København Udkast til bestyrelsens arbejdsplan for 2013 - SF

sf.dk

København Udkast til bestyrelsens arbejdsplan for 2013 - SF

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

1

2

København

Årsmøde 6. april 2013

Udkast til bestyrelsens arbejdsplan for 2013

Arbejdsplanen giver et overblik over hovedopgaverne for SF Københavns arbejde det næste år. Arbejdsplanen

går ikke i detaljer, men beskriver de overordnede mål for organisationens aktiviteter og arbejde. Det er

SF Københavns bestyrelse, der efter årsmødet sørger for at udmønte arbejdsplanen.

Kommunalvalg

Kommunalvalget i november bliver det store prioriterede fokuspunkt det kommende år. Forberedelserne

har været i gang længe, vores kampagnemedarbejdere er på plads og valgkampen skydes i gang med vedtagelsen

af vores kommunalpolitiske program.

Hovedtrækkene i forbindelse med kommunalvalget er:

At føre en stærk fælles valgkamp i København for vores spidskandidat og fokuskandidater koncentreret

om de vedtagne mærkesager og det kommunalpolitiske program

Mobilisering af frivillige til den fælles valgkampagne

Afholdelse af en valgkampsfokuseret kursusrække for kandidater, partiforeninger og frivillige

Supplering af kandidatlisten til 28 kandidater, hvis bestyrelsen bemyndiges hertil af årsmødet

Sikre et godt samarbejdet mellem kandidater, partiforeninger og SF København

Netværk

SF Københavns kommunalpolitiske netværk er glimrende arenaer for politikudvikling og medlemsdemokrati,

men arbejdet er af varierende kvalitet og udvikling og netværkene bør kunne værdsættes mere. Netværkene

skal styrkes og knyttes tættere til SF Københavns bestyrelse.

Hovedopgaverne for styrkelsen af netværkene er:

Udvikling af et nyt koncept for netværkene

Tættere relation mellem netværkene og SF Københavns bestyrelse

Sikring af netværkenes faglighed

Partiforeningerne

Der er stor udskiftning i bestyrelserne i de københavnske partiforeninger. Nye ansigter påtager sig at løfte

det ansvar det helt lokale organisationsarbejde kræver. Det skal de have stor ros for. SF København vil gerne

hjælpe med at skabe stabile og driftsikre partiforeninger.

Hovedtrækkene for partiforeningerne er:

At sikre stabile og aktive partiforeninger i hele storkredsen

Afholdelse af en række arrangementer om det lokale bestyrelsesarbejde for nye bestyrelsesmedlemmer,

kasserere, formænd og medlemsansvarlige

Styrke partiforeningernes dialog og vidensdeling

Fortsat at udvikle samarbejdet mellem partiforeninger, lokaludvalg, SF Københavns bestyrelse og BRgruppen


49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Medlemsintroduktion

Den vigtigste ressource i vores parti er medlemmerne og vi skal fortsat være imødekommende og åbne i

modtagelsen af nye medlemmer.

Derfor skal vi:

Fortsætte afholdelsen af faste introduktionsmøder

Fortsætte afholdelsen af en række kurser, der bidrager til at styrke medlemmernes kompetencer

Februar 2013

SF Københavns bestyrelse

SF København Årsmøde 2013 Side 2

More magazines by this user
Similar magazines