eksisterende nr i ett - Norsk Døvehistorisk Selskap

ndhs.no

eksisterende nr i ett - Norsk Døvehistorisk Selskap

Koppen, Sverre ,

;Fløenui..l:keu 4lf ,

Bergen.

. -

HARALD CHRISTENSEN

Hovedkontor : Sjomenncnes Hus.

Grev Wedcls plass 7, OSLO

T. S . .Jacobsen A.S

UUevålsvn. l - OSLO

KRD1ASJONER - BEGRAVELSER

Til. 33 23 34 - 33 22 46 - Privat 33 55 69

- 69 43 72

Brit i sk e Stålagenture r

Oscarsgt. 27, OSLO- Tlf. 4619 64

CHRISTIANIA SPIGERVERK

:IERN·OG ITALVERK

Norsk Sjømannsforbund

Til. Sentralbord med forbindelse til innenbysnvdeling.

42 18 90

42 18 91

42 18 92

46.600 medlemmer.

N. A. EIE

Etablert 1883

OSLO

Formann:

Hovedkasserer:

Sekretær:

Jur. konsulent:

Assistent:

Gunv. IIauge

Th. Sonsteby

Olaf KnrHng,

Elgnr H. Ottcrsen

Erling ToUerud

Alf Bornick

Ragnar Kvamme

Ivar Nes.

Gunnar Tblgelstad

MØBELFORRETNThG

Sehnltzgt.- T elef. 831441

DRAMMEN

H. GUnther

Kobber- og lllikkcfl$lager

Repslagergt. 6 -Telefon 1271

Il ALDEN

More magazines by this user
Similar magazines