klikk her

mash.as

klikk her

Asbjørn

Asbjørn

Sigurdsson

Sigurdsson

Selsbane.

Selsbane.

Asbjørn var sønn av Sigurd Toresson, en

bror til Tore Hund. Asbjørns mor var Sigrid

Skjalgsdottur. Søster til Erling Skjalgsson

på Sola. Tilnamnet Selsbane fikk Asbjørn

etter drapet på Tore Sel, kong Olav

Haraldssons årmann på kongsgården

Agvaldsnes på Karmøy.

Sigurd og Sigrid bodde på Trondenes. Der

vaks Asbjørn opp. Faren døde i 1020.

Asbjørn var da 18 vintrer og tok opp arven

etter faren.

Sigurd var en klok og maktstor høvding på

Trondenes. Etter hedensk skikk holdt han

tre blot. Ett ved vårjevndøgn, ett ved

høstjevndøgn og ett ved vintersolkverv.

Sigurd blei krisna. Pave Gregorius sette

ølgerden inn for blotene. Å skille håløygene

fra Odin kunne gå, men ikke skille dem fra

mjøden.

Asbjørn holdt nå påskebod som var allment,

høstbod og jolabod for høvdinger og

stormenn. Årene 1020 til 1022 var uår som

ga malt og kornmangel, gjestebodene stod i

fare. Med et gildt skip, med stort flott

vadmelseil og 20 mann reiser Asbjørn

sørover for å kjøpe korn.

Olav (seinere den Hellige) har gitt forbud

om å selge korn nordover. Framme i

Karmøysundet lander Asbjørn ved

kongsgården på Agvaldsnes og blir møtt av

Tore Sel som nekter han kornkjøp. Råder

Asbjørn til å reiser nordover uten malt og

korn.

Asbjørn reiser til sin morbror Erling

Skjalgsson. De omgår kongens bud ved at

Asbjørn får kjøpe korn av Erlings treller. De

står utenfor loven.

Asbjørn seiler innom Agvaldsnes og blir

overrumplet av Tore Sel med 60 mann. De

tømmer skipet og tar det flotte seilet.

Asbjørn må reise heim med nederlag. Tore

Hund egger Asbjørn til hevn. Året etter

reiser Asbjørn med 90 mann. Lander 18

april skjult på Karmøy. Går aleine inn i

kongsgården der Tore holder påskegilde for

kongen.

Tore skryter om overfallet på Asbjørn.

Gråten stod han i halsen da vi tok seilet.

Så er den borte nu, sa Asbjørn. Løp fram og

hogg hodet av Tore Sel. Han blei Sels bane.

Kongen dømmer Asbjørn til å henges, men

gode menn forhaler tiden til de får bud til

Erling Skjagsson som møter med 1800

mann og tvinger kongen til å gi livet til

Asbjørn.

Kongen skal få dømme Asbjørn. Asbjørn

blir dømt til å ta over kongsgården og bli

årmann.

Asbjørn reiser til Trondenes, men møter

seinere ikke på Karmøy. I 1024 blir Asbjørn

drept i bakhold av Åsmund i Langesundet

mens de seilte kloss forbi.

Et kortspyd med gullbeslag og runer på

bladet stod igjennom Asbjørn.

Sigrid ga Tore Hund spydet og ba han

hevne brorsønnen. Tore drepte Asbjørns

drapsmann. I slaget på Stiklestad drepte

Tore Kong Olav med spydet. Asbjørn var

hevnet. Bjarkøyættas ære opprettet.

Similar magazines