29.07.2013 Views

Regionskonference i Frederikshavn - Y's Men Region Danmark

Regionskonference i Frederikshavn - Y's Men Region Danmark

Regionskonference i Frederikshavn - Y's Men Region Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Regionskonference

i Frederikshavn

Lørdag og søndag den 16.-17. juni 2012

Konferencehæfte

Arrangører:

Frederikshavn Y’s Men’s Club

Fladstrand Y’s Men’s Club

Sæby Y’s Men’s Club

Østvendsyssel Y’s Men’s Club


Indhold

Velkommen af Villy Møller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Velkomstord af Lars Møller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kære Y’s Men venner af Sand Kirk Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Deltagerliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-22

Plantegning af Arena Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Bordopstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25

Sange og salmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-39

Praktiske oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-45

Kort over Frederikshavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47

2 Konference på Toppen


På vegne af de 4 Y’s Mens klubber i

Frederikshavn Kommune er det mig en

særdeles stor glæde at byde alle velkommen

til årets ”konference på toppen”

.

Nu er forarbejdet lavet . Et stort og omfattende

arbejde med planlægning og

tilrettelægning . Over 1 .100 medlemmer

fra klubberne i det ganske land har

kvitteret på indbydelsen ved at sende

sin tilmeldelse .

Så er det NU . Det er Nu det foregår .

Det er Nu alle er spændte på, hvordan

oplevelsen bliver . Det gælder både os

som arrangører . Det gælder naturligvis

også alle jer som gæster .

Velkommen

til Regionskonference i

Frederikshavn 2012

Af Villy Møller, Formand for konferenceudvalget

Alle har set hen til disse dage i Frederikshavn

. Nogle har gjort det med traditionens

forventning, fordi man har

været med så mange gange før . Andre

har set hen til samværet med usikkerhed,

fordi man ikke har været med

før, eller måske ikke har været med så

mange gange før .

Uanset hvordan indfaldsvinklen er, håber

vi her, at samklangen mellem foredrag,

gudstjeneste, fest og generalforsamling

vil gå op i en højere enhed og

dermed skabe en stjernestund i samvær

med hinanden .

Velkommen til enhver .

Regionskonference 2012

på Toppen

Frederikshavn · Fladstrand · Sæby · Østvendsyssel

Konference på Toppen 3


Kære Y’s Men,

Y’s Menetter og ledsagere

Det glæder mig at kunne byde jer alle

hjerteligt velkomne til Frederikshavn

til ”Konference på Toppen” .

Enhver borgmester er glad for og stolt

over sin kommune . Derfor vil alle borgmestre

gerne have gæster, vise kommunen

frem og dele dens herligheder

med gæsterne . Det gælder naturligvis

også her i Frederikshavn kommune .

Jeg er glad for, at vi har så gode konference-

og overnatningsfaciliteter, at

I har valgt at lægge jeres regionskonference

her . Jeg er glad for, at nogle

af jer får mulighed for at se nærmere

på nogle af kommunens herligheder –

både de kendte og de mindre kendte .

Ikke mindst er jeg stolt over, at der her

i kommunens lokale Y’s Men’s klubber

er dygtige folk, der med stor energi har

lagt mange timer i, at jeres regionskonference

bliver et godt og vellykket

arrangement med et afvekslende program,

der giver plads både til eftertanke

og til fest .

4 Konference på Toppen

Velkomstord til

Y’s Men’s Regionskonference

Af Lars Møller, Borgmester

Enhver borgmester sætter pris på mennesker,

der bidrager aktivt i deres

lokalsamfund . Derfor sætter jeg naturligvis

også stor pris på det bidrag,

som Y’s Men yder her i Frederikshavn

kommune som aktive borgere, der dels

skaber liv og aktivitet, dels støtter det

lokale foreningsarbejde og dermed giver

mulighed for endnu mere liv og aktivitet

.

Jeg ønsker jer et par gode dage sammen

og foreslår, at I tager en omvej på vejen

hjem, så I får set lidt mere af vores dejlige

kommune – nu I er her .


Så mødes vi atter til regionskonference .

Konferencen i år bliver holdt på toppen

af Danmark, i byen Frederikshavn med

de gode forbindelser til vores nordiske

broderlande .

Vi bliver i år omkring tusinde deltagere,

som får den store fornøjelse, det er

at møde Y’s Men venner fra alle egne af

kongeriget . Ligeledes kommer der kammerater

fra vores sydlige distrikter og

andre regioner . De norske og svenske

Y’s Men kan vi tale nordisk med, men

forsøg også at etablere forbindelse til

folkene fra de andre lande . Generelt taler

de alle engelsk .

Kære

Y’s Men venner

Af RD Sand Kirk Larsen, Regionsleder 2011-2012

Mit håb er, at vi oplever det at deltage i

en regionskonference som en berigende

oplevelse, som også gerne må få en international

dimension .

Vi er kommet her for at have det sjovt

sammen og dyrke det gode venskab i

den kristne ånd, der kendetegner vores

bevægelse .

Lad os sammen leve op til mit slogan

”Vis Diakoni og Empati”, hvilket bedst

gøres ved at give os alle en stor oplevelse

at tage med hjem i klubben .

Konference på Toppen 5


Program

Lørdag den 16. juni 2012

Kl . 10 .00: Bureauet åbner .

Kl . 11 .00: Musik ved indgangen til Arena Nord ved

Frederikshavn FDF 1 . kreds Brass Band .

Kl . 12 .30: Faneindmarch og åbning af konferencen ved RD Sand Kirk Larsen .

Kl . 12 .50: Velkomst og praktiske oplysninger ved konferenceudvalgsfmd . Villy Møller .

Velkomst ved borgmester Lars Møller .

Kl . 13 .05: Foredrag over emnet: ”På fælles mission” ved KFUM og KFUKs formand

Ole Thomsen .

Kl . 14 .20: Overdragelse af regionsprojekter, præsentation af kommende regionskonferencer

m .m .

Kl . 15 .00: Kaffe og derefter afgang til gudstjeneste .

Kl . 16 .00: Gudstjeneste i Frederikshavn kirke ved biskop Henning Toft Bro .

Kl . 17 .00: Pause . Mulighed for omklædning i Arena Nord .

Kl . 18 .00: Dørene til festsalen åbnes .

Kl . 18 .15: Velkomst til aftenfesten .

Musik under middagen: Danica v . brdr . Burholt .

Festmiddag .

Festtale ved biskop Henning Toft Bro .

Musikalsk underholdning ved Tina Siel, Tine Lilholt og Knud Erik Thrane .

Frederikshavn Chearleaders optræder .

Kl . 22 .15: Danica spiller op til dans .

Kl . 23 .15: Afslutning ved RD Sand Kirk Larsen .

Søndag den 17. juni 2012

Kl . 08 .30: Bureauet åbner .

Kl . 08 .45: Morgenandagt ved sognepræst Johs . Kühle, Abildgård sogn .

Kl . 09 .10: Afgang for ledsagerture .

Kl . 09 .10: Generalforsamlingen begynder .

Kl . 10 .30: Kaffe/te pause .

Kl . 10 .45: Generalforsamlingen fortsætter .

Kl . 13 .40: Generalforsamlingen slutter .

Ledelsesskifte .

Faneudmarch .

Frokost til dem, der har bestilt .

6 Konference på Toppen

Regionskonference 2012

på Toppen

Frederikshavn · Fladstrand · Sæby · Østvendsyssel


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

Alderslyst Y’s Men’s Club

3 Malthe H. Knudsen

3 Arne Braüner

3 Inger Braüner

27 Frederik Rasmussen

27 Esther Marker

27 Christian Jørgensen

27 Tove Jørgensen

Alssund Y’s Men’s Club

9 Jens Peter Ryborg

9 Yrsa Ryborg

Ansager Y’s Men’s Club

9 Lund Frederiksen

9 Else Pedersen

9 Niels Jørgen Pedersen

Aulum Y’s Men’s Club

13 Jens Byskov

13 Henny Byskov

13 Niels Hansen

13 Anna Hansen

23 Finn Bach

23 Hanne Marie Bach

23 Arne Ringgård Lauridsen

23 Helga Hoff Lauridsen

31 Poul-Henrik Hove Jacobsen

31 Birgit K. Jakobsen

31 Klaus Hedegaard Jensen

31 Lene Jensen

38 Bjarne Laursen

38 Inger Laursen

38 Erling Svendsen

38 Birgit Svendsen

Balle Y’s Men’s Club

3 Karen Didriksen

3 Paul Erik Didriksen

16 Lilly Christensen

16 Hermann Cornils

Billund Y`s Men`s Club

18 Jens Pradsgaard

18 Else Pradsgaard

6 Arne Søndergaard

6 Sigrid Søndergaard

18 Hans Henning Bergholt

18 Anne Grethe Bergholt

21 Georg Jensen

21 Tove Jensen

21 Aage Mølby

21 Anna Helene Mølby

21 Birgit Koch

35 Oluf Christensen

35 Ellen Christensen

36 Ole Christensen

36 Helga Christensen

44 Kurt Tønning

44 Henny Sørensen

44 Oluf Stensgaard Sørensen

Birkerød Y’s Men’s Club

22 Otto Hemming Larsen

22 Birgit Nabe Larsen

22 Knud Larsen

22 Gerda Larsen

Bistrita

7 Emelia Badiu Romania

7 Mariana Pädureanu Romania

Bjerringbro Y’s Menette Club

19 Bodil Lindgaard

26 Inge Nielsen

Bjerringbro Y’s Men’s Club

19 Villy Sørensen

19 Else Bjørn Sørensen

19 Jørgen Lindgaard

26 Johannes Nielsen

Brasov

7 Laura Potincu Romania

7 Christian Romeo Potincu Romania

Brædstrup Y’s Men’s Club

22 Johannes Poulsen

22 Bertha Poulsen

22 Svend Erik Roersen

22 Vera Roersen

Konference på Toppen 7


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

33 Bent Olesen

33 Bodil Olesen

33 Johannes Jørgensen

33 Ruth Jørgensen

33 Evan Johansen

Cluj

8 Carmen-Narcisa Brasoveanu Romania

8 Albert Gyórgy Romania

Danube

11 Lubomir Griac Slovakiet

Erritsø Y’s Men’s Club

2 Poul Reitoft

2 Annamerethe Bryld Reitoft

5 Kristian Homann

5 Else Homann

5 Henning Møberg

Esbjerg Y’s Men’s Club

3 Sand Kirk Larsen

3 Inge-Lise Kirk Larsen

3 Charles Toftgaard

3 Michaela Lydiksen

30 Jens D. Bjerregaard

30 Inga Bjerregaard

30 Hardy Melstrup

30 Birthe Melstrup

Fladstrand Y’s Men’s Club

4 Arne Holdensen

4 Lilian Hvas

6 Alice Hansen

6 Preben Hansen

6 Niels Christian Birkbak

11 Sandra K Bjork

11 Bent Christensen

15 Kirsten Skrubbeltrang

15 Helge Skrubbeltrang

15 Rita Overgaard

19 Birthe Lomborg

19 Kurt Hovard Jørgensen

19 Else Liljenberg

8 Konference på Toppen

37 Rita Farum

37 Caja Svendsen

41 Lars Peter Hansen

41 Birthe Larsen

41 Jørgen Birkbak

41 Hanne Gitte Birkbak

43 Leif Buchhave

43 Irene Pedersen

23 Yrsa Kock

23 Georg Østergaard

Flensborg Y’s Men’s Club

10 Hanne Görns

10 Ernst Görns

15 Ebba Thun Hansen

15 Povl Verner Hansen

15 Hans Jørgen Refslund

15 Ulla Steenild Refslund

Fonnesbæk (Ikast) Y’s Men’s Club

20 Hans Jørgen Jensen

20 Bodil Jensen

25 Erik Knudsen

25 Jonna Knudsen

25 Peter Leer

25 Lise Leer

Fredericia Landsoldaten Y’s Men’s Club

29 Asbjørn Sejer Poulsen

Frederik d.III Y’s Men’s Club

29 Finn Christoffersen

29 Maria Christoffersen

Frederikshavn Y’Men’s Club

35 Flemming T. Hansen

35 Ingelise T. Hansen

39 Gunnar Svendsen

39 Britta Svendsen

3 Kurt Hansen

3 Villy Møller

3 Lene Møller

8 Per Ræbild

8 Elin Ræbild

9 John Sortkær

9 Ane Margrethe Guldberg


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

12 Johannes Bloksgaard

12 Anna Bloksgaard

12 Børge Christensen

12 Ruth Christensen

16 Carl Christian Madsen

16 Torben Christensen

16 Ellen Christensen

20 Viggo Feldtmose

20 Elna Feldtmose

24 Benny Frandsen

24 Anna Frandsen

24 Jens Troldborg

24 Kirsten Troldborg

28 Keld Høgh Thomsen

28 Sigrid Bak

28 Øjvind Jørgensen

28 Jonna Jørgensen

32 William Larsen

32 Edith Larsen

32 Asger Lyckegaard

32 Elly Lyckegaard

33 Poul Venø

33 Mariann Venø

36 Preben Hald

36 Birgit Hald

36 Asger Møller

36 Laila Møller

39 Søren Fabricius

39 Karen Christensen

40 Hilbert Christensen

40 Børge Møller

40 Ellen Møller

44 Ejler Vajhøj

44 Kis Vajhøj

Frederikssund Y’s Men’s Club

17 Ida Fabricius

17 Jens Fabricius

17 Ole Illum Hansen

27 Ellen Berggren Pløen

27 Jørgen Berggren Pløen

27 Axel Bang

Frijsenborg Y’s Men’s Club

5 Poul-Anker Kjærgaard

5 Kirsten Duch Laursen

Frøs Herreds Y`s Men`s club

12 Birthe Schmidt

Vagn Skov Christensen

12 Freddy Schmidt

36 Anger Nissen

36 Inge Marie Nissen

Give Y‘s Men‘s Club

4 Lone Nielsen

4 Svend Nielsen

4 Anitta Møller

17 Jørgen Ravn

17 Ruth Malm Christiansen

17 Hans Thomsen

17 Nina Koch Thomsen

28 Frede Rasmussen

28 Ingrid Rasmussen

44 Jens Chr. Nielsen

44 Jens Ole Mikkelsen

44 Birte Mikkelsen

Grenaa Y’s Men’s Club

4 Karen Margrethe Olesen

4 Knud Erik Olesen

8 Ole Olesen

8 Anne Marie Quist Mortensen

8 Aksel Søgaard Mortensen

13 Erling Nitschke

13 Doris Nitschke

13 Knud Rasmussen

13 Inger Rasmussen

33 Poul Otto Petersen

33 Jette Dalkær Petersen

43 Olaf Kaag

43 Edith Kaag

43 Eva Bonde Larsen

43 Villy Højgaard Larsen

Konference på Toppen 9


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

Grindsted Y’s Men’s Club

28 Bent Frisk Jensen

28 Jens Chr. Andersen

28 Poul Madsen

Gudenåen Y’s Men’s Club

39 Linda Klausen

39 Harriet Christensen

39 Egon Christensen

Gæster

3 Henning Toft Bro

3 Ragna Bro

3 Lars Møller

3 Kirsten Steffensen

4 Henrik Strøm

Haderslev Y’s Men’s Club

6 Frederik Moos

6 Solveig Moos

16 Henry Hede Nielsen

16 Povl Balle

42 Egon Jørgensen

42 Aase Jørgensen

42 Grethe Lange

Halsnæs Y’s Men’s Club

2 Lene Andersen

2 Henning Andersen

2 Mie Bauditz

2 Werner Tønnesen

Hammer Y’s Men’s Club

4 Arne Thomsen

4 Britta Thomsen

10 Iver Viftrup

10 Henning Lindholt

10 Else Lindholt

23 Erna Boll

23 Jørgen Thomsen

23 Gunnar Olesen

23 Anna Olesen

24 Flemming Hasager Kirk

24 Karin Søgaard Kirk

24 Anne Marie Hertz-Jensen

24 Carl Hertz-Jensen

10 Konference på Toppen

Han Herred Ys Mens club

6 Erik Odgaard

6 Signe Odgaard

6 Poul Erik Balsby

6 Anne Grethe Balsby

20 Lilli-Anne Christensen

20 Harry Christensen

20 Ove Holm Nielsen

20 Kirsten Holm Nielsen

27 Poul Tinggaard Nielsen

27 Ragnhild Nielsen

37 Niels Jørgen Larsen

37 Ingeborg Vennegaard Larsen

37 Lars Sørensen

37 Kirsten Bager Sørensen

Hardernes Y’s Men’s Club, Holstebro

18 Ole Nymann Mortensen

18 Karen Vad Nymann

Arne Jørgensen

1 Arne Nielsen

1 Signe H. Nielsen

1 Evald Haaning Andersen

Haslev Y’s Men’s Club

40 Kirsten Friislund

40 Finn Jepsen

Hatting Y’s Men’s Club

21 Jørgen Laursen

21 Grethe Laursen

28 Ingeborg Pedersen

34 Hans Johansen

34 Inga Johansen

34 Knud Jørgensen

34 Bente Jørgensen

Hedens Y’s Men’s Club, Herning

5 Søren Boe

5 Else Boe

5 Peter Jørgensen

5 Sidsel Jørgensen

26 Carlo Nørtoft

26 Lis Nørtoft


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

Hedensted Y’s Men’s Club

2 Niels Jørgen Laursen

2 Else Maria K. Laursen

10 Jørgen Hestbech

10 Kirsten Hestbech

10 Niels Jensen

32 Jørgen Falstie

32 Ingrid Sindberg

32 Svend Erik Pedersen

32 Ellen Moosgaard Pedersen

Herning Y’s Men’s Club

9 Jens-Erik Ager

9 Henning Jensen

9 Inger Johanne Jensen

19 Knud Kaaber

19 Solveig Kaaber

19 Sv .Ole Ostersen

19 Inger Ostersen

40 Karl Krøjgaard

40 Linda Krøjgaard

40 Robert Vandahl

40 Else Vandahl

40 Aage Vingborg

40 Lone Vingborg

Hillerød Y’s Men’s Club

16 Erik Sangild

16 Sangild Annelise

26 Axel Fischer-Nielsen

26 Bente Fischer-Nielsen

27 Margit Christensen

27 Mogens Willadsen

Hjørring Y’s Men’s Club

Mogens Ramlov

Georg Krag-Nielsen

20 Hans Henrik Jørgensen

20 Hanne Jørgensen

20 John Berg

20 Bodil Berg

21 Jens Krogholm Simonsen

21 Mine Bach Simonsen

21 Jens Jørgen Johansen

21 Konny Johansen

23 Carsten Agerholm Jensen

23 Doris Jensen

23 Børge H. Thomsen

23 Inge-Lise Kousgård

41 Musse Kjær

43 Kristian Rømer Nielsen

43 Poul Krogholm Simonsen

43 Birgit C. Simonsen

Hobro Y’s Men’s Club

Mogens Silkjær

Vagn Wiborg

2 Niels Aage Nielsen

2 Birgit Nielsen

12 Holger Skammelsen

12 Karen Skammelsen

12 Gunnar L. Hansen

12 Solvejg Hansen

41 Claus Larsen

41 Marianne Larsen

41 Erik Dalgaard

41 Erna Dalgaard

Holbæk Fjord Y’s Men’s Club

18 Carsten Hansen

18 Annie Hansen

18 Poul Nielsen

18 Grethe Colberg Nielsen

34 Helge Pedersen

34 Ruth Pedersen

34 Børge Olsen

34 Olga Olsen

Holstebro Y’s Men’s Club

37 Evald M. Kramer

37 Gurli Kræmmer Kramer

37 Niels Verner Lundgaard Simonsen

37 Rita Simonsen

Holsted/Gørding Y’s Men’s Club

22 Carl Aaskov

22 Doris Aaskov

Konference på Toppen 11


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

22 Erik Kristensen

22 Birgit Madsen

Horsens Y’s Men’s Club

28 Henning Bennetzen

28 Gunnar Pedersen

Hvide Sande Y’s Men’s Club

25 Jytte Fjord Lauridsen

25 Margit Breinholt

25 Poul Poulsen

25 Lajla Poulsen

Højderyggens Y’s Men’s Club

12 Aage Førrisdahl

12 Solveig Førrisdahl

12 Lars Hauge

12 Lene Hauge

25 Ernst Pold

25 Britta Pold

25 Børge Petersen

25 Inger Petersen

37 Bjarne G. Poulsen

37 Børge Hviid

37 Grethe Hviid

37 Jens Jeppesen

37 Kirsten Jeppesen

Ikast Y‘s Men‘s Club

17 Kjeld Svanholm

17 Grethe Svanholm

17 Gunner Kristensen

17 Margit Kristensen

31 Egon Hansen

31 Inga Hansen

31 Jørgen Boll

31 Stinne Boll

Kalundborg Y’s Menette Club

7 Marie Jørgensen

Kalundborg Y’s Men’s Club

7 Torben Jørgensen

7 Jens Erling Larsen

10 Mogens Ulberg

10 Sonja Kure

12 Konference på Toppen

Karpaty

11 Viera Sândorová Slovenia

Kemensalja

1 Károly Erdélyi Hungary

Kilen Y‘s Men‘s Club, Struer

18 Else Bramsen

12 Ole Johansen

12 Renate Johansen

18 Kaare Andersen

18 Henny Andersen

18 Bjarne Bramsen

Kimbrernes Y’s Men’s Club, Aars

11 Bente Højbjerg

11 Hardi Kristensen

11 Inge Kristensen

14 Grethe Frederiksen

14 Niels Medom Andersen

14 Birthe Elise Ranfelt

29 Carl Erik Svenstrup

29 Hanne Svenstrup

29 Annalise Pedersen

29 Jørn Krogholm Pedersen

Kjellerup Y’s Men’s Club

Poul Sørensen

1 Metha Giversen

1 Gunhild Christensen

11 Anne Mette Holdgaard

11 Poul V. Thomsen

11 Bodil Marie Thomsen

20 Inger Margrethe Hansen

27 Jan Pedersen

27 Lisbeth Pedersen

38 Hanne Kristoffersen

38 Bent Kristoffersen

Kolding I Y’s Men’s Club

19 Niels Erik Rasmussen

19 Mette lise Rasmussen

19 Jørn Hørlyck

19 Else Hørlyck


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

30 Jørn Laursen

30 Gudrun Laursen

30 Villy Høst

30 Ruth Høst

37 Preben Nielsen

37 Grete Thomasen

43 Jørn Miltersen

43 Karen Miltersen

43 Henning Thykjær

43 Margit Thykjær

Koldinghus Y’s Men’s Club

1 Ernst Gamst Nielsen

1 Rita Sibuhr Nielsen

1 Kristian Koch

1 Sonja Koch

Kronjyllands Y‘s Men‘s Club, Randers

3 Bjarne Sønderskov

3 Inge- Lise Sønderskov

5 Leif Sønderskov

5 Verner Thygesen

5 Ellen Thygesen

32 Erik Thing Andersen

32 Grethe Thing Andersen

32 Uffe Hansen

32 Margit Hansen

36 Leif Holm

36 Anne Sofie Holm

København Y‘s Men‘s Club

1 Henning Siegumfeldt

1 Minna Siegumfeldt

Lemvig Y‘s Menette Club

1 Mette Holmgaard

1 Ingrid Bek Andersen

23 Grete Tidemann Dahl

44 Anne Marie Rosengaard

44 Birgit Johansen

Lemvig Y‘s Men‘s Club

23 Verner Lynggaard Dahl

23 Gunnar Kloster

23 Else Kloster

44 Poul Erling Johansen

Lunderskov Y’s Men’s Club

26 John Mortensen

26 Marie Meiner Mortensen

26 Henning Grosen

26 Else Grosen

44 Hans J. Knudsen

44 Signe Greve Knudsen

44 Niels Thomsen

44 Maren-Else Schelde Thomsen

Løgstør Y’s Men`s Club

42 Christian Mejdahl

42 Eva Mejdahl

42 Britha Larsen

42 Erling Steen Petersen

Løgumkloster Y’s Men’s Club

8 Regnar Nielsen

8 Birthe Lange Nielsen

29 Birthe Kragh Sørensen

29 Svend Sørensen

29 Karl Mumm

29 Cathrine Kjær Thams Mumm

Martin

11 Alena Vargaetstokova Slovenia

Medias

8 Mariana Barac Romania

8 Daniel Barac Romania

Middelfart Y’s Men’s Club

12 Svend Aage Jensen

12 Lis Søndergaard Jensen

12 Arne Jensen

12 Anna Lise Jensen

35 Erik Jul Jakobsen

35 Grethe Krogh Jakobsen

35 Kaj Jensen

35 Randi Jensen

Nibe Y’s Men’s Club

35 Gurli Sloth

35 Vagn Klitgaard Jensen

35 Lilly Hylleberg Jensen

Konference på Toppen 13


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

Nitra

11 Alena Sancenko Slovenia

11 Magda Radecka Slovenia

Nord-Als Y’s Men’s Club

38 Leif Vang Jørgensen

38 Petra Marie Jørgensen

38 Børge Movild

Nordthy Y`s Men and Women’s Club

15 Erik Jeppesen

15 Ruth Jeppesen

15 Lene Amby

15 Ulf Amby

24 Carsten Lyngs

24 Mona Klit

24 Karl Ove Klit

24 Jytte Lyngs

Nykøbing Mors Y’s Men’s Club

41 Dagny Lorenzen

21 Jens Peter Diget

21 Karen Margrethe Diget

21 Henning Sørensen

21 Anette Sørensne

41 Verner Haaning Andersen

41 Thorkild Nielsen

41 Ruth Nielsen

Næstved Y’s Men’s Club

8 Inge Lund Andersen

8 Leif Andersen

8 Bjarne Lund

8 Jytte Lund

15 Otto Eriksen

15 Willy Jensen

15 Bente Jensen

42 Kirsten Søgaard

42 Erling Nielsen

42 Finn Diemer

42 Bente Randrup

Nørre Rangstrup Y’s Men’s Club

Axel F. A. Hansen

Lydia Hansen

14 Konference på Toppen

12 Viggo Andresen

12 Anna Andresen

15 Hans Ingv. Beck

15 Sonja Beck

15 Christian Iver Petersen

Odder Y’s Men’s Club

7 Ingrid Hjorth

7 Jens Hjorth

7 Preben Jørgensen

7 Kamma Jørgensen

43 Henry Huus Sørensen

43 Birgit Sørensen

43 Ole Jørn Magnussen

43 Bodil Fisker Magnussen

Odense Y’s Men’s Club

1 Poul Ove Juul

1 Ingrid Østergaard Juul

31 Ole Olsen

31 Myrna Olsen

31 Emanuel Knudsen

31 Grethe Knudsen

Odin Y’s Men’s Club

15 Grethe Breum Mach

15 Asbjørn Mach

15 Gorm Skousen

15 Birgit Vingborg

Odsherred Y’s Men’s Club

1 Paul Erik Friis

1 Annelise Würtz

1 Kirsten Hansen

6 Else Bodil larsen

6 Finn Larsen

Plovdiv

8 Tanya Vancheva Bulgaria

8 Stoicho Sechanov Bulgaria

8 Vladimir Kostadinov Bulgaria

Polen

10 Adam Rychlik

10 Radek Daruk


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

Præstbjerg Y’Men’s Club

13 Vita Bilberg

13 Laurids Bilberg

13 Lis Kokholm

13 Bent Kokholm

35 Gerda Kongsgaard

35 Jens Kongsgaard

35 Finn Kjeldal

Randers Y’s Men’s Club

4 Henning Ødum

4 Helle Ødum

4 Ove Kjemtrup

4 Else Kjemtrup

8 Leif Repsholt

8 Anne Marie Repsholt

8 Arne Christensen

8 Bente Christensen

40 Kristian Nielsen

40 Lis Nielsen

40 Kirsten Kaag

40 Rosa Petersen

Randers Y’s Men’s Club, ’NielsEbbesen’

Arne Bach Poulsen

39 Mette Kristensen

39 Ruth Nielsen

39 Henrik Kristensen

39 Anette Bodilsen

39 Leif Bodilsen

Ringkøbing Y’s Men’s Club

2 Thorkil Schmidt

2 Inga E. Schmidt

2 Jacob Kristensen

2 Randi Bjerre

12 Sv. Aage Hoppe

12 Marianne Hoppe

35 Kristen Grysbæk

35 Ruth Grysbæk

35 Ib Gravesen

Ringsted Y’s Men’s Club

28 Jens Chr. Schmidt

28 Hanne Schmidt

Roskilde Y‘s Menette Club

30 Grethe Jensen

30 Mette Bjerregaard

43 Magdalene Kongsø

43 Hans Erik Kongsø

Roskilde Y’s Men’s Club

30 Morten Jensen

30 Jan Hinnelå

30 Poul Bjerregaard

Rougsø-Sønderhald Y`s Mens Club

5 Karin Schmidt

5 Thorvald Schmidt

5 Jens Riiser

10 Aksel Bach

10 Gerda Bach

10 Ilsa Nielsen

16 Hanne Friberg Andersen

16 Kell Andersen

16 Ebbe Dahl

16 Ragna Dahl

28 Emil Jørgensen

28 Eigil Madsen

28 Inge Madsen

34 Henning Julsgaard

34 Hannah Julsgaard

34 Aage Nielsen

34 Marie Nielsen

37 Tage Iversen

37 Gerda Iversen

37 Arne Holm-Hansen

37 Karen Marie Holm-Hansen

Rønde Y’s Men’s Club

Keld Østergaard

2 Christen Christoffersen

2 Birte Christoffersen

7 Tove Mikkelsen

7 Tage Mikkelsen

35 Carl-Johan Nielsen

35 Kirsten Nielsen

Konference på Toppen 15


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

Savaria

1 Györgyi Gerebics Hungary

Sdr. Bjert Y’s Men’s Club

20 John Hansen

20 Hans Lind

20 Ruth Junker-Hansen

20 Bent Junker-Hansen

Sighisoara / Sighisoara Christi

14 Ben Mehedin Transsylvanien

14 Oana Mehedin Transsylvanien

14 Monica Jgànaru Romania

14 Daniel-Dumitru Jugànary Romania

Silkeborg Y‘s Men‘s Club

6 Hans Erik Christiansen

6 Anne-Marie Christiansen

6 Svend Erik Simmelsgaard

6 Birthe Beck Simmelsgaard

14 Einar Fajstrup

14 Birgit Ellegaard Fajstrup

22 Henning Jensen

22 Annalis Jensen

40 Jens Peder Jensen

40 Birgit jensen

Sindal-Bindslev Y’s Men’s Club

7 Edith Vaihøj

7 Tage Vaihøj

7 Jan Thorup

7 Maria Thorup

9 Karen Pedersen

9 Verner Pedersen

9 Rosa Thomsen

9 Keld Thomsen

23 Kirsten Eja Lassen

23 Flemming Høgh

23 Mie Høgh

23 Birthe Hovaldt Højrup

34 Grethe Bak Nielsen

34 Roger Nielsen

34 Ole Andersen

34 Lilian Andersen

16 Konference på Toppen

26 Elin Madsen

26 Jens Peter Madsen

Skagen Y’s Men’s Club

10 Leo Pedersen

10 Grethe Houkjær Pedersen

35 Poul Godsk

35 Betty Nielsen

35 Evald Lynggaard

35 Dorte Hesselholt

Skanderborg Y‘s Men‘s Club

24 Holger Kristensen

24 Astrid Ross-Hansen

24 Jørgen Dejbjerg

24 Dorthe Dejbjerg

Skive Y’s Men’s Club

24 Kaj Nielsen

24 Birthe Nielsen

24 Knud Erik Lykke

24 Ellen Johansen Lykke

Skjern Y’s Men’s Club

3 Knud Hougaard Klausen

3 Bodil Klausen

9 Carl Aage Poulsen

9 Jens Peder Green

9 Lisbeth Green

16 Peder Brogaard-Andersen

16 Anna Brogaard - Andersen

19 Børge Sørensen

19 Marie Sørensen

19 Ejler Staal

19 Esther Staal

22 Frede Agger

22 Kirsten Agger

22 Hans Chr. Ahle

22 Vibeke Ahle

31 Kurt Høg

31 Ingrid Høg

31 Kristian Kjærgaard

31 Elly Kirstine Kjærgaard

39 Jørgen Peder Bertelsen

39 Tove Bertelsen


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

39 Jørgen Thomsen

39 Birthe Thomsen

41 Otto Kjærsgaard

41 Kirsten Kjærsgaard

41 Søren Spangsberg Bro

41 Laura Spangsberg Bro

Skjern Å Y’s Men’s Club

14 Anna Marie Clemmensen

14 Bent Dyrvig

14 Gudrun Dyrvig

17 Metha Ulriksen

17 Ulrik Ulriksen

17 Jens Chr. Ostersen

17 Grethe Ostersen

20 Karen Føhns

20 Anker Føhns

20 Laurids Hansen

20 Anny Filsø Hansen

29 Jens Lykke Jensen

29 Lisbeth Jensen

29 Erik Jensen

29 Nora Hundahl

40 Eske Villadsen

40 Birgit Villadsen

Skovbo Y’s Men’s Club

17 Karsten Petersen

17 Harriet Petersen

17 Gudrun Nielsen

17 Thorkild Nielsen

38 Gerda Jørgensen

38 Kirsten Bjældager

38 Peder Bjældager

38 Kirsten Johansen

Slagelse Y’s Men’s Club

4 Bent Jensen

4 Helle Jensen

6 Steen Christiansen

6 Eva Larsen

32 Tommy Andersen

32 Janne Amstrup Høver

32 Egon Henriksen

32 Dorrit Henriksen

42 Gerhard Dürkop

42 Birgit Dürkop

42 Bent Rytz

42 Tove Rytz

Sofia / Sofia Central

24 Preskov Dimitrov Bulgaria

24 Plamena Markova Bulgaria

24 Filip Rashev Bulgaria

24 Yulia Mavrudieva Bulgaria

Sorø-Dianalund Y`s Men`s Club

31 Hans Krogh

31 Erna Krogh

26 Anny Larsen

26 Inger-Marie Lorentzen

26 Christian Frovin Lorentzen

31 Ruth Hansen

31 Niels Jørgen Hansen

43 Inge Margit Roulund Andersen

43 Arne Roulund Andersen

43 Kjeld Sørensen

43 Mona Fuglsang Sørensen

Stevns Y’s Men’s Club

13 Ingrid Kjeldsmark

13 Arne Kjeldsmark

Struer Y’s Men’s Club

5 Bruno Graversen

5 Tove Østerby

5 Martin Riis-Jensen

5 Mette Riis-Jensen

21 Asger Skinhøj

21 Inga Skinhøj

21 Frits Vadsholt

21 Birgit Vadsholt

36 Vagn Borregaard

36 Elsebeth Hare Borregaard

42 Knud Erik Hvidberg

42 Benedikte Hvidberg

Konference på Toppen 17


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

42 Henning Frederiksen

42 Lis Frederiksen

44 Carl Brinkmann

44 Gitte Brinkmann

Støvring Y’s Men’s Club

28 Henning Langdahl

28 Agnethe Langdahl

28 Kirsten Kure Bæk

28 Jens Bæk

39 Morten Jødal

39 Ettie Jødal

Sundeved Y’s Men’s Club

20 Allan Frost

20 Anna Marie Frost

20 Svend Jørgensen

25 Poul Due Sørensen

25 Elfriede Peper

39 Inge Petersen

39 Agnes Larsen

39 Elsebeth Kofoed

Sunds Y’s Menette Club

16 Inge Hansen

26 Inger Christensen

41 Gerda Braad

Sunds Y’s Men’s Club

16 Flemming Elniff

16 Birte Elniff

16 Evald Block Hansen

18 Knud Erik Hansen

18 Lydia Hansen

26 Børge Christensen

27 Verner Mouritsen

27 Grete Mouritsen

33 Hans Evald Krath

33 Elly Krath

41 Niels Braad

Svendborg Y’s Men’s Club

33 Poul Erik Mikkelsen

33 Ruth Mikkelsen

18 Konference på Toppen

Sverige - RD 2011- 2012 Region

3 Thorén Barbro

Sydthy Y’s Men’s Club

10 Erik Olesen

10 Børge Riis

10 Inge Riis

26 Niels Peter Kaastrup Hansen

26 Elly Kaastrup-Hansen

26 Børge S. Olesen

26 Anne Grethe Mulvad Olesen

35 Kai Stephansen

35 Ragnhild Stephansen

Szombathely

1 Edina Roznàr Hungary

1 József Roznàr Hungary

Sæby Y’s Men’s Club

2 Henny Andersen

2 Arne Andersen

2 Kai Casper

2 Ellen Casper

4 Ketty Kjær Pedersen

4 Svend Kjær Pedersen

7 Poul Erik Overgaard

7 Lone Overgaard

7 Arne Pedersen

10 Hanna Hansen

10 Ernst Hansen

14 Emmy Jakobsen

14 Finn Jakobsen

18 John Jeppesen

18 Birthe Jeppesen

18 Birger Kousholt

18 Hanne Kousholt

22 Edel Pedersen

22 Elert Pedersen

26 Birgit Thomassen

26 Georg Thomassen

27 Finn Thomsen

27 Jytte Thomsen

30 Annelise Thomsen

30 Vagn Thomsen


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

31 Jørgen Vestergaard

31 Kirsten Vestergaard

34 Arne Jakobsen

34 Anna Jakobsen

38 Emmy Farsinsen

38 Willy Farsinsen

42 Erik Christensen

42 Hanne Mette Christensen

Sønderborg Y’s Men’s Club

7 Jeppe Bastholm

7 Randi Bastholm

37 Birgit Christensen

37 Thorkild Christensen

8 Erik Breum

8 Alice Breum

28 Bjarne Platz

28 Jytte Platz

28 Karen Hansen

Thisted Y’s Men’s Club

33 Doris Kjeldgaard Laursen

Kristian V. Olesen

Svend Poulsen

19 Knud Erk Kristensen

19 Ida Damsgaard Kristensen

25 Benno Møller Hansen

25 Birtha Hansen

33 Niels Kudsk Christensen

33 Linda Stobbe Christensen

33 Ole Kyndi Laursen

Tingstadens Y’s Men’s Club

9 Johannes Laugesen

9 Jens Larsen

9 Kirsten Larsen

32 Marie Chrisine Skade Hansen

32 Thomas Hansen

32 Hans Christian Willumsen

32 Lis Willumsen

38 Ernst Poulsen

38 Marie Jeppesen

38 Jens Aage Skousen

38 Ida Skousen

42 Anne Kirstine Laugesen

42 Minna Frederiksen

42 Kirsten Jensen

42 Else Kjær

Tornved Y’s Men’s Club

7 Frede Jensen

7 Grethe Jensen

25 Andreas Hansen

25 Agnethe Hansen

38 Henning Hansen

38 Inger Hansen

38 Bent Jensen

38 Eva Jensen

Trehøje Y’s Men’s Club

40 Knud Gaardbo Sørensen

40 Birthe Gaardbo Sørensen

40 Svend Erik Jørgensen

40 Inger Rigtrup

Uldjydernes Y’s Men’s Club

9 Inga Ager

33 Ulla Bergholt

33 Allan Bergholt

Valby Y’s Men’s Club

6 Lilli Liestmann Simonsen

Vamdrup Y’s Men’s Club

37 Torkild Hoff Andersen

37 Inge Andersen

Varde Y’s Men’s Club

33 Ove Hansen Hvid

33 Birgith Degn Hvid

Vejle I Y’s Men’s Club

Ole Nørlem

Erik Langgaard

6 Arvid Rattenborg

6 Gerda Kjær Rattenborg

Vejle II Y’s Men’s Club

13 Verner Rud Nielsen

13 Birthe Nielsen

14 Henning Tinggaard

14 Anette Tinggaard

Konference på Toppen 19


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

14 Erhardt Rosenberg

14 Rosenberg Edel

14 Frits Nielsen

14 Else Nielsen

Vejle Trekanten Y’s Men’s Club

30 Elsebeth Stenkjær

30 Reuss-Schmidt Anders

30 Henning Jespersen

41 Carsten Skrostrup-Nielsen

41 Lise Skrostrup-Nielsen

Vejle Vadestedet Y’s Men’s Club

22 Henrik Jeppesen

22 Birgit Jeppesen

31 Søren Hansen

31 Anne Marie Brammer Hansen

44 Mette Bundgaard

44 Lars Grønfeldt

44 Christel Grønfeldt

Vesterbro Y’s Men’s Club

19 Peter Stidsen

19 Ingerlise Bruun-Madsen

19 Villy Bruun-Madsen

Vestfyn Y’s Men’s Club, Haarby

29 Steen Nielsen

29 Leif Andersen

29 Elin Andersen

Viborg Y‘s Men‘s Club

15 Oluf Eriksen

15 Birgit Eriksen

15 Ketty Gravesen

27 Agnes Nielsen

27 Niels Nielsen

27 Knud Overgaard

34 Poul Malling

34 Kirsten Malling

34 Jannie Mølgaard

34 Per Mølgaard

43 Anne Birgitte Thun

43 Flemming Stentoft

20 Konference på Toppen

Videbæk Y’s Men’s Club

36 Nelly Møller

36 Tage Møller

18 Hanne Kousgaard

18 Anny Ørskov

18 Anna Pedersen

18 Bente Askou

29 Elin Sørensen

29 Hans F. Sørensen

29 Metha Thomsen

29 Karl Hartvig Thomsen

36 Esther Korshøj

36 Gunner Korshøj

44 Ahlmann Jensen

44 Inger Jensen

Warsaw

11 Ewa Kordyasz Poland

Y’s Men’s Club II Hobro

33 Erling Christensen

33 Inge Margrethe Christensen

Y’s Men’s Club II Vejle

38 Jens Nielsen

38 Anne Marie B. Nielsen

Zilina

11 Agata Pistekova Slovenia

Østhimmerland Y’s Men’s Club

11 Lasse Bergstedt

13 Kurt Søndergaard

13 Inger Søndergaard

17 Knud V. Christensen

17 Ingelise Christensen

Østvendsyssel Y`s Men`s Club

4 Poul Andersen

1 Lisbeth Laden Hansen

1 Erik Højholt Hansen

3 Svend Hansen

3 Karen Hansen

4 Birthe Andersen

5 Hanne Christensen

5 Thorkild Christensen


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

13 Kamma Søndergård

13 Johan Søndergård

17 Peter Thomsen

17 Conny Thomsen

17 Kelly Kristensen

21 Helge Christensen

21 Inger Marie Christensen

25 Jens Erik Østergaard

25 Aase Østergaard

29 Regnar Borrisholt

29 Jytte Borrisholt

Aabenraa Y’s Men’s Club

13 Niels Balle

13 Helga Balle

Aabybro Y’s Men’s Club

Jens Christian Hedehus

13 Egon Kristensen

13 Lisbet Nabe Kristensen

27 Flemming H. Andersen

27 Anker Lindhardt

44 Kirsten Haese

44 Otto Andersen

44 Grete Bach Sørensen

Aalborg II - Y’s Men’s Club

Jørgen Brændgaard

Aalborg III Y’s Men’s Club

5 Arne Jensen

5 Inge Jensen

5 Henning Madsen

30 Henning Holm

40 Henning Hansen

40 Birthe Hansen

Aalborg Y’s Men’s Club Budolfi

14 John Gade

14 Helle Gade

14 Henning Thomsen

14 Lone Thomsen

32 Ruth Hansen

32 Jens Somonsen

32 Dorte Holst Thomsen

32 Inger Lis Krarup

Aalborghus Y’s Menette Club

30 Gurli Holm

36 Birthe Jørgensen

39 Traudi Dam

41 Ruth Jensen

Aalborghus Y’s Men’s Club

21 Poul Andreasen

21 Jens Ove Andersen

21 Margrethe Krabbe Andersen

22 Herluf Kongsgaard

22 Benny Birkemose Kongsgaard

36 Bjarne Gregersen

36 Inger Gregersen

36 Svend H. Jørgensen

39 Karl M. Maksten

39 Dagny Mikkelsen

39 Carl Johan Dam

41 Ole Jensen

41 Kaj Hupfeldt Nielsen

41 Margit Maul Nielsen

Århus Nordstjernen Y’s Men’s Club

16 Richard Pedersen

16 Anni Pedersen

16 Niels Hansen

27 Karsten Mumm

27 Birgitte Mumm

Århus Sct. Clemens Y‘s Men‘s Club

11 Jan Meldgård Andersen

11 Anne Mette Mikkelsen

11 Lars Olesen

11 Karen Aasø Sæderup

11 Flemming Jensen

Århus Sirius Y’s Men’s Club

Per Mathiassen

Århus Y’s Men’s Club Marselisborg

2 Carsten Lauridsen

2 Edith Lauridsen

2 Vagn Keseler

2 Karna Keseler

Konference på Toppen 21


Deltagerliste

Bord Navn Bord Navn

30 Knud Pedersen

30 Birgit Skovgaard Pedersen

30 Knud-Erik Aaen Jørgensen

30 Stinne Aaen Jørgensen

Århus Y’s Men’s Club Sct. Clemens, Senior

23 Svend Holm Henriksen

23 Edith Holm Henriksen

10 Henning Rytter

10 Inger-Marie Rytter

Århus, Frederiksbjerg Y’s Men’s Club

4 Jens Kjøge

4 Karen Kjøge

4 Steen Sørensen

4 Käthé Sørensen

33 Ejnar Utoft

33 Eva Hansen

34 Karen Wehner

34 Inge Mosbæk Tougaard

34 Alex Hansen

22 Konference på Toppen

Aars Y’s Men’s Club

9 Tove Kristensen

9 Else Kristophersen

9 Erna Nielsen

11 Knud Østergaard

11 Christian Bach Iversen

11 Marie Iversen

16 Vagn Thomsen

16 Ingrid Thomsen

25 Vagn J. Jensen

25 Marianne Jensen

25 Johs. E. Madsen

25 Kirsten Madsen

36 Anders Kristian Lassen

36 Grethe Lassen

36 John Nielsen

36 Lise-Lotte Nielsen

36 Thomas M. Dige

Åsane, Norge

3 Nicolay Legager

Aaskov Y’s Men’s Club

6 Erik Ørhede

6 Inger Lise Ørhede

Regionskonference 2012

på Toppen

Frederikshavn · Fladstrand · Sæby · Østvendsyssel


Plantegning af Arena Nord

Atletcentret

Toilet

Regionskonference

ARENAEN

Indgang

Foyer / Messeområde

Toilet

Idrætshallen

Køkken

Administration

Badmintonhallen

Konference på Toppen 23


A1.14

DEP.

L

KEN

2

TEKØKKEN OMKL

A1.13

HC

Bordopstilling

A1.7

MØDE

A1.4 A1.3 A1.2

OMKL WC TEK

A1.1

GANG

A1.12

GANG

ELEV.

A1.11 A1.10 A1.9

GANGTOI

A1.8

OMKL

OPVASK

F1.3

VF

M1.20

BRUS

M1.19

BRUS

OMKL.TRÆNING

19M 2

M1.16

24 Konference på Toppen

M1.26

HC

41M 2

M1.24

OMKL. ELITE

OMKL.TRÆNING

19M 2

M1.23

M1.25

MASSAGE

M1.21

WC

M1.18

WC

41M 2

M1.15

OMKL. ELITE

M1.17

GANG

M1.14

MASSAGE

M1.13

HC

M1.28

SAUNA

M1.27

BRUS

M1.22

GANG

M1.12

BRUS

M1.11

SAUNA

TRIBUNE - MOBILT UDTRÆK

TRIBUNE - MOBILT UDTRÆK

BAR

2500

4000

DK

6400

7

2900

9200

2850 2000

22°

2000

2965

11M 2

M1.10

DEPOT

2975

8

1 2 3

INFORMATION / GARD

59 M 2

M1.9

BAR

70 M 2

M1.29

DEPOT 3

1500

LÆRRED 6m

4750

9 10 11

17 18 19 20 21 22 23

31 32 33 34 35 36 37

GARDEROBE

39 M 2

M1.8

SCENE

845

MIX 2

430


PORT

4x10m

0

x3m

M1.6 M1.7

GANG GANG

104 M 2

M1.30

VENTILATION

LÆRRED 6m

BAR

DAME TOILET

19M 2

M1.4

M1.3

HERRE TOILET

4

M1.2

RENG.+DEPOT

31M 2

5 6

12 13 14 15 16

24 25 26 27 28 29 30

0 2850

38 39 40 41 42 43 44

BAR

TRIBUNE - MOBILT UDTRÆK

TRIBUNE - MOBILT UDTRÆK

BAD

WC

BAD

WC

M1.31

DEPOT 2

107 M 2

M1.32

DEPOT 1

107 M 2

Konference på Toppen 25


Indhold – sange og salmer

1 Nu er det forårsdag igen

2 Nu holder jorden vejret

3 Gå gennem byens lange, lige gader

4 Denne er dagen, som Herren har gjort

5 O kristelighed

6 Det dufter lysegrønt af græs

7 Nu takker alle Gud

8 Solen begynder at gløde

9 Håbets stemme bærer mig til steder

10 En yndig og frydefuld sommertid

11 Nu blomstertiden kommer

12 Tænk, at livet koster livet

13 Spænd over os dit himmelsejl

14 Visen om atten svaner

15 Må din vej gå dig i møde

16 Du som har tændt millioner af stjerner

17 Fuglene letter mod vinden

18 Hvor mågerne skriger

19 Du, som gir os liv og gør os glade

26 Konference på Toppen


Sange og salmer

1Nu er det forårsdag igen

Tekst: Carl Hertz-Jensen 2005

Melodi: Hans Holm 1988,

Spænd over os

Nu er det forårsdag igen,

med sollys fra det høje,

og vi kan ses som ven med ven,

med glædens glans i øje .

Med alt, hvad vi er fælles om,

vi samles kan om livet, som

for os er værd at fejre!

Vort fællesskab er stjerneklart .

det lyser fra en stjerne .

Et stjerneskud, en stjernestart,

som den vi følger gerne .

Lidt stjernestøv, lidt stjernedrys

for os er som et himmelsk kys,

til fællesskabets bedste!

Fra stjernen går en stråleglans

til alle verdens dele .

Alt favnes i en strålekrans

og gøres til et hele .

Når stjernen bliver vort øjes lys,

kan livet og vi selv fornys

til fællesskabets bedste .

Vi kalder det treenighed

til fællesskabets bedste,

når tro og håb og kærlighed

kan deles med vor næste,

når legeme og sjæl og ånd

for os er livets snørebånd,

som binder alle sammen .

Når solen stråler over vang,

og mark og træer grønnes,

når fugle synger forårssang,

og alle ting forskønnes,

så ser vi frem mod nye år,

mens tiden kommer, tiden går,

til fællesskabets bedste .

2Nu holder jorden vejret

Tekst: Arne Andreasen, 2008

Melodi: Jens Nielsen, 2008

Nu holder jorden vejret,

og engle lytter med,

mens himmelbuen spændes

af Gud og kærlighed .

Så brister bøgekronen

og skoven springer ud

til hundredtusind toners lyd

i solens stjerneskud .

Og grålighed får farver,

forbi med hvidt og sort,

og smålighed får lyst til

at tænke kæmpestort .

For Gud går gennem luften

og rækker os sin hånd,

og Himlengiver farve til

en synlig Helligånd .

Konference på Toppen 27


Sange og salmer

Nu rører evigheden

ved jorden et sekund,

og jordens børn ser syner,

hvor ingen lider ondt .

Et øjeblik forbundet,

for altid sammenbragt:

Guds storfamiliefællesskab

i pinsens nye pagt .

Og skyggerne bliver korte

og på tilbagetog,

for lysets Gud er hos os

vi taler samme sprog .

Lad pinsesolen danse

og klinke gamle skår,

så Himlen er på samme sal,

hvor vores navne står .

Ja, kom til hele jorden!

Bred dine arme ud .

Vi leder efter lykken,

vi leder efter Gud .

Med kraften fra det høje

lad lyset springe ud

til hundredtusind toners lyd

i solens stjerneskud .

28 Konference på Toppen

3Gå gennem byens lange,

lige gader

Tekst: Holger Lissner 1990

Melodi: Erik Sommer 1990

Gå gennem byens lange, lige gader,

du sommerlyse Helligånd,

stryg ømt henover grimme, grå facader,

og rør de trætte smilebånd,

så troen gror,

og håbet bor,

hvor dørene bli´r åbnet for de andre .

Smut ind i vore smalle trappegange,

septembermilde kærlighed,

og syng om Gud for dem, der sidder bange,

og dem, hvis mod er blevet slået ned,

så triste ler

og blinde ser,

at livet stadigvæk er værd at leve .

Blæs ny luft i alle byens pladser,

du vinterklare sandheds ånd,

træng ind i magtens grå kontorpaladser,

og tænd os med Guds milde hånd,

så vores by

med lys på ny

kan smykke sig med glæde til Hans komme .

Kom til os, hvor vi frygter for hinanden,

du forårskåde skabermagt,

forkynd, at Jesus Kristus er opstanden

og venter os, som han har sagt,

så vi går ud

i tro på Gud

og leveruden frygt i nådens sommer .


Salmer til gudstjenesten

4Denne er dagen,

som Herren har gjort

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1837.

Melodi: Melchior Vulpius 1609 /

Thomas Laub 1896

Denne er dagen, som Herren har gjort,

den skal hans tjenere fryde .

Op han i dag lukked Himmerigs port,

så skal hver søndag det lyde;

thi i dens hellige timer

herlig af graven opstod Guds Ord,

nådig fra Himlen Guds Ånd nedfór .

Ved I nu, hvorfor det kimer?

Frels da nu, Herre, giv lykke og held!

Værket i dag er dit eget .

Lad millioner dig takke i kvæld,

for du dem har vederkvæget!

Ja, lad dem prise med glæde

Ånden, som taler og trøster frit,

folket velsigner i navnet dit,

viser, din fred er til stede!

Herre, vor Gud, ja, besøg os i glans,

hvor i din kirke vi mødes!

Tungerne binde dig krans over krans,

alt som vort hjerte opglødes!

Højtiden vokse med dagen!

Påske og pinse udsprang af jul,

så lad og glæden af tro i skjul

spørge forgæves om magen!

Ja, lad så virke dit bad og dit bord

med de indviede tunger,

at det kan høres, din Ånd og dit Ord

er det, som taler og sjunger!

Lad os det føle og smage:

Ånden er bedre end kød og blod,

Herren er liflig og ejegod,

kristne har kronede dage!

Sl 118,24-29

5O kristelighed

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1824 og 1853.

Melodi: L.M. Lindeman 1862

O kristelighed!

du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,

hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,

det lever dog i os, det føler vi godt;

mit land, siger Herren, er Himmel og jord,

hvor kærlighed bor .

Lyksalige lod,

at leve, hvor døden har mistet sin brod,

hvor alt, hvad som blegned, opblomstrer på ny,

hvor alt, hvad der segned, opfarer i sky,

hvor kærlighed vokser som dagen i vår,

med roser i hår!

Livsalige land,

hvor glasset ej rinder med gråd eller sand,

hvor blomsten ej visner, hvor fuglen ej dør,

hvor lykken er skinnende klar, men ej skør,

hvor dyrt ikke købes til krone på bår

de snehvide hår!

Konference på Toppen 29


Salmer til gudstjenesten

O vidunder-tro!

Du slår over dybet din gyngende bro,

som isgangen trodser i brusende strand,

fra dødningehjem til de levendes land;

bo lavere hos os, det huer dig bedst,

du højbårne gæst!

Letvingede håb!

gudbroder, nyfødt i den hellige dåb!

O, lån os den fjederham, Ånden dig gav,

så tit vi kan flyve til landet bag hav,

hvor evigheds sol skinner klart allen stund

på saligheds grund!

O kærlighed selv!

du rolige kilde for kræfternes elv!

du fylder med Frelserens gavmilde ord

velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord;

o, vær du vor livdrik på jorden og bliv

vort evige liv!

O kærligheds Ånd!

det evige liv i fuldkommenheds bånd!1

O, smelt du vort hjerte ved højaltrets ild,

og klar du jordklimpen i solglansen mild,

så glade vi føler, os skabes i bryst

de levendes lyst!

1 Kol 3,14

30 Konference på Toppen

6Det dufter lysegrønt af græs

Tekst: Carl David Wirsén 1889.

Johannes Johansen 1985, 1988,

1993, 1995,1996

Melodi: Waldemar Åhlen 1933

Det dufter lysegrønt af græs

i grøft og mark og enge .

Og vinden kysser klit og næs

og reder urtesenge .

Guds sol går ind

i krop og sind,

forkynder, at nu kommer

en varm og lys skærsommer .

Hør fugletungers tusindfryd

fra morgen og til aften!

De kappes om at give lyd,

der priser skaberkraften .

Hvert kim og kryb

i jordens dyb

en livsfryd i sig mærker

så høj som himlens lærker .

Se, blomsterflorets farvepragt

gør alle ord forlegne .

Kong Salomon i kroningsdragt

misundeligt må blegne!

Alt smukt, vi ved,

al kærlighed,

den mindste fugl og lilje

er, Gud, din skabervilje .


Salmer til gudstjenesten

Ja, du gør alting nyt på jord,

en sommer rig på nåde .

Men klarest lyser dog dit Ord

af kærlighedens gåde .

Alt kød må dø,

hver blomst blir hø .

Når vissentørt står floret,

da blomstrer evigt Ordet .

5 . Ja, Jesus Kristus er det Ord,

der skaber liv af døde,

så ny blir himmel, ny blir jord,

en verden grøn af grøde .

Kom, Jesus, snart,

og gør det klart:

den morgenstund, du kommer,

da gryr en evig sommer .

7Nu takker alle Gud

Tekst: Martin Rinckart omkring 1630 .

Dansk 1740 . 1885 . 1889 . 1890 .

Melodi .: Johann Crüger 1647

Nu takker alle Gud

med hjerte, mund og hænder,

som overflødigt godt

os uforskyldt tilsender,

som os fra moders liv

og første barndomsstund

i alt vort levneds tid

velsigned mangelund!

Den evig rige Gud,

han os fremdeles give

fred og frimodighed,

mens vi er her i live,

så vi i nåde stå

hos ham og på vor bøn

få hjælp i nød og død,

til sidst hans nådeløn!

Gud Fader med Guds Søn

og Helligånd tillige

ske tak og lov og pris

i høje Himmerige!

Treenig Gud, som var

og er og bliver, dig

vort takke-offer frem

vi bær’ ydmygelig .

Sir 50,22-24

Konference på Toppen 31


Salmer til morgenandagt

8Solen begynder at gløde

Tekst: Lars Busk Sørensen 1990 og

1992

Melodi: Willy Egemose

Solen begynder at gløde .

Mørket i verden har tabt .

Lad os gå ud for at møde

lyset Gud lige har skabt .

Små bitte dråber af glæde

hænger i græsset . Vi tror

det er Guds vilje at træde

ud på den hellige jord .

Fuglesang oppe og nede .

Støj fra en myldrende by .

Store og små gør sig rede .

Dagen er dirrende ny .

Markerne dufter at lykke .

Stråene bølger så småt .

Trods alt det onde og stygge

tror vi at livet er godt .

Her hvor vi står og fornemmer

ømhed for alt som er til,

vågner i kuldskære lemmer

morgenens første: ”Jeg vil”!

Her på den dugvåde klode

Gud i sin glæde har skabt,

vil vi i dag kun det gode .

Mørket i verden har tabt .

32 Konference på Toppen

9Håbets stemme bærer mig til

steder

Tekst Leif Rasmussen

Melodi: Hans Dammeyer

Håbets stemme bærer mig til steder,

Hvor profeters ord har lydt .

Uro fylder mine sanser .

Påsketroen spreder

bud, at alt er nyt .

Se, den nye himmel tager bolig

midt i tvivlens sorte jord .

Håbet trodser denne verden,

er med tvivl fortrolig,

sætter himmelspor:

Mure falder, fremmed bliver til nabo .

Langsomt heles fjendens sår .

Syner på Gudsrigets nærvær

kæmper mod min mistro .

Håbet genopstår .

Rig og fattig deler samme næring .

Rastløs finder hvil en stund .

Fællesskabet er mangfoldigt .

Livet er foræring

på en hellig grund .

Påskehåbet kalder mig på vandring,

sender mig med trøst og fred .

Lovsang fylder himmelrummet .

Alt er forandring:

Kristus vandrer med .


Sange og salmer

yndig og frydefuld

sommertid

10En

Tekst: Folkevise

Melodi: Folkemelodi

En yndig og frydefuld sommertid

i al sin herlighed,

den glæder og trøster så mangen en,

alt ved Guds kærlighed .

Den fører blomsterskaren frem,

og rosen rød, så dejlig og sød,

den ser du da igen .

Blandt alle disse blommer véd jeg én,

en rose for dem alle,

udsprungen af en dejlig gren,

ud af en yndig stamme .

Vel er der mange smukke til,

men jeg for sandhed sige vil:

han overgår dem alle .

Ja, var jeg nu så lykkelig,

jeg kunne rosen få!

Mit hjerte brænder ret inderlig

med længsels stor attrå .

Mit hjerte ler, hver gang jeg ham ser,

og det ud af stor kærlighed

la’r ikke ro mig få .

Går jeg om dagen ud eller ind,

ihvor det være må,

da er du stedse i mit sind,

om natten ligeså .

Og når jeg sover sødelig,

om dig jeg drømmer lykkelig,

ret som du hos mig var .

blomstertiden kommer

Tekst: Israel Kolmodin 1694. W.A.

11Nu

Wexels 1840. M.B. Landstad 1861.

C.J. Brandt 1885. Bearbejdet 1889.

Melodi: Tysk folkevisemelodi 1535

Svensk folkevisemelodi 1693

Nu blomstertiden kommer

med lyst og ynde stor,

sig nærmer bliden sommer,

da græs og urter gror;

nu varmer sol i lide,

og hvad der lå som dødt,

med hver den dag, mon skride,

står op som atter født .

De fagre blomsterenge

og agrene på rad,

de grønne urtesenge

og skovens friske blad,

de skulle os påminde,

hvor Gud er rig og from,

der lader nåden rinde

og række året om .

Vi hører fugle sjunge

med mange hånde lyd,

skal ikke da vor tunge

lovsynge Gud med fryd?

Min sjæl, ophøj Guds ære

med lov og glædessang!

Han fryde vil og nære

os på vort levneds gang .

Konference på Toppen 33


Sange og salmer

Du Herre Jesu Kriste,

vor glædes sol og skin,

bliv hos os til vort sidste,

opvarm vort kolde sind!

Giv kærlighed vort hjerte,

forny vor sjæl og ånd,

vend bort al sorg og smerte

alt med din milde hånd!

Du Sarons blomst, vor lykke,

du lilje i Guds dal, 1

min sjæl du nådig smykke

med dyder uden tal!

Som dug af Zion signe

din nådes væld min ånd

til roserne at ligne,

der står på Libanon!

Velsign du årets grøde

og frugtbargør vort land,

giv daglig du os føde,

velsigne sø og strand;

fra himlen dryppe fedme,

bespis os med dit ord,

og med din nådes sødme

velsigne du vor jord!

1 Kristus, jf. Højs 2,1

34 Konference på Toppen

12 Tænk, at livet koster livet

Tekst: Jørgen Gustava Brandt 1985.

Melodi: Ole Schmidt 1986

Tænk, at livet

koster livet!

Det er altid samme pris .

Kom med glæde!

Vær til stede!

Tanken spreder øjets dis;

rigt og bredt går livet ned

i evighed .

Stjernestunder,

livets under,

luft og smag og syn er nyt!

Blodet bruser,

løvet suser,

havets rum er højt og lydt!

Mærk: alt liv går udad! - Giv!

For tro er liv .

Høje himle

fyldt med svimle

fuglefløjt i morgenvind -

og i suset

gennem huset

jordisk balsam til mit sind .

Fuglen i mit eget bryst

må slå med lyst .


Sange og salmer

Høje drømme!

Dybe strømme

gynger i hvert åndedrag,

sangen svinger

vide vinger

over jorden med Guds dag .

Øjets glans er kroppens lys -

føl livets gys!

Leve livet!

Ført af livet,

som er ét i sjæl og krop,

må vi sanse,

må vi danse

glædens ord i spring og hop .

Takke Gud med lovsangs lyd

i salig fryd -

Hver fornemmer,

jeg’ets tremmer

rykkes ud i pause-ro .

Hvert et skridt, du

tar så frit nu,

er identisk med din tro .

Tyst i midten væksten står

med livets vår .

Godt, at livet

koster livet!

Godt at synge dagens pris .

Det er glæde,

alt til stede,

i ét nu er paradis!

Tørstende når roden ned

i evighed .

13 Spænd over os dit himmelsejl

Tekst: Leif Rasmussen 1988.

Melodi: Hans Holm 1988

Spænd over os dit himmelsejl .

Rør jorden med din finger .

Lad himmelbuen være spejl

for lyset, som du bringer .

Sæt fredens bue som et skjold

mod mørke, død og krigens vold -

du himmelbuens Herre .

Skænk os det klare kildevæld,

som skaber liv i strømmen .

Vi finder ikke kilden selv,

så hold os fast på drømmen:

At du er livets kilde, som

får blinde til at se sig om -

du underfulde Herre .

Vær sol på vores mælkevej,

og varm os i din sfære .

Lad Hellig-ilden brede sig,

så vi får mod at bære

vor klode som en blomstereng,

et liv i broget sammenhæng -

du fællesskabets Herre .

Konference på Toppen 35


Sange og salmer

14 Visen om atten svaner

Tekst: P . Sørensen .

Melodi: Benny og Ulvæus Bjørn Anderson

Jeg drømte om atten svaner i nat

og såmænd også lidt om dig .

Og du bad mig om atten kys i min drøm,

og jeg gad ikke sige nej .

Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,

hvis jeg bare var vågnet, da jeg drømte du kom

så du intet fik bedt mig om .

Jeg så dig skam fra mit vindu’ i går

men du så ikke mig, min ven .

Jo, du kom her forbi mit vindu’ i går

men forsvandt så, gud ved hvorhen .

Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,

hvis jeg havde slå’t vinduet op en to tre,

og du så, der var én at se .

Min drøm nu i dag, den regner det i

og jeg gir dig min paraply .

Under den er du tryg i læ og ly

for hvert eneste utæt sky .

Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,

hvis jeg blot lod det regne, så du stod der konfus

li’så våd som en druknet mus .

Jeg drømte om atten svaner i nat,

og såmænd også lidt om dig .

Og du bad mig om atten kys i min drøm,

og jeg gad ikke sige nej .

Min ven, lad mig vide om du kunne lide

hvis jeg bare var vågnet, da jeg drømte du kom

så du intet fik bedt mig om .

36 Konference på Toppen

15 Må din vej gå dig i møde

Tekst:v . 1 Per Harling

v . 2-4 Holger Lissner 2005

Melodi:

Må din vej gå dig i møde,

og må vinden være din ven,

og må solen varme din kind,

og må regnen vande mildt din jord,

indtil vi ses igen

må Gud holde, holde dig i sin hånd .

Må din dag se mange timer,

og må natten skænke di sin fred,

og må mørket læge dine sår,

og må lyset leve i dit blik,

indtil vi ses igen

må Gud holde, holde dig i sin hånd .

Må din lut få mange strenge,

og må tanken spænde højt sin flugt,

må din visdom finde til sin brønd,

og din latter lette som en fugl,

indtil vi ses igen

må Gud holde, holde dig i sin hånd .

Må din tro bevare gløden,

og dit håb sit stærke vingeslag,

og må kærligheden fylde dig,

og din Gud velsigne dig og dit,

indtil vi ses igen

må Gud holde, holde dig i sin hånd .


Sange og salmer

som har tændt millioner

af stjerner

16Du

Tekst: Johannes Johansen 1981 og 1982

Melodi: Erik Sommer 1981

Du som har tændt millioner af stjerner,

tænd i vort mørke en tindrende tro .

Du er vort lys, og du vogter og værner

os, så vi sover i tryghed og ro .

Tak for den lysende dag der er gået,

gaven til os, dine hænder har rakt .

Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,

tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,

hver gang du gjorde vort liv til en fest .

Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte

du ved alene, hvad tjener os bedst .

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,

Når vi fandt vejen besværlig at gå .

Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,

Mød du os selv i de svage og små!

Du, som har tændt millioner af stjerner,

Mørket i verden vil du byde trods .

Du er vor Far, den, der vogter og værner,

Lys i det mørke, som kommer fra os .

letter mod vinden

Tekst: Henning Toft Bro

17Fuglene

Melodi: Johnny Duhan

Lev dit liv mens du har det .

Lev det i stilhed og storm

Se, fuglene letter for vinden .

I modvind ta´r livet sin form

Forlæns lever vi livet .

Baglæns forstår vi engang .

Det som vil snære og tynge

det løsner sig ofte i sang .

Lev dit liv mens du har det . . . . . .

Sange om sandfyldte strande,

sange om vidder og luft,

sange om blånende bølger,

sange om havsaltet duft .

Lev dit liv mens du har det…

Sange om alt det der farver

et havliv i landet med blæst

former det liv, som bli´r hærdet

i vinden fra hjørnet i vest .

Lev dit liv mens du har det… . .

Havlivet har sine drømme,

de næres af saltluft og vand,

de strækker sig mod horisonten,

og rækker mod kimningens land .

Lev dit liv mens du har det .

Lev det i stilhed og storm

Se, fuglene letter for vinden .

I modvind ta´r livet sin form

Konference på Toppen 37


Sange og salmer

18 Hvor mågerne skriger

Tekst: Jørgen Sørensen

Melodi: Jørgen Sørensen

Hvor mågerne skriger mod skumhvide bølger,

hvor markerne mødes med himmel og hav,

hvor fyrbakken skråner mod lerede skrænter .

og strandbredden lokker med sten og med rav .

Hvor klitten bli´r gul af den blomstrende snerre,

hvor tårnfalken står i den lysende luft,

hvor brombær får farve i solvarme kløfter,

og havbrisen blandes med hyldenes duft .

Hvor fiskernes jolle i færgernes følge

fra daggry kan skimtes på Skageraks vand,

hvor kirke og gårde med kalkede længer,

står hvide i sollyset ind over land .

Hvor sproget får liv af det lavmælte lune,

når sindet er sorgløst, og tanken bli´r kåd,

hvor styrke og mandsmod forties i tale,

men stundom blev røbet ved djærveste dåd .

Kun dér vil jeg være, når foråret kommer,

Når trækfuglen flyver med kursen mod nord .

Kun dér kan jeg finde den fuldendte tværing

med guld i sit hjerte og bjesk på sit bord .

38 Konference på Toppen

19 Du, som gir os liv

og gør os glade

Melodi: Hans Anker Jørgensen 1982

Tekst:Hans Anker Jørgensen 1982 .

Du, som gir os liv og gør os glade,

du, som holder af os, som vi er,

du, som åbner bøgehækkens blade,

du, som skaber blomst og bi og bær,

uden dig var alle marker golde,

uden dig var alle hjerter kolde .

Uden dig har kolde spekulanter

skabt en hverdag uden lys og luft,

uden tid til børn og gamle tanter,

uden fuglesang og blomsterduft .

Uden dig må glæden gå på krykker,

uden dig må livet gå i stykker .

Uden dig forråder vi hinanden,

uden dig går vores sind i chok .

Uden dig går folket fra forstanden,

hele verden går mod ragnarok .

Derfor råber vi i angst og smerte:

Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:

I kan ikke tjene Gud og Fanden,

I må vælge mellem liv og død .

I skal ikke tjene på hinanden,

I skal dele glæde, sorg og brød .

Tjen hinanden, I er alle lige,

der er ingen rige i mit rige!


Sange og salmer

I skal se med kærlighedens øjne,

alt det skabte skal I passe på .

I skal ikke tro på gyldne løgne,

i mit rige er de store små .

I skal ikke frygte nogen fjende,

kærlighedens liv har ingen ende!«

Du, som åbner døren gennem døden,

når vi drikker af dit hjerteblod,

vis os midt i mørket morgenrøden,

giv os hvedekornets kraft og mod .

Du, som åbner bøgehækkens blade,

giv os liv og lys, og gør os glade!

Konference på Toppen 39


Praktiske oplysninger

Navneskilte

Hver deltager har ved ankomsten fået

udleveret et navneskilt, hvoraf det

fremgår, hvad der er betalt for . Kontroller

venligst, om der er overensstemmelse

mellem det på navneskiltet

anførte, og det du mener at have bestilt .

Rød = festaften + bordnummer under

festen .

Grøn = frokost søndag

Blå = ledsagertur + nummer .

Tur nr . 1, Bangsbo Botaniske Have . Tur

nr . 2, Voergård Slot . Tur nr . 3, Bustur

til naturperler .

Ledsagerture

Alle ture har afgang fra Arena Nord .

Der gives orientering umiddelbart efter

morgenandagten .

På de respektive udflugtsmål serveres

der kaffe/the, croissanter og frugt .

Alle er tilbage i god tid før afslutningsceremonien

.

Omklædning

Omklædning inden aftenfesten lørdag

kan ske i hallens omklædningsrum .

40 Konference på Toppen

Menu

Forret:

Sprød hjemmelavet rejesalat m/æg og

dild – hertil groft brød .

Hovedret:

Svinefilet m/soltørret tomat og rucula,

hertil petit kartofler ristet m/timian,

flødesauce m . svampe og frisk estragon

samt frisk salat af tomat – bøf mozarella,

balsamicosauce og frisk basilikum .

Dessert:

Italiensk kirsebæris m / flødeskum og

vaffelstick .

Kaffe/te og hjemmebagte småkager .

Drikkevarer

Drikkevarer står på bordene . Forbruget

noteres på ”drikkevaresedlen” ved

din kuvert . Mod middagens slutning

opkræver bordets ”værter” penge for

drikkevarer og afregner med baren .

Herefter kan den enkelte handle i baren,

som findes bagerst i salen . Husk at

have aftalte penge!

Rødvin og hvidvin pr . flaske Kr . 150,-

Øl 40 cl . (fadøl i glas) Kr . 30,-

Sodavand 0,5 ltr . Kr . 25,-

Kildevand 0,5 ltr . Kr . 20,-


Praktiske oplysninger

Let frokost søndag:

Udleveres til de, der har bestilt . Navneskiltet

afleveres som betaling .

Salgsartikler

Husk at aflægge udstillings- og salgsboderne

et besøg . De er alle opstillet i

foyeren .

Rygepraksis

Rygning må kun foregå udendørs i god

afstand af indgangsdørene .

Lægehjælp

Læge Poul Venø, Frederikshavn Y’s

Men’s Club, er til stede i konferencens

åbningstid .

Har man akut brug for lægehjælp, kan

Poul Venø træffes på tlf . 4035 3522 .

Uden for konferencens åbningstid kan

man henvende sig til lægevagten i Frederikshavn

. Tlf . 7015 0300 .

Spørgsmål i forbindelse med

konferencen, kan rettes til

bureauet, tlf. 5164 7757.

Arena Nord

Konferencestedet er Arena Nord, Rimmens

Allé 37, 9900 Frederikshavn . Tlf .

9620 1050 .

Konference på Toppen 41


Noter

42 Konference på Toppen


Noter

Konference på Toppen 43


Noter

44 Konference på Toppen


Noter

Konference på Toppen 45


ånbækvej

landsvej

ongeej

Snepp

Fynsvej

Anholtvej

hersvej

Havevej

Gl.

vej

sorte-

Sten-

Tuxensgade

stvej

Sol-

vej

ånbækstien

Kildevej vej

gats-

Sportsplads

Hånbækskolen

Katte-

Stære-

vej

vej

strups-

gade

Højrup sv

j

e

Drejø-

vej

Plantagevej

Sandvej

Peder Møllers Gade

Vej

Henrik

Rungs Vej

Rømøv

Frihedsvej

Godthåbsvej

Schous

Klitgade

Spurve-

Munkegade

E45

Helenegade

Thomas

Laubs Vej

Kuhlaus

H.C. Lum-

xxxxFrederikshavn.indd 1 FLÅDESTATIONEN

01-05-2012 14:25:29

byes Vej

Carl

Nielsens

Vej

vang

der-

Høyersgade

Søn

Weyses Allé

gade

ej

Koktvedvej

Fredens-

Skansegade

EUROPAVEJ

Elmevej

© Cartography by Folia a/s • www.multimaps.dk • marts 2012

Vej

Kratgangen

mans Vej

Lange

Niels W.

Gades Vej

Ingeborg-

Sæbybanestien

gade

Færgehavnsvej

Emil Horne-

Hartmanns

Hedemarks-

Enighedsvej

Bov

i

ns-

gade

Nordre

..

Mullers Vej

J.P.E.

Koktvedvej

Agnethe-

vej

vej

Margrethe-

Vinkelvej

Peter

Hirsholmsvej

Emilievej

gade

Visbergs-

Göteborg/Oslo

Solbakkevej

gade

Bo

Læsø-

ens-

gade

rgangen

46 Konference på Toppen

Otto Ruds Vej

Co

Grønne-

gade

Blomme-

Tjørne- vænget

Vej

hedsvej

Ove

Gjeddes

Vej

Enig-

vej

sundevej

rt Adelers

virkevej

Danne-

Wessels

hedsvej

Enig-

sgade

Toftegårdsvej

Hørkærstien

Isted-

Ingeborg-

vej

Elmevej

Midtpunkt

d

Lo

Vej

Peder Skra

Kong Christians Allé

Kalkværksvej

Søndergade

Mole

Sportsplads

Privat-

skolen

Finnsvej

Vej

Annas

vænget

Sønderjyllands Allé

Komponistgangen

Søster

Æble-

My- Søren Norbys Vej

Solbakkevej

vænget

Herluf Trolles Vej

Niels

Sydhavns-

Expres Göteborg

é

A

ll

hus

P

Vibevej

Vej

Mørchs Gade

P

Havnegade

vej

Råd

P

Oliepieren

Rosenvænget

Absalonsvej

HAVNE

Læsø

Ø-Pladsen

Østre Kaj

Mellem kaj

vej

Havekoloni

Peter Willemoes Vej

mmens-

gade

Ivar

i

Amaliegade

Dybbølvej

ms Vej

Huitfeldts

Kommunale

GymnasiumSports-

Værker

pladsØrne- vejens

Skole

Sportsplads

Barfredsvej

P

P

R

Tordenskjolds-

Råholtvej

Toldbodvej

gade

Langerak

Pa

Hangaardsvej

Kallsvej

Andelskaj

Tværkaj

Trindelen

Sjollen

Rimmensgade

P

PLADSEN

P

P

Bløden

Peter

Wessels

Vej

rallevej

Voldgade

Fiskerihavnsgade

Pier VI

Handelsskole

P

Silovej

Sankelmarksvej

Hørkær

Søen

Vej

Th. Bergs

Gade

Vitus

rings

Esbern

Snares Vej

Tietgens- gade

Fladstrands-

Det

Musiske

Hus

RÅDHUS-

PARKEN

P

gade

Langerak

røn

Pier V

Ternevej

Munkebakkesti

Rådhusstræde

B

Otto Sv

e

Ørnevej

Kirke-

gade

de-

Sportsplads

F. Ubersax Vej

Fasanvej

Rådhuspladsen

vej

gade

Hornværket

Sil-

Rimmens Allé

P

Krudttårn

Hirsholmene

Frederikshavn

Kirke

P

VUC

P P

Pier IV

Stadion

bane-

s

Jern-

gade

erdrups

Vej

Skole-

vej

Lauge

Kochs

Freuchens

Roald

Amund-

sens

Rasm

sensvej

Vej

Vej

Peter

Vej

s-

Hans Egedes Vej

Vej

Parallelvej

Knud

vej

Ejner

Mikkel-

sens

Vej

Mylius

ErichsensVej

Fridtjof

Nansens

vej

k

Vej

Jørgen Brønlu Olfert Fischers Vej

n d

KENNEDY

PARKEN

Kær

Kunstmuseum

Rådhus

P

Kirke-

pladsen

Tennisbaner

P

P

P

Station

Pier III

u

Høgstedvej

Stenbak-

Lundevej

Gertrud

Rasks

Vej

vej

evej

vej

Ollendorffs-

borg-

kevej

Enghavevej

Cloos Vej

Høge-

Konsul

Suensonsvej

..

Bulows-

Ørnevej

Glentevej

II

Pier

Teglgårds-

Danmarksgade

Posthus

Knallen

Degetvej

Sportsplads

Rådhus Allé

Nordre Kaj

Ralvej

Fal

gade

SKIPPE

P

Busterminal

Arena Nord

P

Munkebakkeskolen

P

Sø-

Politi

Diskovej

Ros-

Billes Vej

Knoten

Toftegårdsvej

get

vej

Grønlandsvej

Hol-

steins-

borg-

Umanakvej

Mette

Niels Juels Vej

Vej

Glerupsvej

Solvæn-

RG

Sandholm

Asylgade

ADE

Rimmens Allé

P

Abildgårdsvej

Falsters

Klitgaardsvej

Gart

Lars

Knudensvej

P

Langerak

Hassings

Borgmester

Vej

Rebslagerstien

Caspers-

vej

nerstien

Nytorv

Vej

Jacob Kjelds

P

lands-

vej

vej

Vester

Fin

strupsVej Brand-

Lars

Sygehus

Lægevagt

s

j

feldts-

Aren-

Svanholm

e

Skelvej

gade

HJØRRINGVEJ

Barfredsvej

P

Harald

Gade

Nordhavnsvej

gade

Lunds

Kastaniev

Allé

Sognefogedgården

Norges-

Sveri-

Lindegårdsvej

Håbets

Florvej

Islandsvej

Hans

Tausens

Vestergade

vej

Vej

Markeds

gesvej

Abildgård

Kirke

vej

GAMMEL

TORV

Fisker-

gade

FISKERKLYNGEN

Falck

35

40

35

Mellergårdsvej

Niels Juels Vej

P

gade

ldvej

Lindekrogen

F.F.K. Hallen

Maigårdsvej

Damsgårdsvej

Æblehaven

Abildhaven

Abildvej Uldallsvej

NØRREGADE

Randers

gade

Frydenstrands-

Strand-

Genbrugsplads

Sportsplads

vej

vej

Poppel-

Skolestien

SKAGENSVEJ

Buhlsvej

Abildgårdskolen

Vejlegade

Slagelsegade

Constantiavej

PLAN-

TAGEN

Allé

Overlæge Ottosens Vej

Sportsplads

Kirke

d

s

g

å.

r

Abildstien

Atletikvej

Idræts-vej

Skytte- vej

Flade Engvej

Gud-

hjemv

Allin

Sandvig-

vej

Hammers-

fartgade

Sportsplads

degade

husvej

Middel-

Horsensgade

Kertemin-

Rørbyvej

Fladstrand

Kirke

Fladstrand

Skole

d

Kragholmen

Nor re

Nordre Skanse

arken

En

gp

Skansehavnen

vej

ej

Bornholms

ge-

Allé

gade

Odensegade

devej

Fåborg-

iolvej

Engstien

Svan

kevej

Nek-

søvej

Dueod-

Ejbygade

Svend-

borggade

Assens-

gade

løvervej Tværvej

gensvej

osevej

Skanse

FLADSTRAND

Mar

Århusgade

40


Gammel Ska

V

K

R

Søparken

kstien

e-

jevej

Buen

Akele-

Syren

vej

Tennisvej

Fælledvej

Stenmårvej

Badmintonvej

Ribegade

Silkeborggade

Skivegade

Koldinggade

Niels Juels Vej

Herninggade

Viborggade

Hobrogade

Martec

Søfartsskole

Flotillevej

Jyllandsgade

Niels Juels Vej

e

Rønnerstien

Esbjerg-

a

d

g

Pris

Fregatvej

Kr

a

Vendsysselvej

g

h

o

l

m

j --

Mårvej

Håndværkervej

evej

e

n

Koldenåvej

Mirabellevej

Jordbær-

vej

Ha

Havekoloni

v

l

un

d

P

Bækvej

Flade Engvej

Porrevej

vej

Fersken-

Solbærvej

Kirsebærvej

Sindallundstien

Ribsvej

Oddervej

Stikkelsbærvej

Snebærvej

Hindbærvej

Rønnebærvej

Sindallundvej

Krogen

Pilekrogen

Poppel-

krogen

Sølund

Nordre Strandvej

Bi

Elmekrogen

Klitlund

P

rkekrogen

Englund

Askekrogen

Palmestranden

Apholmenvej

Marklund

lund

FLADE ENGE

Skovlund

Skov

SINDALLUND

Lerbæk

SKAGENSVEJ

Kærtoften

Kærvang

Kærbækvej

Kærhaven

Rønnerhavn

Golfbane

Kæreng

Apholmenvej

Kærsvinget

Kærløbervej

P

Lerbæk Markvej

Gøgestien

Skagensvej

Kærbæk

Markvej

Grønningen

Kærsangervej

Lerbæk

Ridehal

Skovduestien

Kæruldvej

Nordre Strandvej

Kærløkken

APHOLMEN

KÆRET

Havekoloni

40

Lerbækvej

Lerbæk

LERBÆKHUSE

Konference på Toppen 47


Læs og

rejs med Unitas...

Bøger til... Rejser med...

• indsigt i den kristne tro

• andagt og eftertanke

• de svære stunder i livet

• afslapning

• aktiv ferie

• kulturelle oplevelser

• dansk rejseleder

• kirkeligt indhold

• erfarent rejsebureau

• tryghed på rejsen

• kulturhistorisk vinkel

• fælleskab på rejsen

Se detaljerede programmer for

rejserne på hjemmesiden!

Mød Unitas Forlag og Unitas Rejser på regionskonferencen

Unitas Rejser • 8723 1240 • www.unitasrejser.dk

Unitas Forlag • 3616 6481 • www.unitasforlag.dk

Grafisk produktion: Sæby Fotosats | CT grafisk assistance

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!