Fagbladet 2009 02 KON

fbdesken.com

Fagbladet 2009 02 KON

Sykehusreformen på LO

18 < Fagbladet 2/2009

Fagforbundet ønsker at LO skal ta et oppgjør med sykehusreformen fra 2001. I tillegg

ønsker forbundet at LO skal arbeide for at det etableres et investeringsfond som skal

sikre finansieringen av jernbane, veier, skoler og helse- og omsorgsinstitusjoner.

Tekst: PER FLAKSTAD

Et av de mest offensive og spennende

forslagene Fagforbundet har sendt til

behandling på vårens LO-kongress, er

at LO skal arbeide for at det blir realisert

et stort investeringsfond for å

finansiere offentlig infrastruktur, bygg

og anlegg.

I dag blir offentlige bevilgninger

klattet ut på delprosjekter, i stedet for

at store løft som veiutbygginger,

skoler, jernbaneutbygginger og helseinstitusjoner

finansieres fra start til

mål med en gang. Ofte betyr denne

delfinansieringen at offentlige utbygginger

får lang gjennomføringstid, og

blir i verste fall forsinket. På grunn av

dette kan de bli dyrere enn opprinnelig

budsjettert.

Foto: Per Flakstad

Fagforbundet ønsker å

gjøre noe med dette

systemet, og vil ha LO

med på laget.

Målet er at myndighetene

gjennom et slikt

investeringsfond kan

bruke penger helhetlig

for å sikre den offentlige

velferden og de offentlige tilbudene.

For å innfri dette målet, kan det ikke

bli snakk om noe lite fond, men et på

mange milliarder kroner.

Ny runde om Helse-Norge

Fagforbundet vil også ha LO med på

en omkamp om sykehusreformen. I

utkastet til handlingsprogram

Foto: Per Flakstad

kommer LO

med en mild og

indirekte kritikk

mot reformen

som innførte

styring, organisering

og et regnskapssystem

i sykehussektoren

som var

basert på markedsprinsipper.

Fagforbundet har hele tiden vært

sterkt kritiske til denne modellen, og

foran kongressen i mai foreslår

forbundet å endre handlingsprogrammet,

slik at LO skal arbeide for å få

sykehusene tilbake til forvaltningen.

«LO vil derfor arbeide for en fortsatt

desentralisert sykehusstruktur, og en

More magazines by this user
Similar magazines