Ingen gjør det selv-er uten

gjoerdetselv.com

Ingen gjør det selv-er uten

TEST

Gjør Det Selv tester verktøy og materialer for deg.

Har du en idé til hva vi skal teste, så send en

e-post til test@goerdetselv.dk

Ingen gjør det selv-er uten

stikksag

Stikksag med bøylegrep: Rette snitt og

kurvesnitt er dens primære styrker. Stikksagen

kan også skråskjære , men ikke med stor

presisjon. Her tester vi åtte modeller til priser

fra cirka 400 til 1600 kroner, og konstaterer at

dyrest ikke nødvendigvis betyr best.

Hvis du jobber mye med tre, har du sikkert

også en stikksag. Stikksagen er perfekt når

det skal skjæres raskt (og grovt) i lister, bord

og plater. Den kan utstyres med blad til tre, metall,

akryl, fiberplater m.m. i et utall av varianter, avhengig

av om du f.eks. skal sage raskt og grovt, eller

langsommere, men med et finere snitt.

De maskinene vi tester her, har alle bøylegrep.

Mange profesjonelle foretrekker stavgrepsmodellene,

der sagen kommer tettere på emnet det sages

i, men det er en smakssak. På det norske gjør det

selv-markedet dominerer bøylegrepet.

Hvor mye stikksagen din skal kunne, avhenger

selvsagt av behovet ditt. Men vi setter noen nedre

grenser: Bladskift skal være mulig uten bruk av

verktøy. Det skal være motorkraft til å sage kurvesnitt

i en 48 mm furuplanke. Sponblåser er en

kjekk funksjon, men den skal kunne slås av, slik at

du ikke blåser f.eks. metallstøv dit du ikke ønsker

det. Og så skal slagstangen, som holder bladet, og

styrerullene, som styrer bladet, være så faste og

presise at sagen arbeider nøyaktig.

De fleste sagene klarer utfordringene. Kun en

enkelt får en relativt dårlig karakter.

Slagstangen er den

stangen bladet settes

fast i. Den skal være

stabil og uten slark, slik

at bladet kan føres

nøyaktig, uten slingring.

Enkelt bladskift uten

nøkkel er et krav. Nøkler

hører fortiden til.

En solid såle med en

stor oppkant kan føres

langs en skinne.

36 Tekst: Søren Stensgård • Foto: Lasse Hansen

Gjør Det Selv • 15/2012


www.gjoerdetselv.com

Store, lettbetjente

knapper er en fordel.

Pendlingen, som bestemmer

hvor raskt og grovt bladet skjærer,

skal være med tydelig forskjell

mellom trinnene.

Grepet skal være stort,

gjerne så to hender

kan gripe om det. Et

sklisikkert belegg er

et klart pluss.

Sålen skal kunne justeres til

skråskjæring uten nøkkel. Det

er en fordel om den kan skyves

bakover, slik at bladet kan komme

tett på en kant eller en vegg.

Slik haR vi TESTET

Styrke vekter vi med 25 %

Vi vurderer sagens robusthet, og

vekter sålens soliditet og utforming

høyt. Vi tester stabilitet i slagstang

og styreruller ved å sage i en skarp

kurve i en 48 mm furuplanke. Vi sager

i pendel-innstilling 1 og i høyeste

hastighet. Deretter vurderer vi sagens

ytelse og snittets presisjon.

Funksjon vekter vi med 30 %

Vi ser på pendlingens effektivitet og på

blåsefunksjonen, som bør kunne frakobles.

Kan fotplaten skyves bakover,

slik at du kan sage tett inntil en kant?

Støvsugertilkobling og praktiske funksjoner

utover de vanlige, trekker også

opp karakteren.

Betjening vekter vi med 25 %

En stor start og stopp-knapp med

låseknapp er et pluss. Vi ser også på

hvor enkelt det er å justere hastighet

på sagen, hvor enkelt det er å skifte

blad (skift med nøkkel trekker ned), og

hvor lett det er å løsne og spenne sålen

når den skal justeres til skråskjæring.

Ergonomi vekter vi med 20 %

Under testen vurderer vi størrelsen

på grepet, utforming og eventuelle

belegg. Balanse, vekt, støynivå og

vibrasjoner er også viktig.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Pengeposene viser deg hvor mye du

får for pengene. Jo flere sekker, desto

bedre forhold mellom pris og kvalitet.

Prisene er veiledende cirkapriser.

Du kan sannsynligvis finne maskinene

billigere på tilbud i enkelte byggvarehus

eller ved å lete på internett.

Betjening

Ergonomi

25 %

20 %

30 %

25 %

Styrke

Funksjon

DETTE bETyR kaRakTEREN

9–10: ToPPkvaliTET. Fås ikke bedre.

7–8: RikTiG GoD. Mengder av kvalitet.

4–6: MiDDElS. Gjennomsnittsprodukt.

2–3: DåRliG. Under middels, bør unngås.

0–1: ElENDiG. Gå langt utenom.

37


MakiTa jv 0600 k 1485 kr METabo STEb 80 quick 1620 kr

Solid håndverkermodell

koNkluSjoN: kompakt sag i håndverkerkvalitet.

Robust og tung. Prima bladskift, men kronglete

skråjustering og dum permanent blåsefunksjon.

Styrke: Tåler byggeplassens strabaser. Alle delene er kraftige

og robuste. Solid såle med stor oppkant. Masser av muskler,

også til kurvesnitt. Nøyaktig styring av bladet.

Funksjon: Perfekt pendelfunksjon med tydelig forskjell mellom

trinnene. Sponblåseren blåser permanent og er irriterende.

Såle kan praktisk skyves bakover. Støvsugertilkobling.

Betjening: Stor startknapp, hastighet på utmerket dreiehjul

gjemt i grepets bakkant. Direkte og hard oppstart i alle trinn.

Perfekt bladskift. Såle kan justeres fra 0 til 45° med nøkkel.

Ergonomi: Stort grep med sklisikkert belegg på over- og

undersiden og fronten, slik at maskinen kan

betjenes med to hender. Høyt, men aksepta-

7,8

belt støynivå. Tung, men få vibrasjoner.

TESTRESulTaT

Styrke:

Funksjon:

Betjening:

Ergonomi:

7,0

7,5

7,5

9,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pris/kvalitets-forhold Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Pris/kvalitets-forhold

TETT På

Effekt: 450 watt

Slagantall: 500-3100/minutt

Slaglengde: 23 mm

Pendeltrinn: 4

Skrå, faste trinn: 0/45 grader

Kapasitet i tre/stål: 90/10 mm

Vekt: 2,4 kg

www.makita.no, tlf: 99 40 76 00

det tradisjonelle

dreiehjulet justeres

hastigheten ganske

enkelt i faste trinn.

Liten og vågal

koNkluSjoN: Testens minste og letteste sag, der bare

prisen tynger. arbeider stødig og effektivt. Spinkel

skråjustering setter tålmodigheten på prøve.

Styrke: Motorhus i robust, slagfast plast. Såle i spinkelt,

formstøpt platestål med bare en liten, bøyd kant. Arbeider

stødig gjennom kurvesnitt. Nøyaktig styring av bladet.

Funksjon: Perfekt pendling med tydelige trinnskift.

Effektiv sponblåser, som kan kobles fra. Sålen kan skyves

bakover, så du kan sage tett på kanter. Støvsugertilkobling.

Betjening: Fin startknapp med dreiehjul til hastighetsjustering.

Myk oppstart i alle trinn. Enkelt bladskift, men med en

sårbar utvendig fjær. Vanskelig vinkelinnstilling.

Ergonomi: Grep i utmerket størrelse med sklisikkert belegg

på overflaten. Sparsom plass til to hender.

Testens letteste og mest lydsvake sag. God

7,0

balanse, minimale vibrasjoner.

TESTRESulTaT

Styrke:

Funksjon:

Betjening:

Ergonomi:

TETT På

6,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Effekt: 450 watt

Slagantall: 900-3300/minutt

Slaglengde: Ikke opplyst

Pendeltrinn: 4

Skrå, faste trinn: 0/15/30/45 grader H/V

Kapasitet i tre/stål: 80/8 mm

Vekt: 2 kg

www.metabo.no, tlf: 33 44 55 55

7,0

7,0

8,0

Når den lille, røde knappen

trykkes inn, avbrytessponblåsefunksjonen.

Det er kjekt.

38 Gjør Det Selv • 15/2012


EiNhEll RT-jS 85 595 kr

GODT

KJØP

Godt lys til arbeidet

koNkluSjoN: Sterk og robust sag med utmerkede

detaljer. Gode innstillinger, unntaket er en mangelfull

pendelfunksjon og en permanent blåser.

Styrke: Alle komponenter er robust utført. Motorhuset er

forsterket med metallfront. Kraftig såle med god oppkant til

styring langs en skinne. Ingen problemer under testen.

Funksjon: Pendel i 0 og maksimalt er greit, men de mellomliggende

trinnene er det ikke stor forskjell på. Konstant sponblåser.

Stuss til støvsuger, såle kan skyves bakover. Fint lys.

Betjening: Stor, velplassert startknapp. Fint dreiehjul til

6 hastigheter. Litt trang plass ved bladfestet, men enkelt å

skifte blad. Såle løsnes på stort dreiehjul. God skråskala.

Ergonomi: Stort og velformet grep, med plass til begge hender.

Sparsomt belagt med mykt materiale. Stor

og litt tung sag, men god å føre pga. det store

6,7

grepet. Greie vibrasjoner, men litt støyende.

TESTRESulTaT

Styrke:

Funksjon:

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

5,0

7,0

7,0

8,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TETT På

Effekt: 750 watt

Slagantall: 800-3300/minutt

Slaglengde: 23 mm

Pendeltrinn: 4

Skrå, faste trinn: 0/15/30/45 grader H/V

Kapasitet i tre/stål: 85/8 mm

Vekt: 2,5 kg

www.einhell.com, tlf: 33 11 35 40

www.gjoerdetselv.com

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Det store dreiehjulet

spenner og løsner

sålen når den skal

justeres på skrå.

Ryobi Ej 700 l 899 kr

Sag med smarte detaljer

koNkluSjoN: hendig sag med fikse og behagelige

detaljer. Permant blåsefunksjon og ubrukelig

skråskala trekker ned. Strømindikator er smart.

Styrke: Robuste komponenter, herunder aluminiumssåle

med fin oppkant. Motorhusets “metallforsterkning” er dog

bare malt plast. Er presset i kurvesnitt, og sager litt upresist.

Funksjon: God forskjell mellom hastighet 0 og 3, men knapt

merkbar forskjell på trinnene mellom. Permanent blåsefunksjon.

Ingen forskyvning av såle. Laser- og arbeidslys, og

lampe som viser om det er strøm på, er gode detaljer.

Betjening: Stor, lettbetjent startknapp. Starter direkte og

hardt, det er ikke behagelig. Enkelt bladskift. Såle løsnes og

spennes med en praktisk spennarm. Elendig skråskala.

Ergonomi: Stort og behagelig sklisikkert grep,

med belegg til begge hender. Hendig størrelse.

6,4

Greit støynivå, men merkbare vibrasjoner.

TESTRESulTaT

Styrke:

Funksjon:

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

TETT På

5,0

6,0

7,5

7,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Effekt: 680 watt

Slagantall: 900-3000/minutt

Slaglengde: 21 mm

Pendeltrinn: 4

Skrå, faste trinn: 0/45 grader H/V

Kapasitet i tre/stål: 85/8 mm

Vekt: 2,2 kg

www.ryobitools.eu, tlf: 80 01 24 93

Sagen har innebygget

arbeidslys og laser,

som ganske nøyaktig

følger streken.

39


ilTEMa 17040 419 kr

Kraftig, men ufiks

koNkluSjoN: kraftkar i klumpete utforming, uten

fikse detaljer. kronglete bladskift – det er nesten

enklere med nøkkel. Men mye krefter for pengene.

Styrke: Robuste materialer, men den formbøyde platesålen

har en for svak oppkant.“Metallfronten” er malt plast. Kraftig

motor, som arbeider stødig, selv i skarpe kurvesnitt.

Funksjon: Svak forskjell mellom pendeltrinnene. Kraftig,

men permanent blåsefunksjon. Sålen kan vinkles, men ikke

skyves bakover. Støvsuger kan kobles til.

Betjening: Start og stopp-knappen starter sagen direkte og

hardt. Fint plassert dreiehjul til hastighetsjustering. Uvanlig

kronglete bladskift, men uten nøkkel. Vinkeljustering med

nøkkel og utydelig, unøyaktig skala.

Ergonomi: Utmerket, men veldig omfangsrikt,

kunststoffbelagt grep, med plass til begge

4,0

hender. Tung, støyende og vibrerende.

TESTRESulTaT

Styrke:

Funksjon:

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

3,0

3,0

4,0

6,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

TETT På

Effekt: 810 watt

Slagantall: 600-3300/minutt

Slaglengde: Ikke oppl. (målt 20 mm)

Pendeltrinn: 4

Skrå, faste trinn: 0/45 grader H/V

Kapasitet i tre/stål: 110/10 mm

Vekt: 2,8 kg

www.biltema.no, tlf: 81 53 28 15

Maskinen har en

klassisk pendelvelger,

her med en liten

bildeforklaring.

boSch PST 1000 PEl 1398 kr

TEST

VINNER

Elegant og funksjonell

koNkluSjoN: En god og robust sag, som oppfyller

de fleste av hjemmehåndverkerens behov. Enkelt

bladskift og enkel skråjustering til en fornuftig pris.

Styrke: Robust bygget. Kraftig såle med god oppkant. Bladet

sitter solid, også ved dykksaging. Arbeider stødig ved testens

kurvesnitt, og leverer et perfekt snitt.

Funksjon: Tydelig forskjell mellom pendeltrinnene, med

effektiv saging i høyeste trinn. God blåsefunksjon, som kan

kobles fra. Skyvbar såle, støvsugerstuss og arbeidslys.

Betjening: Stor start- og stoppknapp med innebygget hastighetsjustering

og dreiehjul til hastighet i seks trinn. Litt

trang plass ved bladet, men det er enkelt å skifte. Sålen løsnes

og spennes med innebygget “nøkkel”, som fungerer fint.

Ergonomi: Behagelig, kunststoffbelagt grep,

med plass til to hender. Akseptabelt støynivå,

8,2

ingen vibrasjoner. God balanse.

TESTRESulTaT

Styrke:

Funksjon:

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

TETT På

8,0

8,0

8,0

8,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Effekt: 650 watt

Slagantall: 0/500-3100/minutt

Slaglengde: 23 mm

Pendeltrinn: 4

Skrå, faste trinn: 0/22,5/45 grader H/V

Kapasitet i tre/stål: 100/10 mm

Vekt: 2,2 kg

www.bosch.no, tlf: 64 87 89 50

Startknapp med mykt

stigende hastighet, og

dreiehjulet stiller hastigheten

opp til maks.

40 Gjør Det Selv • 15/2012


aEG STEP 90 x 1290 kr

Suverent bladskift

koNkluSjoN: Sag i hendig størrelse og vekt. Testens

enkleste bladskift. Forskyvbar såle gjør det enkelt å

sage mot en kant. lang ledning, permanent blåser.

Styrke: Kraftige og robuste materialer. Såle i solid platestål

med stor, bøyd oppkant. Sager i 48 mm tykke planker som i

smør, med stor presisjon. Fin dykksaging.

Funksjon: Perfekt pendelfunksjon, med tydelig forskjell

mellom trinnene. Blåsefunksjon som fint fjerner støv, men

som ikke kan slås av. Støvsuger kan kobles til.

Betjening: Stor startknapp med innebygget hastighetshjul.

Starter mykt i alle trinn. Enkelt bladskift: Bladet låses enkelt

og “kastes” fint ut. Såle med nøkkel. Utydelig skråskala.

Ergonomi: Perfekt grep med godt belegg til høyre hånd.

Sparsom plass til to hender. Minimal vekt og

størrelse. God balanse, enkel å føre. Aksepta-

8,0

belt støynivå og ingen merkbare vibrasjoner.

TESTRESulTaT

Styrke:

Funksjon:

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

8,0

8,0

8,0

8,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TETT På

Effekt: 450 watt

Slagantall: 900-3300/minutt

Slaglengde: Ikke opplyst

Pendeltrinn: 4

Skrå, faste trinn: 0/15/30/45 grader H/V

Kapasitet i tre/stål: 80/8 mm

Vekt: 2 kg

www.aeg-pt.no, tlf: 80 01 24 93

www.gjoerdetselv.com

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Et stort grep sikrer

testens absolutt enkleste

bladskift. Skikkelig

gjennomtenkt.

black & DEckER kS 900 S 735 kr

Sag med autopilot

koNkluSjoN: Sett dreiehjulet på bildet for oppgaven

du skal løse, så justeres pendel og hastighet

automatisk. Men det begrenser individuell justering.

Styrke: Stor og sterk sag med aluminiumsforsterket front.

Stor såle med fin oppkant, som dog virker litt spinkel foran.

Sagen må jobbe hardt og har litt slark, så den er litt upresis.

Funksjon: Automatisk pendelinnstilling ifht. materialet velges

enkelt på dreiehjulet. Det fungerer fint, men begrenser

handlefriheten. Kraftig med permanent blåser. Stuss til støvsuger.

Sålen kan ikke skyves på.

Betjening: Stor startknapp. Langsom og myk oppstart.

Enkelt bladskift. Sålen justeres til skråsaging med hjelp av et

smart innebygget grep. Vinkelen avleses lett i et lite vindu.

Ergonomi: Stort og godt utformet grep, med

mykt belegg, også til to hender. Litt “snur-

6,1

rende” vibrasjoner, akseptabel støy. Tung.

TESTRESulTaT

Styrke:

Funksjon:

Betjening:

Ergonomi:

Pris/kvalitets-forhold

4,5

6,0

7,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

TETT På

Effekt: 620 watt

Slagantall: 800-3200/minutt

Slaglengde: 20 mm

Pendeltrinn: Automatisk

Skrå, faste trinn: 0 /15/30 /45 grader H/V

Kapasitet i tre/stål: 85/5 mm

Vekt: 2,65 kg

www.blackanddecker.no, tlf: 22 90 99 00

7,0

Dreieknappen stilles

på bildet for oppgaven.

Deretter stiller

sagen pendel og fart.

41

More magazines by this user
Similar magazines