på

partiene og resultatene, og regjeringen

er glad for vår suksess, fortalte Hou Yifan

etter årets VM. Blant de fire spillerne i

semifinalene var tre kinesere.

For Norden ble ikke årets VM-cup noe

suksess: Europamester Pia Cramling ble

overraskende slått ut i første runde,

mens bergensbosatte Jovanka

Houska gikk ut i runde to mot Humpy

Koneru.

Her skal vi se hvordan verdensmesteren

slo an tonen allerede i turneringens

første parti:

Hou Yifan (2591) –

Carla Heredia Serrano (2087)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4

Lf5 5.Sg3 Lg6 6.h4 h6 7.Sf3 Sd7 8.h5

Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 e6 11.Ld2

Sgf6 12.0–0–0

XABCDEFGHY

8r+-wqkvl-tr(

7zpp+n+pzp-'

6-+p+psn-zp&

5+-+-+-+P%

4-+-zP-+-+$

3+-+Q+NsN-#

2PzPPvL-zPP+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

Vi er inne i en av hovedvariantene

i Caro-Kann. Hvit har gått på

med h-bonden, hvilket gir angrepssjanser

hvis svart rokerer kort. Den

hvite h-bonden kan også gi hvit fordel i

sluttspillet. Ulempen er at bonden kan

bli svak. Svart har valget mellom kort

og lang rokade.

12...Le7 13.Se4 Denne springeren

står ikke godt på g3, og hvit bytter den

derfor ofte ut.

13...Sxe4 14.Dxe4 Sf6 15.Dd3

15.De2 er det klart vanligste trekket. En

vanlig fortsettelse er da 15...Dd5 16.c4

De4 17.Dxe4 Sxe4 18.Le3 med en ganske

lik stilling.

15...b5 Kanskje var 15...0–0 å foretrekke,

med ideen 16.Se5 c5.

16.Se5 Dd5 17.Kb1 0–0 18.g4 Sd7

19.Sf3 Hou Yifan velger å beholde flere

brikker til angrepet, men også 19.Sxd7


19...Dxd7 20.g5 var fristende.

19...c5

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-+nvlpzp-'

6-+-+p+-zp&

5+pzpq+-+P%

4-+-zP-+P+$

3+-+Q+N+-#

2PzPPvL-zP-+"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

20.g5 I kappløpet er det Hou Yifan som

slår til først.

20...hxg5 21.Tdg1 c4 22.De3 b4

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-+nvlpzp-'

6-+-+p+-+&

5+-+q+-zpP%

4-zppzP-+-+$

3+-+-wQN+-#

2PzPPvL-zP-+"

1+K+-+-tRR!

xabcdefghy

23.Lxb4!! En elegant avledning. Herfra

og inn spiller Hou Yifan ut angrepet på

perfekt vis.

23...Lxb4 24.Txg5 f5 Svart finner det

eneste som holder en liten stund til.

Flytter hun dronninga, vinner enkelt

og greit Thg1.

25.h6 Tf7 26.hxg7 Txg7

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zp-+n+-tr-'

6-+-+p+-+&

5+-+q+ptR-%

4-vlpzP-+-+$

3+-+-wQN+-#

2PzPP+-zP-+"

1+K+-+-+R!

xabcdefghy

27.Thg1 Lf8 28.Txg7+ Lxg7 29.Dh6

Kf8 30.Txg7 Ke8 31.Dh4 Dd6

32.Sg5

XABCDEFGHY

8r+-+k+-+(

7zp-+n+-tR-'

6-+-wqp+-+&

5+-+-+psN-%

4-+pzP-+-wQ$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zP-+"

1+K+-+-+-!

xabcdefghy

Den svarte kongen er forsvarsløs mot

alle hvits styrker.

32...Db4 33.Dh5+ Kd8 34.Sxe6+

VM FOR KVINNER 2010

Finale:

Hou Yifan, Kina -

Ruan Lufei, Kina 5-3

Semifinaler:

Hou Yifan, Kina -

Humpy Koneru, India 1,5-0,5

Ruan Lufei, Kina -

Zhao Xue, Kina 2,5-1,5

Kvartfinaler:

Hou Yifan, Kina -

Kateryna Lahno, Ukraina 1,5-0,5

Ruan Lufei, Kina -

Harika Dronavalli, India 2,5-1,5

Humpy Koneru, India -

Wenjun Ju, Kina 1,5-0,5

Zhao Xue, Kina -

Almira Skripchenko, Fra. 1,5-0,5

Kc8 35.De8+ Svart ga opp på grunn

av 35…Kb7 36.Dxd7+ og matt følger.

1–0

41


42

Hver dag bruker Eirik

Gullaksen (44) omtrent

en time på å gi Norge de

viktigste sjakknyhetene.

Av Silje Bjerke

- Hjemmesiden Bergensjakk.no startet

i det små i september 1997, da jeg

fant ut at klubben trengte en hjemmeside

som kunne bringe informasjon til

medlemmene, forteller Gullaksen. - Så

økte det på og fokus ble endret fra lokal

til nasjonal sjakk. Det har vært flere

konkurrenter på norske sjakknyheter

gjennom årene, men ingen har klart å

holde det gående over tid, sier han.

Det er liten tvil om at mye arbeid ligger

bak sidene. Har en nordmann spilt

en turnering, om det er i Sri Lanka

eller Berlin, kan du være sikker på at

Gullaksen rapporterer resultatene på

bergensjakk.no. Sjakkforbundene har

tidvis brukt Gullaksens sider som informasjonskanal

snarere enn sine egne; da

vet de at informasjonen blir lest.

- De tre siste årene har besøkstallene

vært stabile rundt 1,6 til 1,7 millioner

treff per år, forteller Gullaksen. - Tidsforbruket

mitt varierer, men en time daglig

er normalt. Når det er større turneringer

går det fort to timer.

- Går du aldri lei?

Sjakkens hverdagshelt

- I perioder er jeg nok ganske lei, men

jeg tror sidene er viktige for norsk sjakk

og fortsetter derfor, sier han. - I løpet

av året håper jeg å få på plass en ny

publiseringsløsning som vil gjøre det

lettere for andre å bidra.

Stabilitet er nøkkelen bak Gullaksens

suksess med bergensjakk.no. På samme

måte har han holdt Bergens Schakklub

i gang, år etter år. Han har vært leder i

klubben i mer enn 20 år.

- I denne tiden synes jeg både klubben

vår og norsk sjakk generelt har

hevet seg. Det er mye større bredde

nå og sjakken er mye mer akseptert og

framme i media enn tidligere. Mye av

dette skyldes nok Magnus Carlsen og

den inspirasjon hans framganger har

gitt, sier Gullaksen.

Skolesjakkelev

Gullaksens egen sjakkarriere startet

som for mange andre på barneskolen.

- Fra tredje klasse gikk jeg på skolesjakk

på Landås Skole. Av sjakklærere husker

jeg særlig Bjørn Asle Valde, som selv var

en lovende spiller på den tiden. På ungdomsskolen,

Ulriken skole, var vi med

på en lagturnering som gikk over flere

måneder. Et av partiene ble avbrutt som

hengeparti, og vi spilte senere ferdig

i Bergens Schakklub, hvor min motstander

var medlem. Dermed kom jeg

i kontakt med sjakklubben hvor jeg

startet som 13-åring i januar 1980,

sier han.

Deretter gikk det jevnt framover for

Eirik. I dag er han internasjonal mester

(IM) og en svært viktig brikke på Bergens’

eliteserielag.

- Gjennombruddet mitt kom på midten

av 80-tallet da Bergens vant NM for juniorlag

i 1984 og 85. Så gikk jeg til topps

i eldste klasse i NM for ungdom 1986.

Den første IM-normen kom ganske

overraskende i 1992, mens de to neste

kom som resultat av bevisst trening og

spilling, forteller Gullaksen.

- Hva er høydepunktene i din sjakkkarriere?

- Klubbens seier i NM for klubblag 1994

må trekkes frem. Her vant jeg det avgjørende

partiet mot Espen Agdestein i


- I perioder er jeg nok

ganske lei, men jeg tror

sidene er viktige for

norsk sjakk og fortsetter

derfor.

Eirik T. Gullaksen

matchen mot Oslo Schakselskap. Dette

var starten på et godt tiår for Bergens

Schakklub og vi vant NM for klubblag

også i 1997, 1998, 2000 og 2003. IMnormene

i Oslo 1992 og London 1997

og 1998 var selvfølgelig viktige. Og

skjønnhetspremien fra Barcelona 2009

mot stormester Yuri Solodovnichenko er

også verdt å trekke frem, sier han.

Det stilrene angrepspartiet er for godt

til ikke å foreviges i Norsk Sjakkblad.

Det er vanskelig å se hvor svart trår feil,

men den sterke stormesteren blir likevel

sablet ned i bare 22 trekk:

Eirik Tvedt Gullaksen (2396) -

Yuri Solodovnichenko (2596)

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 Sf6 4.Sc3

cxd4 5.Sxd4 a6 Najdorfvarianten i

siciliansk.

6.Lc4 e6 7.0–0 b5 8.Lb3 Le7 9.Df3

Hvit planlegger å overføre dronningen

til g3, der den står aktivt og kan delta

i et angrep mot den svarte kongen. Akkurat

nå må svart ta hensyn til trusselen

e4-e5.

9...Db6 10.e5 vil nå være en tabbe på

grunn av Lb7. Gullaksen velger et litt

uvanlig trekk, men som viser seg å gi

svært gode angrepsmuligheter.

10.Lg5 0–0 10...Dxd4 møtes med 11.e5

og hvit vinner tilbake materiellet med

meget god stilling.

11.Tad1 Sbd7 12.Dg3 Kh8 Svart

ønsker å unngå ubehageligheter som

Lh6. Gullaksen fortsetter å sentralisere

brikkene sine.

13.Tfe1 Sc5 14.Dh4 Lb7 15.Te3 Tac8

Forsøk på å vinne en bonde med 15…

b4 ville mislykkes etter det elegante

16.Sa4! Sxa4 17.Th3! og hvit vinner.

XABCDEFGHY

8-+r+-tr-mk(

7+l+-vlpzpp'

6pwq-zppsn-+&

5+psn-+-vL-%

4-+-sNP+-wQ$

3+LsN-tR-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

Med naturlige trekk har Gullaksen fått

opp en glimrende angrepsstilling. Herfra

og inn er han nådeløs.

16.Sf5!! På briljant vis blokkerer hvit

diagonalen b1–h7. Det umiddelbare

16.Th3 hadde nemlig blitt møtt med

16...Lxe4 som beskytter på h7.

16...exf5 17.Th3 Scd7

XABCDEFGHY

8-+r+-tr-mk(

7+l+nvlpzpp'

6pwq-zp-sn-+&

5+p+-+pvL-%

4-+-+P+-wQ$

3+LsN-+-+R#

2PzPP+-zPPzP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

18.e5!! Springerne til svart må vekk for

enhver pris!

18...dxe5 19.Txd7! h6 20.Lxh6!

Gullaksen avslutter med stil.

20...Sh5 21.Lxg7+! Kxg7 22.Dxh5

Svart ga opp. Stillingen er materielt lik,

men svart blir straks matt eller må miste

mange offiserer, for eksempel 22.Dxh5

Dg6 23.Tg3. 1–0

Én uke sjakkfri i året

Ildsjeler kommer og går, men få legger

ned en så stabil innsats for norsk sjakk

som Eirik Gullaksen. Egen sjakksatsning

kommer således i andre rekke.

- De store ambisjonene utover IM-tittel

har jeg aldri hatt. Stormestertittelen har

aldri virket realistisk, så dette er ikke

noe jeg har tenkt på. Hjemmesidene tar

såpass mye av tiden som kan brukes til

sjakk at den store framgangen herfra

kan jeg ikke se for meg, sier han.

- Hvorfor tror du at du har valgt

å legge ned såpass mye tid på akkurat

sjakk?

- Sjakk har elementer av sport, kunst og

vitenskap. Jeg tror det er dette som gjør

det så fascinerende, sier Gullaksen.

Til daglig jobber Eirik med programmering

i et konsulentselskap, og han

har i mange år vært utleid til Norsk

Hydro, StatoilHydro og Statoil. Han er

en ekte bergenser, og ved siden av sjakken

er fotballklubben Brann en av hans

store interesserer. - Jeg har partoutkort

(kalles sesongkort i resten av landet)

på Brann Stadion og er også medlem

i klubb og supporterklubb, forteller

han. Hans tredje store interesse er

friluftsliv. - Jeg prøver alltid å få en uke

på høyfjellet hver sommer. Dette er den

eneste uken i året hvor bergensjakk.no

ikke blir oppdatert!

43


44

Levon rappet tittelen

Levon Aronjan tenkte raskest

under verdensmesterskapet

i lynsjakk i Moskva.

Like bak fulgte Tejmour

Radjabov og Magnus Carlsen.

Av Torbjørn R. Hansen

Turneringen startet riktig så trivelig for

Magnus. På åpningssermonien ble han

tildelt sjakkens Oscar som den beste

spilleren i 2009. I turneringen derimot,

gikk det ikke like knirkefritt, og de fleste

innså ganske hurtig at han ikke kom til

å gjenta bedriften fra i fjor, da han ble

verdensmester i samme turneringen.

Som vanlig var det tøffe matcher mellom

Magnus og Aronjan, og det skulle ikke

forundre meg om det er nettopp disse

to som om noen år kjemper om VMtittelen.

I lynsjakk-VM vant Magnus de

innbyrdes partiene 1½ - ½, men måtte

likevel innse at Aronian endte ett poeng

foran nordmannen da de 38 rundene

var ferdigspilt.

Aronian kommer fra Armenia, samme

land som den tidligere verdensmesteren

Tigran Petrosjan, i tillegg til en rekke

andre spillere. I boken Champions of

the New Millenium kan man lese at

disse spillerne har ”sjakk i blodet” og et

”raskt øye”. Dette er også tilfellet for Levon

Aronjan, som spiller litt annerledes

sjakk enn de andre armenerne. Partiene

hans er spekket med kreative trekk som

passer hans forståelse og taktiske blikk

aldeles utmerket.

Her følger et typisk parti der han skviser

en seier ut av en tilsynelatende død

remisstilling.

Levon Aronian - Fabiano Caruana

VM i lynsjakk 2010

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-zpk'

6-+-+R+-+&

5+-+-+KzPP%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+r!

xabcdefghy

Hvem har ikke hørt Tarrasch sin bastante

konstatering om at alle tårnsluttspill

er remis? Denne stillingen er intet


unntak, ettersom hvit ikke kan gjøre

framskritt uten å bytte en bonde. Når

det er snakk om tårnsluttspill med kun

én bonde igjen er det håpløst å gjøre

framskritt med en g- eller h-bonde.

Med sitt forrige trekk 56…Tg1-h1

tenkte Caruana garantert at remisen var

like rundt hjørnet. Aronian er imidlertid

en sleiping med skumle planer.

57.Te8! Svart kan fortsatt holde remis

med 57…Tf1+ eller det litt tøffe 57…

g6+ som understreker hvor udugelige

g-bønder kan være i slike sluttspill. Men

hvem lar seg ikke friste av en ”gratis”

bonde?

57…Txh5?? Tapstrekket.

58.Ta8! Ouch. Trekktvang!

XABCDEFGHY

8R+-+-+-+(

7+-+-+-zpk'

6-+-+-+-+&

5+-+-+KzPr%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Det finnes ikke noe pinligere sted for det

svarte tårnet enn på h5. Tårnet stopper

riktignok g5-g6+, men hva skal svart

i trekket egentlig finne på? 59…Th1

taper etter 60.g6+ Kh6 61.Th8 matt!

59…g6+ Eneste sjanse. 59.Kf6 Th1

60.Ta7+ Kg8 61.Kxg6

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7tR-+-+-+-'

6-+-+-+K+&

5+-+-+-zP-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+r!

xabcdefghy

Hvit truer matt med 62.Ta8. Hadde

svarts tårn stått på for eksempel f1

kunne svart spilt 61…Tf8 og remisen

ville vært åpenbar. Nå derimot må den

svarte monarken skygge banen for å

unngå matt.

61…Kf8 62.Ta8+ Ke7 63.Kg7

Caruana ga opp, siden hvit vinner med

den såkalte brobyggingsteknikken (se

høyre spalte). 1–0

VM i lynsjakk 2010

17.-19. november.

20 spillere, 38 runder.

1. Levon Aronjan (ARM) 24,5

2. Tejmour Radjabov (AZE) 24

3. Magnus Carlsen (NOR) 23,5

4. Boris Gelfand (ISR) 21,5

5. Hikaru Nakamura (USA) 21.5

Begge

foto: Calle

Erlandsson

Brobygging

For å bygge en stabil og elastisk bro bør du

kjenne til følgende formel:

Φ(x) = ax, Φ(x) = a x (med positiv a),

Φ(x) = a log x og Φ(x) = x a

I sjakksammenheng trenger du imidlertid

kun å kjenne til en tårnsjakk og et tårn

på fjerderaden for å bygge en tilfredsstillende

bro.

I tårnsluttspill med kun én bonde igjen er

følgende stilling selve målet for den som

forsøker å vinne:

XABCDEFGHY

8-mK-mk-+-+(

7+P+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2r+-+-+-+"

1+-tR-+-+-!

xabcdefghy

Den hvite bonden har ett felt igjen til forvandlingsfeltet.

Problemet er at den hvite

kongen står i veien for bonden. Vi må derfor

starte med 1.Td1+! Ke7 Den hvite kongen

kan nå komme seg vekk fra bonden med

2.Kc7, men problemet er at det ikke finnes

noe effektivt hjemmested fra tårnsjakkene

etter 2…Tc2+.

2.Td4! Dette er nøkkeltrekket. Hvit forbereder

å bygge en bro med tårnet. 2…Ta1

Svart har ikke noe mer fornuftig å gjøre enn

å vente passivt. 3.Kc7 Tc1+ 4.Kb6 Tb1+

5.Kc6 Tc1+ Eller 5...Tb2 6.Td5! og hvit

vinner. 6.Kb5 Tb1+ 7.Tb4

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+P+-mk-+-'

6-+-+-+-+&

5+K+-+-+-%

4-tR-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+r+-+-+-!

xabcdefghy

Broen er ferdigbygd - et lite mesterverk

med likestrekk til Da Vinci-broen ved Nygårdskrysset

i Ås.

45

45


46

Lær sjakk med Torbjørn

Et forstyrrende dronningtrekk

For enhver sjakklærer er det et stort

øyeblikk når en elev kommer med et

spørsmål som det er vanskelig å svare

på. Nylig opplevde jeg nøyaktig dette da

en av mine elever kom med et svært

interessant forslag etter trekkene 1.e4

c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6

5.c4 Lg7 6.Sc2

XABCDEFGHY

8r+lwqk+ntr(

7zpp+pzppvlp'

6-+n+-+p+&

5+-+-+-+-%

4-+P+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPN+-zPPzP"

1tRNvLQmKL+R!

xabcdefghy

Stillingen har oppstått hundrevis av

ganger og normalt fortsetter svart med

6…Sf6 eller 6…d6. Hvit på sin side

fortsetter med å utvikle seg og ta kort

rokade. Hvit har all grunn til å håpe på

en litt bedre stilling på grunn av sin terrengfordel.

Min elev ønsket å forhindre

nettopp dette da han foreslo 6…Db6

XABCDEFGHY

8r+l+k+ntr(

7zpp+pzppvlp'

6-wqn+-+p+&

5+-+-+-+-%

4-+P+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPN+-zPPzP"

1tRNvLQmKL+R!

xabcdefghy

Min første reaksjon var å ikke ta trekket

alvorlig. Jeg mente at dronningen snart

ville måtte finne et bedre sted etter

Sb1-c3-d5 eller Lc1-e3. Er jeg nødt til å

gjenta åpningsregelen om at dronningen

ikke skal ut for tidlig? Han kom meg i

forkjøpet:

- Men jeg truer jo på b2. Og om du

spiller Sb1-c3 så spiller jeg Lxc3+ og

du har et par stygge dobbeltbønder.

Det vil ikke ta lang tid før jeg får til

et skikkelig bra press mot de svake

bøndene.

Han så spørrende på meg. Jeg måtte

innrømme at han hadde et poeng.

Forundret satte jeg trekket under lupen

og fant ingenting. Ingen verdens ting.

Kan man virkelig spille sjakk på denne

måten?

Populære teorivarianter

Svaret er ja. Faktisk benytter man nøyaktig

samme idé i flere åpninger. Den

aller vanligste varianten finner man i

Najdorfvarianten i Siciliansk: 1.e4 c5

2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3

a6 6.Lg5 e6 7.f4

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7+p+-+pzpp'

6p+-zppsn-+&

5+-+-+-vL-%

4-+-sNPzP-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPP+-+PzP"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

Denne stillingen er en av de mest populære

og omdiskuterte av alle åpningsvarianter.

Svart somler med utviklingen

og hvitspillere har i årevis lett etter den

mest aggressive oppstillingen. Man fant

ut at det som ga svart mest problemer

var et oppsett med Df3 og 0-0-0, ettersom

dette gir hvit en rekke forskjellige

angrepsmuligheter.

7…Db6! Ikke bare truer svart på b2,

men i tillegg hekter dronningen seg på

springeren på d4 slik at hvit ikke får spilt

Dd1-f3. Svarts snedige dronningtrekk er

grunnen til at mange hvitspillere kvier

seg for å spille denne varianten.

Også i Fransk benytter svart seg av

samme metode: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5

c5 4.c3 Db6

XABCDEFGHY

8rsnl+kvlntr(

7zpp+-+pzpp'

6-wq-+p+-+&

5+-zppzP-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-zP-+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

Allerede i fjerde trekk går svart ut

med dronningen for å forstyrre hvits

utvikling. I diagramstillingen har hvit

en sterk bondekjede i sentrum som

gir terrengfordel og angrepsmuligheter

på kongefløyen. Svart ønsker derfor å

slå i stykker bondekjeden så fort som

overhodet mulig. Hvit kunne tenkt seg å

forsterke bonden på d4 med Lc1-e3,


men nå er dette umulig. Alt dette takket

være svarts dronningtrekk.

Overgang til midtspillet

På chesscafe.com diskuterte Mark

Dvoretsky nylig følgende parti.

Jim Plaskett - Matthew Sadler

Hastings 1999

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+p+nvlpzpp'

6p+-zppsn-+&

5+-+-+-+-%

4-+PsNP+-+$

3+P+-+-+-#

2PvL-+QzPPzP"

1tRN+-+RmK-!

xabcdefghy

Her er Sadlers egen kommentar til

11…Db6!:

“En viktig finesse. Hvits mest harmoniske

oppsett er å spille springeren til

c3, a-tårnet til d1 og så spille enten f4

og e5, eller svinge tårnet til kongefløyen

via d3. Ved å hindre Sc3 stikker svart

kjepper i hjulene for denne planen, og

skaffer seg tid til å forberede seg mot

hvits angrep.”

Hvis 11…Db6 var så sterkt at det fører

til at hvit må velge en annenrangs strategi,

er jo dette noe man bør benytte seg

mer av. Takk til Sadler som beskriver

tankeprosessen bak trekket. Under et

parti er det ofte slik at man ikke er

bevisst bakgrunnen for at man gjør

slike trekk, og man vet ikke om man

har internalisert slike redskaper Sadler

beskriver. Som en naturlig reaksjon

på dette begynte jeg å lete etter tilfeller

fra egne partier der dette forebyggende

dronningtrekket var aktuelt.

Pia Cramling - Torbjørn R. Hansen

Rilton Cup 2004

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7+p+-zp-vlp'

6n+pzp-snp+&

5zp-+-+p+-%

4-+PzP-+-+$

3+P+-+NzP-#

2PvLQsNPzPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Hva er det hvit planlegger? Jo, Tae1 fulgt

av e2-e4. Dersom hvit får gjennomført

denne planen, vil svart ha problemer

med svake felter i e-linjen. Finnes det

noen måte å forhindre dette på?

10…Sb4! Først skal dronningen tvinges

til å stå i veien for tårnet på a1.

11.Db1 Og nå ser vi favorittrekket:

11…Db6! For å få tårnet på a1 med i

spill, er hvit nødt til å dytte den frekke

springeren vekk og få forbindelse mellom

tårnene. 12.a3 Sa6 13. Dc2

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7+p+-zp-vlp'

6nwqpzp-snp+&

5zp-+-+p+-%

4-+PzP-+-+$

3zPP+-+NzP-#

2-vLQsNPzPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Eneste forskjell fra forrige diagramstilling

er at den svarte dronningen står på

b6 og at hvits bonde står på a3. Dette

utgjør en enorm forskjell, for hvit kan

aldri gjennomføre e2-e4 uten å miste

bonden på b3. Nå som hvit ikke lenger

har muligheten til dette bruddet kan

svart i ro og mak forberede sitt eget

brudd, nemlig e7-e5.

I fjorårets eliteserie fikk jeg inn en forberedelse

der dronningtrekket kronet

verket.

Jovanka Houska – T. R. Hansen

Eliteserien 2009/2010

XABCDEFGHY

8-trlwq-trk+(

7+-+-zppvlp'

6p+pzp-+p+&

5+-+-+-+-%

4-sn-zP-+-+$

3+P+-+-zP-#

2PvL-+PzPLzP"

1tR-+QsNRmK-!

xabcdefghy

Opprinnelig tenkte jeg at stillingen var

lik, men istedenfor å nøye meg med

dette begynte jeg å lete etter måter å

tilrive meg initiativet. Løsningen ble som

vanlig å spørre meg hva det er motstanderen

kunne tenke seg å spille. Jeg kom

fram til at hvit på en eller annen måte

ville forsøke å få bort den irriterende

springeren på b4 ved hjelp av Sd3, Sc2

eller a3. Med 13…Db6! hekter svart seg

på d4-bonden og i tillegg blir a2-a3 lite

fristende på grunn av det enorme trykket

i b-linjen. Etter dette enkle trekket

er det svart som har overtaket.

47


48


Oppgave 1

Inge S. Skrondal -

Torstein Bae

Akademisk - SK 1911, runde 4

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7zp-zp-wqpzpp'

6-+p+rsn-+&

5+p+-+l+-%

4-+P+P+-+$

3+PwQ-+PzP-#

2PvL-zP-+-zP"

1+-mKR+-sNR!

xabcdefghy

14…Txe4! Takket være dobbeltrusselen

som oppstår etter 15.fxe4 Dxe4

vant svart et par viktige bønder og

overtok initiativet. 0-1 (34 trekk)

Oppgave 4

Bjarke Sahl -

Geir Sune T. Østmoe

Asker - Porsgrunn, runde 5

XABCDEFGHY

8-+-+rtr-+(

7+-zp-+-+R'

6-+pmk-+p+&

5+-+n+-+-%

4p+lmKL+-+$

3zP-vL-+-tR-#

2-zP-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Svart setter matt med 40...Txe4+!

Etter 41.Kxe4 følger 41...Tf4 matt.

Derfor: 0–1

Oppgave 2

Stig Gabrielsen -

Bjarte Leer-Salvesen

Bergens - SOSS, runde 4

XABCDEFGHY

8-+-tR-+-+(

7+p+-+-zpk'

6p+-+p+-+&

5+-+-zPqzP-%

4-+r+pzP-+$

3zP-+-wQ-+-#

2KzP-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Med 35.De2! truer hvit tårnet på c4 og

matt på h5. 1–0

Oppgave 5

Espen Peder Baastø -

Ørnulf Stubberud

Nordstrand - OSS, runde 6

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-+-wqpvlp'

6p+-zp-+p+&

5+r+-+-zP-%

4Q+-zpP+-zP$

3+-+-+P+-#

2-zP-+-sN-+"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

Etter 27...Txb2+! startet svart et avgjørende

angrep. 28.Kxb2 d3+! Åpner

opp for løperen på g7. Etter 29.Ka2

Tc2+ valgte hvit å ofre dronningen

med 30.Dxc2, men slaget var uansett

tapt. 30...dxc2 31.Td2 Dc7 32.e5

Da5+ 0–1

Løsninger

Oppgavene står på side 39.

Oppgave 3

Emanuel Berg -

Frode Elsness

OSS - Moss, runde 4

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-vLR+pzp-'

6p+-+-vl-zp&

5+-+-+-+P%

4-+-+-+-+$

3+-zpK+-+-#

2P+-+-zPP+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Svart avgjorde med 33…c2! Etter det

forserte 34.Kxc2 spilte svart 34…Kf8!

og det viser seg at hvit er hjelpeløs mot

trusselen 35…Ke8 som vinner offiser.

0–1 (63 trekk)

Oppgave 6

Flemming Christenson -

Bjarke Sahl

Nordstrand - Asker, runde 4

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-zp-+-+-'

6-zp-zP-+-+&

5zp-+P+-zpk%

4P+Ptr-+-tr$

3+-+-mK-zp-#

2-+-+-+R+"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

Svart satte forsert matt med 52...

The4+ 53.Kf3 g4+! 54.Kxg3 Td3+

og hvit ga opp på grunn av matt i neste

trekk. 0–1

49


50 50

Norsk Sjakkblad

gratulerer

med dagen

90 år

29.3. Ragnar Andresen, Fredriksstad

85 år

14.4. Jan Ludvigsen, Porsgrunn

80 år

19.4. Helena Munkejord, Stovner

75 år

1.3. Ivar Viken, NSSF

70 år

12.3. Olav Skjetnemark, Namsos

11.4. Øyvind Gabrielsen, Trondheim

60 år

18.3 Tore W. Adamsen, Fredriksstad

9.4. Per Nagy, Kampen

12.4. Gyula Adam, Drammens

12.4. Kari Kristine Engan, NSSF

22.4. Oddbjørn Hagen, Sotra

50 år

9.4. Bjørn M. Simonsen, Narvik

10.4. Per A. Øvstehage, Lillehammer

13.4. Nikolai Hoff, Hamar

21.4. Tormod Løtveit, direktemedlem

40 år

5.3. Harald M. Dahle, Sandnes

10.3. Jens Chr. Lothe Opdahl, SOSS

26.3. Lars Hjelmås, Drammens

28.3. Terje Lund, Verdal

3.4. Bjørn Erik Glenne, Nordstrand

24.4. Tor Egil Holst, Sarpsborg

MARS

12.-13. Seriesjakken, 5. helg

Info: Kontakt din klubb

APRIL

1.-3. Eliteserien, 3. helg med eliteseriekvalifisering

Info: Sjakkontoret, sjakkfor@online.no

17.-24. Det åpne NM, Fagernes

Info: Øystein Brekke, oeystei@online.no

17.-19. Fagernes NVGP

Info: Øystein Brekke, oeystei@online.no

21. Fagernes påskelyn NVGP

Info: Øystein Brekke, oeystei@online.no

MAI

6.-8. Kretsmesterskap individuelt, anbefalt helg

Info: Kontakt din krets

20.-22. Karmøy vandrerhjemturnering NVGP

Info: Lillian Løndalen, lillian_1969@hotmail.com

28. Torgsjakk Drammen NVGP

Info: Ragnar Edvardsen, ragedvar@online.no

Storturnering i høstferien

I oktober er det igjen klart for en

turnering av internasjonalt kaliber

i Oslo. Sjefsarrangør Hans Olav

Lahlum (bildet) har allerede på

plass et imponerende felt.

Blant de som har meldt sin ankomst

er de russiske supersøstrene

Tatjana og Nadezhda Kosintseva (nr

4 og 5 på FIDEs kvinneliste), Jon

Ludvig Hammer, Emanuel Berg og

det engelske esset Matthew Sadler.

Les mer om Oslo Chess International

på hjemmesiden:

bergensjakk.no/oslointernational

Lahlum ønsker velkommen

til storturnering i Oslo i høst.

(Foto: Tore Hansen)


Sjakk i skular og

lokalsamfunn

Øyriket i vest har gjennomført den andre

årvisse London Chess Classic. Magnus’

suksess vart godt dekka i norsk presse.

Det som har kome mindre fram på

denne sida av Nordsjøen er første del

av hovudfomålet som London Chess

Classic er andre del av:

• To encourage teaching and playing

chess in state schools and inner city

communities

• To organize and promote world

class chess events as catalyst for mass

participation

• To raise the profile of chess and highlight

its educational and social benefits

Informasjon mangler!

Er undertegnede den eneste person som

stiller spørsmåltegn ved vårt forbunds

manglende informasjon? Det gjelder

egentlig alle viktige saker. Nå sist vedrørende

kranglingen mellom NSF og

USF, hvor problemet med valg av ny

generalsekretær står sentralt. Stillingen

lyses ut uten at vi både vet hvem som er

kandidater, eller hvorfor det bare lyses

ut en 50 prosent-stilling. Tankefull blir

man med henblikk på det forestående

arrangement av Sjakkolympiade. Trodde

det krevde en 100 prosent-stilling og

vel så det.

Selv tror jeg at sjakkspillere flest savner

Tromsø Sjakklubb sin gjestebok. Den

fungerte aldeles utmerket i mange år,

Leserbrev

Første trekk i parti ved første bordet i

London Classic vart gjennomført av ein

elev ved ein av lokalskulane i landet.

Turneringa hadde dagleg vitjing av

fleire skular som inngår i CSC (Chess

in Schools and Communities).

Programmet ”Sjakk i skular og lokalsamfunn”

synest å medverka til at

Magnuseffekten vert vesentleg større i

Storbritannia enn i Noreg.

Programmet er svært målretta og

første framdriftsrapport ligg alt føre

på nettet.

Her er programmets ”next move”:

helt til undertegnede begynte å stille

ubehagelige spørsmål vedrørende en

ukultur som fikk lov å utfolde seg fritt,

og som har ødelagt mye for sjakken i

nord før gjesteboken var en saga blott.

Men i dag har vi da lært litt om hva som

skal til for å få en eller annen person eller

klubb til å lage en slik gjestebok, kun

for skribenter under fullt navn, med

telleapparat og ellers greie manualer.

På den måten var Tromsø sin gjestebok

uten sidestykke.

Jeg skjønner meg ikke på Magnus og

skulle likt å diskutere hans avgjørelser

som for undertegnede har vært en stor

skuffelse. Tenk for et bråk det ville blitt

om Northug skulle nektet å stille i et

renn under VM fordi han ikke liker

• 2010-11: To run a pilot program in

60 UK schools to reach 6000 children

of primary school age from Year 2

• 2011-12: To use the best methods

divined from year one in the pilot area

and prepare to scale up

• Introduce chess to 17 000 primary

schools in England and Wales and have

1 million children playing by 2015

• To establish a long-term partnership

with public or private partners

Med eit medlemstal i sjakkforbundet

som så langt ikkje synest å ha hatt

signifikant glede av Magnuseffekten

kan det kanskje vera idear å henta frå

naboen i vest?

Terje Lie

opplegget. Det kler ikke Magnus å klage,

for urettferdighet i systemet har det

alltid vært. Mange verdensmestre har

påpekt urettferdighet uten å komme

noen vei med det. Magnus er ikke en

gang verdensmester.

Vi har hørt tale om Magnuseffekten,

men hva konkret har den ført til? Medlemstallet

øker ikke. Hva forventer vi oss

av Tromsø 2014, sportslig og ikke minst

økonomisk. Det legges ned utrolig mye

arbeide, men hva har vi igjen?

Det finnes tusen ting å diskutere, men

hvor?

Kjell Johannessen

kj.johannessen@getmail.no

51


Returadresse:

Norges Sjakkforbund

Sandakerveien 24 D

0473 Oslo

More magazines by this user
Similar magazines