Be høstens Herre sende arbeidere - Bønnetjenesten for Norge

benorge.no

Be høstens Herre sende arbeidere - Bønnetjenesten for Norge

Forbederen

Nr. 3 - 2010 // Nyheter og bønnebrev

Be høstens Herre

sende arbeidere


leder

Be høstens herre

sende arbeidere

TEKST: Arne Borgersen

DET Er MESTErEn selv som ber oss be denne bønnen.

Han sier det i forbindelse med at høsten er

stor og arbeiderne få. Og dessverre ser ikke dette

ut til å være noe bedre i dag enn den gang. Det er

vel snarere slik at dette vil være et problem til alle

tider fordi vi mennesker er mer opptatt av vårt eget

enn av å gjøre Guds vilje. Vi velger for det meste

det som ligger nærmest oss, og det som er synlig

for det fysiske øyet. Den åndelige og himmelske

verden er så langt borte og skjult for det naturlige

mennesket. Men nettopp derfor trenger vi å be!

Bønn er eneste veien til å få åpenbaring over ordet

og erfare ”den kommende verden krefter”. Den

som mangler dette er blind for åndelige realiteter

og bryr seg lite om Jesu befaling!

Men for den som er våken og er i arbeid der hvor

høsten befinner seg, ser det desperate behovet for

arbeidere. I alle trossamfunn i dag er det mangel på

lederskap. Veldig få er villige til å ta på seg ansvar.

Dette må det bli en forandring på! Vi må innstedig

bønnfalle høstens herre å ende arbeidere ut slik at

høsten han hentes inn.

På siden for takkeemner og bønnesvar vil du

finne en del tilfeller av små vekkelser som pågår

forskjellige steder. ET sted er 80 mennesker

frelst i løpet av en helg. Et annet sted er det 100. I

forrige Forbederen kunne vi sette inn en lang liste

av tilfeller der mange hadde blitt frelst på relativt

Bønnetjenesten for Norge er en

stiftelse med forankring i Pinsebevegelsen

med tverrkirkelig

engasjement. Vi har:

• Bønnenettverk, ca 4000

partnere

• Bønneskole over hele landet

• Bønnebladet ”Forbederen”

• Bønnekorstog i byer og

tettsteder

ADRESSE:

Myrsethveien 1

2010 Strømmen

TELEFON:

63 81 33 18

EPOST:

argbfn@gmail.com

INTERNETT:

www.benorge.no

KONTONUMMER:

7874 06 14141

kort tid. Det er ingen tvil om at profetiene om vekkelse

over Norge begynner å oppfylles. Derfor er

det tid for å våkne opp av søvne og ta fatt på det

store arbeidet med å høste inn g få kornet i hus.

Da tenker jeg på å få mennesker inn i Guds forsamling,

menigheten. Hvis ikke det skjer, vil høsten

spilles og kornet råtne uten at det kommer til nytte.

Nyfrelste kan bare i få tilfeller klare seg uten en

menighet og et fellesskap. Derfor er dette et stort

tema i alle brevene til Paulus.

Derfor trenger vi alle de tjenestegavene og den

type arbeidere som er beskrevet i Ef.4,11 og 1.Kor.

12 og Rom. 12. Vi trenger apostler som grunnlegger

menigheter overalt der det ikke finnes noen

fra før. Vi trenger profeter som kan oppmuntre og

veilede guds folk og advare når ting utvikler seg i

gal retning. Vi trenger evangelister som kan bryte

barrierene mellom menigheten og mennesker

rundt oss i daglig livet. Vi trenger hyrder som tar

ansvar for å fostre de nye og lærere som kan legge

ut ordet slik at det blir til mat for de som hører.

Alle disse gavene og arbeiderne er nødvendige for

å ivareta Guds frelsesplan! Bønnfall derfor Høsten

Herre om å drive arbeidere ut!

BØNNEEMNER:

Ring Karin på telefon 41 10 87 72

kl. 10:00 - 15:00 og 18:00 - 21:00.

(Ikke lørdag og søndag)

STYRET:

Ole Holmen, Skien

Jan Berg, Sarpsborg

Arne Borgersen, Oslo

Astrid Nestvold,

Friedhelm Lachmann

REDAKTØR:

Arne Borgersen

UTFORMING:

Mandag Media v/ Tormod Åsen

TRYKK:

Kristiansand Trykkeri


Dag og natt

«hellig samling» i 2 år

TEKST: Tom Anders Olsen, Bønneleder i Ungdom i Oppdrag

DET Er KriSE i lanDET vårT! Abort, seksuell

umoral og ekteskapsordningen som er under

sterkt press, er uttrykk for det moralske frafallet i

landet vårt. Gud blir mer og mer presset ut av vårt

samfunn, landet vårt har kanskje aldri vært på en

slik ustø grunn som i dag.

vi vil Ta vårT anSvar som vektere på muren for

land og folk og aldri være stille. Vi som minner

Herren vil verken om dagen eller om natten unne

oss ro.

“Derfor lette Jeg etter en mann/kvinne blant dem,

en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran

Mitt åsyn til vern for landet, så Jeg ikke skulle

ødelegge det.” Esek. 22:30

vår rESponS til den prekære tiden vi lever i er å

etablere et bønn- og lovprisningsalter hvor ilden

kan brenne kontinuerlig. Et senter som skal stimulere

til nærhet til Gud, og se mennesker forløst

inn i hva Gud har for hver enkelt. Slik kan vi bli en

ild som brenner og setter andre i brann. Vi trenger

å kjenne Gud, for vi lever i en tid hvor mye uventet

skjer. Det nærmer seg Jesu gjenkomst og mye

kommer til å skje før det. Gud har så mye mer for

oss kristne, og nå er tiden for at vi lever i fylden av

hva Gud har kalt oss til.

“Kall folKET SaMMEn og innvi forSaMlingEn.”

(JoEl 2:15-16)

Nå er tida for å samle folket. Vi må kjempe for

Norge! Da Nehemja bygde opp igjen muren, kjempet

de alle sammen til muren ble satt i stand. Så

bosatte de seg i sine byer. (Neh 7:73). Har du hjerte

for din by og vårt land, så er tida nå for å komme

sammen for å bygge beskyttelses muren rundt

landet vårt.

vi vil arBEiDE i TEaM som lovsynger, leser Guds

ord, ber og søker Gud sammen. La oss komme

sammen for å bli trent og kjempe for dette landet,

for så å innta Norge og Europa.

DET Er MørKEST før Daggry. Mitt hjerte er fullt

av tro! For mange er Guds løfter til dette landet om

vekkelse og transformasjon. Hvilket privilegium å

leve i denne helt spesielle tiden i historien. Du kan

være med å bety en forandring.

Det er en alvorlig tid vi lever i, og du og jeg har

nøkkelen til å se himmelen åpnet over landet vårt.

2 år for et forandret Norge, er det verdt det? Tida er

kort, tida er nå.

fra HøSTEn STarTEr vi Dag og naTT

lovSang og Bønn for norgE.

for MEr inforMaSJon, Ta KonTaKT EllEr SE:

www.ywaM.no EllEr www.griMEruD.no

aktuelt

forbederen 3


undervisning

Høsten er stor.

Arbeiderne er få.

Be høstens herre at han vil drive arbeidere

ut til sin høst. Matt.9,35-38

TEKST: Jan Berg

Hva Kan vi lærE av JESuS? Vil vi lære

av ham? Jesus er Mesteren. Vi er hans disipler.

”Mange kaller meg Herre, men gjør ikke det jeg

sier!” uttalte Jesus engang. I vår tid med mange

planer og strategier kan vi i vår iver glemme Jesus’

metoder.. Han er den største strategen som noensinne

har levd og hadde størst innflytelse på mennesker

og samfunnet. Hans brennende nød for

menneskene og viljen til å gjennomføre Guds

plan drev ham fra sted til sted.” Gud salvet Jesus

fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft så han

gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem

som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med

ham.”

Ap.gj.10,38. Har vi noe å lære? Vil vi lære? Jesus

kom ikke med store teoretiske læresetninger og

talekunst, men i åndelig kraft og salvelse. Etter

bønn og faste møtte han mennesker i deres nød og

satte dem fri fra alle plager.

JESuS BESøKTE allE ByEnE

og lanDSByEnE:

Hvilken strateg! Jesus gikk dit folket var. Han samlet

ikke til storsamling i den største byen i området.

Selv om hans tjeneste var begrenset til tre år, brukte

han tiden sammen med enkelte mennesker. Han

møtte dem der de var, talte direkte inn i hjertene

deres og satte dem fri fra satans undertrykkelse og

4 forbederen

plager. Jesus gikk ved sjøkanten, på markedsplassen,

til tollerne, inn i den spedalskes hus og var

sammen med syndere som ikke de skriftlærde og

fariseerne spanderte tid på.

Hva kan vi lære av Jesus?

Alle byer og bygder i Norges land trenger evangeliet.

Det er fortsatt Jesu strategi. ”Vi er sendebud

i Kristi sted ” 2. Kor.5.20. Den Hellige Ånd gir oss

kraft til å vitne om ham Apgj.1,8.

Menigheter tømmes! Bedehus står tomme og

selges! Tragisk! ”Stengt på grunn av ran!” står det

noen ganger på butikkdører.

Har ”raneren” ranet menigheter og bedehus?

Det er neppe Guds plan og vilje! Mange av sang

- og musikkartistene som du ser i underholdning

på TV er oppvokst i bedehus i bygde - Norge. De

lærte sine første grep, fikk synge sine første sanger

og utvikle seg. Flere kjente artister har evangeliets

såkorn i seg. Vi trenger bedehuskulturen og den

åndelige innflytelsen i bygdene våre.

Hva gJorDE JESuS i ByEnE

og i BygDEnE?

1) Han oppsøkte synagogene der folket var samlet

og underviste dem. ”Ingen har undervist som

denne mannen” ble ryktet der Jesus var.

2) Han forkynte evangeliet om riket og ga menneskene

håp for tid og evighet.


3) Han helbredet all sykdom og alle plager hos

alle mennesker han møtte. For en mann – for en

kjærlighet – for et budskap – for et håp!

Hva kan vi lære av Jesus?

Jesus levde i bønn og faste. Etter sin dåp i vann

kom Ånden ned som en due over ham. Han ble av

Ånden drevet avsides ut i ørkenen. I 40 døgn fastet

han og seiret over djevelens angrep og fristelser.

Han sto imot satan, fast i troen. Satan måtte vike

og Jesus vendte i Åndens kraft tilbake til Galilea.

I synagogen i Nasaret leste han høyt for alle hva

profeten Jesaja 61 profeterte om ham: Luk. 4. Etter

det startet Jesus sin forkynner – og helbredelsesvirksomhet.

Før det gjorde han ingen underverker.

Tretti års innvielse for å utføre tre års tjeneste. Har

vi noe å lære? Vil vi lære? Jesus ba tidlig om morgenen,

midt på dagen og på natta.

Vi trenger unge mennesker med brennende

hjerter som vil hengi seg til Gud på småsteder så

ikke åndslivet og bedehusmiljøet i bygdene våre

forsvinner når ” stå på- generasjonen” blir borte.

Jesus sier ” Jeg har sendt dere for å høste det

dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet og

dere er kommet inn i deres arbeid. En sår og en

annen høster og dere skal glede dere sammen. Se,

markene de er modne for høsten!” Joh. 4,35-38

JESuS HaDDE inDErlig MEDliDEnHET

MED folKET. HJErTET HanS BranT av

KJærligHET Til DEM

”Da han så folkemengden, syntes han inderlig synd

på dem for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer

uten hyrde.”

Kan det sies noe bedre enn det Matteus her forteller?

Det sier alt!

Hva kan vi lære av Jesus?

Hengivelsen til Gud og menneskene var

grenseløs. Den sprengte alle grenser. Alt er mulig

for Gud! Alt er mulig for den som tror! Han elsket

sin far og mennesker.

”Ingen har talt som denne mannen!” ” Slikt har

vi aldri sett i Israel!” lød det i Jesu fotspor.

Gud leter i dag etter mennesker som hengir seg

til Herren – til menigheten – og til menneskene!

Hva kan vi lære av Jesus? Vil vi lære av Jesus?

JESuS KonSTaTErTE faKTa:

Høsten er stor! Arbeiderne er få!

Norge er moden for innhøstning! Himmelen

roper etter høstarbeidere som er villige til å høste

inn det de selv ikke har sådd. Mennesker i alle generasjoner

er som fullmodne kornbånd som venter

på å bli høstet inn.

Mange oppsøker healere, falske profeter og

lærere for å mette sine åndelige behov. Gud har lagt

evigheten ned i alle mennesker. Vi er født til å ha

samfunn med Gud. Synden har skapt skillsmisse

mellom Gud og mennesker. Men Jesus tok et oppgjør

med synden på sitt eget kors og døde for oss,

slik at hver den som tror på Jesus ikke skal gå fortapt,

men ha evig liv.

JESuS ga DiSiplEnE SinE

ET BønnEoppDrag

Be høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin

høst!

la oSS BE flaMMEnDE og inTEnSE HJErTE-

BønnEr aT guD DrivEr arBEiDErE uT Til Sin HøST.

Det er forskjell på å bestemme seg for en tjeneste

og å bli drevet av en indre motor. Apostelen Paulus

beskriver det slik: ” Kristi kjærlighet tvinger meg…”

Den Hellige Ånd talte direkte til menigheten i

Antiokia , da menigheten fastet og hadde gudstjeneste:

” Ta ut for meg Barnabas og Paulus til den

gjerning jeg har kalt dem til.”

( Ap.gj.13)

De brøt opp fra trygge miljøer og reiste gjennom

bygder og byer i Kypros og Tyrkia. Herren stadfestet

budskapet med tegn og under. Jøder og hedninger

kom til troen på Jesus.

Hva kan vi lære av Jesus? Vil vi lære av ham?

Det handler om å være en etterfølger av Jesus.

Ikke bare en bekjenner.

noE SKJEr når Du BEr!

forbederen 5


sideheader

bønnesvar

Takk fra en mor

En TaKK fra En Mor med et barn på ca 5 år som har svulster i hodet og ryggen. Hun er svært takknemlig

for forbønnen hun har fått. Les hennes vitnesbyrd:

- Hei! Nu er vi på sykehuset i Tromsø, og Eva har vært til MR. Gud har svart på bønnene til alle som har

vært i bønn for henne. Svulstene er kraftig redusert, og legene sier det er overraskende resultater. De

hadde ikke forvente dette. Takk for all forbønn som du har deltatt i og formidlet videre.

Hilsen Liss og Arne

Helbredet i Filadelfia

EDlE MariE JoHannSSon ble smertefri søndag kveld, etter å ha vært i møte med den svenske evangelisten

Christer Borg i Filadelfia i Tvedestrand. – Jeg kjente en vidunderlig varme strømme gjennom meg, fortalte

Edle Marie Johannsson etter at hun ble helbredet gjennom evangelisten Christer Borg på søndagens

møte i Filadelfia. På møtet i Filadelfia søndag kveld gikk evangelist Christer Borg i forbønn for flere som

slet med smerter. Blant dem var Edle Marie Johannsson. På flere meters avstand fra evangelisten ble Edle

Marie så overveldet av kreftene at hun falt bakover.

Begynte som 15-åring

- DETTE Er iKKE SuggESJon; dette er Den hellige ånd! erklærte Christer Borg, som nå reiser rundt i Norge

og holder møter med fokus på helbredelse og fornyelse. Borg er ordinert prest i den svenske kirken, men

prioriterer for tiden møter over hele Skandinavia. Christer Borg var bare 15 år da han for første gang gikk

i forbønn for et annet menneske, som ble smertefri gjennom ham. Denne personen var hans mor. Siden

den gang skal tusenvis av mennesker ha opplevd å bli berørt av Guds kraft og blitt helbredet på hans møter.

En vidunderlig varme

EDlE MariE JoHannSSon har slitt med store ryggsmerter siden hun fødte sitt yngste barn for 37 år siden.

Hun har også vært plaget av smerter i skulderen etter et fall for 25 år siden.

Ryggsmertene har kommet og gått, men ryggen var langt fra god da hun kom til møtet søndag kveld.

- Det var bare nydelig! sa hun om det hun følte da Christer Borg ba Jesus ta smertene fra henne.

- Hva kjente du da du falt?

- Jeg vet ikke, for det husker jeg ikke, svarte hun, og erklærte seg helt smertefri.

- Guds kraft blir så mektig at mange faller om, forklarte evangelisten.

- Hvorfor er du en bedre kanal for Guds kraft enn andre?

- Jeg tror Herren velger ut enkelte til å be for de som er syke, mente Christer Borg.

Ove Valsgård i Filadelfiamenigheten i Tvedestrand, fortalte at flere er blitt helbredet på Borgs møter i løpet

av helgen.

Helbredet fra rennende øreverk

unDEr En MøTESEriE for rEviTal i Betesda Tverrelvdalen ba jeg for en dame med øreverk som rant ut

av øret hele tiden. Dette hadde hun hatt siden hun var 14 år gammel. Hun måtte bruke vattdotter i øret for

ikke å ødelegge klærne sine med verken som rant. Hun hadde hatt en operasjon i øret og de hadde skrapt

bort noe av beinet bak øret. Men dette hadde ikke hjulpet. Når jeg ba for henne kjente hun at det var noe

som slapp taket der hun var operert. Når jeg var der sist i mars måned kom hun gledesstrålende og fortalte

at hun fremdeles var helt fin! All ære til Gud som grep inn!


Slik kan du be

TEKST: Astrid Nestvold

Be uten opphold

Bønn er ikke bare noen ord vi uttaler til Herren.

Det er en livsstil.

1TESS. 5.17 BE uTEn oppHolD.

Det vil si at vi alltid skal be. Har du merket at vi kan

være for opptatt med å gjøre noe, når Herren vil at

vi skal be. Og for opptatt med å si fram våre bønner

når Herren vil at vi skal gjøre noe. Når vi har bedt

er det ofte vanskelig å komme i gang med å gjøre

det vi har bedt om. Vi må gjøre det Gud vil vi skal

gjøre slik at bønnesvaret kan bli vårt.

MaTT. 6.11 BEr vi: gi oSS i Dag vårT DagligE BrøD.

Når du har bedt bønnen setter du deg ikke godt til

rette og venter på at brød skal regne ned fra himmelen.

Selvfølgelig gjør vi ikke det. Vi reiser oss fra

bønnen og går ut og gjør et ærlig arbeid. Mange

ber om at familiemedlemmer skal bli frelst, men

de snakker aldri med de om Jesus.

Handling kan aldri erstatte bønn, men bønn kan

heller aldri erstatte handling. Det er mange ting

du kan gjøre etter at du har bedt. Men du kan ikke

gjøre noe før du har bedt. Når vi ber, gir Gud oss

undervisning

nøkler som låser opp for svaret. Bønn er en toveis

kommunikasjon. Du lytter og du taler. Når du ber,

skal du ikke bare be Gud gjøre noe. Men også lytte

til hva han sier slik at du kan lære hva du skal gjøre.

Den Hellige Ånd som bor i deg vil gi deg visdom

og innsikt om hvordan du skal be og hva du skal

gjøre etter at du har bedt. Han vil alltid lede deg i

tråd med sitt ord. Be med et lyttende hjerte og en

åpen Bibel.

2 MoS. 14.14-15, Herren skal stride for dere, og

dere skal være stille. Herren sa til Moses: Hvorfor

roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra

videre. Gud kom med sin overnaturlige kraft og

delte Rødehavet. Han virket for Moses, han virket

igjennom Moses og han gjorde Moses i stand til å

handle. Moses lyttet til Guds instrukser og deretter

handlet han på det.

Gud vil også virke for deg, gjennom deg og utruste

deg til å oppnå bønnesvaret. Når du ber samarbeider

du med Den Hellige Ånd. Gud hører bønnene

dine og utløser sin Ånd, som utruster deg til

å oppleve svaret.

forbederen 7


ønn

Bønn for Finnmark

TEKST: Edel Marit Andersen

JEg opplEvDE guDS TalE til meg over lengre tid.

En tiltale om å begynne og be for Finnmark fylket.

Det viste seg at det var flere som hadde en lengsel

etter å løfte fram landsdelen vår for Gud. Disse

kom fra forkjellige kirkesamfunn, men hadde en

felles brann i hjertet. I oktober 2008 samlet vi oss

i pinsemenigheten Eben Esers lokale i Kautokeino.

Der startet vi ”Bønn for Finnmark” – et nettverk

som omslutter Finnmark i bønn.

Sammen utarbeidet vi en liste over bønnebegjærene

(se nedenfor), og er blitt enig om å be

over disse hver mandag og onsdag formiddag.

8 forbederen

Hvis noen i nettverket får andre bønnebegjær inn,

som ikke er på listen, tar vi det opp i nettverket, og

begjæret blir sendt via sms til de andre som står på

forbederlisten.

Vi tror på kraften i bønn. Jesus har selv sagt, ”be så

skal dere få”, Matt. 7:7. Når vi velger å be for andre,

kan vi identifisere oss med Jesus Kristus, Han som

alltid lever for å gå i forbønn for oss, Heb. 7: 25.

Slik kan vi også gå i forbønn for andre. Bønn er en

handling som utløser åndelig kraft over situasjoner

man ber for (Esek. 22: 30, Ef. 6:18, 2. Krøn.7:14).


Bønn for Finnmark var samlet en gang i 2009, og

målet er å samles en gang i året. Slik kan vi dele hva

vi har opplevd, og samtale om hva som skjer på de

forskjellige stedene i Finnmark.

Hvis du går å bærer på en brann i ditt hjerte, en

brann om vekkelse i Finnmark, vår nordligste

landsdel, så vil vi ønske deg velkommen i vårt

bønnenettverk. Ønsker du også å få tilsendt bønnebegjær

på mail eller sms, så ta gjerne kontakt

med meg.

Leder for nettverket: Edel Marit Andersen,

på telefon: 95181207.

Bønnebegjær for finnmark:

Be om:

■ Enhet blant kristne, om kjærlighet, tilgivelse og

aksept ovenfor hverandre.

■ At Gud må berøre Finnmark med Hans Hellige

Ånd, og stadfeste ordet med tegn og under.

■ Åndelig oppvåkning, spesielt i de samiske

områder, og at de som søker i det åndelige, må

finne Jesus, som veien, sannheten og livet.

■ At barn og ungdom skal bli frels.

■ At Gud må bevare ekteskap og familier.

■ At det blir reist opp flere forkynnere i Finnmark.

■ At Gud må bevare prester, pastorer og deres

familier.

■ Et klar Jesus-fokus i kirker og menigheter.

■ Vekkelse og befrielse for folk. At folket må bli

kjent med den levende Gud.

■ Om beskyttelse for barn og ungdom, så de ikke

begynner med alkohol og narkotika.

■ Evangelisering i Finnmark.

■ At familier skal be- og leve Gudslivet sammen.

forbederen 9


ønnebrev

10 forbederen

Vi ber for

storting og

regjering

Jan BeRg

Regjering og storting:

Be daglig for statsministeren og regjeringa at de får visdom og innsikt til å lede

landet vårt på en sunn og god måte, som behager Gud og styrker nasjonen.

Be for utenriksministeren som møter mange store og krevende utfordringer i Midt

– Østen og andre steder i verden.

Kongen og hans familie:

Vi takker Gud for kongefamilien og ber om daglig beskyttelse og

Guds nåde over dem.

Jeg var på gjenåpningen av Oslo Domkirke 18. april. Å se kongen og dronninga,

kronprinsen og kronprinsessa med deres lille datter gå inn midtskipet, sette seg

ved alteret og senere delta i nadverd, er mye å takke Gud for. De ønsker selv å ha

Bibelen som grunnfjell for hele nasjonen.

Be også for Martha Louise og hennes familie at hun i sin ivrige søking i engleverdenen,

får møte Jesus som Frelser og Herre.

Media:

Be for redaktører og journalister at de får et vidsyn når de dekker konfliktfylte saker.

Takk Gud for de som allerede preger media positivt. Be at han reiser opp unge,

kristne

journalister som vil prege nyhetene i radio, tv og aviser. Be også at blader,

magasiner, tv-program og nærradiosendinger med Bibelens verdier får sunn innflytelse

på mennesker.

Be for den norske kirke:

En av pinsebevegelsens pionerforkynnere sa engang: ” La oss be mye for den norske

kirke. Den er den store nota når vi skal fange fisk!”

Be for biskoper, proster, prester og alle som jobber i DNK. De har en stor og viktig

kontaktflate med mennesker i nesten alle livssituasjoner.

Be for alle frimenighetene:

Be om Guds salvelse og åndsåpenbaring over forkynnere som taler til barn og ungdom,

så de møter Jesus. Be at menighetene må være det lyset i mørket og saltet

mot forråtnelsen som Jesus talte om.

Bønn om å drive arbeidere ut:

Gud! Driv ut arbeidere på dine høstmarker i norge!

Driv ut barn – junior – og ungdomsarbeidere!

Gud! Driv ut forkynnere som er døpt i den hellige ånd og ild og tenner ild i bygder

og byer i hele landet! Reis opp sangere og musikere som kommuniserer budskapet

med dagens mennesker!

Gud! Tenn alle dine barn i brann for deg så vi alle kan tjene deg i kjærlighet og hengivenhet

til gud og mennesker!

Vi ber om det i jesu navn! Amen!


Vi ber for

menigheter

som får hjelp

fra Revital

aRne BoRgeRsen

Tvedestrand

bønnebrev

Her har det skjedd en del siden nyttår. Flere har sagt ja til Jesus, men de er vanskelig å få med

til møter. Noen av dem går fast til undervisning med Tor Arne Rosland. En av dem har tatt med

seg noen nye venninner. Vi har hatt tre kampanjer med forskjellige evangelister; Tom Roger

Edvardsen, Christer Borg og Svein Nordvik. Men menigheten er liten og det er ikke mange som

kan ta ansvar og hjelpe til. De fleste er gamle og sliter med helseproblemer.

BE at menigheten får nye arbeidere som kan hjelpe til med både det utadrettede og oppfølging

av nye.

Lakselv

I mars måned var Vera Adolfsen der og fikk masse kontakt ute i byen. De ønsker at hun kommer

oppover igjen til høsten. Da vil de legge opp til masse evangelisering over hele Porsanger

Kommune. Det bor ca 5000 mennesker i kommunen. Det er mye samer her og det preger

nok kulturen her. BE for byen at Den Hellige Ånd skal ruge over alle mennesker her, og for

menigheten at de er frimodige og får visdom til å gå fram på rett måte.

Vadsø

Jostein Risberg og Marius Andersen skal være der i mai og juni. Elisabeth Holm har gjort en

flott innsats i byen og bedt med ca 20 ungdommer. De har ungdomskonferanse der nå i mai.

Be for de som blir frelst under denne konferansen. Den har vært når bladet kommer ut.

BE at de får masse kontakter i denne ungdomsflokken. BE at menigheten stiller opp så godt

det lar seg gjøre.

Kautokeino

Har skal Arne Borgersen ha en felleskristelig konferanse i august. Det er håp om et gjennombrudd

for vekkelse, først og fremst blant troens folk. BE for konferansen og for menighetene.

Medarbeidere i Revital

forkynnere:

Jostein Risberg. Marius Andersen, Judit og Dag Grande, Astrid Nestvold, Vera Gran Adolfsen,

Trygve Bekkesletten

Styret:

Jan Berg, daglig leder BfN. Friedhelm Lachmann, kasserer. Astrid Nestvold, styremedlem. Ole

Holmen, styreformann. Arne Borgersen, prosjektleder REvital.

Strategiutvalget:

Olgar Haugen, Pål Pedersen, Trygve Bekkesletten, Astrid Nestvold, Jostein Risberg

forbederen 11


historie

Noen ord om

Likkledet i Torino

TEKST: Jostein Andreassen, Søgne

DEl 1 av 2

Sa du at Likkledet i Torino er en svindelaffære?

Da har du sannelig et forklaringsproblem!

Da har jo en bedrager laget kledet på 1300-tallet,

slik som noen påstår. I så fall må jammen fyren ha

vært glup – og har bl.a.:

■ Oppfunnet fotograferingskunsten 530 år på

forhånd – personen på kledet er gjengitt som et

fotografisk negativ.

■ Oppfunnet røntgenfotograferingen 600 år før

tiden – en kan godt se mellomhånds- og fingerknoklene

i hendene.

■ Oppdaget blodomløpet 330 år før William Harvey

– vene- og arterieblod er plassert på helt

riktige steder.

■ Kunsthistorisk sett har han vært 300 år før sin

tid – nagler i håndleddene er unikt. Kom først

med de flamske malerne Rubens og van Dyck

på 1600-tallet, som en mener har sett Likkledet

i Torino.

■ Plassert ca. 120 slagmerker av en romersk pisk

(”flagrum”) på kledet, så nøyaktig at en kan se

av mønsteret at den ene som slo, har vært litt

høyere av vekst enn den andre.

■ Skapt et bilde på en pr. 2010 aldeles ukjent

teknisk måte – det er retningsløst, kjemisk stabilt

og kan kun oppfattes på minst fem meters

avstand.Utstyrt bildet med tredimensjonale

proporsjoner, noe som kledet er alene om i

verden.

12 forbederen

■ Framskaffet romerske leptoner fra år 29 og lagt

dem i øynene – deler av innskrift (TIBERIOU

KAISAROS) og figur (hyrdestav) på myntene

kan leses/ses.

■ Utstyrt kledet med pollen fra blomster som

fins i Jerusalem, Urfa i Tyrkia, Istanbul, Sør-

Frankrike og Nord-Italia, helt i samsvar med

kledets historie. Dette var 300 år før mikroskopet

ble oppfunnet. Hvordan kunne en person

på 1300-tallet vite at hver enkelt plantearts

pollen har sitt meget spesielle utseende når en

må mikroskopere dette flere tusen ganger for

å kunne se det? Og hvordan kunne og hvorfor

skulle han da farte rundt i hele Middelhavsområdet

for å finne alle disse pollentypene og

plassere dem i passe mengder og på de helt riktige

stedene på Likkledet?

Så hør nå her: Bare dette slår totalt beina under

enhver form for påstått forfalskning .


antikrist,

den store trengsel og forfølgelsen av endetidens kristne

TEKST: Bjørn Olav Hansen

DEl 2 av 2

”For mange forførere er gått ut i verden, som ikke

bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod.

Han er forføreren og Antikristen. Gi akt på dere selv,

slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan

få full lønn.” (2.Joh v.7-8)

Det er han som kalles kjærlighetens apostel, som

taler mest om Antikrist. Det burde påkalle ekstra

oppmerksomhet. Jeg har nevnt at Antikrist fremstår

med ulike titler, blant annet «syndens menneske»

og «fortapelsens sønn.» Som renheten og

helligheten er personifisert i Jesus, så vil Antikrist

være preget av det motsatte. Mens Jesus kommer

ovenfra, kommer Antikrist nedenfra. Derfor

kalles han da også «den lovløse». Du finner disse

benevnelsene på Antikrist: «syndens menneske»

og «fortapelsens sønn» i 2.Tess 2, og der snakker

han også om dette: «For lovløshetens hemmelighet

er allerede nå i virksomhet. Det er bare det

at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort. Og

da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren

skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre

ved sin gjenkomst i herlighet. Den lovløses komme

er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og

løgnens under og med all urettferdighetens forførelse

blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok

imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst.»

(2.Tess 2,7-10)

Denne hemmelighet som Paulus her taler om blir

bare mer og mer åpenbar. De normer og morallover

som har vært grunnleggende for folkene,

for eksempel vårt kjære Norge, og som har sin

rot i gudstroen og i den kristne tro, rives nå opp

og smuldrer bort. Alt flyter og relativismen hylles

nærmest som en gud. Men dette handler om mer

enn det som skjer i samfunnet. Det som skjer i

Kristi forsamling er også et slags speilbilde av det

som skjer i samfunnet forøvrig. Her ser man nå

gjennom fingrene med samboerskap, det er økt

antall skilsmisser, til og med ledere har vært gift

flere ganger. Man har avsatt Guds 10 bud, og sier

vi er fri fra disse. Man dyrker sanselighet i forbindelse

med gudstjenestene.

Alt dette er med på å bane veien for forførelsen og

det stor frafallet som skal komme, og dermed også

for Antikrist.

I 1.Joh 2,22 kalles Antikrist for løgneren. Som

Jesus er sannheten, vil Antikrist være løgneren.

Gjennom sin løgnaktighet vil han forføre menneskene.

I Åp 13,3 leser vi følgende:

«Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret.»

Her ser vi et annet navn på Antikrist: Dyret. Kanskje

den mest uhyggelige tittel på ham av alle. Det

dyriske har da fått fullstendig makt i menneskeheten

og i den personen som representerer denne.

Dette vil først bli åpenbart i den andre fasen av

Antikrists tid på jorden.

profeti

forbederen 13


nyheter

nye medarbeidere

i rEvital

vera gran adolfsen

astrid nestvold

14 forbederen

Vera er evangelist og har allerede vært engasjert i Lakselv for REvital. Hun kommer

fra Salem Lørenskog og har vært benyttet som forkynner i menigheten i lang

tid. Hun har også vært aktiv i evangelisering ut fra menigheten. Hun har en frimodighet

og en evne til å få kontakt som gjør at hun vinner tillit overalt. Hennes

beretning fra Lakselv kan du lese annet sted i bladet. Vi er meget takknemlige for

at hun vil være en del av teamet vårt. Til høsten skal hun fortsette å evangelisere

i Lakselv og forkynne i menigheten. Menigheten har uttrykt et sterkt ønske om å

ha henne der. Vær med å be for Vera at hun får gjennomslag for det arbeid hun

skal gjøre i Lakselv.

Astrid har tidligere vært bønneleder i Aglow. Hun er en habil forkynner med

spesiell vekt på tro, helbredelse og oppmuntring til å ta Gud på ordet! Hun har

besøkt Betesda Tverrelvdalen og Filadelfia Vadsø og Vardø. Hennes forkynnelse

fikk gjennomslag i disse menighetene, og folk ble oppmuntret og møtte Gud.

Hun skal være i Vadsø en uke i sommer og ta menigheten med i bønn for byen.

Til høsten skal hun være tilgjengelig både der og andre steder. Hun trenger våre

forbønner og støtte i kampen for stedene vi arbeider.


Jostein risberg

Judit og Dag grande

Marius andersen

(Flere vil bli presentert etter hvert)

Jostein kommer fra Stjørdal og har vært menighetsleder i Misjonskirken der

i flere år. Menigheten vokste fra 30 til 300 under hans virke. Han er en god

forkynner med spesielt kall til å be for syke og ta seg av sjelesorgarbeid. I første

halvdel av 2009 var han mye i Tvedestrand og hjalp til i forkynnelse og samtaler

samt forbønn for syke der vi fikk se helbredelser. Han vil være med i Vadsø og

andre steder vi går inn i et samarbeid med menigheter.

De kommer fra Foursquare menigheten i Stathelle. Dag er en habil

forkynner med undervisning som spesialfelt. Ellers er Dag og Judit

som poteten, som de sier selv. De kan brukes til alt. I Tvedestrand har

du vært tilstede etter kampanjene vi har hatt denne våren og fulgt opp

nyfrelste og hjulpet menigheten på forskjellig vis. Dette har vært til

stor glede og inspirasjon for menigheten. Be for dem at de kan gjøre

sin tjeneste med glede og inspirasjon og smitte andre med sin positive

holdning!

Marius er et nytt bekjentskap for oss. Han tilhører Betesda Tverrelvdalen og har

vært der i 10 år. Har jobbet i Evangeliesenteret i 4 år og ellers hatt jobber i det

private næringsliv. Han vil være stasjonert i Vadsø i mai og juni og utover høsten

en stund. Det er særlig ungdommer han vil ta seg av. Vi er glad for å kunne

engasjere Marius i det kallet han har båret på i lengre tid. Vi tror han blir en

sentral person blant kommende evangelister. Be at han får gjennomslag i evangeliseringen

i Vadsø og at han får god kontakt med ungdommene der.

forbederen 15


vitnesbyrd

Sion i råDE

har hatt en menighetsvekst på 300 % i løpet av fire år. De var i underkant av tjue medlemmer. Fire gikk

fast på møtene.

Alt begynte i inderlig bønn. Hjertene ble knyttet sammen i kjærlighet til Jesus og hverandre. Gud ga

planer, visjoner og strategier som først ble delt med de nærmeste medarbeiderne og så til hele menigheten.

Bønnen er nøkkelen til alt som skjer i menigheten. Bibel - undervisning, seminarer, evangeliske møter,

åpen kafe og diverse tilbud til mennesker i bygda.

Omsorgen for enkeltmennesker er synlig og merkbar. Menigheten er preget av en naturlig og ekte frihet

hvor de enkelte kan bruke sine medfødte og åndelige gaver.

Menigheten har weekendturer til fjellet. Mange er allerede påmeldte til høstens Israeltur, der menighetens

forstanderpar Gunn og Johan Juliussen er reiseledere. De har hatt ni turer til landet og sprer glød og

entusiasme om landets betydning, historie og fremtid.

Menigheten har også møter for persisktalende, med en persisk pastor som forkynner. Møtene blir tatt

opp på DVD. Fra den lille menigheten i Råde toner budskapet om Jesus ut til millioner av persisktalende

muslimer. Akkurat som Paulus sier om menigheten i Thessalonika: ” Fra dere har Herrens Ord lydt ut…”

Mange har møtt ekte omsorg, godhet, nærhet og trygghet i menigheten. De roser forstanderparet og

lederskapet.

Ved nyttårstider 2008 ba de konkret at en blir frelst hver måned. Den konkrete bønnen førte til konkret

bønnesvar. De ba med tolv i møtene og noen ble frelst på andre måter. Tjue mennesker ble frelst i fjor.

Det beviser at det nytter på mindre steder også!

wEnCHE liSE HovE

gir oss et sterkt vitnesbyrd:

Jeg ble minnet om å be bordbønn med min far. Han er ikke kristen. Det har jeg aldri våget selv om jeg

har bedt mye for ham. Gud la det kraftig på meg. Spesielt en dag – ble det som en tung byrde at jeg skulle

gjøre det, men det ble en skikkelig åndelig kamp. Jeg kjente jeg var nødt til å gjøre det.

Da jeg kjørte til ham, tenkte jeg: Håper han har spist. Men det kom kraftig over meg igjen: ” Nå har jeg

minnet deg om det mange ganger og dette blir siste gangen. Dette gjelder videre for hele familien din.”

Jeg kom til ham og fikk kraft til å be bordbønnen. Han ble så rar og byrden falt av meg. Akkurat som

Gud åpnet noe nytt for meg. Han førte meg ut på dypere vann og ga meg en ny dimensjon.

Like før jeg sovnet om kvelden, sukket jeg: ”Er dette et kall Jesus?”

Dagen etter ringte en og ba meg med på møte i Sion, Råde. En misjonær som jeg ikke kjente, talte om

det jeg opplevde på natta: ” Jeg vil føre deg ut på dypere vann.” Så gikk han ned i salen, la hendene på

enkelte og ba for dem.

Han kom til meg og la hendene sine på meg:” Kallet jeg legger i hjertet ditt gjelder dette stedet. Gå skritt

for skritt”…

For ett år siden ble dattera mi frelst. Hun var tidligere narkoman og nesten død ved et epilepsianfall.

Hun ble kjørt til sykehuset med sykebil.

En eldre mann kom med et budskap: ” Dette kommer til å gå bra…”

To dager senere kom hun hjem fra sykehuset. Hun kom på møtet og ble frelst.

Senere har flere i familien kommet til troen. Ikke alle har fått det store gjennombruddet enda, men de

er med på møter av og til.

Jeg har hatt trygghet i frelsen gjennom alle tider og situasjoner.

Min bestefar var predikant og mamma ble frelst etter meg.

KonKluSJon: guD Er unDEr og gJør unDEr!

16 forbederen


vardø, lakselv

og Tverrelvdalen

9.–14. mars 2010

lakselv

Den andre turen til Nord Norge ble spesiell på flere

måter. Det var et forrykende uvær i Alta da flyet

skulle lande der kl. 13.30. Vi måtte over til Kiruna

og mellomlande etter å ha kretset over Alta i en

time. Nytt forsøk over Alta endte med at vi måtte

gå videre til Lakselv, noe som passet bra for en i

reisefølget vårt, Vera Adolfsen, da det var dit hun

skulle. Vi landet der først kl. 18.00.

Vera er ansatt som evangelist for REvital, og har sitt

første oppdrag i Lakselv. Hun har i skrivende stund

vært der en uke og har allerede opparbeidet et bra

kontaktnett i byen. Hun går på kafeer, i butikker og

ellers overalt hvor hun treffer folk og tar kontakt for

å vitne. Hun bruker spesielle og kreative metoder

som gjør det enkelt å vitne. Hun føler seg hjemme

allerede i menigheten og er blitt tatt godt i mot. Jeg

var med på møte her i går og hadde en samtale med

lederskapet i menigheten etter møtet om hva vi gjør

videre. De er åpne for å gå videre med REvital, og

noen planer er allerede lagt. Det skal jeg komme

tilbake senere.

Tverrelvdalen

Mitt andre besøk i Betesda ble spesielt på flere

måter. Det var uvanlig mye folk på møtene hele

uka. Vi startet med bønn på onsdag og jeg underviste

om disippelskap, samhold og om å være drevet

av Dern Hellige Ånd. Det var en utrolig åpenhet

for budskapet, og det var et sterkt ønske om

at jeg skulle komme tilbake flere ganger. I tillegg

har menigheten sagt seg villig til å være vår støtte

menighet for Finnmark. De ønsker å være en ressurs

for fylket i den grad de har anledning.

ny evangelist

Marius Andersen er medlem i Betesda, men jobber

på Evangeliesenteret i Karasjok. Han har lenge

rapport

følt et kall til å reise som evangelist og jobbe ut

fra menigheter som trenger hjelp og støtte. Jeg

hadde en samtale med ledelsen i menigheten, hvor

Marius var med, og det ble bestemt at vi går for

ansettelse av ham i halv stilling. De gav ham den

aller beste anbefaling. Han kommer til å starte opp

i de menighetene vi har kontakt med, og han vil

jobbe med å få kontakter i nærmiljøet i tillegg til å

forkynne i møtene.

vardø

På min siste tur nordover var jeg i Vardø og for

å legge planer for hvordan vi kan støtte og hjelpe

dem til vekst og fremgang. Her er det over 40 afrikanere,

men bare noen få nordmenn som deltar

aktivt i møtene. Det er et stort behov for å bryte isolasjonen

og få kontakt med folket i byen.

Derfor vil Marius, som vi ansetter, være der i mai

og juni og antagelig utover høsten en stund. Elisabeth

Holm som arbeider med ungdom i Finnmark

har bedt med ca 20 ungdommer i byen. Disse vil

Marius prøve å få kontakt med. Han skal være

i byen sammen med Elisabeth fra 6- 16. Mai, og

da håper de det kan legge seg til rette med et ungdomsmiljø

på Filadelfia etter det. Astrid Nestvold

og Jostein Risberg skal også besøke menigheten i

løpet av mai og juni.

forbønn

Vær med å be for Vera og Marius at de får stor frimodighet

og kraft til å møte folk på en måte som

trekker dem til Jesus. Be også for økonomien i

dette. Det er alene i tro til Gud vi gjør dette. Det er

i dag ikke økonomi til å dekke lønn og andre kostnader

til dem. Men vi tror at dette er et kall og at det

er Gud vilje. Derfor er det med stor frimodighet vi

legger dette fram for Gud.

forbederen 17


apport

rapport fra lakselv

9.- 22. mars 2010

TEKST: Vera Gran Adolfsen

Jeg reiste den 09. mars for å være med å virke i Porsanger

pinsemenighet i Lakselv. Var veldig spent

da jeg dro oppover, men kjente i mitt hjerte at dette

var noe jeg skulle gjøre for Jesus. Det er vanskelig

og veldig feil hvis du ikke går når Herren sier gå!

Ble godt mottatt på flyplassen av pastor Terje Olsen

og skjønte at her kunne jeg kjenne meg hjemme.

Og slik ble det. Etter hvert fikk jeg møte menigheten,

bare det å kjenne denne samhørigheten som Guds

barn har når de kommer sammen må bare oppleves.

Onsdag kveld og torsdag formiddag hadde vi

Bønnemøter. Vi ble kjent med hverandre og jeg

fikk del i menighetens visjon for Porsanger. Det er

en visjon jeg vil ha del i. Vinne hele Porsanger for

Gud. Her er det tent en brann, en ild, store drømmer

for hva Herren skal gjøre i Porsanger og i hele

Nord Norge. Denne kvelden ble det bestemt å gå

ut på den første bønnevandringen. To og to gikk

sammen og vi gikk ut på gater og offentlige steder

og proklamerte Jesus. Nå er det gått ut et rop fra

alle de hellige.” Porsanger tilbake til Gud”

Det er en ting som er sikkert og det er at du er

totalt avhengig av å være i nærkontakt med Mesteren

når du skal arbeide i Herrens vingård. Første

dag kjente jeg meg helt ubrukelig, men så begynte

ting å skje. Mesteren begynte å undervise meg om

hva jeg skulle gjøre. Jeg fulgte hans råd og gikk ut

for å begynne på min første fisketur i Lakselv. Følte

et sjokk hver gang noen fortalte meg at de ikke

trodde på noen Gud. Etter hvert fikk jeg noen fine

samtaler med mennesker, mens andre ville bli bedt

for. Det var godt å bli tatt imot som en god kjenning

på mine daglige vandringer. Det å arbeide for

at min neste skal bli kjent med Jesus kan bli en

langvarig jobb, ettersom hvem du treffer og hvem

18 forbederen

du får en mer personlig kontakt med. Men ett vet

jeg, vi kan ikke utrette noe hvis vi ikke går i Jesu

fotspor.

Har lyst til å nevne to personer. Ina er en student

på 22 år. Hun bodde på samme sted som meg og

vi ble godt kjent. Hun hjalp meg litt med min pc

og samtalte om mye og mangt. Hun fortalte meg

at hun ikke trodde på Gud. Hun trodde bare på det

hun kunne se. Jeg lagde et intervju med henne og

ble mer og mer forundret. Hun fortalte meg om

søndagskolen fra hun var barn , om læreren som

kalte henne en blomst i Guds hage. Hun kjente til

mer i Bibelen enn mange andre. Jeg spurte om hun

trodde på Jesus og hvorfor han kom og hvorfor han

måtte lide og om oppstandelsen. Joda hun trodde

på at alt det var riktig. Vi var innom alle de vanskelige

spørsmål og min mening om mange saker.

Jeg fortalte henne at alt det som står i Bibelen er

sant og sunt å leve etter. Da siterte hun Johannes

3:16 for meg. Hun hadde tre ting som hun ville jeg

skulle be for. Jeg måtte notere alt.

Hun virket veldig glad etter våre lange samtaler.

Vi har kontakt med hverandre. Møtte flere unge

som jeg hadde gode samtaler med. Ber om at Den

Hellige Ånd er med og virker i deres liv. Ellers var

jeg på hjemmebesøk.

En takk til Arne Borgersen som har anbefalt meg

og lagt ting til rette i min tjeneste. Han har vært i

menighetene og sett hvem han kan sende til de forskjellige

steder. Herren vil lønne han tilbake.

Jeg gleder meg med ærefrykt i mitt hjerte til å

reise tilbake til Lakselv. Herren har lagt sin kappe

over menigheten. Dobbel velsignelse for Zion og

hele Porsanger. Markene er hvite til innhøstning.

Amen


nyheter fra

besøket i niewiadom

TEKST: Zygmunt, Dagmara, Julia, Natala, Martyna

Kjære Arne!

Ditt besøk i Polen har vært en stor velsignelse

igjen. Selvfølgelig for oss og dem som bor i Niewiadom

og var på møtene i kulturhuset. Torsdag ei uke

senere kom folk til meg og fortalte om at de hadde

blitt helbredet fra mange plager. Et menneske

fikk veiledning angående livet sitt gjennom det du

forkynte. Han sa at Gud hadde talt tydelig til ham

og dette gjorde at han forandret seg.

Det var et kort, men fruktbart besøk. For meg og

Dagmara er du og Karin veldig viktige for oss. Vårt

hjem er alltid åpent for dere. Det at du kom var en

stor glede for oss og for folk fra Niewiadom.

Når det gjelder evangelisering, er datoene 18.,19.,

20. juni aktuelle. Jeg vil gjerne få vite hvor mange

personer kommer sammen med deg og om dere

har tolk.

Jeg har søkt arbeid som vakt i flere firmaer. Har

ikke fått noe svar foreløpig. Jeg ber deg og Karin

om bønn.

Jeg tror på at Gud vil hjelpe oss med forberedelsene

til evangeliseringen i Niewiadom. Jeg vet ikke hva

er dine forventninger når det gjelder antall dem

som kommer. Vi skal gjøre vårt beste for å informere

så mange personer som mulig, men jeg kan

ikke garantere at det kommer 10, 100 eller 500 personer.

Men jeg vet at hele himmelen gleder seg når

en synder blir frelst.

på skolebesøk

Jeg har nettopp returnert fra skolen der jeg hadde

møte med unge mennesker fra to klasser. Jeg fortalte

om Jesus og hadde et veldig fint møte med

dem. Elevene viste stor oppmerksomhet og interesse

for budskapet. Takk til Gud!

Du må hilse til Karin og medarbeiderne din.

Vi er glad i dere

Zygmunt

må ha ny bil!

Kan noen støtte med

et beløp til dette?

Han trenger ca 45 000,-

norske kroner.

Da får han en veldig

bra bil

forbederen 19


ANNONSE

Husk å melde fra om adresseforandring

B-BlaD

Returadresse:

BFN

Myrsethveien 1

2010 Strømmen

Gavelstad Gjestegård

Gavelstad Hotell AS

3275 Svarstad, Tlf: 33 15 59 59 Fax 33 12 81 06

Epost: booking@gavelstad.no.

www.gavelstad.no

Gårds- og turisthotell – Kurs og konferansehotell i Lågendalen

Ypperlig til Alphakurs – Menighetstur – planleggingskurs

eller bare koble av og hvile seg ut. Fin natur sommer som vinter

En time til Oslo og en god halvtime til mange byer i Vestfold og Telemark

Evangelisk Misjon, har noen helger i året egne møter og opplegg.

Ellers kan alle som kommer i grupper ha egne opplegg og møter.

Dere er velkommen til å kontakt oss for nærmere opplysninger

Hilsen

Anne Margrethe og Mangs Netskar.

More magazines by this user
Similar magazines