Be høstens Herre sende arbeidere - Bønnetjenesten for Norge

benorge.no

Be høstens Herre sende arbeidere - Bønnetjenesten for Norge

leder

Be høstens herre

sende arbeidere

TEKST: Arne Borgersen

DET Er MESTErEn selv som ber oss be denne bønnen.

Han sier det i forbindelse med at høsten er

stor og arbeiderne få. Og dessverre ser ikke dette

ut til å være noe bedre i dag enn den gang. Det er

vel snarere slik at dette vil være et problem til alle

tider fordi vi mennesker er mer opptatt av vårt eget

enn av å gjøre Guds vilje. Vi velger for det meste

det som ligger nærmest oss, og det som er synlig

for det fysiske øyet. Den åndelige og himmelske

verden er så langt borte og skjult for det naturlige

mennesket. Men nettopp derfor trenger vi å be!

Bønn er eneste veien til å få åpenbaring over ordet

og erfare ”den kommende verden krefter”. Den

som mangler dette er blind for åndelige realiteter

og bryr seg lite om Jesu befaling!

Men for den som er våken og er i arbeid der hvor

høsten befinner seg, ser det desperate behovet for

arbeidere. I alle trossamfunn i dag er det mangel på

lederskap. Veldig få er villige til å ta på seg ansvar.

Dette må det bli en forandring på! Vi må innstedig

bønnfalle høstens herre å ende arbeidere ut slik at

høsten han hentes inn.

På siden for takkeemner og bønnesvar vil du

finne en del tilfeller av små vekkelser som pågår

forskjellige steder. ET sted er 80 mennesker

frelst i løpet av en helg. Et annet sted er det 100. I

forrige Forbederen kunne vi sette inn en lang liste

av tilfeller der mange hadde blitt frelst på relativt

Bønnetjenesten for Norge er en

stiftelse med forankring i Pinsebevegelsen

med tverrkirkelig

engasjement. Vi har:

• Bønnenettverk, ca 4000

partnere

• Bønneskole over hele landet

• Bønnebladet ”Forbederen”

• Bønnekorstog i byer og

tettsteder

ADRESSE:

Myrsethveien 1

2010 Strømmen

TELEFON:

63 81 33 18

EPOST:

argbfn@gmail.com

INTERNETT:

www.benorge.no

KONTONUMMER:

7874 06 14141

kort tid. Det er ingen tvil om at profetiene om vekkelse

over Norge begynner å oppfylles. Derfor er

det tid for å våkne opp av søvne og ta fatt på det

store arbeidet med å høste inn g få kornet i hus.

Da tenker jeg på å få mennesker inn i Guds forsamling,

menigheten. Hvis ikke det skjer, vil høsten

spilles og kornet råtne uten at det kommer til nytte.

Nyfrelste kan bare i få tilfeller klare seg uten en

menighet og et fellesskap. Derfor er dette et stort

tema i alle brevene til Paulus.

Derfor trenger vi alle de tjenestegavene og den

type arbeidere som er beskrevet i Ef.4,11 og 1.Kor.

12 og Rom. 12. Vi trenger apostler som grunnlegger

menigheter overalt der det ikke finnes noen

fra før. Vi trenger profeter som kan oppmuntre og

veilede guds folk og advare når ting utvikler seg i

gal retning. Vi trenger evangelister som kan bryte

barrierene mellom menigheten og mennesker

rundt oss i daglig livet. Vi trenger hyrder som tar

ansvar for å fostre de nye og lærere som kan legge

ut ordet slik at det blir til mat for de som hører.

Alle disse gavene og arbeiderne er nødvendige for

å ivareta Guds frelsesplan! Bønnfall derfor Høsten

Herre om å drive arbeidere ut!

BØNNEEMNER:

Ring Karin på telefon 41 10 87 72

kl. 10:00 - 15:00 og 18:00 - 21:00.

(Ikke lørdag og søndag)

STYRET:

Ole Holmen, Skien

Jan Berg, Sarpsborg

Arne Borgersen, Oslo

Astrid Nestvold,

Friedhelm Lachmann

REDAKTØR:

Arne Borgersen

UTFORMING:

Mandag Media v/ Tormod Åsen

TRYKK:

Kristiansand Trykkeri

More magazines by this user
Similar magazines