eksisterende nr i ett - Norsk Døvehistorisk Selskap

ndhs.no

eksisterende nr i ett - Norsk Døvehistorisk Selskap

Koppen,

:tlr. '.. .

Be!:ger:.

·-- '

Peder Skancke

)ftJR,lESTER

RØROS

Korgen Sparebank

Opprettet 1921

KORGEN

Forv. kap. 1/1 1958 ca. 5,2 mill. kr.

Fonds ca. 21 O 000 kr.

NORSK

ILDFAST STEIN

Borgestad Fabrikker A.

BORGESTAD p. å.

A.s Kulimport

Fyringsoljer

Sinders

Koks

Kull

STAVANGER

Tlf. 20 700

Døves Trykkeri A .s • B•rgen

De sover rol1g og hviler godt pd

SVAN EMADR AS SEN

Fabrikant .. J. E. EKORNES

Ikornnes pr. ÅLESUND

Salg kun til forhandler

Jens Longe Lyche

Kirkegt. 15- OSLO

Fabrikk for papirsekker

Fabrikk for plastic·artikler

Kjemikalier og råstoffer

Få-vang Ysteri

FÅVANG

Til Deres tjeneste i olle banksaker

OSLO

SKIEN - STAVANGER- TRONDHEIM


l

l

\

l

More magazines by this user
Similar magazines