Historisk prisfall. Torsken på bunn! - Norsk Fiskerinæring

norskfisk.no

Historisk prisfall. Torsken på bunn! - Norsk Fiskerinæring

Store feilmarginer

Vi snakker ikke om 8-ere og 9-ere. Ofte

treffer ikke engang havforskerne skiva.

Å måle fiskebestander er ingen eksakt

vitens kap, særlig ikke kolmule. Side 52

Litt mye ønsketenkning

FHL har lagt frem en rapport om

villfisknæringen i 2025. Den bærer litt

for mye preg av ønsketenkning. Men

måtte det gå slik FHL sr? Side 69

Fortsatt fisk for Findus

Findus er størst kjøl og frys i Norden.

I Norge er markedsan delen 40

prosent. Og fisken betyr fortsatt mye.

Side 77

6

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2013

Tørrfiskkongen Røst

Han liker sikkert ikke overskriften, men den er rett for det. Geir Børre Johansen er

stor aksjonær i bedrifter som står for over 40 prosent av tørrfiskproduksjonen øya.

Og han leder selskaper som tjener penger. De siste 10 årene har Røst Sjømat AS en

resultatgrad nesten 12 prosent. Side 34

AV INNHOLD ELLERS

Torskeprisene stuper

Siden juni i fjor har førstehåndsprisen

torsk falt med 35 prosent. Det er mer enn

eksportprisene alle viktige torskeprodukter.

Side 11

Språkelig ugress

Øystein Sandøy er en sann mester med

pennen. Men så er han også mer enn

normalt opptatt av det norske språket.

Øystein har Per Egil Hegge som sin store

helt. Side 23

Ekstremfisk

Sjømatnæringen har opplevd ekstremt

prisfall sine viktigste fiskearter — laks

og torsk. Kolbjørn Giskeødegård er mest

overrasket over prisfallet laks. Side 27

Betal speditøren

Speditører har «utvidet tilbakeholdsrett».

Derfor lønner det seg alltid å ha betalt

gamle regninger før du overlater et nytt

fiskeparti til din faste speditør. Side 31

NASF en stor suksess

Erik Hempel oppsummerer North Atlantic

Seafood Forum. Enkelte feilskjær til tross

var det en meget vellykket konferanse.

Kom pakte Bergen egner seg utmerket

som konferanseby. Side 59

Mer penger til markedsføring

Petur Bjarnason er ikke i tvil. Både

Norge og Island må bruke mer penger

markedsføring av torsk. Det hjelper ikke

at torsken er den beste matfisken som

finnes, om kundene ikke vet det. Side 65

Mer struktur

Ingen har strukturert mer enn de pelagiske

trålerne. Likevel er lønnsomheten

for dårlig. Derfor ønsker rederne høyere

kvotetak, konstaterer Harald Østensjø.

Side 83

Skipsteknisk i medvind

Det bygges i utlandet, men designen

er norsk. Skipsteknisk AS i Ålesund går

så det griner. Nå skal selskapet også

designe «Dr. Fridtjof Nansen». Side 86

Vei i vellinga

Ferjefri E39 og skipstunnel ved Stad. Hva

mer kan vi egentlig forlange? spør en

imponert Hans Morten Sundnes. Side 91

Rømming og FoU

«Fisk og Forskning» er i sin helhet viet

tiltak og utfordringer knyttet til rømming

av laks. Det er mange som gjerne vil ha

et ord med i laget. Side 100

Torvanger vrs. Dahl

Bodø mot Tromsø — Nergård mot Hansen

Dahl. Hvordan det gikk kan du som

vanlig lese helt bakerst i bladet. Birger

H. Dahl var ikke vond å be da han ble

utfordret av Tommy Torvanger. Side 115

Les også

månedens gullfisk, lederartikkelen, nf’s

blå og Smånytt fra fiskerinæringen, som

du finner fra side 95. Vi har som vanlig

Kåre Høylands spalte om nye fiskebåter

og «På Tampen fra Prov ence». Sjekk

også annonseregisteret side 114.

More magazines by this user
Similar magazines