2012.12.28 "Slottsprakten" D2 - Dronninga landskap

dronninga.landskap.com

2012.12.28 "Slottsprakten" D2 - Dronninga landskap

Foto: R. Aakvik/Oslo Museum

SlottSprakten

(1) Gamle dager. Den romantiske landskapsparken anlagt av den første slottsgartner Martin Mortensen, foreviget i Joachim Frich maleri fra 1853. Trærne er ennå unge. Et springvann skyter i været,

trolig fra dammen som nå kalles Kongespeilet. (2) Store planer. Den tredje slottsgartner, Josef Oscar Nickelsen, foreslo å ruste opp parken med 1920-tallets formelle beplanting samt vannfall og stenbelegg

på Slottsplassen. Kun formelle bed utenfor slottets sørfasade, og en stauderabatt ned mot Drammensveien ble realisert. Midtaksen fra Slottet og nordover skiller Slottsparken fra Dronningparken.

tikken. Rene linjer og søyler var i vinden, som på

Slottet. Mortensen plantet stramme alleer på forsiden

ifølge slottsarkitektens planer. Men resten av parken

ble anlagt inspirert av romantikken og den franske

revolusjon: Mennesket var fritt, naturen fikk utfolde

seg, her kom trær og dammer og snirklete stier.

Da kong Oscar I åpnet Slottsparken for allmuen i

1847, hadde slottsgartner Mortensen plantet to tusen

jevngamle trær fra en planteskole i Danmark. Tusen

av trærne står fortsatt.

– Dermed har vi en gammel park. hvor også trærne

må fornyes. Vi har lenge visst at vi ville få et problem,

sier den nåværende – og niende – slottsgartner Tor

Smaaland.

1824 ◆ Stortinget bevilger

penger til bygging

av et slott til Karl Johan.

Pengene holder knapt

nok til grunnmur.

1838 ◆ Slottsarkitekt Hans

Ditlev Franciscus (Frants)

von Linstow legger frem

en plan for slottsparken.

Den danske gartneren

10 | d2 | fredag 28. desember 2012

Martin Mortensen planter

doble alleer foran Slottet.

1841 ◆ 2000 trær fra Danmark

plantes i Slottsparken.

1847 ◆ Parken

åpnes for publikum.

1849 ◆ Martin Mortensen

blir den første slottsgartner.

1 2

BÆREKRAFTIG MANGFOLD. Nå har samtlige trær i

Slottsparken fått et nummerskilt, og blir registrert i

et dataprogram.

– Et tysk dataprogram, presiserer slottsgartner

Smaaland.

Kartlegging av trærne er en del av en plan med et

tidsperspektiv på 180 år.

– At vi omsider har fått en perspektivplan, er faktisk

litt tilfeldig, forteller Dronningen.

Ved et besøk hos den kanadiske generalguvernør

i Ottawa i 2010, fikk hun en omvisning i parken av

en engelsk gartner, som blant annet hadde jobbet

for Eric Clapton. Han stakk en parkplan i hånden på

dronning Sonja.

Historiske hendelser i parken

1850-tallet

Mortensen anlegger et

digert, rundt bed midt

på Slottsplassen.

1860-tallet

Slottsparken blir langsomt

en romantisk park med

dammer, broer, blomsterbed

og svingete ganger.

Dronningparken med for-

skjellige trær får hagekunst

med eksotiske planter.

1900-tallet

Kraftig forenkling av den engang

kunstferdige parken.

1938 ◆ Slottsplassen asfalteres,

noe som senere fører

til at grusen på plassen

stadig renner ned i byen.

– Jeg tenkte at dette må være en veldig god idé, å ha

en plan for Slottsparken, forteller Dronningen.

Hun satte Smaaland i gang med å lage en tilsvarende

plan.

– Hva liker Dronningen best med planen?

– Det at det er en plan. En plan som er nedfelt i et

dokument. Med et langt tidsperspektiv. Vi må ha en

struktur på fremtiden også.

Ifølge planen skal utfordringer i parken helst løses

med naturens egne metoder etter verdiene «mangfoldig,

bærekraftig og verdig».

Allerede i sommer kunne man se resultater. For

første gang har parken fått viltvoksende enger – de

drikker mer vann og summer av biologisk mangfold.

1940 ◆ Nazistene

inntar Slottet under

okkupasjonen.

1975 ◆ Kong Olav avviser

å få en brolagt slottsplass

som folkegave.

1991 ◆ Kong Harald og

dronning Sonja overtar

ansvaret for parken.

Sonja er første dronning

på slottet på 53 år.

2001 ◆ Slottsgården

etableres med hekker

og formelle bed.

2012 ◆ Ny perspektivplan

for parken foreligger.

Kilde: Mette Eggen: «En folkelig

kongepark» Utemiljø, 1991

Foto: Josef Oscar Nickelsen

Sammen for parken. Dronning Sonja og slottsgartner Tor Smaaland skal få sving på Slottsparken. En 180-årsplan er klar og fornying

er i full gang. Fremtidens Slottspark skal være bærekraftig, mangfoldig og verdig. – Vi må ha struktur på fremtiden også, sier dronning Sonja.

fredag 28. desember 2012 | d2 | 11

Similar magazines