eksisterende nr i ett - Norsk Døvehistorisk Selskap

ndhs.no

eksisterende nr i ett - Norsk Døvehistorisk Selskap

Vi forsøker alltid å skaffe det beste

ALT ELEKTRISK

NEBB's OsLo-AvDELING Afs

ØVRE SLOTI'SGT. 8

Gryllefjord Fryseri-og Kjøleanlegg Afs

GRYLLEFJORD

Frysing nv fisk, sild, hvalkjoll,

revcfor

Filetfabrikk - Isfnhrikk -

Sildoljefabrikk

Erling Sannes

Husk

Kultur-Ost

BODØ

Rederi - Befraktning - Spedisjon

Assuranse- Agentur· Kommisjon

Engros

Telefon 20 010- Telcgr.adr.:«Sannes»

fru

AfL FELLESMEIERIET

OSLO TELEF. 42 19 54

Gran Almenning

Telefon 28

SAGBRUK OG HØVLERI

Bondelteinlane

lit Vest-Agder Ungdomslag

Bondeheimen, Vestre Strandgt. 22, tlf. 2668

Middag og vnnlcg knf6stovemnt.

Gode gjesterom

Bondeheimen, Kyrkjegata 15 (tett v. Torget)

Middag og vnnlcg kaf6stovemat.

Gode gjesterom.

Telef. 2967 - 3707 - Kristiansand

As Thor Dahl

SKIPSHANDEL

S ANDEFJORD

More magazines by this user
Similar magazines