Helsegevinst ved tidlig ultralyd? - Menneskeverd

menneskeverd.no

Helsegevinst ved tidlig ultralyd? - Menneskeverd

6 Duell

1 og 2 Tidlig ultralyd er fortsatt en

usikker metode når det gjelder å påvise sykdom

og utviklingsavvik, inkludert hjertefeil. Det

innebærer at det vil bli mange flere falske

positive tester enn ved ultralyd senere i svangerskapet.

Det vil gjøre at noen gravide vil velge å ta

abort selv om fosteret altså ikke er affisert, fordi

ultralydtesten har gitt dem feil opplysninger. Nå

skal det legges til at tidlig ultralyd kan kombineres

med andre tester som fostervannsprøver for å

sikre at det man tror man har påvist, stemmer. Da

må man imidlertid ikke glemme at slike prøver

som f. eks morkakeprøve er et invasivt inngrep

som øker sannsynligheten for spontanabort som

følge av inngrepet. Et sted mellom 0,5–1,3 prosent

av disse prøvene vil resultere i spontanaborter.

Derfor vet vi med stor sikkerhet i dag fire ting hva

angår tidlig ultralyd:

a) Tidlig ultralyd vil i sum føre til at flere liv blir

avsluttet enn tilfellet er i dag, inkludert friske

fostre.

b) Fordi tidlig ultralyd har vist seg ganske treffsikker

når det gjelder Downs syndrom, vil flere

fostre med dette syndrom bli abortert enn tilfelle

er i dag.

c) Som beregnet av professor Bjørn Hofmann

i en artikkel i Aftenposten nylig, vil morkakeprøver

og jakten på fostre med Downs syndrom

føre til spontanabort av ca. 20 friske fostre for å

forhindre 51 fostre med Downs syndrom, det vil si

ca. 0,4 friske fostre for å oppdage (og unngå) ett

barn med Downs syndrom.

d) Sist, men ikke minst, fordi tidlig ultralyd vil ut-

vern om livet nr 1 11

Jan Helge Solbakk,

cand. med, cand. theol, Dr. philos

Professor i medisinsk etikk,

Senter for medisinsk etikk,

Det medisinske fakultet, UiO

Foto: Øystein Franck-Nielsen, Vårt Land

Ultralyds

sette mange gravide kvinner for falske positive

tester, vil slik diagnostikk i tillegg selvsagt øke

angstnivået hos mange av kvinnene. Av disse

grunner mener jeg det ikke finnes dokumenterbare

fordeler ved tidlig ultralyddiagnostikk,

dersom man ikke er av den oppfatning at det

norske samfunn ville bli et bedre samfunn å

leve i dersom man kunne unngå at kvinner

satte barn med Downs syndrom til verden.

3 og 4 Et samfunns kvalitet tror jeg

best kan måles gjennom å se på hvordan de

svakeste og mest sårbare i enn befolkning

behandles. Jeg tror ikke et samfunn uten våre

”små søsken” blir et bedre samfunn å leve i

– for noen. Tvert i mot tror jeg det vil føre til et

enda hårdere samfunn, hvor forakten for

svakhet får enda større livsrom.

5 Jeg har ikke regnet på det, men det er

ingen tvil om at tidlig ultralyd vil føre til at flere

titalls helsekroner vil kastes bort på diagnostikk

hvis eneste sikre resultat vil være at

mange friske fostre vil gå tapt i jakten på å

rense samfunnet for fostre med Downs

syndrom. Det er et regnskap som verken

medisinsk, økonomisk eller moralsk burde

være forsvarbart i et samfunn som i sin

biolovgivning har nedfelt at man skal tilstrebe

et samfunn hvor det er plass til alle.

Spørsmål

1 Hva er fordelene med å tilby tidlig

ultralyd til alle gravide?

2 Kunnskapssenteret sier i sin rapport

at det vil være en høy grad av falske positive

funn av hjertefeil på barn ved ultralyd i uke 12.

Dette øker angstnivået hos gravide, og selv i

tilfeller der dette avkreftes senere, er angsten

høyere i resten av svangerskapet. Er det

forsvarlig å tilby denne undersøkelsen når

resultatene er så usikre?

3 Tidlig ultralyd med leting etter økt

nakkefold er en god markør for å finne

kromosomfeil. Etter at helsemyndighetene i

Danmark innførte tidlig ultralyd i 2004, fødes

det nesten ikke barn med Down syndrom i Danmark.

Ser du noen utfordringer i dette?

4 Professor i gynekologi og overlege

ved Oslo universitetssykehus, Ullevål,

Brit-Ingjerd Nesheim, sa i en debatt på

Dagsnytt 18 1.februar i år at det vil bli abortert

flere barn med Down syndrom hvis man

innfører såkalt screening i uke 12. Hvilke tanker

gjør du deg omkring dette?

5 Er det rett prioritering av staten å

bruke helsekroner på tidlig ultralyd til alle

når gevinsten er så usikker?

More magazines by this user
Similar magazines