auktion 109 - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

auktion 109 - Bruun Rasmussen

artanddesign

auCtion 109


artanddesign

malerier, møbler og varia

auktion 23 - 25. januar 2007

eftersyn onsdag 17. januar kl. 10 - 16

torsdag 18. januar kl. 10 - 16

fredag 19. januar kl. 10 - 16

lørdag 20. januar kl. 10 - 16

søndag 21. januar kl. 10 - 16

mandag 22. januar kl. 10 - 16

Pedersholms Allé 42 · DK-7100 Vejle · Tel +45 7943 6911 · Fax +45 7943 6910

vejle@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk


artanddesign

auktion 109

følgende dage sælges

tirsdag 23. jaunar

onsdag 24. jaunar

torsdag 25. jaunar

days of sale

tuesday 23 jaunary

wednesday 24 jaunary

thursday 25 jaunary

kl. 11 ældre malerier 1 - 302

kl. 14 moderne kunst og design 303 - 539

kl. 11 skulpturer og varia 540 - 592

kl. 12 sølv 593 - 659

kl. 13 smykker 660 - 718

kl. 14 tæpper 719 - 797

kl. 11 ældre møbler 798 - 1127

11 am older paintings 1 - 302

2 pm modern art and design 303 - 539

11 am sculpture and varia 540 - 592

12 am silver 593 - 659

1 pm jewellery 660 - 718

2 pm carpets 719 - 797

11 am older furniture 798 - 1127


vurderings sagkyndige

Nick Messmann

7943 6905

n.messmann@bruun-rasmussen.dk

Mette Budde Rostock

7943 6909

m.rostock@bruun-rasmussen.dk

Sanne Bach Larsen

7943 6916

s.larsen@bruun-rasmussen.dk

Bolette Fuglsang-Madsen

7943 6917

b.fuglsang-madsen@bruun-rasmussen.dk

Jakob Olsen

7943 6920

j.olsen@bruun-rasmussen.dk

Mikkel Hansen

7943 6921

m.hansen@bruun-rasmussen.dk

Henry Frederik Pedersen

7943 6922

h.f.pedersen@bruun-rasmussen.dk

Lars Fuglsang-Madsen

7943 6923

l.fuglsang-madsen@bruun-rasmussen.dk

Sven Juhl Jørgensen

7943 6924

s.juhl-jorgensen@bruun-rasmussen.dk

Finn Meesenburg

7943 6925

f.meesenburg@bruun-rasmussen.dk

Mette Nielsen

7943 6927

m.nielsen@bruun-rasmussen.dk

Peter Beck – Århus

2570 6952

p.beck@bruun-rasmussen.dk

Peter Tholstrup – Århus

2570 6942

p.tholstrup@bruun-rasmussen.dk

Sabrina Ulrich-Vinther – Århus

2570 5941

s.vinther@bruun-rasmussen.dk

kundeservice

Bente Høffner

7943 6901

b.hoeffner@bruun-rasmussen.dk

Jytte Lauritsen

7943 6902

j.lauritsen@bruun-rasmussen.dk

Sara Preut

7943 6903

s.preut@bruun-rasmussen.dk

Ann-Louise Messmann

7943 6904

Jon Cortnum Aasborg

7943 6914

j.aasborg@bruun-rasmussen.dk

Ingolf Østergaard

7943 6915

Jacob Lysholt Bloch

7943 6926

j.bloch@bruun-rasmussen.dk

Nanna Andersen – Århus

7020 6911

n.andersen@bruun-rasmussen.dk


tirsdag 23. januar kl. 11

katalog nr. 1 - 302

artanddesign

ældre malerier


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

6

1

2

1

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Portræt af Anna Ancher. Sign. M.A.

Olie på lærred. 35 x 29.

Proveniens: Helga Anchers Dødsboauktion,

ABR auk.178, 1965, kat. nr. 2.

Afbildet 50.000-75.000

2 CD

Hans Gyde Petersen,

f. Vester Aast, Lindeballe 1862, d. Gentofte 1943

Krøyers hus, Skagen Klitplantage. Sign.

Gyde Petersen. Olie på lærred. 41 x 48.

Afbildet 10.000-15.000

3

Knud Larsen,

f. Vinderød 1865, d. Frederiksberg 1922

Sommerhygge på verandaen ved “Det

Hvide Hus” i Skagen. Sign. Knud L.

1912. Olie på lærred. 158 x 127.

“Det Hvide Hus” i Skagen tilhørte familien

Brodersen, som ofte dannede rammen

om Skagenmalernes sammenkomster.

Litteratur: Weilbach, "Knud Larsen repræsenterer

på en fin og sympatisk måde

den kunstneriske konservatisme omkring

århundredeskiftet. Fremhæves må

de jyske landskaber. Her finder vi spor af

både Hans Smidth og Vilh. Kyhns farveholdning,

mens man i genrebilleder, som

f.eks. “Børnene binder kranse”, hvor han

benytter lysere farver og et næsten impressionistisk

lys, mærker både P.S. Krøyers

og Th. Philipsens betydning for ham”.

Afbildet 75.000-100.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

3

7


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

4

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fisker i Brøndums Bod. Sign. M. A. 01.

Olie på plade. 45,5 x 53,5.

Afbildet 75.000

8

4

5

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Ung høstmand rider hjem fra udmarken.

Sign. M.A. 15. Olie på lærred.

186 x 125.

Udstillet: Charlottenborg 1916, nr. 18.

Afb. i udstillingskataloget.

Afbildet 300.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

9


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

6

Carl Locher,

f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

To fiskere ved Skagen Strand. Sign.

Carl Locher. Olie på lærred. 41 x 56.

Udstillet: Charlottenborg 1912.

Afbildet 30.000-40.000

10

6

8

10

7

Carl Locher,

f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

Kystparti med sejlskib og brænding fra

Skagen. Sign. Carl Locher 03. Olie på

lærred. 36,5 x 56,5.

Afbildet 20.000

7

11

9

8

Laurits Tuxen,

f. København 1853, d. sst. 1927

Marine med lodsbåd på vej til skonnert

i solnedgangens skær. Sign. L. T. Olie

på pap. 19 x 29.

Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


9

Holger Drachmann,

f. København 1846, d. Hornbæk 1908

Kystparti med skibe for sejl. Sign. H.D. 73. Olie

på lærred. 30 x 41.

Afbildet 8.000-10.000

10

G. F. Clement,

f. Frederiksberg 1867, d. København 1933

Parti fra Vester Strand, i baggrunden Skagen

Havn. Sign. Clement. Olie på lær-red. 44 x 62.

Afbildet 10.000-15.000

11 CD

Christian Aigens,

f. København 1870, d. sst. 1940

Lille pige siddende på kasse ved stranden, Gl.

Skagen. Sign. Chr. Aigens, Skagen 1915. Olie på

lærred. 47 x 63. Afbildet 6.000-8.000

12

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

“De små huse”. Motiv fra Brøndumsvej ved

Brøndums Hotel. Sign. M.A. Olie på finérplade.

38 x 44.

Proveniens: Helga Anchers Dødsboauktion, ABR

auk. 193, 1966, kat. nr. 74.

Afbildet 20.000-30.000

13

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Aftenstemming med solnedgang ved Skagen

Strand. Sign. M. A. Olie på lærred. 30 x 40.

Proveniens: Fru Nanna Børresen, Dødsboauktion,

Kunsthallen 265, 1965, kat. nr. 200. Nanna Børresen

var gift med komponisten Hakon Børresen

(1876-1954). Hr. og fru Børresen kom i den Krøyerske

og Ancherske kunstnerkreds, hvor i særdeleshed

Hakon Børresen var et musikalsk indslag i

kunstnermiljøet. Parret tilbragte derfor en stor del

af livet i deres hus i Skagen.

Afbildet 60.000-80.000

14

Viggo Johansen,

f. København 1851, d. sst. 1935

Hyggelig samtale over stakittet. Sign. V. Johansen,

Skagen 75. Olie på plade. 39 x 47.

Afbildet 15.000-20.000

15 CD

Julius Paulsen,

f. Odense 1860, d. København 1940

En stille dag på havet. Sign. J. P. 97. Olie på

pap. 20 x 24,5.

Afbildet side 12 5.000

16

Knud Larsen,

f. Vinderød 1865, d. Frederiksberg 1922

Kystparti med uvejrsstemning. Sign. K.L. 1901?

Olie på lærred. 25 x 38.

Afbildet side 12 5.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

12

13

14

11


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

CD 17

Agnes Slott-Møller,

f. København 1862, d. Fyn 1937

Aftenstemning, antageligt nær Ryomgård.

Sign. Agnes Slo... Olie på lærred, monteret

på pap. 18 x 25. Kunstnerramme indlagt

med bladguld. Afbildet 10.000

12

19

15

17

20

18

Holger Drachmann,

f. København 1846, d. Hornbæk 1908

"Våde ovn, Bornholm". Usigneret. Olie

på træ. 17 x 24.

Proveniens: Købt direkte af kunstneren af

komponisten Asger Hamerik (f. Hamme-

16

18

21

rich), der levede 1843-1923 og bl.a. boede

i Baltimore, hvor dette maleri blev

indrammet. Maleriet har været i komponistens

families eje til i dag.

Afbildet 8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


22

24

19

Viggo Johansen,

f. København 1851, d. sst. 1935

Interiør med lysindfald i stuen. Sign. V.

J. Olie på lærred, monteret på plade.

51 x 40,5.

Afbildet 15.000

20 CD

Aksel Jørgensen,

f. København 1883, d. sst. 1957

Portræt af maleren Fritz Thaulow.

Sign. Aksel Jørgensen 1912. Olie på

lærred. 46 x 39.

Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

22

21

Viggo Johansen, tilskrevet

f. København 1851, d. sst. 1935

Køkkeninteriør. Usigneret. Olie på lærred,

monteret på pap. 28 x 23.

Afbildet 5.000

22

Viggo Johansen,

f. København 1851, d. sst. 1935

Portræt af Viggo Johansens søster og

antageligt dennes mand. Usignerede.

To olie på lærred. 37 x 30. (2)

Proveniens: Viggo Johansens dødsboauktion.

Afbildet 8.000-10.000

25

23

23

Viggo Johansen,

f. København 1851, d. sst. 1935

Portræt af ung kvinde. Sign. V. J. Olie

på lærred. 15,5 x 13,5.

Afbildet side 13 6.000

24

Laurits Tuxen,

f. København 1853, d. sst. 1927

Måneskinsparti set fra en park med silhouetten

af et hus i baggrunden. Sign.

LT. Olie på lærred. 94 x 65.

Afbildet 20.000-25.000

13


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

14

26

27

28

25

Laurits Tuxen,

f. København 1853, d. sst. 1927

Studie til "De fire generationer". Sign.

L.T. 27/3-01. Olie på lærred. 41 x 31. I

forgyldt ramme med kongekrone.

Litteratur: Lise Svanholm, "Laurits Tuxen,

Europas sidste fyrstemaler", "De fire generationer"

fra 1902, som hænger i

Dronningens repræsentationslokaler på

Christiansborg er omtalt og afb. s. 134-

137.

Afbildet side 13 20.000

26

Carl Olsen, f. København 1818, d. sst. 1878

Marine med talrige sejlskibe og motorskib

under forskellige flag. Sign. C. Olsen,

1854. Olie på lærred. 58 x 87.

Afbildet 50.000

27

Vilhelm Melbye,

f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

"Et Dampskib i oprørt sø under Norge".

Sign. W. Melbye 1847. Olie på

lærred. 61 x 92.

Udstillet: Charlottenborg 1847.

Afbildet 40.000

28

Dansk maler, 19. årh.

Marine med sejlskibe og hjuldamper, i

baggrunden kyst. Usigneret. Olie på

lærred. 58 x 84.

Afbildet 30.000

29

Ferdinand Richardt,

f. Brede 1819, d. Oakland, Californien 1895

"Parti af Stockholms Slot, Drottningholm

med Ridderholmens Kirke og

Ridderhuset i Baggrunden". Sign. Ferd.

Richardt 1871. Olie på lærred.

81 x 128.

Udstillet: Charlottenborg 1871.

Litteratur: Weilbach, "Ferdinand Richardt

tilhørte generationen af guldaldermalere,

og som sine jævnaldrende baserede

han sine arbejder på iagttagelsen

af en natur, der opfattedes som et billede

på en gudsbestemt orden. Han skabte sig

en niche som prospektmaler og -tegner

ved at udføre portrætter af slotte, herregårde

og kirker og deres omgivelser".

Afbildet 50.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

29

30 31

30

Vilhelm Melbye,

f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

Klippekyst. Sign. Wilhelm Melbye, 28.

aug. 50. Olie på pap. 28 x 36.

Afbildet 8.000-10.000

31

Ubekendt maler, 19. årh.

Skærgårdsparti med sejlbåde. Usigneret.

Olie på lærred. 26 x 35,5.

Afbildet 5.000

32

Georg Emil Libert,

f. København 1820, d. sst. 1908

"Ved Kullen". Sign. G. Emil Libert 93.

Olie på lærred. 25 x 35.

Afbildet side 16 5.000

33

I. H. Brandt,

f. København 1850, d. Frederiksberg 1926

Kystparti fra Bornholm. Sign. I. H.

Brandt 19? Olie på lærred. 60 x 95.

Afbildet side 16 10.000

15


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

34 CD

Alfred V. Jensen, f. 1898, d. 1960

Marine, skibe på havet. Sign. Alfred V.

Jensen 1937. Olie på lærred. 107 x 134.

Udstillet: Charlottenborg 1931.

Afbildet 6.000

32 33

34 35

36

35 CD

Sigurd Kielland-Brandt,

f. Væggerløse 1886, d. Kbh. 1964

Marine, sejlskib på havet. Sign. S. Kielland

Brandt. Olie på lærred. 90 x 125.

Afbildet 8.000

36

Alfred Jensen, f. 1859, d. Hamborg 1935

Marine med en bark fra Hamborg samt

en dansk lodsbåd med Kronborg om

styrbord. Sign. Alfred Jensen Prof. Olie

på lærred. 55 x 80. Afbildet 8.000

16 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

37


37

Eduardo de Martino,

f. Meta 1838, d. London 1912

Lille sejlbåd under dansk flag. Sign. E. de

Martino. Olie på lærred, monteret på

plade. 20 x 28. Afbildet 10.000

38 CD

Harald Moltke, f. Helsingør 1871, d. 1960

Konebåd med roende grønlandske

kvinder på fjorden en sommerdag.

Sign. H. M. Olie på lærred. 78 x 100.

Afbildet 75.000

39 CD

Emanuel A. Petersen,

f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

Eftermiddagssol over Umanakfjeldet.

Sign. Em. AP. Olie på lærred. 55 x 65.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

38

39

17


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

40

Christian Benjamin Olsen,

f. Odense 1873, d. Frederiksberg 1935

Et sejlskib krydser en damper. Sign.

Chr. Benjamin Olsen. Olie på lærred.

50 x 69.

Afbildet 15.000

40 41

42 43

44 45

41

Christian Blache,

f. Århus 1838, d. København 1920

Talrige sejlskibe ud for Kronborg. Sign.

Chr. Blache. Olie på lærred. 47 x 77.

Afbildet 20.000

42

Christian Blache,

f. Århus 1838, d. København 1920

På vej til dampskibet. Motiv fra Hornbæk.

Sign. Chr. Blache 84. Olie på lærred.

63 x 106.

Tegning til dette maleri udstillet på “Den

Nordiske Kunstudstilling”, Charlottenborg

1883, nr. 345, afb. i illustreret katalog

over denne udstilling s. 19.

Afbildet 25.000

18 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


43

Carl Baagøe,

f. København 1829, d. Snekkersten 1902

Sejlskibe i oprørt hav. Sign. C. Baagøe

89. Olie på lærred. 25 x 34.

Afbildet 10.000

44

Alfred Olsen,

f. på Fejø 1854, d. København 1932

Sejlskibe i oprørt hav ud for mole med

personer. Sign. Alfred Olesen. Olie på

lærred. 49 x 69.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

46

47 48

45 CD

Johan Neumann,

f. København 1860, d. sst. 1940

Talrige skibe ud for Københavns Havn.

Sign. Johan Neumann. Olie på lærred.

120 x 80.

Afbildet 12.000-15.000

46

Holger Lübbers,

f. København 1850, d. sst. 1931

Parti fra Københavns Havn. Sign. H.

Lübbers. Olie på lærred. 113 x 180.

Afbildet 40.000

47

Michele Renault, 19. årh.

"Skonnert Elias af Svendborg, Cap.tn

H. H. Christensen", sejlende under

Dannebrog med Frederik VIIs kronede

monogram. Sign. M. Renault, Liworno

1863. Gouache. Lysmål 50 x 70.

Afbildet 6.000-8.000

48

Ubekendt maler, 19. årh.

Skibsportræt af stiemskib med personer

på flybrigden. Usigneret. Olie på

lærred. 45 x 60.

Afbildet 10.000

19


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

49

Ubekendt maler, 19. årh.

Marine med tremaster samt mindre

sejlskibe. Usigneret. Olie på plade.

30 x 40,5.

Afbildet 10.000

49 50

53

51 52

50

Georg Wolfe, f. Bristol 1834, d. Clifton 1890

Ebbe ved engelsk havneby. Sign. Geo.

Wolfe. Gouache. 21,5 x 31,5.

Afbildet 5.000

51

August Fischer,

f. København 1854, d. sst. 1921

Kystparti med sejlbåde på vandet.

Sign. Aug. Fischer 85. Olie på lærred,

monteret på pap. 31,5 x 49,5.

Afbildet 5.000

20 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

54


52

Christian Benjamin Olsen,

f. Odense 1873, d. Frederiksberg 1935

"Udsigt fra Snekkersten mod Hveen".

Sign. Benjamin-Olsen. Olie på lærred.

75 x 108.

På bagsiden udstillingsmærkat fra Charlottenborg.

Afbildet 8.000

53

Ludvig Chr. Møgelgaard,

f. København 1873, d. 1928

Marine med skibe på havet. Sign. Ludv.

M. 1919. Olie på lærred. 66 x 95.

Afbildet 6.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

55 56

57 58

54

Vilhelm Bille,

f. København 1864, d. sst. 1908

Sejlskibe på oprørt hav. Sign. Vilhelm

Bille 35. Olie på lærred. 28 x 45.

Afbildet 5.000

55 CD

N. F. Schiøttz-Jensen,

f. Vordingborg 1855, d. København 1941

Norsk fjordparti med både og huse.

Sign. N. F. Schiøttz-Jensen, Vik Hardanger

1890. Olie på lærred. 36 x 49.

Afbildet 10.000

56

Ubekendt maler, 19. årh.

Italienske fiskere på havet med rygende

vulkan i baggrunden. Usigneret.

Gouache. 39 x 60. Afbildet 10.000

57

Christian Blache,

f. Århus 1838, d. København 1920

Marine med en fiskerbåd for læns ved

indsejlingen til en havn. Sign. Chr. Blache,

1906. Olie på lærred. 46,5 x 78.

Afbildet 5.000

58

Christian Eckardt,

f. København 1832, d. sst. 1914

Talrige skibe ud for kysten, i forgrunden

en lodsbåd. Sign. C. Eckardt 76.

Olie på lærred. 34 x 50.

Afbildet 8.000

21


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

60

59

59 CD

Julius Paulsen,

f. Odense 1860, d. København 1940

Letpåklædt ung kvinde liggende henslængt

i en divan. Sign. Jul. Paulsen

1929. Olie på lærred. 67 x 82.

Afbildet 15.000-20.000

60 CD

Ludvig Jacobsen,

f. Odense 1890, d. Vanløse 1957

Leda og Svanen. Sign. Ludvig Jacobsen

22. Olie på plade. 22 x 27.

Afbildet 12.000

61 CD

Julius Paulsen,

f. Odense 1860, d. København 1940

Dansende cancan piger. Sign. Jul.

Paulsen. Olie på lærred. 46 x 55.

Udstillet: Stockholm 1919.

Afbildet 10.000-15.000

22 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


62 CD

Julius Paulsen,

f. Odense 1860, d. København 1940

Nøgen kvinde ved lænestolen. Sign. J.

P. 1932. Olie på lærred. 70 x 57.

Afbildet 15.000-20.000

63

Harald Brun,

f. Christiania 1873, d. sst. 1927

Kvinde med parasol siddende i blomstrende

eng på fjeldet. Sign. Harald

Brun. Olie på lærred. 40 x 45.

Afbildet side 24 15.000

64

Nechai Stephan Emelyanovich,

f. Ukraine 1941

En kvinde og hendes mynde i en

blomstrende sommerhave. Sign. Olie

på pap. 50 x 40.

Afbildet side 24 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

61

62

23


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

64

63

65 CD

Helge Helme, f. Roskilde 1894, d. 1987

Interiør med ung pige og blomster.

Sign. H. Helme. Olie på lærred. 46 x 38.

Afbildet 10.000

66 CD

Helge Helme, f. Roskilde 1894, d. 1987

Ung kvinde med stråhat og skål med

frugt. Sign. H. Helme. Olie på lærred.

27 x 22.

Afbildet 6.000-8.000

67 CD

Helge Helme, f. Roskilde 1894, d. 1987

Ung brevlæsende kvinde på en rød stol.

Sign. H. Helme. Olie på lærred. 35 x 25.

Afbildet 5.000

68 CD

Knud Sinding,

f. Århus 1875, d. København 1946

Moder og barn. Sign. monogram. Olie

på lærred. 38,5 x 35.

På bagsiden udstillingsmærkater.

Afbildet 8.000

69

Frans Schwartz,

f. København 1850, d. sst. 1917

"Orientaler i grøn dragt". Usigneret.

Olie på pap. 51 x 34.

Proveniens: Kunstnerens Dødsboauktion

1917, kat. nr. 40. Afbildet 6.000-8.000

70 CD

Axel Johansen,

f. Roskilde 1872, d. København 1938

Stueinteriør med læsende pige. Sign.

Axel Johansen. Olie på lærred. 59 x 51.

Afbildet 20.000

24 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

65 66 67

68 69 70

71 72

73

71 CD

Julius Paulsen,

f. Odense 1860, d. København 1940

Portræt af kvinde. Sign. J. P. Grisaille

på pap. 23 x 16,5.

Afbildet 5.000

72

Spansk maler, ca. 1920

Liggende kvinde med krukke, i baggrunden

by. Usigneret. Olie på lærred.

50 x 70.

Afbildet 10.000

73 CD

Julius Paulsen,

f. Odense 1860, d. København 1940

Portræt af siddende kvinde i lys kjole.

Sign. Jul. Paulsen 1919. Olie på lærred.

55 x 46. Afbildet 10.000-15.000

25


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

74

74

Ubekendt maler, 19. årh.

Interiør med kvinder, der læser op for

en herre der står ved et bord. Sign. N.

Houer. Olie på panel. 35 x 29.

Afbildet 6.000-8.000

75 CD

Svend Rønne,

f. Rær 1868, d. Frederiksberg 1938

Interiør fra Thorvaldsens Museum med

kvindelig besøgende. Sign. S. Rønne,

1892. Olie på lærred. 59 x 48.

På bagsiden utydelig udstillingsmærkat.

Afbildet 10.000

76

C. W. Eckersberg,

f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

Portræt af arkitekt G. F. Hetsch siddende

i interiør holdende forlæg til lyse-

stager. Usigneret. Olie på lærred. 53 x 45.

I forgyldt dansk empireramme.

Udstillet: Charlottenborg 1825, nr. 11.

(Under blændrammen er fremkommet

rester af udstillingsmærkat med følgende

tekst ... ckersbergs port..t ... professor

G. F. Hetsch 1825, og med rød blyant nr.

11). Fundet af denne mærkat, som nu er

opklæbet på rammen, har gjort det muligt

at identificere dette meget markante

portræt. En gennemgang af litteratur og

kilder viser, at G. F. Hetsch og C. W. Eckersberg

havde et nært venskab. Bl.a.

mødtes de i Rom og tegnede/malede side

om side. Det vides også at Hetsch har

tegnet og modelleret et service i klassisk

stil til Eckersberg i anledning af kunstnerens

fødselsdag. Herhjemme var de to

medstiftere af Kunstforeningen, der

grundlagdes ved en sammenkomst hvor

også Høyen, Thiele, J. L. Lund og I. P. Møller

deltog.

G. F. Hetsch (Stuttgart 1788 - København

26 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

75

1864) valgte at studere arkitektur først i

Stuttgart, siden i Paris, hvor

den franske skole kom til at præge ham

hele livet. Han drog til Rom, hvor han boede

1812-15. Her mødte han arkitekten

Peder Malling, der hørte til inderkredsen

omkring C. W. Eckersberg og Bertel Thorvaldsen.

Han introducerede ham til den

danske gruppe, som også talte arkitekten

C. F. Hansen. Hetsch blev opfordret til at

tage til København, hvor han i 1822 blev

professor i perspektivlære. Ser man nærmere

på portrættet af Hetsch, vil man

opdage, at han har en bule i panden. I sine

yngre dage var Hetsch en ivrig og

dristig bjergbestiger, uheldet var ude, og

under en udflugt i de sydtyske bjerge,

faldt han i en dyb kløft og mistede bevistheden.

Han blev fundet af lokale

bønder med et dybt hul i panden. Resten

af livet var han mærket af en bule og et

ar i panden.

Afbildet 150.000-200.000


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

76

27


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

77 78

79

77

I. T. Hansen, f. Randers 1848, d. sst. 1912

"Kirken og Gymnasiet i Rothenburg".

Sign. I.T. Hansen, Rothenburg O.T.

1911. Olie på lærred. 38,5 x 28,5.

Afbildet 30.000

78

August Fischer,

f. København 1854, d. sst. 1921

Parti fra torvet i Nürnberg. Sign. Aug.

Fischer. Olie på træ. 27 x 21.

Afbildet 6.000

79

Emil Wennerwald,

f. København 1859, d. sst. 1934

Et hvil i skyggen. Sign. E. Wennerwald

1923. Olie på lærred. 49 x 36.

Afbildet 6.000

28 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


80 CD

Svend Hammershøi,

f. Frederiksberg 1873, d. sst. 1948

Udsigt over hustage i København, i

forgrunden Rundetårn. Sign. monogram.

Olie på lærred. 82 x 72.

Svend Hammerhøi var som maler under

stor indflydelse fra storebroderen Vilhelm

Hammershøi. Han fik undervisning

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

80

på Zahrtmanns skole, men navnlig under

hans besøg i England, i Oxford, Winchester

og Wells, udvikledes hans personlige

og stemningsmættede arkitektoniske

skildringer, ofte i gråbrune og gylde nuancer

med et let diset slør. S.H. udførte

desuden keramiske arbejder, under indflydelse

af vennen og lærermesteren

Thorvald Bindesbøll, og Hammershøi fik

en markant tilknytning til H.A. Kählers

keramikværksted. S.H. havde desuden et

mangeårigt venskab med sølvsmeden

Holger Kyster fra Kolding. S.H. tegnede

bl.a. en organisk formet vase, som under

Verdensudstillingen i Paris i 1925 høstede

en guldmedalje.

Afbildet 30.000-40.000

29


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

82

81

30 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

83


81 CD

H. A. Brendekilde,

f. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Spadserende personer på rydet hulvej

en solbeskinnet vinterdag. Sign. H. A.

Brendekilde 87. Olie på lærred.

57 x 68.

Afbildet 60.000

82

Carl Gotfred Würtzen,

f. Næstved 1825, d. København 1880

Vinterlandskab. Sign. Würtzen. Olie på

plade. 25 x 31.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

84

83

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Slædekørsel på landet en solrig vinterdag.

Sign. C. Z. 01. Olie på lærred.

28 x 37.

Restaureret for Baronesse Wedell Wedellsborg

den 12. maj 1950.

Afbildet 8.000-10.000

84

Christian David Gebauer,

f. Neusalz 1777, d. Århus 1831

"Vinterlandskab efter Naturen med

Brabrand Kirke, som ligger omtrent 1

Mil vest for Aarhus, med Præstegaard

og Have. Det er Søndag henimod Aften

i Januar Maaned. Paa en stor Sø,

kaldet Brabrand Sø, som fører til Aarhus,

ser man Bønder og Byfolk færdes,

nogle kørende andre gaaende eller på

skøjter, til og fra Constantinsborg".

Usigneret. Olie på lærred. 60 x 95.

I tidsskriftet "Dagen" nr. 105 fra 1831 er

nærværende maleri af Gebauer beskrevet

som ovenfor. I "Dagen" nr. 231 fra 1831

omtales maleriet som "et af hans ypperste

og sildigste Arbejder" og at "Det tilhører

Kunstforeningen”.

Lokalhistorisk arkiv for Brabrand-Aarslev

oplyser: “Vi mener, det er det sidste arbejde

fra Gebauers hånd. Han stod på isen og

malede i foråret 1831, og han blev jo faktisk

syg af det. Hele sommeren 1831 var

han syg og lå i sengen en stor del af tiden

- dels i Brabrand Præstegård, hvor han var

en velkommen gæst og havde sin jævnlige

gang, og dels på Århus Hospital, som det

dengang hed, og hvor han døde 15. september”.

Afbildet 75.000

31


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

87

85 86

89 89 89 89

32 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

88


85

Johan Rohde,

f. Randers 1856, d. Hellerup 1935

Parti fra Italien set fra en terrasse.

Sign. Johan Rohde 1926. Olie på lærred.

54 x 62.

Afbildet 10.000

86

Johan Rohde,

f. Randers 1856, d. Hellerup 1935

Parti fra Italien. Sign. Johan Rohde

1913. Olie på lærred. 54 x 64.

Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

90

87 CD

Jørgen Hansen,

f. Fåborg 1862, d. Esbjerg 1937

Parti fra Konstantinopel. Sign. Jörgen

Hansen, 1887. Olie på lærred. 41 x 50.

Afbildet 10.000

88

Emil Wennerwald,

f. København 1859, d. sst. 1934

Parti fra Italien med udsigt over en dal.

Sign. E. Wennerwald. Olie på lærred.

28 x 39.

Afbildet 6.000

89 CD

Andrea Biondetti og Emilio Boni

Partier fra Venedig. Sign. A. Biondetti

og E. Boni. Fire akvareller på papir.

24,5 x 14,5. (4)

Afbildet 8.000

90

Gaspard Poussin's stil, 17. årh.

Jagtscene i bjergrigt landskab med

borg i baggrunden. Usigneret. Olie på

lærred. 62 x 74.

Afbildet 20.000-30.000

33


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

91

Wenzel Tornøe,

f. Svendborg 1844, d. Frederiksberg 1907

Fra St. Bonaventura Klostret set fra

Keiserborgen i Albanerbjergene. Betegnet

Roma 3/86. Olie på lærred. 25 x

37,5.

På bagsiden mærkat skrevet af kunstneren.

Afbildet 15.000

91 92

95

93 94

92 CD

N. F. Schiøttz-Jensen,

f. Vordingborg 1855, d. København 1941

Italiensk bjerglandskab med personer

på en sti. Sign. N.F. Schiøttz-Jensen

1921. Olie på lærred. 31 x 53.

Afbildet 10.000

93

A. Lorange, f. København 1833, d. sst. 1875

Sydeuropæisk landsby med æselridende

person. Sign. A. L. Olie på lærred.

23 x 44.

Afbildet 8.000

34 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

96


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

97

94

Vilhelm Pacht,

f. København 1843, d. Holte 1912

"Laghetto azzuro i Villa d' Estes Have"

Sign. Vilh. Pacht 1912. Olie på træ.

45 x 63.

Udstillet: Charlottenborg 1912, nr. 411.

Afbildet 15.000

95

Holger H. Jerichau,

f. København 1861, d. sst. 1900

Bjerglandskab med et bondehus og en

kone, der henter vand. Sign. Holger H.

Jerichau, Jalta 1893. Olie på lærred.

29 x 40.

Afbildet 20.000

96 CD

Viggo Langer,

f. Leipzig 1860, d. Rungsted 1942

Italiensk bjerglandskab med hyrde og

får, i baggrunden huse. Sign. Viggo

Langer, 1933. Olie på lærred. 45 x 63.

Afbildet 8.000

97

Frederik Rohde,

f. København 1816, d. Frederiksberg 1886

Torvepladsen i Riva ved Lago di Garda.

Sign. monogram 1849. Olie på lærred.

44 x 62. I samtidig ramme.

Proveniens: Udført efter bestilling af

Kong Christian VIII. Tilhørt Kong Frederik

VII samt Grevinde L. Danner. Solgt ved

auktion i 1874 til Grosserer M. Sachs for

128 rigsdaler.

Udstillet: Charlottenborg 1849.

Afbildet 80.000-100.000

35


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

98 99

100 101

36 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


98

Ubekendt maler, 19. årh.

Buket med blomster. Sign. Witz 1821.

Olie på lærred. 41 x 33.

Afbildet 10.000

99

Ubekendt maler, 19. årh.

Vindruer med insekter. Sign. E. Witz

1840. Olie på lærred. 44,5 x 33,5.

Afbildet 6.000

100

Hansine Kerrn-Eckersberg,

f. København 1826, d. sst. 1860

Opstilling med vaser og citron på et

bord med en grøn dug. Sign. H. Kerrn.

Olie på træplade. 21,5 x 19.

Hansine Sophie Joachimine Kerrn-Eckersberg

(1826-1860), født Kerrn, var datter

af Oberstløjtnant Johan Christian

Kerrn og Anna Marie Velschow, blev gift i

1858 i København med arkitekt Jens Juel

Eckersberg (1822-1891), som var søn af

Maleren Christoffer Wilhelm Eckersberg

og Julie Elisabeth Catrine Juel.

Selvom, at Kerrn-Eckersberg var en del af

Eckersbergs omgangskreds, var hun

kunstnerisk set, mest inspireret af I. L.

Jensen og dennes skole og meget kunne

også tyde på, at hun blev undervist hos

ham.

Afbildet 20.000

101

Hansine Kerrn-Eckersberg,

f. København 1826, d. sst. 1860

Rosengren. Sign. Kerrn 1850. Olie på

træplade. 21 x 15,5.

Afbildet 20.000

102

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Lilla syrener blandt nyudsprungne bøgeblade.

Sign. I. L. Jensen. Olie på plade.

23 x 31.

Afbildet 20.000

103

Hansine Kerrn-Eckersberg,

f. København 1826, d. sst. 1860

Opstilling med lyserøde roser i klassisk

græsk jardiniere på en stenkarm. Sign.

H. I. Kerrn 1844. Olie på træplade. 20

x 26. Afbildet 40.000

104

Hansine Kerrn-Eckersberg,

f. København 1826, d. sst. 1860

Hasselnøddegrene og blå blommer.

Sign. H. Eckersberg. Olie på træplade.

17 x 21,5.

Afbildet 20.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

102

103

104

37


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

105 106

107

38 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


105

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Brogede blomster i en glasvase på

stenkarm. Sign. I. L. Jensen. Olie på

lærred. 29 x 24.

Afbildet 20.000

106

Ubekendt maler, 19. årh.s begyndelse

Blomster. Sign. monogram AP. d. 8

nov. 1825. Olie på lærred. 40 x 36,5.

Afbildet 30.000

107

Carl Carlsen,

f. København 1855, d. sst. 1917

Opstilling på et bord med melon, blå

og grønne druer samt ferskner. Sign.

Carl Carlsen 88. Olie på lærred.

97 x 127.

Afbildet 50.000

108

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Kurv fyldt med udsprungne blomster.

Usigneret. Olie på lærred. 35 x 47.

Afbildet 30.000

109

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Brudekrans af lyserøde roser på hvidt

slør liggende på stenbord. Usigneret.

Olie på plade. 31 x 42.

Afbildet 12.000-15.000

110

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Opstilling med roser og rosenkrans.

Utydeligt sign. den 20 nov. 1857. Olie

på lærred. 52 x 64.

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

108

109

110

39


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

111 112

113 114

40 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


111

Christian Møllback,

f. København 1853, d. sst. 1921

En sommerbuket i vase på et bord.

Sign. Chr. Möllback 75. Olie på lærred.

43 x 32.

Afbildet 6.000

112

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Opstilling med lyserøde roser. Usigneret.

Olie på lærred. 21 x 16.

Proveniens: ABR auk. 293, 1973, kat. nr.

117. Afbildet 8.000

113

Ubekendt maler, 19. årh.

Opstilling med blomster og druer i en

fletkurv. Usigneret. Olie på lærred.

61 x 50.

Afbildet 8.000

114

Maria Romeu Varet, Spanien 19.-20. årh.

Pige med blomster. Sign. Maria Romeu

Varet 1902. Olie på lærred. 113 x 80.

Afbildet 15.000

115

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

En hvid og lyserøde roser. Utydeligt

sign. Olie på lærred. 22 x 26.

Afbildet 10.000

116

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Buket af rød samt rosa pæoner. Sign.

H.R. 1858. Olie på lærred. 30 x 40.

Afbildet 15.000

117

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Hvide og lyserøde blomster. Sign. A.

M. 60. Olie på plade. 20 x 26,5.

Afbildet 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

115

116

117

41


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

122

120

118 119

42 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

121

123


118 CD

Storfyrstinde Olga Alexandrovna Romanova

af Rusland,

f. Rusland 1882, d. Canada 1960

Parti med sommerblomster. Sign. Olga.

Olie på masonit. 39,5 x 50,5.

Afbildet 5.000

119 CD

Storfyrstinde Olga Alexandrovna Romanova

af Rusland,

f. Rusland 1882, d. Canada 1960

Landskab med blomster. Sign. Olga

1944. Olie på pap. 50 x 60.

Afbildet 20.000

120 CD

Bertha Dorph,

f. København 1875, d. Hillerød 1960

Buket af tulipaner, hyacinter og franske

anemoner. Sign. B. Dorph 1924.

Olie på lærred. 46 x 54.

Afbildet 5.000

121

F. van den Daele, Ca. 1900

Opstilling med porcelænsdukke og

blomster. Sign. F. van den Daele. Olie

på lærred. 80 x 119.

Afbildet 15.000-20.000

122 CD

Axel Johansen,

f. Roskilde 1872, d. København 1938

To vaser i en vindueskarm med lyserøde

blomster. Sign. A. J. Olie på lærred.

72 x 61,5.

Afbildet 8.000

123

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Opstilling med potteplanter. Sign. Colin

Wergaa. Olie på lærred. 55 x 65.

Afbildet 5.000

124

Ubekendt maler, 19. årh.

Blomsterkrans med brogede blomster.

Usigneret. Olie på lærred. Diam. 39.

Afbildet 6.000

125

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Nature morte med duer samt frugter i

en kurv. Sign. SB. 1871. Olie på lærred.

58 x 66.

Afbildet 15.000

126

Ubekendt maler, 19. årh.

Nature morte med frugter og fugl.

Sign. G. Petit, 1866. Olie på lærred.

56 x 47.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

124

125

126

43


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

133

127 128 129

130 131 132

127

Herman Funch,

f. Rendsborg 1841, d. København 1919

Et par musvitter kigger sultne efter

rønnebær. Sign. H. Funch 88. Olie på

lærred. 47 x 35.

Afbildet 5.000

134

128

Adolf Mackeprang,

f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

Landskabsparti med kronhjort der skuer

ud over en sø. Sign. Mackeprang.

Olie på lærred. 73 x 69.

Afbildet 8.000

129

Herman Funch,

f. Rendsborg 1841, d. København 1919

"Unge Svaler søge Ly en Uvejrsdag".

Sign. H. Funch. Olie på lærred. 33 x 24.

Afbildet 4.000

44 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

135


130 CD

Rasmus Christiansen,

f. Bjertrup v. Skanderborg 1863, d. Kbh. 1940

Dyrskueplads ved Bellahøj. Sign. monogram.

Olie på lærred. 47 x 63,5.

Afbildet 8.000

131

Percy Forster, 19. årh.

“The coming storm, Matterdale”. Betegnet

på bagsiden. Olie på lærred.

51 x 76.

Afbildet 8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

136

132

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Staldinteriør med hest og legesyge kattekillinger.

Betegnet. n. Nt. Starks. Olie

på lærred. 23 x 21. Afbildet 6.000

133

Rosa Bonheur,

f. Bordeaux 1822, d. Melun 1899

Portræt af en gående hest. Sign. Rosa

Bonheur 1865. Olie på lærred. 65 x 54.

Afbildet 8.000

134 CD

Hans Flygenring,

f. Rønne 1881, d. København 1958

En gravhund. Sign. H. Flygenring 09. Olie

på lærred. 50 x 64. Afbildet 5.000

135

Adolf Baumgartner, f. 1850, d. 1924

Får hvilende i stalden. Sign. L. Lasky,

synonym for A. Baumgartner. Olie på

lærred. 52 x 80.

Afbildet 6.000-8.000

136

O. A. Hermansen,

f. Frederiksberg 1849, d. sst. 1897

Hundehvalpe betragter en gråspurv

ved fodertruget. Sign. monogram. Olie

på lærred. 42 x 54,5.

Afbildet 50.000

45


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

137

138

139

137

Edvard Petersen,

f. København 1841, d. sst. 1911

En bondepige på vej ud for at hente

køerne hjem. Sign. E. P. 1874. Olie på

lærred. 48 x 67.

Afbildet 20.000

138

N. P. Mols,

f. Grumstrup 1859, d. København 1921

"Var der fangst i dag?" Samtale på heden.

Sign. N.P. Mols 11. Olie på lærred.

108 x 162.

Afbildet 30.000-40.000

139

Michael Therkildsen,

f. Horsens 1850, d. København 1925

Hvilende stund på en hulvej. Sign.

M.Th. 02. Olie på lærred. 94 x 126.

På blændrammen rester af udstillingsmærkat

1907.

Afbildet 20.000

140

Peter Ilsted,

f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

Sommerdag i haven med mor, datter

og bedstemor. Sign. Peter Ilsted 1888.

Olie på lærred 50 x 70.

Udstillet: Antageligt maleriet, som var

udstillet på Charlottenborg 1888, nr.

138, med titlen: "En have".

Afbildet 80.000-100.000

141

Otto Haslund,

f. København 1842, d. Koldby 1917

"En Holdeplads ved Stranden". Sign.

Otto H. 1880. Olie på lærred. 64 x 108.

Udstillet: Charlottenborg 1880, nr. 102.

Afbildet 30.000

142

Carl Bartsch, f. København 1829, d. sst. 1908

Vænge med hvilende køer. Sign. C.

Bartsch. Olie på lærred. 24 x 32.

Afbildet side 48 5.000

46 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

140

141

47


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

143

Michael Therkildsen,

f. Horsens 1850, d. København 1925

Bondegårdsexteriør med heste. Sign.

M. Th. Olie på lærred. 31 x 44.

Afbildet 5.000

144

Viggo Pedersen,

f. København 1854, d. Roskilde 1926

Landskab med egetræer på en banke.

Parti fra Holmstrup. Sign. Viggo Pedersen

1905. Olie på plade. 49 x 71.

Afbildet 8.000

142 143

144

146 147

148

145

Michael Therkildsen,

f. Horsens 1850, d. København 1925

Bondegårdsexteriør. Sign. monogram.

Olie på lærred. 54 x 73.

Afbildet 6.000

146

Thorald Brendstrup,

f. Sengeløse 1812, d. København 1883

Gårdexteriør med gulkalket ejendom.

Sign. T.B. Olie på lærred. 29 x 42,5.

Afbildet 6.000-8.000

147 CD

Sigurd Wandel,

f. Frederiksberg 1875, d. Hellerup 1947

Haveparti med moder og barn. Sign.

monogram 14. Olie på lærred.

94 x 100.

Afbildet 6.000

148

Hans Smidth,

f. Nakskov 1839, d. Frederiksberg 1917

En fårehytte ved fjorden. Usigneret.

Olie på pap. 26 x 34.

Afbildet 8.000

48 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

145


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

149 150

151 152

49


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

153 154 154

155 156

149 CD

Elise Konstantin-Hansen, tilskrevet,

f. Frederiksberg 1858, d. Kolding 1946

Interiør med læsende pige i lysindfaldet

fra vinduet. Usigneret. Olie på lærred.

73,5 x 60.

Afbildet side 49 10.000

150

Cilius Andersen,

f. Odense 1865, d. Frederiksberg 1913

To børn på trappen sætter lys i nichen.

Sign. Cilius Andersen 1899. Olie på

lærred. 82 x 44,5.

Afbildet side 49 30.000

151

Emilie Mundt,

f. Sorø 1849, d. Frederiksberg 1922

Portræt af pige siddende i græsset

blandt brændenælder og mælkebøtter.

Sign. E. Mundt 1907. Olie på lærred.

65,5 x 56,5.

På bagsiden rester af udstillingsmærkat.

Antageligt udstillet på "Foraars udstillingen"

i 1907, nr. 310.

Afbildet side 49 30.000

152

Wilhelm Marstrand,

f. København 1810, d. sst. 1873

Musikanter foran Brøndums Hotel i

Skagen. Sign. V.M. 1860. Olie på lærred.

35 x 29.

Afbildet side 49 6.000-8.000

153

Andreas Fritz, tilskrevet

f. Mov 1828, d. Louisenhøj 1906

Høstarbejder sliber sin le. Usigneret. På

bagsiden betegnet "Høstmanden, malet

af A. Fritz", attesteret af S. Fritz.

Olie på lærred. 148 x 90. Uindrammet.

Afbildet 15.000

154

Ubekendt maler, 19. årh.

Et par køkkeninteriører med personer.

Usignerede. Et par olie på plade. 40 x

31. (2)

Afbildet 12.000

155

Terese Schwartze, f. 1851, d. 1918

Almueinteriør med familie og kattenes

leg med musen. Sign. T. S. Olie på lærred.

40 x 47,5.

Afbildet 6.000-8.000

156

C. A. Schleisner,

f. Lyngby 1810, d. København 1882

Fisker slapper af med piben. Sign. C.S.

Olie på lærred. 25 x 22.

Proveniens: ABR auk. 107, 1959, kat. nr.

42, boet efter Direktør C.C. Klestrup.

Afbildet 8.000

157

David Monies,

f. København 1812, d. Frederiksberg 1894

Bondestueinteriør med figurer. Sign.

D. Monies. Olie på lærred. 25 x 32.

Afbildet 10.000

50 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

157


160

158 CD

H. A. Brendekilde,

f. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Forårsdag med to ældre i samtale under

blomstrende træer. Sign. H.A.B.

Olie på lærred. 48 x 60.

Afbildet 20.000

159

F. C. Lund, f. København 1826, d. sst. 1901

Et par landsoldater holder hvil på landevejen.

Sign. F. L. d. 22. Mai 49. Olie

på pap, monteret på plade. 18 x 24.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

158 159

160 CD

H. A. Brendekilde,

f. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Romantisk stund i en robåd på Odense

Å, ved Hunderupskoven i det tidlige

forår. Sign. HAB. Olie på rundt terrakotta

fad. Diam. 32.

Afbildet 6.000-8.000

161

161

Ludvig Kabell,

f. Vejlby ved Grenå 1853, d. Fredensborg 1902

Opgravning af gulerødder i køkkenhaven

fra et hus i Næstelsø. Sign. monogram.

Olie på lærred. 51 x 44.

Afbildet 20.000

51


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

162

Italiensk maler, 20. årh.

"Vendimia". Sign. Zanganelli. Olie på

lærred. Ca. 1930. 115 x 90.

Afbildet 8.000

162 163

164 165

163

Fransk maler, 19. årh.

Kvinde med krukke stående i skovbrynet.

Usigneret. Olie på lærred. 68 x 49.

Afbildet 20.000

164

William Etty´s, stil, f. York 1787, d. 1849

Brydekamp. Usigneret. Olie på plade.

46,5 x 49.

Afbildet 5.000

52 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


165

Fransk maler, 19.-20. årh.

Badende drenge og piger ved en flodbred

med træer. Utydeligt sign. A. Reun

19? Olie på pap. 28,5 x 27,5.

Afbildet 6.000

166

Ubekendt maler, 19. årh.

Strandparti. Usigneret. Olie på lærred.

122 x 94.

Afbildet 75.000

167

Francisco Miralles Y Galup,

f. 1848, d. 1901

National festivitas med personer ved et

hus. Sign. F. Miralles. Akvarel på papir.

47,5 x 65. Restaureret.

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

166

167

53


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

170

168

Harald Foss,

f. Fredericia 1843, d. Frederiksberg 1922

Udsigt over Mariager Fjord. Sign. H.

Foss, Mai 1868. Olie på lærred.

23 x 38.

Afbildet 5.000

168 169

172

169

L. A. Schou, f. Slagelse 1838, d. Firenze 1867

Sommerlandskab ved Hornsherred. Sign.

monogram. Olie på plade. 14 x 19.

Proveniens: Solgt på Dr. Peter Hertz`auk.

kat. nr. 39 for 610 kr. Inventarnr. 1024.

Udstillet: Stockholm 1911.

Afbildet 5.000

170

C. F. Aagaard,

f. Odense 1833, d. København 1895

Kystparti med græssende køer ved

åens udløb i havet. Sign. C. F. Aagaard

Den 13. August 50. Olie på lærred.

27 x 42.

Afbildet 8.000

54 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

171

173


171

Hans Smidth,

f. Nakskov 1839, d. Frederiksberg 1917

Hedelandskab. Sign. Hans Smidth. Olie

på lærred. 32 x 57.

Afbildet 12.000-15.000

172

Harald Foss,

f. Fredericia 1843, d. Frederiksberg 1922

Udsigt over landskab. Sign. H. Foss. Virklund

1895? Olie på lærred. 30 x 42.

Afbildet 8.000

173

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Bakket landskab med udsigt mod havet.

Sign. C. Zacho, 24 august 1867.

Olie på lærred. 33 x 47.

Afbildet 6.000

174

Vilhelm Petersen,

f. København 1812, d. sst. 1880

Kystparti med stråtækte huse, i baggrunden

den svenske kyst. Sign V. P.

Olie på papir, monteret på plade.

27 x 33. Afbildet 20.000

175

Thorald Læssøe,

f. Frederikshavn 1816, d. København 1878

Parti fra Herregården Ørbæklunde på

Fyn. Sign. monogram. Olie på lærred.

20 x 33.

Proveniens: Winkel og Magnussen, auk.

365, 1951, kat. nr. 179.

Afbildet 50.000

176

Vilhelm Kyhn,

f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Mor og barn ved en søbred, antageligt

nær Silkeborg. Sign. monogram. Olie

på lærred. 39 x 58.

Afbildet 30.000

177

Harald Schumacher,

f. København 1836, d. sst. 1912

Almind bakkerne ved Hald Sø. Sign. H.

Schumacher 71? Olie på lærred. 82 x

111.

Udstillet: Charlottenborg 1872, nr. 276.

Proveniens: Tidligere på herregården

Lundegaard.

Afbildet side 56 6.000

178

Godfred Christensen,

f. København 1845, d. sst. 1928

Parti fra Ry Hede. Sign. G. C. aug. Ry

1910. Olie på lærred. 51 x 73.

Afbildet side 56 6.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

174

175

176

55


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

179

Christian Zacho, f. 1843, d. Hellerup 1913

Landskab med lyngklædte bakker og

havet i baggrunden. Sign. Chr. Zacho

1904. Olie på lærred. 98 x 135.

Afbildet 10.000

180

Godfred Christensen, f. Kbh. 1845, d. 1928

Parti fra Mariager Fjord. Sign. G. C.

Olie på lærred. 16,5 x 24,5.

Afbildet 8.000

177 178

179 180

181

181

Georg Emil Libert, f. Kbh. 1820, d. sst. 1908

Kystparti fra den Gl. Langelinie mod kalkbrænderiet.

Sign. G. E. Libert. Olie på lærred.

35 x 50. Afbildet 6.000-8.000

182

Andreas Fritz, f. Mov 1828, d. Louisenhøj 1906

Parti fra Moesgaard Strand med sollys

over Århusbugten og skibe for sejl. Sign.

A. Fritz 1873. Olie på lærred. 65 x 99.

Afbildet 6.000-8.000

183

Vilhelm Kyhn,

f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

"Fra Kysten ved Rø, Bornholm”. Sign.

V. Kyhn 1872. Olie på lærred. 95 x

130.

Udstillet: "Vilhelm Kyhn - hundredeårsudstilling",

Foreningen for National

Kunst 1919 nr. 203, tilhørende Ingeborg

Bülow f. Kyhn.

Afbildet 30.000

56 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

182


184

184

Vilhelm Kyhn,

f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Mand ved et ståtækt hus i skovens udkant.

Sign. monogram. Olie på lærred,

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

183

monteret på pap. 30 x 38.

Afbildet 20.000

185

185

Peter Ølsted, f. København 1824, d. 1887

Kuperet sommerlandskab med gående

mand. Sign. P. Ølsted. Olie på lærred.

52 x 74. Afbildet 15.000

57


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

186

Vilhelm Kyhn,

f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Solnedgang ved Ry. Sign. VK. 71. Olie

på lærred. 24 x 32.

Afbildet 10.000

186 187

188 189

190 191

187

Emil Wennerwald,

f. København 1859, d. sst. 1934

Solnedgang ved en sø med svømmende

ællinger. Sign. E. Wennerwald. Olie

på lærred. 71 x 90.

Afbildet 6.000-8.000

188

Michael Therkildsen,

f. Horsens 1850, d. København 1925

Sommerlandskab med vilde blomster.

Sign. M. Th. 07. Olie på lærred. 51 x 72.

Udstillet: Charlottenborg.

Afbildet 8.000

58 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


189

Otto Bache,

f. Roskilde 1839, d. København 1927

En gammel bro over åløb. Sign. O. B.

Olie på lærred. 27,5 x 30,5.

Afbildet 6.000

190

Michael Therkildsen,

f. Horsens 1850, d. København 1925

Græssende geder i skovbrynet. Sign.

M. Th. Olie på lærred. 34 x 46.

Afbildet 6.000

191

I. U. Bredsdorff,

f. Vester Skerninge 1845, d. Usserød 1928

Vilde blomster ved en fjord. Sign. J. U.

B. 88. Olie på lærred. 36 x 50.

Afbildet 6.000-8.000

192

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Landskab med køer. Sign. Chr. Zacho

1877. Olie på lærred. 60 x 95.

Proveniens: Auk. på Moesgaard august

1960, nr. 70.

Afbildet 30.000

193

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Skovparti med vej. Sign. Chr. Zacho,

1910. Olie på lærred. 59 x 83.

Afbildet 25.000

194

Anders Lunde,

f. København 1809, d. sst. 1886

Huse ved en sø. Sign. A. Lunde Hellebæk,

76? Olie på lærred. 30 x 45.

Afbildet 20.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

192

193

194

59


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

195

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Sommerlandskab med træer langs en

fjord. Sign. Chr. Zacho 80. Olie på lærred.

54 x 82.

Afbildet 10.000

195 196

197 198

199 200

196

Ludvig Kabell,

f. Vejlby ved Grenå 1853, d. Fredensborg 1902

Kuranstalten Ørnesø, i baggrunden Silkeborg.

Sign. L. Kabell. Olie på lærred.

72 x 100.

Afbildet 12.000-15.000

197

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Parti fra Møens Klint. Sign. Chr. Zacho

1907. Olie på lærred. 58 x 80,5.

Afbildet 12.000

60 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


198

Jacob Nøbbe, f. Flensborg 1850, d. 1919

Kystparti med opklaring over havet. Sign.

J. Nöbbe. Olie på lærred. 32,5 x 44.

Afbildet 15.000

199

Carl Schlichting-Carlsen,

f. Flensborg 1852, d. Hellebæk 1903

Fra Dyrehaven med Peter Lieps Hus.

Sign. S. Carlsen. Olie på lærred. 43 x 69.

Afbildet 12.000

200

Carl Schlichting-Carlsen,

f. Flensborg 1852, d. Hellebæk 1903

Landskab med kvinde og barn der ordner

vasketøj. Sign. S. Carlsen. Olie på

lærred. 44 x 65.

Afbildet 8.000

201

Thorvald Niss,

f. Assens 1842, d. Frederiksberg 1905

Stendysse i en sommerskov, antageligt

på Bornholm. Sign. T. Niss 1881. Olie

på lærred. 81,5 x 128.

Udstillet: Charlottenborg 1882, nr. 1.

Proveniens: ABR auk. 242, 1969, kat. nr.

162. Afbildet 20.000

202

A. W. Boesen,

f. Vigerslev 1812, d. Bologna 1857

"Parti i Nærheden af Vejle med Udsigt

til Himmelgjerden og Ure-Banker".

Usigneret. Olie på lærred. 66 x 90.

Udstillet: Charlottenborg 1839.

Proveniens: Kong Frederik VII (1808-

1863).

Afbildet 20.000-30.000

203

C. F. Aagaard,

f. Odense 1833, d. København 1895

Efterårssol i Dyrehaven med hvid hjort.

Sign. C.F. Aagaard 1879. Olie på lærred.

39 x 54.

Afbildet 20.000

204 CD

A. Jacobsen, f. 1868, d. 1955

Skovparti med åløb. Sign. A. Jacobsen.

Olie på lærred. 66 x 101.

Afbildet side 62 15.000-20.000

205

Christian Berthelsen,

f. på Föhr 1839, d. København 1909

Forårsskov med åløb. Sign. C. B. 92.

Olie på lærred. 65 x 91.

Afbildet side 62 6.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

201

202

203

61


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

206 CD

Peter Busch,

f. Næstved 1861, d. Lellinge 1942

Skovparti med bænk ved åløb. Sign. P.

Busch. Olie på lærred. 79 x 94.

Afbildet 12.000-15.000

204 205

206 207

208

207

Nilaus (Niels) Fristrup,

f. København 1837, d. Frederiksberg 1909

Skovparti. Sign. N. F. Olie på lærred.

50 x 70.

Afbildet 5.000

208

A. Andersen-Lundby?,

f. Lundby ved Aalborg 1840, d. München 1923

Udsigten fra Kokkedal. Usigneret. Olie

på lærred. 43 x 60.

Afbildet 6.000-8.000

62 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

209


209

Frederik Winther,

f. København 1853, d. Frederiksberg 1916

Skovparti med sø og åløb. Utydeligt

signeret. Olie på lærred. 80 x 121.

Afbildet 8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

210 211

212 213 214

210

Siegfred Hass,

f. Kalundborg 1848, d. København 1908

Parti fra Dyrehaven. Sign. S. Hass

1872. Olie på lærred. 88,5 x 69.

Afbildet 8.000-10.000

211

Edvard Petersen, f. Kbh. 1841, d. sst. 1911

Morgensol i fyrreskoven med hestevogn

på stien. Sign. E. P. 1873. Olie på

lærred. 122 x 89.

Afbildet 40.000

63


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

215 216 217

218

212

Julius Petersen, f. Århus 1851, d. sst. 1911

"Parti fra Riisskov". En herre på spadsertur.

Sign. monogram. Olie på lærred.

62 x 48.

Udstillet: Charlottenborg 1881.

Afbildet side 63 6.000-8.000

213

Godfred Christensen,

f. København 1845, d. 1928

"Hulvejen ved Sandagerhus". Sign. G. C.

17. Olie på lærred. 65 x 47.

Rester af udstillingsmærkat fra Charlottenborg.

Afbildet side 63 5.000

214

Louis Jensen,

f. København 1858, d. Frederiksberg. 1908

Parti fra Møens Klint med fiskere der

klargør både. Sign. Louis Jensen,

1894. Olie på lærred. 72 x 50. Uindrammet.

Afbildet side 63 8.000

215

Vilhelm Kyhn,

f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Skovparti. Usigneret. Olie på plade.

24 x 21.

Afbildet 5.000

216

Charlotte Christiane von Krogh,

f. Husum 1827, d. Haderslev 1913

Sydlandsk landskab, i baggrunden slot.

Usigneret. Olie på pap. 29 x 23.

Proveniens: Tidligere i Johan Hansens

samling.

Afbildet 5.000

217

Edvard Michael Jensen,

f. København 1822, d. sst. 1915

Efterårslandskab med sø og personer.

Sign. monogram. Olie på lærred. 53 x 47.

Afbildet 5.000

218

Siegfred Hass,

f. Kalundborg 1848, d. København 1908

Kystparti med personer i søndagstøjet

med udsigt til talrige skibe på sundet

en stille sommerdag. Sign. S. Hass. Olie

på lærred. 47 x 68.

Afbildet 6.000

219

I. H. Brandt,

f. København 1850, d. Frederiksberg 1926

Forårssol på en skovvej. Sign. I. H.

Brandt 1904. Olie på lærred. 58 x 92.

Afbildet 6.000

219 220

220

N. G. Rademacher,

f. Nyborg 1812, d. Estland 1885

Åløb med ænder. Usigneret. På bagsiden

betegnet Rademacher Pinxt. Olie

på lærred. 24 x 29.

Afbildet 5.000

221

Jan van Ravenzwaay den yngre,

f. Hilversum 1815, d. Bopplard 1849

Hyrderne holder hvil ved en flod. Sign.

J. V. Ravenzwaay. Olie på lærred.

27 x 35.

Afbildet 8.000

222

René Tener,

f. Cherbourg 1846, d. l'Isle Adam 1925

Parti fra l'Isle Adam. Sign. René Tener.

Olie på træ. 27 x 46.

René Tener var kendt for især at male i og

omkring l'Isle Adam. I øvrigt var han byens

borgmester.

Afbildet 10.000

223

Janus la Cour,

f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Udsigt over landskab. Sign. JLC. Olie

på plade. 25 x 36.

Afbildet 6.000-8.000

64 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


224 CD

Harald Pryn, f. Frederiksberg 1891, d. 1968

Vinterlandskab med vej igennem lille

landsby en solbeskinnet dag. Sign. Harald

Pryn. Olie på lærred. 102 x 135.

Afbildet 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

221 222

225

223

225 CD

Viggo Langer,

f. Leipzig 1860, d. Rungsted 1942

"Bag avlsgården". Parti fra Frederiksdal.

Sign. Viggo Langer, 1925. Olie på

lærred. 65 x 90.

Afbildet 6.000

226

224

226

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

En grusvej over en bro i solnedgangens

skær. Sign. Chr. Zacho 02. Olie på lærred.

25 x 36,5.

Afbildet 10.000

65


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

227 228 229

227

Ubekendt maler, 18-19. årh.

Orientalsk gadescene med figurer. Sign.

M. Clement. Olie på plade. 40 x 30.

Afbildet 10.000

228

Jules Didier, f. Paris 1831, d. 1892

En fisker siddende op ad sin båd. Sign. J.

D. Rome 1859. Olie på lærred. 33 x 41.

Afbildet 6.000-8.000

229

Vilhelm Pacht,

f. København 1843, d. Holte 1912

Fra basaren, en mønthandler er i færd

med en handel. Sign. Vilh. Pacht,

Helucin 1910. Olie på lærred. 65 x 53.

Afbildet 8.000

230 231 232

233

234

230

Ubekendt maler, 19. årh.

Skovparti med personer ved hytte.

Usigneret. Olie på pap. 39 x 60.

Afbildet 8.000

231

Ubekendt maler, 19. årh.

Landskab med sø, i baggrunden mølle

og kirke. Sign. Schrey. Olie på plade.

90 x 120.

Afbildet 5.000

232

Ubekendt maler, 19. årh.

Frokostpause i høsten, i baggrunden

større huse samt græssende køer. Usigneret.

Olie på lærred. 41 x 55.

Afbildet 5.000

233

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Kystparti med personer på stranden.

Sign. J. P. Tellegen. Olie på lærred. 101

x 152. Afbildet 6.000

234

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Parti fra Hardanger Fjord, Norge. Utydeligt

sign...vala. Olie på lærred. 50 x 82.

I rigt ornamenteret ramme.

Afbildet 8.000

235

Eduard Hein, Jr.,

f. Düsseldorff 1854, d. 1918

Bjergrigt landskab med personer ved

vandmølle og sø i baggrunden. Sign.

Eduard Hein, Jr. Duh. 1873. Olie på

lærred. 68 x 95.

Afbildet 6.000-8.000

66 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

235


236

Herman Nestel, f. 1858, d. 1905

Sydlandsk landskab med palmer og

kvinder, der hviler sig ved klippefyldt

flodleje. Sign. H. Nestel 1881. Olie på

lærred. 38 x 48.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

236 237

238

240 241

237 CD

Hugo V. Pedersen,

f. København 1870, d. 1959

"Bangkok Tempel Ruiner". Sign. Hugo

V. P. Olie på lærred. 72 x 105.

Afbildet 10.000-12.000

239

238

Hans Hinrich Wolder Schwensen,

f. Nordslesvig 1837, d. på Skt. Hans 1876

"Ormontdalen i Kanton Vaud, set fra

Signal d'Aigle". Sign. H. Schwensen,

1868. Olie på lærred. 60 x 84.

67


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

242 243 244

Udstillet: Charlottenborg1869.

Litteratur: Weilbach, "Hinrich Schwensen

deltog i krigen 1864, først som menig i 1.

Regiment, derefter som sekondløjtnant.

1865 rejste han til München og efter et par

års ophold videre til Schweiz, hvor han ernærede

sig som tegnelærer. S. sendte flere

gange malerier til Charlottenborgudstillingen,

sidst i 1869. Han blev i 1875 ramt af

sygdom og måtte vende hjem til Danmark.

Den efterladte kunstneriske produktion er

ikke stor, men det fremgår af den detaljerede,

afbalancerede udtryksform og romantiske

stemning i maleriet af Skanderborg

Slotskirke, at S. fulgte den ældre danske

landskabstradition".

Afbildet side 67 8.000-10.000

245 246

247 248

239

Niels Simonsen, f. Kbh. 1807, d. Frb. 1885

Parti fra Tyrol. Sign. N. Simonsen

1853. Olie på træ. 18 x 25.

Afbildet side 67 8.000

240

George Burrell Willcox, f. 1811, d. 1852

Landskab med hus ved et skovbryn. Sign.

G.B. Willcox. Olie på lærred. 26 x 30.

Afbildet side 67 12.000-15.000

241

Ernst Meyer, f. Altona 1797, d. Rom 1861

En kvinde siddende i eftermiddagssolen

på en træstamme. Utydeligt sign. Olie på

lærred. 35 x 45. Afbildet side 67 10.000

242

James Webb, f. 1825, d. London 1895

Skibsvrag ved forblæst klippekyst. Sign.

monogram. Olie på lærred. 62 x 51.

Afbildet 10.000

243

Ubekendt maler, 19. årh.

En familie med deres husdyr ved vandingsstedet.

Usigneret. Olie på lærred.

43 x 53. Afbildet 10.000

244

Ubekendt maler, 20. årh.

Kreaturer ved en sø, i baggrunden

bjerge. Utydeligt sign. Olie på lærred.

53 x 42. Afbildet 5.000

68 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

249


245 CD

Johannes Wilhjelm,

f. Nakskov 1868, d. København 1938

Alpelandskab med æbletræ i forgrunden,

antageligt Italien. Sign. J. Wilhjelm,

20. Olie på lærred. 69 x 105.

Afbildet 12.000

246

Heinrich Buntzen,

f. Kiel 1803, d. Frederiksværk 1892

Bjerglandskab med personer, geder og

hytter. Sign. H. B. 1840. Olie på lærred.

90 x 113.

Afbildet 10.000

247

Richard Gay Somerset,

f. Manchester 1848, d. 1928

Landskab med høstarbejde. Sign. R. G.

Somerset. Olie på lærred. 41 x 61.

Afbildet 6.000-8.000

248

Alfred Guillot, Ca. 1900

Strandparti med unge piger og rytter

til hest, i baggrunden både. Usigneret.

Olie på lærred, monteret på plade.

44,5 x 57.

Afbildet 8.000

249

Ubekendt maler, 19. årh.

Nordfransk strandparti med personer

ved lavvande. Utydeligt sign. Olie på

lærred, monteret på plade. 62 x 92.

Afbildet 6.000

250

Jules Marinier, fransk maler, 19. årh.

Kuperet landskab med kunstmaler og

elegant dame, i baggrunden en lille by.

Sign. Jules Marinier 1886. Olie på lærred.

86 x 139.

Afbildet 35.000

251

Morten Müller,

f. Holmestrand 1828, d. Düsseldorf 1911

Fossende elv med drivtømmer, uvejrsstemning.

Sign. Morten Müller. Olie på

lærred. 55 x 91.

Afbildet 25.000

252

Adam Müller,

f. København 1811, d. sst. 1844

Flodparti med en robåd, i baggrunden

højtliggende fæstning. Betegnet på

bagsiden Adam Müller. Olie på pap.

21 x 28.

Proveniens: Dyremaler J. P. Madsen.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

250

251

252

69


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

253 254

255

253

Cornelis van Poelenburgh´s, stil,

17. årh., f. Utrecht 1586, d. sst. 1667

Mytologisk scene med badende Diana,

mynder og Putti der revses. Usigneret.

Olie på lærred. 66 x 80.

Afbildet 20.000-30.000

254

Ubekendt maler, 19. årh.

Bjerglandskab med rejsende der tager

sig et hvil samt kreaturer. Usigneret.

Olie på lærred. 64 x 76.

Afbildet 6.000-8.000

255

Ubekendt maler, 16. årh.

Religiøs scene med figurer ved et bord.

Usigneret. Olie på lærred. 81,5 x 71.

Uindrammet.

Afbildet 30.000

70 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


256

Italiensk maler, 17. årh.

Interiør fra en kirke med figurer. Usigneret.

Olie på lærred. 102 x 131.

Afbildet 60.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

256

257

Peter Cramer,

f. København 1726, d. sst. 1782

Kroscenerier med personer i lystigt lag.

Usignerede. To olie på pap. 27 x 20. (2)

Afbildet side 72 10.000

258

N. A. Abildgaards skole,

19. årh.s begyndelse

"Filosofien". Allegorisk kvindefigur,

pendant til "Teologien" og "Retfærdigheden".

Usigneret. Olie på lærred.

60 x 50.

Afbildet side 72 6.000-8.000

71


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

257 257 258

259

261 262

72 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

260


259

Ubekendt maler, 17.-18. årh.

Scene med nøgen kvinde og Amor.

Usigneret. Olie på lærred. 76 x 168.

Uindrammet. Afbildet 15.000

260

Louis Uhl, f. 1860, d. 1909

Henslængt halvnøgen kvinde med engel

og talrige blomster. Sign. Louis

Uhl. Olie på lærred. 58 x 97. Lysmål 40

x 79. Afbildet 8.000-10.000

261

Raphael, kopi efter, 19. årh.

f. Urbino 1483, d. Rom 1520

"Madonna della Sedia". Utydeligt sign.

på bagsiden. Olie på lærred. Diam. 71.

I rigt udskåret og gennembrudt ramme

i italiensk barokform.

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

263 264

265 266

267

262

Ubekendt maler, 18.-19. årh.

Adam og Eva udvises af Edens have.

Usigneret. Olie på metal. 93 x 61. I rigt

ornamenteret ramme med brændemærke.

Afbildet 8.000

263

Ubekendt maler, 17.-18. årh.

Religiøst sceneri med Jesusbarnet og

de hellige tre konger. Usigneret. Olie

på panel. 64 x 47.

Utydelig mærkat på bagsiden.

Afbildet 15.000

264

Ubekendt maler, 17. årh.

Religiøs scene med figurer. Usigneret.

Olie på kobberplade. 51,5 x 66,5.

Uindrammet.

Afbildet 20.000

265

Russisk ikon forestillende korsfæstelsen

med Maria, Maria Magdalene og

Centurion Longinus, over dem ses Gud

med engle. 19. årh. 56 x 53.

Afbildet 15.000

266

Ubekendt maler, 18. årh.

Kristus på korset. Usigneret. Olie på

lærred. Portalformet maleri. 59 x 32. I

ramme af rigt udskåret og guldbronzeret

træ. Afbildet 5.000

267

Russisk festikon, forestilende afholdelse

af Påske festugen med genopstandelse

af Kristus omkranset af bla. Marias

fødsel. 19. årh. 44,5 x 38.

Afbildet 15.000

73


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

268 270

269

271 272

274 275

276

74 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

273


268

Ubekendt maler, 18. årh.

Portræt af kvinde med blå hat og

hund, siddende i rødpolstret stol. Usigneret.

Olie på lærred. 64 x 54.

Afbildet 10.000

269

Ubekendt maler, 18. årh.

Ovalt portræt af adelsdame i barok

klædedragt. Usigneret. Olie på lærred.

74 x 59. Afbildet 10.000

270

Ubekendt maler, 18.-19. årh.

Portræt af fornem kvinde med blomster.

Usigneret. Olie på lærred.

98 x 73. Afbildet 12.000

271

Ubekendt maler, 18. årh.

Portræt af en ung elegant klædt herre.

Utydeligt sign. 1709. Olie på lærred.

81 x 59. Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

277 277

272

Ubekendt maler, 18. årh.

Portræt af konge stående i helfigur

med krone og scepter. Usigneret. Olie

på lærred. 91 x 60.

Afbildet 15.000

273

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Pige med kurv. Usigneret. Olie på lærred.

62 x 53.

Afbildet 5.000

274

Ubekendt maler, 19. årh.s begyndelse

Portræt af den unge James Watt, f.

5/9 1806, d. Australien 187.? Usigneret.

Olie på lærred. 67 x 57.

Afbildet 8.000

275

P. C. Skovgaard,

f. Ringsted 1817, d. København 1875

Portræt af Stifteren og Redaktøren af

"Frederiksborg Amtstidende", Bog-

handler Johan Julius Vosbein. Sign.

PCS. 1837. Olie på lærred. 23 x 17.

Stifteren og Redaktøren af "Frederiksborg

Amtstidende", Boghandler Johan

Julius Vosbein f. 12. August 1810 - d. 1.

Juni 1846, grundlagde "Frederiksborg

Amtstidende" i 1839.

Afbildet 6.000

276

Ubekendt maler, 18. årh.s slutning

Portræt af tobaksspinder Chresten

Eriksen, f. i Seest. Usigneret. Olie på

lærred. 78 x 62.

Afbildet 8.000

277

Ubekendt maler, ca. 1850

Et par portrætter. Usignerede. Olie på

lærred. 77 x 64. I samtidige rammer.

(2) Afbildet 15.000

75


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

278 279

280

281 282

282

283

278

David Monies,

f. København 1812, d. Frederiksberg 1894

Portræt af kvinde med hvid kyse. Sign.

D. Monies 1838. Olie på lærred. 76 x 60.

Proveniens: ABR auk. 460, 1984, kat. nr.

792. Afbildet 15.000-20.000

279

Ubekendt maler, 19. årh.

Ovalt portræt af kvindelig kunstner

stående ved staffeliet. Sign. A.G. 1885.

Olie på lærred. 85 x 67.

Afbildet 10.000

280

Emilius Bærentzen, tilskrevet,

f. København 1799, d. 1868

Portræt af elegant kvinde i blå kjole

med lyserød sløjfe i håret. Usigneret.

Olie på lærred. 72 x 62.

Afbildet 20.000

281

Spansk maler, 19. årh.

Portræt af dreng. Sign. "Martijot" for

Manuel Maria Flaquer Del Vaile. Olie

på lærred. 117 x 89.

I rigt forgyldt ramme.

Afbildet 8.000

282

Ubekendt maler, 19. årh.

Portæt af Johanne Nicoline Møller, (f.

Kbh. 1776) og Kammerraad Christian

Peter Feilberg. Usignerede. Et par olie

på lærred. 31,5 x 29. (2)

Afbildet 6.000

283 CD

Carl V. Meyer,

f. Ålborg 1870, d. Frederiksberg 1938

"Ovenlys, dameportræt". Sign. Carl V.

Meyer, 1904-1905. På bagsiden udstillingsmærkat.

Olie på lærred. 115 x 70.

Stemplet på blændrammen: Rådhusudstillingen

i Århus, marts, 1945 samt betegnet

"Fru Rooese".

Afbildet 4.000-6.000

284

Just Holm,

f. Randers 1815, d. Frederiksberg 1907

Pigeportræt. Sign. Just Holm, 1849.

Olie på lærred. 41 x 41. I rund indramning.

Afbildet 8.000

76 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


284

286

285

Elisabeth Jerichau Baumann,

f. Warszawa 1819, d. København 1881

Portræt af italiensk pige med tamburin.

Sign. Elisabeth Jerichau Baumann

1875 samt betegnet på bagsiden "Tilhører

Holger Jerichau 1881". Olie på

lærred. 47 x 47.

Proveniens: Holger Jerichau 1881.

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

286 CD

Carl V. Meyer,

f. Ålborg 1870, d. Frederiksberg 1938

"Små gratulanter". Sign. Carl V. Meyer

1910. Olie på lærred. 123 x 103.

Udstillet: Charlottenborg 1910. Samt

Kunstnernes Efterårsudstilling, Charlottenborg

1934.

Afbildet 15.000-20.000

285

287

287 CD

Johannes Grenness,

f. Drammen 1875, d. København 1963

Portræt af en dreng i blåt tøj og hvid

skjorte. Sign. Joh. Grenness 1912. Olie

på lærred. 108 x 86.

Afbildet 15.000

77


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

289

288

H. P. Lindeburg,

f. København 1854, d. sst. 1932

"Ole Vind prædiker for Christian den

Fjerde. Nogle Hoffolk, som fandt sig

fornærmede over en af Vinds Prædikener,

anklagede ham for Kongen. Kongen

befalede da Vind at holde Prædikenen

om i sit Paahør, men fandt saa

megen Behag i Talens Frimodighed, at

han udnævnte Vind til Hofpræst".

Sign. H. P. Lindeburg Anno 1885.

Olie på lærred. 110 x 193.

288

290

Udstillet: Charlottenborg 1885, nr. 253.

Ole Vind (1590-1646) virkede som præst

ved Vor Frue Kirke og var øverste provst

over Sjællands stift. Han var kendt som

en veltalende og nidkær præst. Som

nævnt i titlen ovenfor blev Christian IV så

begejstret for hans frimodighed, at Ole

Vind blev udnævnt til hofpræst og kgl.

konfessionarius.

Afbildet 30.000-40.000

289

August Fischer,

f. København 1854, d. sst. 1921

"Lad de små børn komme til mig".

Sign. Aug. Thomsen. Olie på lærred. 31

x 20. Portalformet indramning.

Mattæus-evangeliet kap. 19, vers 14:

"Da sagde Jesus: "Lad de små børn være; I

må ikke hindre dem i at komme til mig;

thi Himmeriget hører sådanne til".

Afbildet 6.000

78 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

291


294 295

290

Vincent Féraud, f. 1800

Justitia siddende med udstrakt sværd

med vægten i skødet, flankeret af barn

og løve. Sign. Féraud. Olie på papir,

monteret på lærred. 61 x 50.

Afbildet 6.000-8.000

291

Frederik Storch,

f. Kerteminde 1805, d. København 1883

En romersk frugtsælgerske siddende i

en søjlegang. Usigneret. Olie på lærred.

71 x 53.

Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

292 293

292

Johan Görbitz,

f. Sandviken 1782, d. Kristiania 1853

Interiør med to kvinder og barn. Sign.

J. Görbitz. Olie på lærred. 39 x 48.

Afbildet 15.000-20.000

293

Julius Jacob, f. Berlin 1811, d. 1882

Frierscene. Sign. J. Jacob. Olie på lærred.

60 x 79. Samtidigt litografi med

samme motiv medfølger. (2)

Afbildet 30.000-40.000

296

294 CD

Hans Dahl, f. Hardanger 1849, d. Sogn 1937

Ung pige med hvidt forklæde gående

med en vasketøjskurv. Sign. Hans Dahl,

27de Marts 1877. Akvarel og pen på

pap. Lysmål 28,5 x 21.

Afbildet 6.000

295

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Portræt af fiskeren A. Johannesen den

3. april 1873. Usigneret. Bly og tusch.

20 x 17,5.

Afbildet 5.000

79


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

297 298 299

296

Hans Nicolaj Hansen,

f. København 1853, d. sst. 1923

En klassisk scene fra Venedig med ungersvende

piftende efter den elegante

kvinde. Sign. H. N. H. Olie på lærred.

14 x 21.

Afbildet side 79 10.000

297

Paul Fischer,

f. København 1860, d. sst. 1934

Skøjteløbere på Peblingesøen. Sign.

Paul Fischer. Bly og tusch. 36 x 27,5.

Afbildet 10.000-15.000

300 301 302

298

Peter Ilsted,

f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

"Sunshine". Sign. med bly Orig. Radering

af Peter Ilsted. Opus 2. Mezzotinte

i farver. Pladestørrelse 33,8 x 27,1.

Litteratur: Theodore B. Donsons fortegnelse

over Peter Ilsted "Sunshine and Silent

Rooms", gengivet og omtalt nr. 4.

Afbildet 6.000

299

Paul Fischer,

f. København 1860, d. sst. 1934

Kvinde hjælper manden sin frakke på.

Antageligt kunstneren selv og hans kone

Musse i deres hjem på Sofievej. Sign.

Paul Fischer. Bly og tusch. 22,5 x 17.

Afbildet 5.000

300

Anton Melbye,

f. København 1818, d. Paris 1875

Sommerlandskab med figurer ved en

sø. Sign. Anton Melbye 1865. Bly og

kul på papir. Lysmål 27 x 38.

Afbildet 6.000-8.000

301

Peeter Clouwset, f. Ambers 1629, d. 1670

"Allegori over sejren ved Newcastle".

Usigneret. Håndkoloret kobberstik. 48

x 60,5. Afbildet 2.000

302

Ubekendt kunstner, 19. årh.

Parti fra Paris. Betegnet "Vue Generale

de L'exposition de 1878". Usigneret.

Ovalt glasmaleri indlagt med perlemor.

44 x 54. Afbildet 5.000

80 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


Mere kunst

på online-auktion...

Carl Carlsen: Interiør med

herre og dame.

Vurdering: 8-10.000

Dansk maler, 19. årh.:

Bakket landskab med

spadserende kvinde.

Vurdering: 10.000

Ubekendt maler, 19. årh.:

Ruin af italiensk byport.

Vurdering: 4.000

Carl Carlsen:

Frederiksberg Have med

legende børn og svaner.

Vurdering: 20-25.000

De viste effekter er til salg lige nu på

www.bruun-rasmussen.dk og hammeren

falder i uge 3 og 4. Vil du byde med?

Hollandsk maler, 17. årh.:

Mand der nyder pibe og kone

med korsklæde.

Vurdering: 10.000

I. L. Jensen, skole: Opstilling

med lyserøde og hvide roser

på en karm.

Vurdering: 5.000

Ubekendt maler, 19. årh.:

Portræt af ung kvinde i

adelsdragt.

Vurdering: 8.000

Hans Brasen:

“Sol over Havet”.

Vurdering: 15-20.000


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

82 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


tirsdag 23. januar kl. 14

katalog nr. 303 - 539

artanddesign

moderne kunst og design


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

303 CD

Mogens Balle,

f. København 1921, d. Asminderup 1988

Komposition med elefanter. Sign. M.B.

Olie på lærred. 24 x 33.

Erhvervet først i 1970'erne.

Afbildet 15.000-20.000

304 CD

Jacques Doucet,

f. Boulogne-sur-Seine 1924, d. Paris 1994

"Présence du Menhir". Sign. Doucet

samt på bagsiden Jacques Doucet,

1990. Olie på lærred. 92 x 65.

Proveniens: Galerie Moderne, Silkeborg.

Afbildet 35.000-40.000

303

84 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

304


306

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

305

305 CD

Knud Nielsen, f. Fredensborg 1916

"Søen". Sign. Knud N., 71. Olie på lærred.

130 x 162.

Med billedtitlen "Søen" lægger kunstneren

en tolkning af sit værk åben. På en

klar blå bund vælder farver og former op

med diversitet og mangfoldighed - indbyder

beskueren til at kaste fordommene

over bord og dykke ned i kompositionen.

Under overfladen åbenbarer værket et

unikt indblik i kunstnerens lystfyldte livtag

med farvestoffet og et blik ned i kreativitetens

skabende dyb. Knud Nielsen

udfolder i dette værk til fulde sine store

evner indenfor det abstrakte, informelle

maleri.

Afbildet 75.000

306 CD

Asger Jorn, f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

Figurkomposition. Sign. Jorn, 67,

farb-druck mit ölkreide. Håndkoloreret

litografi i farver. Lysmål 74 x 55.

Litteratur: Forlæg til Van de Loo, No. 302.

Sjældent håndkoloreret tryk af kunstneren

fra serien "Von Kopf bis Fuss".

Afbildet 20.000-25.000

85


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

310

307 308 309

307 CD

Richard Mortensen,

f. København 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

Kat med killing. Sign. og dedikeret "Til

Madsen fra Morten". Akvarel. 60 x 42.

Afbildet 4.000

308 CD

Richard Mortensen,

f. København 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

Kvindeben med roser. Sign. Richard

Mortensen 2-XII-64. Collage. Lysmål

45 x 61.

Afbildet 5.000

311 312

309 CD

Richard Mortensen,

f. København 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

Komposition med figurer. Sign. og dedikeret

"Til sølvbrudeparret Madsen,

Birkerød, med tak for venskab i krig og

fred, jeres Inger-Charlotte og Morten",

21 V 68. Pen og vandfarve. Lysmål 82

x 59.

Afbildet 10.000

310 CD

Alain Gauvin, f. Paris 1936

"Fleur ma sæur". Sign. Gauvin. Olie på

lærred. 60 x 60.

Proveniens: Galerie Nord, Randers.

Afbildet 5.000

311 CD

Giovanni Meloni, f. Varèse 1905

Abstraktion. Sign. Giovanni Meloni,

79. Olie på lærred. 80 x 100.

Proveniens: Galerie Nord, Randers.

Afbildet 4.000-6.000

312 CD

Pierre Wemaëre, f. Comines 1913

"Le nouclear". Sign. P. Wemaëre, 64.

Akvarel på papir. Lysmål 48 x 62.

Afbildet 10.000

86 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


313

313 CD

Pablo Picasso,

f. Malaga 1881, d. Mougins 1973

"Corrida". Sign. Picasso, 18/50 samt

dateret i trykket 7.2.61. Litografi. Lysmål

63 x 47.

Litteratur: Variant af Bloch No. 1011.

Afbildet 15.000-18.000

314 CD

Pablo Picasso,

f. Malaga 1881, d. Mougins 1973

Blomsterbuket. Tryksigneret Picasso

21.4.58. Farvetryk. Trykt med copyright

i Paris. 65 x 49,5.

Afbildet 6.000

315 CD

Richard Winther, f. Maribo 1926

"Tre billedfelter i gult". Sign RW. På

bagsiden udstillingsmærkat fra Kunstcirklerne,

betegnet Paris 1955. Olie på

lærred. 67,5 x 49.

Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

314

315

87


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

316 316 317

318 318

319 320

319

316 CD

Henry Heerup,

f. København 1907, d. sst. 1993

"Kolding Svanen" samt figurkompositioner

fra kunstnerens univers. Sign.

Heerup, heraf flere nummererede. Ni

litografier, et træsnit samt ni udstillingsplakter.

Variable mål. Uindrammede.

(19)

Afbildet 6.000-8.000

317 CD

Carl-Henning Pedersen, f. 1913

Komposition med maske og fugl. Sign.

CHP 1989. Akvarel. 30 x 42.

Afbildet 12.000

318 CD

Carl-Henning Pedersen,

f. København 1913

"Mayalegende". Sign. Carl-Henning

Pedersen, Paris, 1977, 85/150. Suite på

fem litografier i farver. Tilhørende originalmappe

med frontispiece og

tekstark. Trykt hos Clot, Bramsen et

Georges, Paris. Lysmål 59 x 87 og 87 x

59. (6)

Afbildet 25.000

319 CD

Carl-Henning Pedersen,

f. København 1913

Figurer og fugle. Sign. Carl Henning-

Pedersen, 1985, 212/250. To litografier

i farver. Lysmål 64 x 48,5. (2)

Afbildet 6.000

88 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

318


320 CD

Carl-Henning Pedersen, f. København 1913

Barbizon suite nr. 1. Sign. Carl-Henning Pedersen,

Paris 1976, 66/150. Litografi i farver. 50 x 74.

Afbildet 5.000

321 CD

Henry Heerup, f. København 1907, d. sst. 1993

"Kattemanden". Sign. Heerup 66. Olie på plade.

115 x 116. Asymetrisk ramme.

Afbildet 75.000-100.000

322 CD

Corneille, f. Liège 1922

Fugl og kat. Sign. Corneille, 2002. Relief af bemalet

træ. Multiple. 36 x 44 x 3.

Afbildet 12.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

321

322

89


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

323 324 325

323 324 325

326

327 328

90 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


323 CD

Jens Birkemose, f. København 1943

Kompositioner. Sign. J. Birkemose, EA.

To litografier i farver. Lysmål 85 x 58. (2)

Afbildet 10.000

324 CD

Jens Birkemose, f. København 1943

Kompositioner. Sign. J. Birkemose, EA.

To litografier i farver. Lysmål 85 x 58. (2)

Afbildet 10.000

325 CD

Jens Birkemose, f. København 1943

Kompositioner. Sign. J. Birkemose, EA.

To litografier i farver. Lysmål 85 x 58. (2)

Afbildet 10.000

326 CD

Jens Birkemose, f. København 1943

Komposition. Sign. på bagsiden Birkemose,

82-83. Olie på lærred. 130 x 97.

Proveniens: Galerie Edeling, København.

Afbildet 25.000

327 CD

Doris Bloom, f. Vereeningen, Sydafrika 1954

Komposition. Usigneret. Mixed media.

Lysmål 100 x 70.

Afbildet 6.000

328 CD

Peter Brandes, f. Assens 1944

"Notre Dame des Fleurs". Sign. Brandes,

90 samt på bagsiden Brandes, Colombes

1991. Olie på lærred. 55 x 45.

Afbildet 15.000

329 CD

Bram van Velde,

f. Zouterwoude 1895, d. Paris 1981

Abstraktion. Sign. monogram, 39/100.

Litografi i farver.

Lysmål 46,5 x 65. 3.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

330 CD

Robert Jacobsen,

f. København 1912, d. Egtved 1993

Komposition, drippainting. Sign. Rob.

Jacobsen. Akryl på lærred. 200 x 120.

Den amerikanske kunstner Jackson Pollock

(1912-1956) skabte sin egen revolution

af malerkunsten, da han i 1940'erne

tog lærredet ned fra staffeliet og bredte

det ud på gulvet. I stedet for at male begyndte

han at kaste farverne på lærredet

og opfandt dermed drippainting-teknikken,

der også er anvendt i nærværende

330

værk. For nylig indbragte et drippainting

af Pollock angiveligt hele 818 millioner

kr. og er således efter alt at dømme det

dyrest solgte værk nogensinde. Robert

Jacobsens arbejde med teknikken afspejler

en mere direkte og umiddelbar omgang

med værket end den langsommelige

og fysiske hårde proces som hans arbejde

med jernskulpturene affødte.

Afbildet 60.000-80.000

91


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

331 CD

Bronislaw Kierzkowski, f. 1924, d. 1993

Komposition, objet trouvé. Sign. på

bagsiden Kierzowski, 1973. Oplukkeligt

relief af bemalet træ og pianodele.

94 x 78 x 22.

Provenines: Erhvervet af nuværende ejer

under kunstnerens ophold i Aalborg i

1970'erne.

Afbildet 15.000-18.000

331 332

333 334

335

332 CD

Bronislaw Kierzkowski, f. 1924, d. 1993

Komposition med tekstbrudstykker.

Sign. på bagsiden Kierzowski, Aalborg,

1973. Collage på masonit. 122 x

60. Uindrammet.

Provenines: Erhvervet af nuværende ejer

under kunstnerens ophold i Aalborg i

1970'erne.

Afbildet 10.000-15.000

333 CD

Bronislaw Kierzkowski, f. 1924, d. 1993

Abstraktion over en dalmatiner. Usigneret.

Olie på plade. 50 x 65. Uindrammet.

Provenines: Erhvervet af nuværende ejer

under kunstnerens ophold i Aalborg i

1970'erne.

Afbildet 8.000-10.000

92 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


334 CD

Bronislaw Kierzkowski, f. 1924, d. 1993

Erotisk komposition. Sign. Kierzowski.

Linoleumstryk, monotypi. Bladstørrelse

36,5 x 50. Uindrammet.

Provenines: Erhvervet af nuværende ejer

under kunstnerens ophold i Aalborg i

1970'erne.

Afbildet 3.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

336

337

335 CD

Bronislaw Kierzkowski, f. 1924, d. 1993

Komposition. Usigneret. Gouache på

papir. 70 x 100.

Proveniens: Galleri Bram, Hobro.

Afbildet 6.000

336 CD

Søren Hagen, f. København 1957

"Luxor". Sign. Hagen 99. Akryl og olie

på lærred. 55 x 160.

Afbildet 20.000

337 CD

Søren Hagen, f. København 1957

Interiør med åben dør. Sign. Hagen 93.

Akryl og olie på lærred. 80 x 135.

Udstillet: Dansk Kunstmesse, Falkoner

Centret 1993.

Afbildet 20.000

93


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

338 CD

Franciska Clausen,

f. Aabenraa 1899, d. sst. 1986

Formationer, fire skitser i én ramme.

Usignerede. Akvarel og bly på papir.

Bladstørrelse 10 x 14, 10 x 16, 9 x 6,5

og 6,5 x 9. (4)

Ægthedscertifikat fra Franciska Clausens

familie medfølger.

Afbildet 8.000

339 CD

Franciska Clausen,

f. Aabenraa 1899, d. sst. 1986

Formationer, fire skitser i én ramme.

Usignerede. Kuglepen (2), bly og farveblyant.

De to førstnævnte malet recto

et verso. Bladstørrelse 9 x 12,5, 7 x 10,

9,5 x 7 og 7 x 10. (4)

Ægthedscertifikat fra Franciska Clausens

familie medfølger.

Afbildet 4.000-6.000

338 339

340 341

342

340 CD

Franciska Clausen,

f. Aabenraa 1899, d. sst. 1986

Formationer, to skitser i én ramme.

Usignerede. Akvarel på papir, den

mindste malet recto et verso. Bladstørrelse

18,5 x 23 og 9,5 x 14,5. (2)

Ægthedscertifikat fra Franciska Clausens

familie medfølger.

Afbildet 4.000-6.000

341 CD

Franciska Clausen,

f. Aabenraa 1899, d. sst. 1986

Formationer, to skitser i én ramme.

Usignerede. Akvarel på papir. Bladstørrelse

10 x 14 og 9,5 x 14,5. (2)

Ægthedscertifikat fra Franciska Clausens

familie medfølger.

Afbildet 4.000-6.000

342 CD

Franciska Clausen,

f. Aabenraa 1899, d. sst. 1986

Rohrsach-komposition og komposition,

to skitser i én ramme. Usignerede.

Akvarel og gouache på papir. Bladstørrelse

13,5 x 20,5 og 11 x 15. (2)

Ægthedscertifikat fra Franciska Clausens

familie medfølger.

Afbildet 4.000-6.000

343 CD

Otto H. Svensson, f. Holbæk 1917

Opstilling med appelsiner i en skål.

Sign. Otto H.S. Olie på lærred.

39 x 50. 5.000

94 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


344 CD

Per Kirkeby, f. København 1938

Organisk komposition. Litografi i farver.

Sign. PK 96, 23/50.

Lysmål 118 x 158.

Afbildet 20.000-25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

344

345 346

345 CD

Preben Schmidt, f. 1932

"Haven", (In a silent way). Sign. PS

samt på bagsiden Preben Schmidt,

2000/01. Olie på lærred. 130 x 200.

Afbildet 10.000

346 CD

Preben Schmidt, f. 1932

Abstraktion i grønt. Sign. PS samt på

bagsiden Preben Schmidt, 2000. Olie

på lærred. 130 x 200.

Afbildet 10.000

95


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

347 347 348

349 350 351

347 CD

Dorothea Tanning,

f. Galesburg, Illinois 1913

Surreelle figurkompositioner. Sign. Dorothea

Tanning, 36/100. To akvatineraderinger

i farver. Lysmål 32,5 x 26. (2)

Dorothea Tanning var gift med den

navnkundige maler Max Ernst, og begge

var de markante skikkelser indenfor surrealismen.

Afbildet 4.000

348 CD

Lynn Chadwick, f. London 1914, d. 1988

Stående figurer - i baggrunden pyramider.

Sign. Chadwick, 73, 78/99. Litografi

i farver. Bladstørrelse 70 x 50.

Afbildet 4.000

349 CD

Jørgen Boberg, f. Roskilde 1940

"Seperated Yearnings". Mappe med syv

raderinger med tilhørende digte af

Knud Holten. Sign. J. Boberg, 34/130.

Udgivet af Galerie International,

Stockholm, 1979. Tilhørende original

mappe. Bladstørrelse 44 x 31. Uindrammede.

Afbildet 10.000-15.000

350 CD

Max Ernst, f. Brühl, Köln 1891, d. Paris 1976

Kranium og horn, surreel komposition.

Sign. Max Ernst, 25/101. Litografi i

farver. 20,5 x 16.

Afbildet 6.000-8.000

351 CD

Peter Bonde, f. København 1958

Komposition, U.T. Sign. på bagsiden

Peter Bonde, 1995. Olie på lærred.

76 x 67.

Afbildet 10.000

352 CD

Antoni Soler Pedret, f. Barcelona 1935

Figur i landskab. Sign. Pedret 1972.

Olie på lærred. 72 x 92.

Afbildet 3.000

96 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


352

353 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

"Blomsten: Digterens hyldest til den

svangre muse". Sign. monogram, 1958

samt på bagsiden Thomas Arnel, 1958.

Olie på lærred. 44 x 71.

Proveniens: Erhvervet direkte fra kunstneren

af nuværende ejer.

Original ramme dekoreret af kunstneren.

Afbildet 15.000-20.000

354 CD

Hans Henrik Lerfeldt,

f. Århus 1946, d. København 1989

"Gådernes planet". Sign. på bagsiden

Hans Henrik Lerfeldt. Olie malet på

plade, monteret i kunstnerens originalramme.

34 x 26.

Udstillet: Sønderjyllands Kunstmuseum,

30.03-28.04,1985.

Proveniens: Galleri 33.

Afbildet 40.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

354

353

97


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

355 356

357 358

359

355 CD

Karin Nathorst Westfelt,

f. Svärdsjö Sogn, Sverige 1921

"Fyr". Abstraktion over træer. Sign.

KNW, 71, samt på blændrammen. Olie

på lærred. 55 x 48.

Afbildet 5.000

356 CD

Karin Nathorst Westfelt,

f. Svärdsjö Sogn, Sverige 1921

"Strømme". Sign. KNW, 69 samt på

blændrammen. Olie på lærred. 80 x 45.

Afbildet 6.000-8.000

357 CD

Sigurd Christensen,

f. Herning 1915, d. 1978

Opstilling på et bord. Sign. Sigurd. Olie

på lærred. 69 x 60,5.

Afbildet 4.000-6.000

358 CD

Kari Svensson, f. Torshavn 1954

"Natur oplevelse". Sign. KS-99 samt på

bagsiden. Olie på lærred. 60 x 50.

Afbildet 8.000

359 CD

Kari Svensson, f. Torshavn 1954

Motiv fra Færøerne med huse og klippeparti.

Sign. KS. Olie på lærred. 48 x 62.

Afbildet 5.000

360

Terje Skylindal

"Eystavaholla Kvivik". Sign. Terje Skylindal

samt på bagsiden. Olie på lærred.

60 x 75.

Afbildet 6.000-8.000

98 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

360


361 CD

Lise Malinovsky, f. København 1957

"Mønster-Maleri No. 6". På bagsiden

sign. og betegnet Lise Malinovsky, 99.

Olie på lærred. 80 x 80.

Afbildet 25.000

362 CD

Lise Malinovsky, f. København 1957

"Inferno, 7. sang: De sløvsindede".

Sign. på bagsiden Lise Malinowski, 89.

Olie på lærred. 74 x 153.

Afbildet 25.000-30.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

361

362

99


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

363 364 365

363 CD

Ejler Bille, f. Odder 1910, d. 2004

Landskab med figurer. Sign. Ejler Bille,

59/200. To serigrafier i farver. Lysmål

70 x 50. (2)

Afbildet 8.000-12.000

364 CD

Buster Bruun, f. Frederiksberg 1929

Kulørte landskaber. Signerede og nummererede.

Otte litografier i farver samt

tre udstillingsplakater. Variable mål.

Uindrammede. (11)

Afbildet 5.000

365 CD

Ejler Bille, f. Odder 1910, d. 2004

Abstraktion over figurer. Sign. Ejler

Bille, 00, 28/200. Serigrafi i farver. Lysmål

70 x 56. Afbildet 4.000-6.000

366 367

368

366 CD

Johannes Carstensen,

f. Sønderborg 1924

Opstilling. Sign. Joh. C., samt på bagsiden

Johs. Carstensen 1995. Olie på

plade. 45 x 34.

Udstillet: Sønderjyllands Kunstmuseum

13. sept. - 9. dec. 2003.

Afbildet 10.000

367 CD

Johannes Carstensen,

f. Sønderborg 1924

"Sprællemand". Sign. Joh. C., samt betegnet

på bagsiden Johs. Carstensen

94. Olie på spånplade. 60 x 30.

Afbildet 10.000

368 CD

Johannes Carstensen,

f. Sønderborg 1924

"Sprællemand". Sign. Joh. C., samt betegnet

på bagsiden Johs. Carstensen

1995. Olie på plade. 46,5 x 33.

Udstillet: Sønderjyllands Kunstmuseum

13. sept. - 9. dec. 2003.

Afbildet 10.000

369 CD

Kurt Trampedach, f. Hillerød 1943

Figur i profil. Sign. Trampedach, 1990.

Olie på avis. 78 x 45.

Proveniens: Galleri Moderne, Silkeborg.

Afbildet 15.000-20.000

100 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

369 370 371

370 CD

Berit Jensen, f. København 1956

Figurkomposition monteret med singleplader

og pin ups. Usigneret. Mixed

media. 245 x 140.

Afbildet 6.000-8.000

371 CD

Robert Jacobsen,

f. København 1912, d. Egtved 1993

Abstraktion. Tryksign. Robert Jacobsen.

Silketryk i farver på sort baggrund.

252 x 130.

Afbildet 6.000-8.000

372 CD

Egill Jacobsen,

f. København 1910, d. sst. 1998

Maskekomposition. Sign. E. J. IX 75.

Oliekridt på papir. 32 x 23,5.

Afbildet 15.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

372

101


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

373

374

375

373 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"Gl. Kirke". Sign Albert 74, på bagsiden sign.

Albert Bertelsen, rød/hvid III 1974. Olie på lærred.

50 x 81. Afbildet 50.000-60.000

374 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"Tidlig morgen på fjeldet". Sign. Albert samt på

bagsiden Albert Bertelsen, Norge 1980-1981.

Olie på lærred. 63 x 76. Afbildet 35.000

102 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

376


375 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"Blå og Rød væg". Sign. Albert Bertelsen.

På bagsiden stemplet Albert Bertelsen

1992. Olie på lærred. 96 x 110.

Afbildet 40.000

376 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"Radiohøring". Sign. Albert 70 samt på

bagsiden Albert Berthelsen 1970. Olie

på lærred. 170 x 64.

Afbildet 50.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

377

377 CD

Jeppe Madsen-Ohlsen,

f. Christiansfeld 1891, d. Sejs 1948

"Ved det gamle Vægterhus". Sign. J.

Madsen-Ohlsen. Olie på lærred. 68 x 82.

Udstillet: "Dansk Kunst", Fyens Forum

1940. Afbildet 75.000

378 CD

Otto H. Svensson, f. Holbæk 1917

"Nature morte I". Opstilling med frugter,

bog og buste på et bord. Sign. Otto

H.S. Olie på lærred. 56 x 70.

Afbildet side 104 6.000-8.000

379 CD

Christine Swane,

f. Kerteminde 1876, d. Farum 1960

Opstilling med blomster og krukker.

Usigneret. Olie på lærred. 62 x 73,5.

Udstillet: Udenrigsministeriet Christiansborg

Slot. Nr. L. 75. Christine Swane.

"Opstilling".

Afbildet side 104 30.000

380 CD

Aksel Jørgensen, f. Kbh. 1883, d. sst. 1957

Opstilling med kander, spirende løg og

frugter. Usigneret. Olie på lærred. 40 x 50.

Afbildet side 104 15.000

103


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

378 379

380 381

382 383

104 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


381 CD

Poul S. Nielsen, f. Helsingør 1920, d. 1998

Lille pige ved et vindue. Sign. monogram

60. Olie på lærred. 50 x 60.

Afbildet 15.000

382 CD

Karl Larsen,

f. København 1897, d. Holte 1977

Opstilling med fisk, snaps og frugt.

Usigneret. Olie på lærred. 48 x 55,5.

Afbildet 6.000-8.000

383 CD

Knud Ove Hilkier,

f. København 1884, d. 1953

Opstilling med æbler i en skål og potteplante

på et bord. Sign. K. O. Hilkier

44. Olie på lærred. 85 x 100.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

384

384 CD

Olaf Rude,

f. Rakvere, Estland 1886, d. Frederiksberg 1957

Opstilling på et bord med forskelligfarvet

dug og appelsiner i fad. Sign. Olaf

Rude. Olie på lærred. 73,5 x 92,5.

Erhvervet af kunstneren af nuværende

ejers familie i 1943.

Afbildet 75.000-100.000

385 CD

Ville Jais Nielsen, f. Randers 1886, d. 1949

Interiør med stole ved et bord. Sign.

Ville Jais N. 45. Olie på lærred. 77 x 65.

Afbildet side 106 6.000

386 CD

Karl Larsen, f. Kbh. 1897, d. Holte 1977

Interiør fra soveværelse. Sign. monogram.

Olie på lærred. 79,5 x 60,5.

Afbildet side 106 6.000

387 CD

Poul Sørensen, f. Helsingør 1896, d. 1959

Kvindeportræt. Sign. Poul S. 32. Olie

på lærred. 100 x 80.

Afbildet side 106 6.000

388 CD

Fritz Syberg,

f. Fåborg 1862, d. Kerteminde 1939

"En violinspiller". Sign. monogram.

Bly, tusch og vandfarve. 35 x 35.

Udstillet: Charlottenborg 1928, nr. 226.

Malet i 1898. Købt hos Bachs Kunsthandel

København i 1941 for kr. 300,-.

Afbildet side 106 6.000-8.000

105


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

385 386 387

388 389

390

391 392

393

389 CD

Carl Fischer,

f. Vejle 1887, d. København 1962

Interiør med rygvendt kvinde med sort

hat. Sign. Carl Fischer. Olie på lærred.

63 x 74.

Afbildet 6.000

390 CD

Cecil Valeur, f. Fåborg 1910, d. 1985

Pige med fløjte. Sign. Valeur 60-61.

Olie på plade. 120 x 104.

Afbildet 6.000

391

E. Haugland, norsk maler, 20. årh.

Høstscene, malet i kubistisk stil. Sign.

E. Haugland. Olie på plade. 33 x 35.

Afbildet 6.000-8.000

392

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Bakket landskab med træer og bro.

Utydeligt signeret K. Isak? Olie på lærred.

24 x 61.

Afbildet 6.000

393

Thorolf Holmboe, f. 1866, d. 1935

"Fra Nordland i Norge". Sign. Th.

Holmboe. Olie på lærred. 41,5 x 55,5.

Afbildet 6.000-8.000

394 CD

Svend Engelund, f. Vrå 1908

Opstilling med violin. Sign. SE. 88.

Olie på lærred. 73 x 100. Udstillet: Den

Frie 1989, katalog nr. 59. Afb. i tilhørende

katalog s. 29. Litteratur: Anne Lie Stokbro,

“Svend Engelund, Otte årtiers malerkunst”,

s. 200.

Afbildet 50.000

106 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


395 CD

Poul Ekelund,

f. Klippan 1921, d. Hjørring 1976

Skov. Sign. Ekelund. Olie på masonit.

53 x 67.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

394

395 396

396

Soler De Las Casas, f. 1864, d. 1935

Landskab med stort træ. Sign. Soler De

Las Casas. Olie på lærred. 75 x 90.

Soler De Las Casas er repræsenteret på

Nationalhuset for Kunst i Barcelona.

Afbildet 8.000

397 CD

Søren Hjorth-Nielsen,

f. Svostrup v. Silkeborg 1901, d. Tempelhuse 1983

Landskab med huse i blæsevejr. Sign.

H. N. - 27. Olie på lærred. 30,5 x 37,5.

Afbildet side 108 6.000-8.000

107


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

397 398 399

400 401

402

403 404 405

398 CD

Mogens Hertz,

f. København 1909, d. Gudhjem 1999

Parti fra Bornholm. Sign. Mogens

Hertz. Olie på lærred. 44,5 x 66.

Afbildet 12.000-15.000

399 CD

Folmer Bendtsen,

f. København 1907, d. Frederikssund 1993

Ved oplagspladsen. Sign. Folmer

Bendtsen 60. Olie på lærred. 46 x 55.

Afbildet 6.000

400 CD

Fritz Syberg,

f. Fåborg 1862, d. Kerteminde 1939

Aalekrager og ænder ved vandhul.

Sign. monogram 1916. Akvarel på papir.

Lysmål 43 x 63.

Afbildet 10.000

401 CD

Fritz Syberg,

f. Fåborg 1862, d. Kerteminde 1939

Landskab med græssende køer og levende

hegn i baggrunden. Sign. monogram,

1920. Akvarel.

Lysmål 39 x 57.

Afbildet 4.000-6.000

402

Peter Hansen, f. Fåborg 1868, d. sst. 1928

Marken tromles efter såning. Sign. PH.

Olie på lærred. 57 x 82.

Afbildet 10.000

403 CD

Peter Rostrup Bøyesen,

f. Varde 1882, d. København 1952

Kystparti fra Gilleleje med person. Sign.

monogram. Olie på plade. 61 x 81.

Afbildet 8.000

404 CD

Ernst Syberg,

f. Over Kærby Mark 1906, d. Vellerup 1981

Forårslandskab med blomstrende træer.

Sign. Ernst Syberg 64. Olie på lærred.

47 x 67.

Udstillet: Corner 1964.

Afbildet 5.000

405 CD

Peter Rostrup Bøyesen,

f. Varde 1882, d. København 1952

Kystparti med personer, i baggrunden

badehytte og skib. Sign. monogram.

Olie på lærred. 61 x 81.

Afbildet 8.000

406

Frank Wathne, f. Stavanger 1902, d. 1991

Norsk bjerglandskab i grønt. Sign. Fr.

Wathne. Olie på lærred.

59 x 67. 8.000

108 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

407

407 CD

Johannes Larsen,

f. Kerteminde 1867, d. sst. 1961

Haveparti med blomster. Sign. monogram

1905. Olie på lærred. 78 x 96.

Afbildet 60.000-80.000

109


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

408

409

410

408 CD

Olivia Holm-Møller,

f. Homaa 1875, d. Rungsted 1970

"To kvinder i ørkenen". Sign. OHM.

Olie på lærred. 78 x 100.

Afbildet 10.000

409 CD

Sigurd Swane,

f. København 1879, d. Plejerup 1973

"Dalen, Sommerdag - 1933". Åbent

landskab med udsigt til mølle og hus.

Sign. S.Sw. 33 samt på bagsiden Sigurd

Swane. Olie på lærred. 81 x 100.

Afbildet 15.000-20.000

410 CD

Paul Høm, f. Ballerup 1905, d. Gudhjem 1994

Høstbillede. Sign. Paul Høm. Olie på

lærred. 70 x 100.

Litteratur: Weilbach, "Paul Høm tog efter

uddannelsen på Akademiet afstand fra

den nye, fransk inspirerede kolorit og kastede

sig i første hånd over figurmaleriet,

sandsynligvis direkte influeret af læreren

Aksel Jørgensen. Efter en række sommerophold,

begyndende i 1930 på Christiansø,

slog H. sig i 1943 ned i Gudhjem,

hvor det nære venskab med bl.a. Helge

Nielsen og det høje lys påvirkede hans

farvesyn. Med basis i en stærk og lys kristen

livsindstilling blev motivkredsen

næsten udelukkende hentet i den religiøse

verden og i beretninger fra det nære

familieliv, hvor kone og børn i en række

arbejder har fået monumental form i direkte

paralleller til tidligere madonnafremstillinger,

sådan som det allerede ses

i billedet Hannah og Samuel, hvor motivet

fundatsmæssigt skulle have gammeltestamentligt

indhold, men hvor H.s

præmierede billede igen blev hentet fra

den nære hverdag. H.s kunst er trods den

barokinspirerede, tunge komposition og

det næsten panteistiske symbolindhold

gerne holdt i kraftige, lysende farver med

stærke komplementærvirkninger, selvom

paletten i de seneste af arbejdsårene er

blevet mere pastelagtig. De mange kirkeudsmykninger

er oftest udført i tæt samarbejde

med arkitekten Rolf Graae og

mange i et kunstnerisk nært samarbejde

med hustruen Lisbet Munch-Petersen. I

H.s tegninger, hvoraf de fleste er udført i

sort tusch, fremkalder han med enkle virkemidler

den stærke, dramatiske effekt

gennem anvendelse af voldsomme skraveringer

og af laveringer i forskellig tæthed."

Proveniens: Erhvervet direkte fra kunstneren

af nuværende ejer.

Afbildet 20.000-25.000

110 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

411

411 CD

Ejnar Nielsen,

f. København 1872, d. Hellerup 1956

Landskab fra Gjern med firlænget

gård. Sign. Einar Nielsen 94. Olie på

lærred. 92 x 125.

På bagsiden rester af udstillingsmærkat. I

et interview i Berlinske Tidende den 2.

marts 1952 beretter Ejnar Nielsen: "En aften

da jeg stod og så ud over en bakketop

ned mod dalen, fandt jeg mig selv i det

dejligste landskab af mægtige højder,

lyngklædte store åse, og nede i dalen mellem

grønne enge lå Gjern Å i sølvblanke

snogninger som en skinnende slange. Da

jeg stod deroppe i bakkerne med dette

åbenbarede Paradis foran mig, vidste jeg,

at dér skulle jeg blive i mange år."

Ejnar Nielsen, blev der, med få afbrud, i

32 år. I Ejnar Nielsens hovedværk "Den

Blinde", Den Hirschsprungske Samling

København, ser vi i baggrunden til højre

for Den Blinde, den kvindelige organinst i

Gjern, den firlængede bindingsværk gård,

som her er malet fra den anden side af

Gjern Bakker. I dette tidlige maleri fra

1894 ser vi her et af de første indtog af

modernismen i dansk malerkunst.

Afbildet 50.000-75.000

111


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

412 413 414

412 CD

Poul S. Nielsen, f. Helsingør 1920, d. 1998

Interiør med påskeliljer på bordet og

kvinde der syr. Sign. monogram. Olie

på lærred. 80 x 70.

Afbildet 10.000

413 CD

Poul S. Nielsen, f. Helsingør 1920, d. 1998

Interiør med pige ved et vindue. Sign.

monogram. Olie på lærred. 60 x 50.

Afbildet 12.000

415 416 417

414 CD

Paul Høm, f. Ballerup 1905, d. Gudhjem 1994

Portræt af pige. Sign. Høm. Olie på

lærred. 61 x 46.

Provenines: Erhvervet direkte fra kunstneren

af nuværende ejer.

Afbildet 12.000-15.000

415 CD

Poul S. Nielsen, f. Helsingør 1920, d. 1998

Interiør med piger der tegner. Sign.

monogram 57. Olie på lærred. 70 x 80.

Afbildet 20.000

416 CD

William Scharff,

f. København 1886, d. sst. 1959

"Grantop". Sign. W. S. 11. Olie på lærred.

92 x 68.

Udstillet: Kunstforeningen 1958, kat. nr.

17.

Afbildet 8.000

417 CD

Orla Muff, f. København 1903, d. 1984

"Extase". Komposition med nøgne figurer.

Sign. Muff 36. Olie på lærred.

150 x 102.

Afbildet 12.000-15.000

112 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


418

421

418 CD

Immanuel Ibsen,

f. Skanderborg 1887, d. Göteborg 1944

"Portræt af Fru Lucie Tage-Jensen".

Attesteret af Aage Vogel Jørgensen.

Olie på lærred. 101 x 75.

Medfølgende brev attesteret af kunstner

Aage Vogel-Jørgensen, ven og kunstnerkollega

til Ibsen.

Afbildet 10.000

419

Ubekendt maler, 20. årh.s begyndelse

Kvindelig nøgenmodel siddende på

sengen. Usigneret. Olie på lærred. 93 x

61. Afbildet 8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

419

422 423

420 CD

Jose Obiols Palau,

f. Barcelona 1894, d. 1967

Læsende pige. Sign. på bagsiden. Olie

på træ. 50 x 38.

Jose Obiols Palau er repræsenteret på

adskellige museer i Spanien, bl.a. i

Madrid og Barcelona.

Afbildet 5.000

421 CD

Peter Rostrup Bøyesen,

f. Varde 1882, d. København 1952

Opstilling med blomster og frugt. Sign.

monogram. Olie på lærred. 80 x 60.

Udstillet: Charlottenborg 1945. Grønningen

nr. 10.

Afbildet 10.000

420

422 CD

Albert Naur,

f. København 1889, d. Hellerup 1973

Blomsterbuket i blå vase. Sign. A. Naur

54. Olie på lærred. 27 x 22.

Udstillet 1955.

Afbildet 6.000

423 CD

Albert Naur,

f. København 1889, d. Hellerup 1973

Hvide blomster i potte, i baggrunden

portræt af kvinde. Sign. A. Naur 58

29/6. Olie på lærred. 65 x 50.

Afbildet 6.000-8.000

113


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

424

427

424

Ubekendt maler, 20. årh.s første halvdel

Hawii piger. Usigneret. Akvarel på papir.

48 x 39.

Afbildet 6.000

425

Jens Adolf Jerichau,

f. Roskilde 1890, d. Paris 1916

"Peter og Ypperstepræstens tjener."

1910. Usigneret. Olie på lærred. 74 x 69.

Litteratur: Troels Andersens fortegnelse

"Jens Adolf Jerichau", nr. 27, afb. og omtalt

s. 184.

Afbildet 12.000-15.000

114 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

425

428

426

Ubekendt maler, 20. årh.s begyndelse

Ung kvinde i badet. Usigneret. Akvarel

på papir. Ca. 1930. 55,5 x 40,5.

Afbildet 10.000

427 CD

Ludvig Jacobsen,

f. Odense 1890, d. Vanløse 1957

"Præsten formaner Jeppe". Scene fra

Holbergs "Jeppe på bjerget". Sign. Ludvig

Jacobsen. Olie på lærred. 60 x 79.

Afbildet 6.000-8.000

426

429

428 CD

Ejnar Nielsen,

f. København 1872, d. Hellerup 1956

Bibelsk scene med Jesus der helbreder.

Sign. monogram 1913. Olie på lærred.

84 x 63.

Afbildet 6.000-8.000

429

Staffeli af mørkbejdset bøg på hjul

med to skuffer og fralægningshylde,

Justeringsskruer og hjul af messing.

Produceret af Mabef, Italien. H.

205/300. B. 73. D. 68.

Afbildet 4.000-6.000


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

430 431 432 433

434 435

436

430 CD

Axel Ebbe, f. Hököpinge 1868, d. 1941

"Solrose". Sign. Ebbe. Figur af patineret

bronze. H. 37,5. Afbildet 4.000-6.000

431

Ubekendt kunstner, 20. årh.

Nøgen kvinde siddende på piedestal.

Usigneret. Skulptur af patineret bronze

og sortbroget marmor. H. 26.

Afbildet 5.000

432

Kai Nielsen,

f. Svendborg 1882, d. Frederiksberg 1924

"Askepot". Sign. Kai. N. Skulptur af

patineret bronze. H. 19.

Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

433

Ubekendt kunstner, 20. årh.

Stående nøgen kvinde med frugt i

hænderne. Sign. A. Obon 1921. Skulptur

af patineret bronze. Støbt hos Aug.

E. Jensen Bronzestøberi København.

H. 26.

Afbildet 3.000-4.000

434

Kai Nielsen,

f. Svendborg 1882, d. Frederiksberg 1924

"Lille Leda". Sign. Kai. N. nr. XX.

Skulptur af patineret bronze. Støbt hos

L. Rasmussen Bronzestøberi København.

H. 14,5.

Afbildet 6.000

435 CD

Just Andersen og Elna Borch, m.fl.

Ung nøgen let knælende kvinde. Sign.

CLH. Samt siddende nøgen dreng.

Sign. E. Borch. To skulpturer af patineret

metal og diskometal. Udført hos

Just Andersen, dessin 2330. H. 48 og

26. (2) Afbildet 5.000

436

Kai Nielsen,

f. Svendborg 1882, d. Frederiksberg 1924

"Leda og svanen". Sign. Kai N. No. 28.

Skulptur af patineret bronze. Støbt hos

L. Rasmussen Bronzestøberi København.

H. 15.

Afbildet 15.000

115


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

439

437

441 442

116 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

438

440


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

443 444

445

437

Et par jugend lampetspejle af messing

og forgyldt bronze, midterstand af træ,

hver med to svungne lysarme. 20. årh.s

begyndelse. H. 42,5. B. 28. (2)

Afbildet 8.000

438

Just Andersen, tilskrevet

Skønvirke lysekrone af delvist forgyldt

diskometal, seks svungne lysarme, prydet

med pinjekogler og gennembrudte

ornamenter. Ca. 1910. H. 67. Diam. 68.

Afbildet 10.000

439

Fem større og mindre vaser samt askebæger,

af rigt dekoreret og glaseret

lertøj, Gauda. Holland. (6)

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

440

Et par moderne vaser af keramik, dekorerede

med farvede felter med sort

ornamentik. Sign. T. H. 52 og 53. (2)

Afbildet 5.000

441

Lalique vase af støbt glas, dekoreret

med springende harer og bladværk

samt Lalique pudderdåse med sleben

sort overfang. Begge stemplet R. Lalique.

H. 16 og 5,5. (2)

Afbildet 4.000

442

Carl Hugo Magnus Elmqvist,

f. Karlshamn 1862, d. Stockholm 1930

Svensk jugend vase af bronze, prydet

med biller. Sign. monogram. Sverige.

Ca. 1910. H. 15.

Afbildet 5.000

443

Bordlampe af bronze, kugleformet

stamme på firpasfod. Stemplet GAB,

Bronze, 28. H. ekskl. montering 22.

Afbildet 6.000

444

Just Andersen,

f. Godhavn, Grønland 1884, d. Glostrup 1943

Bordlampe af sølv, prydet med stiliseret

bladornamentik. Stemplet Just Modell,

GAB og svensk importstempel 1928. H.

ekskl. montering 36. Afbildet 12.000

445

Just Andersen,

f. Godhavn, Grønland 1884, d. Glostrup 1943

Bordlampe af grønpatineret diskometal,

støbt med akantus og gennembrudt

blomster- og bærornamentik. Stemplet

Just D8. 20. årh.s første halvdel. H. inkl.

montering 75. Afbildet 10.000

117


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

447 447

446

446 CD

Stanislaw Wysocki, f. Elk 1949

Kvindefigur. Sign. Stan Wys, 1/8, 2001.

Figur af patineret bronze. Rund sokkel

af granit. H. 90,5.

Afbildet 20.000

447 CD

Axel Salto,

f. København 1889, d. Frederiksberg 1961

To lakerede låger og to lakerede vægpaneler

med sort/brun dekoration i

form af krondyr, dådyr, falkoner og

bueskytte. Højde på dekorationer ca.

89-108. (4)

Lågerne og panelerne har indtil for nylig

siddet i en bygning i Aalborg og er formentlig

dekoreret samtidig med Axel

Saltos ophold i Aalborg, da han sammen

med Poul Henningsen indrettede entre

og spisestue i Kragelunds fabrikker i slutningen

af 1920’erne. Tidligere ejer af lågerne

var nære venner med Kragelund

familien. Afbildet 25.000-30.000

448

Archibald Knox, f. 1864, d. 1933

Liberty & Co. Arts & Craft bordur af

tin, urskive med blå/grøn emalje med

gule og røde ornamenter, arabertal og

visere af messing. Urkasse stemplet i

bunden 0609 og pat. nr. Rd 468016.

Urværk fra Lenzkirch stemplet 1 Million,

nr. 464783. London. Ca. 1903. H.

20,4. B.13,7. D. 5,6.

Afbildet 10.000

449 CD

Axel Salto,

f. København 1889, d. Frederiksberg 1961

"Koglen". Sign. Salto nr. 21330. Vase

af stentøj, Kgl. P, modelleret i knoppet

stil, dekoreret med blå sommerfuglevingeglasur.

H. 19.

Afbildet 10.000-15.000

118 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


450

448

450 CD

Pablo Picasso, f. Malaga 1881, d. Mougins 1973

"Profil de Jacqueline", 1956. Lille tallerken

i konveks form af terre de fajance

blanche, dekoreret med sort begitning.

Stemplet Empreinte originale de

Picasso, samt Medoura plein feu. Udført

i 500 eksemplarer. Diam. 19.

Litteratur: Alain Ramié nr. 385.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

451

451

Krukke af stentøj, Kgl. P., dekoreret

med okseblodsglasur. Dateret 10-10

1926. H. 9. Tilhørende låg af patineret

bronze.

Afbildet 8.000-10.000

449

452

452 CD

Axel Salto,

f. København 1889, d. Frederiksberg 1961

Vase af stentøj, Kgl. P., med stiliseret

grenværk, dekoreret i sungglasur. Sign.

Salto. H. 15,5.

Afbildet 3.000-4.000

119


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

453

454

453 *

Verner Panton, f. Gamtofte 1926, d. 1998

"VP-Globe 40". Loftlampe med skærme

af akryl, indvendigt ophæng med

rød- og blålakerede aluminiumsskærme.

Udført for Verpan. Diam. 40.

Litteratur: "Verner Panton. The Collected

Works", s. 290.

Afbildet 4.000-5.000

454 *

Verner Panton, f. Gamtofte 1926, d. 1998

"VP-Globe 40". Loftlampe med skærme

af akryl, indvendigt ophæng med

rød- og blålakerede aluminiumsskærme.

Udført for Verpan. Diam. 40.

Litteratur: "Verner Panton. The Collected

Works", s. 290.

Afbildet 4.000-5.000

455 *

Verner Panton, f. Gamtofte 1926, d. 1998

"VP-Globe 50". Loftlampe med skærme

af akryl, indvendigt ophæng med

rød- og blålakerede aluminiumsskærme.

Udført for Verpan. Diam. 50.

Litteratur: "Verner Panton. The Collected

Works", s. 290.

Afbildet 5.000-6.000

456 *

Verner Panton, f. Gamtofte 1926, d. 1998

"VP-Globe 50". Loftlampe med skærme

af akryl, indvendigt ophæng med

rød- og blålakerede aluminiumsskærme.

Udført for Verpan. Diam. 50.

Litteratur: "Verner Panton. The Collected

Works", s. 290.

Afbildet 5.000-6.000

457

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

Et par PH udendørs væglamper af patineret

kobber, hvidemaljerede underskærme.

Udført hos Louis Poulsen.

Formgivet 1966. Diam. 45. (2)

Afbildet 12.000

458

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

Et par PH udendørs væglamper af patineret

kobber, hvidemaljerede underskærme.

Udført hos Louis Poulsen.

Formgivet 1966. Diam. 45. (2)

Afbildet 10.000-12.000

120 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

455

456

457 458


459

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

"Bombardementskrone". Lysekrone

med fire lysarme, stel af bruneret messing,

monteret med 2/1 matglasskærme,

tråbensstel, brune bakelitfatningshuse.

Stemplet PH-Lamp patented.

Udført hos Louis Poulsen. H. 60. Diam.

67. Afbildet 20.000-25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

459 460

461

460

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

"Koglen". Loftsbelysning med lameller

af kobber. Udført hos Louis Poulsen.

H. 50. Diam. 60.

Litteratur: "Tænd!", s. 277.

Afbildet 20.000-25.000

461

Philippe Starck, f. Paris 1949

Loftslampe af forkromet stål og glas, i

form af karafler. H. 78. L. 90. B. 19.

Afbildet 4.000-5.000

462

462

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

PH 3/2. Bordlampe med stamme og

fodstykke af messing, monteret med

grønlakerede metalskærme, skrueophæng.

Udført hos Louis Poulsen. H. 45.

Udgået af produktion.

Afbildet 8.000-10.000

121


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

464

463

Frits Henningsen, tilskrevet,

f. 1889, d. 1965

Dameskrivebord af mahogni, front

med tre skuffer, på lige tilspidsede ben,

top med fem mindre skuffer og gallerikant.

Samt hængevitrineskab af mahogni,

front med to glaslåger, bag

hvilke hylder, top med galleri. Ca.

1930'erne. Skrivebord H. 75. L. 108. B.

68. Hængevitrineskab H. 88. B. 80. D.

27. (2) Afbildet 10.000

464

Emile Gallé, f. Nancy 1846, d. 1904

Kongeligt Gallé art nouveau thebord

med stel af nøddefarvet træ, udskåret

og gennembrudt med bladornamentik,

monteret med to plader indlagt i talri-

122 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

463

ge forskellige træsorter, den øverste

med kornaks, dunhamre og markblomster,

den nederste med valmuer, mellem

benene sprosse. Sign. Gallé. Den

nederste plade brandstemplet med

kronet CA for Kong Christian X og

Dronning Alexandrine, samt MS for

Marselisborg Slot. Frankrig. Ca. 1900.

H. 87. L. 86. B. 60,5.

Emile Gallé var en af art nouveau bevægelsens

mest centrale skikkelser og Verdensudstillingen

i Paris 1900 står som et

højdepunkt for bevægelsen.

Proveniens: Kong Christian X og Dronning

Alexandrine fra Marselisborg Slot,

som var en folkegave til parrets bryllup i

465

1898. Bordet har antageligt været en gave

fra Den Franske Republik til det nygifte

prinsepar ved deres bryllup i Cannes i

1898. Derefter givet til inspektør ved

Marselisborg Slot P.M. Jensen. Medfølgende

fotoalbum og korrespondance fra

Hofmarskalatet, H.M. Kongens Intendanteur,

diverse personlige hilsener fra

Kong Frederik IX og Arveprinseparret

Knud og Caroline Matilde samt to fotografier

af Kong Christian X og Dronning

Alexandrine, sidstnævnte med dedikation

fra Kong Frederik IX samt talrige fotos

af royale begivenheder og rejser, bl.a. et

foto af Winston Churchill.

Afbildet 30.000-40.000


465

Thorvald Bindesbøll, tilskrevet

f. København 1846, d. sst. 1908

Sofa af mahogni, prydet med rosetter

af bronze og profilerede lister, ryg, sæde

og armlæn med sort skind. Ca.

1900. H. 128,5. L. 170.

Afbildet 8.000

466

Dansk snedkermester

Vitrineskab af mahogni, vitrineoverdel

med to låger og to skuffer, underdel

med to låger, bag hvilke hylder. Ca.

1930-40. H. 175. B. 110. D. 45.

Afbildet 8.000

467

Art nouveau spejl og konsol af bronzeret

jern og metal, prydet med vase,

blomster og bladværk, plade af rosabroget

marmor, på svungne ben.

Frankrig. Ca. 1900. H. 237. B. 98. D.

31. (2) Afbildet 20.000

468

Spansk art nouveau soveværelsesmøblement,

bestående af to senge, natbord

samt kommode, prydet med indlægninger

i form af blomster og bladværk,

beslag af messing, plader af

rødbroget marmor. Barcelona. Ca.

1900. Kommode. H. 83. B. 113. D. 60.

Natborde. H. 81. B. 41. D. 37. Senge.

H. 120. L. 185. B. 110. Plade på kommode

defekt. (4)

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

466

468

468

467

123


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

124 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

469


469

Gaspar Homar,

f. Mallorca 1870, d. Barcelona 1955

Casa Batlló art noveau møblement af

delvist forgyldt mahogni, rigt udskåret

med bladværk, bestående af sofa, to

armstole samt seks salonstole. Sofa H.

213. B. 225. D. 70. Certifikat fra familien

Batlló medfølger. (9)

Gaspar Homar lagde stor vægt på at forme

hvert eneste arbejde til et kunstværk.

Han bliver betragtet som en af stjernerne

i art noveau-tidens Spanien og arbejdede,

foruden Gaudí, sammen med arkitekterne

Domenech og Muntaner. Hans

værker er rigt præsenteret på forskellige

museer, bla. Museu National d'Art de Catalunya

i Barcelona.

Litteratur: "Moblista I Dissenyador Del

Modernisme", Museu Nacional d'Art de

Catalunya, Barcelona, 1998. "Moble Catala",

Cultura Patrimonio Cultural de la

Generalitat de Catalunya, 1994. "El modernisme

a lentorn de l'arquitectura",

Francesc Fontbona, 2003.

Proveniens: Fremstillet til La Casa Batlló,

Barcelona.

Afbildet 150.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

469

469

125


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

472

470

A. J. Iversen

"Johanson". Tre-personers overpolstret

sofa og lænestol, ben af bøgetræ,

originalt betræk af gråligt stribet uld,

dybthæftet med knapper i ryg. Formgivet

1937. Udført hos snedkermester

A. J. Iversen. L. 198.

Litteratur: A. J. Iversen 25-års jubilæumsskrift

fra 1941.

Erhvervet af nuværende ejers forældre

1937-38. Afbildet 6.000-8.000

471

Dansk Snedkermester

Trekantet skammel betrukket med

cognacfarvet patineret skind med tre

knapper, ben af bejdset bøgetræ.

H. 42. Diam. 46.

Afbildet 6.000-8.000

472

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Shakerbord af massivt bøgetræ med to

massive tillægsplader. Udført hos FDB.

H. 71. L. 180/274. B. 90.

Afbildet 8.000

470

126 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

471

473

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

"Jagtstolen". Armstol af egetræ beklædt

i sæde og ryg med kernelæder.

Model 2229.

Udført hos Fredericia Stolefabrik.

Afbildet 10.000

473


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

474

475

474

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Stort spisebord af egetræ til 14 personer

bestående af midtersektion med

klapper samt to D-ends. Model 6281

og 6280. Udført hos Fredericia Stolefabrik

1977. H. 70. L.

84/180/250/350. B. 160. (3)

Afbildet 12.000-15.000

475

Hans J. Wegner, f. 1914

"Y-stolen". Et sæt på otte sortlakerede

stole med sæder af flettet papirgarn.

Model CH-24. Udført hos Carl Hansen

& Søn, Odense. (8)

Afbildet 12.000

127


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

478

476

480

476

Hans J. Wegner, f. 1914

Tre armstole af egetræ, sæde og ryg

betrukket med lyst cognacfarvet skind.

Model JH-513. Udført hos Snedkermester

Johannes Hansen. (3)

Afbildet 8.000-10.000

477

Hans J. Wegner, f. 1914

Dækketøjsskab af egetræ med to skydelåger,

låger med billedudskæring i

form af bladranker, indvendig indretning

med hylder og bakker. Udført hos

Mikael Laursen, Århus. Ca. 1942.

H. 154. B. 122. D. 50.

Præsenteret på Købestævnet i 1942

Litteratur: Nyt Tidsskrift for Kunstindustri,

1942, s. 142.

Afbildet 8.000-10.000

128 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

477

479


478

Hans J. Wegner, f. 1914

To cirkulære sammenklappelige lampeborde

af massivt egetræ. Model AT-

36. Udført hos Andreas Tuck, Odense.

H. 48. Diam. 52 og 62. (2)

Afbildet 6.000

479

Hans J. Wegner, f. 1914

Kubeformet barskab af teaktræ på

hjul, depotrum til flasker og glas, samt

sidemonteret skuffe. Model AT-34.

Udført hos Andreas Tuck, Odense.

H. 51. L. 52. B. 50.

Litteratur: Johan Møller Nielsen, "Wegner

en dansk møbelkunstner", Gyldendal

1965, s. 60. Afbildet 15.000

480

Hans J. Wegner, f. 1914

Fritstående skrivebord af teaktræ med

endeklapper, sarg med en stor og to

mindre skuffer. Model AT-305. Udført

hos Andreas Tuck, Odense.

H. 72. L. 136/232. B. 76.

Afbildet 8.000

481

Hans J. Wegner, f. 1914

Et sæt på fire armstole af egetræ, sæder

nybetrukket med sort anilingarvet

skind. Model JH-203. Udført hos

Snedkermester Johannes Hansen. (4)

Afbildet 15.000-20.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

481

482

482

Hans J. Wegner, f. 1914

"Bamsestol". Lænestol samt tilhørende

skammel med stel af eg og teak, sæde,

ryg og hynde betrukket med rødt uld.

Udført hos AP Stolen. (2)

Afbildet 18.000-20.000

129


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

484

483

Kurt Østervig, f. 1912, d. 1986

Skænk af teaktræ, front med tre låger,

indvendig indretning med hylder og

bakker, beslag af messing. Udført hos

Randers Møbelfabrik. H. 88. B. 187. D.

45. Afbildet 8.000-10.000

483

484

Kurt Østervig, f. 1912, d. 1986

Serviceskab af teaktræ, front med to

låger, bag hvilke udtræksbakker og

hylder, beslag og greb af messing. Udført

hos Randers Møbelfabrik. H. 135

B. 128. D. 45. Afbildet 6.000

130 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

485


485

Poul M. Volther, f. 1923

"Sunburst/solbrud". Lænestol af hvidmalet

bøgetræ, ryg med sprosser, løse

hynder i sæde og ryg samt nakkehynde

med betræk af grønt uld. Antageligt

udført hos Snedkermester Erhard Rasmussen.

Stolen blev præmieret på Snedkerlaugets

udstilling i 1953. Gemla i Sverige overtog

rettighederne til stolen, men satte den

aldrig i produktion.

Litteratur: Mobilia 1957.

Afbildet 6.000-8.000

486

Niels O. Møller, f. 1920, d. 1982

Et sæt på otte spisestuestole af palisander,

sæde betrukket med lyst uld. Model

79. Udført hos J. L. Møller, Højbjerg. (8)

Afbildet 12.000-15.000

487

Illum Wikkelsø, f. 1919, d. 1999, tilskrevet

Tre-personers sofa betrukket med lyst

cognacfarvet skind, ben af bøgetræ. L.

200. Afbildet 6.000-8.000

488

Kurt Østervig, f. 1912, d. 1986

Skænk af spejlskåret palisander, front

med to jalousidøre, bag hvilke hylder og

udtræksbakker af mahogni, top med

delvis kehlet kant. Udført hos K.P. Møbler.

H. 102. B. 225. D. 50.

Afbildet 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

486

488

487

131


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

491

490

489

489

Børge Rammeskov

Spisestue af palisander, bestående af

seks stole med kopstykke monteret på

metalstykker, sæder nybetrukket med

anilingarvet sort skind. Model 465.

Samt cirkulært bord med to tillægsplader.

Model 204. Udført hos Sibast

Møbler. H. 72. Diam. 120. L. 220. (9)

Litteratur: Mobilia nr. 87, 1962.

Afbildet 8.000-10.000

132 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


493

490

Ole Gjerløv-Knudsen og Torben Lind

"Moduline". Hjørnearrangement af palisander,

bestående af to to-personers

additionssofaer betrukket med sort,

dybthæftet skind. Model 175. Samt

hjørnebord. Model 678. Udført hos

France og Søn. Bord H. 31. L. 95. B.

95. (3) Afbildet 6.000

491

Severin Hansen Jr. og Niels O. Møller

Fritstående skrivebord af palisander, i

sargen fire skuffer. Udført hos Haslev

Møbelsnedkeri. H. 71. L. 143. B. 75.

Medfølgende armstol af palisander,

sæde betrukket med lyst uld. Model

57. Udført hos J. L. Møller. (2)

Afbildet 10.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

492

492

Nanna Ditzel, f. København 1923, d. 2005

"Trinidad & Tobago". Spisestue af kirsebærtræ

og sortlakeret stålrør bestående

af fire "Trinidad" stole. Model

3298. To "Trinidad" armstole, sæde

med sort skind. Model 3297. "Tobago"

bord med to D-ends. Model 8213.

Samt midterplade. Model 8113. H. 72.

L. 130/210. B. 130. Udført hos Fredericia

Furniture, 1996-98. (7)

Tvangsauktion.

Afbildet 10.000-15.000

494

493

Nanna Ditzel, f. København 1923, d. 2005

Fritstående skrivebord af palisander, i

sargen tre skuffer. Model 93/3. Udført

hos Søren Willadsen, Vejen. H. 74. L.

145. B. 75. Medfølgende armstol af

palisander, sæde og ryg med brunt

skind. (2)

Afbildet 12.000-15.000

494

Illum Wikkelsø, f. 1919, d. 1999

Øreklapstol betrukket med cognacfarvet

patineret skind, omvendt pyramideformede

ben af palisander. Model

V11. Udført hos Holger Christiansen,

Århus.

Afbildet 10.000-15.000

133


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

495

495

496

134 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


495

Bodil Kjær, f. Hatting 1932

Fritstående skrivebord med stel af poleret

stål, kassetteformet plade af palisander,

front med fire indfældede

skuffer, bordplade med central låseanordning,

tilhørende skuffemodul samt

fritstående skænk med tre skydelåger

af palisander. Udført hos snedkermester

E. Pedersen & Søn.

Skrivebord H. 72. L. 200. B. 100.

Skuffemodul H. 43. B. 44. D. 61.

Skænk H. 62. B. 184. D. 44. (3)

Afbildet 40.000

496

Illum Wikkelsø, f. 1919, d. 1999

Tre-personers sofa betrukket med cognacfarvet

patineret skind, omvendt pyramideformede

ben af palisander. Model

V11. Udført hos Holger Christiansen, Århus.

L. 230. Afbildet 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

497

497

Arne Vodder, f. 1926

Fritstående skænk af palisander, front

med to jalousilåger, fem skuffer og

udtræksbakke med sort skind, indvendig

indretning af mahogni med hylder.

Model 76. Udført hos Sibast Møbler.

H. 84. B. 250. D. 50.

Afbildet 20.000

498

498

Jean Gillon

Lounge chair af palisander med tilhørende

skammel, originale hynder betrukket

med lyst patineret skind, ophængt

i net af flettet reb. Udført i Brasilien

i 1960’erne.

Afbildet 40.000-50.000

135


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

500

502

499

136 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

501

503


505

499

Verner Panton, f. Gamtofte 1926, d. 1998

"Wire Cone Chairs". Et par stole af forkromet

stål med rund pladefod, hynder

betrukket med mintgrønt uld. Samt tilhørende

bord med kegleformet stamme

og plade af hvid laminat. Udført hos

Fritz Hansen, 1989. Bord H. 65. Diam.

75. (3) Afbildet 8.000-12.000

500

Torsten Thorup og Claus Bonderup

To skabe af patineret bronze, front med

to låger, bag hvilke hylder og skuffer,

topplader af glas. H. 92. B. 61. D. 32. (2)

Proveniens: Georg Jensen sølv.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

504

501

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK 91". Foldeskammel med stel af

matforkromet stål, betræk i sæde af

sandfarvet kanvas. Formgivet 1961.

Udført hos E. Kold Christensen.

Reparationer.

Nuværende ejer erhvervede dette eksemplar

efter at den havde været udstillet på

Expo 67, Montreal 1967.

Afbildet 10.000

502

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

Kvadratisk "Stokkebord" af riopalisander,

bordplade med kehlet kant, indlagt

med plaketter, stel af forkromet

stål. Udført hos Nissen, Langå. H. 47.

L. 77. B. 77.

Afbildet 12.000-15.000

503

Italiensk møbeldesigner

Frisvingerstol med stel af forkromede

stålrør, betræk i sæde og ryg samt beviklinger

på armlæn af lyst peddigrør.

Udført hos Tecta, Italien.

Afbildet 3.000

504

Verner Panton, f. Gamtofte 1926, d. 1998

"Wire Cone Chairs". Et par stole af forkromet

stål med rund pladefod, hynder

betrukket med lilla uld. Samt tilhørende

bord med kegleformet stamme

og plade af hvid laminat. Udført hos

Fritz Hansen, 1990. Bord H. 65. Diam.

75. (3) Afbildet 15.000

505

Charles Eames, f. 1907, d. 1978

"La Chaise". Chaiselonge af hvid glasfiber,

stel af stål, fod af egetræ. Udført

hos Vitra AG, Basel.

H. 82,5. L. 150. B. 85.

Litteratur: “100 Masterpieces from the

Vitra Design Museum Collector”, 2000, s.

152-153. Afbildet 15.000

137


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

507

506

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK-22". Et par hvilestole med stel af

matforkromet fjederstål, sæde og ryg

af flettet peddigrør. Formgivet 1955.

Udført og stemplet hos E. Kold Christensen.

(2)

Erhvervet af nuværende ejer direkte hos

E. Kold Christensen, 1978.

Litteratur: "Poul Kjærholm", Arkitektens

Forlag, 1999, modellen gengivet og omtalt

s. 27 og 84-85.

Afbildet 50.000-60.000

506

507

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK 61". Kvadratisk sofabord, stel af

matforkromet stål, plade af sort skifer.

Udført og stemplet hos E. Kold Christensen.

H. 32. L 80. B. 80.

Afbildet 25.000

138 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


509

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

508

508

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK-22". Et par hvilestole med stel af

matforkromet fjederstål, sæde og ryg

af flettet peddigrør. Formgivet 1955.

Udført og stemplet hos E. Kold Christensen.

(2)

Erhvervet af nuværende ejer direkte hos

E. Kold Christensen, 1978.

Litteratur: "Poul Kjærholm", Arkitektens

Forlag, 1999, modellen gengivet og omtalt

s. 27 og 84-85.

Afbildet 50.000-60.000

509

509

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK-61". Kvadratisk sofabord med stel

af matforkromet stål, plade af lyst flint

rullet marmor. Formgivet 1956. Udført

og stemplet hos E. Kold Christensen.

H. 35. L. 80. B. 80.

Proveniens: Nuværende ejer fik bordet

foræret af Poul Kjærholm ca. 1970. Han

var Kjærholm familiens personlige frisør.

Afbildet 20.000-25.000

139


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

511

510

512 513

510

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK-9". Fire spisestuestole med stel af

matforkromet stål, skalformet sæde og

ryg betrukket med lysebrunt patineret

skind. Udført hos Fritz Hansen 1983.

(4)

Tidlig Fritz Hansen model.

Afbildet 35.000-40.000

511

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK-22". Et par hvilestole med stel af

matforkromet stål, betræk af sort patineret

skind. Udført og stemplet hos E.

Kold Christensen. (2)

Litteratur: "Poul Kjærholm", Arkitektens

Forlag, 1999, s. 27. Afbildet 40.000

512

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK-22". Hvilestol med stel af matforkromet

stål, betræk af cognacfarvet

patineret skind. Udført og stemplet

hos E. Kold Christensen.

Litteratur: "Poul Kjærholm", Arkitektens

Forlag, 1999, s. 27.

Nuværende ejer erhvervede dette eksemplar

efter at den havde været udstillet på

Expo 67, Montreal 1967.

Afbildet 10.000

513

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK-20". Hvilestol med høj ryg, stel af

matforcromet stål, betrukket med sort

skind. Udført hos Fritz Hansen 1987.

Afbildet 20.000

140 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


514

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK-27". Et par hvilestole af lamineret

formbøjet ahorn med løse hynde betrukket

med brunt patineret skind. Tilhørende

kvadratisk, "PK-66", sofabord

af ahorn med diagonalt mønstret finerindlæg.

Udført for E. Kold Christensen

i 1970’erne. Bord. H. 30. L.

100. B. 100. (3)

Litteratur: Michael Sheridan "Poul Kjærholm

- Møbelarkitekt", Louisiana 2006.

"I 1971 præsenterede Poul Kjærholm lænestol

PK-27, et af hans mest elegante

design, der i disponeringen af formen og

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

514

den innovative brug af materialet matcher

hans arbejde i stål. Stolen var konstrueret

af en krummet skal af lamineret

træ med en løs læderbeklædt pude og

med ben af lamineret træ. Ved mødet

mellem skal og ben blev forbindelserne lavet

af gummistøddæmpere, der skabte en

stabil og spændstig sammenføjning. Hvad

idé og dimensioner angik, var stolen en videreudvikling

af den sofa, der var foreslået

til Kennedy-centret, men reduceret til enkeltsædemodul.

PK-27 er udtryk for et syn-

tetiserende design, der kombinerer den tidlige

interesse i mekaniske forbindelser og

industrielle materialer med den omhygelige

detaljering og adskillelse-via-forbindelser,

der udmærkede mange af arbejderne i

stål". PK-27 blev skabt i tæt samarbejde

med Snedkermester Einar Pedersen, PP-

Møbler og Tapetsermester Ivan Schlechter.

"Poul Kjærholm". Arkitektens Forlag,

1999, s. 122-123 og 181. Noritsugu Oda

"Danish Chairs", 1999, s. 190.

Afbildet 50.000

141


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

515

516

517

515

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Syveren". Et sæt seks stole nybetrukket

med sort anilingarvet skind. Model

3107. Udført hos Fritz Hansen. (6)

Afbildet 15.000

516

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Syveren". Et sæt på otte stole med

skal af lamineret teaktræ, forsidepolstring

af blåt uld, ben af stål. Model

3107. Udført hos Fritz Hansen 1988.

(8)

Afbildet 6.000-8.000

517

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Syveren". Et sæt fire armstole nybetrukket

med sort anilingarvet skind.

Model 3207. Udført hos Fritz Hansen.

(4) Afbildet 15.000

518

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Oxford-stol". Stol med fempasfod af

aluminium, drejesokkel af stål, betræk

af rødt skind. Model 3171. Udført hos

Fritz Hansen 1988.

Afbildet 3.000

142 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

518


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

519

519

Poul Kjærholm, f. Øster Vrå 1929, d. 1980

"PK-11". Armstol, med kopstykke af

ask, tre-benet stel af rustfrit stål, sæde

med rødbrunt skind. Formgivet 1957.

Udført hos Fritz Hansen. Medfølgende

nyere kopstykke af asketræ. (2)

Afbildet 12.000-15.000

143


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

521

520

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Mågen". Et sæt på seks stole nybetrukket

med sort anilingarvet skind. Model

3108. Udført hos Fritz Hansen. (6)

Designet 1969. Ikke i produktion.

Litteratur: Noritsugu Oda "Danish

Chairs", 1999, s. 64. Mobilia nr. 172,

1999. Afbildet 25.000

144 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

520

521

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Ægget". Hvilestol med profileret firpasfod

af aluminium, betræk af brunt

skind. Model 3317. Formgivet 1958.

Udført hos Fritz Hansen.

Afbildet 40.000


522

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Mågen". Et sæt på seks stole nybetrukket

med sort anilingarvet skind.

Model 3108. Udført hos Fritz Hansen. (6)

Designet 1969. Ikke i produktion.

Litteratur: Noritsugu Oda "Danish

Chairs", 1999, s. 64. Mobilia nr. 172,

1999. Afbildet 25.000

523

Arne Jacobsen

"Ægget". Hvilestol samt skammel

med profileret stamme og

drejelig firpas fod af aluminium,

betræk af sort patineret

skind. Model 3317 og 3127.

Formgivet 1958. Udført hos

Fritz Hansen. (2)

Erhvervet af nuværende ejer ca.

1962.

Litteratur: Carsten Thau og Kjeld

Vindum, "Arne Jacobsen", 1998,

"Ægget" bl.a. omtalt s. 144, s.

432, gengivet s. 433, 438-439,

467 og 471-472. Noritsugu Oda

"Danish Chairs", 1999, gengivet

og omtalt s. 60.

Afbildet 40.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

522

523

145


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

525

524

526 527

524

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Syveren". Et sæt på seks stole nybetrukket

med cognacfarvet anilingarvet

skind. Model 3107. Udført hos Fritz

Hansen. (6)

Afbildet 15.000

525

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Grand Prix". Et sæt på fire stole af lamineret

formbøjet teaktræ. Model

4130. Udført hos Fritz Hansen, 1968.

(4)

Den laminerede stol opnåede Grand Prix

på XI Triennal, Milano 1957, heraf navnet.

Afbildet 8.000

526

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Munkegårdsbord". Skrivepult og stol

af formbøjet og lamineret bøgetræ

med stålstel, plade indlagt med grønt

formica. H. 72. B. 61. D. 64. Stol med

metalkapsel i bunden. Model 3105.

Udført hos Fritz Hansen 1955-56. (2)

Proveniens: Munkegårdsskolen i Gentofte.

Litteratur: Carsten Thau og Kjeld Vindum,

"Jacobsen". Arkitektens Forlag 1998.

Munkegårdsskolen 1948-1957, s. 368-

381 og 394.

Afbildet 5.000-6.000

527

Peter Hvidt & Orla Mølgaard Nielsen

"X-stole". Hvilestol med stel af lamineret

formbøjet teaktræ, indlægninger af

fugleøjetræ, sæde og ryg beklædt med

peddigrørsflet på ramme af metal. Model

6135. Udført hos Fritz Hansen ca.

1960. (2) Afbildet 12.000-15.000

146 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

528

528

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Ægget". Hvilestol samt skammel med

profileret stamme og drejelig firpas fod

af aluminium, betræk af patineret

cognacfarvet skind. Model 3317 og

3127. Udført hos Fritz Hansen fra

1958. (2)

Stemplet i bunden: FH, Made in Denmark.

Afbildet 50.000-75.000

147


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

530

531

529

529

Kaare Klint,

f. Frederiksberg 1888, d. København 1954

"Den Røde Stol". Et sæt på tolv salonstole,

lille model, stel af mahogni, sæde

og ryg med betræk af patineret cognacfarvet

skind. Model 3949. Udført

hos Rud. Rasmussens snedkerier. (12)

Rud. Rasmussen etikette nr. 26902 T.

Tegnet til Kunstindustrimuseets foredragssal

i 1927.

Litteratur: Rigmor Andersen, "Kaare Klint

møbler", 1979, omtalt og gengivet s. 36-

39. Afbildet 75.000-100.000

530

Rud. Rasmussen

Gate-leg bord af mahogni med otte

ben og to klapper. Udført hos Rud.

Rasmussens Snedkerier. H. 76. L.

64/111/158. B. 125.

Rud. Rasmussen etikette nr. 26673.

Afbildet 5.000

531

Rud. Rasmussen

Gate-leg bord af mahogni med otte

ben og to klapper. Udført hos Rud.

Rasmussens Snedkerier. H. 76. L.

64/111/158. B. 125.

Rud. Rasmussen etikette nr. 26673.

Afbildet 5.000

148 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


533

532

Kaare Klint,

f. Frederiksberg 1888, d. København 1954

"Den Røde Stol". Et sæt på tolv salonstole,

lille model, stel af mahogni, sæde

og ryg med betræk af patineret cognacfarvet

skind. Model 3949. Udført

hos Rud. Rasmussens snedkerier. (12)

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

532

Rud. Rasmussen etikette nr. 26902 T.

Tegnet til Kunstindustrimuseets foredragssal

i 1927. Litteratur: Rigmor Andersen,

"Kaare Klint møbler", 1979, omtalt

og gengivet s. 36-39.

Afbildet 75.000-100.000

533

Rud. Rasmussen

Tre-delt konferencebord af mahogni,

fast midtersektion med støtteben, seks

tillægsplader, heraf to med sarg. Udført

hos Rud. Rasmussens Snedkerier.

H. 76. L. 174/290/522. B. 125. (7)

Rud. Rasmussen etikette nr. 26675.

Afbildet 15.000-20.000

149


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

150 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

535

534


534

Kaare Klint,

f. Frederiksberg 1888, d. København 1954

Skænk af mahogni med to skydedøre,

bag hvilke talrige skuffer og hylder,

stel med udtræksplader, kraftige greb

af messing. Udført hos Rud. Rasmussens

snedkerier.

H. 96. B. 156. D. 61.

Etikette fra Rud. Rasmussen nr. 26674.

Litteratur: Rigmor Andersen, "Kaare Klint

møbler", 1979, omtalt og gengivet s. 72-

73. Afbildet 30.000-40.000

535

Kaare Klint,

f. Frederiksberg 1888, d. København 1954

Tre-personers sofa betrukket med rødbrunt

skind, otte ben af mahogni. Model

6092. Udført hos Rud. Rasmussens

Snedkerier. L. 204.

Rud. Rasmussen etikette nr. 30007.

Afbildet 30.000

536

Kaare Klint,

f. Frederiksberg 1888, d. København 1954

Skænk af mahogni med to skydedøre,

bag hvilke talrige skuffer og hylder,

stel med udtræksplader, kraftige greb

af messing. Udført hos Rud. Rasmus-

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

536

537

sens snedkerier.

H. 96. B. 156. D. 61.

Litteratur: Rigmor Andersen, "Kaare Klint

møbler", 1979, omtalt og gengivet s. 72-

73. Afbildet 30.000-40.000

537

Kaare Klint,

f. Frederiksberg 1888, d. København 1954

To-personers sofa betrukket med originalt

rødbrunt Nigerskind, krydsstel af

mahogni med seks ben. Model 4118.

Udført hos Rud. Rasmussens Snedkerier.

L. 134. Afbildet 50.000-60.000

151


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

539

538

Preben Fabricius, f. 1931, d. 1984

Kvadratisk sofabord med stel af stål, 4delt

bordplade af lakeret wengé, midterplade

af sort skifer. Model BO 750.

Udført hos Bo-Ex. H. 40. L. 110. B.

110.

Medfølgende glasplade tilpasset midterfelt.

Afbildet 40.000

539

Preben Fabricius og Jørgen Kastholm

"Scimitar". Hvilestol med stel af matforkromet

stål, skalformet sæde og ryg

med betræk af lyst læder. Formgivet

1962. Udført hos Bo-ex.

Scimitar er navnet på en tyrkisk krumsabel,

som Jørgen Kastholm så på en rejse

til Libanon. Her fik han ideen til stolen.

Litteratur: Noritsugu Oda, "Danish

Chairs", 1999, gengivet og omtalt s. 196.

Afbildet 50.000

152 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

538


Mere design

på online-auktion...

Poul Henningsen:

PH 4/4. Pendel med

skærme af matglas

Vurdering: 20.000

Hans J. Wegner: “Bamsestol”.

Lænestol af teak. Model AP-19.

Vurdering: 15-20.000

Mogens S. Andersen:

Skovparti med hus.

Vurdering: 2.000

Niels O. Møller: Et sæt på seks

stole af palisander. Model 78.

Vurdering: 12.000

Poul Kjærholm: “PK-22”.

Lænestol med sort læder.

Vurdering: 6.000

Karl Åge Riget:

Komposition.

Vurdering: 6-8.000

Jens Birkemose:

Kompositioner.

Vurdering: 10.000

Tom Krøjer: Komposition

med figurer.

Vurdering: 5.000

De viste effekter er til salg lige nu på

www.bruun-rasmussen.dk og hammeren

falder i uge 3 og 4. Vil du byde med?

Jack Kampmann: Parti

fra Færøerne med huse.

Vurdering: 6-8.000

Arne Jacobsen:

“Oxford”. Lounge chair

med tilhørende

skammel. Model

3242 og 3240

Vurdering: 12-15.000

Axel Salto:

Frugtformet vase af stentøj.

Vurdering: 40.000


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

154

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


onsdag 24. januar kl. 11

katalog nr. 540 - 592

artanddesign

skulpturer og varia


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

540

En samling på fem større og mindre

tupilakker af udskåret kaskelottand,

narhval kæbe, udskåret som figur, narhvalsmie

og tre figurer af udskåret

fedtsten. Alle med indridset signatur

under bunden samt Thulekæde af antageligt

udskåret narhvalstand. Grønland.

Ca. 1970. (11)

Cites certifikat fra Skov- og Naturstyrelsen

foreligger. Afbildet 12.000

541

Ti narhvalsbitænder. L. 20. (10)

Afbildet 5.000

542

Thulekæde med 13 udskårne figurer

og stavformede led af udskåret narhvalstand.

Erhvervet i Grønland i 1980'erne.

Afbildet 10.000

543

Rensdyrkæbe udskåret med fabeldyr. L.

18. Tupilak af udskåret tand. H. 13.

Samt tre hæklenåle og lille pindespil af

udskåret narhvalstand. (6)

Afbildet 8.000-10.000

156

545

543

540

546

541

544

Hundeslæde med 7 hunde, fanger og

fangerkone med kogeudstyr af udskåret

narhvalstand.

Ifølge oplysninger udført af Savfak Mayak

i 1984-85. Afbildet 15.000-20.000

545 CD

Therkild Josefsen, m. fl.

Islom af sortpatineret fedtsten, på firesidet

sokkel. Sign. Therkild Josefsen

Kap. 77. H. 8. Kvinde med barn, figur

af patineret fedtsten. Sign. Pâlo 1975,

Godthåb. H. 21. Fugl af udskåret fedtsten.

Usigneret. H. 13. Samt kar med

låg af udskåret fedtsten. Sign. TS 97.

På stand af træ. H. inkl. stand 7. (4)

Afbildet 2.500

546

En samling grønlandske effekter, bestående

af hundeslæde, fanger i kajak,

diverse fangstredskaber af træ, ben,

skind og metal, tre tupilakker af udskåret

hvalrostand samt tre slips, seks

servietringe og lysestage af perlebroderi.

(22) Afbildet 5.000

544

546

542

547

Narhvalstand med samt bitand udskåret

i form af hæklenål med bjørnehoved.

L. 139 og 18. (2)

Afbildet 15.000

548

Narhvalstand. 20. årh.s første halvdel.

L. 148. Naturligt brud på spids.

Afbildet 10.000

549

Narhvalstand. L. 195. Naturligt brud.

Afbildet 25.000

550

Narhvalstand. L. 209.

Hjembragt fra Grønland i 2000.

Afbildet 30.000

551

Narhvalstand med tilhørende bitand. L.

158 og 16,5. (2)

Afbildet 18.000-20.000

552

Udstoppet moskusokse. 19. årh.s slutning.

H. 90. L. 175. Et horn mangler.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


552

553

Knogle fra hvalrospenis. L. 58.

3.000

554

Isbjørneskind med kløer og tilhørende

løst kranie. Grønland L. 240.

Afbildet 5.000

555

Bakke af sortmalet og guldstafferet

træ med koloreret stregætsning af Frederik

VII, spejl af glas prydet med prospekter

i guld af fire slotte samt kongens

kronede monogram og årstal 63-

8-48. Sign. E. Kröll 1861. 35 x 55.

Afbildet side 158 5.000

556

Edvard Harald Bentzen,

f. København 1833, d. sst. 1914

Portræt af H. C. Andersen. Ovalt relief

af hvid marmor. Sign. E. Bentzen

1878. 34 x 29.

Afbildet side 158 5.000

557

Vigilius Erichsen,

kopi efter

Adelig herre- og dameportræt. Sign. V.

Erichsen. Et par ovale miniature graveringer

på perlemor. 9 x 6,5. (2)

Afbildet side 158 8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

547 548 549

550 551

554

157


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

558

Terrin fra det Classenske stel af ostindisk

porcelæn, lågknop som bladroset,

hanke i form af ovale knapper med

nedhængende bladkranse, dekoreret i

guld og farver med cartouche hvori Frederik

V rytterstatue og inskription DIVO

FRIDERICO QVINTO POPOLI SUI PATRI

GENERIS HUMANI AMICO samt TIL

ERINDRING AF DET DANSKE ASIATI-

SKE COMPGNIE DEN XXI OCTOBER

MDCCLXXIV. Kina. 18 årh. Diam 32. H.

22. Klinket og med mindre kanthak.

158

555

560

558

561

556

Udført på bestilling til generalkrigskommissær

Johan Frederik Classen.

Litteratur: Bredo Grandjean, “Dansk Ostindisk

Porcelæn”, lignende afb. fig. 73.

Proveniens: ABR auk. 395, 1979, kat. nr.

1939. Afbildet 15.000-20.000

559

"Guld Vifte". Spisestel af porcelæn,

Kgl. P., bestående af 12 middagstallerkener,

12 frokosttallerkener, 12 dybe

tallerkener, 12 dybe desserttallerkener,

12 sidetallerkener, kagetallerken,

559

562

557

lågskål, 2 skåle, 2 sauceskåle samt 4

større og mindre ovale fade. Efter

1923. (70) Afbildet 18.000

560

Prydtallerken af porcelæn, Kgl. P., rigt

dekoreret i farver og guld i form af

marine med sejlskibe og robåd med figurer

ud for Kronborg Slot, gennembrudt

fane, prydet med stiliseret bladornamentik

og runde medaljoner dekoreret

med blomster. 1870-1890.

Diam. 22,5. Afbildet 4.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


563

565

561

Prydvase af porcelæn, Kgl. P., syrenfarvet

bund prydet med kartouche med

slot i farver og guld. 19. årh.s midte.

H. 38. Afbildet 5.000

562

Fransk empire fad af porcelæn, dekoreret

med blomster i farver og guld. På bagsiden

betegnet F. Faber A. B. ...?. Frankrig.

19. årh. L. 38. Afbildet 5.000

563

Klassisk vase af bemalet terrakotta,

front med fremstilling af Euterpe, musikkens

muse. Stemplet L. Hjorth, 35.

Ca. 1900. H. 30,5. Afbildet 4.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

566

564

564

To store klassiske vaser i græsk stil af

terrakotta, kalyx krater, dekoreret med

Diana og klassisk figur med hest i rødbrunt

på sort grund, á la greque bort.

Stemplet P. Ibsen Kjøbenhavn Eneret,

71. 19. årh H. 36,5 og 37. (2)

Afbildet 40.000

565

Klassisk vase af porcelæn, Kgl. P., dekoreret

med ornamentik samt mytologisk

sceneri i sort og rødt. 19. årh.s

slutning. H. 64.

Afbildet 10.000-12.000

567

566

Klassisk vase af bemalet terrakotta,

front prydet med mytologisk figur, i siderne

hanke. Stemplet L. Hjorth, 29.

Ca. 1900. H. 44. Afbildet 8.000

567

Klassisk vase af delvist bemalet terrakotta,

to svungne hanke, front dekoreret

med Jagtgudinden Diana. Stemplet

P. Ipsen, Kjøbenhavn, Eneret, 21.

1871-1917. H. 30,5.

Afbildet 5.000

159


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

160

568

574

571

568

Lågvase af blanc de chine, Kgl. P., rigt

prydet med pousserede blomster, lågknop

med barnefigur, monteret som

lampe. Juliane Maries mærke. H. vase

med låg 48.

Afbildet 5.000

569

"Nanking Cargo". Ni kinesiske tallerkener

af satinglaseret stentøj, dekoreret i

blåt, indkapslet i havaflejringer med

skaller m.m. H. 24. L. 37.

Proveniens: Nanking Cargo auktionen,

hos Christies Amsterdam, 1986.

575

569

572

Det kun 5 år gamle hollandske handelsskib

Geldermalsen gik på grund og sank. i

1752. 80 sømænd samt hele den dyrebare

last af the, porcelæn, stentøj og guld

gik tabt. Da Mike Hatcher mere end 200

år senere, i 1985, finder vraget af Geldermalsen,

har den enorme last af the dannet

et tykt blødt og beskyttende lag over

de fine porcelæn, som dermed kunne

bringes til overfladen i imponerende

uberørt tilstand. Samlingen solgtes på

Christies Auktioner i Amsterdam i 1986

under betegnelsen “The Nanking Collection”.

Afbildet 6.000

576

573

570

570

Kinesisk lågkrukke af porcelæn, dekoreret

med fugle, blomster og sommerfugle

i blåt, lågknop i form af løve. Stemplet

under bund. 19. årh. H. 63.

Afbildet 5.000

571

"Flora Danica". Seks frokosttallerkener af

porcelæn, Kgl. P., dekoreret i farver og

guld, takket fane. 20/3550, Anemone ranunculoides

L., Prunus spinosa L., Dryas

octopetala, Rosa canina L., Orobus tuberosus

L. og Senecio Jacobæa L. Diam. 22. (6)

Afbildet 3.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


572

Arthur Nicolai Boesen,

f. København 1870, d. Gentofte 1949

Prydvase af porcelæn, Dahl-Jensen,

dekoreret med fjordlandskab i underglasurfarver.

Sign. Arth. Boesen

157/172. H. 26. Afbildet 6.000-8.000

573

Stor “Musselmalet halvblonde” terrin

af porcelæn, Kgl.P., med tilhørende

underfad. H. 21. L. 45.

Afbildet 4.000

574

Tre sukkerskåle af glas bestående af to

lyseblå og en i opalineglas, montering

og hanke af pletsølv. 19. årh. H. uden

hanke 7, 7,5 og 8. (3)

Afbildet 4.000

575

Lille skrin af stål, rigt prydet med bladværk,

opklappeligt låg med hank. 19.

årh. H. 8,5. L. 14,5. B. 10,5.

Afbildet 4.000

576

Tre kandisskrin af rødt, blåt og turkisfarvet

glas og opaline glas, prydet med

Amor og forgyldt beslag af bronze. Ca.

1900. H. 11, 10 og 6. (3)

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

577 Verso

577 Recto

577

Kinesisk panel af rigt udskåret og

guldmalet træ, prydet med figurer, arkitektur,

bladværk og ornamentik,

bagsiden prydet med symboler og

bladværk. 18.-19. årh. H. 129. B. 125.

Proveniens: Erhvervet af nuværende ejers

familie i ca. 1930. Ifølge traditionen hidrørende

fra Barmhjertighedens tempel i

Canton.

Afbildet 50.000-75.000

161


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

578 579 580

581 582

585

578

Stor klokke af delvist rødmalet malm.

18. årh. H. 79. Afbildet 6.000

579

Pengeskrin af jern, sider med bærehåndtag,

18.-19. årh. H. 30. B. 55,5.

D. 29. Afbildet 5.000

580

Butiksskilt af bemalet jern, støbt med

dame og herre siddende ved et bord,

prydet med inskription; "Konditori,

Oskarsparken 4". 19. årh.s slutning. H.

73. B. 80. Afbildet 8.000

581

To danske lågkrus af tin, det ene

punslet med Fr. VII monogram, det andet

med ornamentik. Begge med utydeligt

københavnerstempel. Ca. 1810.

H. 22,5 og 22. (2) Afbildet 6.000

582

Barok skrin af originalt rødbemalet

træ, beslag og hængsler af jern, stående

på kuglefødder. 18. årh. H. 28. B.

37. D. 24. Restaureret.

Afbildet 8.000

583

Rundt dåbsfad af messing, rigt prydet

med blomster og ornammentik. 18.-

19. årh. Diam. 52.

Afbildet 3.000

584

Ubekendt maler, 17. årh.

Ovalt portræt af kvinde med perlesmykker

og bred blondekrave. Usigneret.

Olie på plade. 7,5 x 6. I ramme af

rødt fløjl samt gennembrudt og patineret

metal, rigt drevet med blomster

og bladværk. 19. årh.

Ramme defekt. 6.000

585

Portalformet mosaikvindue af blyindfattet

farvet og bemalet glas, forestillende

Kristus. Ca. 1900. Monteret i senere

ramme af rødmalet træ. H. 230.

B. 76. Afbildet 6.000

162 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

583


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

586 587 588

586

Manglebræt af delvist bemalet træ,

prydet med navnetræk og årstal P.S.D.

1796 samt krone, figurer, fugle og

blomster, greb i form af hest. 18. årh.

L. 62,5.

Afbildet 8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

587

Manglebræt af rigt udskåret grønt og

rødstafferet træ, dekoreret med karvesnit,

hjerter, monogram og årstal

1827, greb i form af hest. 19. årh. L.

60.

Afbildet 6.000

588

Manglebræt af rigt udskåret sort, rødt

og gulbemalet træ, dekoreret med

karvesnit, hjerter, monogram GMD og

årstal 1766, greb i form af hest. 18.

årh.s anden halvdel. L. 59.

Afbildet 6.000

163


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

591

589

"A gentlemans dressing case" af krokodilleskind,

indeholdende seks krukker

af glas med låg af sølv, manicuresæt,

spejl m.m. Antageligt Østrig/Ungarn.

Ca. 1900. H. 14. B. 50. D. 32.

Afbildet 6.000-8.000

590

Modelbil med kvindelig chauffør af

grønt, rødt og blåmalet blik, manuelt

optræk. Ca. 1930. H. 14,5. L. 45.

Afbildet 8.000

589 590

591

Guitar af rigt udskåret mørkt og lyst

træ, i form af stiliseret bladværk og lyre,

bånd delvist indlagt med perlemor.

19. årh. L. 92.

Afbildet 4.000

592

Vægprydelse i form af hestehoved af

bemalet og forgyldt metal, monteret i

hestesko af forkromet og rødmalet

metal. H. 66. B. 60.

Afbildet 8.000

164 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

592


Flere fund

på online-auktion...

Et par Charles X stager

af forgyldt og patineret

bronze. 19. årh.

Vurdering: 8-10.000

Russisk ikon med to engle

der bærer Gudsmoders krone.

Ca. 1900.

Vurdering: 3.000

Bordlampe af

forgyldt og patineret

bronze.

Ca. 1900.

Vurdering: 8.000

Rolex herrearmbåndsur.

“Oyster Perpetual Day-Date”.

Vurdering: 40-60.000

Et par empire prydkander af

forgyldt og patineret bronze.

19. årh. Vurdering: 30.000

Manglebræt og banketræ af

bemalet og udskåret træ.

19. årh. Vurdering: 2.000

“Flitzer”. Tysk barnecykel.

Ca. 1950.

Vurdering: 5.000

Tupilak af udskåretkaskelottand.

Ca. 1920.

Vurdering:

4.000

De viste effekter er til salg lige nu på

www.bruun-rasmussen.dk og hammeren

falder i uge 3 og 4. Vil du byde med?

Original FC-Barcelona spilletrøje nr. 3,

Motta, med 16 håndskrevne autografer af

bl.a. Ronaldinho, Eto´o , Giuly, Xavi, Deco m.m.

Trøjen sælges til fordel for AWE center Nairobi ,

Kenya, hvis formål er, at få så mange børn

som muligt væk fra Nairobis gader.

Se iøvrigt www.awe-kenya.dk

Vurdering: 5-10.000

Dansk lågfad af

hammerslået sterlingsølv.

Mogens Ballin Eft. Ca. 1910.

Vurdering: 3-4.000


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

166 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


onsdag 24. januar kl. 12

katalog nr. 593 - 659

artanddesign

sølv


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

595

593

Georg Jensen,

f. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Ovalt druefad af let hammerslået sølv,

Georg Jensen, fire påsatte ringe, fodstykke

med druer og vinløv, ovalt profileret

fodstykke. Dessin 296. Tegnet

1919. Udført 1920. Vægt ca. 465 gr. L.

19,5.

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", 1997, afb. s. 204.

Afbildet 12.000-15.000

593 594

594

Georg Jensen,

f. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Sauceskål af let hammerslået sterlingsølv,

Georg Jensen, prydet med perlestaf.

Dessin 290 A. Udført efter 1945.

H. 11. Diam. 16,5. Afbildet 10.000

595

Georg Jensen,

f. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

"Magnolia". Kaffeservice af sterlingsølv,

Georg Jensen, bestående af kaffekande,

flødekande, sukkerskål og

sukkerske, hanke af elfenben. Dessin

2C, 2E, og 21. Udført 1915-1933 og

efter 1945. Bunden graveret med

ejerintialer efter højsteretspræsident

Jørgen Trolle og frue. Vægt ca. 1030

gr. H. 21. (4)

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", 1997, afb. s. 186-187.

Afbildet 25.000-30.000

596

Georg Jensen,

f. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Et par drueopsatse af let hammerslået

sterlingsølv, Georg Jensen, snoede

stammer med drueklaser, runde fodstykker.

Dessin 263 B. Udført efter

1945. Vægt ca. 1260 gr. H. 18,5. (2)

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", 1997, afb. s. 189.

Afbildet 30.000-40.000

168 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

596


597

Georg Jensen,

f. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Kaffeservice af let hammerslået sterlingsølv,

Georg Jensen, prydet med perlestaf,

hanke af ben, bestående af kaffekande

og flødekande med stjerthank

samt sukkerskål og sukkertang. Dessin

80A og 80B. Udført 1933-1944. Samt

lille oval Evald Nielsen bakke af let

hammerslået sølv. Udført 1942. Alle dele

graveret under bunden med monogram.

Vægt i alt ca. 905 gr. Bakke L.

24. (5)

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", 1997, kaffekande og

flødekande gengivet s. 216.

Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

597 598

599 600

598

Georg Jensen,

f. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Bonbonniere med låg af hammerslået

sølv, Georg Jensen, lågknop af træ i

form af agern. Dessin 28. Udført 1915

- ca. 1927. H. 11.

Afbildet 6.000-8.000

599

Georg Jensen,

f. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Flødekande og sukkerskål af hammerslået

sterlingsølv, Georg Jensen, prydet

med stiliserede bærgrene, rundt hvælvet

fodstykke. Dessin 235A. Tegnet

1917. Sukkerskål udført 1925-1932.

Flødekande udført 1933-44. Vægt i alt

ca. 198 gr. Sukkerskål L. 9,7. Flødekande

H. 7,2. (2)

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", 1997, sukkerskål afb. s.

205. Afbildet 15.000

600

Sigvard Bernadotte, f. 1907, d. 2002

Isspand, istang samt et sæt på 6 cocktailbægre

af sterlingsølv, Georg Jensen,

prydet med harlekinmønster. Dessin

819 B, 819 D og 163. Udført 1945-

51. Istang udført 1933-44. Vægt i alt

ca. 870 gr. Isspand H. 13. Cocktailbægre

H. 5,6. (8)

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", s. 241.

Afbildet 20.000

169


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

601

Harald Nielsen, f. Baars 1892, d. 1977

Et par kandelabre af sterlingsølv, Georg

Jensen, prydet med stiliseret ornamentik,

hver med to lysarme. Harald

Nielsen. Dessin 278. Udført efter 1945.

Vægt ca. 1000 gr. H. 15,5. (2)

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", 1997, afb. s. 197.

Afbildet 20.000-25.000

602

Harald Nielsen, f. Baars 1892, d. 1977

Et par lave stager af sterlingsølv, Georg

Jensen. Dessin 604 A. Tegnet 1930.

Udført efter 1945. Graveret med ejerinitialer

for højesteretspræsident Jørgen

Trolle og frue. Vægt ca. 190 gr. H.

6. (2)

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", 1997, afb. s. 197.

Afbildet 5.000

601 602

603 604

605

603

Harald Nielsen, f. Baars 1892, d. 1977

Lågkrukke af turkisfarvet porcelæn,

B&G, montering af sterlingsølv, Georg

Jensen & Wendel. Dessin 4003. Udført

1945-1951.

H. 8. L. 13. Afbildet 12.000

604

Harald Nielsen, f. Baars 1892, d. 1977

Toiletgarniture af turkisfarvet porcelæn,

B&G, med montering af sterlingsølv,

Georg Jensen & Wendel, bestående

af hårkam, spejl og børste. Dessin

4000. Udført 1945-1951. (3)

Afbildet 10.000

605

Georg Jensen,

f. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Et sæt på 10 runde glasbakker af hammerslået

sterlingsølv, prydet med bladslyng.

Dessin 51. Diam. 6. Samt et sæt

på 6 runde glasbakker af sterlingsølv,

prydet med stiliseret drueklase. Dessin

193. Udført 1915-1927. Vægt i alt ca.

288 gr. Diam. 6,5. (16)

Afbildet 8.000

606

Johan Rohde,

f. Randers 1856, d. Hellerup 1935

"Dronning". Spisebestik af sterlingsølv,

Georg Jensen, bestående af 8 dessertskeer,

8 frokostgafler, kagegaffel, større

og mindre serveringsske. Vægt ca.

932 gr. Samt 8 middagsknive med

skafter af sterlingsølv. Udført efter

1945. (27)

Afbildet 10.000

607

Sigvard Bernadotte, f. 1907, d. 2002

"Bernadotte". Spisebestik af sterlingsølv,

Georg Jensen, bestående af 10

spisegafler, 12 kagegafler, 8 orangeskeer,

12 theskeer, 10 dessertskeer, 10

spiseskeer, sukkerske, 3 pålægsgafler,

og kartoffelske. Vægt ca. 2730 gr.

Samt 10 middagsknive, 10 frokostknive

og kagespade med skafter af sterlingsølv.

(88)

Afbildet 30.000

170 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

606 607

608

Gundorph Albertus,

f. Hillerød 1887, d. 1969

"Kaktus". Spisebestik af sterlingsølv,

Georg Jensen, bestående af 6+1 middagsgaffel,

8 frokostgafler, 3 suppeskeer,

8 dessertskeer, 12 kagegafler, 8

kaffeskeer, sauceøse, serveringsgaffel

og 3 servingsskeer. Vægt ca. 2096 gr.

(51) Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

608

609

Johan Rohde,

f. Randers 1856, d. Hellerup 1935

"Konge". Spisebestik af sølv og sterlingsølv,

Georg Jensen, bestående af 7

middagsgafler, 10 frokostgafler, 3 middagsskeer,

11 dessertskeer, 9 kaffeskeer,

6 theskeer, serveringsgaffel, sauceske

og kartoffelske. Vægt ca. 2300 gr.

Samt 9 frokostknive, 8 middagsknive

609

og salatsæt med skafter af sterlingsølv.

Samt defekt middagsgaffel og kaffeske.

(67)

Afbildet 15.000-20.000

171


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

610 611 612

610

Kay Bojesen, f. 1886, d. 1958

Opsats af hammerslået sølv, ligeknækket

skål båret af rillet stamme, på

rundt fodstykke. Vægt ca. 370 gr.

H. 20. Afbildet 10.000

611

Evald Nielsen

Skål af hammerslået sølv, skål båret af

snoet stilk med perestaf, rundt profileret

fodstykke. Udført 1918. Vægt ca.

355 gr. H. 15. Diam. 18,5.

Afbildet 10.000

612

Svensk konfektskål med låg og stand,

af let hammerslået sølv, prydet med

perlestaf, skønvirkeornamentik og fire

cabochonslebne grønne stene, lågknop

i form af rav. Mesterstempel CSG.

Ystad 1916. H. 19. Lågknop limet.

Afbildet 8.000

613 614

613

Holmsted

Kaviarbowle af delvist forgyldt hammerslået

sterlingsølv med tilhørende

kaviarske, æggeformet korpus på

rundt fodstykke. Vægt ca. 1185 gr.

H. 29. Afbildet 6.000-8.000

614

Frantz Hingelberg

Saucekande af sterlingsølv med

sauceske, hank og skaft af elfenben.

Vægt ca. 430 gr. H. 12. Defekt skaft. (2)

Afbildet 6.000-8.000

615

Høj tysk prydvase af sølv, glat korpus,

gennembrudt krave med perlestaf,

kanneleret rundt fodstykke. Stemplet.

Vægt ca. 1370 gr. 20. årh. H. 31.

Afbildet 8.000

616

Just Andersen,

f. Godhavn, Grønland 1884, d. Glostrup 1943

Rund bordskål af sølv, glat korpus,

fodstykke prydet med gennembrudt

stiliseret bladornamentik. Stemplet

Just A., GAB og med svenske importstempeler.

Udført 1930. Vægt ca. 490

gr. H. 10,5. Diam. 21.

Afbildet 6.000-8.000

617

Et par kandelabre af sølv, tre lysarme

på stammer med kugle, på runde fodstykker.

Mester Karl J. Ottesen. Udfyldte.

H. 27. (2)

Afbildet 5.000

172 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


617

618

Et sæt på tre norske stager af sølv, hver

med to lysarme, glat korpus på rektangulært

fodstykke. Art deco stil. Stemplet

N. M. Thune Oslo. 20. årh. Udfyldte.

H. 11. L. 26. (3)

Afbildet 8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

615 616

619

619

Frantz Hingelberg

Buttet thekande af sterlingsølv, lågknop

og hank af lyst ben. 20. årh.

H. 12,5. Lågknop restaureret.

Afbildet 5.000

618

620

620

Hans Hansen vase af sterlingsølv, glat

korpus med stregornamentik. Dessin

530. Vægt ca. 260 gr. H. 7,5.

Diam. 12.

Afbildet 5.000

173


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

621

621

Sønderjysk thedåse af sølv, rektangulært

glat korpus med skydelåg. Mester

Philip Eckel Jansen, Sønderborg

(1720-1800). Bunden punslet med initialer

og årstal 1779. H. 8,5.

Afbildet 5.000

622

Barok strøbøsse af sølv. Mester Laurids

Thomassen Holm. Aalborg, borgerskab

1723-1737. H. 10.

Afbildet 10.000

623

Dansk rococo strøbøsse af sølv prydet

med graveringer. Mester Jørgen Friis,

Randers, borgerskab 1774-1790. Bunden

punslet med ejerinitialer og vægtangivelse.

H. 19.

Afbildet 5.000

624

Dansk barok kaffekande af sølv, pæreformet

ligeknækket korpus, lågknop

og svungen hank af mørkpoleret træ.

Mester Christian Sørensen, København

1733. Guardeinstempel Peter Nicolai

Von Haven. H. 17,5.

Afbildet 30.000

622 623

174 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

624


627

625

625

Barok lågkrus af saltglaseret stentøj

med låg af sølv prydet med Chr. IV

mønt, kugleformet gæk, punslet med

initialer og årstal 1743. Mester Jesper

Henrichsen Lund, Viborg, borgerskab

1734-1762. H. 22.

Afbildet 4.000-6.000

626

George II kaffekande af sølv, glat pæreformet

korpus på rundt fodstykke.

Mester Robert Cox, London 1758-59.

Vægt ca. 700 gr. H. 24.

Afbildet 12.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

628

627

Sønderjysk barok bæger af sølv, graveret

med spejlmonogram JC med grevekrone

og årstal 1746. Mester Peter

Bendixen, Sønderborg (1708-1788).

H. 8. Afbildet 3.000

628

Sønderjysk rococo flødekande af sølv,

prydet med rocailler, kæmninger,

blomster og bladværk, svungen hank,

på tre ben i form af stiliserede dyrepoter.

Mester Friedrich Christopher Hansen,

Aabenraa, borgerskab 1760-1795.

H. 11. Afbildet 4.000

626

629

629

Sønderjysk barok bæger af sølv, graveret

med blomster og bladværk. Mester

Fridrich Christopher Hansen, Sønderborg,

borgerskab 1760-1795. Stemplet

med Sønderborg bymærke og punslet

med navnetræk "Boy Nissen, Adelheit

Nissen 1764. H. 8,5. Afbildet 5.000

175


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

630

Et par danske senempire stager af sølv,

balusterformet højdejustérbar stamme

med palmetter og ornamentik, rundt

profileret fodstykke. Mester Henning

Jacob Smith, Ålborg, borgerskab 1816-

1856. H. 26. (2)

Afbildet 12.000-15.000

630 631

632

631

Et par danske Louis XVI stager af sølv,

prydet med guirlander og kanneleringer,

rundt profileret fodstykke. Mester

Christian Werum, København 1780.

Vægt ca. 314 gr. H. 13,5. (2)

Afbildet 8.000-12.000

632

Russisk cigaretetui af sølv, front og

bagside rigt indlagt med emaljearbejde,

i form af blomsterornamentik, indvendigt

forgyldt samt graveret med

russisk navnetræk. Mester Adrian Terentjewitsch

Iwanow, Moskva 1893-

1916. Ca. 1910. L. 9,5. B. 7,5.

Afbildet 4.000

176 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

633


634

633

Anton Michelsen,

Lille rund lågdåse af sølv, låg dekoreret

med hvid emalje. København 1949.

H. 3,2. Diam. 8,8.

Afbildet 4.000

634

Chr. X i uniform. Sign. RMA. 1920. Buste

af sølv på sokkel af sortbejdset træ

indlagt med Chr. X's kronet monogram.

Udført hos L. Rasmussen, København.

20. årh.s første halvdel. H.

31. Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

636

635

635

Et sæt på seks franske Puiforcat drikkebægre

af sølv, indvendigt forgyldte,

graveret med rocailler og ornamentik,

rundt hvælvet og rillet fodstykke.

Stemplet Puiforcat, Paris samt med

Minervahoved. 19. årh. Vægt ca. 1140

gr. H. 10,5. (6)

Afbildet 25.000

636

Et par George III serveringsfade af sølv,

prydet med borter samt graveret med

våbenskjold, svungne hanke i form af

grene. Mester Richard Cooke, London

1804-05. Vægt ca. 3200 gr. Tilhørende

varmestande af pletsølv med svungne

hanke af træ og flade kugleben. H. 17.

L. 37. B. 20,5 inkl. stand. (2)

Afbildet 35.000

177


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

637

Ovalt engelsk fad af sølv, fane med rillet

bort samt graveret med våbenskjold.

Mester Robert Garrard, London

1844-45. Stemplet Garrards, Paaton

Strett, London. Vægt ca. 1870 gr. L.

46. B. 34. Afbildet 6.000-8.000

638

Ananaspokal af delvist forgyldt sølv,

buklet korpus rigt dekoreret med putti,

bladværk, hermer og ornamentik, lågknop

i form af nøgen kvinde. Uidentificeret

mesterstempel WoM?. Antageligt

Tyskland. 19. årh.s slutning. Vægt ca.

1100 gr. H. 46. Afbildet 10.000

639

George III vinkande af sølv, prydet med

guirlander og kanneleringer, svungen

bastomviklet hank, rundt profileret fodstykke.

Mester Fras. Butty & Nicks. Dumee,

London 1770. Vægt ca. 1060 gr.

H. 34. Afbildet 15.000

637 638 639

640 641

640

Engelsk kaffe- og theservice af delvist

forgyldt sølv, bestående af kaffekande,

thekande, flødekande og sukkerskål,

korpus med bukler, på kugleben. Mester

delvist William Bateman, London

1812-1815. Vægt 2050 gr. H. 16-27.

(4) Afbildet 25.000

641

Victoriansk kaffe- og theservice af

sølv, bestående af kaffekande, thekande,

sukkerskål og flødekande, rigt prydet

med rocailler, blomster og bladværk.

Mester William Cooper, London

1845-46. Vægt ca. 2670 gr. (4)

Afbildet 15.000

642

Et par tyske kandelabre af sølv, rigt

drevet med bladværk, fem lysarme.

Antagelig Bruckmann & Söhne, Heilbronn.

Ca. 1900. H. 58. (2)

Afbildet 15.000

643

Irsk skål af sølv, rigt drevet og ciseleret

med rocailler, fugle, blomster, bladværk

og druer, svungen bøjlehank prydet

med buster i form af kinesere,

rundt hvælvet fodstykke. Mester

Charles Marsh, Dublin 1823. Vægt ca.

1500 gr. H. 15. Diam. 36.

Afbildet 25.000

644

Et par tyske stager af sølv, profilerede

stammer med ornamentik. Rococoform.

Tyskland. 19. årh.s slutning.

Vægt ca. 1245 gr. H. 33. (2)

Afbildet 10.000

645

Fransk bordgarniture af sølv, bestående

af et par dobbelte saltkar, et par

enkelte saltkar, et par sennepskrukker,

6 saltskeer, 2 forgyldte sennepsskeer

samt olie-eddike bakke, rigt drevet

med druer, bladværk og ornamentik,

indsatse af blåt glas. Rhombeformet

mesterstempel JD. Antageligt Paris. 19.

årh.s slutning. Medfølgende et par ikke

tilhørende karafler af slebet glas. (7)

Afbildet 15.000

178 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

642 643 644

645

646 647

648

646

"Herregård". Spisebestik af sølv, Cohr,

bestående af 12 middagsgafler, 12 suppeskeer,

12 dessertskeer, 12 theskeer,

mindre og 2 større marmeladeskeer,

sauceske, grødske, serveringsske, stegegaffel

og 2 pålægsgafler. Vægt ca.

2240 gr. Samt 12 middagsknive, oplukker,

kagespade, lagkagekniv og 2 pålægsgafler

med skafter af sølv. I alt 74

dele. (74)

Afbildet 12.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

647

"Dagmar". Spisebestik af sølv, Cohr, bestående

af 19 middagsgafler, 12 kagegafler,

21 suppeskeer, 12 dessertskeer,

18 theskeer, stor potageske, serveringsske,

serveringsspade, 2 marmeladeskeer,

smørøse samt mindre og 2 større pålægsgafler.

Vægt ca. 2670 gr. Samt 20

middagsknive med skafter af sølv. Medfølgende

18 "Kongebro" frokostknive

med skafter af pletsølv, Cohr. I alt 129

dele. (129) Afbildet 12.000

645

648

"Herregård". Spisebestik af sølv, Cohr,

bestående af 12 middagsgafler, 12

suppeskeer, 12 dessertskeer, 12 kagegafler,

12 theskeer, 3 skeer, 3 pålægsgafler,

mindre og 2 større marmeladeskeer,

sauceske, serveringsske og stegegaffel.

Vægt ca. 3000 gr. Samt 12

middagsknive, lagkagekniv og kagespade

med skafter af sølv. I alt 86 dele.

(86)

Afbildet 15.000

179


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

649 650

651

654

652

649

Et par hollandske lysestager af sterlingsølv,

ottesidet stamme med riller

og perlestaf, firsidet fodstykke med afrundede

hjørner. 20. årh.s begyndelse.

Vægt ca. 930 gr. H. 29,5. (2)

Afbildet 6.000-8.000

650

Et par næsten identiske lysestager af

sølv. Den ene stemplet Grann & Laglye,

1930. Udfyldte. H. 30. (2)

Afbildet 8.000

651

Kaffe- og therservice af let hammerslået

sølv, Grann & Laglye, bestående af

kaffekande, thekande, flødekande og

sukkerskål, lågknopper og hanke med

drueornamentik. København 1933-

1948. Vægt ca. 120 gr. H. 18-25. (4)

Afbildet 5.000

652

Tysk bordskål af sterlingsølv, glat ligeknækket

korpus, i siderne hanke. Ca.

1950. Vægt ca. 1455 gr. H. 10.5.

Diam. 22.

Afbildet 8.000

653

Rektangulær jardinere af sølv, rigt

støbt med ovale medaljoner samt prydet

med sløjfer og bladranker, hjørnerne

prydet med vædderhoved, i siderne

hanke, indsats af slebet og delvist

matteret glas. Utydeligt stempel. H.

13. B. 34. D. 19. Afbildet 8.000

654

Engelsk kammerstage med tilhørende

lyseslukker af sølv, kant med bort,

svungen hank med bladværk. Mester

Rebecca Emes & Edward Barnard, London

1813-14. Vægt ca. 308 gr. H. 10.

Afbildet 8.000

180 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

655

653


656

658

655

Art deco kaffeservice af sølv, P. Hertz,

bestående af kaffekande, sukkerskål,

flødekande samt oval bakke, profileret

låg og fodstykke. Udført 1938-39.

Vægt ca. 1890 gr. (4)

Afbildet 10.000-12.000

656

Osmansk bælte af delvist forgyldt sølv,

bæltespænde prydet med i hånden rose

og ornamentik, huller i form af

nøglehuller. Stemplet. 19. årh. Vægt

ca. 412 gr. L. 98.

Afbildet 5.000

657

En samling på 18 diverse små figurgrupper

af sølv, bl.a. i form af bowlingspillere,

musikanter, kanalparti med

mølle og arbejdere. Bl.a. England og

Kina. 19.-20. årh. H. 2-7. (18)

Afbildet 8.000-10.000

658

Stort spisebestik og bordgarniture af

sølv, prydet med scenerier i let relief,

bestående af 12 middagsgafler, 12

suppeskeer, 12 kagegafler, 12 frugtknive,

12 frugtgafler, 12 grapeskeer, 12

theskeer, 12 kaffeskeer, 12 små des-

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

sertspader, 12 cocktailskeer, 12 knivholdere,

12 små olivenspyd i holder,

kagespade, sauceske, kagekniv, stegegaffel,

øse, 6 pålægsgafler, dessertspade,

3 serveringsskeer, 2+1 saltkar

med indsatse af glas, 2 saltskeer, cocktailshaker,

istang, cigaretetui, tændstikholder

samt askebæger. Vægt ca.

6155 gr. Samt 12 middagsknive med

skafter af sølv, serveringsbakke med

plade af glas, cigaræske med indsats af

træ samt 3 askebægre med skål af be-

659

657

658

malet porcelæn. Vietnam. 20.-21. årh.

(191) Afbildet 10.000

659

Kaffe- og theservice af sølv, rigt dekoreret

med kineserier i let relief, bestående

af kaffekande, thekande, flødekande,

sukkerskål med låg, thesi med

holder samt serveringsbakke med plade

af glas, kander med hanke af træ.

Vietnam. 20.-21. årh. Vægt ca. 2000

gr.(6) Afbildet 15.000

181


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

182 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


onsdag 24. januar kl. 13

katalog nr. 660 - 718

artanddesign

smykker


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

664

660

Georg Jensen, Sigvard Bernadotte

og Arno Malinowski

Fire dele Georg Jensen smykker af

sterlingsølv, bestående af Tulipan broche.

Dessin 100. L. 3,5. Broche i form

af bladkrans. Dessin nr. 301. Diam. 3,6.

Begge brocher udført efter 1945. Leddelt

og gennembrudt armbånd. Dessin

nr. 79. L. 21. Samt vedhæng med rådyr,

integreret kæde. Dessin nr. 95. L.

67. Armbånd og vedhæng udført

1933- ca. 1945. (4)

Litteratur: Janet Drucker, "A tradition of

splendid silver", 1997, Tulipan broche

afb. s. 11. Afbildet 6.000

661

Skønvirke vedhæng af sølv, prydet

med større oval cabochonslebet malakit.

20. årh. L. 4,2. Senere kæde af

sterlingsølv. L. 50. Afbildet 2.000

660

662

Georg Jensen,

f. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Tulipan broche af sølv. Dessin 100 C.

Udført efter 1945. L. 4.

Litteratur: Janet Drucker, "A tradition of

splendid silver", 1997, s. 11 og 113 .

Afbildet 3.000

663

Georg Jensen broche af sølv, prydet

med blade og blomster i let relief, sat

med to grå mabé-perler. Dessin no. 47.

Ca. 1908-1909. L. 4,5.

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", 1997, variant afb. s.

129. Afbildet 3.000

664

Skønvirke broche af sølv, prydet med

tre cabochonslebne månesten. William

Fuglede. København 1907-1937.

Afbildet 4.000

665

Ole Lynggaard

"Morgen Dug". Broche af hvidguld, 18

kt., prydet med ti brillanter samt vedhængende

dråbeformet Tahiti kulturperle.

2004. L. 6.

Afbildet 15.000-20.000

666 *

Tahiti halskæde af dråbeformede grå

kulturperler, 33 perler i forløb, perlediam.

10,1-13,0 mm. Kuglelås af hvidguld,

14 kt. Nyfremstillet. L. 48,5.

Afbildet 18.000-20.000

667 *

Tahiti kulturperle- og brillantvedhæng

af hvidguld, 18 kt., prydet med større

grå kulturperle, perlediam. 11,8 mm.

monteret med to bånd sat med talrige

brillanter, i alt ca. 0.35 ct. Kæde af

hvidguld, 14 kt. Nyfremstillet. Vedhæng

H. 3,5. Afbildet 8.000

184 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

661

660

663

662


670

667

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

666

669

665

671

672

668

185


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

668

Smaragd- og brillantring af hvidguld,

14 kt., prydet med større smaragdslebet

smaragd, omgivet af talrige mindre

brillanter. 20. årh. Str. 54.

Afbildet side 185 10.000

669 *

Aquamarin- og brillantvedhæng med

klips til perlekæde af hvidguld, 18 kt.,

prydet med stor facetslebet aquamarin

på ca. 40.29 ct., omkranset og flankeret

af talrige mindre brillanter. Nyfremstillet.

Ifølge certifikat på aquamarin,

ingen tegn på varmebehandling.

Afbildet side 185 30.000-40.000

670

Alliancering af rhodineret guld, 14 kt.,

prydet med talrige brillanter, i alt ca.

3.00 ct. 2005. Str. 57,75.

Afbildet side 185 20.000

673

671

Brillant"tennis"armlænke af hvidguld,

18 kt., prydet med 5 større samt 42

mindre brillanter. 20. årh. L. 18.

Afbildet side 185 5.000

672

Brillantarmbånd af guld og hvidguld,

14 kt., prydet med større brillant på ca.

0.74 ct. Farve: Top Wesselton. Klarhed:

P1, omkranset og flankeret af talrige

mindre brillanter, i alt ca. 1.16 ct.

Farve: Wesselton. Klarhed: VS- SI. Axel

Pedersen. København 1930’erne. L. 18.

Afbildet side 185 30.000

673

Safir- og brillant "Millenium 2000"

halssmykke af hvidguld, 18 kt., prydet

med 35 ubehandlede ovale facetslebne

og pastelfarvede safirer, i alt ca. 22.50

ct., omkranset og flankeret af talrige

større og mindre brillanter, i alt ca.

10.50 ct. Farve: Top Wesselton. Klarhed:

VS. L. 42,5. Afbildet 150.000

674

South Sea kulturperlering af guld, 18

kt., prydet med stor South Sea kulturperle,

flankeret af blade og syv brillanter.

20. årh.s slutning. Perlediam. 16

mm. Str. 52,75. Afbildet 12.000

675

South Sea kulturperle halssmykke, prydet

med 26 perler, front med bladranke

af guld, prydet med seks små brillanter,

vedhængende stor South Sea

kulturperle, kuglelås af guld og hvidguld,

prydet med små brillanter.

1990’erne. Perlediam. 12,9-15,8 mm.

Nytrukket. L. 47,5.

Afbildet 50.000

676

Fransk brillantbroche af guld og hvidguld,

18 kt., prydet med talrige større

og mindre brillanter og diamanter.

1940'erne. Afbildet 10.000

186 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


679

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

678

674

675

677

676

680

187


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

677

Brillantring af guld, 14 kt., prydet med

brillant på ca. 0.50 ct., gammel slibning.

1940’erne. Str. 55.

Afbildet side 187 5.000

678

Fransk brillant"alliance"ring af guld,

18 kt., prydet med ni brillanter på i alt

ca. 0.72 ct. 1990'erne. Str. 54,5.

Afbildet side 187 6.000

679

Fransk aquamarin- og brillantbroche

af guld og hvidguld, 18 kt., i form af

fugl på gren, prydet med større oval

facetslebet aquamarin, talrige brillanter,

diamanter og baguetteslebne diamanter.

20. årh. L. 8,5.

Afbildet side 187 10.000

680

Bredt armbånd af guld, 18 kt., rektangulære

ornamenterede led. Vægt ca.

77,5 gr. 20. årh. L. 19,5. B. 3,6.

Afbildet side 187 8.000

682

681 *

Et par kulturperle- og brillantørestikker

af hvidguld, 14 kt., hver prydet

med større rosa aftagelig kinesisk

ferskvandskulturperle, flankeret af brillant.

Farve: River. Klarhed: VS. Perlediam.

10 mm. Nyfremstillet. (2)

Afbildet 6.000

682 *

Halskæde af rosafarvede ferskvandskulturperler,

i alt 38 perler i forløb, satineret

kuglelås af guld, 14 kt. Perlediam.

10-11 mm. Nyfremstillet. L. 46.

Afbildet 8.000

683

Brillantring af hvidguld, 18 kt., asymetrisk

mønster, prydet med talrige brillanter,

i alt ca. 0.69 ct. Farve: Top

Wesselton. Klarhed: VS. Samt talrige

coffee farvede brillanter, i alt ca. 1.38

ct. 1990’erne. Str. 53.

Afbildet 12.000

684

Halscollier af rød- og hvidguld, 18 kt.,

seks led prydet med talrige brillanter.

20. årh. Afbildet 20.000

685

Et par runde Lapponia ørestikker af

guld, 14 kt., med "råguld" overflade.

Finland 1982. (2)

Afbildet 2.500

686

Lapponia ring af guld, 14 kt., asymetrisk

og gennembrudt front med "råguld"

overflade. Finland 1975. Str. 55.

Afbildet 3.000

687

Lapponia ring af guld, 14 kt., asymetrisk

front med "råguld" overflade,

prydet med turmalin krystal. Finland

1984. Str. 62. Afbildet 4.000

688

Snoet halskæde af guld og hvidguld,

18 kt. Vægt ca. 32 gr. 20. årh. L. 40.

Afbildet 3.000

689

Opalvedhæng af guld, 18 kt., prydet

med stor opalplade, lang forgyldt snoet

kæde. 20. årh. Vedhæng incl. øsken

L. 7,3. Afbildet 10.000

188 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

681


686

687

692

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

685

691

683

684

690

688

693

189

689


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

690

Brillant herrering af trefarvet guld, 18

kt., prydet med oval brillantsleben brillant.

20. årh. Str. 65,5.

Afbildet side 189 4.000

691

Et par ovale opal- og brillant øreklips

af guld, 18 kt., prydet med større dråbeformede

cabochonslebne opaler,

flankeret af 18 brillanter. 20. årh. (2)

Afbildet side 189 6.000

692

Opal- og diamantring af hvidguld, 14

kt., prydet med stor oval opal omkranset

af talrige diamanter. 20. årh. Str.

53. Afbildet side 189 8.000

693

Fireradet armbånd af guld, 18 kt.

Vægt ca. 27 gr. 20. årh. L. 19.

Afbildet side 189 4.000

694

Et par dråbeformede "chandelier" brillantørelokker

af hvidguld, 18 kt., prydet

med i alt 66 brillanter. 2003. L.

3,2. (2) Afbildet 8.000

695

Turmalin- og brillantring af hvidguld,

18 kt., prydet med større pink turmalin

696

på ca. 5.08 ct., omkranset af talrige

mindre brillanter, i alt ca. 1.29 ct. Farve:

Top Weselton. Klarhed: VS-SI.,

flankeret af to hjerteformede brillanter,

i alt ca. 0.39 ct. Farve: Top Wesselton.

Klarhed: VS. 1990’erne. Str. 53,5.

Afbildet 20.000

696

Dobbeltradet brillant- og kulturperlecollier,

front med vedhæng, prydet

større navettesleben brillant på 0.88

ct. Farve: Wesselton. Klarhed: VS. Omkranset

af 12 mindre brillanter. Farve:

Wesselton. Klarhed: VS.. Herunder

South Sea kulturperle på 11 x 10,3

mm. 1990’erne. Nytrukket. L. 43.

Afbildet 50.000

697

Et par store perleøreskruer med antageligt

naturlige perler, monteret i hvidguld,

14 kt. 19. årh.s begyndelse. Perlediam

11,5. (2) Afbildet 4.000-6.000

698

Antik emalje og diamantbroche af

guld, i form af blomst, prydet med talrige

større og mindre rosen- og "råslebne"

diamanter, flankeret af blå

emalje. Frankrig. 19. årh. 2,5 x 2,5.

Afbildet 3.000

699

Brillantring "Cross-Over", prydet med

to brillanter på i alt ca. 1.20 ct. 20.

årh. Str. 52,25. Afbildet 30.000

700

Halskæde af naturperler, i alt 43 ovale

perler i forløb, hvorimellem 42 små perler.

Laurits Berth diamantlås af hvidguld,

14 kt. Nytrukket. Tværsnit af perle samt

otte mindre ekstra perler medfølger. 20.

årh.s begyndelse. Perlediam. 7-11 mm. L.

46. Afbildet 20.000

701

Antik turkis- og brillantvedhæng/broche

af guld og hvidguld, prydet med

stor cabochonsleben søgrøn turkis omkranset

og flankeret af 29 større og

mindre brillanter. I tilhørende original

etui fra Dragsted i Kjøbenhavn, indeholdende

skruetrækker, skrue og nål og

ekstra led til kæde. 19. årh.s slutning.

Vedhæng inkl. øsken H. 6,7. Kæde L.

51,5. Afbildet 15.000

702

Et par bryllupsringe af guld, 14 kt., i

form af Den Russiske Dobbeltørn, prydet

med rosenslebet diamant og rød

emalje. 19. årh. Str. 54 og 68,5. (2)

Afbildet 8.000

190 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

694

695


704

705

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

697

699

700

703

698

701

702

191


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

703

Safir-, kulturperle- og diamantarmbånd

af guld, 14 kt., prydet med facetslebne

safirer, små kulturperler og talrige diamanter,

gammel slibning. L. 19.

Afbildet side 191 20.000

704

Safir- og brillantring af hvidguld, 18

kt., prydet med smaragdsleben safir,

omgivet af talrige brillanter på i alt ca.

2.25 ct. 20. årh. Str. 51,25.

Afbildet side 191 12.000-15.000

705

Safir- og diamantring af hvidguld, 14 kt.,

prydet med oval facetslebet safir, flakeret

af talrige brillant- og bauetteslebne diamanter.

Farve: Top Wesselton/Wesselton.

Klarhed: VS, ifølge oplysninger. 21. årh.

Str. 54. Afbildet side 191 5.000

706

Fireradet kulturperlekæde, med 62, 66,

70 og 74 perler i forløb, Hugo Grün brillantlås

af hvidguld, 14 kt., prydet med ti

brillanter. 1980’erne. Perlediam. 5,5-6

mm. L. 38. Afbildet 15.000

707

Brillantring af hvidguld, 18 kt., front og

sider prydet med talrige brillanter, i alt ca.

2.09 ct. Farve: Wesselton. Klarhed: VS.

1990’erne. Str. 55,5. Afbildet 15.000

708 *

Aquamarin- og brillantvedhæng med

klips til perlekæde af hvidguld, 18 kt.,

prydet med stor triangel- og facetsleben

706

aquamarin på ca. 13.83 ct., flankeret af

mindre brillanter. Nyfremstillet. Ifølge

certifikat på aquamarin, ingen tegn på

varmebehandling. Afbildet 20.000

709

Ole Lynggaard

Brillantring af guld og hvidguld, 18

kt., prydet med brillant på 0.19 ct.

Farve: Top Wesselton. Klarhed: VS. 21.

årh. Str. 49. Afbildet 4.000

710

Ole Lynggaard

Brillantring af guld, 14 kt., prydet med

brillant på 0.04 ct. Stemplet i ringen.

1990’erne. Str. 54,5. Afbildet 5.000

711

Brillanthalssmykke af trefarvet guld,

18 kt., prydet med gammel mønt af

Romersk Kejser, omkranset og flankeret

af 145 brillanter, i alt ca. 2.20 ct.,

ifølge oplysninger. Købt hos Les Ambassadeurs

i Zürich 1989. L. 41,5.

Afbildet 40.000

712

Lang dobbeltradet halskæde med kulturperler,

lås af delvist satineret guld, 14 kt.

med diamanter. 20. årh. Perlediam. 7,5

mm. L. 88. Afbildet 10.000

713

Peridot- og brillantring af hvidguld, 18

kt., prydet med større oval facetslebet

peridot på ca. 4.43 ct., omkranset af

14 brillanter, i alt ca. 1.02 ct. Farve:

192 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

707

708

Top Wesselton. Klarhed: VS. 21. årh.

Str. 53,75. Afbildet 10.000

714

Cartier herrearmbåndsur af stål og

guld, model "Montres Panthére de

Cartier", skive med romertal og datoangivelse,

mrk. Cartier, optrækskrone i

form af cabochonsleben safir. Swiss.

Stemplet Cartier, Quartz. Serie nummer

187949 016326. Originalt etui og certifikat.

Købt April 1995. Omkreds 18,8.

Afbildet 12.000

715 *

Charmsarmbånd af hvidguld, 18 kt.,

prydet med tre tasker sat med talrige

facetslebne pink safirer og brillanter.

Nyfremstillet. L. 24,4. Afbildet 15.000

716 *

Topas- og brillantvedhæng med klips til

perlekæde af hvidguld, 18 kt., prydet

med stor facetsleben topas på ca. 135.01

ct., omkranset og flankeret af talrige

mindre brillanter. Nyfremstillet. Ifølge

certifikat på topas, ingen tegn på varmebehandling.

Afbildet 30.000-40.000

717

Brillantarmbånd af guld og hvidguld,

18 kt., leddelt og gennembrudt prydet

med talrige brillanter. 20. årh. L. 19.

Afbildet 25.000

718

Halskæde af guld, 14 kt. Vægt ca. 38,5

gr. 20. årh. L. 52. Afbildet 3.000


718

716

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

712

710

717

709

713

711

715

714

193


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

194 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


onsdag 24. januar kl. 14

katalog nr. 719 - 797

artanddesign

tæpper


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

719 720 721 722

723 724

725

726 727

719

Semiantik Yalameh, prydet med geometrisk

mønster på blå bund. Persien.

Ca. 1960. 300 x 218.

Afbildet 8.000-10.000

720

Semiantik persisk løber, prydet med

geometrisk mønster og ornamentik på

brun bund. Nordvest Persien. Ca. 1940.

314 x 112. Afbildet 8.000-10.000

721

Antik kurdisk Kelim løber. Persien. Indvævet

årstal 1890 med islamiske bogstaver.

435 x 138.

Afbildet 15.000

196 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

728 729 730

731 732

733

722

Kaukasisk Kazak, 20. årh.s slutning.

286 x 196. Afbildet 15.000

723

Antik løber, prydet med geometrisk

mønster og dyr på blå bund. Nordvest

Persien. Ca. 1920. 414 x 95.

Afbildet 8.000-10.000

724

Semiantik Serab løber. Persien. 20.

årh.s midte. 448 x 125.

Afbildet 6.000-8.000

725

Yalameh løber. Persien. 20. årh.s anden

halvdel. 616 x 84. Afbildet 12.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

726

Semiantik Kashgai, prydet med geometrisk

mønster på blå bund. Ca.

1930. 270 x 85. Afbildet 8.000

727

Semiantik betegnet løber, prydet med

ornamentik på lys bund. Nordlige Persien.

Ca. 1930. 339 x 92.

Afbildet 4.000-6.000

728

Semiantik nomade tæppe. Persien. 246

x 150. Afbildet 3.000

729

Semiantik Belouch, prydet med Kaukasisk

design. Ca. 1950. 146 x 92.

Afbildet 2.000

730

Semiantik Malayer, prydet med fugle

og ornamentik på lys bund. Persien.

Ca. 1950. 196 x 135.

Afbildet 6.000-8.000

731

Yalameh. Persien. 20. årh.s slutning.

268 x 207. Afbildet 12.000

732

Yalameh. Persien. 20. årh.s anden

halvdel. 256 x 185.

Afbildet 12.000

733

Yalameh. Persien. 20. årh.s anden

halvdel. 253 x 189.

Afbildet 12.000

197


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

734

736 737 738

739

734

Et par spanske tæpper, prydet med

empire design. Begge betegnet RFT.

M.D. 1967. Udført hos La Real Fabrica

De Tapices i Madrid. 270 x 370. (2)

Afbildet 25.000

735

Semiantik Mahal, prydet med ornamentik

på blå bund. Persien. Ca. 1930.

420 x 330. 8.000

736

Europæisk tæppe i Aubousson stil

tæppe, prydet med skjoldmedaljon og

blomster på rød bund. Europa. Ca.

1960. 552 x 400.

Afbildet 18.000-20.000

737

Semiantik Afshar. Persien. 20. årh.s

midte. 274 x 185. Afbildet 10.000

738

Semiantik Kashgai. Sydlige Persien. 20.

årh.s midte. 320 x 206.

Afbildet 10.000

739

Semiantik Susani med silke. Uzbekstan.

20. årh.s midte. 190 x 140.

Afbildet 3.000

198 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


740

Stort spansk tæppe, prydet med Louis

XIV design. Ca. 1940. 350 x 750.

Antageligt udført hos La Real Fabrica De

Tapices i Madrid.

Proveniens: Greven af Godó i Barcelona.

Familien Godó betegnes som en af de

mest betydningsfulde i Catalonien gennem

de sidste 100 år. De grundlagde bl.a.

de to største dagblade "La Vanguardia"

og "El Mundo Deportivo". Godó fonden

donerer ofte store summer til sport,

kunst og kultur.

Afbildet 100.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

740

199


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

741

Semiantik Täbriz, prydet med all over

design. Persien. Ca. 1940. 405 x 301.

Afbildet 8.000

742

Semiantik Sarough løber. Persien. 20.

årh.s midte. 570 x 97.

Afbildet 15.000

741 742 743

744 745

743

Semiantik Bidjar, prydet med kaukasisk

gentagelsesmønster på blå bund. Persien.

Ca. 1920. 595 x 349.

Afbildet 40.000

744

Semiantik Malayer, prydet med all over

design på blå bund. Persien. Ca. 1920.

484 x 208. Afbildet 10.000

745

Semiantik Bidjar. Persien. 20. årh.s første

halvdel. 248 x 138.

Afbildet 8.000-10.000

746

Antik Doroksch Khorosan, prydet med

all over design i form af blomster på

lys bund. Persien. Ca. 1910. 171 x 111.

Afbildet 10.000

200 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

746


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

747 748 749

750 751

752

747

Isfahan med silke, prydet med veramin

design. Ca. 1970. 350 x 250.

Afbildet 10.000-12.000

748

Täbriz med silke, prydet med medaljon

og ornamentik. Persien. Ca. 1990. 300

x 197. Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

749

Betegnet Täbriz med silke, prydet med

medaljon og ornamentik. Persien. Ca.

1990. 300 x 250.

Afbildet 8.000-10.000

750

Semiantik Qum, prydet med slangeornamentik

og bothe design på lys bund.

Persien. Ca. 1940. 312 x 223.

Afbildet 12.000-15.000

751

Semiantik Bidjar. Persien. 20. årh.s

midte. 156 x 112. Afbildet 8.000

752

Täbriz, kurk uld med silke, prydet med

medaljon og ornamentik på grøn

bund. Ca. 1980. 434 x 307.

Afbildet 18.000-20.000

201


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

753 754 755

756 757 758

759

760 761 762

763

753

Täbriz medaljontæppe. Persien. 535 x

350. Afbildet 20.000-30.000

754

Semiantik Heritz, prydet med medaljon

og ornamentik på rød og lys bund.

Persien. Ca. 1930. 387 x 305.

Afbildet 10.000

755

Semiantik Heritz, prydet med medaljon

og ornamentik. Persien. Ca. 1930. 327

x 245. Afbildet 5.000

756

Semiantik Bakhtiar, prydet med roser,

fugle og ornamentik. Persien. Ca.

1930. 373 x 230.

Afbildet 10.000

757

Orientalsk tæppe, Täbriz design, prydet

med slyngornamentik og medaljon

på gul bund. Ca. 1950. 425 x 352.

Afbildet 10.000

758

Betegnet Täbriz med silke i relief. Ca.

800.000 knuder pr. kvm. Persien. Ca.

1990. 368 x 251. Afbildet 30.000

202 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

764 765 766

759

Betegnet Täbriz med silke i relief. Ca.

800.000 knuder pr. kvm. Persien. Ca.

1990. 310 x 201. Afbildet 20.000

760

Sparta tæppe, prydet med ornamentik

på rosa bund. Tyrkiet. 425 x 305.

Afbildet 5.000

761

Semiantik Bakhtiar, prydet med medaljon

og ornamentik på rød bund. Persien.

Ca. 1930. 369 x 265.

Afbildet 8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

767 768

762

Semiantik betegnet Moud med kurk

uld, prydet med medaljon og ornamentik

på rød bund. Persien. Ca. 1930.

320 x 223. Afbildet 10.000-12.000

763

Semiantik Mahal, prydet med blomster

og ornamentik. Persien. Ca. 1930. 360

x 272. Afbildet 8.000

764

Semiantik Keshan med kurk uld, prydet

med medaljon og blomster på rød

bund. Persien. Ca. 1930. 440 x 320.

Afbildet 18.000-20.000

765

Semiantik Täbriz. Persien. 20. årh.s

første halvdel. 377 x 296.

Afbildet 25.000

766

Semiantik Täbriz. Persien. 20. årh.s

midte. 385 x 284. Afbildet 12.000

767

Antik Kirman Lawar. Persien. 20. årh.s

begyndelse. 606 x 290.

Afbildet 60.000-80.000

768

Semiantik Sarough. Persien. 20. årh.s

første halvdel. 416 x 315.

Afbildet 50.000

203


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

769 770 771

772 773 774

775

776 777 778

779

769

Betegnet Nain med kurkuld og silke.

Ca. 1,1 mill. knuder pr. kvm. Persien.

20. årh.s slutning. 255 x 167.

Afbildet 30.000

770

Isfahan med silke. Ca. 800.000 knuder

pr. kvm. Persien. 20. årh.s slutning.

232 x 152. Afbildet 20.000

771

Nain Dudasht med silke, prydet med

medaljon og ornamentik på lys bund.

Ca. 1 mill. knuder pr. kvm. Persien. Ca.

1950. 345 x 211. Afbildet 30.000

204 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


772

Nain med silke, prydet med stjernemotiv

på lys bund. Persien. Ca. 1990. 369

x 244. Afbildet 6.000-8.000

773

Isfahan medaljontæppe med silke. Ca. 1

mill. knuder pr. kvm. Persien. 20. årh.s

slutning. 243 x 155. Afbildet 20.000

774

Isfahan medaljontæppe med silke. Ca. 1

mill. knuder pr. kvm. Persien. 20. årh.s

slutning. 163 x 110. Afbildet 10.000

775

Isfahan medaljontæppe med silke. Ca. 1

mill. knuder pr. kvm. Persien. 20. årh.s

slutning. 168 x 113. Afbildet 10.000

776

Keshan silketæppe, prydet med mihrab,

livets træ og ornamentik på lys

bund. Ca. 1960. 141 x 88.

Afbildet 4.000-6.000

777

Keshan silketæppe, prydet med vase,

fugle og ornamentik på rød bund. 115

x 78. Afbildet 4.000

778

Persisk silketæppe, prydet med medaljon

og blomster på lys bund. Ca.

600.000 knuder pr. kvm. Ca. 1970.

192 x 128. Afbildet 10.000

779

Semiantik Täbriz, prydet med medaljon

og ornamentik på blå bund. Persien.

Ca. 1950. 290 x 205.

Afbildet 12.000-15.000

780

Betegnet Keshan, midterfelt med stjernemedaljon,

dekoreret med palmetter,

blomster og bladværk i blåt og hvidt.

Persien. 20. årh.s slutning. 508 x 310.

Afbildet 15.000

781

Stor Nain med silke i relief, prydet med

medaljon på lys bund. Persien. Ca.

1980. 620 x 400.

Afbildet 40.000-50.000

782

Et par Keshan silketæpper, prydet med

landskab, blomster og ornamnetik på blå

bund. Ca. 1970. 160 x 102 og 159 x

103. (2) Afbildet side 206 20.000

783

Et par Hereke silketæpper, prydet med

medaljon og ornamentik. Ca. 1970.

144 x 99. (2) Afbildet side 206 25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

780

781

205


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

782 783

784 785 786

787 788

206 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

789


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

790 791 792

793 794

795

784

Hereke silketæppe, prydet med mihrab,

fugle og slyngornamentik på cremefarvet

bund. Ca. 1970. 211 x 145.

Afbildet 15.000

785

Hereke silketæppe, prydet med 20 felter

med mihrab- og blomsterornamentik.

Ca. 1990. 290 x 198.

Afbildet 20.000-25.000

786

Kinesisk silketæppe, Hereke design,

prydet med livets træ, dyr og ornamentik

på lys bund. Ca. 1,1 mill. knuder

pr. kvm. Ca. 1970. 123 x 77.

Afbildet 6.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

787

Semiantik Kirman Lawar. Persien. 20.

årh.s midte. 380 x 289.

Afbildet 25.000

788

Semiantik Qum, prydet med livets træ,

dyr og fugle på lys bund. Persien. Ca.

1950. 329 x 214.

Afbildet 6.000-8.000

789

Isfahan med silke, prydet med medaljon

og blomsterranker. Ca. 1970. 280 x

188. Afbildet 6.000-8.000

790

Qum silketæppe, prydet med livets træ,

lygter og ornamentik på blå bund. Ca. 1

mill. knuder pr. kvm. Persien. Ca. 1960.

147 x 98. Afbildet 8.000-10.000

791

Et par næsten identiske Isfahan løbere,

med silke, prydet med medaljoner,

blomster og ornamentik på blå bund.

Ca. 1990. 310 x 80 og 316 x 77. (2)

Afbildet 18.000-20.000

792

Qum/Täbriz silketæppe, prydet med

medaljon på blå bund. Ca. 1970.

141 x 100. Afbildet 4.000-6.000

207


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

797

796

793

Semiantik Qum, prydet med all over

design på lys bund. Persien. Ca. 1950.

308 x 221.

Afbildet side 207 4.000-6.000

794

Isfahan med silke, prydet med medaljon

og ornamentik på rød bund. Persien.

Ca. 1990. 313 x 203.

Afbildet side 207 20.000-25.000

795

Semiantik Isfahan med silke, prydet

med medaljon, blomster og ornamentik

på lys bund. Ca. 800.000 knuder pr.

kvm. Persien. Ca. 1960. 320 x 209.

Afbildet side 207 20.000

796

Semiantik Karabagh, prydet med heste,

hunde, kat, fugle og blomster samt

betegnet og dateret 1954. Kaukasus.

246 x 136. Afbildet 12.000

797

Qum silketæppe, prydet med medaljon,

blomster og ornamentik på rød

bund. Ca. 1 mill. knuder pr. kvm. Persien.

Ca. 1970. 200 x 139.

Afbildet 10.000

208 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


Flere tæpper

på online-auktion...

Qum/ Isfahan. Persien.

217 x 141.

Vurdering: 5.000

Semiantik Isfahan med silke. Persien.

168 x 106.

Vurdering: 10-12.000

Isfahan. Persien.

374 x 248.

Vurdering: 8-10.000

Stor Ziglar. Persien.

635 x 405.

Vurdering: 40.000

De viste effekter er til salg lige nu på

www.bruun-rasmussen.dk og hammeren

falder i uge 3 og 4. Vil du byde med?

Betegnet Hereke med silke. Tyrkiet.

171 x 123.

Vurdering: 25.000

Khorosan. Persien.

418 x 308.

Vurdering: 10-12.000

Semiantik Kirman Lavar. Persien.

466 x 317.

Vurdering: 40.000


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

210 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


torsdag 25. januar kl. 11

katalog nr. 798 - 1127

artanddesign

ældre møbler


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

798 799 800 801 802

798

George III standur i kasse af mahogni,

prydet med indlægninger af lyst træ,

urhus med svanehalstop og drejede

helsøjler, portalformet glaslåge, bag

hvilken delvist bemalet urskive med

månefase og gennembrudte hjørneornamenter,

timekrans af tin med romerog

arabertal samt sekundviser. Sign.

Tho. Smith, Wheatley. England. Ca.

1800. H. 233.

Afbildet 10.000-12.000

799

Engelsk standur i kasse af mahogni,

prydet med listeindlægninger af lyst

træ, svungen og profileret top med

svanehals, firkantet urhus flankeret af

helsøjler, urskive af messing med sekund-

og datoangivelse, støbte hjørneornamenter,

timekrans af tin. 19.

årh. H. 203. Afbildet 5.000

800

Standur i kasse af mahogni, prydet

med kvart- og helsøjler, urværk af

Bronn fra Manchester med månefase,

dato, sekundviser samt romer- og arabertal,

cirater af forgyldt bronze, over

månefasen inskription "Days, Hours

and Minutes swiftly Fly. Improve the

well. For you must die". 18. årh. H.

238. Afbildet 15.000

801

Engelsk standur i kasse af egetræ, top

med svanehals samt spir af messing,

drejede og kannelerede helsøjler, urskive

af messing og tin med datoviser,

gennembrudte hjørneornamenter, time-

og sekundkrans af tin med romerog

arabertal. Sign. James Deland

Froome. 18.-19. årh. H. 213.

Afbildet 6.000-8.000

802

Skotsk standur i kasse af mahogni,

flankeret af kannelerede kvartsøjler,

urhus med svanehalstop og kannelerede

helsøjler med baser og kapitæler af

forgyldt metal, urskive af messing med

hjørneornamenter, timekrans af tin

med romer- og arabertal, sekund- og

datoangivelse. Sign. Wm. Drysdale,

Falkland. 19. årh. H. 209.

Afbildet 10.000

803

Sønderjysk standur i kasse af malet

træ, urskive af messing, timekrans og

plaketter af tin graveret med kronede

monogramer "AP og PH" samt inskription

"Een af de tolv den viser på skal

iey vist ud af verden gaa hielp Jesus

ieg maa tænke paa hvordan ieg kand

for Gud bestaa", 30-timers værk med

vækkeanordning. Sign. H. Hansen,

Ballum 1776. H. 210.

Urmager Hans Hansen var virksom i Ballum

1764 - 1825. Afbildet 8.000

212 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

803 804 805 806

804

Dansk rococo standur i kasse af delvist

forgyldt nøddetræ, prydet med udskæringer

i form af blomster, bladværk og

rocailler, stående på sokkel med gennembrudte

udskæringer og let svungne

ben, svungen og profileret top med

svanehals, portalformet urhus, top og

sider udskåret og gennembrudt med

bladværk og hjerte, urskive af messing,

prydet med graveringer samt støbte og

forgyldte hjørneornamenter, timekrans

og plakette af tin. Sign. Henrich

Olsen, No. 658. 18. årh.s anden halvdel.

H. 228. Værk og kasse antageligt

ikke samhørende. Restaureret.

Afbildet 12.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

805

Standur i kasse af mahogni, profileret

og gennembrudt top, urhus med trekvartsøjler,

urskive af messing, graveret

med ornamentik, støbte og forgyldte

hjørneornamenter, timekrans samt plakette

af tin, betegnet Arboe. 18.-19.

årh. H. 207. Afbildet 6.000

806

Dansk rococo standur med spilleværk i

kasse af ådremalet og guldstafferet

træ, urskive af messing, graveret med

ornamentik og fabeldyr, støbte ornamenter,

timekrans og plakette af tin,

graveret med inskription; "Hvo ickuns

lader herren. Som een hiort törstig.

Engelsch". Værk udbygget med spilleværk

med tretten klokker og 26 hamre,

repetition. Ca. 1770. H. 238.

Proveniens: Aalholm Slot.

Indvendig seddel med angivelse af alle

reparationer fra 1791-1991.

Afbildet 30.000

806

213


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

807 808

807

Svensk Mora standur i kasse af delvist

original rødmalet træ, kanneleret låge

med rund glasindsats, hvidmalet urskive

med arabertal og sekundangivelse.

Sign. A.A.S. Mora. 19. årh.s begyndelse.

H. 228. Restaureret.

Afbildet 10.000

808

Mora standur i kasse af blåmalet træ,

rundt urhus med lille udskæring, hvidemaljeret

urskive med arabertal. 19.

årh.s begyndelse. H. 202. Nyere bemaling.

Afbildet 8.000-10.000

809

Nordland rococo standur i kasse af

rødmalet træ, prydet med delvist forgyldte

udskæringer, hvidemaljeret urskive

med romertal. Sverige. 18. årh.

H. 242. Afbildet 15.000

811

809 810

810

Mora standur i kasse af okkermalet

træ, rundt urhus, hvidmalet urskive

med arabertal. Sign. A.A.L. Mora. 19.

årh.s begyndelse. H. 193. Nyere bemaling.

Afbildet 10.000

811

Mora standur i kasse af grågrønmalet

og hvidstafferet træ, rundt urhus, hvidemaljeret

urskive med arabertal. 19.

årh.s begyndelse. H. 204. Nyere bemaling.

Afbildet 8.000

214 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


812

812

Hunbornholmer i kasse af hvidmalet

og guldstafferet træ, prydet med tandsnit,

sider med kvartsøjler, top med

galleribort, hvidmalet urskive med romer-

og arabertal. Sign. Mathias J.

Dam, 1865. 19. årh. H. 196.

Afbildet 8.000

813

Gustaviansk Mora standur i kasse af

gråmalet træ, udskåret med bladværk,

hvidmalet urskive med datoangivelse.

Sign. AAS Mora. Sverige. Ca. 1800.

H. 210. Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

813 815 816

814

814

Svensk rococo standur i kasse af gråmalet

træ, let stafferet i grønt, hvidemaljeret

urskive med arabertal. Sverige.

18. årh. H. 213.

Afbildet 12.000

815

Mora standur i kasse af gråmalet træ,

rundt urhus med buet top, hvidemaljeret

urskive med romer- og arabertal,

front med profileret låge. Sign. A.L.S,

Mora. 19. årh.s begyndelse.

H. 186. Nyere bemaling.

Afbildet 10.000

816

Mora standur i kasse af blåmalet træ,

prydet med stafferede udskæringer i

form af lyre og rosetter, rundt urhus,

hvidemaljeret urskive med arabertal.

Sign. A.A.S, Mora. 19. årh.s begyndelse.

H. 220. Nyere bemaling.

Afbildet 10.000

215


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

820

817 818 819

817

Svensk vægur af forgyldt og bronzeret

træ og gesso, prydet med laurbær,

profilportræt og ornamentik. Skiven

sign. Hultberg, Stockholm. Gustaviansk

form. 19. årh.s slutning. H. 74. B.

49. Afbildet 6.000

818

Fransk kaminur af bronze og antageligt

onyx, rigt dekoreret med emalje i

farver, top i form af klassisk vase, rund

urskive med arabertal. Kviksølvspendul.

Sign. Collingwood & Co. Paris. Værk

stemplet Medaille L' Argent 1889. Nr.

9926 4 11. H. 41.

Afbildet 6.000

821

819

Engelsk konsolur af sortlakeret træ,

indlagt med figurer og ornamentik i

messing, prydet med figurer, masker,

vaser og fabeldyr af forgyldt bronze,

urskive af bronze med emaljeplaketter

med romertal, urværk med repetition.

Sign. Boxell Brighton 2061. Fransk regenceform.

19. årh. H. 78.

Afbildet 12.000

820

Konsolur med tilhørende hylde, rigt

prydet med indlægninger af messing,

beslag af forgyldt bronze i Boulle manér.

Urværket sign. H. F. Paris. Skiven

betegnet Linderoth, Stockholm. 19.

årh.s slutning. Ur H. 31. Vægkonsol H.

14. Afbildet 8.000

821

Rejseursgarniture af forgyldt bronze,

prydet med emaljearbejde i polykrome

farver, bestående af lille konsolur samt

et par stager, urkapsel prydet med

glassten. Originalt etui af brunt skind

med betræk af hvidt silke. Rococoform.

19. årh.s slutning. (3)

Afbildet 12.000

822

Louis XVI vægur i kasse af rigt udskåret

og forgyldt træ, prydet med sløjfer,

guirlander, bladværk og perlestaf, urskive

af emalje med romer- og arabertal.

18. årh. H. 72. Afbildet 8.000

216 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

822


823

Stort fransk konsolur af patineret og

forgyldt bronze, rigt støbt med kvindelige

musikanter i elegante klæder,

musikinstrumenter og musikspillende

putti. Urværk Stemplet Le Rolle Fres. á

Paris nr. 851. 19. årh. H. 74.

Afbildet 100.000

824

Empire kaminur af mahogni, prydet

med udskæringer i form af bevinget

ørn, overflødighedshorn og putto, hvidemaljeret

urskive og datoangivelse

med arabertal. Antageligt Wien. 19.

årh.s begyndelse. H. 64. B. 34.

Afbildet 5.000

825

Konsolur af alabast og forgyldt bronze,

rigt støbt med elegant kvinde i lette

gevandter. Sign. E. Sevenier & C.

Cobé. 19. årh. H. 51.

Afbildet 10.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

824 825

823

217


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

826 827 828

829

826

Empire søjleportal af udskåret og forgyldt

træ, rigt prydet med stjernehimmel,

putti, blomster og helsøjler. 19.

årh.s første halvdel. H. 126. B. 66. D. 46.

Topprydelse mangler.

Afbildet 6.000

827

Nygotisk baldakin af forgyldt bronze,

ottesidet spir med kors, hvilende på

glatte søjler, på firsidet base. 19. årh.s

anden halvdel. H. 153.

Afbildet 6.000-8.000

828

Nygotisk baldakin af forgyldt bronze,

gennembrudt top bærende kors, rigt

støbt med ornamentik, i hvert hjørne

engel stående på afsats, snoede søjler

på firsidet fodstykke af træ. 19. årh.s

anden halvdel. H. 122.

Afbildet 10.000-12.000

829

"Polyphon" spillemaskine i kasse af

nødde- og egetræ, 12 metalplader

samt håndsving og mønter medfølger.

Metalplader diam. 62. H. 117. B. 81.

D. 42. Afbildet 10.000-15.000

218 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


830

Empire kaminur af forgyldt bronze, urhus

med blomstervase og kvinde med

brev, prydet med fugle, guirlande og

ornamentik, urskive med romertal. 19.

årh. H. 35. Afbildet 8.000

831

Empire kaminur af forgyldt bronze,

prydet med ørne og grene, hvidemaljeret

urskive med romer- og arabertal,

båret af egyptiske pilastre med kvinder.

Ca. 1810. H. 38.

Afbildet 30.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

830 831 832

833

832

Senempire kaminur af forgyldt bronze

og hvid marmor, på urhus stående

krigsherre, hvidemaljeret urskive med

romertal. 19. årh. H. 49.

Afbildet 8.000

833

Fransk empire kaminur af forgyldt

bronze, på urhus Amor stående på

stridsvogn trukket af løve, sokkel med

sfinxer og ornamentik i relief. 19. årh.s

begyndelse. H. 41.

Afbildet 20.000

834

834

Fransk kaminur af forgyldt bronze, urhus

i form af stridsvogn ført af fakkelbærende

Amor, hvidemaljeret timekrans

med romer- og arabertal, gennembrudt

urskive i form af hjul.

Empireform. 19. årh. H. 42. L. 48.

Litteratur: Ottomeyer/Peter Pröschel,

"Vergoldete Bronzen", München, 1986,

bd. 1, lignende afb. s. 354, pl. 5.9.2.

Proveniens: BRK jubilæumsauktion 650,

1998, kat. nr. 390.

Afbildet 25.000

219


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

835 836

837

835

Svensk lysekrone, rigt behængt med prismer, på stel af messing,

med 12 lysarme af bronze samt en indvendig lysarm.

Empireform. 19. årh. H. 100.

Diam. 92. Afbildet 30.000

836

Lysekrone med forsølvet stel af metal, rigt behængt med

prismer af bjergkrystal og krystal i ranker, spyd, større dråber

og muslinger, seks lysarme. H. 102. Diam. 94.

Afbildet 50.000

837

Sækformet prismelysekrone med stel af bronze og messing,

prydet med bladværk, ornamentik og pile, seks lysarme. Empireform.

Ca. 1900. H. 130. Diam. 78. Afbildet 25.000

838

Svensk lysekrone, rigt behængt med prismer, på stel af messing,

seks lysarme samt en indvendig lysarm. Empireform.

19. årh. H. 100. Diam. 70. Afbildet 25.000

839

Prismelysekrone med stel af messing, ti svungne lysarme.

Gustaviansk form. Ca. 1900. H. 110. Diam. 82.

Afbildet 20.000

840

Svensk prismelysekrone med stel af messing, prydet med

klassiske hoveder af messing, seks lysarme. Gustavianskform.

Sverige. 19. årh.s slutning. H. 75. Diam. 52.

Afbildet 8.000

841

Sengustaviansk prismelysekrone med stel af messing, rigt

behængt med prismer, fire lysarme samt en indvendig lysarm

til stearinlys. 19. årh.s begyndelse. H. 100. Diam. 65.

Restaureret. Afbildet 25.000

220 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

838 839

840 841

221


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

842 843 844

845

842

Lysekrone med stel af bronze, seks

svungne lysarme, støbt med akantus,

kogleornamentik og perlebort. Louis

XVI form. Ca. 1900. H. 99. Diam. 65.

Afbildet 8.000

843

Svensk ampel af lyseblåt glas, dekoreret

med klassiske profilportrætter i farver

og guld, stel af messingblik, tre

lysarme, prydet med prismer. Sverige.

Ca. 1850. H. 73. Diam. 33.

Afbildet 5.000

844

Lysekrone af bronze, bund af matteret

glas, behængt med prismer. Empireform.

20. årh.s begyndelse. H. 75.

Diam. 57. Afbildet 6.000-8.000

845

Ampel af bronze og grønpatineret metal,

seks lysarme i form af ørnehoveder,

prydet med rosetter og pinjekogle, top

med fakkel. Empireform. Ca. 1900. H.

46. Diam. 48.

Afbildet 5.000

846

Lysekrone af bronze, støbt med blomster,

druer og bladværk, tolv svungne

lysarme. 20. årh.s begyndelse. H. 106.

Diam. 71.

Afbildet 8.000-10.000

847

Lysekrone af forgyldt bronze, støbt

med ornamentik og bladværk, 20

svungne lysarme monteret til el. Rococoform.

19. årh. H. 84. Diam. 95.

Afbildet 12.000-15.000

848

Ampel af delvis patineret bronze, seks

svungne lysarme, støbt med fakkel og

pinjekogle. Empireform. H. 75. Diam.

51. Afbildet 5.000

849

Empire lysekrone af forgyldt bronze,

messing og patineret metal, otte lysarme

i form af svaner. Antageligt Baltikum

eller Rusland. 19. årh. H. 100.

Diam. 65. Afbildet 20.000

222 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

846 847

848 849

223


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

850 851 852

850

Svensk senempire hall-lanterne med

stel af guldbronzeret metal, støbt med

ornamentik, sekskantet korpus med

glas. 19. årh.s midte. H. 76. Diam. 50.

Afbildet 8.000

851

Hall-lanterne af forgyldt og patineret

bronze, prydet med blomster og bladværk,

sider af buet glas, ophæng med

fire svungne lysarme. Antageligt

Frankrig. Ca. 1900. H. 112. Diam. 39.

Afbildet 6.000-8.000

853 854 855

852

Hall-lanterne af messing og bronze,

indvendigt med tre lysarme til el. Ca.

1900. H. 65. Diam. 35.

Afbildet 10.000

853

Prismelysekrone med stel af metal,

indvendigt med seks lysarme til el. Ca.

1900. H. 50. Diam. 65.

Afbildet 6.000

854

Lysekrone af træ og metal, seks lysarme

samt en lyseholder i midten. Senempireform

i Damborgs stil. 19.-20.

årh. H. 65. Diam. 64.

Afbildet 5.000

855

Fransk lysekrone af patineret metal,

rigt prydet med blade samt blomster af

bemalet porcelæn, tre lysarme. 20.

årh.s begyndelse. H. 51. Diam. 35.

Afbildet 6.000

224 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


856

856

Svensk burformet lysekrone med stel af messing, prydet

med røgfarvede prismer, otte lysarme. Ca. 1910. H. 90.

Diam. 55. Afbildet 8.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

857

Stor krystallysekrone, rigt behængt med prismer, 10 lysarme

i to etager. Ca. 1910. H. 155. Diam. 90.

Afbildet 30.000

857

225


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

858 859 860 861

862

858

Bordlampe af patineret metal, støbt

med ornamentik og klassiske figurscenerier

i relief, stemplet AD. 20. årh.s

første halvdel. H. uden fatning 38.

Afbildet 3.000

863

859

Et par franke petroleumslamper af

grønglaseret porcelæn, monteringer af

bronze og delvist forgyldt metal, prydet

med kvindehoveder, kupler af glas. Ca.

1900. H. 70. (2) Afbildet 5.000

860

Bordlampe af patineret bronze i form

af klassisk vase, på sokkel af sort marmor.

Frankrig. Ca. 1900. H. ekskl.

montering 47. Afbildet 4.000

861

Bordlampe af porcelæn, dekoreret med

blomster og dansende par i farver og

guld, monteringer af forgyldt bronze,

støbt med bladværk og ornamentik,

indsats til petroleum. Sevrés stil. 19.

årh.s slutning. H. inkl. montering 69.

Monteret til el.

Afbildet 15.000

862

Bouillottelampe af bronze, støbt med

bladværk, tre lysarme, justérbar skærm

af grønlakeret metal. Louis XVI form.

19. årh. H. 61. Elmontering indvendigt

i skærm. Afbildet 5.000

863

Bouilottelampe af bronze med tre lysarme

samt justérbar skærm af grønmalet

metal. 19. årh. H. 54.

Afbildet 6.000-8.000

864

Bordlampe af delvist patineret bronze,

stamme i form af kvinde i klassiske

klæder. 20. årh.s begyndelse. H. inkl.

montering 62. Afbildet 4.000

226 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

864 865 866 867 868

865

Bordlampe af forgyldt og patineret

bronze, rigt støbt med ornamentik,

bladværk og kanneleringer, på trepasfod.

19. årh. H. inkl. montering 75.

Afbildet 12.000

866

Et par bordlamper af delvis forgyldt og

patineret bronze, støbt med akantus, ornamentik

og løvefødder stående på trepasfod.

Empireform. Ca. 1900. H. inkl.

montering 57 og 58. (2) Afbildet 10.000

867

Fransk bordlampe af forgyldt bronze

og sortpatineret metal, seksidet fodstykke.

Empireform. Ca. 1900. H. inkl.

montering 70. Afbildet 5.000

868

Bordlampe af patineret og forgyldt bronze,

rigt støbt med kanneleringer, blomster,

bladværk samt halvnøgne kvinder i

lette gavendter. 19. årh.s midte. H. inkl.

montering 82. Afbildet 20.000

869

Et par franske standerlamper af forgyldt

og patineret bronze, støbt med rocailler

og bladværk. 19.-20. årh. Omlavet til el.

H. 164. (2) Afbildet 15.000-20.000

870

Fransk standerlampe af forgyldt og

sortpatineret bronze, støbt med ornamentik,

bladranke og dyrepoter, fire

lysarme. Louis XVI form. Ca. 1900.

H. 180. Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

869

870

227


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

871

Et par kandelabre af patineret metal

og bronze med bevingede drager, hver

holdende to drejelige lysarme. 19. årh.

H. 27. (2) Afbildet 5.000

872

Et par stager af forgyldt og patineret

bronze, stammer med morianer og

æskulapstav, på runde fodstykker. Empireform.

19.-20. årh. H. 26. (2)

Afbildet 10.000

873

Et par russiske hurricanes af messing,

kupler af glas slebet med rosenranker.

20. årh.s begyndelse. H. 59. (2) 4.000

871 872 874

875 877

874

Fransk empire bouillottelampe af forgyldt

og patineret bronze, stamme

med putti, støbt med bladranker, tre

svungne lysarme. Empireform. 20.

årh.s begyndelse. H. 43. Medfølgende

tre grønne skærme.

Afbildet 10.000

875

Et par kandelabre af patineret og forgyldt

bronze, støbt med akantus, hver

med stamme og tresidet fodstykke af

sort marmor, seks lysarme. 19. årh. H.

61. (2) Afbildet 25.000

876

Empire gulvkandelaber af forgyldt og

patineret bronze, rigt støbt med blomster,

masker og akantus, fem svungne

lysarme i form af horn, top med ananas

og flamme, sokkel med amoriner i

relief, på firsidet fodstykke. Hetsch’s

stil. 19. årh. H. 157.

Afbildet 20.000

877

Et par franske senempire kandelabre af

mørkpatineret bronze, støbt med kvindehermer,

dekoreret med bladværk og

ciseleringer, aftagelig top til fire lys. 19

årh.s første halvdel. (2)

Afbildet 15.000-20.000

228 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

876


878

Et par signerede franske empire kandelabre

af lueforgyldt og patineret bronze,

hver med fire svungne lysarme i

form af horn, stammer i form af bevingede

kvinder i klassiske gevandter,

stående på kugle og cylinderformede

sokler, trappeformede baser. Sign. Rabiat.

19. årh.s begyndelse. H. 68. (2)

Gabriel Rabiat arbejdede i Rue

Beaubourg, Paris fra 1810 til 1820. Et par

væglampetter af Rabiat findes på Musee

National du Chateau de Fontainebleau

samt Kassel, Schloss Wilhelmshöhe.

Litteratur. Hans Ottomeyer/Peter

Pröschel: "Vergoldete Bronzen", Die

Bronzearbeiten des Spätbarock und

Klassizismus, München, 1986. s. 356 og

700.

Afbildet 100.000

879

Et par empire stager af forgyldt og patineret

bronze, hver med stamme i

form af kvinde, lystylle i form af blomsterkurv.

19.-20. årh. H. 27. (2)

Afbildet 15.000

880

Et par empire kandelabre af forgyldt

og patineret bronze, hver på sokkel af

porfyr, stamme i form af putti holdende

gren med to lysarme. Ca. 1820. H.

34. (2) Afbildet 20.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

879 880

878

229


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

881 882 883 884

885 886

887

888

881

Et par lysestager af forgyldt bronze,

rigt støbt med insekter, rocailler, kæmninger,

blomster og bladværk. 19. årh.

H. 28. (2) Afbildet 10.000

882

Et par barok stager af malm, hver med

balusterformet stamme, på firkantet

fodstykke. 18. årh. H. 20. (2)

Afbildet 5.000

889

883

Et par russiske hurricanes af messing,

stemplet under bunden, kupler af glas

med rød påsat rand, slebet med blomstermotiv.

Moskva. 20. årh.s begyndelse.

H. 56. Afbildet 4.000

884

Et par stager af forsølvet bronze, rigt

støbt med kvindehermer, løvehoveder,

maskeroner og bladværk, hver på

rundt fodstykke med perlestaf. Louis

XIV form. 19.-20. årh. H. 33. (2)

Afbildet 20.000

885

Et par svenske prismegirandoler med

stel af messing, stammer og sokler af

hvid marmor, hver med to lysarme.

Gustaviansk form. Sverige. Ca. 1900.

(2) Afbildet 6.000

886

Et par svenske prismegirandoler, stammer

af blåt glas, stel af messing, hver

med to lysarme på sokler af hvid marmor.

Gustaviansk form. Ca. 1900. H.

49. (2) Afbildet 5.000

887

Et par girandoler på stel af messing

med tre lysarme, rigt behængt med

klare og lyselilla prismer. Barokform.

19. årh. H. 55. (2) Afbildet 8.000

888

Et par franske kandelabre af forgyldt

bronze, rigt støbt med ornamentik,

hver med fire lysarme samt lyseholder

på toppen. Frankrig. 19. årh.s anden

halvdel. H. 65. (2) Afbildet 15.000

889

Et par franske kandelabre af bronzeret

metal og messing, støbt med blomster

og ornamentik, syv svungne lysarme,

prydet med lilje af hvidt opalglas. Louis

XVI form. 19. årh.s slutning. H. 104.

(2) Afbildet 10.000

230 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

890 891 892 893

895

890

Et par stager af bronze, støbt med kvindehermer,

hver på rundt fodstykke. Empireform.

Frankrig. 19. årh. H. 31. (2)

Afbildet 10.000

891

Et par franske stager af bronze, støbt

med kvindehermer. Empireform. 19.-

20. årh. H. 26. (2) Afbildet 15.000

892

Et par stager af forgyldt bronze, hver

med lyseslukker i form af fakkel. 19.-

20. årh. H. 31. (2) Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

896

893

Et par senempire stager af bronze, prydet

med bladværk, på runde fodstykker.

Ca. 1830. H. 25. Boret til el. (2)

Afbildet 8.000

894

Vase af alabast, på rundt fodstykke,

prydet med sceneri samt bladkranse af

bronze. H. 34. Monteret som lampe.

5.000

895

Et par franske kandelabre af forgyldt

bronze, hver med seks lysarme støbt

med rocailler og bladværk. 19. årh. H.

45. (2) Afbildet 6.000-8.000

897

896

Et par franske senempire kandelabre af

forgyldt bronze, hver med en lige og

fire svungne lysarme, stammer i form

af indianerpar, balusterformet sokkel

på sekssidet fodstykke. 19. årh.s første

halvdel. H. 63. (2) Afbildet 30.000

897

Et par kandelabre af forgyldt bronze

med siddende griffe, hver bærende lysarme

til tre lys, base af hvidbroget

marmor. 19. årh. H. 38. (2)

Afbildet 20.000

231


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

901

898

Et par væglampetter af forgyldt bronze,

støbt med bladranker, sløjfe og vase,

hver med to svungne lysarme. Louis

XVI form. 19. årh.s slutning. H. 43. B.

30,5. (2) Afbildet 12.000

899

Et par væglampetter af rigt udskåret

og forgyldt træ, hver med fire lysarme.

19. årh. H. 70. (2) Afbildet 10.000

900

Et par Barbedienne væglampetter af

forgyldt bronze, rigt støbt med fakkel,

akantus og stiliseret bladornamentik,

hver med to svungne lysarme. Sign. F.

Bardienne. Louis XIV form. 19. årh.s

slutning. H. 29. B. 29. (2) 6.000

898 899

903 904 905

901

Et par væglampetter af forgyldt bronze,

støbt i form af svaner, ophæng i

form af fakkel. Empireform. 19. årh.s

anden halvdel. H. 32. B. 17. (2)

Afbildet 3.000

902

Et par væglampetter af delvist patineret

og forgyldt bronze, rigt støbt med

stiliseret akantus og blomsterornamentik,

hver med to svungne lysarme. Senempireform.

19. årh.s anden halvdel.

H. 24. B. 25. (2)

Afbildet 6.000

903

Et par lampetter af rigt udskåret og

forgyldt træ og gesso, i form af ørne,

rocailler og bladværk, hver med to lysarme.

19. årh. H. 49. B. 26. (2)

Afbildet 8.000

904

Et par svenske væglampetter af messing,

prydet med ornamentik, hver

med to lysarme. Barokform. Sverige.

19. årh. H. 60. B. 34. (2)

Afbildet 6.000

905

Et par svenske lampetspejle prydet

med facetslebet spejlglas med ornamentik,

hver med en lysarm af messing.

Rococoform. Ca. 1910. H. 45. B.

20. (2) Afbildet 6.000

232 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

902


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

906 907 908

906

Visitkort opsats af patineret og forgyldt

bronze, støbt med halvnøgen

morian bærende muslingeskal, stående

på piedestal med lyre. 19. årh. H. 32.

Restaureret. Afbildet 10.000

907

Bordopsats af patineret og forgyldt

bronze med glasskål, rigt støbt med de

tre gratier, bladguirlander og ornamentik.

Empireform. H. 43. Diam. 26.

Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

909 910

908

Et par prydopsatser af patineret, forgyldt

og lueforgyldt bronze, baser af

grønbroget marmor, rigt støbt med

vinranker, akantusblade, masker og ornamentik.

19. årh. H. 29. (2)

Afbildet 15.000

909

Et par rouge griotte urner af rødbroget

marmor, rigt prydet med beslag af

bronze i form af engle, perlestaf,

blomster og bladværk. 19. årh. H. 48.

(2) Afbildet 20.000

910

Et par prydvaser af flerfarvet marmor,

rigt monteret med forgyldte bronzer i

form af vædderhoveder, blomsterguirlander

og bladværk.

Louis XVI form. H. 40. (2)

Afbildet 30.000

233


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

911 912

913 914

915 916

911

Ubekendt kunstner, 20. årh.

Stående nøgen kvinde. Stemplet KJA.

Bronce. Figur af bronze, på rundt fodstykke.

H. 33.

Afbildet 3.000

912

Carl Theodor Wegener,

f. København 1862, d. sst. 1935

Kvindelig skiløber med stav og ski.

Sign. C. Wegener 1917. Støbt hos Aug.

E. Jensen. Figur af patineret bronze på

base af grønbroget marmor. H. 44.

Afbildet 10.000

913

Eugène Delaplanche,

f. Paris 1836, d. sst. 1891

"Zéphyr". Sign. E. Delaplanche. Skulptur

af patineret bronze. Udført hos

Barbedienne. H. 60,5.

Litteratur: Pierre Kjellberg, "Les Bronzes

du XIXe siécle", s. 279.

Afbildet 20.000-25.000

914

Ubekendt kunstner, 19. årh.

Ung kvinde i klassiske klæder stående

med skriftrulle. Figur af forgyldt og

patineret bronze. Usigneret. Ca. 1820.

H. 33. Afbildet 5.000

915

Ubekendt kunstner, 20. årh.

Sabinerindernes rov. Usigneret. Kopi

efter Jean Boulogne. Figur af sortbroget

marmor, på tilhørende firsidet sokkel,

prydet med scenerier i relief. H. inkl.

sokkel 84. Afbildet 8.000

916

Ubekendt kunstner, 19. årh.

Ridder til hest. Usigneret. Figur af

mørkt patineret bronze. H. 62. L. 52.

Afbildet 15.000

234 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


917

Ubekendt kunstner, 19. årh.

"Bortførelsen af Oreithyia". Usigneret.

Kopi efter Gaspard II Marsy (1624-

1681). Stor figurgruppe af gylden patineret

bronze. Frankrig. 19. årh. H. 98.

Den græske vingud Boreas bortførte den

atheniensiske kongedatter Oreithyia til

Thrakien og gjorde hende til sin hustru.

Den originale skulpturgruppe af marmor

var placeret i haven ved Tuilerierne. Marsy

blev assisteret af Anselme Flamen

(1647-1717). Afbildet 50.000

917

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

918

918

Ubekendt kunstner, 19. årh.s slutning

Stående yngling med vanddunk. Sign.

A. Pavsenberger. München. Figur af

grønpatineret bronze. H. 77.

Afbildet 30.000

235


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

922

919 920 921

236 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

923


919

Helgen med bog. Figur af udskåret

træ. 17.-18. årh. På senere sokkel. H.

inkl. sokkel 97. Afbildet 6.000-8.000

920

Ridderrustning af metal med sværd af

stål på stand med betræk af rødt velour.

Plakette med inskription "Marto,

manufactyres artes de coledo, S. L.".

20. årh.s slutning. H. inkl. sokkel 200.

Blankvåbentilladelse påkræves.

Afbildet 10.000-15.000

921

Madonna med barnet. Figur af udskåret,

forgyldt og bemalet træ, prydet

med glorie af forgyldt bronze indlagt

med farvede stene. 19. årh. H. 102.

Afbildet 20.000

922

Liggende hjort. Figur af udskåret træ,

påmonteret hjortegevir. Antagelig Tyrol.

20. årh.s begyndelse. H. 101. L.

120. Afbildet 10.000

923

Engel af rigt udskåret, forgyldt og bemalet

træ. 18.- 19. årh. H. 29. B. 42.

Afbildet 8.000

924

Wilhelm Gieseke, f. 1854, d. 1917

Nubier. Sign. Gieseke. Portrætbuste af

patineret og bemalet kobber. H. 57.

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

924

237


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

238 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

925

925 *

"Apollon opvartes af nymfer". Figurgruppe

af hvidbroget marmor, bestående

af syv enkeltstående figurer samt

bassin. Nyere fremstilling. 21. årh. H.

117-182. (8)

Det originale værk står i slotsparken i

Versailles og er udført af Francois Girardon

og Thomas Regnaudin i perioden

1666-1672. Girardon var en af de vigtigste

franske billedhuggere i 1600-tallet

og det store behov for hans værker opstod

i Frankrig som følge af Louis XIV’s

storstillede ny- og ombygning af kongelige

slotte og haver.

Skulpturgruppen forestillende Apollon,

den antikke gud, der som midtpunkt på

harmonisk vis samler sine nymfers opmærksomhed

omkring sig. Den fremstil-

ler således en symbolsk forherligelse af

Louis XIVs velordnede stats- og styreform.

Denne figurgruppe er fremstillet i et område

af Kina, hvor der er en årtusind år

gammel tradition for fremstilling af

skulpturer i marmor. Denne kopi efter et

af 1600-tallets hovedværker i skulpturkunsten,

viser de kinesiske kunsthåndværkeres

mesterlige kunnen, som i dag

også bruges af den franske stat ved større

restaurationsarbejder.

Denne figurgruppe kommer direkte fra

Kina, og har ikke tidligere været vist i

Europa, derfor sælges den med fuldmoms.

Afbildet 200.000-250.000

239


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

926 927 928

929

930

931

926

Kaminforsats af hvid marmor, prydet

med musling og bladværk. H. 108. B. 131.

D. 33.

Afbildet 15.000

927

Kaminforsats af hvidbroget marmor,

svungen plade, profilerede sidestykker.

H. 102. B. 115. D. 35.

Afbildet 8.000

928

Kaminforsats af hvid marmor med

blomster og bladværk, flankeret af

kannelerede halvsøjler. Empireform.

H. 102. B. 149. D. 27.

Afbildet 8.000

929 *

Badekar af hvidbroget marmor, prydet

med løvehoveder og bort, på løvefødder.

21. årh. Nyfremstillet. H. 84. L.

177. B. 100. Afbildet 25.000

930

Italiensk bordplade af marmor i forskellige

farver, indlagt i mosaik. 19.

årh. L. 111 B. 60. Afbildet 20.000

931

Kinesisk vandkar af udhugget marmor,

prydet med ornamentik i form af

fabeldyr. H. 24. L. 93. B. 60.

Afbildet 5.000

240 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

932 933 934

932 *

Ung nøgen kvinde med vase, blomster

og bladværk. Usigneret. Statue af marmor.

21. årh. Nyfremstillet. H. 150.

Afbildet 10.000

933 *

Jagtgudinden Diana med hendes

hund. Usigneret. Statue af marmor. 21.

årh. Nyfremstillet. H. 124.

Afbildet 10.000

934 *

Ung halvnøgen kvinde i lette gevandter.

Usigneret. Statue af marmor. 21.

årh. Nyfremstillet. H. 133.

Afbildet 10.000

935 *

Et par sfinxer af brunbroget marmor,

på tilhørende sokler. 21. årh. Nyfremstillet.

Sfinxer H. 67. L. 100. B. 39,5.

Sokler H. 51. L. 106. B. 46. (2)

Afbildet 20.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

935

241


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

936 936

937 938

939 940

242 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


936

Rundt bord af jern med plade af hvid

marmor, rigt indlagt med foreskellige

typer marmor. 19. årh. H. 82. Diam.

83. Afbildet 30.000

937

Louis XV dobbeltseng af jern, støbt

med rocailler og bladværk, svungne sider

på hjul. Antageligt Frankrig. 18.

årh. H. 104. L. 204. B. 150.

Afbildet 20.000

938

Et par runde borde af bronzeret metal,

prydet med ørnehoveder, hver holdende

ring, ben i form af ørnekløer holdende

kugler af hvid marmor. Empireform.

20.-21. årh. H. 75. Diam. 60. (2)

Afbildet 8.000

939

Senvictoriansk badekar af emaljeret og

patineret jern, stående på ben med

claw & ball, armatur af messing medfølger.

19. årh.s slutning. H. 64. L.

165. B. 72. (2) Afbildet 15.000

940

Senvictoriansk håndvask af emaljeret

fajance på runde ben, armatur og originalophæng

medfølger. 19. årh.s

slutning. H. 84. B. 71. D. 59.

Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

941 942

943 944

243


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

941

Norsk renaissance ovnplade til bilæggerovn

med Evas skabelse, skilleliste i

form af perlestaf med profilportræt

flankeret af bevingede englehoveder.

Fossum Jernverk i Gjerpen anno 1654.

H. 77. B. 67.

Litteratur: Arne Nygård Nissen, “Norsk

jernskulptur”, nr. 304b, afb. bd. 1 s. 107.

Proveniens: Tidligere på dansk herregård.

Afbildet side 243 5.000

942

Victoriansk ovn af støbejern i nygotisk

stil. Sign. og dateret "A. C. Barstow &

Co., Prov. B.I.P.T. 1852". H. 114. B. 98.

D. 65.

Afbildet side 243 10.000

945

946

943

Norsk barok ovn i to etager af støbejern,

støbt med De forenede rigers våben,

spinkel linjeornamentik, i hjørnerne

rosetter samt Christian den VI´s

kronede spejlmonogram. Antageligt

Fritsøe eller Egeland Werk. 1730’erne.

H. uden ben 124. B. 52. D. 81.

Litteratur: Arne Nygård Nissen, “Norsk

jernskulptur”, nr. 388. Ovn i tre etager

afb. s. 235.

Proveniens: Tidligere på dansk herregård.

Afbildet side 243 20.000

944

Norsk Louis XVI ovn i tre etager med pyramidetop

af støbejern, støbt med romersk

krigshoved i profil. Hassel Werk.

1788. H. uden ben 190. B. 45. D. 78.

Litteratur: Arne Nygård Nissen, “Norsk

jernskulptur”, nr. 582. Ovnplade afb. s.

83.

Proveniens: Tidligere på dansk herregård.

Afbildet side 243 20.000

945

Stort langbord af delvist bemalet fyrretræ

med fire rustikke planker. 19. årh.

H. 80. L. 318. B. 80.

Afbildet 8.000-10.000

244 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


946

Stort langbord af egetræ, stående på

krydsbukke, bordpladen er af et stykke

egetræ. Barokform. H. 77. L. 398. B. 75.

Proveniens: Herregården Østrupgaard.

Afbildet 10.000

947

Barok almue klapbord af delvist rødmalet

træ, sider med gulvlange klapper.

Sverige. 18. årh. H. 76. L. 106. B.

59,5/180,5. Afbildet 5.000

948

Barok klapbord med halvrunde gulvlange

klapper af gråmalet træ, på balusterformede

ben hvorimellem sprosser.

Sverige. 18. årh. H. 76,5. L. 116,5.

B. 57,5/193,5. Nyere bemaling.

Afbildet 15.000

949

Svensk barok klapbord af original rødmalet

egetræ, i siderne klapper. 18.

årh. H. 79. L. 95. B. 68,5/212,5.

Afbildet 10.000

950

Svensk barok almue klapbord af fyrretræ,

halvrunde klapper, sargen med

skuffe. Sverige. 18. årh. H. 76. L. 100.

B. 57/169.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

947 948

949

951

Almue møblement af delvist rødmalet

træ, bestående af langbord, bænk med

ryg og armlæn samt bænk. 19. årh.

Bord H. 90. L. 178. B. 80. Bænk med

ryg L. 165. Bænk L. 220. (3)

Afbildet 10.000-15.000

951

950

952

Dansk almue armstol af rød- og grønmalet

træ, sæde betrukket med bast.

Anno 1784 med ejer initialer ihs og

lccd, prydet med skæringer og ornamentik.

18. årh.

Afbildet side 246 6.000

245


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

952 953

954 955

953

Rococo skrivebordsstol af originalt

rødbemalet træ. Antageligt Norge. 18.

årh. Afbildet 5.000

954

Spansk barok lyrebord af bemalet træ,

rund plade på lyreben hvorimellem

sprosse. 17.-18. årh. H. 74. Diam. 94.

Afbildet 10.000

955

Barok armstol af nøddetræ, prydet

med udskæringer i form af bladværk,

på kugleben hvorimellem svungne

sprosser. Ca. 1700. Umonteret. Restaureret.

Afbildet 6.000

246 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


957

956

Ovalt barokbord på understel af poleret

egetræ med kugleben, stenplade

med fossiler, 18. årh. H. 80. L. 159. B.

92. Afbildet 75.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

956

957

Norsk almue kubestol af blåmalet træ,

dekoreret med vikingeskib, blomster

og bladværk i farver. 19. årh.

Afbildet 12.000

958

958

Svensk ølandsbord med rødlig plade,

understel af gråmalet træ på balusterformede

ben. 18.-19. årh. H. 79. L.

128. B. 100. Afbildet 25.000

247


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

959 960 961

964

962

248 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

963

959

Ølandsbord med rødlig stenplade, understel

af ådretmalet træ med balusterformede

ben. 19. årh. H. 75. L. 98.

B. 61. Afbildet 8.000-10.000

960

Rococo bord af udskåret og cremefarvet

træ, sarg med skuffe, på svungne

ben. Spanien eller Italien. 18. årh. H.

80. L. 100. B. 64. Senere bemaling.

Afbildet 5.000

961

Rococo bord af gråmalet fyrretræ, sarg

med skuffe. Sverige. 18. årh. H. 71. L.

54. B. 43. Afbildet 8.000

962

Almue klapbord af gulmalet træ, sider

med halvrunde klapper, sarg med to

skuffer, på lige tilspidsede affasede

ben. Sverige. Ca. 1800. H. 74,5. L. 121.

B. 62/122. Afbildet 4.000


965

963

Rococo bord af okkermalet træ, svungen

plade af sortmalet træ, svungen

sarg og cabriole ben. 18. årh.s slutning.

H. 62,5. L. 89. B. 52.

Afbildet 6.000-8.000

964

Sjældent dansk Louis XVI dobbelchatol

af rødmalet og guldstafferet træ, top

med to skriveklapper bag hvilke små

skuffer og rum, ben i form af kannelerede

kvartsøjler. Antageligt barnemøbel.

Ca. 1780. H. 95. B. 69. D. 47.

Afbildet 20.000-30.000

965

Svensk barok almue klædeskab med

original blå bemaling, front med to låger

skåret med ottekantet rudemønster,

bag hvilke hylder, skuffe og skehylde,

profileret top og sokkel med

sortbemalede kuglefødder, beslag af

jern. 18. årh. H. 192,5. B. 131. D. 40.

Restaureret. Afbildet 30.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

966

Linnedskab af gråmalet træ med to

profilerede låger bag hvilke hylder,

herunder tre større og mindre skuffer.

18. årh. H. 208. B. 138. D. 50.

Afbildet 8.000

967

Fransk Napoleon III spejl af forgyldt og

guldbronzeret træ og gesso, prydet

med rocailler og ornamentik. Frankrig.

19. årh.s anden halvdel. H. 148. B. 93.

Afbildet side 250 6.000

968

Dansk Louis XVI spejl i ramme af nøddetræ,

prydet med forgyldte skæringer

af træ og gesso i form af vase og

blomsterranker. Ca. 1780. H. 106. B.

48. Afbildet side 250 12.000-15.000

969

Rococo spejl i ramme af rigt udskåret

og forgyldt træ og gesso, i form af

blomster, bladornamentik, rocailler og

kæmninger, facetsleben spejlglas. 18.

årh. H. 83. B. 51.

Afbildet side 250 10.000

966

249


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

967 968 969

970

970

Spejl i ramme af rigt udskåret og forgyldt

træ, prydet med rocailler, kæmninger,

fire små ovale spejlfelter samt

større felt med facetsleben spejlglas.

Rococoform. 19. årh. H. 118. B. 76.

Afbildet 20.000

971

Lille italiensk barok spejl i ramme af

delvist forgyldt træ, top med mindre

ovalt spejlglas, udskåret med bladværk.

18. årh. H. 75. B. 33.

Afbildet 10.000

972

Dansk rococo spejl i ramme af rigt udskåret

og delvist forgyldt træ, rigt prydet

med rocailler og kæmninger. 18.

årh. H. 80. B. 38.

Afbildet 15.000

250 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

971

972


974

973

Rococo flisebord på understel af delvist

bemalet og marmoreret træ,

svungne ben prydet med skæringer, i

sargen skuffe, plade med 35 manganfarvede

fliser dekoreret med religiøse

motiver. 18. årh. H. 71. L. 95. B. 70.

Afbildet 50.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

973

974

Rococo thebord af grønmalet træ, top

med profileret kant, svungen sarg, let

svungne ben, dekoreret med ornamentik

i farver. Ca. 1750-70.

H. 73. L. 93. B. 61.

Afbildet 6.000-8.000

975

975

Dansk rococo flisebord af gråmalet træ

med forgyldte skæringer, cabriole ben,

plade indlagt med 24 hollandske fliser

af fajance, dekoreret med strøblomster

i blåt. 18. årh.s anden halvdel.

H. 67. L. 87. B. 60.

Afbildet 12.000-15.000

251


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

977

976

Et sæt på 12 stole af hvidmalet træ,

prydet med udskæringer i form af

bladværk, på cabriole forben. Rococoform.

Ca. 1910. (12)

Afbildet 40.000

976

977

Et sæt på fire svenske almue rococo

stole af gråmalet træ, prydet med skæringer.

Sverige. 18. årh.s midte. Senere

bemaling. (4)

Afbildet 6.000

978

Svensk fajance bakkebord, plade af fajance

dekoreret med blomster i mangan,

underdel af gråmalet træ, på hjul.

Sign. Gefle Trost 1952. Rococoform.

20. årh. H. 64. L. 70. B. 48.

Afbildet 8.000

252 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

978


979

Et sæt på tolv næsten identiske rococo

stole af okkermalet rødel og birketræ,

svungen ryg og sarg, ben med claw &

ball, kopstykke, sarg og ben udskåret

med stiliserede muslinger og rocailler.

Antageligt Norge eller Vestsverige. Ca.

1750. Restaureret. (12)

Litteratur: Sjöberg, Sjöberg og Nilsson,

"Stolar, taburetter och fåtöljer i Sverige",

1993, lignende model omtalt og gengivet

s. 39.

På stole fremstillet i Norge og det vestlige

Sverige i midten af 1700-tallet ses tydeligt

en inspiration fra Kina, som gennem

kolonimagten England gav strømninger

i Nordens møbelformsprog. Med

en ofte overdådig udsmykning skiller

stolene sig væsentligt ud fra øvrige nordiske

regioners beherskede og lidt stramme

stil. En underfundig, men for området

meget kendetegnende lille detalje, er den

lidt højtsiddende ekstra tværsprosse

mellem oftest helt firkantede og ukomplicerede

bagben. Rygstykket er smukt

svunget og profileret og stolene er prydet

med stiliserede udskæringer på både

kopstykke, side- og forsarg samt forben.

Især forbenenes afslutning i claw & ball

er bemærkelsesværdig og viser tydeligt

forbindelsen til Kina.

Afbildet 150.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

979

980

980

Et sæt på fire svenske rococo stole af

gulmalet træ, prydet med ornamentik.

Stockholm. Sverige. Ca. 1760. (4)

Litteratur: “Stolar, taburetter och fåtöljer

i Sverige från 1600 till 1800”. Lignende

stoletype afb. s. 101. no. 115.

Afbildet 60.000

253


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

981

981

Et par spejle i rammer af forgyldt og

udskåret træ og gesso. Louis XVI form.

19. årh. H. 34. B. 24,5. (2)

Afbildet 6.000

982

Nyrenaissance skrivebord af rigt udskåret

nøddetræ med tilhørende armstol.

19. årh.s slutning. Bord H. 83. L. 165.

B. 90. (2) Afbildet 8.000

983 984

983

Et par nyrenaissance armstole af nøddetræ,

sæde og ryg med brunt skind.

19. årh.s slutning. (2)

Afbildet 6.000

984

Konsol af udskåret egetræ, prydet med

muslinger og ornamentik, plade af

rødbroget marmor. Barokform. Antageligt

Frankrig. 19. årh. H. 86. B. 104.

D. 47. Afbildet 15.000

254 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

982


987

985

Fransk regence bord af kastanjetræ,

sarg med tre skuffer, cabriole ben. 18.

årh.s midte. H. 78. L. 214. B. 85.

Afbildet 75.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

985

986

Et par Slesvig-Holstenske rococo stole

af nøddetræ, rigt prydet med skæringer

i form af blomster, rocailler, kæmninger

samt svungne ben med claw &

ball. Ca. 1760. (2) Afbildet 30.000

986

987

Munkebord af egetræ, sarg med skuffe,

skråtstillede ben hvorimellem sprosser,

prydet med årstal og navnetræk

1798 H.K.A.K. 18.-19. årh. H. 79. L.

102. B. 82. Afbildet 6.000-8.000

255


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

256 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

988

988


988

Spisestue af hvidmalet træ, prydet med

guldstafferede udskæringer og tandsnit,

bestående af skænk, vitrine hjørneskab,

spejl, otte salonstole, fire armstole

samt ovalt udtræksbord med fire

større og to mindre tillægsplader. Empireform.

Ca. 1900. Skænk H. 99,5. B.

179. D. 56. Hjørneskab H. 220. B. 92.

D. 60. Spejl H. 97. B. 89. Bord H. 78,5.

L. 162/442. B. 129. (22)

Afbildet 50.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

989

989

Et par bogskabe af gråmalet træ, profileret

top, front med to glaslåger, underdel

med to låger. 19. årh.s slutning.

H. 308. B. 185. D. 80. Restaurerede. (2)

Afbildet 50.000

990

Tre spejle i rammer af forgyldt træ og

gesso, prydet med rocailler, kæmninger

og bladværk. Rococoform. H. 50.

B. 55, H. 53. B. 51 og H. 47 B. 61.

(3) 3.000

991

Rustikt empire bord af nøddetræ, sarg

med to skuffer. Ca. 1800. H. 80. L.

140. B. 69. 5.000

992

Tysk sybord af forsølvet metal, profileret

opklappeligt låg, rigt støbt med

maskaroner, blomster og bladværk,

herunder hylde med gennembrudt gallerikant.

Stemplet flere steder. 19. årh.s

slutning. H. 82. L. 44. B. 35. 10.000

257


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

995

993 994

996

258 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

997


993

Chatol af nøddetræ, svungen top med

svanehals, overdel med glasvitrine,

front med to låger, skuffe samt skriveklap

bag hvilken små skuffer og rum.

Rococoform. Ca. 1900. H. 197. B. 68.

D. 46. Afbildet 6.000

994

Chatol af rodtræ, rigt prydet med indlægninger

i lyst træ, svungen overdel

med to låger, front med skriveklap,

bag hvilken skuffer og rum, herunder

tre skuffer, greb af bronze. 20. årh. H.

211. B. 117. D. 63.

Afbildet 10.000-15.000

999

995

Rococo dragkiste af egetræ, svungen

og ligeknækket front med fire skuffer,

gennembrudt sokkel prydet med udskæringer,

på svungne ben. 18. årh. H.

122. B. 119. D. 63. Restaureret.

Afbildet 8.000

996

Rococo dragkiste af delvist guldstafferet

nøddetræ, svungen og ligeknækket

front med fire skuffer, på svungne ben,

beslag af bronze. 18. årh.

H. 130. B. 125. D. 66.

Afbildet 12.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

998

997

Rococo chatol af valnød indlagt i parketteri,

front med skuffe og skriveklap,

bag hvilken rum og skuffer, samt opklappelig

skriveplade monteret med

brunt skind. H. 118. B. 125. D. 74/117.

Afbildet 15.000-20.000

998

Christopher Tietze,

mester i Stockholm 1764-1791, f. Sachsen 1727

Signeret svensk rococo kommode, fineret

med nøddetræ, palisander og

elm, front med tre skuffer, beslag af

bronze, plade af grønbroget Kolmärden

marmor. Sign. C. T. Sverige. Ca.

1760. H. 81. B. 108. D. 57.

Afbildet 50.000

1000

999

Bombéformet kommode af nød og valnød

med intarsia, prydet med beslag af

bronze, front med tre skuffer. Rococoform.

19. årh. H. 82. B. 91. D. 50.

Afbildet 10.000-15.000

1000

Kommode af rosentræ, indlagt med

parketteri, monteringer af bronze, plade

af marmor, front med to skuffer, på

let svungne ben. Rococoform. Ca.

1900. H. 84. B. 118. D. 54.

Afbildet 12.000

259


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1001

1001

Charles X kommode af mahogni med

plade af gråbroget marmor, front med

fire skuffer, flankeret af halvsøjler med

bronzeornamentik. Frankrig. Ca. 1820.

H. 89. B. 128. D. 60.

Afbildet 8.000

1002

Fransk empire kommode af mahogni,

front med tre skuffer, beslag af forgyldt

bronze, ben i form af dyrepoter.

Ca. 1820. H. 89. B. 130. D. 59.

Afbildet 30.000

1003

Rundt bord med stel af egetræ, runde

kannelerede ben udskåret med kvindehermer,

sarg af nøddetræ indlagt med

sort træ, top med gallerikant af messing,

plade af marmor. 19. årh.s anden

halvdel. H. 66. Diam. 69.

Afbildet 8.000

260 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1002

1003 1004


1004

Ovalt Louis XVI bakkebord af sortmalet

træ, sarg med skuffe og kanneleringer,

tilspidsede ben med messingsko, plade

af messing. 18. årh.

H. 73. L. 68. B. 55.

Afbildet 20.000-25.000

1005

Svensk kommode af nøddetræ, prydet

med indlægninger i lyst og mørkt træ,

front med tre skuffer, ornamenter og

beslag af forgyldt bronze, plade af

rødbroget marmor. Gustaviansk form.

Ca. 1940. H. 88. B. 118. D. 50.

Afbildet 15.000

1006

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1007

1005

1006

Italiensk nyklassicistisk chatol af nøddetræ,

rigt indlagt med lyse og mørke

felter samt blomster, top med gallerikant

af gennembrudt messing, front

med skuffer og cylinderklap bag hvilken

rum og skuffer. 18. årh.s slutning.

H. 126. B. 126. D. 58.

Afbildet 40.000-50.000

1007

Et par kommoder af palisander, prydet

med indlægninger i lyst og mørkt træ,

front med tre skuffer, ornamenter og

beslag af bronze, plade af rødbroget

marmor. Gustaviansk form. Sverige. Ca.

1940. H. 88. B. 118. D. 50. (2)

Afbildet 30.000

261


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1009

1008

Rundt gustaviansk spisebord med nyere

udtræk samt fire tillægsplader med

sarg af gråmalet træ, profilerede lige

tilspidsede ben. Sverige. 18. årh. H. 77.

Diam. 119. L. 319. Nyere bemaling.

Afbildet 30.000

1009

Et par armstole af gråmalet træ, prydet

med kanneleringer og ornamentik.

Gustaviansk form. Ca. 1900. (2)

Afbildet 10.000

1010

Et par armstole af gråmalet træ, prydet

med ornamentik. Gustaviansk form.

Sverige. 19. årh. (2)

Afbildet 25.000

1011

Georg Jacob, f. 1739, d. 1814

Et par signerede Louis XVI armstole af

hvidmalet og guldstafferet træ, prydet

med udskæringer i form af bladværk

1008

og rosetter, delvist gennembrudt ryg,

på drejede kannelerede ben. En stol

stemplet G. Iacob for George Jacob.

Ca. 1790. (2)

George Jacob blev født i Bourgogne i

1739. Han blev forældreløs i en alder af

16 år, hvorefter han tog til Paris for at

komme i lære hos møbelsnedkeren Jean-

Baptiste Lerouge i 1756. I 1765 blev han

udlært og etablerede et værksted i Rue

de Bourbon, senere flyttede han til Rue

Meslay og han opnåede hurtigt berømmelse.

Produktionen frem til ca. 1791

udgør kun siddemøbler samt enkelte

konsoller, og han bliver bl.a. leverandør

til bl.a. kongehuset og Versailles Slottet.

Under Den franske Revolution kom han i

økonomisk uføre, men vennen og maleren

David hjalp ham gennem krisen. Fra

1796 videreførtes værkstedet under navnet

"Jacob Frères" af sønnerne George II

(1768-1803) og Francois-Honoré-Georges

(1770-1841) med George Jacob

som rådgiver. Da sønnen George II dør,

262 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1010

etablerer George Jacob og Francois-Honoré-Georges

i 1803 "Jacob-Desmalter

et Cie", der producerede en omfattende

mængde møbler og værkstedet havde på

et tidspunkt 350 ansatte. George Jacob

udtræder af firmaet i 1812, men han lider

en stor økonomisk nedtur, da sønnen

bliver erklæret konkurs i 1813 og det er

en ruineret og glemt snedker, der året efter

dør.

George Jacobs stole er kendt for at have

fine udskæringer på hele rammen, ofte

med gennembrudte ornamenter, rette

proportioner samt at armlænene fortsætter

i en linje fra stolenes forben, og

han var blandt de første møbelsnedkere,

der udførte stole i den stramme og symmetriske

Louis XVI stil, der vandt udbredelse

i kunsten efter udgravningerne i

Pompeij i 1748.

I dag kan møbler af George Jacob ses på

bl.a. Louvre, Victoria & Albert Museum,

J.P. Getty Museet og på Metropolitan.

Afbildet 60.000


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1012

1011

263


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1015

1013 1014

1012

Melkior Lundberg,

borgerskab 1808 - 1834., f. Sverige

Et sæt på fire signerede Gustavianske

stole af gråmalet- og udskåret træ, i

form af klassisk ornamentik. Sign. M.L.B.

De tre med mærkat fra "Stockholms

snedker embedsmærke". Sverige. Ca.

1810. (4)

Melkior Lundberg den yngre fik borgerskab

1808, døde 1834 , enken drev værkstedet

videre til 1835.

Afbildet side 263 50.000

1013

Gustaviansk skab af gråmalet træ, profileret

top, front med to større samt to mindre

låger hvorimellem rum. Sverige. 18.

årh.s anden halvdel. H. 242,5. B. 137. D.

42. Senere bemaling. Afbildet 15.000

1014

Gustaviansk skab af gråmalet træ, profileret

top med tandsnit, front med fire

rillede låger, bag hvilke hylder, på tilspidsede

ben. Ca. 1800. H. 200,5. B.

126. D. 38,5. Afbildet 40.000-50.000

1015

Gustaviansk hjørneskab af gråmalet

træ, top af sortmalet træ, front med to

skuffer og to kannelerede låger, bag

hvilke hylder, på tilspidsede kannelerede

ben. 18. årh.s slutning. H. 148. B.

124. D. 83. Afbildet 20.000

1016

Vitrine af gråmalet træ, front med to

låger bag hvilke hylder, herunder to

skuffer. Gustaviansk form. 19. årh. H.

202. B. 117. D. 34. Afbildet 20.000

1017

Hjørneskab af malet træ, underdel med

låger bag hvilke hylder, overdel med glaslåge

bag hvilken hylder. 19. årh. H. 233.

B. 113. D. 70. Afbildet 15.000-20.000

1018

Gustaviansk vitrineskab af gråmalet træ,

overdel med profileret top samt to sprossede

glaslåger, underdel med to kannelerede

låger. Sverige. 18. årh.s slutning. H.

222. B. 109. D. 47. Nyere bemaling.

Afbildet 30.000

264 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1016 1017 1018

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1019 1020

265


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1022

1019

Gustaviansk vitrineskab af gråmalet

træ, overdel med profileret top samt to

sprossede glaslåger, underdel med to

kannelerede låger. Sverige. 18. årh.s

slutning. H. 240. B. 109,5. D. 46. Nyere

bemaling.

Afbildet side 265 30.000

1020

Gustaviansk vitrineskab af gråmalet

træ, rigt udskåret med blomsterguirlander,

bladværk, perlestaf og ornamentik,

rigt profileret top, front med

to sprossede glaslåger samt to låger.

Sverige. 18. årh.s slutning. H. 226. B.

131. D. 48. Nyere bemaling. Restaureret.

Afbildet side 265 40.000

1021

1021

Salon af gråmalet træ, prydet med udskæringer

i form af svaner, blomster

og bladværk, bestående af sofa samt

et par lænestole. Fransk empireform,

19. årh.s anden halvdel. Sofa L. 177.

Nyere bemaling. (3) Afbildet 40.000

1022

Gustaviansk chatol af gråmalet træ,

front med skriveklap, to mindre samt

to større skuffer. Sverige. 18. årh.s slutning.

H. 103. B. 109. D. 56. Nyere bemaling.

Afbildet 20.000

1023

Gustaviansk sekretær af gråmalet træ,

front med tre skuffer og skriveklap,

bag hvilken talrige skuffer og låge. 19.

årh.s begyndelse. H. 123,5. B. 113. D. 46.

Afbildet 10.000-12.000

1024

Gustaviansk sofabænk af gråmalet

træ, prydet med udskæringer, sider og

ryg med tremmer, under sæde rum.

Sverige. 18. årh.s slutning. L. 185. Senere

bemaling. Afbildet 10.000

1025

Gustaviansk sofabænk af delvist grønmalet

træ, udskåret med kanneleringer

og perlestaf. Sverige. 18. årh.s slutning.

L. 191. Afbildet 15.000

1026

Gustaviansk sofabænk af rødmalet

træ, sider og ryg med tremmer, under

sæde rum. Sverige. 18. årh.s slutning.

L. 193. Senere bemaling.

Afbildet 6.000

266 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1023


1025

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1024

1026

267


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1027 1028 1029

1030 1031 1032

1027

Georg Lindberg,

f. Stockholm 1767, d. sst. 1804

Signeret gustaviansk spejl af forgyldt

og bemalet træ og gesso, prydet med

ornamentik, kartouche med kvindefigur.

Sign. G. Lindberg. På bagsiden

Stockholms Hallstempel 1794. Sverige.

H. 109. B. 58.

Afbildet 18.000

1028

Et par næsten identiske gustavianske

spejle i rammer af forgyldt træ, udskåret

med sløjfe, perlestaf, bladværk og

profilportræt i blå cartouche. Sverige

18. årh.s slutning. H. 76. B. 30. Lampetarme

mangler. (2)

Afbildet 25.000

1029

Gustaviansk spejl i ramme af delvist

bemalet og forgyldt træ, prydet med

profilportræt, sløjfe, volutter, egeløv

samt perlestaf. 18. årh. H. 123. B. 54.

Afbildet 25.000

1030

Gustaviansk spejl af forgyldt og udskåret

træ, prydet med perlestaf, ornamentik

samt griffe. Sverige. Ca. 1810.

H. 76. B. 35. Afbildet 8.000

268 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


1033

1034

1031

Gustaviansk lampetspejl af forgyldt og

bemalet træ, prydet med profilportræt

og klassiske ornamenter, to lysarme. På

bagsiden Stockholms Hallstempel

1792? Sverige. H. 85. B. 48.

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1032

Gustaviansk spejl i ramme af forgyldt

og udskåret træ, prydet med perlestaf

og kanneleringer. 18. årh. H. 75. B. 32.

Afbildet 8.000-10.000

1036

1035

1033

Tysk Louis XVI spejl i ramme af bemalet

og forgyldt træ, rigt udskåret med

fugle, blomster og perlestaf, gennembrudt

top med profilportræt. Ca. 1780.

H. 131. B. 62.

Afbildet 30.000

269


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1034

Gustaviansk konsol af hvidmalet og

guldstafferet træ, rigt udskåret med

bladranker og perlestaf, sarg med profilportræt,

runde kannelerede ben

hvorimellem krydssprosser og pinjekogle,

plade af hvidbroget marmor.

Sverige. Ca. 1780. H. 78. B. 80. D. 38.

Afbildet side 269 40.000

1035

Dansk spejl af hvidmalet og forgyldt

træ, udskåret med perlestaf og bladværk,

større todelt spejlfelt samt mindre

spejlfelt prydet med emaljemaleri.

J.C. Lillie's stil. Ca. 1790. H. 184. B. 79.

Afbildet side 269 20.000

1037 1038

1039 1040

1041

1036

Dansk konsol af hvidmalet og forgyldt

træ, top af hvidbroget marmor, sarg

prydet med rosetter, på runde let tilspidsede

og kannelerede ben. J.C. Lillie's

stil. Ca. 1790. H. 79. B. 82. D. 45.

Litteratur: Tove Clemmensen, "Møbler af

N.H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie",

lignende gengivet pl. 129 b.

Afbildet side 269 20.000

1037

Et sæt på 4 + 2 gustavianske salonstole

af gråmalet træ, betrukket med gult

betræk. Sverige. 19. årh.s begyndelse.

(6)

Afbildet 8.000

1038

Et par halvrunde konsolborde af gråmalet

træ, prydet med kanneleringer og ornamentik.

Gustaviansk form. H. 74. B.

105. D. 51. (2) Afbildet 8.000-10.000

1039

Et par påklædningsbænke af gråmalet

træ, prydet med blomster og svugne

ben. Rococoform. L. 89. (2)

Afbildet 10.000

1040

Påklædningsbænk af udskåret og gråmalet

træ, prydet med kanneleringer.

Gustaviansk form. H. 46. L. 119. B. 49.

Afbildet 10.000

270 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1042


1045

1041

Et par taburetter af udskåret og gråmalet

træ, svungne ben med claw &

ball. Barokform. Ca. 1900. L. 47. (2)

Afbildet 10.000

1042

Et par svenske taburetter af gråmalet,

udskåret træ. Rococoform. Sverige. 19.

årh. (2)

Afbildet 5.000

1043

Et par taburetter af gråmalet træ. L.

72. (2)

Afbildet 5.000

1044

Et par svenske empire taburetter af

gråmalet træ, på svungne ben med løvefødder.

19. årh.s begyndelse. (2)

Afbildet 10.000

1045

Louis XVI armstol af delvist rødmalet

bøgetræ, prydet med perlestaf og

akantus ornamentik. Danmark eller

Norge. Ca. 1780.

Afbildet 4.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1043 1044

1046

1046

To taburetter af forgyldt og udskåret

træ. Sverige. Den ene ca. 1780, den

anden senere tilvirket. (2)

Afbildet 15.000

1047

1047

Louis XVI flisebord af delvist bemalet

og udskåret træ, plade med18 blåmalede

fliser, dekoreret med landskaber,

sarg med tandsnit, kannelerede ben.

18. årh. H. 73. L. 82. B. 42.

Afbildet 25.000

271


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1048 1049 1050

1051 1052

1053

272 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


1048

Louis XVI spejl i ramme af delvist forgyldt

og bemalet mahogni, prydet med

perlestaf, ornamentik og profilportræt.

Ca. 1780. H. 117. B. 42.

Afbildet 8.000

1049

Københavner Louis XVI spejl i ramme

af mahogni, prydet med forgyldt perlestaf,

guirlander og profilportræt. Ca.

1790. H. 156. B. 61. Restaureret.

Afbildet 10.000

1050

Dansk Louis XVI spejl af mahogni, dekoreret

med blomster og ornamentik,

facetslebet spejlglas. Danmark. Ca.

1780. H. 136. B. 51. Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1054 1054

1051

Gustaviansk lampetspejl af delvist forgyldt

træ, udskåret top med profilportræt

og sløjfe, to svungne lysarme af

messing. Sverige. 18. årh. H. 88. B. 60.

Afbildet 15.000

1052

Rektangulært empire spejl i ramme af

forgyldt og udskåret gesso og træ,

prydet med svungen topstykke og

bladværk. Sverige. Ca. 1830. H. 149. B.

74. Afbildet 6.000-8.000

1053

Signeret gustaviansk spejl i ramme af

udskåret og forgyldt træ, prydet med

sløjfer, blomster og bladguirlander.

Sign. IÅ for Johan Åkerblad. 18. årh.

H. 148. B. 61.

Johan Åkerblad var mester i Stockholm

1751-1780.

Afbildet 25.000

1054

Et par Louis XVI spejle i rammer af forgyldt

træ, øverst udskåret med blomster,

prydvase og bladguirlander, bund

udskåret med rose og bladværk. 18.

årh.s slutning. H. 165. B. 74. (2)

Afbildet 100.000-150.000

273


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1055 1056

1057 1058

1055

Gustaviansk bakkebord af gråmalet

træ, bakke af zink, svungen sarg, på lige

tilspidsede kannelerede ben. Sverige.

18. årh.s slutning. H. 72. L. 87. B.

57. Nyere bemaling.

Afbildet 15.000

1059 1060

1056

Stort gustaviansk "kalasbord" af gråmalet

træ, midterdel i form af klapbord,

endestykker i form af to ikke tilhørende

halvborde, på let tilspidsede

ben. Sverige. Ca. 1800. H. 75. L. 105.

B. udslået 287. Halvborde senere.

Afbildet 10.000-15.000

1057

Svensk barok slagbord af gråmalet træ,

sider med to halvrunde gulvlange

klapper. 18. årh. H. 74. L. 180. B.

21,5/160,5. Senere bemaling.

Afbildet 12.000

274 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


1058

Svensk barok slagbord af delvist gråmalet

træ, sider med to gulvlange

klapper. 18. årh. H. 77,5. L. 132. B.

29/169. Senere bemaling.

Afbildet 6.000

1059

Svensk klapbord af gråmalet træ, i siderne

gulvlange klapper. Ca. 1800. H.

76,5. L. 119. B. 21/148. Senere bemaling.

Afbildet 10.000

1060

Svensk klapbord af gråmalet træ, i siderne

gulvlange klapper. Ca. 1800. H.

77. L. 119. B. 53/190. Senere bemaling.

Afbildet 12.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1061 1062

1063 1064

1061

Et par danske Louis XVI konsoller af

udskåret og hvidmalet træ, prydet med

tandsnit, sarg med lambrequin-tunger

og rosetter, på runde kannelerede ben,

sko med akantusbægre. Harsdorffs stil.

Ca. 1780. H. 78. L. 61. B. 45. (2)

Litteratur: Tove Clemmensen, "Møbler af

N.H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie",

1973, konsoller med lignende udskæringer

gengivet pl. 66a-b og 68 a-b.

Afbildet 25.000

1062

Italiensk Louis XVI kommode af hvidog

gulmalet træ, let stafferet i gråt,

front med to større skuffer. 18. årh. H.

89. B. 106. D. 55. Senere bemaling.

Afbildet 10.000

1065

1063

Gustaviansk potteskab af grønmalet

træ, top med galleri, front med to låger,

på lige tilspidsede ben. Sverige.

18. årh. H. 80. B. 47. D. 37.

Afbildet 10.000

1064

Fritstående konsol af gråmalet træ, på

høje slanke let tilspidsede ben, i sargen

skuffe. Gustaviansk form. 19. årh. H.

75. L. 46. B. 38.

Afbildet 6.000

1065

Ovalt konsolbord af grå- og lyseblå

malet træ, stående på fire let tilspidsede

ben hvorimellem sprosser, i sargen

skuffe. 19. årh. H. 67. L. 73. B. 57.

Afbildet 6.000

275


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1066

Gustaviansk kommode af rødmalet

træ, affasede hjørner, front med tre

skuffer, den øverste med mindre skuffer

af grønmalet træ, dekoreret med

navnetræk og årstal 1832. Sverige. 18.

årh.s slutning. H. 95. B. 113. D. 59.

Afbildet 10.000

1067

Kommode af okkermalet træ, sortmalet

top, buet front med tre skuffer, ben

med claw & ball. 19. årh.s slutning. H.

78. B. 91. D. 52.

Afbildet 8.000

1066 1067

1068

1068

Gustaviansk kommode af grønmalet

træ, affasede kannelerede hjørner,

front med tre skuffer. Sverige. 18. årh.s

slutning. H. 78. B. 95. D. 46. Nyere bemaling.

Afbildet 12.000

1069

Louis XVI kommode af hvidmalet træ,

front med tre skuffer, udskåret med

kvartsøjler og ornamentik. Ca. 1780.

H. 90. B. 100. D. 42.

Afbildet 5.000

1070

Gustaviansk kommode af gråmalet

træ, prydet med tandsnit, front med tre

skuffer, på kannelerede ben. Ca. 1800.

H. 80,5. B. 107. D. 46,5.

Afbildet 8.000-10.000

1071

Gustaviansk kommode af gråmalet

træ, prydet med tandsnit og rhomber,

grønmarmoreret plade, front med tre

skuffer med beslag i form af guirlander,

affasede hjørner med kannelerede

halvsøjler, kannelerede fodstykker. Ca.

1790. H. 87. B. 116. D. 48.

Afbildet 15.000

276 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1069


1072

Gustaviansk kommode af gråmalet

træ, rødmalet plade, affasede kannelerede

hjørner, front med tre skuffer.

Sverige. 18. årh.s slutning. H. 89,5. B.

130. D. 64. Nyere bemaling.

Afbildet 20.000

1073

Svensk barok kommode af original

grønt bemalet træ, svungen top, front

med to større og to mindre skuffer,

beslag og hængsler af metal. Ca. 1730.

H. 83. B. 113. D. 64.

Afbildet 40.000

1074

Svensk sofabænk af gråmalet træ, prydet

med ornamentik. Rococoform. 19.

årh. L. 184.

Afbildet 6.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1070 1071

1072 1073

1074

277


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1075

Et par kannelerede gustavianske søjler

af gråmalet træ, på firkantede fodstykker.

Sverige. 18. årh.s slutning. H. 125.

Nyere bemaling. (2)

Afbildet 20.000

1076

Svensk piedestal af udskåret og gråmalet

træ, prydet med fabeldyr og ornamentik.

Sverige. 19. årh.s anden

halvdel. H. 114.

Afbildet 5.000

1075 1076

1077

1077

Piedestal af porcelæn, Gustavsberg, i

form af klassisk søjle, omslynget af

bladguirlander samt sløjfe. Stemplet

Gustavsberg 1912 samt utydeligt monogram.

H. 99. Afbildet 5.000

1078

Louis XVI sofa af gråmalet træ, svungen

ryg og armlæn, prydet med udskæringer,

på lige tilspidsede kannelerede

ben. 18. årh.s slutning. L. 212.

Afbildet 20.000

1079

Gustaviansk corbeilleformet sofa af

gråmalet træ, prydet med udskæringer.

Sverige. 18. årh.s slutning. L. 160. Nyere

bemaling.

Afbildet 20.000

1080

Fritstående sofa af forgyldt træ, udskåret

med guirlander, kæmninger og

bladværk, svungen ryg, armlæn sarg

og ben. Antageligt Baltikum. 19. årh.s

midte. L. 207. Afbildet 15.000

278 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1078


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1079

1080

279


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1081

Bord af mørkpoleret træ, plade med

center af sten, svungen sarg og ben

prydet med udskæringer. Kina. 18. årh.

H. 82. L. 71. B. 62. Afbildet 12.000

1082

Japansk skrivemøbel af bemalet træ,

dekoreret i form af drager, figurer,

blomster og bladværk, front med skriveklap,

bag hvilken skuffer, låger og

rum, herunder tre låger. 20. årh.s første

halvdel. H. 120. B. 135. D. 36.

Afbildet 8.000

1081 1082

1083 1084

1083

Kinesisk bord af mørklakeret bambus.

19. årh. H. 83. L. 96. B. 50.

Afbildet 10.000

1084

Engelsk barskab med overdel af rødlakeret

træ, rigt prydet med kineserier i

sort og guld, opklappeligt låg, front

med låger bag hvilke indsats til flasker,

underdel af nøddetræ, front med snydeskuffer,

sider med låger, på svungne

ben med pad-feet. Queen Anne form.

Ca. 1900. H. 122. B. 68. D. 61.

Afbildet 15.000

1085

Fritstående kinesisk sideboard af

mørkpoleret elmetræ. 18. årh. H. 93. L.

271. B. 55,5. Afbildet 15.000

1086

Kinesisk sideboard af mørkpoleret elmetræ.

19. årh. H. 85. L. 229. B. 45.

Afbildet 20.000

1087

Fritstående kinesisk partners desk af

mørkpoleret træ, sarg med fire skuffer.

19. årh. H. 76. L. 166,5. B. 82.

Afbildet 25.000

280 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1086

1085

1087

281


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1088 1089 1090

1091 1092

1088

Dansk empire chiffoniere af mahogni

med intarsia i citrontræ, front med

seks skuffer omkranset af kantlister.

Ca. 1810. H. 146. B. 68. D. 39.

Afbildet 10.000

1089

Fritstående ovalt piedestalskab af mahogni,

prydet med intarsia i form af

blomster og bladværk, front med buet

låge bag hvilken hylder. 19. årh. H.

148. B. 68. D. 52. Afbildet 20.000

1090

Empire spejl af mahogni, prydet med

ornamentik. Sverige. Ca. 1810. H. 191.

B. 83. Afbildet 4.000

1091

Svensk sybord af mahogni, prydet med

indlægninger i lyst træ, beslag af messing.

Gustaviansk form. Sverige. 19.

årh.s slutning. H. 75. B. 52. D. 35.

Afbildet 5.000

1092

Et sæt på fem empire salonstole samt

empireform armstol af mahogni med

intarsia og rørflet. 19.-20. årh. (6)

Afbildet 8.000

1093

Svensk fajance bakkebord, plade af fajance,

dekoreret med orientalsk landskab

og fugle i blå farver, stel af mahogni

prydet med indlægninger. Empireform.

Sverige. Ca. 1900. Plade

antageligt England. H. 70. L. 58. B. 45.

Afbildet 5.000

282 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1093


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1094 1094

1094

Et par danske empire spejle og konsoller

af mahogni med indlægninger af

lyst og mørkt træ, øverste spejlfelt dekoreret

med lyre og inskription, "Den 4

Martius 1805". H. 264. B. 69. D. 35.

(4) Afbildet 25.000-30.000

283


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1099

1095

Et par runde borde af mahogni, søjle

med trepasfod, nyere plader af sort granit.

Senempireform. 19. årh.s slutning.

H. 74. Diam. 100. (2)

Afbildet 20.000

1096

Svensk empire klapbord af mahogni,

let svungen plade med ovale klapper,

sarg med skuffe, båret af to kannelerede

søjler, på svungen firpasfod med løvefødder.

Stockholm. 19. årh.s begyndelse.

H. 75. L. 95/140. B. 77,5.

Afbildet 5.000

1095 1096

1097 1098

1097

Fritstående tysk empire skrivebord af

mahogni, prydet med liste- og rodtræsindlægninger,

i hver side af sargen to

små skuffer, svungne ben med løvefødder

af bronze på hjul. Berlin. Ca.

1820. H. 76. L. 131. B. 73.

Afbildet 18.000-20.000

1098

Empire sofa af mahogni, prydet med

forgyldte beslag af bronze i form af

rosetter, kranse og bladværk, armlæn i

form af svaner, ben med dyrepoter. 19.

årh.s begyndelse. L. 104.

Afbildet 12.000

1099

Gustaviansk spillebord af mahogni,

opklappelig plade, sarg med skuffe, på

lige tilspidsede ben. Sverige. 18. årh.s

slutning. H. 75. B. 88. D. 43,5.

Afbildet 4.000

1100

Halvrundt empire konsolbord af mahogni,

plade med gennembrudt galleri

af messing, beslag og greb af bronze.

19. årh.s begyndelse. H. 79. B. 85.

D. 44. Afbildet 8.000

284 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1100

1101


1101

Signeret svensk skrivebord af mahogni,

prydet med indlægninger i lyst træ, i siderne

udskårne og forgyldte sfinkser,

plade med galleriliste, i sargen en større

samt to mindre skuffer. Sign. C. E. Jonsson.

Empireform. 19. årh.s slutning. H.

83. L. 107. B. 57. Afbildet 6.000

1102

Nordtysk hjørneskab af mahogni, front

med låge og glaslåge med svungne

sprosser, flankeret af halvsøjler. Ca.

1820. H. 216. B. 116. D. 75.

Afbildet 18.000-20.000

1103

Sekretær af mahogni, front med skuffer

og låger, skriveklap bag hvilken

indsats med talrige rum og skuffer af

rodtræ, toplåge med facétsleben spejlglas,

flankeret af forgyldte beslag af

bronze, støbt med blomster og bladværk.

19. årh. H. 193. B. 91. D. 50.

Afbildet 25.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1102 1103

1104

1104

Empire sofa af udskåret og forgyldt

mahogni, prydet med indlægninger i

form af delfiner og ornamentik. Ca.

1825. L. 224. Afbildet 15.000

285


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1105

Engelsk fritstående skrivebord af mahogni,

plade indlagt med grønt skind

præget med guldtryk, front med 11

skuffer, på bagsiden snydeskuffe. 19.

1105 1106

1107

1108

årh.s anden halvdel. H. 76. L. 143. B. 83.

Proveniens: Tidligere adm. direktør for

Tuborg, John Friis Berg.

Afbildet 8.000

1106

Engelsk skrivebord af nøddetræ, front

med fem skuffer, plade med brunt læder.

Queen Anne form. England. Ca.

1900. H. 80. L. 128. B. 73.

Afbildet 15.000

1107

Et sæt på to armstole og otte salonstole

af mahogni med skjoldformet

ryg, let tilspidsede ben med sko. Regencyform.

19.-20. årh. (10)

Afbildet 10.000-15.000

1108

Engelsk one-pillar table af mahogni,

prydet med akantus, på firpasfod.

England. Ca. 1940. H. 77. Diam. 199.

Afbildet 10.000

1109

Biedermeier pragtskænk af mahogni,

rigt prydet med pilastre i form af løver,

overdel med spejlopsats dekoreret med

skæring i form af Bacchus ansigt og

drueklaser, front med skuffer og låger.

19 årh.s første halvdel.

H. 156. B. 194. D. 77.

Afbildet 30.000-40.000

1110

Engelsk bookcase af mahogni, profileret

top udskåret med tandsnit, vitrineoverdel

med fire glaslåger med krydssprosser,

underdel med to skuffer og to

profilerede låger, beslag af messing. På

bagsiden mærkat fra Ole Haslunds

Hus, nr. 40359. 19. årh. H. 224. B. 178.

D. 54. Afbildet 30.000

1111

Engelsk vitrineskab af mahogni, front

med to sprossede glaslåger, på senere

underdel med ruminddelt skuffe til bestik.

19. årh. H. 191,5. B. 116. D. 36.

Afbildet 6.000

286 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1109

1110 1111

287


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1114

1112

Fransk sekretær af nøddetræ, prydet

med indlægninger i form af lister, musikinstrumenter

og nodehæfte, top

med plade af mørk granit, herunder

skuffer samt skriveklap, bag hvilken

rum og skuffer. Louis XVI form. 19.

årh. H. 146. B. 91. D. 37.

Afbildet 15.000-20.000

1112 1113

1113

Biedermeier sekretær af mahogni, profileret

top, front med fire skuffer samt

skriveklap, bag hvilken skuffer og rum,

i siderne drejede helsøjler. Ca. 1830. H.

155. B. 115. D. 61.

Afbildet 10.000-12.000

1114

Louis XVI kommode af lyst og mørkt

træ, rigt indlagt i parketteri, profileret

top udskåret med tandsnit og ringbort,

front med tre skuffer. 18. årh. H. 77. B.

74. D. 44. Afbildet 10.000

1115

Directoire kommode af mahogni, prydet

med listeindlægninger af lyst og

mørkt træ, greb og beslag af bronze,

front med tre skuffer, flankeret af kannelerede

halvsøjler. Frankrig. 18. årh.

H. 87. B. 129. D. 59.

Afbildet 25.000

288 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1115


1118

1116

Svensk empire sofabænk af mahogni

og birketræ, prydet med lyse og mørke

indlægninger i form af klassiske figurer.

Sverige. Ca. 1820. L. 203.

Afbildet 5.000

1117

Karl Johan sofa af birketræ med

svungne armlæn, prydet med volutter,

skæringer samt svungne ben. 19. årh.s

første halvdel. L. 240.

Afbildet 6.000

BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

FRA 10. JANUAR KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

1116 1117

1120

1119

1118

Sengustaviansk bord af birkerod, i sargen

lille skuffe, på tilspidsede ben.

Sverige. Ca. 1800. H. 71. L. 47 B. 34.

Afbildet 6.000

1119

Russisk biedermeier sofa af birketræ,

armlæn prydet med udskæringer i

form af klassisk ornamentik. Rusland.

Ca. 1830. L. 181. Afbildet 12.000

1121

1120

To næsten identiske syborde af birketræ,

prydet med intarsia, perlestaf

samt søjle i form af lyre. Empireform.

Ca. 1910. H. 69. L. 55. B. 41. (2)

Afbildet 12.000

1121

Empire sofa af birketræ, let stafferet i

sort, svungen tagformet ryg. Sverige.

19. årh.s begyndelse. L. 185.

Afbildet 4.000-6.000

289


NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 9. FEBRUAR 2007

1122 1123

1125

1126

1122

Louis XVI ramme af udskåret træ i

form af timeglas, bladranker, roser og

oval medaljon med rester af original

bemaling. Ca. 1790. H. 97. B. 61.

Afbildet 8.000

1123

Louis XVI spejl i ramme af delvist forgyldt

og krideret træ, prydet med perlestaf

og bemalet spejlfelt. 18. årh. H. 110.

B. 53. Afbildet 12.000

1124

Ovalt gustaviansk spejl i ramme af forgyldt

træ, prydet med sløjfer og perlestaf.

Sverige. 18. årh.s slutning. H. 141.

B. 93. Afbildet 20.000

1125

Nyrococo spejl og konsol af guldmalet

træ, prydet med putti, blomster og

bladværk, konsol med plade af hvidbroget

marmor. 19. årh. H. 269. B. 102.

Afbildet 8.000-12.000

1126

George III spejl i ramme af delvist forgyldt

mahogni, prydet med skæringer.

England. 19. årh. H. 110. B. 62.

Afbildet 6.000-8.000

1127

Øreklapstol af nøddetræ, udskåret med

bladværk, på let cabriole ben. Rococoform.

Ca. 1900.

Afbildet 5.000

290 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION 109

1124

1127


Flere ældre møbler

på online-auktion...

Rococo spejl

i ramme af

forgyldt træ

og gesso.

18.-19. årh.

Vurdering:

5.000

Skrivebord af rosentræ.

Rococoform. 20. årh.

Vurdering: 6-8.000

Sønderjysk rococo chatol

af egetræ. Ca. 1760.

Vurdering: 20.000

Standerlampe af forgyldt

og patineret bronze, kvinde

i lette gevandter på base

af marmor. 20. årh.

Vurdering: 6-8.000

Barok bord af

egetræ. 18. årh.

Vurdering: 10.000

De viste effekter er til salg lige nu på

www.bruun-rasmussen.dk og hammeren

falder i uge 3 og 4. Vil du byde med?

Russisk lampebord af mahogni.

Louis XVI form. 19. årh.

Vurdering: 10.000

Engelsk klapbord af mørkpoleret egetræ

samt et sæt på seks Windsor stole og to

Windsor armstole af elm og ask. 20. årh.

Vurdering: 12-15.000

Barok bænk af eg og

bøgetræ. 18. årh.

Vurdering: 8-10.000

Sofagruppe bestående af sofa

og to lænestole. 20. årh.

Vurdering: 8-10.000


i n D e x ælDre malerier samt moDerne kunst og Design

a

Aagaard, C. F. 170, 203

Abildgaards skole, N. A. 258

Aigens, Christian 11

Ancher, Michael 1, 4, 5

12, 13, 295

Andersen, Cilius 150

Andersen, just 435, 438

444, 445

Andersen-lundby, A. 208

Arnel, Thomas 353

B

Baagøe, Carl 43

Bache, Otto 189

Balle, Mogens 303

Bartsch, Carl 142

Baumgartner, Adolf 135

Bendtsen, Folmer 399

Bertelsen, Albert 373, 374

375, 376

Berthelsen, Christian 205

Bille, Ejler 363, 365

Bille, vilhelm 54

Bindesbøll, Thorvald 465

Biondetti, Andrea 89

Birkemose, jens 323, 324

325, 326

Blache, Christian 41, 42, 57

Bloom, Doris 327

Boberg, jørgen 349

Boesen, A. W. 202

Bonde, Peter 351

Bonheur, Rosa 133

Boni, Emilio 89

Borch, E. 435

Brandes, Peter 328

Brandt, I. H. 33, 219

Bredsdorff, I. U. 191

Brendekilde, H. A. 81, 158, 160

Brendstrup, Thorald 146

Brun, Harald 63

Bruun, Buster 364

Buntzen, Heinrich 246

Busch, Peter 206

Bærentzen, Emilius 280

C

Carlsen, Carl 107

Carstensen, johannes 366, 368

Chadwick, lynn 348

Christensen, Godfred 178, 180, 213

Christensen, Sigurd 357

Christiansen, Rasmus 130

Clausen, Franciska 338, 339

340, 341, 342

Clement, G. F. 10

Clouwset, Peeter 301

Corneille, 322

Cramer, Peter 257

D

Dahl, Hans 294

De las Casas, Soler 396

Didier, jules 228

Ditzel, Nanna 492, 493

Dorph, Bertha 120

Doucet, jacques 304

Drachmann, Holger 9, 18

e

Eames, Charles 505

Ebbe, Axel 430

Eckardt, Christian 58

Eckersberg, C. W. 76

Ekelund, Poul 395

Elmqvist, Carl Hugo Magnus 442

Emelyanovich, Nechai Stephan 64

Engelund, Svend 394

Ernst, Max 350

Etty, William 164

F

Fabricius, Preben 538, 539

Féraud, vincent 290

Fischer, August 51, 78, 289

Fischer, Carl 389

Fischer, Paul 297, 299

Flygenring, Hans 134

Forster, Percy 131

Foss, Harald 168, 172

Fristrup, Nilaus (Niels) 207

Fritz, Andreas 153, 182

Funch, Herman 127, 129

292 BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109

g

Gallé, Emile 464

Gauvin, Alain 310

Gebauer, Christian David 84

Gjerløv-Knudsen, Ole 490

Grenness, johannes 287

Guillot, Alfred 248

Görbitz, johan 292

H

Hagen, Søren 336, 337

Hammershøi, Svend 80

Hansen jr., Severin 491

Hansen, Hans Nicolaj 296

Hansen, I. T. 77

Hansen, jørgen 87

Hansen, Peter 402

Haslund, Otto 141

Hass, Siegfred 210, 218

Heerup, Henry 316, 321

Hein, jr., Eduard 235

Helme, Helge 65, 66, 67

Henningsen, Frits 463

Henningsen, Poul 457, 458, 459

460, 462

Hermansen, O. A. 136

Hertz, Mogens 398

Hilkier, Knud Ove 383

Hjorth-Nielsen, Søren 397

Holm, just 284

Holmboe, Thorolf 393

Holm-Møller, Olivia 408

Homar, Gaspar 469

Hvidt & Mølgaard Nielsen 527

Høm, Paul 410, 414

i

Ibsen, Immanuel 418

Ilsted, Peter 140, 298

Iversen, A. j. 470

J

jacob, julius 293

jacobsen, A. 204

jacobsen, Arne 515, 516, 517, 518

520, 521, 522, 523

524, 525, 526, 528


i n D e x

jacobsen, Egill 372

jacobsen, ludvig 60, 427

jacobsen, Robert 330, 371

jensen, Alfred 36

jensen, Alfred v. 34

jensen, Berit 370

jensen, Edvard Michael 217

jensen, I. l. 102, 105, 108

109, 110, 112

115, 116, 117, 125

jensen, louis 214

jerichau Baumann, Elisabeth 285

jerichau, Holger H. 95

jerichau, jens Adolf 425

johansen, Axel 70, 122

johansen, viggo 14, 19, 21, 22, 23

jorn, Asger 306

jørgensen, Aksel 20, 380

k

Kabell, ludvig 161, 196

Kastholm, jørgen 539

Kerrn-Eckersberg, Hansine 100, 101

103, 104

Kielland-Brandt, Sigurd 35

Kierzkowski, Bronislaw 331, 332

333, 334, 335

Kirkeby, Per 344

Kjær, Bodil 495

Kjærholm, Poul 501, 506, 507

508, 509, 510

511, 512, 513

514, 519

Klint, Kaare 529, 532, 534

535, 536, 537

Knox, Archibald 448

Konstantin-Hansen, Elise 149

Krogh, Charlotte Christiane von 216

Kyhn, vilhelm 176, 183, 184

186, 215

l

la Cour, janus 223

langer, viggo 96, 225

larsen, johannes 407

larsen, Karl 382, 386

larsen, Knud 3, 16

BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109

lerfeldt, Hans Henrik 354

libert, Georg Emil 32, 181

lindeburg, H. P. 288

locher, Carl 6, 7

lorange, A. 93

lund, F. C. 159

lunde, Anders 194

læssøe, Thorald 175

lübbers, Holger 46

m

Mackeprang, Adolf 128

Madsen-Ohlsen, jeppe 377

Malinovsky, lise 361, 362

Marinier, jules 250

Marstrand, Wilhelm 152

Martino, Eduardo de 37

Melbye, Anton 300

Melbye, vilhelm 27, 30

Meloni, Giovanni 311

Meyer, Carl v. 283, 286

Meyer, Ernst 241

Miralles Y Galup, Francisco 167

Mogensen, Børge 472, 473, 474

Mols, N. P. 138

Moltke, Harald 38

Monies, David 157, 278

Mortensen, Richard 307, 308, 309

Muff, Orla 417

Mundt, Emilie 151

Møgelgaard, ludvig Chr. 53

Møllback, Christian 111

Møller, Niels O. 486, 491

Müller, Adam 252

Müller, Morten 251

n

Naur, Albert 422, 423

Nestel, Herman 236

Neumann, johan 45

Nielsen, Ejnar 411, 428

Nielsen, Kai 432, 434, 436

Nielsen, Knud 305

Nielsen, Poul S. 381, 412, 413, 415

Nielsen, ville jais 385

Niss, Thorvald 201

Nøbbe, jacob 198

o

Olsen, Alfred 44

Olsen, Carl 26

Olsen, Christian Benjamin 40, 52

P

Pacht, vilhelm 94, 229

Palau, jose Obiols 420

Panton, verner 453, 454, 455

456, 499, 504

Paulsen, julius 15, 59, 61

62, 71, 73

Pedersen, Carl-Henning 317, 318

319, 320

Pedersen, Hugo v. 237

Pedersen, viggo 144

Pedret, Antoni Soler 352

Petersen, Edvard 137, 211

Petersen, Emanuel A. 39

Petersen, Hans Gyde 2

Petersen, julius 212

Petersen, vilhelm 174

Picasso, Pablo 313, 314, 450

Poelenburgh, Cornelis van 253

Pryn, Harald 224

Q

Quistgaard, jens H. 502

R

Rademacher, N. G. 220

Raphael 261

Rasmussen, Rud. 530, 531, 533

Ravenzwaay den yngre, jan van 221

Renault, Michele 47

Richardt, Ferdinand 29

Rohde, Frederik 97

Rohde, johan 85, 86

Romanova, Olga A. 118, 119

Rostrup Bøyesen, P. 403, 405, 421

Rude, Olaf 384

Rønne, Svend 75

s

Salto, Axel 447, 449, 452

Scharff, William 416

Schiøttz-jensen, N. F. 55, 92

Schleisner, C. A. 156

293


i n D e x

Schlichting-Carlsen, Carl 199, 200

Schmidt, Preben 345, 346

Schou, l. A. 169

Schumacher, Harald 177

Schwartz, Frans 69

Schwartze, Terese 155

Schwensen, Hans H. Wolder 238

Simonsen, Niels 239

Sinding, Knud 68

Skovgaard, P. C. 275

Slott-Møller, Agnes 17

Smidth, Hans 148, 171

Somerset, Richard Gay 247

Starck, Philippe 461

Storch, Frederik 291

Svensson, Kari 358, 359

Svensson, Otto H. 343, 378

Swane, Christine 379

Swane, Sigurd 409

Syberg, Ernst 404

Syberg, Fritz 388, 400, 401

Sørensen, Poul 387

t

Tanning, Dorothea 347

Tener, René 222

Therkildsen, Michael 139, 143

145, 188, 190

Tornøe, Wenzel 91

Trampedach, Kurt 369

Tuxen, laurits 8, 24, 25

u

Uhl, louis 260

V

valeur, Cecil 390

varet, Maria Romeu 114

velde, Bram van 329

vodder, Arne 497

volther, Poul M. 485

W

Wandel, Sigurd 147

Wathne, Frank 406

Webb, james 242

Wegner, Hans j. 475, 476, 477

478, 479, 480

481, 482

Wemaëre, Pierre 312

Wennerwald, Emil 79, 88, 187

Westfelt, Karin Nathorst 355, 356

Wikkelsø, Illum 487, 494, 496

Wilhjelm, johannes 245

Willcox, George Burrell 240

Winther, Frederik 209

Winther, Richard 315

Wolfe, Georg 50

Wysocki, Stanislaw 446

Würtzen, Carl Gotfred 82

294 BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109

Z

Zacho, Christian 83, 173, 179

192, 193, 195

197, 226

Ø

Ølsted, Peter 185

Østervig, Kurt 483, 484, 488


information

aFHentning

BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109

Afhentning af effekter købt på traditionel

auktion SKAl SKE senest 2 uger efter sidste

auktionsdag (eller efter aftale).

Uafhentede effekter vil herefter uden

yderligere varsel blive sendt til opbevaring

for købers regning og risiko.

Betaling for effekter modtages på kontoret

på Pedersholm.

salgsresultater

Hammerslags-priser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

Hammerslags-priser kan også fås ved at

ringe til vores automatiske telefonsvarer på

telefon: 33 43 69 08.

Foto

Fotos af alle effekter kan ses på vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk

euro

Det bydes og faktureres i danske kroner.

ved omregning fra DKK til Euro er anvendt

Nationalbankens officielle valutakurs på tidspunktet

for udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i Euro er afrundet til et tal, der

efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder

på en præsentabel måde i forhold til

beløbet i DKK.

BeVaringstilstanD

Bruun Rasmussen henleder opmærksomheden

på, at katalognumrene som udgangspunkt

ikke er forsynet med oplysninger om

tilstand (jvf. købskonditionernes § 9). vi

henviser imidlertid til vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk, hvor der under

det enkelte katalognummer ofte er oplysninger

om bevaringstilstand, reparationer

o. lign. Er disse oplysninger ikke tilstrækkelige

kan én af afdelingens sagkyndige kontaktes

for yderligere informationer.

BankForBinDelse

Danske Bank · Konto: 32313231096159

IBAN: DK2830003231096159

Swift-BIC DABADKKK

VirksomHeDsregistrering

CvR-nr. DK25472020

DisPatCH

Collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later than

2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the expence

and risk of the buyer.

Payment of items can be made at the office

at Pedersholm.

sales results

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

www.bruun-rasmussen.com

Sales results are also available at our

answering machine.

Please call: +45 33 43 69 08.

PHoto

Photos of all items are available at our

website: www.bruun-rasmussen.com

euro

Bids and invoicing are made in DDK.

For the conversion from DKK into Euro,

Bruun Rasmussen has used the official rate

of exchange from Denmarks Nationalbank

(the Danish National Bank) at the time of

preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's

judgment, roughly adjusted to

presentable figures.

ConDition

Bruun Rasmussen draws attention to the

fact that, as a rule, no information is

provided regarding the condition of the lots

(cf. conditions of purchase § 9).

However, we refer to our website:

www.bruun-rasmussen.com where information

regarding condition, repairs, etc.

can usually be found for the individual lot.

Should this information be insufficient,

further details can be obtained by contacting

one of the experts of the department.

Bankers

Danske Bank · Account: 32313231096159

IBAN: DK2830003231096159

Swift-BIC DABADKKK

Business registration

CvR-nr. DK25472020

295


k ata l o g i s e r i n g s P r i n C i P P e r

e x P l a n at i o n o F C ata l o g u i n g P r i n C i P l e s

Forklaring VeDr.

kunstnernaVne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt arbejde

af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen

indestår i henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som vejledning

for køber, men kan ikke gøres til genstand for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: værket

er sandsynligvis fra kunst-nerens tid og muligvis udført

af denne.

Jens Juel's atelier/skole/værksted: I henhold til vor

opfattelse: Udført under kunstnerens indflydelse og

antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være

udført af kunstneren eller en senere kopi efter kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere gentagelse

eller i stil med kunstneren.

?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne

beskrivelse.

sign.: Efter vor overbevisning original signatur af kunstneren.

Betegnet: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur

er gengivet, men ikke nødvendigvis udført af kunstneren.

Hvis ingen signatur nævnes i kataloget, drejer det sig om

et antagelig usigneret arbejde

Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget, drejer det

sig om et antageligt nyere eller helt moderne arbejde

u.r.: Uden ramme.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse

og tjener som vejledning for køber. Det er ikke nogen

garanti. Køber skal selv overbevise sig om de forskellige

katalognumres autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

CD = Copy-Dan

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

sst. = Samme sted

Diam. = Diameter

l. = længde

B. = Bredde

H. = Højde

D. = Dybde

exPlanation oF names oF

artists useD in tHe Catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist

the genuiness and authenticity of which is guaranteed

by Bruun Rasmussen according to the Conditions of

purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to

the best of Bruun Rasmussen's knowledge. They are for

guidance only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion, probably

a work of the period of the artist, and possibly

executed by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school)/værksted

(workshop): In our opinion, a work made under the

influence of the artist, and probably of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the

artist, or a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style

of)/ Jens Juel efterfølger (follower of) : In our opinion,

a later copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: The catalogue description is subject to further reservations.

sign.: In our opinion, the work has been signed by the

artist.

Betegnet (bears the signature): In our opinion, the inscription

may be by a hand other than that of the artist.

If no signature is mentioned in the catalogue the work is

apparently unsigned.

If no date is mentioned in the catalogue the work is apparently

from the last century or of comparratively resent date.

u.r.: Unframed.

No compensation is given should the frame be damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun

Rasmussen and is to be considered only as guidance to

the buyer and not as a statement of fact. The buyer is to

satisfy himself of the authenticity and the condition of

the works of art.

abb.:

* = Full vAT

CD = Droit de Suite

kt. = Gold karat

ct. = Precious stone carat

sst. = Same place

Diam. = Diameter

l. = length

B. = Width

H. = Height

D. = Depth

296 BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109


m o m s o g k u n s t n e r a F g i F t

V at a n D C o P y- D a n i n F o r m at i o n

stanDarD auktionsomkostninger

25% - Brugt moms

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger, der

skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens fulde

pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke fradragsberettiget

moms.

FulD moms *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. Disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

reDuCereDe

auktionsomkostninger 20%

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. Danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele

(fuldmoms). Momsbeløbet kan køber modregne, og

betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved at

anvende deres EU-momsnr., undgå den danske moms

og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

kunstneraFgiFt til CoPy-Dan CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift

på værker af alle nyere danske og de fleste udenlandske

kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud

for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109

Buyer’s stanDarD Premium

25% auCtioneers’ margin sCHeme

As of 1 january 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works of

art, collector’s items and antiques; these items may now

be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to vAT, i.e. the hammer price is exempted

from vAT. The buyer’s premium of 25% will thus henceforth

include non-refundable vAT.

Full Vat *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are marked

with an asterix *. The buyer pays the auction premium of

20% plus 25% vAT on the hammer price as well as the

buyer’s premium.

Buyer’s reDuCeD Premium 20%

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. Danish vAT registered buyers may choose to pay

the 20% buyer’s premium + 25% vAT on the total

amount (Full vAT). The buyer may have the total vAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.

2. vAT registered buyers in other EU countries may

avoid Danish vAT by using their vAT registration

number and thereby pay a buyer’s premium of 20%

only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

Danish customs authorities’ requirements regarding

the export of goods pay the buyer’s premium of 20%

only (see Conditions of Purchase §3, Exemption from

vAT).

artists’ royalties

PayaBle to CoPy-Dan CD

Pursuant to current Danish legislation on copyright an

artists’ royalty of 5% of the total price exclusive of vAT

(i.e. hammer price plus buyer’s premium 20%) shall be

collected on works of modern art by all Danish and most

foreign artists. These works are marked CD for Copy-Dan

next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of

Purchase.

297


k Ø B s k o n D i t i o n e r

§ 1. BuDgiVning

Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for

andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af

købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de ønsker

at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde direkte

pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed samt til

enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen er altid berettiget

til at nægte at acceptere et bud, hvis på forlangende ikke

tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende à conto betaling

har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun

Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne

service. Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og træffer

ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. Betaling

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres købesummen

som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsomkostninger

inklusive afgift.

visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms, så

udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på 25%

af hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre

der sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med stjerne *.

Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres SE-/

CvR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer, hvor

varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende dansk

lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter

og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan betales

kontant op til DKK 100.000 eller med Dankort, banknoteret check,

rejsechecks, visa-, Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige

udenlandske checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted senest 8

dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun Rasmussen

har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte på

ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden og afkræve

køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder

den, der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter

hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at

berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til salg,

er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne effekter

auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet af en af

den misligholdende køber fastsat mindstepris. Den misligholdende

køber er ikke berettiget til at kræve udlevering af effekter

indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen

ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter må anses

at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over

for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden på den

pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at

kræve et depositum som betingelse for accept af fremtidige bud.

§ 3. aFgiFtsFritagelse

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOPæl I ET ANDET EU-lAND:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages

for at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret

på fakturaen.

B. KØBERE MED BOPæl UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør: Effekter, der eksporteres gennem

en af Bruun Rasmussen godkendt speditør, fritages for

afgift.

2 Udførsel som rejsegods: Der kan ske fritagelse for dansk

afgift, når køberen selv medtager det købte under forudsætning

af, at følgende betingelser er opfyldt: Fakturaen skal

være betalt, og den danske afgift på 25% af fakturabeløbet

skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms

refunderet, så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det

endelige lands toldmyndighed eller anden på omsætningsafgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger

DKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist

til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse fra

EU. Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter

at være forsynet med et toldvæsens attest for udførslen, hvis

købet overstiger DKK 300. Dette gælder også for Færøerne

og Grønland.

§ 4. aFgiFtsBetaling

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. Dette skal meddeles os

inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger. Dette

skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

§ 5. uDleVering

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres til

køberen. Det købte henligger fra hammerslaget for købers regning

og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter hammerslaget,

vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte varer,

der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt

for købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. ForsenDelse

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko. Bruun Rasmussen

kan således ikke drages til ansvar for skader forvoldt på

købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser.

298 BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109


§ 7. kunstneraFgiFt til CoPy-Dan CD

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves følgeretsvederlag på værker af alle nyere danske og

visse udenlandske kunstnere. Følgeretsvederlaget opkræves hos

køber af Bruun Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation

Copy-Dan, for de kunstværker, der er omfattet af loven. Disse

værker er mærket CD for Copy-Dan ud for katalognummeret.

Følgeretsvederlaget beregnes som følger for det enkelte kunstværk,

når hammerslagsprisen overstiger DKK 1.863:

• 5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 0 og DKK 310.596 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 3% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 310.596 og DKK 1.242.383 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 1% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 1.242.383 og DKK 2.174.171 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 0,5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

DKK 2.174.171 og DKK 3.105.958 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 0,25% af den del af hammerslagsprisen, der ligger over DKK

3.105.958 med tillæg af auktionsomkostninger på 20% ekskl.

afgift

Copy-Dan afgiften kan ikke overstige DKK 93.179 for det enkelte

kunstværk.

§ 8. eksPorttillaDelse

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse, hvor

dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring af kulturværdier

i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette blive

meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

Derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives eksporttilladelse

ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det købte

til den opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver hævet for

køber.

§ 9. katalogisering

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte

ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og under

anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller

beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i kataloget. Afbildninger

i kataloget er blot til identifikation og kan ikke anvendes

til vurdering af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn på

de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de ønskede

effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den samlede

erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne højeste vurderingspris

tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive

refunderet køber.

væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres til

Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som

det købte var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling

af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at få

fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter katalogets

udgivelsestidspunkt eller som ville have været uforholdsmæssigt

omkostningskrævende eller uigennemførlige uden beskadigelse

af den pågældende effekt.

kommissioner

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Lars Fuglsang-Madsen, Auktionsholder

Rita Hjerrild, Auktionsleder

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for bydere,

der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en forudsætning,

at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde 24 timer

før auktionens start, så om nødvendigt bydernes kreditværdighed

kan undersøges. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for

eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service.

konDitionsraPPorter

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for

ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. Det understreges,

at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for reklamationer;

her henvises til katalogteksten.

Fritagelse For Dansk FulDmoms

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne *.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal der

ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de regler der

gælder, hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret.

Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myndigheder.

299


C o n D i t i o n s o F P u r C H a s e

§ 1. BiDDing

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”. Any

person bidding on behalf of a third party shall be liable in surety

for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to make

bids in person at the place of auction or commission bids by letter

or fax or direct telephone bids, should be able to document

their ability to pay and be able to provide proof of identity at

any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to accept a bid

if, when requested, adequate security or adequate payment on

account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of auction

or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen. Bruun

Rasmussen is not to be held responsible for any errors that may

occur using this service. The auctioneer shall have absolute discretion

as to the increment of the bids. The auctioneer will also

make decisions in all cases of doubt regarding the bidding.

§ 2. Payment

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s premium,

including vAT, for lots sold subject to the special vAT

scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and Antiques,

and secondhand goods by Public Auction (hereinafter called Special

vAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

vAT arrangement (hereinafter called normal vAT), so that

the purchase price is the hammer price plus an additional 20%

in buyer’s premium and vAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full vAT are

indicated as such in the catalogue with an asterix (*).

Danish vAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CvR-number (vAT No.) as this has to be quoted

on the invoice for goods bought at full vAT.

For some foreign buyers, specific vAT-exemption rules apply (cf.

Article 3). vAT-exemption does not apply to private buyers from

the EU who are considered as Danish buyers (cf. current Danish

legislation on Special vAT Scheme for Sales of Works of Art,

Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash up to DKK

100,000, by Dankort, banker’s cheque, traveller’s cheque, visa-,

Master-, Diners Club- or Eurocard. Personal foreign cheques may

only be used for payment by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight

days after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer,

Bruun Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell

the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to

demand reimbursement of any related losses from the defaulting

buyer. Any further profit on the sale shall be payable to the person

who had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled

to set off its receivables against its payables to the defaulting

buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale,

Bruun Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

Rasmussen auction without being bound by the reserve stipulated

by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale as

long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged,

regardless of whether the value of such goods may be

deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any

future bids from such a purchaser.

§ 3. exemPtion From Vat

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to Danish taxes and duties:

A. BUYERS RESIDING IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

Buyers are exempt from paying Danish vAT as long as they

have provided Bruun Rasmussen with documentation of their

vAT registration. The vAT number will then be quoted on

Bruun Rasmussen’s invoice.

B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent: lots exported through a

forwarding agent approved by Bruun Rasmussen are exempt

from vAT.

2 Export as personal luggage: Goods may be exempt from

Danish vAT when the buyer personally takes the goods out

of the country as luggage, provided the following conditions

have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of 25%

of the invoice amount must have been deposited with Bruun

Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish vAT

as soon as the invoice of sale has been returned to Bruun

Rasmussen endorsed by the customs authorities of the country

in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official imports

of goods into the country in question if the purchase price

exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the Danish vAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure

of the buyer from the EU. The exporter’s form should be

returned to Bruun Rasmussen after being endorsed with the

customs authorities’ export certificate if the purchase price

exceeds DKK 300 This also applies to the Faroe Islands and

Greenland.

§ 4. Payment oF taxes anD Duties

A. Buyers with vAT-registration in other EU member states who

do not wish to make use of Article 3 may instead choose to

purchase items subject to Special vAT/Normal vAT in the

same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must be

notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with vAT-registration in Denmark may choose to purchase

subject to Normal vAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

§ 5. ColleCtion oF PurCHases

The purchase price must be paid in full before the purchased lot

can be passed over to the buyer. From the time of the lot being

knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

within 14 days after the time of the lot being knocked

down. Goods which have been paid for but not collected within

1 year will be resold at auction or privately at the buyer's

expense.

§ 6. DisPatCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

300 BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109


own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held

liable neither for any damage caused to purchased goods during

dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. Droit De suite

Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic royalty

shall be collected on works of modern art by all Danish and

some foreign artists. Bruun Rasmussen will from the buyer collect

the royalties required on behalf of the artists’ organisation Copy-Dan

for any work of art subject to this law. These works are identified in

the catalogue by CD for Copy-Dan, marked beside each relevant lot

number.

The artistic royalty will be calculated as follows for each work of art,

when the hammerprice exceeds DKK 1,863:

• 5% of the part of the hammerprice ranging from DKK 0 to

DKK 310,596 plus the buyer’s premium (20% excl. vAT)

• 3% of the part of the hammerprice ranging from DKK 310,596

to DKK 1,242,383 plus the buyer’s premium (20% excl. vAT)

• 1% of the part of the hammerprice ranging from DKK

1,242,383 to DKK 2,174,171 plus the buyer’s premium (20%

excl. vAT)

• 0.5% of the part of the hammerprice ranging from DKK

2,174,171 to DKK 3,105,958 plus the buyer’s premium (20%

excl. vAT)

• 0.25% of the part of the hammerprice lying above DKK

3,105,958 plus the buyer’s premium (20% excl. vAT)

The artistic royalty cannot exceed DKK 93,179 for each work of art.

§ 8. exPort liCenCe

Applications for an export licence must be made to the Danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current Danish legislation on the protection and preservation of

cultural assets in Denmark. Where such a licence has not been

obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately

after the lot has been knocked down to the buyer. Another

application will subsequently be sent to the Danish Cultural

Assets Committee by Bruun Rasmussen on behalf of the buyer,

now that the price is known. Should an export licence not be

granted, the Danish Cultural Assets Committee would be obliged

to acquire the purchased lot at the purchase price, and the buyer

would thus not be bound to the purchase.

§ 9. Cataloguing

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge

and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies, or

may have been subject to restoration or damage not necessarily

stated in the catalogue. Catalogue pictures are for identification

only and cannot be used for an evaluation of the condition of

the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

sa-tisfy himself of the condition of the lots for which he intends

to bid by personal inspection at the preview held prior to the

auction. The catalogue description is an indication of the prevailing

oppinion of scholars and expert at the time of the printing

of the catalogue. If any doubts should arise after the purchase

regarding the genuineness of the purchased lot or its conformance

with the catalogue description, Bruun Rasmussen should

immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to

a considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the buyer shall

BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109

be entitled to cancel the purchase, after which the buyer shall be

reimbursed for the total purchase price paid, up till a maximum

amount of the highest estimated price stated in the catalogue

plus buyer's premium and vAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on a

percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be subject

to the presentation of a claim for cancellation in writing to

Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to the

purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the same

condition in any and all respects which the purchased lot was in

at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery

at the time of the publication of the catalogue was the

implementation of scientific processes, the validity of which

was only acknowledged after the time of publication of the

catalogue, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to carry

out without damaging the lot in question.

Commission

Bruun rasmussen auctioneers of Fine art

Lars Fuglsang-Madsen, auctioneer

Rita Hjerrild, officially appointed external supervisor

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. It is a

prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission

24 hours before the start of the auction for the bidders’ credit

to be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

ConDition rePorts

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis

for complaints; complaints can only be based on the catalogue

text.

exemPtion From Vat

Buyers shall, according to § 2, pay full vAT on lots marked with

an asterix *.

No Danish vAT is to be paid when vAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then only has to pay vAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is vAT registered. For further information please consult

your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

301


a D r e s s e r

B r u u n r a s m u s s e n k u n s ta u k t i o n e r

kØBenHaVn – BreDgaDe

BREDGADE 33

DK-1260 KØBENHAvN K

Tel +45 3343 6911

Fax +45 3343 6966

E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

kØBenHaVn – HaVnen

AMERIKA PlADS 11

DK-2100 KØBENHAvN Ø

Tel +45 7027 6080

Fax +45 7027 6090

E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

VeJle – PeDersHolm

PEDERSHOlMS Allé 42

DK-7100 vEjlE

Tel +45 7943 6911

Fax +45 7943 6910

E-mail: vejle@bruun-rasmussen.dk

ÅrHus - VurDeringskontor

FREDERIKS Allé 116

DK-8000 ÅRHUS C

Tel +45 7020 6911

Fax +45 7020 6912

E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

syDsVerige - anDers antik

RINGvÅGEN 48

26141 lANDSKRONA

Tel +46 0418 599 90

Fax +46 0418 299 90

info@andersantik.se · www.andersantik.se

REPRæSENTANT I MAlMØ

Pia Staël von Holstein

Tel +46 0702 738 975

E-mail: pia@andersantik.se

Bruun rasmussen PuBlisHing

BREDGADE 33

DK-1260 KØBENHAvN K

Tel +45 3343 6911

Fax +45 3343 6966

E-mail: publishing@bruun-rasmussen.dk

Bruun rasmussen estates

BREDGADE 33

DK-1260 KØBENHAvN K

Tel +45 7011 7172

Fax +45 7011 7177

E-mail: estates@bruun-rasmussen.dk

FJernlager - kØBenHaVn

SØvANGSvEj 1-5

DK-2650 HvIDOvRE

Tel +45 3634 1381

Fax +45 3634 1332

online-auktioner

WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

Teknisk support tel +45 7023 6911

E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

rePrésentante en FranCe

ANNE KRISTINE RATHNOv · PARIS

Tel + 33 6 14 08 19 80

E-mail: france@bruun-rasmussen.dk

ameriCan rePresentatiVe

AlExA BRUUN RASMUSSEN · SAN FRANCISCO

Tel +1 415 640 8007

E-mail: usa@bruun-rasmussen.dk

BENEDICTE HAllOWEll · BOSTON

Tel and Fax +1 617 566 7333

E-mail: benedicteh@aol.com

rePresentante en esPaña

KARIN K.j.v. FRIjS . MARBEllA

Tel +34 952 82 48 98

Mobil tel +34 630 29 21 02

Fax +34 952 77 74 64

E-mail: k.frijs@terra.es

raPresentante in italia

jEANETTE IDA MØllER · MIlANO

Tel +39 029 440026

Mobil tel +39 340 0539219

E-mail: jeanettaida@hotmail.com

302 BRUUN RASMUSSEN vEjlE AUKTION 109


øger

mønter

vin

Sælg på auktion...

Bøger, mønter, vin og våben søges til salg på vores specialauktioner,

som afholdes året rundt.

Med 40 års erfaring, branchens største fagkundskab og et

stort internationalt kundegrundlag sikrer Bruun Rasmussen

markedets højeste hammerslag.

Få en uforpligtende vurdering på telefon 3343 6911 eller

via www.bruun-rasmussen.dk under ”vurdering”.

våben


k o m m i s s i o n s B u D

C o m m i s s i o n B i D s

Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke selv

kan være til stede på auktionsdagen. Denne service er

gratis.

Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeservice

på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt beløb

i hammerslag.

Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede

har budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da

villig til at gå et bud højere eller er De indforstået med at

nummeret sælges til anden side?

Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De h