Arbeidsmarkedet 1909

ssb.no

Arbeidsmarkedet 1909

Januar og Februar 1909.

1. Almindelig oversigt.

Opgaverne for januar og februar 1909 tyder paa adskillig storre arbeidsledighet

end i de samme maaneder de to foregaaende aar, men i det hele

tat ikke paa storre arbeidsledighet end i januar og februar 1906. Saaledes

er antallet av ledige mænd pr. 100 ledige pladser ved arbeidskontorerne i de

4 største byer i januar 1906 beregnet til 498, i januar 1907 til 229, i januar

1908 til 204 og i januar 1909 til 418; i februar henholdsvis til 342, 166, 181

og 279. Efter opgaver fra endel vigtigere fagforeninger er der vistnok blandt

jern- og metalarbeiderne og hermetikarbeiderne iaar betydelig

større arbeidsledighet end i de tre foregaaende aar, mens forholdene i gjennemsnit

for endel andre fag (boktrykkere, bokbindere, bakere, tømrere, murere,

malere, møbelsnekkere) mar stiller sig omtrent som i 1906 og ikke meget

ugunstigere end i 1907 og 1908 (beregnet underett for januar og februar

i 1906 14.2, i 1907 11.4, i 1908 12.4 og i 1909 14.3 pet. ledige).

Fra j a nuar til februar er der som sedvanlig i det hele tat

bedrin g; efter arbeidskontorernes opgaver synes denne bedring at være

forholdsvis større end i de foregaaende aar.

I begge maaneder var der stor arbeidsledighet blandt sj ø f ol k (ifølge en

redegjørelse i en dagsavis ((Aftenposten» nr. 83) samt underhaanden indhentede

oplysninger).

2. Opgaver fra fagforeninger.

Arbeidsledigheten blandt medlemmerne av endel vigtigere fagforeninger

ved utgangen av januar og februar 1908 og 1909 sees af folgende tabel

Fag.

31 januar. 28 (29) februar.

Medlemstal. Derav pet. ledige. Medlemstal. Derav pet. ledige.

1908. 1909. 1908. 1909. 1908. 1909. 1908. 1909.

Jern- og metalarbeidere 5 044 5 257 1.3 5.1 5 128 5 280 1.4 4.4

Boktrykkere 1 255 1 345 0.8 1.6 1 264 1 368 0.5 2.0

Bakere (Kristiania) 210 250 9.5 13.2 215 e. 250 9.8 13.6

Møbelsnekkere 301 373 1.3 4.8 325 377 0.9 3.7

Skotøiarbeidere 456 562 1.1 2.8 451 570 0.2 3.7

Murere (Kristiania) C. 290 345 69.0 81.2 295 342 55.6 73.1

Malere ( do. ) C. 525 425 18.5 16.9 C. 550 425 17.3 19.1

Tømrere m. v 568 592 18.7 17.6 582 586 20.4 19.3

Sag- og høvleriarbeidere 728 420 30.8 11.7 749 429 17.9 11.2

Hermetikarbeidere 280 420 8.6 15.2 286 422 5.2 31.0

Tilsammen 9 657 9 989 7.8 9.3 9 845 10 049 6.4 9.5

rfilsammen ekskl. hermetikarb. 9 377 9 569 7. 8 9.. 9 559 9 627 6.5 8.5

More magazines by this user
Similar magazines