eksisterende nr i ett - Norsk Døvehistorisk Selskap

ndhs.no

eksisterende nr i ett - Norsk Døvehistorisk Selskap

':Døt:Jed

IDRETTSVERDEN

Redaktø r :

ThorbJørn Sander

Rogagaten 26, Bergen

Friidrettsserien 1958

Stavanger for bi Tron dh eim

Stavanger har kjempet hardt

gjennom hele sesongen for å gå

forbi Trondheim. Først nå har de

klart det, etter en "bombe-serie"

av Arnulf Pedersen, så vi må vel

si at han har fått tonn for stre·

vet. Men h older det? Det er lite

som skiller de to lagene i poeng, og

begge lag har på bunnen resultater

som de med letthet bør kunne

slå ut, hvis det ikke er for sent.

Bergen har igjen scoret mest,

dennegang 331 p., og forspranget

til Oslo er så stort at seieren synes

helt sikker. Det er nå bare spøTS·

mål om laget klarer å passere

12.000 poeng. AUe res. er kommet

over 500 poeng, og to 500-poengsresultater

er gått ut!

Oslo kom heldigvis igjen etter

"pausen" i forrige oversikt, og har

scoret 290 p., men ligger fremdeles

et godt stykke under sin pers. fra

ifjor. Ulf Pedersens 1.70 i høyde

er meget velkomment i nordisk

serie.

Stavanger har scoret 105 p. på

ett resultat, som også er ny topp

for laget, men 27 poeng foran

Trondheim kan bli alt for lite.

Også Trondheim har fått ny

topp, også her av formannen. Det

er 76 nye poeng laget har sco1·et.

Så minner vi om at det endelige

punktum for årets serie settes 30.

oktober .

Stillingen pr . l fl O:

l. BERGEN

l. Reidar Brenden 3000 rn 8.46.2 843 p.

2. R. Brenden 5000 m 15.35.2 .. 739 p.

3. R eidar Brenden 1500 rn 4.10.5 736 p.

4. R . Brenden 1500 mh. 4.37.6 .. 711 p.

5. R eidar Brenden 800 m 2.02.5 628 p.

6. Olav E spedal h. u /t. 1.42 ... . 605 p.

7. Walter Pedersen tresteg 12.67 600 p.

8. Jarle Lid 100m 12.0 ..... . .. 597 p.

9. Erling Eriksen lengde 6.22 ... 567 p.

lO. Bj. Tømmerbakke tresteg 12.35 559 p .

11. J ohnny Olsen høyde 1.60 . .. . 555 p.

12. Erling Eriksen 100 m 12.2 ... 548 p .

13. Willy Johansen spyd 50.99 .. 546 p.

14. Kjell Fiskergå:rd l. uft. 2.89 . . 543 p.

15. Walter Pedersen lengde 6.12 . 542 p.

16. Harry Jegersen 100m 12.3 ... 525 p.

16. Erling Eriksen tresteg 12.07 . . 525 p.

18. Bj. Tømmcrbakke høyde 1.56 518 p.

18. Jarle Lid høyde 1.56 ........ 518 p.

20. Kjell Fiskergård lengde 5.99 .. 510 p

Sum 11.915 p.

Nye res.: Walter Pedersen tresteg

og lengde. Jonnny Olsen h øyde.

Erling Eriksen t resteg. Tøm­

IDerhakke og Lid høyde.

Utgått: Fiskergård h .uft. 1.33,

473 p. Eriksen 400 m 56.0, 480

p. J egersen 200 m 25.1, 484 p.

Walter Pedersen 1. uft . 2.81, 488 p.

Lid h. uft. 1.35, 501 p . Tømmerbakke

h. uft. 1.35, 501 p.

2. OSLO

L Kjell Larsen 800 m 2.00.8 .... 673 p.

2. Ulf Pedersen høyde 1.70 ..... 656 p.

3. Einar Walhakken 100m 11.9. 623 p.

4. Bjørn Bekkevold lOO m 12.0 . 597 p.

5. Kjell Larsen 400 m 54.5 ..... 555 p.

6. Bjørn Bekkevold 200m 24.5 . 550 p.

7. H arald Angeltvedt l. uft. 2.88 536 p.

8. B. Dammen spyd 50.27 ..... 533 p.

9. H. Angeltvedt 1500 m 4.27.7 528 p.

10. H. Angeltvedt l 00 m. 12.3 .. . . 525 p.

11. H. Lillejord 200 m 24.8 ..... 516 p.

12. Roar Pedersen hoyde 1.55 .... 509 p.

12. H . Lillejord høyde 1.55 ...... 509 p.

14. II. Angcltvedt 800 m 2.07.9 .. 502 p.

14. H. Angeltvedt 3000 m 9.44.0 .. 502 p.

16. H . Angeltvedt høyde 1.54 ... 500 p.

17. H. Lillejord 100m 12.5 ..... 482 p.

18. H. Angeltvedt 400 m 56.0 .... 480 p.

19. B. Dammen kule 10.70 ...... 476 p.

20. Einar Wa1bakken 200m 25.2. 474 p.

Sum 10.726 p.

Nye res.: Ulf Pedersen høyde

(før 1.60). Angeltvedt 100 m og

400 m (før 56.2). Roar Pedersen

og Lillejord høyde.

Utgått: Andresen 800 ID 2.10.4,

452 p. Larsen 200 ID 25.4, 454 p.

og l. uft . 2.76, 458 p.

3. STAV ANGER

l. A. Pedersen 400 m hekk 57.3 688 p.

2. Arnulf Pedersen 100 m 11.7 .. 678 p.

3. A. Pedersen høyde 1.70 ..... 656 p.

4. A. Pedersen 200m 23.7 ..... 649 p.

5. A. Pedersen 400 m 53.2 ..... 630 p.

6. A. Pedersen tresteg 12.32 .... 555 p.

7. A. Pedersen l. uft. 2.85 ...... 515 p.

8. A. Pedersen lengde 5.99 ..... . 510 p.

9. E. Grytnes b. uft. 1.35 ....... 501 p.

10. Oddv. Særheim l. uft. 2.79 ... 476 p.

11. A. Pedersen 110 m hekk 16.7 473 p.

12. A. Kallevig tresteg 11.32 ... . 438 p.

13. A. P edersen h. uft. 1.30 ..... 434 p.

14. A. Kallevig l. uft. 2.71 ...... 428 p.

15. E . Grytnes l. u/ t. 2.69 ....... 416 p.

16. l ngv. Sinnes 100 m 13.3 .... 333 p.

17. l ngv. Sinnes l. uft. 2.47 ..... 299 p.

18. lngv. Sinnes h. uft. 1.15 ..... 271 p.

19. Sem Bratland spyd 34.40 .... 267 p.

20. Sem Bratland l.uft . 2.38 ...... 258 p.

Swn 9.475 p.

Nytt res. : A. Pedersen 400 m

hekk (før 59.3 ).

4. TRONDHEIM

l. Oskar Nilsen 1500 m 4.16.1 .. 662 p.

2. Asbj. Kjøsues 3000 m 9.30.6 .. 569 p.

3. Olaf Garberg høyde 1.60 .... 555 p.

4. Lorents Ness 800 m 2.06.0 .... 544 p.

5. Olaf Garberg kule 11.53 ..... . 542 p.

6. Lorents Ness 400 m 54.8 .... 540 p.

7. Asbj. Kjosnes 5000 m 16.44.8. 517 p .

8. T or Harper høyde 1.55 ...... 509 p.

9. Asbj. Kjøsnes 1500 m 4.29.8 .. 508 p.

10. Olaf Garberg diskos 34.45 ... 481 p.

11. Asbj. Kjøsnes l. uft. 2.74 ... 446 p.

12. Asbj. Kjøsnes 800 m 2.12.0 ... 420 p.

13. Tor Harper l. u ft. 2.69 ...... 416 p.

14. Oskar ilsen 800 m 2.12.4 .. . 412 p.

15. Oskar ilsen 100 m 12.9 . ... 404 p.

15. Tor Harper 100m 12.9 ...... 404 p.

17. Olaf Garberg tresteg 10.92 ... 394 p.

18. Oskar Nilsen 200 m 26.1 .... 386 p.

19. Tor Harper 1500 m 4.45.2 .... 371 p.

20. Oskar Nilsen 400 m 58.6 .... 368 p.

Sum 9.448 p.

Nye res.: ilsen 1500 m (før

4.21.8). Harper 1500 m.

Utgått: Nilsen tresteg 10.65 m,

364 p.

LAGSSERIEN pr. 15/8

I Østlandsserie sør, 3. div., ligger

nå Oslo Døves Sportsklubb på

2. plass blant 15 lag, med 8.709

poeng på 17 noteringer. (Forrige

gang l. plass blant U lag, 6.776

poeng på 14 noteringer). Laget

bør klare 10.000 p. og rykke opp i

2 cliv., og det er gode sjanser t il

seier i l. divisjon iår.

I Vestlandsserien, 2. div., ligger

Døves Idrettsklubb, Bergen,

på 10. plass blant 33 lag, mecl

11.972 poeng på 22 noteringer.

(For rige gang 8. plass blant 22

lag, 10.527 poeng på 22 noteringer)

Døve med i

rwrdisk landskamp

I tiden 9. til 27. juni iår ble det

avviklet nordisk landskamp i friidrett

for juniors, på den måten at

de 25 beste resultater oppnådd i

hvert av cle nordiske land i dette

329

More magazines by this user
Similar magazines